Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
 

       HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a világreformokért predesztinált médium.       *** hirhatter.com ***      

   

Menetelés a vágóhídra, rendezetten, zárt sorokban!

Akik nem tudják, vagy nem eléggé:   A programozott Cathy O'Brien botrányai jó pár évtizedesek. Ön szerint ennyi évtized alatt hányszor fedték le az egész Emberiséget?! És hányszor cserélték le az elavultnak tekintett eszközöket új GPS-technológiákra?!       KLIKK a feliratra!2009-03-15.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


Soós József (Kárpáti Magyar) első, bemutatkozó filmjét ajánljuk megtekintésre! A film ide kattintva letölthető!

Tisztelettel üdvözlöm a HÍRHÁTTÉR-Multimédia nézőit és hallgatóit, Kárpáti Magyar vagyok!

A Hírháttér Multimédia a VILÁGOT LEURALÓ és FOGVA TARTÓ, az Emberiséget RABSÁGBAN tartó ECHELON-elmeuralmi rendszerek leleplezésére jött létre! Ezt Isten áldásával, Jézus Krisztus Urunk által tesszük!

Ellenben azok a hitvány férgek, az Isten és egész Emberiség ÁRULÓI JÚDÁSAI, akik ezt nem merik megtenni, vagy csak felületesen, pusztulásra vannak ítélve!

Az egész Emberiség BÖRTÖNBEN van tartva, ennek az "intézménynek a neve" pedig a FÖLD BOLYGÓ!!! Amelyben a NEMZETEK öntudatuktól, kultúrájuktól, népszokásaiktól, ERKÖLCSI és ISTENFÉLŐ normáiktól MEGFOSZTOTTAN élnek! Hasonlóképpen, mint az ÁLLATOK!!! IGEN!!! JÓL HALLJA ÉS OLVASSA MINDENKI, MINT AZ ÁLLATOK >>> ÁLLATOK >>> ÁLLATOK!! Mert az ELMEURALMI fegyverek által, Titokzatos Nagy Babilon ilyen szörnyű szellemi-mentális állapotra korcsosította le őket! Hasonlóképpen mint az ólban lévő DISZNÓK!! Akiknek életcélja nincsen, puszta LÉTE és FENNMARADÁSA a gazdáján múlik! Ugyanígy van ez az EMBERISÉGGEL is, akinek a léte és ÉLETMINŐSÉGE a GAZDÁJÁN múlik!

Ki az EMBERISÉG GAZDÁJA??? Nem más, mint maga a FENEVAD, a SÁTÁN! Akinek a Teremtő Isten odaadta az egész világot. A Sátán még Jézus Krisztus Urunkat is meg akarta rontani, mikor azt kérte tőle, hogy fogadja el őt, és csak neki szolgáljon, cserébe minden földi jót, az összes királyságot, kormányzatot nekiajándékozta volna! DE KRISZTUS NEM FOGADTA EL!!! Hiszen Ő az Emberiség megmentésére, Megváltására jött el Égi Atyánk rendeltetése folytán! KRISZTUS MEGVÁLTOTTA AZ EMBERISÉGET!!!

De visszatérve a mi kis példánkhoz! A DISZNÓ és az EGÉSZ EMBERISÉG jelenlegi sorsa és közeli jövője, illetve a VÉGZETE azonos lesz! Azt láthatjuk, hogy az EMBERISÉG "GAZDÁJA" rossz körülmények között tartja a "jószágait"! A KOSZBAN, MOCSOKBAN, ERKÖLCSTELEN FERTŐBEN!!!! Ez ahhoz hasonlítható, mikor a "gazda-úr" ELHANYAGOLJA A "JÓSZÁGAIT", és azok ez miatt a koszban, mocsokban, fertőben, rossz körülmények között kénytelenek sínylődni! Rosszul bánik az EMBERISÉG GAZDÁJA a neki "átadott jószágokkal!"

Igen, átadott, mert Isten átengedte neki egy időre, de ez az idő hamarosan lejár! És az ÚR, a VILÁGMINDENSÉG ALKOTÓJA meg fogja büntetni mindazokat, akik ilyen körülmények között tartották az ő "jószágait"! De azoknak is HALÁL lesz az osztályrésze, akik tehettek volna valamit az Emberiség érdekében, de ezt FÉLELEMBŐL, GYÁVASÁGBÓL, de ténylegesen az ECHELON elmeuralmi fegyverek általi irányítás miatt NEM TETTÉK MEG!!!

MOST, mikor erre a FELADATRA megvannak a kijelöltek, és csak "féligazságokat mer kimondani a "szemét-Júdás", NINCS RÁ SZÜKSÉG!!! Hiába a BŰNBÁNAT, a FELISMERÉSE, rajtuk ez már nem segít!!! Ahogy a BIBLIA is megírja, osztályrészük a HALÁL lesz!!!!!

Mert a FÖLD BOLYGÓN az Emberiség jelentős része olyan ÁLLATI tudatlanságban él, hogy ezt nem veszi észre, hiszen az ECHELON-elmeuralmi fegyverek által a HÁTTÉRHATALOM teljes irányítása alatt tartja! Le van uralva az Emberiség!!!! Úgy élnek az emberek ezen a bolygón, mint a SZARVASMARHA a villanypásztor mögött. Ki van jelölve a terület, ahol viszonylag "szabadon mozoghat, legelhet", de ha a HATÁROKAT kísérti vagy megközelíti, akkor az áram megijeszti! Hasonlóképpen van ez az emberek esetében is, hiszen "TÖRVÉNYEK, SZABÁLYOK, HATÁROK" közé vannak szorítva, és ha csak megkísértik is azt, hogy ezen átlépnek, akkor jön a MEGTORLÁS!! Ami ANYAGI, teljes EGZISZTENCIÁLIS, FIZIKÁLIS BÁNTALMAZÁS, SZABADSÁGVESZTÉS, ÉLETTÉR-KORLÁTOZÁS és bármi lehet! Ha ez mind nem segít, és a HÁTTÉRHATALOM úgy tartja szükségesnek, akkor bevetik az ELEKTROSOKK terápiákat, az ember teljes TÖNKRETÉTELÉT! De ha kell, akkor attól sem riadnak vissza, hogy MEGÖLJÉK. Erre minden módszert felhasználnak, ami rendelkezésükre áll! Hiszen BŐSÉGES a LEHETŐSÉGEK HALMAZA, van miből válogatni!

Hiszen a MARHÁKNAK nem létezik ÉLET a VILLANYPÁSZTOR, villanykerítés mögött! Nem létezik, állati mivoltukból adódóan nincs meg az ÉRTELEM hozzá, hogy úrrá tudjanak lenni fölötte! Nekik annyi az "élet", annyi a "lehetőség is", hasonlóképpen az EMBERISÉGHEZ, hiszen az ELMEURALMI eszközökkel-FEGYVEREKKEL TOTÁLIS uralom alatt vannak tartva az emberek, és ÁLLATI értelmi szintre vannak lezüllesztve MESTERSÉGESEN!!!

"Menetelés a vágóhídra, rendezetten, zárt sorokban, a HATALOM FIGYEL és IRÁNYÍT téged, a nagy "rohadt semmi", ennyi a LÉTED!!!" [Idézet az Ossian együttestől] A HÁTTÉRHATALOM az Emberiséget a PUSZTULÁSA felé vezeti, hasonlóképpen, mint a VÁGÓHÍDRA hurcolt állatok! És még az is közös a kettőben, hogy egyik sem tudja, mi vár rá!!!

NEM LÁZAD, NEM KÜZD!!! Csak teszi azt, amit neki UTASÍTANAK!!! A HÁTTÉRHATALOM létezéséről sokan nem is tudnak, nincs tudomásuk róla; ennek is az ELMEURALMI fegyverek az okozói! Sem ISTENRŐL, sem a GONOSZ háttérhatalomról nem rendelkeznek ismerettel!

Ebben is hasonló a létük az ÁLLATÉHOZ!!! Mert az állat sem tudja magáról, hogy neki mi a célja, feladata, létezésének lényege! Teljes tudatlanságban van. Élete az alapvető génekben kódolt biológiai folyamatokból áll!! Hasonlóképpen az emberéhez, hiszen neki is ebből áll az élete! SZOLGÁL, vagy ami még ennél is rosszabb: KISZOLGÁL egy gonosz HÁTTÉRHATALMAT. Ezzel saját sírját és az Emberiség sírgödrét ássa meg!!!

Lehetne ahhoz hasonlítani a dolgot, hogy mikor egy vonat száguld a SZAKADÉK felé, és a rajta utazóknak TUDOMÁSA van arról, hogy mi vár rájuk és mi fog történni velük. Ennek ellenére mégsem tesznek semmit, nem cselekednek annak érdekében, hogy életben maradjanak, ne érje őket súlyos baleset! Pedig már akkor TUDATÁBAN vannak a szörnyűségnek, mikor még VAN LEHETŐSÉGÜK MEGÁLLNI!!! DE NEM TESZIK AZT MEG, és ez miatt meghalnak, elpusztulnak!!!

ÍGY VANNAK EZZEL A HÁTTÉRHATALMAT KISZOLGÁLÓ BEAVATOTT-BESZERVEZETT VEZETŐK, és az őket kiszolgáló egyéb Emberiség-ellenes JÚDÁSOK is! Tudják, mi fog történni, ismerik a jövőt, és ezzel saját "jövőjüket" is, DE NEM TESZNEK SEMMIT!! NÉMÁK MARADNAK, KISZOLGÁLNAK EGY GONOSZ HÁTTÉRHATALMAT, ezzel emberek százezreit, millióit teszik tönkre, viszik a pusztulásba! MÉGSEM CSELEKSZENEK!!!

Ezeknek a SZÁNALMAS FÉRGEKNEK, KÁRTÉKONY PATKÁNYOKNAK A BIBLIA A PUSZTULÁST JÖVENDÖLTE MEG! Krisztus Urunk már 2000 évvel ezelőtt megprófétálta ezt a mostani "RENDSZERT"!!! Mégpedig TITOKZATOS NAGY BABILONNAK nevezte el!!!!

Nem szabad FÉLNI a HÁTTÉRHATALOMTÓL, még kevésbé kell azt szolgálni! ELLENBEN MINDEN ÉRTELMES KERESZTYÉN ISTENFÉLŐ EMBERNEK ELLENE KELL MENNI, HARCOLNI KELL VELE!! Ezt elvárja a TEREMTŐ mindenkitől!!! Legyőzni úgyis Ő fogja, de felfedni gazságait, és leleplezni valós kilétét azt mindenkitől elvárja!!!!

NE LEGYETEK VÁGÓMARHÁK, KOSZOS, TUDATLAN DISZNÓK!!! Forduljatok az ISTEN felé, hallgassátok KRISZTUS SZAVÁT, éljetek a BIBLIA irányadó mértékei szerint és ISTEN KEGYELEMBEN RÉSZESÍT BENNETEKET!!!! Jutalmatok az ÖRÖK ÉLET lesz!!!!

Mindaz, aki kiveszi részét a SÁTÁN gonoszságaiból, és neki BEHÓDOL, ez által ISTENTAGADÓVÁ, az Emberiség ÁRULÓJÁVÁ válik, annak osztályrésze a HALÁL LESZ!!!

Íratott ISTEN kegyelméből, Jézus Krisztus Urunk által!!!

Szerkesztő: Kárpáti Magyar
Felelős FŐSZERKESZTŐ: Molnár F. Árpád

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek kizárólagos magyarországi leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az elrejtett Világrendszer megértéséhez, néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

 
Előző cikk:
2009-03-14. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Tanárverések - Meztelenség és korbács
/Molnár F. Árpád/
(Film, 11 perc)
Tartalom: A feje tetejére állított értékrend szerint a fiatalkorú, erőszakos bűnöző tanítványnak szinte mindig igaza van, a bűnöző szülők nem nevelik puhány, elkényeztetett kuruc- stb. gyereküket (az egyik legutóbbi botrány egy szőke, gazdag pszichopata lány őrjöngése volt), hanem a tanár testi épségét és életét fenyegetik, az iskolai bűncselekmények a politikusok és a cionista dömpingű média szerint nem is olyan bűncselekmények, mintha az iskola alsóbbrendű volna, mint az utca, a tanár pedig alacsonyabbrendű, mint a járókelő stb. A hanyatlásról, a hatékony prevencióról és a gyors megoldási lehetőségről beszél Molnár F. Árpád.
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-03-15. -
A Pártcivilizáció elektromágneses hulladéka - Lelketlen állatok: gyorsabban és sűrűbb sorokban!
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Szegények, lelketlen állatok. (...) Ha nem plántált volna minket az Isten, a szerencsétlen jószág még most is abban a ganéjban ülne, amit 80-100 évvel ezelőtt vagy korábban megágyaztak neki. Azóta képtelenek igazat mondani, azóta képtelenek ma már 100 éves kutatási eredményekről beszámolni, és olyan kuruc-sötétek, hogy még együtt is veszik üldözés alá azokat, akik mint az égből leszállt istenek, érthetetlen módon igazat és Valóságot mondanak, és kizárólagosan hirdetik a nemzet felemelésének egyetlen és utolsó lehetőségét.

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu