Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

Soron kívül: a magyar történelem leglátványosabb totális elhallgatásának részbeni okaira rávilágítva idézzük csak és egy megjegyzéssel bővítsük az alig több, mint pár nappal ezelőtt közzétett szavainkat:

Csak egy apró ébresztő ebben a bábeli kuplerájban arról, mennyi ügynök is van Magyarországon, mely csaknem mindent elmond a helyzetről:

A KGB-ről napi ügy, napi bukás, hogy a szovjet éra alatt minden harmadik vagy negyedik ember be volt szervezve a KGB-be! A lakosság 25-35%-a! A zsidókkal mi a helyzet? A Moszadról tudjuk - a cionisták történelmi dokumentumaiból, akik Izraelt létrehozták, számos helyen elolvasható -, hogy a zsidók eleve úgy tervezték Palesztina elfoglalását, hogy már ab ovo ezzel álltak hozzá:

a francia ellenállás mintájára kivétel nélkül minden embert be kell szervezni a titkosszolgálatba! Gyereket és felnőttet, nőt és férfit, kicsinyet és nagyot. És mi volt a minta (többek között)?

A franciák, akik korábban az ellenállásukat is így szervezték meg: valamennyi embert beszervezve a titkosszolgálatba!

És Magyarország pártjaiban, áligazságügyi szervezeteiben, bal- és jobboldali médiumaiban, az álértelmiségi és álorvostársadalomban, az Egyesült Államokkal kokettáló baloldali és náci szervezetekben és lapokban, azaz a kulcsfontosságú helyeken, a legfontosabb gócpontokon mi a helyzet?

MÉG A KÉRDÉS IS NEVETSÉGES! TERMÉSZETESEN AHOGYAN OROSZORSZÁGTÓL, IZRAELEN ÁT FRANCIAORSZÁGIG KIDERÜLT, ABSZOLÚT ÉS TOTÁLIS A LEFEDETTSÉG ÉS AZ ELLENŐRZÉS!

 

   

Az Egyesült Államok kormánya betiltotta az agyonhallgatott, cigány-, színes bőrű- és emberjogvédő, az Emberiség ellenes Echelon-technológiákat egyedül leleplező Hírháttért

2008-09-27.
A Hírháttér és valamennyi támogatója és társírója nevében Molnár F. Árpád

 


A fenevad jele : George W. Bush, az Egyesült Államok elnöke, a magyarságot és a világ népeit eladott és tönkre tett Echelon-projectek egyik legfőbb ura, a magyarországi náci és hitlerista bűnszervezeteknek, a CIA és a Moszad mellett az egyik legfőbb támogatója a fenevad jelét mutatja.

Felveszed Bush, a CIA, a Moszad és a magyar nácik jelét, a fenevad jelét a homlokodra vagy a jobb kezedre? Akkor kérd a nácik és a Bush-kormányzat által védett, a Magyar Köztársaságot erkölcsileg teljesen lelakott és elpusztító mikrohullámú Echelon, azaz a Háttérhatalom és Babilon urait, hogy felvehesd azt homlokodra vagy jobb kezedre, és figyelj...

A Hírháttér közleménye a Hírháttérnek a CIA és az NSA által agyonfigyelt lapjának az Egyesült Államokban történt betiltásáról:


A lap betiltását - 2008 szeptember 27-ére - a Bush-kormányzat és a Michael Hayden-féle CIA szervezte meg. A CIA-nak messze nem csupán a magyar osztálya által figyelt lap betiltása, sőt, már az is, hogy a CIA nem biztosította a lap zavartalan működését, az Emberiség elleni elévülhetetlen és jóvátehetetlen bűntett, amiért az Élő Istennek, a Jézus Krisztusnak és az Emberiségnek a nevében életfogytig tartó szabadságvesztéssel kell lakolniuk.

A Hírháttér követeli továbbá a lap betiltását elindító és kezdeményező személyeknek, az Emberiség ellenségeinek pontos megnevezését és nemzetközi összefogás keretében történő megtorlását. Azok a törvények, amelyek már régen hivatalosan regnálnak, hamarosan pedig csaknem mindazok végét jelentik, akik ebben a világ elleni terrorcselekményben a Sátán tengelyhatalmaként benne maradtak, maximum is néhány év vagy pár hónap múlva teljes leleplezéssel kerülnek a világ elé.

A Hírháttér az eddig beérkezett információk alapján abszolút érvénnyel konstatálja, hogy az Egyesült Államok kormányzata azzal, hogy a Hírháttér éjjel-nappali ellenőrzése mellett a Magyarországon és magyar szervezett bűnöző rasszisták, cigány- és feketegyűlölők, hitleristák, fasiszták, nácik és keresztyénüldöző antikrisztusokat futtatva és azokkal kollaborálva ilyen lapokat és az ezekkel való együttműködést és teljes körű nemzetközi védelmet biztosította, az Emberiség legrettenetesebb és legocsmányabb ellenségeiként szerepelt le a Világtörténelem színpadán. Minthogy semmiféle módon nem lehetséges letagadni, hogy a Hírháttérről a CIA magyar osztályán keresztül az Egyesült Államok kormánya naponként megkapta a jelentéseket, így a Bush- és a Michael Hayden-féle kormányzat fasisztáknak adott térnyerése és a magyarországi fasiszta hálózatok kiépítésére tett valamennyi erőfeszítéseik, hogy az elkerülhetetlen átalakulásokat késleltethessék, a valós problémákról a figyelmet elterelhessék, és ezzel az Emberiség nyomorba döntése érdekében nem kevesebb, mint 7 milliárd ember élete és lelke elleni jóvátehetetlen és elévülhetetlen, a Júdásfaj minden kritériumát betöltő merényletet kövessenek el, a keresztyén Hírháttér bizonyos abban, hogy senki, aki ebben akár passzív módon, nyerészkedés céljából részt vett, semmiképpen sem kerülheti el az Élő és Rettenetes Isten Általi testi és lelki elkárhoztatásáról szóló Ítéletét.

A titokzatos Nagy babiloni Szajha és az Egyesült Államok Sátán által alapított, felügyelt és irányított kormányának és saját WTC-jüket és multimilliomos arisztokratáikat is napi anyagi haszonért lemészárolt és lemészároltató tömeggyilkos hóhérainak és világterrorista bűnözőinek, a F9öld pusztítóinak örök ellensége:
Molnár F. Árpád

UI.:
A lap helyreállítására kapnak 48 órát. Amennyiben a helyreállítása nem történik meg a régi címre, abban az esetben világtörténelmi kampányt indítunk a Bush-kormányzat ellen, a CIA és Michael Hayden, valamint a Moszad ellen, és ezen személyek és cégek által felügyelt és irányított CIA magyar osztálya ellen az igazság és az Emberiség elleni elévülhetetlen és jóvátehetetlen bűntetteik leleplezésére és minden elérhető, az Élő Isten Által Engedélyezett eszközzel való megtorlására.

Istennek és az Egyesült Államok kormánya által az utolsó leheletig pusztított és elkárhozásra vetett Emberiségnek a Nevében.
Ámen.
Molnár F. Árpád

E levél pontos másolatai - első körben - elküldve több állam képviselete és titkosszolgálata számára, a Sátán tengelyhatalmának vezető antikrisztusaival szemben több állam keresztyén egyháza és keresztyén lelki közössége számára valamint egyéb címekre, melyek ténye az Echelon számos módszereivel figyelve és rögzítve legkésőbb a postázásukat követő egy órával már ott hevernek George W. Bush, az Egyesült Államok elnökének asztalán. Ha pedig utóbb ez ellen is kifogásokat keresnének, akkor egyértelműbben fogalmazok, ahogyan az Internet születése előtt még letagadhatták a nyilvánvaló összefüggéseket, de az alábbiakat, melyek messze nem a teljes valóságot fedik, hanem csupán virtuális kommunikációk, mert a valóság ennél sokkal több, már akkor sem tudták letagadni:

A Magyar Köztársaság egyik leghíresebb és szakmai körökben messze a legelismertebb és legnevesebb lapja, a Hírháttér és annak bizonytalan mélységű és erejű háttere az Egyesült Államokat és annak politikai terrorista köreit világtörténelmi mélységű megtorlással fenyegette meg, melynek aktív operatív akciói már hatályba léptek és mostantól beígérten diffúzálnmi és terjedni fognak.

AZAZ A VÁLASZLÉPÉS AZONNAL INDOKOLT ÉS ELKERÜLHETETLEN !

--
Molnár F. Árpád, a Hírháttér főszerkesztője
http://hirhatter.t35.com
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 

A legfontosabb kapcsolódó anyagokból, amelyek már régen szúrják a magyarországi hitlerizmus előre törésén és a cenzúrák, a megtorlások és betiltások országának kiépítésén munkálkodó Bush-kormányzatnak és a Moszadnak a szemét:

HÍRHÁTTÉR: Az elkészült jövő 2008-08-22. -
Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom, azaz a megjövendölt Babilon
/Molnár F. Árpád cikke/
Részlet: ... ma már az USA állami, katonai hatalmának tudományos szférája sem titkolja - legfeljebb az összes magyar párt, az álrendszerváltó für lajosok és a média -, hogy Hitler előtt köztudott volt a tömegek felfogóképessége és életélményei, indulatai stb. mikrohullámokkal történő manipulációjának kézenfekvő tudománya, s hogy Hitler alatt már rendelkeztek a megvalósításhoz szükséges technológiai eszközökkel.

 

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 

 
Előző cikk:
2008-09-27. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Szabadosság vagy Istenerkölcs - A Hírháttér reformfilmje (pukkasztó cikkel)
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Krisztusi szellemben és békességesen, általánosan szexről, drogról, alkoholról, nem mellőzve a megjövendölt és beteljesedett globalista Echelon-technológiák, a Babiloni Szajha, azaz a Háttérhatalom érintését, melyről azok, akik beszélni mernek, a Hírháttéren gyűlnek össze, mert ahogy előre megmondtuk: innen indul útjára a teljes átalakulás. (Film, 11 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2008-09-28. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:

Kiáltványok a bal- és jobboldali cenzori és brutális, fegyverbe szólító söpredékről -
Hiába mondtuk el az okokat és az elkészült jövőt, s azt, hogy tudjuk, szinte mind a szakadékba rohannak...
/Kovács Gyula (MNP) - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Mint azt Bogár László mondta, már 1978-ban nem csak az álrendszerváltozás volt eldöntött, de az is, mit kiknek fognak eladni. Akkor nem volt, aki elmondja a világnak. Most van, ezért az egypártrendszerű bal- és jobboldali államügynök-féregtársadalom az USÁ-tól Magyarországig a lebutított, ostoba, már megint öngyilkos csőcselékeivel üldözteti az igazságot, hogy senki ne hallja, senki ne értse meg a most is elkészült és tudott jövőt, hanem mindenki ellen, aki nem gyűlöl és uszít, hanem tényfeltár, szóljanak a hamis vádak, a betiltások, a rágalmak és épüljenek minden igazak ellen a börtönök.
KLIKK az oldalra! (19 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu