Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "Ha egy népet el akarsz pusztítani, hass az ösztöneire. De ha az a nép annyira alacsonyrendű, amilyen a mostani magyar, a korszakalkotó vagy végzetes pusztításhoz elég, ha igazat kezdesz mondani."       (2009.05.01.)

   

A Titokzatos Nagy Babilon szereti a bálványokat; Trianon háromszöge

 

2009-04-29.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


"Bálványimádás és nemzeteszme a Sátán Rendszerében" című 65 perces előadásunkat - mely 2009 április 5-én készült - erre a linkre kattintva le is töltheti!
(Molnár F. Árpád)

Ahogy már többször írtunk arról is, hogy milyen "kultuszt" teremtett magának a Titokzatos Nagy Babiloni Háttérhatalom, most egy újabb, ezzel kapcsolatos kis kiegészítőt szeretnénk hozzáfűzni a dolgokhoz!

A FENEVAD természetéből adódik, hogy minden olyan dolgot IMÁD, mely UTÁLATOS AZ ISTEN SZEMÉBEN! A bálványimádatának rákényszerítése mindenkire és mindenre, hatalmas utálatot vált ki a TEREMTŐBŐL. Igazából ez lehet az egyik oka annak, hogy ezt a tevékenységet folytatja, a másik pedig az, hogy saját maga és HÁTTÉRHATALMA SZÁMÁRA egy "KULTUSZT", egy önző IMÁDATOT valósítson meg azokban, akiket meg tud téveszteni! Hiszen már önmagában ez az egy cselekedete annyira utálatos az Úr színe előtt, hogy csupán ezért az egy bűnért megérdemelné a világ, hogy elpusztítsa a MINDENHATÓ! Hiszen minden nemzetnek adott egy HAMIS BÁLVÁNYT, melybe bizalmát helyezi, helyezheti! Természetesen ez sehova nem vezető tevékenység, és MEGMENTÉSSEL, REMÉNNYEL nem szolgáló, ISTENNEK UTÁLATOS TEVÉKENYSÉG! A Háttérhatalom egy újabb MEGTÉVESZTŐ, FÉLREVEZETŐ ESZKÖZÉT LÁTHATJUK a sok közül!

Mert ha a MAGYAROK vonatkozásában vizsgáljuk a dolgokat, már az SZÉGYENLETES TEVÉKENYSÉG, hogy egy KERECSENSÓLYMOT ábrázoló "TURULMADÁR" bálványba helyezik sokan a bizalmukat! ÉS bízva bíznak benne, hogy majd a "segítségükre siet"!

OKTALAN BARMOK, az egy HÁTTÉRHATALMI JELKÉP, bármennyire is valódinak látszik, és bármennyire is "ősinek ábrázoltatja magát!"

Minden NÉPNEK és NEMZETNEK adott valami olyan HAMIS BÁLVÁNYT, amit IMÁDHAT, és bizalmát helyezheti bele helytelenül. Mert egyedül ISTENBE és KRISZTUS URUNKBA szabad HITET, REMÉNYSÉGET, BIZALMAT HELYEZNI! EZ A ZÁLOGA ANNAK, HOGY EGY NEMZETET FELEMEL, ÉS MEGTART MAGÁNAK. Minden más a TITOKZATOS NAGY BABILONTÓL JÖN, és a Mindenható szemében utálatos!

De azt ki lehet jelenteni, hogy jelentéssel bírnak ezek a FENEVAD által létrehozott, megalkotott BÁLVÁNYOK! Hiszen nagyon szereti ezekbe rejteni az információkat. Nagyon jó eszköz neki arra, hogy a NAGY SOKASÁGOT félrevezesse, és a PUSZTULÁS SZÉLES ÖSVÉNYÉRE IRÁNYÍTSA ÁLTALA!

Nagyon látványos, és egyértelmű az a JELKÉP is, hogy miért éppen Franciaország VERSAILLES-hoz tartozó NAGY-TRIANON-kastély tükörtermében írták alá a MAGYARSÁG legszörnyűbb HÁTTÉRHATALMI "BÉKE"-DIKTÁTUMÁT! Hiszen ha azt vesszük alapul, hogy akkor már az ANGOL NYELV VOLT A VILÁGNYELVEK KÖZÖTT A LEGJELENTŐSEBB, és ez az ország ahhoz a KATONAI-HÁTTÉRHATALMI TÖMBHÖZ tartozott, melynek az "anyanyelve az ANGOL-szász".

Megfigyelhetjük, hogy a SZÓ JELENTÉSE TÖBBET TAKAR, MINT AMIT HIRTELENJÉBEN GONDOLNA RÓLA BÁRKI IS!!!

Az ANGOL nyelvben a:

TRIANGLE = háromszög,
TRIANGULAR = háromszögű,
TRIANGULATION = háromszögelés,
THREE = három,
TRINITY = háromság.

Külön érdemes megmagyarázni mindegyik szó SZIMBOLIKUS Háttérhatalmi "ÉRTÉKÉT":>>>

A HÁROM, illetve a HÁRMAS SZÁM a "magyar néptörténelemben, kultúrában, nemzeti hagyományokban" egy misztikus szám, és különleges jelentéssel bírt!

Láthatjuk ezt a NÉPMESÉKBEN, és HAGYOMÁNYŐRZŐ dolgokban helyet követelő szerepéről! Mert hiszen nincs olyan népmese, melyben valamilyen formában ez a szám ne szerepelt volna! Ludas Matyi háromszor adta vissza a Döbrögi úrnak megjáró büntetést.... Három gyermeke volt minden mesében a főhősöknek........

Ez pedig csak egy része a HÁRMAS szám jelentőségének! Hiszen ami ennél is fontosabb, a SZENTHÁROMSÁG a VALLÁSI JELLEGŰ vonatkozása a dolgoknak, mely mélyen beleivódott a magyar nép életébe! Hiszen a VALLÁSSAL kapcsolatos dolgokban is sok helyen megjelenik ez a szám!

De a FENEVAD is nagyon kedveli ezt a számot, hiszen a HÁROMSZÖG, mint síkidom neki nagyon fontos és kiemelkedő JELKÉPE, BÁLVÁNYA!!!!

Az EGYENES OLDALÚ HÁROMSZÖG, mely mindhárom szöge 120 fokot zár be, és összegezve adja ki a KEREK 360 FOKOS SZÖGET! Középen a MINDENT LÁTÓ SZEM, mely azt ábrázolja, hogy a "kör bezárul", és minden ellenőrzés alatt van tartva! Látja, és tudja az összes viselt dolgát mindenkinek és mindennek, ami csak létezik, illetve létezett valaha is! Vagyis a HÁROMSZÖG egy misztikus JELKÉP a HÁTTÉRHATALOMNAK, mely több jelentéssel bír!

TRIANGLE = háromszög !!!!!!!

Vagyis nem véletlen, hogy éppen TRIANON-ban írták alá a MAGYARSÁG MEGSEMMISÍTÉSÉT MEGÁGYAZÓ BÉKEDIKTÁTUMOT! Természetesen mindezt azért tudta megtenni a HÁTTÉRHATALOM, mert erre engedélyt adott neki a TEREMTŐ ISTEN! Vagyis hagyta, hogy ezt megtegyék ezzel a "nemzettel"! Mivel az Ő döntése mindig TÖKÉLETES és FELÜLBÍRÁLHATATLAN, ezért nekünk nincs jogunk ebbe beleszólni, és ezt elítélni! Amit a TEREMTŐ cselekszik, annak úgy kell lenni, senki azt felül nem bírálhatja!

Mert a 3/3 (három harmad) részt, vagyis az EGY EGÉSZ ORSZÁGOT éppen harmadrészeire osztották szét, ami megmaradt, az a teljes egész résznek csupán 1/3-a (egyharmad része).

Ez minden tekintetben helytálló megállapítás, mert lakosságszámában is, és területi, illetve vagyoni szempontokat figyelembe véve tökéletes volt a MISZTIKUS HÁRMAS SZÁM ALKALMAZÁSA!

1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3 = 1 egész rész >>>> vagyis 1/3 + 2/3 = 1 egész rész.

Csúfot űzött a FENEVAD ebből a NEMZETBŐL, és lassú kínhalálra ítélte! Mert az azóta eltelt idő alatt további romlás volt megfigyelhető, és érzékelhető!

A TRIANON kastély nem véletlenül volt KIVÁLASZTVA, ez a HÁTTÉRHATALOM tudatosan irányított döntése volt! Csak senki nem gondolt erre még, hogy ez ilyen jelentőséggel bírt, és a mai napig hatalmas ennek a bálványnak a "súlya"!

MEGMUTATTA a HÁTTÉRHATALOM, hogy milyen könnyen tönkre tud tenni nemzeteket akár pillanatok alatt is! Természetesen erre csak akkor képes, ha a TEREMTŐ megengedi neki!

Itt jön az, hogy NEM TUDHATJUK, hogy melyik hatalomnak állt szándékában ELPUSZTÍTANI a MAGYAROK hazáját! Mert láthatjuk, hogy Sátánnak és a TEREMTŐNEK is lehetősége volt/van/lesz arra, hogy ilyen hatalmas tetteket véghez vigyen! Vagyis akár a TEREMTŐ is megtehette ezt, még akár a HÁTTÉRHATALOM felhasználása által is! Mert a MAGYAR nemzet utálatossá vált a szemében, és így büntette meg! Ezt mi nem tudjuk eldönteni, mert nem lehet megítélni! Vagy a HÁTTÉRHATALOM akarta ezt - de ahhoz kellett Isten beleegyezése is -,vagy pedig egyszerűen a TEREMTŐ szándéka szerint történt minden! De azt bátran ki lehet jelenteni, hogy ez nem volt véletlen, és nagyon tudatosan és precízen megszervezett esemény, illetve eseménysorozat következett be! Amire kizárólag egy felsőbb hatalom képes csupán! Tele van rejtélyekkel, és bálványi motívumokkal az egész eseménysorozat!

A MAGYAR nép egyedül azt tudja tenni, hogy sorsa kedvezőbbre forduljon, hogy BIZALMÁT, HITÉT helyezi a TEREMTŐ ISTENBE, és a TÖRVÉNYEI SZERINT CSELEKSZIK, így esetleg még lehetőség lehet arra, hogy számukra kedvezően változtasson döntésén! Mivel Ő tudja, hogy mit, és miért cselekszik, és a TETTEI felülbírálhatatlanok, annyit tehet csupán a magyar, hogy elfogadja, és olyan ERKÖLCSI-SZELLEMI-MORÁLIS változtatást eszközöl, mely KIVÍVJA A TETSZÉSÉT A MINDENHATÓ SZÍNE ELŐTT!

Kizárólag ebben az esetben következhet be POZITÍV változás ennek a népnek a számára.

Ha a továbbiakban ezen a HÁTTÉRHATALMI ÚTON HALAD TOVÁBB, A BIZTOS PUSZTULÁS VÁR RÁ, és nem lesz megmentése: a maradék országával együtt végleg el fog veszni!

Tisztelettel:
Főszerkesztő: Molnár F. Árpád Úr
szerkesztő: Kárpáti Magyar

(Készült: 2009.04.24.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


Az Emberiség ellenségeinek Júdásfaja által aljas indokból és (párt)célból elrejtett Valóság pártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető, pártmentes alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/
 

Előző cikk:
2009-05-02. -
Az atomrobbantások áldozata - Tisztelt Egészségügyi Miniszter Úr!
/Wennesz István (tengizi túlélő)/
Részlet: ... azt gondolom, hogy az „ŐS-GONOSZ”, a politikusok, (i?)gazságszolgáltatók, az orvosok (tisztelet a kivételnek) keresztre akarnak feszíteni minket, az atomrobbantások és Tengiz áldozatait!!! Ezen tények, okok miatt kérem a Miniszter urat, intézkedni szíveskedjen ügyemben, illetve a többi áldozatok ügyében is.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-05-03. -
Válság: az újrakezdés esélye
/Tánczos Krisztina/
Részlet: Egy dogma azonban végérvényesen érvényét vesztette: kiderült, hogy a szabad piac bizonyos körülmények között inkább mindent lerombol, semmint mindent megoldana. A neoliberális elemzés ripityára tört... (...) A szabad piac egy történelmi korszak vezető ideológiája volt, ami segített fenntartani a legerősebbek hegemóniáját... (...). Rossz hír azoknak, akik hittek és hisznek a dogmákban és sorsukat ezekhez kötötték.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu