Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, mp3-as, letölthető hírekkel!
!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
 

 

   

Putyin, a vörös fenevad bulgáriai látogatására

 

2008-01-18.
Molnár F. Árpád

A bolgárok közül sokan nem kitörő lelkesedéssel fogadták a Föld bolygó egyik legveszélyesebb terroristáját és antikrisztusát, a tömeggyilkos Vlagyimir Putyint. A bolgár civilek erkölcsi érzéke - szemben az öltönyös-nyakkendős fehér galléros bűnözőkével - érthetővé tette számukra, ezért hangot is adtak annak, hogy nem helyes olyan az egész Balkánt újra gyarmatosítani szándékozó személyt fogadni Bulgáriában, akinek nyilvánvaló köze van olyan politikai gyilkosságok elkövetéséhez, amilyen az Alekszandr Litvinyenko és Anna Politkovszkaja újságírónő elleni gyilkosságok.

A Sátán gyermeke, a vörös Putyin nem kívánatos személy nemcsak az újrakolonizálásra és újra lelakásra előkészített Bulgáriában, de a keresztyének között sem. A vörös bűnöző politikai gyilkosságainak erdejéből a legismertebb, mert megbukott esetek közül Litvinyenko meggyilkolása az, amelyik a leginkább került elkövetésre a legfőbb orosz antikrisztus részéről azzal a céllal, hogy megtudja az egész világ, hogy azt igenis, ő, azaz Putyin követte el. Putyin a sugárzó anyag beszerzésére is 9 millió adófizetői dollárt költött, hogy ezzel is demonstrálja az ámokfutó sátáni fenevad a hősök és a legigazabb, legmagasztosabb oroszok és nem oroszok elleni beteges rosszindulatát és gyűlöletét. Az ámokfutó pszichopata bűnözőnek - akit az orosz állami gazságszolgáltatási maffializmus fedez odahaza - a hazaáruló, vérmoslék Kreml utolsó lakájai közreműködésével a lakosságtól elvett 9 millió dollár, mintegy 1 milliárd 800 millió forint annyi pénz, amennyiből 600 orosz életmentő műtétjét lehetett volna kifizetni, vagy a hideg orosz telek elől majdnem 20 ezer hajléktalan önálló lakrészbe történő elszállásolását lehetett volna megoldani. Az agresszív, súlyosan és radikálisan szociopata és pszichopata bűnöző, a szélsőségesen közveszélyes és súlyosan beteg orosz államfő - ahogyan annak idején Sztálin felesége mondta a tömeggyilkos férjének, úgy igaz most is - saját nemzetét is nyomorgatja, saját nemzetét is gyűlöli és irtja. Az ámokfutó egyetlen gyilkossági ügyéhez is a szegény, kifosztott, butaságban és nyomorban tartott, rabszolgaként kihasznált és eladott testű-lelkű orosz lakosság tömegeinek hulláin keresztül gázolva ment Londonba, és 600 ember életének megmentése helyett kidobott az ablakon 9 millió dollárt egyetlen gyilkosságra. A többi ilyen akciójának költségéről nagy a hallgatás, de tudjuk, hogy egy-egy állami kivégzés összege alkalmanként is legkevesebb több tízmillió magyar forintba kerül, mire a végrehajtás foganatosításra kerül. De az ellenünk folytatott titkos nyomozások összege is évente meghaladja országonként az egy, másfél milliárd forintot, amelyekből voltaképpen a betechnikázást követően a fenntartott telepítések útján végzett lehallgatások kerülnek a legkevesebbe, ezért ez a legegyszerűbben megoldott adat- és információgyűjtési módszer. A tényfeltárók ellen folytatott üldözések világszerte semmi egyéb célt nem szolgálnak, mint az állami bűnözés egységbe forrott, egypártrendszeri, globalista maffializmusának a lakosság kárára történő önérdekérvényesítését, a szabad fosztogatás, törvénytelen hírnévszerzés, gazdagodás és gyilkolás további biztosítását és rendszerről rendszerre folyamatosan átmentett fenntartását.

A Jézus Krisztus Mondta: Ha a Sátán gonosz, mennyivel gonoszabb a háza népe!

Mily erkölcsi hitványság! Micsoda gyalázat! Akik Oroszországban támogatják Putyint, vagy súlyosan - mint a Sztálin-érában történt - meg vannak tévesztve, és elhiszik a gonoszról, hogy a lehető legjobb, vagy pedig erkölcsileg a Pó síkság szintjére lepusztított analfabéták, morális idióták, akik az erkölcs és az általános emberi viselkedési és kulturális szabályok, valamint mentálhigiénés normák terén a Világegyetem kudarcot vallott pszichopatái, akik kóros személyiségfejlődésük következtében és a Sátán eredményes munkájaként a Világtörténelem szeméttelepének és az örök kárhozatnak a szellemileg és lelkileg lepusztított várományosai. E világ öltönyös bűnözői, minden baj legfőbb forrásai és okozói, valamint előidézői - ahogyan a Jézus Krisztus Tanította - egymást dicsérik és dicsőítik, egymást jutalmazzák és magasztalják, egymást fogadják és táplálják vérbe borult ruhákban és a fehér vértől lucskos alsónadrágokban - utóbbi kapcsán mindazok, akik a vezető médiumokban szolgálnak, valamint mindazok, akik legalább tegnap, de lejöttek a falvédőről, bőségesen be tudnak számolni arról, mire utaltam. Mi, keresztyének és erkölcsileg nem teljesen tönkre tett nem keresztyének, a Sátán országának utolsó öltönyös-nyakkendős politikai-, gazságszolgáltatási- és médiacsürhéjével, tehetetlen, lecsúszott és elbélyegzett veszteseivel szemben azokat részesítsük pártfogásban, támogatásban, szeretetben, vendéglátásban és védelemben, akik ezen idegen betolakodóknak az ellenségei: azaz a világ keresztyénjeit, a világ szegényeit és a világ népeit.

Tehát az ellenségeiket.

 


A Sátán országában az év embere minden oroszok legfőbb antikrisztusa lett

Az ördöggel pedig - ahogyan Putyin szófiai ikre teszi - parolázzon az ördög, magasztalják a Sátánt az ördögök. Magasztalják az év embereként New York-tól Szófiáig, Moszkvától Budapestig és a Gyurcsány famíliáig azok, akiket - Jézus Szavaival - a Sátán plántált erre a bolygóra, ezért - Pál apostol szavaival - minden ember ellenségei.

Mint egyházaktól független, de szinte minden egyházi prédikációt szívesen meghallgató keresztyén, idézni szeretném Jehova Tanúi "Őrtorony" című kiadványainak első oldalából a következő mondatot:
"[Az Őrtorony] Minden embert azzal a jó hírrel vigasztal, hogy Isten Királysága nemsokára megsemmisíti azokat, akik embertársaikat elnyomják, a Földet pedig paradicsommá változtatja."

Bár a XX. századtól az egyházak szörnyűséges morális mélyrepüléssel jobban megbékéltek a Sátán országával, mint annak előtte az eltelt 500 esztendőben valaha, ugyanakkor mi soha ne feledjük el, hogy a mi Küldetésünk Istentől változatlanul az, hogy a Sátán országát, annak vezetőit és módszereit nevükön nevezzük, és úgy hirdessük minden embernek, akik Istentől Áldást Kaphatnak: a Jézus Krisztus Erkölcsi Evangéliumát.

Istené legyen a Dicsőség, Aki Szabadítsa Meg az Ő Akarata szerint az orosz népet és a világ népeit ettől az utolsó, sötét, tömeggyilkos sátáni fenevadtól, a titokzatos Nagy Babiloni Szajha egyik legveszedelmesebb terroristájától, Vlagyimir Putyintól. Az esélytelen sátáni szörnyetegtől, aki mind orosznak és az egész világnak az ellensége.
Ámen.

Molnár F. Árpád
azoknezo@citromail.hu

Előző cikk:
2008-01-17. -
DOKUMENTUMMAL: Gyurcsány Ferenc apját 11 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték
Részlet: ... lopás vétségében, mint különös visszaeső. Ezért a bíróság a vádlottat halmazati büntetésként, főbüntetésként 11 /tizenegy/ hónapi szabadságvesztésre... (...) A szabadságvesztést a vádlott börtönben köteles letölteni.
Lap teteje Következő cikk:
2008-01-22. -
Elmebeteggé nyilvánítások a Szovjet- és az Európai Unióban - Tényfeltáró cikk az Alkotmányt megsemmisítő állami bűnözésről
/A CIA magyar osztályának és az amerikai Echelonnak ajánlva: Molnár F. Árpád/
Részlet: Őt a keleti blokknak a nyugatival való bűnügyi szövetkezése miatt küldték vissza Magyarországra, hogy megszabadulván az esetleges irdatlan nagy nemzetközi botránytól, itt nyilvánítsák elmebeteggé, és így ne kelljen a körülötte történt eseményekből és kapcsolataiból a világon semmiféle nyomozást, kihallgatást stb. lefolytatni.
   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu