Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, mp3-as, letölthető hírekkel!
!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

A gyurcsányi-orbáni bandák fenyegetéseire és koncepciós pereire válaszul

 

2008-03-18.
Molnár F. Árpád


Korrekt magyar ember, az elnyomott multimilliárdos kisebbség sábesz-deklijében. Tehát éljen a haza: de tényleg: vajon melyik is?

 

Alapvető különbség mutatkozik a hatalom rabszolgái és gerinctelen talpnyalói, valamint azok között, akik az igazságért, a demokráciáért, egy bűnözésmentesebb világ érdekében munkálkodnak. A tapasztalat az, hogy a gerinctelenek, a júdások és az antikrisztusok nem értik, nem tudják, és fel sem foghatják azok mentalitását, akik nem a velejükig sötét gazemberek. Ezen semmilyen technológiai csoda nem segít. Mi sem értjük az állati létezés bennük megmutatkozó alacsonyrendű szörnyvilágát, és nem is akarjuk, nehogy megfertőződjünk a Sátán sötétségének pestisével. E szakadék biztosítja, hogy Isten Átkából tőlük nem vezet út mihozzánk, Istenünk Kegyelméből pedig azt, hogy mi nem érthetjük meg őket, ezért nem vezethet híd hozzájuk. Ha vezetne, az azonos lenne saját erkölcsi és törvényes bukásunkkal, mely a lélek poklához vezet. Senki nem kerülheti el végzetét. Az ember nem szállhat fel egyszerre két olyan vonatra, amelyik egymáshoz képest ellenkező irányba száguld.

Túl azon, hogy megértve erkölcsi és stratégiai analfabétizmusukat, újra figyelmeztetem ellenségeinket, hogy amikor egy politikai üldözött vagy más igazságharcos előtt hamis vádjaikkal, sokszor és természetesen saját köztörvényes bűnözőik védelmében államtitokká nyilvánított ügyekben politikai üldözötteket vádolnak, mély meghajlással és óvatos retorikával tegyék, gondosan elkerülve a fenyegetés leghalványabb mozzanatát is, ugyanis mi nem félünk. Nem félünk, akármennyire is szeretnék ezt Gyurcsány, Orbán és veérügyvédi, veérügyészi, veérbírói és többi sátáni bűnszervezeti, fegyházas és életfogytos bűnbandái. Így nem elfogadható az a gyakorlat, amikor veérügyvéd és veérügyész úgy tesz, mintha a legegyszerűbb összefüggéseket sem értené meg, mindkettő vádbeszédet mond az áldozat és a feljelentő ellen, és mindkettő őrizetbe vétellel és olyan teljes titoktartás mellett elkövetett köztörvényes bírósági perrel fenyeget, ahol a bíró már annyira sem fog szóba állni az üldözöttel, amennyire ők, a vádoló (diabolosz) veérügyvéd és veérügyész teszik. Aki tehát a bűnöző állami, kapzsi és egzisztencialista (mert ez is negatív fogalom, nem pozitív) aljanépből a rendszer politikai üldözöttei előtt alakít, gondosan jegyezze meg, hogy fenyegetéssel kizárólag a magafajtája előtt szerepelhet sikerrel, ahol a gyávák, a gerinctelen, talpnyaló, egoista, bűnöző alkatú pszichopaták tenyésznek és burjánzanak, de azonnal és irreverzibilisen megbukik, ha a mi fajtánk előtt válik ilyen elkövetővé.
 


Két értelemszerűen "megbízható hazafi", nagy egyetértésben. Közös háttér, közös kormányzat, közös vagyon, közös módszerek, közös titkok, közös Izrael.

A milliomosok és az államilag javában a Kádár-rendszer óta állami funkciókban köztörvényes milliomos bűnözők hamis tanúvallomásaival szemben nem igaz, hogy valaha is aláírtam titoktartási szerződést arról, hogy a rendőrségnek és az NBH-nak dolgoztam. Egyáltalán nem érdekelnek az ilyen irányú fenyegetőzések, és az sem, ha egy Osama Bin Laden-videót tennének le az asztalra, olyat, amilyet az Egyesült Államok szokott készíteni, és amilyen programokat Windows alatt is lehet futtatni, miután valamelyik zsebtitkosszolgálat (akár a magyar, akár a cseh, bármelyik) veszi a fáradtságot, hogy készítsen ilyet magának. Így tehát olyan ügyekben, ahol Orbán Viktornak és Medgyessy Péternek börtönben lenne a helye, nem meredek elgondolás, hogy aláírást bármilyen A/4-es lap aljára lehet hamisítani, illetve természetes, hogy ez sem szükséges, hiszen ilyen ügyekben az ügyészség készséggel úgy tesz, mintha elhinné, hogy az az aláírás létezik, akkor is, ha a titoktartási egyezségről szóló dokumentum helyett - minthogy az nem létezik - pl. a 'Döglött disznókhoz' nevű étterem étlapját helyezik az orruk elé. Ilyen esetekben a veérügyvédnek ama vádbeszéde sem tolerálható, amikor azt mondja: lehet, hogy maga nem emlékszik arra, hogy aláírta, mert emlékezetkiesésről legfeljebb a veérügyvéd esetében lehetne beszélni, ha az ügyvédi kötelességeinek maradéktalan elfelejtésére gondolunk, ha nem tudnánk, hogy nem veérügyvédi amnéziáról, hanem masszív, egy élethosszan megedzett, kitéphetetlen bűnöző alkatú pszichopátiáról van szó, ami miatt az Ügyvédi Kamara kiemelt védelmét és vaskos anyagi pártfogását élvezi.

A halmozottan idióta veérnyomozószervek, veérügyészség és az előre köztörvényes bűnözőként még nem veérrákban elhalálozott és addig is összetört csontú veérbíróságként kijelentett életfogytos bűnszervezet bármiféle állításaival szemben nem lehetséges államtitoksértést elkövetni olyan ügyekben, ahol nem született titoktartási egyezség sem, sem olyan ügyekben, ahol a kapcsolattartás nem volt hivatalos formába öntve, és ahol a Fidesz-kormány titkosszolgálatával való kapcsolattartás kapcsán is azt kifogásolták, hogy az nem törvényes és nem legális. Tehát Orbán Viktornak ilyen ügyekben pofa be van, különösen olyan esetekben, amikor az államtitoksértésként értelmezett, Medgyessy Péterhez hasonlóan Orbán Viktor részére elküldött feljelentés közvetlenül emberéletek védelme céljából íródott, azaz az abban közölt tény, hogy írója a rendőrségnek és az NBH-nak dolgozott, még olyan esetekben is felmentőleg hat minden létező törvény alól, amikor bármiféle hivatalos kapcsolat vagy titoktartási szerződés született; de nem született ilyen. A mocskos állami bűnözők halmozottan patologikus és személyiségzavaros, radikálisan alulkvalifikált "jog"-gyakorlatukra és értelmező képességeikre tekintettel újra el kell mondani szerencsétlenek felé, hogy saját vagy mások testi épségének vagy életének védelme felmentőleg hat az Orbán- és Medgyessy-féléket védelmezni, újra és újra átmenteni hivatott államtitok hatálya alól, de az alól is, ha végre valaki megfogja őket és felhúzza az első fára, minthogy köztörvényes bűntetteik további gyakorlása és életellenes merényleteik relevanciája az évek során nem szűnt, hanem gyarapodott, így értelemszerű, hogy újabb és újabb halálos áldozataik fogják követni az eddig elesetteket. Túl ezen értelmes dolog figyelmeztetni Orbán Viktort és Medgyessy Pétert arra, hogy a kötelező segítségnyújtás elmulasztása, amelyet elkövettek, a Büntető Törvénykönyvbe ütköző cselekedet, amiért kiváltképpen, hogy miniszterelnökökről van szó, a Btk. börtönbüntetést ír elő, nem beszélve az életfogytiglani szabadságvesztést és fegyházbüntetést követelő bűntetteikről, amikor esetükben nyilvánvalóan bűnszervezetről van szó. Nem megengedhető, hogy a feljelentőket, akik életük védelmében náluk tesznek feljelentést, hiszen alsóbb helyekre hiába is fordulnának, ők egyrészt megszegve a Büntető Törvénykönyv kötelező segítségnyújtásra vonatkozó paragrafusát meg sem nyikkannak, túl ezen pedig azonnal civil ruhás ügynököket és személygépkocsikat küldenek a feljelentő ellen látványos követés, elrettentés és megfélemlítés céljából, másrészt a feljelentéseken évekig ülnek, és csak esztendőkkel később találják ki, hogy akkor itt kreáljunk egy államtitoksértést, tanúsíttassuk a rendőrökkel és az NBH-sokkal, hogy volt egy sosem létrejött titoktartási szerződés, és aztán ezt a hamis vádat erőltessük végig az állami koncepciós eljáráson egy régi, rutinos veérügyvéd vádbeszédével egyetemben, nehogy valaha is bárki akárcsak nyikkanni merjen a jövőben.

Külön jó ötlet, ha a sosem megkötött titoktartási szerződés idejét abba az időbe helyezzük, amikor az illető már nem dolgozott a rendőrségnek, viszont éppen az idő tájt hoztak a Sátán pártjai (az MSZP, a Fidesz, az SZDSZ és az MDF) törvényt arról, hogy a fedett nyomozók felfedése államtitoksértés, amit a Btk. börtönnel büntet. Erre azért volt szükség, hogy ne mondhassa el senki, a rendőrségnek és az NBH-nak dolgozott, milyen gaztetteket követnek el a hivatalok és milyen bűntetteket követnek el az olyan szaralakok, amilyen Orbán Viktor és Medgyessy Péter, valamint milyen az a Zuschlagosított rendszer, amelyben a rendőrség és az NBH dolga nem az, hogy leleplezze a politikusokat, hanem az, hogy a lehallgatási anyagokat is elrejtve, valamint politikai és pártkoncepciók szerint csoportosítva megvédje azok összes gazdasági és életellenes bűntetteit, amikért életfogytiglani szabadságvesztés jár az elkövetőkre nézve: a politikusoktól az NBH és a rendőrség tagjaiig. Csakhogy minden értelmileg és erkölcsileg lerobbant, összetörni való csontozatú és felgyújtandó házú állami köztörvényes bűnöző állításával szemben ha egyszer sosem lett hivatalossá téve az a kapcsolat, akkor nem is válhatott az illető fedett ügynökké, ergo a világon semmi nem kötelezi arra, hogy akármelyik köztörvényes államvédelmi bűnözőről hallgasson, különösen, amikor a Magyar Köztársaság Alkotmánya és Alkotmányos rendjének biztosítása kényszeríti - hogy a Jézus Krisztusról ne is beszéljünk -, hogy felfedje azokat a moslék módszereket és szervezett bűnözői gyakorlatot, amelyet éppen az Orbán Viktor- és Medgyessy Péter-féle tróger, elektrosokkos, hazaáruló, multimilliomos, gyilkos pszichopata bűnözők gyakorolnak és gyakoroltatnak. Azok, akik nem tudnak nyugodni egyetlen áldozatuktól sem, amíg valamennyit a temetőben nem látják, ahogyan Orbán Viktor tette pl. Dénes Gábor RSZVSZ-őrnagy esetében, hogy a sorozatgyilkos ex-miniszterelnök áldozatainak erdejéből egy esetet, mely részleges publicitást is nyert, megemlítsek.

Külön visszautasítom az egész magyar lakosság nevében - mert annak 95%-a egészen biztosan nem annyira hülye, amilyen egy államilag fizetett jogász -, hogy a "társadalomra való veszélyességi foka" nemhogy jelentékeny, de akármilyen veszélye volna annak, ha én elmondom, hogy a rendőrségnek és az NBH-nak dolgoztam informátorként, és így kezdtem kezdőként és tapasztalatlanként azt a szakmát, amely Isten Kegyelméből végül is egy az egyben ellenetek irányuló, a Magyar Köztársaság határain messze túlnyúló emberjogvédő tevékenységgé vált, hogy a robbantásos merényleteitekről, amelyeknek általatok kivétel nélkül eltitkolt szálai hol Szlovákián át Oroszországig, hol az Egyesült Államokig nyúlnak. Nem az a veszélyes, Orbán Viktor, amikor én nyilvánossá teszem, hogy a rendőrségnek és az NBH-nak dolgoztam, ezért tudok arról, hogy ti köztörvényes bűnözőkként ügyről ügyre a Magyar Köztársaság Alkotmányos rendjét eltörlendő módon léptek fel, ahányszor nem többet, csupán csak egyetlen bűnözőt is kell megvédeni, hanem az, ha ezt a tényt eltitkolom. Akkor vagyok én Alkotmány- és életellenes. Annak társadalomra való veszélyességi fokát már messzemenően fel tudom mérni, és az Úr Isten Haragjától és Bosszújától mentse meg azt a szerencsétlent az Isten, aki még ennyit sem képes felérni ésszel.

Tehát Orbán Viktor: azt mondok, amit akarok, és neked abba - alsóbbrendű multimilliomos bűnöző - semmi belepofázni valód nincsen. Nem vagy sem az anyám (a Szent Szűz), sem az apám (a Szent Atya), és istennek sem téged (orbánisten) és a magadfajtát (gyurcsányhitler) választottam, hogy ne váljak olyan lecsúszott, riherongy köztörvényes bűnözővé, amilyen te vagy, és amilyenné gyerekeidet tetted, mint utolsó, gennyes, a saját embereit is lépten-nyomon eláruló pszichopata, jellemtelen bűnöző pszichopata. Ha a te kívánságaidat követném - akár én, akár bárki más, aki csak kicsit is többet tud, mint amennyit a tévében előadtok saját magatokról -, akkor én is köztörvényes bűnözővé és államsöpredékké válnék, amilyenek vagytok te és családod, bűnözőknek nevelt gyerekeid, valamint országgyűlési- és vidéki bűnöző bűnbandáid. De én nem óhajtok köztörvényes bűnözővé válni, amilyen te és családod, valamint a titeket fizető és eltartó bandáid vagytok, így érthető módon nem érdekelnek sem a te, sem ellenpártjaid fenyegetőzései sem, ahogyan messziről teszek a gyurcsányi szövetségeid ilyen és más tróger- és bűnözőelvű közös bűnszervezeti, tehát életfogytos ügyeitek fenyegetőzéseire is, melyekkel szemben ahogyan most, úgy a jövőben is fel fogok lépni, és te és bűnöző fajtád nem tudtok feltartóztatni és megállítani sem ebben, sem másban. Nem vagyok és nem vagyunk a tulajdonod, Nagy Babiloni Szajha. Nem vagyunk a rabszolgáitok, Orbán, sem a tiéd, sem a többi moslék, tróger, akasztani és felakasztva az 1956-os ÁVH-sok sorsához méltó befejezéssel felgyújtani való, betondarabokkal fejüket és mellkasukat szilánkosra összetörni való MSZP-s, MDF-es és többi haverjaidé és kitenyésztett, csak a gyávát és a gerinctelen talpnyalót megtűrő rendőrállataidé.

Úgyhogy Távozz Tőlem, Sátán!

Ha a továbbiakban neked vagy tettestársaidnak újra valami problémátok volna velem, szóljatok a kézi vezérlésű "nyomozó" szerveknek és a maszek ügyészségeiteknek, hogy titeket idézzenek be kihallgatásra, vessenek alá titeket hazugságvizsgálatnak, Szilvásy György pedig adja ki a rólatok őrzött digitális videofelvételek irdatlan tömegeit arról, amikor rólunk társalogtok. Ez azt is jelenti, hogy rólam pedig egyszer és mindenkorra kopjatok le!

Pontosabban: Távozz Tőlem, Sátán!


Két "szimpatikus", kétségkívül "megbízható"
és "szavahihető" "hazafi".
Az egyik már Pokolban van.
Ki akarja őket követni?

 

Molnár F. Árpád
azoknezo@citromail.hu
30/919-63-86 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 
Előző cikk:
2008-03-17. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Hitlerizmus-Gyurcsányizmus - Törvény és egyenlőség: ördögszemmel vagy igaz szemmel
/Molnár F. Árpád/

Tartalom: - Büntetendő Holocaust-tagadás? Büntetendő '56- és 2006-tagadás. - Törvényes hitlerizmus, törvényes gyurcsányizmus. - Frattini és Bush utat nyit a lakosság elleni sortüzek előtt. - Sortüzes Bush, sortüzes Unió, legális diktatúra. - Törvényes államtitoksértés: az áldozatokat meg kell védeni. - Életfogytiglan a miniszterelnököknek és az igazságügyminisztereknek. - Akik az egész Emberiséget fenyegetik.
KLIKK az oldalra!

A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)
Lap teteje Következő cikk:
2008-03-20. -
HÍRHÁTTÉR TV: "Amit lélegzik ki, meg be, az is hazugság." - Wittner Mária és
Gőbl György szónoklata a CJB-gyűlésen
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A Gyurcsány Ferenc elleni feljelentés apropóján összeült Civil Jogász Bizottság gyűlésén Wittner Mária, 1956-os halálra ítélt, és a legfőbb soproni emberjogvédő, Gőbl György hatásos szavai az "igazságügyi" szervek és a kormány, valamint Gyurcsány Ferenc gaztetteiről. (Videó+képek)
   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu