Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, mp3-as, letölthető anyagokkal!
!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Csak a színtiszta igazat! - Orbán Viktornak, a bűnözőkirálynak és népének tragikus története

 

2008-03-06.
Molnár F. Árpád
Élt egyszer egy ember, akiből miniszterelnök lett. Mivel az út, ameddig odáig jutott, majd az út, amit miniszterelnöksége alatt és azt követően is egyhuzamban megtett, elektrosokk terápiákkal, koncepciós perekkel, ártatlanok börtönbe zárásával, megbízhatatlansággal, tudatosan saját zsebre és hatalomra kiépített törvényhozással és törvénygyakorlással, olajjal, off-shore cégekkel, árulással és gyilkosságokkal, emberi testek és lelkek eladásával volt kikövezve, akiknek a jóért kellett elveszniük, így egyre lejjebb és lejjebb csúszott, majd futott a disznók lejtőjén disznótársaival, a tudatosan bűnöző, testekkel és lelkekkel kereskedő párt és holdudvara (a Bibliában a Hold a halált jelenti) tagjaival. Mindig jobban megigazította magát, mint sortüzes, egypártrendszeri vetélytársai, az MSZP sortüzes, ugyancsak bűnöző alkatú pszichopata, personopathiás, tehát személyiségzavaros hóhérai.

A két bolondkirály (az ókorban, Krisztus idejében a "bolond" szó azt jelentette, így az Újszövetségben is: "istentelen", "Isten ellenes", tehát "Isten ellensége") alig különbözött valamiben egymástól. Mindkettő úgy lopott, és annyi pénzt harácsolt össze, amennyit csak lehetett. Közösen intézték gazdasági bűntetteik mérhetetlen tengerét és roppant tömegét, amikor pedig külön utakon fosztogatták a nemzeti vagyont és az adófizetők pénzének 1000 milliárdjait, olyankor a háttérben, saját érdekeiket szolgáló, mindig, mindenről hallgató és egységszándékban, a Sátán ihletésére bűnpártoló médiájuk előtt vitatkoztak és pereltek egymással, gondosan ügyelve, nehogy a kívülálló lakosság megtudja, miket művelnek közösen és valójában a felszínes vitatkozások leple alatt. Akit és amit nem együtt loptak és öltek, azt egymás gyilkosságairól is mindig, mondom: MINDIG TUDVA, egymás orra előtt cselekedtek.

Történt, hogy ez a bűnözőkirály mégsem került börtönbe, mert az Egyesült Államok és a zsidók politikai védelmet szavaztak neki. Ez a bűnözőkirály volt az Sátánországban, aki a legmeggyőzőbben tudta hazudni, hogy demokrácia van és jogállam, valamint a leginkább tudta elhitetni az emberekkel, milliókat félrevezetve, hogy nem egy közönséges, utolsó gyilkos.

Eközben koncepciós pereinek, Gergényi Péterrel és barátjával, Pintér Sándorral közösen elkövetett kényszervallatásainak és bántalmazásainak, olajügyeinek és gyilkossági ügyeinek eltussolása, Veér Andrással közösen elkövetett elektrosokk terápiáinak és politikai okokból elrendelt kínzásainak, politikai gyilkosságainak száma egyre csak növekedett, és politikai beágyazódottságának, valamint hatalmi és vagyoni szomjának gyarapodásával egyre meghatározóbbá vált, mígnem elérkezett az idő, hogy a lakosság egyre több tagja elkezdve felébredni Orbán Viktor, a bolondkirály sújtotta álmából, elkezdte felfogni, hogy mégiscsak a gonosz ül a Fidesz trónján, aki lop, csal, hazudik, ártatlanokat zár börtönbe és gyilkos.

A bűnözőkirály politikai berkekben közismert volt arról - amit Gyurcsány Ferencnek nem sikerült így ellepleznie -, hogy azokat is eladta ellenségeinek, akik teljes erővel pártolták, védelmezték és ingyen, még egyszer mondom: ingyen és minden üldözés ellenére is szolgálták, tapasztalatlanságuk és tudatlanságuk, valamint vakságuk miatti meggyőződésből. Eladott az istentelen király boldog-boldogtalant, ha pár fillért remélt belőle, vagy pár szavazatvesztés elméleti lehetősége csupáncsak felmerült, továbbá olyankor is, ha nyilvánvalóan vesztesen került ki a helyzetből, de külföldön - hol az Egyesült Államok, hol Izrael (főleg az utóbbi) - ilyen elvárásokat fogalmaztak meg. A bűnözőkirály - alias Orbán Viktor, sokak megkínzója, bezáratója és gyilkosa, robbantásos merényletek és gyilkossági ügyek tömegének eltussolója és hátvédnöke, a Tánczos Gáborok, a Szándokánok, a Nógrádi Ádámok, a Lakatos Pálok, a Szeszák Gyulák végeláthatatlan lajstromának nagy ellensége, az olajmaffia nagy védelmezője és az Olajbizottság bűnszervezeti megfojtója, a bűnöző, a tolvaj, a kapzsi, a gyilkos - olyan körülmények között veszített el két választást, ami mindkét esetben fényesen leleplezi jellemét: megpróbált megfelelni a gonosz elvárásainak. 2002-ben azzal, hogy térdet hajtott a Magyar Köztársaság ellenségeinek - így Izraelnek, az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak -, nem törődve a valóság semminemű információs, tehát demokratikus igényeivel, de annál inkább napi jattért és az ördögöktől nyert, sokszor csak egyetlen pillanatig tartó hálacsókért a valós helyzetek és a globalizáció szörnytetteinek és következményeinek, az egyesített állami megtorló módszerek és napi gyakorlat mind nagyobb elleplezésével, a meglévő demokratikus alapok további elherdálásával és elkótyavetyélésével, nem törődve a lakosság akkor már egyre erőteljesebb igényeivel és akaratával arról, hogy legalább pár szót lehessen szólni a valóságról is, csak ellenségeink diktátumaival, 2006-ot pedig azzal vesztette el, hogy ugyanezen államok rendszere és Izrael akaratát követve kihagyta, sőt, megtagadta legnagyobb történelmi lehetőségeit, amik egyáltalán miniszterelnöknek adattak - igen: - a magyar történelem során. A szegény, szegény, szegény bűnözőkirály, az árulók, a júdások és a gyilkosok szolgája, és az idegen állami gyilkosok, politikusok, pénzemberek és stratégák megvetett lábtörlője és zsebbabája. A rongy, az erkölcstelen, a buta, az ostoba és a gyáva, az alamuszi, a szolgalelkű, a hitvány és az áruló.

A Júdás.

Történt, hogy a bűnözőkirály - aki Gyurcsány Ferencnél mindig is sokkal hitelesebben és többeket elhitető módon hazudott - megbízást kapott Izraeltől arra, hogy a Fidesz törölje ki hirdetett értékrendjéből a keresztyéni értékeket, és ne hivatkozzon a Jézus Krisztus Beszédeire, mert ezek nem szolgálják Izrael államának politikai és gazdasági térnyerését és hatalmi törekvéseit a Magyar Köztársaság területén. E helyett - mondta a bűnözőkirálynak Izrael - képviselje a zsidóságot, szóban, tettel, cselekedettel és mulasztással, lopással, sikkasztással, a Mossad-ügynökök Magyarországra telepítésének segítésével, a törvények Izraelből megrendelt módosításával, a nemzetközi gazdasági eladósítás hatékony támogatásával, az emberek és az igazságért küzdő civilek, katonák és rendőrök, valamint bármiért képbe kerülő nem hivatásos személyek elleni fellépésekkel az eddig is gyakorolt, átörökített és átmentett brutális állami módszerekkel, a koncepciós perekkel és a politikai gyilkosságokkal. A képmutató, gerincétől végleg megfosztott, egyre lejjebb csúszó bűnözőkirály természetesen mindent megtett, hogy urát - aki egyre inkább minden megbecsüléséből és bűnöző felesége, valamint sokat hallgató és titkoló gyermekei jövőjétől megfosztotta - úgy szolgálja, ahogyan csak erejéből és holt, de kémiailag még aktív teteméből telik. Szerződése kötelezte arra, hogy ne legyen egyetlen olyan nyilvánosan elmondott beszéde sem, amiben ne képviselné közvetlenül Izrael államának gazdasági, territoriális és hatalmi törekvéseit, cserébe pedig megkapta az úr Izraeltől az engedélyt arra, hogy indulhasson a miniszterelnöki pozíció megszerzéséért. Így lett, hogy indult Lukid 1 és Lukid 2, amit a leplezésre ma már egyre inkább alig igényes látszat kedvéért, mint fedőintézményeket és fedőszervezeteket MSZP-nek és Fidesznek neveztek és neveznek a nyilvánosság előtt.

Így lett, hogy a bűnözőkirály és pártja egyre hangosabban tagadta meg a keresztyénséget és a Jézus Krisztus erkölcsét, helyette pedig megtartotta és egyre leplezetlenebbül hirdetve szép nagyra nevelgette mindazt, ami az úr Izraeltől származott. Lett így az Evangéliumban Hirdetett egyenlőség helyett tőkés zsidó úr és rabszolga pogányság, lett becsület és erkölcs helyett kapzsiság és hatalomvágy, lett a Jézus Krisztus és a keresztyénség helyett Izrael, zsidóság és Holocaust-bűnhődés szakadatlan, lett az elmúlt több, mint fél évszázad tömeges politikai üldözötteinek, megkínzottainak, megnyomorítottainak, börtönökbe, pszichiátriákra és elmegyógyintézetekbe zárt tömegeinek (a nevek közül sok teljesen nyilvános a média tagjainál) átmentett és fenntartott megfélemlítése és elnyomása, az összes létező állammaffia módszer átmentése és tovább alkalmazása, rehabilitációk és üldözött családok tömegeinek kárpótlása és rehabilitálása helyett eltitkolása, változatlanul, IGEN, VÁLTOZATLANUL folytatott megfélemlítése, nehogy beszélni merjenek arról, miket tettek velük, lett az elkövető állami bűnözők - rendőrök, ügyészek, pszichiáterek, bírók és politikusok leleplezése és felelősségre vonása helyett - csaknem valamennyi létező bűnöző és gyilkos, hóhér és hentes, emberkínzó és megnyomorító pszichopata bűnöző átmentése, Orbánék és állellenzékük által történő kinevezése, maradtak a hitlerista és a szocialista rendszer óta folytatólagosan elkövetett és leplezni igyekezett további agysejt-elpusztítást okozó elektrosokk terápiák, börtönbe zárások és politikai gyilkosságok a rendszer valódi arculatának és módszereinek, valamint átmentett és kinevezett, továbbra is ugyanazokra a gaztettekre eltartott gazembereinek és állami pszichopata bűnözőinek fenntartása, módszereik irdatlan brutális gaztettekkel folytatólagosan elkövetett és a jövendőre is változatlanul beígért elfedése és eltussolása, lett a módszerek megőrzése, a lakosság elől való elleplezése, és lett az újonc fiataloknak többek között a régi posztkommunista gyilkos garnitúra által történő kioktatása és történelmi méretűvé történt felnevelése.

Lett az Isten helyett a Sátán, a Krisztus helyett a mammon, emberi jogok helyett koncepciós perek és pusztítás, jóindulat helyett rosszindulat, születés helyett romlás, halál és gyilkolás, szociális építkezés helyett destruktív és maffiokrata, bűnözői rombolás.

És a törvény: mert embernek, asszonynak, gyermeknek választani kell, mert Megíratott:

Aki fogságba visz mást, maga is fogságba megy. Aki fegyverrel öl, úgy kell annak megöletni.

Ti pedig, Orbán Viktor, nagyon, nagyon, de nagyon sokat öltetek. Túl sokat öltetek.

Meg fogod kapni a malomkövet. De előtte - ahogyan eltervezték - fajtád és fajtátok tenyésző butasága lesz az úr, és azzal együtt a pokol. De ahogyan eltervezték, úgy fog megtörténni: ki fog derülni minden. És én nem titkolom, hogy te mindenről, de a világon mindenről tudtál.

Nemcsak népedet és a világot, de mindezekkel gyermekeidet állítottad Isten Ítélőszéke és e világ bitófája alá. Nekik kell először elszámolni apjuk(?) tetteivel és mindazzal, amiket tőled tanultak és hallottak, és amikről mégsem beszéltek.

Molnár F. Árpád
azoknezo@citromail.hu
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 
Előző cikk:
2008-03-05. -
Kiss Ernő és az alteregó - Beszéljünk nyíltan az alteregó eddig teljesen eltitkolt fogalmáról
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Talán senki a magyarságból nem beszélt olyan nyíltan az alteregók létezéséről, mint én tettem esztendőkkel korábban. Most Kiss Ernő immár az országos médiumokon keresztül törte át az intézményesített hallgatás falát arról, hogy egyáltalán létezik ilyesmi.

Lap teteje

Következő cikk:
2008-03-07. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: "Nincsen demokratikus államrend" - Beszélgetés Sebők Istvánnal, a Magyar Néppárt elnökével
/Molnár F. Árpád összeállítása/

Tartalom: Sebők István pártelnök a kisebbségek képviseletéről, a választási törvényről, az Alkotmány megváltoztatásáról, valamint a közszolgálati és Internetes médiáról.
KLIKK az oldalra!

A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu