Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Aktuális, közérdekű, igaz - A Magyar Justitia Bizottság postaládája
 

 

2009-02-22.
Prof. Bokor Imre (A Justitia Bizottság elnöke)
 


Éhes a vámpír,
száját vérre tátja,
ha eléri a tarkót,
lesz Babilon átka?

AKTUÁLIS, KÖZÉRDEKŰ, IGAZ

(felhívások, észrevételek, megjegyzések)

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG  (MJB) POSTALÁDÁJA

GYURCSÁNY  FERENC   

        1/   Az "ámokfutó" miniszterelnök  és kormánya (valamint holdudvara),  egyre gyorsuló ütemben viszi  teljes  erkölcsi és gazdasági csődbe  hazánkat.  A túlélésre  "játszó" kormányfő, újabb-és újabb  ígéreteivel vagy  ötletbörzéjével az orránál fogva vezeti a parlamentet,  valamint ortodox híveit, élükön Lendvai Ildikóval,   a "SÁNTA KUTYA" kitüntetés  potenciális  várományosával. 
        2/   Ha  Gyurcsány és kormánya  menesztése  halasztást szenved  és/vagy a parlament  feloszlatása hamarosan nem  valósul meg, akkor  számolni kell azzal, hogy a következő választások után hatalomra jutó kormány  és az ország  olyan katasztrofális helyzetbe kerül, amelyből 25-30 évig nem lehet kilábalni!  Gondoljanak erre azok a szavazók, akik foggal-körömmel ragaszkodnak  megbukott elveikhez és  leadereikhez, mert Marx-Lenin-Sztalin-Rákosi-Kádár-és Gyurcsány szellemét  hagyják örökségül unokáikra, csatolmányként pedig adóssághalmazt,  nyomort és  kilátástalanságot.
        3/  Az MJB  gratulál Gyurcsánynak, a Szent János Szuverén Máltai Lovagrend  Uralkodó Nagymesterétől kapott Lovagi  Nagykereszt elnyerése alkalmából.  Kapitális hazugunk  megtévesztette  az Uralkodó  Nagymestert (is), aki abban a  tudatban van, hogy Gyurcsány  a "hit védelmében  és az elesettek szolgálatában"  tevékenykedik. Szolzsenyicintől plagizálva és az adott eseményre átírva: "sajnálni lehet azt a  lovagrendet,  amelynek ilyen kapitális  hülye a vezetője".
BOROSS PÉTER ELŐRELÁTÁSA
        Derék dolog az, ha valaki gondoskodik nyugdíjas éveiről, hogy ne szoruljon  mások támogatására! Az MDF tavaly beterjesztett és  expressz gyorsasággal elfogadott parlamenti beadványa  alapján, az egykori miniszterelnökök másfélmilliós nyugellátásban részesülnek.  Boross akkor tiltakozott, hogy  nem miatta  készült a javaslat, hiszen ő  képviselő (is),  majd  bízva az emberek  feledékenységében, lemondott képviselői mandátumáról és élvezi a törvényesen  megállapított  miniszterelnöki  nyugdíjat.  Medgyessy  Péter is  kapott az égből érkező mani  után, lemondott a  kft. elnöki jövedelméről,   "átváltott" az újra,  hiszen a törvény nem tett kivételt a ciklusát kitöltött  vagy  félidőben   kiebrudalt miniszterelnök között. Vajon  miért nem terjesztett vagy terjeszt be nyugdíjkorrekciót az MDF  bányászok,  buszvezetők, postások és más  foglalkozást űzött nyugdíjasok számára?
MUNKAALKALMASSÁGI ÉS PSZICHIÁTRIAI VIZSGÁLAT
          AZ MJB javasolja, hogy  felelős munkakört  csak azok tölthessenek be, akik előzetes, majd rendszeres, munkaalkalmassági, pszichológiai és pszichiátriai vizsgálaton vesznek részt és megfelelnek az előírt kritériumoknak.  Ezek a vizsgálatok jelentős mértékben csökkentik vagy  kizárják annak a kockázatát, hogy az érintett személy önmagára  és szűkebb vagy tágabb környezetére  kihatható káros munkakörben tevékenykedjen. Egy  miniszterelnök vagy   pl. egy  képviselő sokkal nagyobb és  maradandóbb károkat okozhat, mint egy szakács  vagy  kőműves.  Egy  elsózott húsleves   nem  egyenértékű egy "elqrt" (!) kormányprogrammal vagy  dilettáns törvénnyel!
RENDŐRSÉGI ÜGYEK     
        1/ Az elmúlt években fokozatosan megromlott közbiztonsági állapotokért, a rendőri állomány  szakkiképzésének gyengeségéért, a túlkapásokért, a diszkriminációs módszerek bevezetéséért vagy az elkövetők  késedelmes  felderítéséért, egyértelmű felelősség terheli  Draskovics Tibor  rendvédelmi minisztert,  Bencze József  országos rendőrfőkapitányt, ezért az MJB követeli  azonnali felmentésüket és  felelősségre vonásukat!
    Menesztésük a miskolci rendőrkapitánnyal (Pásztor Albert r. ezredessel) szembeni dilettáns  eljárásuk miatt is esedékes lenne,  pontosabban: saját "törülközőjük bedobása", de ez  a  hozzáállás a posztkádári  vezetők körében ismeretlen aktusnak számít.
          2/ Mivel az országos "főrendőr"  arra hivatkozott egy nemrégiben elhangzott tévés nyilatkozatában, hogy kevés a rendőr Budapesten  és az országban,  ezért többekben felmerül az a kérdés, hogy  felvonulások és tüntetések  alkalmával miért van elegendő vagy több, mint elegendő "közeg"az utcán,  mi a magyarázata, hogy egy földön fekvő idős ember  megrugdosására  10-12 fő is jut?
           Mennyivel veszélyesebb  egy nemzeti színű zászlót  lobogtató  fegyvertelen állampolgár, egy kaszával, kapával  vagy baltával hadonászó állampolgárnál?
BÍRÓSÁGI ÜGYEK
            1/ Miért  húzódnak egyes bírósági ügyek hónapokon vagy éveken át, mennyire felkészültek a bírák, az ügyeszek, illetve a  nyomozati (ezen belül a különféle szakértői) szervek egy-egy feladat végrehajtására?  Mennyiben érvényesítik azt a római jogban ismert elvet, hogy  a büntetés mértéke és gyors kiszabása a "megtorlás" mellett az elrettentést  is szolgálja?
             2/ Van-e statisztikai adat arról, hogy a hamis tanúzás szankcionálását hányszor alkalmazták  a bíróságok? Merthogy:  a hamis tanúzás törvényes következményeire utaló a figyelmeztetés legtöbbször elhangzik a tárgyalóterembe megjelenő  tanú felé, de a törvény alkalmazására alig van példa. 70-80 %-al csökkenne  a bírákra háruló  tárgyalások időtartama, ha komolyan vennék ennek a törvénynek  az alkalmazását és ezzel a tanúvallomások jelentőségét is növelnék.
JUTALMAZÁSOK
             Célszerű lenne, záros  (rövid) határidőn belül létrehozni egy pénzügyi ellenőrző bizottságot, amely  felügyelhetné a különféle juttatások és jutalmazások jogosságát, és hatósági jogkörrel felruházva járhatna el a legkisebb törvénytelenségek (túlkapások, indokolatlanságok) észlelése esetében.
             Lehetetlen dolog az OEP-nél vagy az APEH-nél  arra hivatkozni, hogy  milyen nagy összegekkel dolgoznak és mennyi hasznot hajtanak az államnak, hiszen egy APEH-es vagy OEP-es ügyintéző semmivel sem végez  nehezebb munkát, mint egy vállalati bérelszámoló vagy  villanyszámlás (gázszámlás) dolgozó, irreálisnak tűnik milliárdok kifizetése abból, amelyet az egyes adófajták révén "szippantanak" el az adózó alanyoktól. 
              Még ennél is undorítóbbnak tűnik, hogy olyanok markolnak fel  milliókat, akik kiemelt fizetésben és  különféle  egyéb juttatásokban (gk. használat, mobil telefon használat,  utazási lehetőségek, ruhapénz, szállodai költség,  stb., stb.) részesülnek, sőt az is gyakori, hogy egy vagy több helyen végzett (papíron  nyilvántartott) tanácsadói,  ig. tagsági, elnökségi, szakértői, kuratóriumi  tevékenységükért újabb  (havi) százezrekkel vagy milliókkal gyarapítják vagyonkájukat.
PARLAMENTI KURIÓZUMOK
            1/    Az EU egyik legszegényebb, legjobban eladósodott,  lélekszámában leggyorsabban  fogyatkozó, munkanélküliek és  hajléktalanok száma permanensen növekvő, mezőgazdasági és ipari fejlődésben  sereghajtó országunk - országgyűlési (és önkormányzati) képviselőinek száma abnormális nagyságrendű.
                   A hazug kormányfőnek most kerülhetett a kezébe az az 1994-es választási szórólapom amelyben azt ígértem a  választópolgároknak, hogy megválasztásom esetében  azonnal javaslatot teszek  az országgyűlési képviselők számának és tiszteletdíjaiknak  50%-os csökkentésére,  mert Gyurcsány is szóba hozta a képviselők számának csökkentését, de ez csak egy  piciny  morzsának számított ígéretei  halmazában.
                  2/ Az előző témához kapcsolható az a  példátlan és  megmagyarázhatatlan gyakorlat, miszerint  parlamenti képviselőink  - igazolás nélkül - annyi pénzt vehetnek fel különböző (bemondott) kiadásaik fejében, amennyit  nem szégyellnek, e-közben egy rokkant nyugdíjasnak azt a kis mellékes  jövedelmét is megcsapolják, amelyért keményen megdolgozik, nehogy a hajléktalanok közé kerüljön. És minderről szemérmesen hallgat a parlament elnöke, a miniszterelnök, a pénzügyminisztérium, az APEH  vagy  más (ki tudja  milyen?) illetékes személy vagy szervezet. 
                  3/ A parlamenti "juttatások"közül az is megmagyarázhatatlan, hogy az egyes bizottságokban tevékenykedők miért részesülnek plusz (jelentős összegű) anyagi elismerésben, hiszen egy időben csak egy helyen lehetnek, de mivel  a bizottságokban helyettesíthetik is egymást,  így elméletileg (vagy gyakorlatilag) elegendő (egy szavazási procedúrában) az 50%-os részvétel, hogy a bizottsági tagok 100%-ának a szavazata szerepeljen a jegyzőkönyvekben. 
SZÓVIVŐK
           Kissé félve merjük bejelenteni, hogy  a szóvivőkre olyan szüksége van  hazánknak, mint  eszkimóknak a 25 faktoros naptejre! Egy adott szervezet vezetője  "vigye a szót" a  tevékenységükkel kapcsolatos tájékoztatásért (hiszen ez  munkaköri kötelességük), nehezen képzelhető el, hogy ne legyen képes esetenkénti 10-15 percet igénybe vevő  feladat elvégzésére.
             Fel kell tételezni, hogy ennél sokkal több idő szükségeltetik a szóvivő képbe helyezésére (felkészítésére), még akkor is, ha  az illető  fiatal, csinos és jólöltözött.
              A szóvivők és apparátusuk, illetve infrastruktúrájuk jelentős terhet rónak az adófizetőkre,  és bizonyos értelemben  (mintegy) tompítják a "szót adó" felelősségét  a közvélemény előtt.  Ma már megjelentek a helyettes szóvivők is, hamarosan várhatók  a szóvivők szóvivői beosztások elterjedése, miként az is elterjedt, hogy egyes vezetők csak szóvivőjük társaságában  jelennek meg a  kamerák előtt, ami csak abban az esetben  lehet indokolt, ha egyikük fel van készülve, hogy  rosszullét esetében  ölbe kapja a másikat, vagyis a  vezető viszi az ölében a szótlan szóvivőt,  esetleg a szóvivő viszi a  megkukult vezetőt...
 
 
KÓRHÁZI RÉMESETEK (csak  ajánlott olvasmányként)
             1/ Az Erzsébet Kórházban voltam  szemtanúja  annak az  jelenségnek, hogy egy 17-20 év körüli fiatalember kiballagott a  kórteremből egy kis folyosói és udvari sétára, balkezével vállmagasságban  tartotta az infúziós műanyag  tasakot,-  és derűs egykedvűséggel  "töltötte" magába az infúziós  folyadékot, valamint  cigarettája  égéstermékét. Számos  kórházi dolgozó  elhaladt mellette, úgy  tettek, mintha nem  látták volna.
                 2/ Ugyanebben a kórházban statiszta szerepet játszottam egy kínos jelenetben.  Feleségemet a reggeli órákban  mérgezési tünettel  szállították  be  szirénázó mentőkocsival a toxikológiai osztályra. A mentősök azonnal bevitték a vizsgálóba (felvevőbe vagy átvevőbe, ez kideríthetetlen maradt, mert  a hosszú folyosóra nyíló ajtók többségén egyetlenegy  felirat sincsen).  
              A folyosón várakoztam, ahol annyi szék, pad, sámli vagy más ülő-alkalmatosság sem volt, mint az ajtókon lévő felirat. Rövid idő elteltével egy nővér (vagy asszisztens)  lépett  ki a vizsgálóból (?) és meglátván  az egyik helyiségből kilépő civil ruhás (tehát nem orvosi  köpenyben lévő) urat,  közölte vele,  hogy: "főorvos úr, meghozták az  új beteget".
                  A főorvos  úr megindult a vizsgáló(?) felé, de pont arra gördítette kocsikáját egy  újságárus, akitől kért egy Népszabadság c.  napilapot.  Miután megkapta,- visszaballagott az irodájába, és nagy valószínűséggel (csak) rövidített "Szabad Nép" félórát tartott, mert  20 perc elteltével ismét előbukkant,  majd pillantásra sem méltatva bekocogott a vizsgálóba, ahonnan   már kivitték a mentősöktől átvett "új  beteget".
                  Röpke 2-3 perc elteltével, a főorvos a nyitott ajtón át  kikiabált (és kiintett), hogy menjek be!  Még köszönésre sem  adott időt (nyilván fellobbant benne a kötelességtudat),  emelt hangon  kérte a  kórházi  zárójelentést  és a TAJ kártyát.
                  Közöltem vele, hogy ezek az okmányok nincsenek nálam,  de  rövid idő alatt behozom,   a nagy sietségben  nem jutott eszembe, hogy magamhoz vegyem ezeket a dolgokat, a mentősök is  (jogosan) siettettek, hogy   egy-két törülközőt, pizsamát, papucsot kapjak fel, és  a többi dolgokat ráérek később is  bevinni.
                   Szavaim nem  hatották meg a helyi törvényekhez  ragaszkodó  főurat, mert ordítani kezdett:  "tudhattam, hogy kórházba megyek, lehetett volna annyi eszem, hogy a zárójelentést  és a TAJ kártyát magammal hozzam".  
                 Figyelmeztettem, hogy válogassa meg a szavait és vegye lejjebb a hangerejét, nem a TAJ kártyát kell vizsgálni, hanem a beteget. Erre még jobban felfújta magát, feljebb srófolta a hangerejét, ezért a  további összeszólalkozás elkerülése érdekében, szó nélkül hátat fordítottam neki és kimentem a  vizsgálóból.
                Később megbántam udvariatlan viselkedésemet, hiszen alighanem rossz hireket olvasott kedvenc lapjában,  ezért gyors kocsifordulóval  bevittem a kezelő orvoshoz  3 db (azaz három darab) zárójelentést és a   TAJ kártyát. 
                 Miután  itt is kaptam egy zárójelentést,  rezignáltan vettem tudomásul, hogy  feltűntették a TAJ kártya hiányát  (a számok helyét akkurátusan "kiikszelték"), és aláírattak velünk egy elismervényt, hogy ha nem lesz meg a kártyaszám, akkor  kp-ben kell fizetnünk a 82-ezer ( azaz nyolcvankétezer) forintos kórházi költséget. 
                   Epilógus helyett: feleségem másfél napig  volt a kórházban, a TAJ kártyát  időben megkapták, a mérhetetlenül hiányolt  régebbi (három) zárójelentés mindegyikében  szerepelt a TAJ kártya száma!  Figyelmetlenül olvashatták,  vagy  esetleg el sem olvasták(!),  mert ha igen, akkor nem írták volna le a hiányát. Az már csak hab a tortán, hogy  új betegük személyében egy kollégájukról volt szó, bár semmilyen  kivételezést  nem  igényeltünk.  
                 A főorvossal tehát  szűk két percet "beszélgettünk", majd a kezelőorvosával 3 percet a folyosón álldogálva,  bár az igazsághoz tartozik, hogy  másnap 11.30-ra kérte, hogy találkozzunk és egy szakorvossal is tárgyalunk.  Esti  félperces telefonbeszélgetésünk során meg is említette a másnapi "összejövetelt" amelyen  én megjelentem, ő pedig  nem!  A szakorvos csekély három órás késéssel  (14.30-kor) átjött a szomszédos épületből, beszélgettünk  mintegy  3 (azaz három)  percet a folyosó szellős környezetében, de ezalatt még két  mobiltelefonos beszélgetést is lebonyolított,  ami nagyfokú (irigylésre méltó) koncentrációs képességére utalt. 
             A nővérek  megdolgoztak az OEP-től járó  82 ezer forintért,  ehhez hozzájárult a két orvos kb. (összesen) 8-9  perces emelt szintű tevékenysége. 
                  Éljenek  soká  Molnár Lajos és Horváth Ágnes ex-miniszterek  (hasonló körülmények között betegen és kiszolgáltatottan),  akik  erkölcsi,  anyagi,  személyi,  szakmai és szervezési értelemben úgy  tönkretették  az egészségügyet,  hogy a többi tárcák miniszterei pironkodhatnak miattuk,  pedig ők is sokat tettek a közromlás  asztalára!

(Prof. Dr. Bokor Imre)
az MJB elnöke

 

A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
HÍRHÁTTÉR - Tornádóval a bűnözés ellen
2009-02-15. - HÍRHÁTTÉR TV: Szakértő szemmel a rendőrség, az NBH és a pártok állami maffiájáról - avagy miért létezik alvilági bűnözés?
/Molnár F. Árpád/
(Film, 10 perc)
Tartalom: Hogyan kell felszámolni egy Sztojka-bandát, hogyan kell levadászni az ország összes bűnbandáját, és az állam miért nem számolt fel egyetlen bűnbandát sem, soha? Molnár F. Árpád, aki ellen nemrégiben folyt államtitoksértési per, feltárja a rendőrséggel és az NBH-val, valamint az Orbán-kormánnyal való egykori kapcsolatát, olyan ismeretekbe vezetve a nézőt és hallgatót, amikről eddig kizárólag a Hírháttéren tájékozódhatott, és amelyek feltárása miatt az álnemzeti hazaáruló bűnöző hordák mindig egy pártban üldözték.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-02-08. - HÍRHÁTTÉR TV: A Kárpáti Magyar - Nyitány helyett a Való Világról
/Soós József (A Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/
(Zene: Enigma: Shadows In Silence)

Tartalom: Krisztus új csillaga debütál az 1989-es, a világrendszerreform előtti magyar, téli égbolton Soós József személyében, akit a Kárpáti Magyarként ismernek. Az elmeirányító világrendszerről, a világgazdaságról és a pénzügyi világrendszerről, a Jobbikról és Vona Gáborról, a kurucinfóról hallhatnak, mindvégéig az Enigma hömpölygő zenei aláfestésével, és a film hasonlóan illeszkedő szöveges kíséretével, mely lett Molnár F. Árpád által.
(Film, 17 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-02-06. - A "cigányügyi" miskolci rendőrkapitány, a győztes rendőrség, a győztes kormány és az elhasalt jobboldal világos története
/Molnár F. Árpád/
Részlet: - Igen, meg kell erősíteni a közbiztonságot - visszhangozza az önkiherélt jobboldal szavait Gyurcsány Ferenc, s miközben a Moszaddal és a CIA-val jókat röhög a markába, aközben a magyarság értelmes maradéka a fejét fogja, hogy itt mindenkinek kevesebb esze van még Gyurcsány Ferencnél és tapló, közönséges, rosszindulatú és barbárállati rendőrbűnöző-ezreinél is.

 

 

2009-02-06. - Molnár F. Árpádék feljelentése a kvázi generáció-hosszra tervezett MTV-panama ellen
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Nem tudom, a Tisztelt Legfőbb Ügyészségnek és Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úrnak végül is sikerül-e megbirkóznia azzal a nehézséggel, ahogyan az igen Tisztelt Lakosságnak ez játszi könnyedséggel sikerül, hogy itt bizony valami súlyos szervezett bűntettek történtek, vagy a Hírháttér Multimédia főszerkesztőjét, Molnár F. Árpádot (szerény személyemet) kénytelenek alkalmazni jogi továbbképző előadások megtartására és Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úr számára pótvizsgák lehetőségének biztosítására.

 

 
Előző cikk:
2009-02-20. -
A világot irányító illuminátusok karakterológiájából - történelmi leleplező anyag
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Az illuminátusok karakterológiáját tekintve természetesen döntően áll az ún. schizothym személyiség-típus, amikor a látszatok mögött létezik egy elrejtett lelki élet, a valóság, amely teljesen eltitkolt, és csak a hálózatokon belül (beavatottak között) válik láthatóvá. De vannak illuminátusok, akik olyan programmal rendelkeznek...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-02-22. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ (olvasható formátumban is!):

A Predesztinált Börtönbolygó ügyeiből - azoknak, akik már értik a lényeget

/Molnár F. Árpád/
(Zene: Soproni József)
Részlet: ... akiken mesterséges szájzár volt, ne mondhassák el, ami történni fog. Ahogyan Kozenkay Jenő tudott az észak-amerikai, partvidéki földrengésről, annak bekövetkezte előtt két nappal, mert elküldtem neki, hogy ezt az üzenetet/kijelentést kaptam. (...) ... hogy tudok a Háttérhatalomról, és - amiről ritkán vagy soha nem esik szó - bejárok annak könyvtárába is.
KLIKK az oldalra! (39 perc)
(Olvasható, meghallgatható és letölthető!)

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu