Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Alosztályvezető felettesük ellen tanúskodtak a rendőrbűnözők - Fábián Gábor, a 2006-os állami vérengzések áldozata a Hírháttérnek nyilatkozott

 

2008-06-18.
Molnár F. Árpád

"Történelmi esemény"-nek nevezte a 2006-os tömeges állami brutalitás áldozata, Fábián Gábor a bíróságon tegnap történteket.

Fábián Gábort 2006 október 23-án támadták meg a Gyurcsány Ferenc és Bene László által, izraeli háttérrel a kvázi korlátlan brutalitással megbízott és a mai napig védett támogatással vágtató rendőrbűnözők. A Fábián Gáborral még ez év márciusban készített ragyogó riportunkat ide klikkelve meghallgathatják. A maszkos, páncélozott, állig felfegyverzett bűnöző hordák a fegyvertelen és abszolút békés Fábiánt földre verték, kezeit hátrabilincselték, szárkapocscsontját darabosra törték, ujját szándékosan eltörték, mert az utasítás legfelülről, Gyurcsány Ferenctől jött, aki Bene László országos rendőrfőkapitánynak személyesen adta ki a parancsot, és ezt adták aztán tovább egészen a legutolsó végrehajtó rendőrbűnözőkig, akiknek mindig mindegy, mi az utasítás, bármi gaztettet, bárki ellen, bármikor elkövetnek. Én is rendőrökkel kezdtem a pályát, így abszolúte tudom, hogy ez az igazság.

A Fábián Gábor-ügyben bíróság elé állított Gajai Csaba, volt REBISZ-őrmester bevallotta, hogy Fábián ujját saját felettese, a köztörvényes, vérengző, szadista-fasiszta bűnöző, ezért a bűnszervezeti összefogás következtében a Demszky-féle és bűnszervezeti tettestársai által alosztályvezetőig emelt, majd később őrnaggyá előléptetett, a Fábián Gábor-féle adófizetők pénzéből busásan eltartott és fenntartott Vágó László törte el, mégpedig úgy, ahogyan a vétlen sértett Fábián úr ezt tanúsította: azaz szándékosan. Arra most bővebben nem térünk ki, hogyan lehet valakinek véletlenül, vagy puszta taposással és rugdosással darabokra törni a szárkapocs-csontját is, csak annyiban, hogy ehhez bizony az a "szakértelem" kell, amit a rendőri bűnözőképzők oktatói nevelnek bele a pszichopatákba, azaz véletlenül vagy puszta veréssel az ember ilyesmit aligha képes okozni. Ehhez szintén a legbrutálisabb és legelszántabb szándékosság szükségeltetik!

Az egyedül és fegyvertelenül álldogáló Fábiánt a Károly körút és a Dob utca sarkánál támadták meg a magyarverő és szemkilövő fegyveres bűnözők. A csapatmunkában résztvevő, az emberi jogok és a népakarat felé tanúskodó, ezért mindenképpen enyhébb megítélés alá eső, fejének szétverését egyelőre kerülendő Gajai Csaba volt őrmester Isten Kegyelméből megnevezte kollégáit is, közölte, hogy ők is tudják, ki törte el Fábián Gábor ujját, és kollégái is félnek a REBISZ-állat, ezért előléptetett Vágó László őrnagytól, mert az - idézem - "bosszúálló" és "keresztbe tud tenni nekik".

Gajai Csaba kollégája, N. László bűnöző először össze-vissza hazudozott, de amikor megtudta, hogy Gajai Csaba már megnevezte alosztályvezetőjüket, a REBISZ-bűnöző, a társadalomra és a nemzetbiztonságra messzemenően kiemelten veszélyes és közveszélyes pszichopatát, a Szilvásy-Demszky-bűnszervezeti egységpárt tagját, Vágó László őrnagyot, ő is terhelő vallomást tett a bűnözőre. Amíg a tanúvallomásról nem tudott, addig szemrebbenés nélkül ráfogta volna az egyéb téren tettestársára, Gajai Csaba kollégájára a cselekményt. Szóval van erkölcs rogyásig. A patkányként rejtőző, saját gaztetteit is Gyurcsányos és Gergényis stílusban és erkölcsi minőségben beosztottaira kenni akaró utolsó sortüzes-csonttörő pszichopata REBISZ-állat Vágó László beismerő vallomása, megbízóinak megnevezése, vagy a beismerő vallomás és a megbízók konkrét megnevezésének elmaradása esetén csontjainak apró, szilánkosra való tördelése még várat magára. Addig is várja a Hírháttér Vágó László címét, telefonszámát és családi körülményeit, hogy megfelelő kezelésbe vétessék az egész bűnöző kompánia. Vágó László kinevezett és címzetes, levadászandó fasiszta bűnöző ellen három rendőr tanúskodott a tegnapi tárgyaláson, igen, három, de Vágó László gergényista kinevezéséhez méltó módon lapít, és nem tesz beismerő vallomást, mert célja, hogy beosztottai vigyék el minden olyanért a balhét, amit ő követett el. Vágó László sortüzes rendőrállat hétköznapi, tucat egy darab rendőrállathoz méltó módon dokumentálva azt hazudta, hogy sérülés- és panaszmentes állapotban adta át Fábián Gábort. Ekkorra a bűnszervezeti, életfogytos sortüzest Demszky Gáborék már kinevezték.

A kecskeméti rendőrök, így Farkasné Benke Aranka rendőralezredes, Vágó László vérengző fenevadhoz hasonlóan szintén alosztályvezetői minőségében (mert a rendőrségen csak a bűnözők buknak felfelé) ugyanezt a gyáva stílust képviseli, hiszen nem titkoltan, de emberjogvédők előtt kérkedve nevezi példaképének Gergényi Pétert, a gyáva és rendőrgyilkos főrendőrt, aki mindig elmenekült minden felelősség elől, és saját rendőrei közül is azokat üldözte és gyilkoltatta, akik akár a legkisebb korrupciós ügyben a rendőrség bűnözői állományából legalább egy-egy rendőrdisznó eltakarításán fáradoztak, avagy valamely politikus korrupciós vagy más bűnügyeiről szereztek be terhelő adatokat és tettek, vagy akartak tenni feljelentéseket. Sok rendőr vesztette életét 1990 óta az olyan sortüzes, antiszociális pszichopata bűnözők miatt, amilyen Gergényi Péter, Farkasné Benke Aranka rendőralezredes, alosztályvezető, vagy a Fábián Gábor ujjának szándékos eltörésével Farkasnésan példát mutató REBISZ-disznó, Vágó László alosztályvezető, akit bűntettei elismeréseként a sortüzes-náci Gyurcsány-Demszky-garnitúra századosból őrnaggyá léptetett elő.

Eközben a Szilvásy-féle titkosszolgálati digitális archívumokban tömegével kerültek - az ügy folyamatos és kiemelt volta miatt - megtekintésre azok a digitális megfigyelési anyagok (mert ilyenkor ez a szokás), amelyeken a REBISZ-bűnöző állomány tagjai evidensen beszélgetnek nap mint nap arról, melyikük, milyen gaztettet követett el a fegyvertelen és ártatlan, tökéletesen gyanútlan, az őket eltartó civil állampolgárokkal szemben. Így temérdek lehallgatási anyag áll rendelkezésre arról is, hogy a Szilvásy-féle titkosszolgálat fő védence és első számú rejtegetett bűnözője, Gyurcsány Ferenc adta ki az utasításokat, és hogyan is kígyózik ez a bűnszervezeti, a Btk. szerint életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélendő bűnszervezeti Kígyó egészen Gajai Csaba volt REBISZ-es törzsőrmesterig, akinek akárhogyan is, de feltétlen érdeme, és ítéletében feltétlenül enyhítő körülmény, hogy megbuktatta saját alosztályvezetőjét, akinek valamennyi beosztott "rendőr" összes tetteiért külön, vagy a bírósággal, vagy a bukott, bűnszervezeti, ezért fekete listára helyezendő és megtorlandó bírókkal szemben, de felelnie kell.

Láttam annak idején Kecskeméten egy nyomozót, aki egy velem kapcsolatos NBH-s akcióban benne volt, amikor még teljesen tapasztalatlan ficsúrként jelentkeztem az NBH-nál, továbbá az egyik, akkoriban velem dolgozó-működő osztállyal kapcsolatos akciókban is benne volt (minthogy kezdő időmben szoros kapcsolatot ápoltam a helyi rendőrséggel és az NBH helyi kirendeltségével). A médiában az elítélt rendőrbűnözőkhöz hasonló, irtózatos dühtől eltorzult arckifejezéssel tartott a rendőrség épületébe. Arca mindenfelé fel volt dagadva, szeme duzzadt, arcán mindenütt kék-zöld foltokkal. Látszott, hogy valahol a háttere miatt alaposan megverték.

Vágó László ellen természetesen a maximális büntetést várjuk el, hogy aztán társadalmi-állami összefogással, a megfelelő erőkkel gondoskodjunk a börtönkörülményekről is, ahogy fajunk utolsó egyedeivel kell tenni, ha hagyják eképpen úgymond visszavezetni a társadalom egészségesebb tagjai közé, és nem kell sarokba szorultságunk miatt pl. agyonverni, arc- és koponyacsontját a Gyurcsány-Benkéné-érában szerzett szocializálódásunknak megfelelően szilánkosra törni. Jobb neki, ha börtönbe kerül a lehető leghosszabb időre, és ott ütjük-vágjuk naponként, ahogyan fajtájuk az ártatlanokkal szokta tenni, semmint ha ellenőrizetlen, államian szólva nem olyan "védett környezetben" éri utol az igazság szele, ahol minden ütést és rúgást alaposan tudunk ellenőrizni, így gondoskodhatunk, ha akarunk a túléléséről is.

Közbevetőleg: a fentebb említett, velem visszatérően konspiratív kapcsolatba került nyomozó egyébként abban az NBH-s akcióban is benne volt, amikor az NBH - hogy súrolva mondjam: prófétai elhivatottsággal - azzal környékezett meg, hogy vették az adást, hogy jelentkeztem náluk, és félnek a közelembe jönni, sőt, autóba vágják magukat és menekülnek. Hadd ne beszéljek most erről részletesebben, miről is lehetett szó abban az időben, amikor maximum is csak kezdő kis valami lehettem. Persze, aki kalkulált, vagy hozzá fért a régi KGB-s megfigyelési és egyéb anyagokhoz...

Vágó László REBISZ-szörnyet is, aki kizárólag saját embereit szeretné börtönben látni ahelyett, hogy saját magát is oda akarná juttatni nem létező rettentő lelkifurdalása következtében, értelemszerűen le lehetne ápolni, és annyiszor, ahányszor teljes erkölcsi felvilágosodásához ez szükségesnek látszik. Mi megtanultuk Gyurcsánytól és Gergényitől, hogy ha a brutalitás megoldás a fegyvertelen civilek ellen, magyarokkal és tengeren túli túristákkal szemben, ártatlan fiatal lányokkal és nőkkel, nyugdíjas nagymamákkal stb. szemben, akkor érthető szocializálódásunk következtében ezt természetességgel igényeljük sortüzes, gyáva, önmagát mentegető pszichopata REBISZ-es és más rendőrbűnözőkkel, népellenes ügyészekkel és ingyenélő, vagy a bűnöző állam embereit védő bírókkal és kifejezetten vérbírókkal szemben.

Mint azt Fábián Gábor a Hírháttérnek a mai napon telefonon nyilatkozta:

"Nagy bejelentést tett a főtörzsőrmester úr, amiben állította, hogy [Fábián Gábor ujját - a szerk.] nem ő törte el, hanem a parancsnoka, és meg is nevezte a parancsnokot. A többi tanú is megerősítette az állítását. (...) ...féltek a parancsnok retorziójától."


A Hírháttér fotóján Fábián Gábor látható.
A háttérben a keresztyén emberjogvédő, a szintén 2006-os államfasiszta vérengzések áldozata: Barna Tibor.

Molnár F. Árpád
azoknezo@citromail.hu
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 


 

A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-06-12. - A hírhedt, sortüzes vérbírónő, Kovács Krisztina kézírásának elemzése
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Kovács Krisztina vérbírónő grafológiai elemzése és pszichiátriai állapota.

 

 

 

2008-06-12. - HÍRHÁTTÉR TV: Sátánatyám, ments meg! - A Hírháttér MSZP-s és rendőrtoborzó propagandafilmje
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: E zenés filmünk imádságot és Istendicsőítést is ad hős és bátor rendőri állományunk veértől duzzadó, vörös ajkaira. (Film, 5 perc)

 

 

2008-04-28. - TABU: HÍRHÁTTÉR TV: A rendőrszakmáról a teljes állománynak - Tényfeltáró film nektek és rólatok, ahogyan még senki nem szólt hozzátok
/Molnár F. Árpád filmje/
Tartalom: A film készítője, Molnár F. Árpád több, mint fél évtizeddel ezelőtt összekülönbözött a rendőrséggel és az NBH-val, ami miatt tönkre akarták tenni, aztán meg akarták ölni. Tényfeltáró film a rendőrség belső működéséről, a rendőri állomány erkölcsi- és mentális állapotáról, az állami bűnözésről, politikai gyilkosságokról... (Film, 30 perc+kép)

 

2008-04-24. - HÍRHÁTTÉR TV: Sortüzesek és cigányok
/Angel Mendoza (Peru) - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Alkotmány, Btk., életfogytiglan - Molnár F. Árpád titkokat is feloldó, saját, élő kommentárjaival dúsított filmjében, melyben nyíltan üzen Szilvásy Györgynek és Gyurcsány Ferencnek is, Angel Mendoza perui állampolgárral készített riportot, aki vacsorából ment haza, amikor álarcos rendőrbűnözők megtámadták. Beszámolójába annál a résznél kapcsolódunk be, ahol elmondja, miként törték szándékosan csontjait a rendőri elkövetők. (Film, 10 perc+kép)

 

2008-03-15. - Magunkfajták civil szervezet (a KJE) alakult meg a sortüzes-csonttörő, életfogytos kormány áldozataiból
/Molnár F. Árpád összeállítása/
Tartalom: A Hírháttér fényképekkel, neves áldozatokat és emberjogvédőket megszólaltató riportösszeállítása a Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete (KJE) alakuló gyűlésén történtekről és elhangzottakról.
 


2008-03-12. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: "Itt fogunk agyonlőni!" - a Hírháttéren Fábián Gábor, a 2006-os államfasiszta brutalitás áldozata
/Molnár F. Árpád összeállítása/

Részlet: ...mindegyikből áradt a tömény alkoholszag. (...) ...mondták, hogy lőnek a rendőrök. És fogalma nem volt senkinek, hogy miért (...) ...maradandó sérülést szereztem (...). A jobb lábamnak a szárkapocs-csontját három darabba törték el (...) ...azóta sem tudok aludni...
KLIKK az oldalra!
A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

 

2008-03-08. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: A sörözőben támadták meg őket - Szűcs Apor, a 2006-os októberi állami vérengzések áldozata nyilatkozott
/Molnár F. Árpád összeállítása/

Tartalom: Szűcs Apor 2006 október 23-án barátaival egy sörözőben ült gyanútlanul, amikor álarcos rendőrök a helyiségbe betörve megtámadták. Volt, akit közelről többször hátba lőttek, volt, aki életre szóló szemsérülést szenvedett. A gyűlölettámadás oka az volt, hogy léteztek.
KLIKK az oldalra!
A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

 

2008-03-02. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: "Egyszerűen diktatúra" - Interjú Gőbl Györggyel
/Riporter: Molnár F. Árpád/

A tartalomból: Gőbl György a soproni civilek és civil szervezetek tagjainak egyik vagy a legkiemelkedőbb alakja, határainkon innen és túl egyaránt egyre ismertebb emberjogvédő. Vele készített interjút a Hírháttér a 2006 október 23-i és azt követő tapasztalatairól, munkájáról, a rendőrbűnözésről, a politikai pártokról és azok összefonódásairól.
KLIKK az oldalra!
A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

 

 
Előző cikk:
2008-06-18. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Budaházy György 30 nap kényszermunkája - A bíróknak és Szinessyné Bardocz Krisztina bírónak
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A Hírháttér főszerkesztője a bíróknak a bíróságokról, kiváltképpen üzenve a Budaházy Györgyöt elítélő Szinessyné Bardocz Krisztina bírónak. (Film, 21 perc)

Lap teteje

Következő cikk:
2008-06-20. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Vissza a 200 milliónkat, Szilvásy György! - Nyílt filmlevél Szilvásy Györgynek a 10 éves büntetési tételű kormányzati portáljukról
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Az úttörőnek számító maffiaellenes film vezérfonala az MSZP által bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette a kormányszóvivői portál 200 milliós ún. "felújítása" kapcsán, közvetlen és halmozott üzenetekkel főleg Szilvásy Györgynek. (Film, 17 perc)

   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu