Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, mp3-as, letölthető hírekkel!
!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
 

 

   

Lakásügyem Hihetetlen története a XXI. században, Győr városában!

 

2008-02-04.
Zsigai Klára
Rémálom!

Sajnos igaz, és mindenki számára tanulságként szolgáljon!

Lakásügyemben a harc több mint 13 esztendeje tart Győr város Polgármesteri Hivatalával és az INSZOL Rt-vel (győri IKV), hogy hátralévő éveimet emberi körülmények között fedéllel a fejem felett abban a lakásban élhessem le, ahol gyermekként felnőttem, ahol idős, magatehetetlen béna szüleimet 11 éven keresztül, halálukig ápoltam.
Győr- Szigetben van ez a lakás, egyik viharvert utcájában, mely hatvanas években épült, soha fel nem újított, szocreál épület földszintjén, és mindössze 52 négyzetméteres kétszobás. Ennek a lakásnak a bérleti jogáért folyik az évtizedes küzdelem, nem kímélve emberi életet, sorsot, idegrendszert, pénzt és bírósági, közhivatali kapacitást sem.

Nem vagyok önkényes lakásfoglaló, tartozásom sincs, csupán egy vétlen áldozat, akit jelenleg is naponta megaláznak több mint 13 éve, csupán azért, mert kiállok igazam mellett, és bízok az igazság erejében. Szomorúan mondom szülő városomról 55 évesen, hogy ez az ügy a XXI. század legkegyetlenebb bűnügye ma Magyarországon, melynek vétlen áldozata én vagyok! Életemet, múltamat, jelenemet, és a jövőmet is tönkretették 46 évvel ezelőtti hibájuk belátása, és azonnali rendezése helyett!

Ügyemmel sokat foglalkoztak, a médiák is, de több újságban, és tv műsorban leadásra nem került minden esetben. Többek között Juszt László műsorába is felvették, aztán több héten keresztül hitegettek, míg végül felhívott adás előtt a főszerkesztő mobil telefonomon, közölte velem, hogy nem adhatják le ügyemet. Kérdezetem az okot, és csak annyit mondott, mert olyan kegyetlen, és soha nem lehet igazam….és letette a telefont. Ügyemet részletesebben megtalálják: http://www.fusz.hu/node/6576.

A történet 1962-ben kezdődött:

Édesapám és öttagú családunk határozatlan idejű főbérleti kiutalással tanácsi bérlakáshoz jutott. Az erről szóló határozat az édesapámat nevezte meg bérlőként. A lakásbérleti szerződésre azonban valamilyen oknál fogva már az édesanyám neve került. Hivatali elírás, hanyag iratkezelés lesz jó harminc év után a konfliktus kiváltó oka.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az édesanyám a család anyagi gondjai miatt átmenetileg elvállalta házfelügyelői teendőt. A lakást - közös megegyezéssel - sosem minősítették át hivatalosan szolgálati lakássá - lakbért, vízdíjat és minden más költséget ugyanúgy fizettünk kezdettől fogva, mint a ház többi lakója.

Édesapám 1994-ben, az édesanyám 1996-ban meghalt. Szüleim halálát követően elveszítettem testvéremet, majd állás nélkül maradtam.11 éven keresztül magatehetetlen béna szüleimet ápoltam, velük éltem. Szüleim halála után küldtek az INSZOL-tól a bérleti jogviszony folytatását, rendezzem, amit meg is tettem, hivatalosan át is vették, mondván rendezik ügyemet.

Egy évvel édesanyám halála után kisütötte Győr város vezetősége, hogy a szüleim is jogtalanul laktak a lakásba, nem ismerik el őket bérlőnek, így én sem vagyok jogosult a lakásban lakni, és meg sem vehetem. Továbbá az édesanyám által nevemre beadott lakásvásárlási igényt is törölték, mert csak élő személlyel tudták volna a szerződést megkötni. Édesanyám halála előtt egy évvel beadta a vásárlási igényt nevemre szólóan, tehát halála után egy évvel pontosan két éve volt az INSZOL nak, és az önkormányzatnak rendezni! Ezek után felszólítottak, hogy új bérlőt akarnak kijelölni, oldjam meg saját erőből a lakhatásomat, menjek ki a lakásból, adjam le a kulcsot.

Amíg tartott a pénzem (öt temetés, egy válás, és munkanélküliség után) - hét évig - ügyvéd segítségét vettem igénybe jogi küzdelmemben, de hitem megingott, csalódtam! Kényszerűségből beletanultam a polgári jogba, és magam írtam beadványaimat, fellebbezéseimet, láttam el saját magam jogi képviseletemet, mind amellett, hogy sorsom jobbra fordulásában bízva önerőből mindezen gondjaim mellett felsőfokú tanulmányokat folytattam, és közgazdászként államvizsgáztam, angol nyelvvizsgát tettem 51 évesen.

11 évi pereskedés után derült fény a való igazságra, amikor édesanyám hagyatékából előkerültek lakásunk eredeti, nem megmanipulált iratai, ami igazamat, jogos igényemet alátámasztotta. Ekkor sorozatosan nem jöttek el a tárgyalásra. Minden benyújtott fénymásolt „igazolásuk” lakás állapot felvételi iratok egyértelműen bizonyítják, hogy tanácsi bérlakás iratait manipulálták meg, írták át több helyen szolgálati lakásra azután miután szüleimmel, aláíratták. Hivatalos, hitelt érdemlő, mindkét fél részéről elfogadott, és leigazolt javítás egyetlen bíróság részére beadott fénymásolt iraton sem található! Hivatalok hibát hibára halmoztak, az akkori jogszabályokat is áthágva 46 év elteltével a lakás megszerzése érdekében megmanipulált iratokkal akarták a lakás szolgálati jellegét bizonyítani, elhitetni a bíróságokkal is...

Az a tény, hogy édesanyám átmenetileg elvállalta a házfelügyelőséget, nem jelenthette volna azt, hogy 46 év elteltével tudtuk és beleegyezésük nélkül önkényesen megmanipulált iratokkal azt a látszatot keltsék, hogy a főbérleti lakásunk szolgálati lakás! Soha nem volt az! Közös megegyezéssel soha nem lett a lakás átminősítve, és, szolgálati lakássá egy főbérletet nem lehetett minősíteni…..csak 45 év után megmanipulált iratokkal, ahogy a Győri Önkormányzat, és az INSZOL tette.

Tehát eljutott az ügy megmanipulált iratokkal téves vágányon a Legfelsőbb Bíróságig! Alapperben nem engedték vizsgálni az ügyet, Önkormányzat és az INSZOL azt mondta, hogy az ő nyilvántartásuk szerint ez a lakás szolgálati, és ezen „hiteles szavukra” amit eredeti iratok bemutatásának kérésére 13 év után sem mutatattak meg a mai napig sem, minden szinten csak jóváhagyták a bíróságok is a legfelsőbb szintig!

Annak ellenére, hogy az INSZOL 1992 évben velem határozatlan idejű bérleti szerződést kötött, és jelen napig is lakbért fizetek, a pereskedést tovább hajtják, és megindították a kilakoltatást ellenem! Vagyis az ügy úgy áll, hogy a megmanipulált iratokkal van egy jogerős ítélet és egy kilakoltatás folyamatban ellenem, melyet karhatalommal és rendőri kényszer erőkkel akarnak végrehajtani ellenem!

Jelen helyzetem:

-Bíróságon az eredeti iratok bemutatásakor határidő túllépésre hivatkozva elutasítottak!

-Győri Városi Rendőrkapitányságon csalás bűntettének alapos gyanúja miatt feljelentést tettem a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Győri INSZOL Zrt. ellen- tovább adták az ügyet.

-Győri Nyomozó Ügyészségnek vizsgálatra. Nyomozó Ügyész átvette a vizsgálandó anyagot tételesen tőlem, aláírásával igazolva, de már két nappal előtte megírták, és megküldték az elutasító válaszukat… vagyis vizsgálat nélkül elutasítottak! Panasszal éltem.

-Megyei Főügyészség felé, melyben kértem, hogy a megtámadott nyomozás megszüntető határozatot hatályon kívül helyezve, rendelje el a nyomozás folytatását a Be. 199. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a felsorolt indokaim alapján, miszerint semmit nem vizsgáltak! Főügyész elutasította kérésemet, mert Ő egyetértett az ügyész által végzett vizsgálattal…

Tehát senki semmit nem vizsgált, és jogorvoslatnak nincs helye, volt a válasza!

A szabálytalanságok és törvénysértések folynak a mai napig is, melyről tájékoztattam több alkalommal:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál:

- Győr város korábbi, és jelenlegi jegyzőjét
- Győr város korábbi, és jelenlegi polgármesterét
- Győr város korábbi, és jelenlegi alpolgármesterét

Jegyző Úr helyett ügyintéző válaszolt „végezte el a vizsgálatot”, pontosan az, aki az ügyben elkövette, ÉS JELENLEG IS ELKÖVETI a szabálytalanságokat, és akadályozza az ügy vizsgálatát, ráadásul valótlan dolgokról félre informálta az új jegyzőt is!

Polgármester Úr, és az Alpolgármesterek még válaszra sem méltattak több éve!

Törvényi előírás ( 2004.éviCXL.tv. ) hogy 30 napon belül köteles a hivatal kivizsgálni, kérdésemre válaszolni írásban.

Tudtommal, mivel összeférhetetlenség van, nem a jegyzőnek kell válaszolnia, hanem a Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjénél kell jogorvoslattal élnie, hivatkozni az összeférhetetlenségre,(itt már nem csak a lakásügyemről van szó, hanem jelenleg is folyó visszaélésekről.

Kivizsgálást kérne továbbítottam kérésemet

Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője felé

Aki 2007. december 11.-én kelt levelében arról tájékoztatott, hogy lakásügyekkel kapcsolatosan hatáskörük megszűnt, így a Győr Megyei Jogú Város alpolgármesteréhez továbbította panaszomat, és majd Ő fog tájékoztatni az ügyben tett intézkedéséről. Itt már rég nem az én lakásügyemről van szó! Tehát elmondhatom, mindenki tovább passzolja az ügyet, senki nem akar foglalkozni vele, hisz a város szégyene, hogy ilyen megtörténhet. Körbe-körbe mindenki mossa kezeit! Senki nem akarja intézni, nevét sem hozzáadni ehhez az ügyhöz.

Az a tény, hogy INSZOL Győri Önkormányzati és Szolgáltató, mint bérbeadó, és köztem, mint bérlő között 1992.-ben, megkötött, jelenleg is érvényes, szabályos nevemre szóló határozatlan idejű lakásbérleti szerződéssel a kezemben jogosan, bérlőként lakok, lakbért fizetek, ennek ellenére sem állnak le a kilakoltatás megszüntetéséről, pereskedésről.

Egyértelműen bizonyítható, hogy korábban és jelenleg is törvénysértések, szabálytalanságok, adatkezelés folyik, melyet jeleztem 78 lapon mellékletekkel, a dokumentumokkal, bizonyítékokkal alátámasztva, Megyei Főügyészség, Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője felé is valamint a fent említett intézmények, szervek, vezetők felé megtettem….senkit nem érdekel!!!

Milyen pénzügyi fegyelem van ott, ahol azt sem tudják, hogy a megkötött határozatlan idejű szerződés alapján jogosan, bérlőként lakok a lakásban, és lakbért fizetek arra a számlára, melyet az INSZOL állít ki a nevemre, a köztünk közös megegyezéssel létrejött szerződés alapján immár 2002 évtől!

Kérem szakmai segítségüket is, hisz itt már csak a nyilvánosság erejében bízhatok!

Bagóné Zsigai Klára
9025 Győr
Radnóti Miklós u.25
bklara53@t-online.hu
 

 
Előző cikk:
2008-02-03. -
Takács Albert egy kecskeméti nyugdíjas klubban „rendezi” a Zuschlag-ügyet
/Barkóczi Imre/
Részlet: Takács után nem sokkal betoppant a rendezvényükre a Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnöke is azzal a figurával, aki állítólag a büntetőügyekben a helyettese... (...) Takács arra kérte a bírósági vezetőket, hogy olyan bírót jelöljenek ki, „aki a rendszerünkkel lojális, és úgy vezeti a tárgyalást, hogy Gyurcsány és köre nem kerülhet a büntethetők közé.”
Lap teteje Következő cikk:
2008-02-05. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:
Egészségügy és tudatos állami népirtás: Tényekről, amelyekről mindenki hallgat

/Molnár F. Árpád/
A tartalomból: Az állampártok (valamint államhatalom) és a bűnöző globalista nagytőkés bűnszervezet ama gazdasági összefonódásáról, amely az egészségügy számára gyártó és forgalmazó, minden törvényeken kívül álló privilegizált, főleg zsidó hátterű multimilliomosok és milliárdosok bűnbandáit gyarapítja minden ember tömeggyilkos ellenségeként. A következmény sok-sok ezer halott évente. KLIKK az oldalra!
A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)
   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu