Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

A Háttérhatalom és a keresztyénség - Beszervezéseken innen és túl


 

2008-11-30.
Molnár F. Árpád

Történelmi jelentőségű tényfeltáró cikkünk összes elemét csak azok fogják érteni, akik maguk is beszervezésre kerültek.

 


Felhők fölött sütött a Nap,
Nem tudták, hogy csak másolat.
Mert nem Isten Uralta életálmuk,
Csak Babilon hévsége tűzött rájuk.
/A Bermuda-háromszögben elveszett/

A keresztyénség kapcsolata a Háttérhatalommal, tehát a titokzatos Nagy Babiloni Szajhával a Bibliában és a Jelenések Könyvében Megprófétáltak szerint teljesedett be.

Azóta, hogy a Megjövendölt titokzatos Nagy Babilon - a Jelenések Könyvében Foglaltaknak megfelelően - mikrohullámokkal, drogokkal stb. a Föld minden népét és nemzetét, törzsét és nyelvét mentális uralma alá vetette, a keresztyénség három csoportra osztható:

     1. azok, akik nem tudnak a Háttérhatalomról, de - ahogyan ez 2000 éve Megprófétáltatott - annak tudatlanul is irányítása alatt élnek,

     2. akik tudnak a Rendszerről, de nincsenek beszervezve, azaz nem tudatosan tartják a kapcsolatot a Háttérhatalommal, tehát a nagybetűs Titkosszolgálattal,

     3. akik nem csak tudnak a Rendszer létezéséről, de a Titkosszolgálatba, a nagybetűsbe be is lettek szervezve.

Az utóbbi természetesen nem egyértelműen jelenti azt is, hogy mert beszervezésre kerültek, ezért Babilon, azaz a Titkosszolgálat ügynökeiként szolgálnák a Központi Főhatalmat vagy annak bármely lokális, nacionális titkosszolgálatát. (Zárójelben jegyezzük meg újra, hogy a Föld bármely állami titkosszolgálatát szolgálni egyet jelent a Háttérhatalom szolgálatával, amely nem csak hazaárulás, de az Emberiség elárulása is.)

A titkosszolgálatokba történő beszervezések kapcsán az egész bolygón köztudott a hálózati emberek személyiségének olykor drasztikus megváltozása, de csak a hálózatokon - katonai és polgári titkosszolgálatokon, idézőjeles magán-titkosszolgálatokon stb. - belül beszélnek arról, hogy ennek oka a Központ, azaz a Megjövendölten beteljesedett titokzatos Nagy Babilon elektromágneses totális uralma és teljes körű irányítása. Ahogy a világ rendőri állományaiban is, a hadseregekben és a titkosszolgálatokban is biodroidizálás folyik, és ezekben semmi szükség bátor, hősies és értelmes emberekre, mert ez utóbbiak a politikai üldözöttek kategóriájába tartoznak, már aki életben marad, mielőtt bármit tehetne. Aki pedig a hálózatokból világszerte tenni akar valamit, a tapasztalat szerint olyan analfabétán és tehetségtelenül lát hozzá - melynek legfőbb szuicid motívuma, hogy teljes titokban, csak a biodroidok előtt ismert operatív akciókba kezd -, hogy ott, titokban, a kulisszák mögött leli halálát, mert nem fordult olyanokhoz, akik azért teremttettek, hogy nyilvánosan is tehessenek az Emberiségért. Magyarul mesterséges idiótagyártás folyik, mely program alól azok sem kivételek, akik programszerűen elkezdnek lázadozni a regnáns katonai és polgári stb. titkosszolgálatok ellen.

Azonban most kifejezetten a keresztyénekről beszéljünk.

A beszervezésre kerülő keresztyének - tapasztalataink szerint - rendkívül gyors átalakuláson mennek keresztül, interaktivitásuk a Háttérhatalommal jelentősen realizálódik. Ha korábban látomásoktól mentesek voltak, úgy azok akár tömegével plántáltatnak, ahogyan a titkosszolgálatoknál ismeretes egyéb kommunikációk mindegyike, így a politikusok és a nagyvállalkozók között tömegével alkalmazásba vett beletudások stb. is.

A beszervezett keresztyének szexuális indíttatásai is jelentősen karakterizáltak. A tapasztalat szerint a Háttérhatalommal, tehát a Nagy Babiloni Szajhával tudatos kapcsolatba került keresztyének szexualitásukban szinte kivétel nélkül aktívabbak az átlagemberhez képest, ugyanakkor - úgynevezett férfiak és nők esetében egyaránt - nemi aktusra képtelenek vagy képtelenné válnak. Az ilyen keresztyének a nyilvánosság előtt sokszor ledér vagy kimondottan prostituált benyomást keltenek, megesik, hogy szüntelenül a szexualitásról beszélnek (akár részletezve, akár verbálisan szüntelen elutasítva azt), gyakoriak a nemi aberrációk is, de ugyanakkor a nemi aktus (coitus) terén többnyire teljes impotencia realizált. Általában már a csókolózásra is képtelenek, nemhogy coitusra. Mindezekkel szemben és helyett azonban roppant fenyegetően tornyosul föléjük a lelki paráznaság (lélekből lélekbe aktusok és perverziók) relevanciája, amely a gátlások különféle vagy teljes kikapcsolásával tudatosan korlátok nélküli, mesterséges lelki interaktivitást jelent az operátorokkal, helyesebben az operátorok (gépek vagy személyek) közbeiktatása útján mindazokkal az általában háttérhatalmi illuminátusokkal, akik a Bibliában Megjövendöltek szerint a Nagy Parázna részeként harcolnak a szentekkel és legyőzik őket. Tehát e téren is - egyébként minden részletében -. pontosan az a helyzet, ami a Jelenések Könyvében erről a Világrendszerről, Új Világrendről (Novus Ordo Seclorum) Megjövendöltetett. (Itt megint meg kell jegyezni, hogy aki mindezen sűrű bizonyítékok tömegei ellenére sem hisz Istenben, hát azt kegyetlenül lebutította ez a Megjövendölt és rajta is halálpontosan beteljesedett Rendszer.)

A beszervezésre kerülő keresztyénekről - mint az pl. az 1990-es álrendszerváltozás stb. kapcsán ugyancsak napvilágra került - előzetesen már nagyon sokan tudnak. A később messze kiemelésre kerülő keresztyének köré az illuminátusok gyakran már azok beszervezése előtt olyan lelki kultuszokat építenek ki, amilyenek elkészíttettek pl. a világi Shirley Manson köré, és amilyenek ún. haláláig elkísérték az elkárhoztatott mexikói festőművész, az illuminátusok által a pokolig ringatott és nyomorgatott Frida Kahlo-t is. Az ilyen jelentősebben kultizált (kultusszá tett) személyek körüli faji és nemi struktúrák a titkosszolgálati rendek, az illuminátusok és titkosszolgálati vonzáskörzetük (politikusok, ügyészek, ügyvédek, bírók, vállalkozók, a média emberei stb.) körében ismeretesek, de burkoltan - ám sokszor annál jelentősebben - fertőzik az egyébként teljesen kívülállókat is, akik a beszervezés híján nem tudják, mi történik velük. A titkosszolgálati, echelonista nemi kultuszok kimerítő részletezése nem hinném, hogy az Internet nyilvánossága elé tartoznának. Ugyanakkor sokat tudunk arról, hogy az olyan mesterséges technológiákkal, melyekkel pl. a jelenleg domináns Emo-t létrehozták, az Echelon-világrend nyilvánosságra kerülésével milyen katasztrofális lelki implantálást fognak végrehajtani az egész Emberiség ellenében, a szexuális és eltoltabb lelki síkú nemi, faji világforradalom elkerülhetetlen következményei keretében.

Babilonban - éppen az elektromágneses hullámok és más, közvetlenebb agyi beavatkozások miatt - a férfiak és a nők közötti különbség éppen úgy eltűnik, ahogyan az angyaloknál nincsenek nemek. A férfiak és a nők köré - életkortól függetlenül - a lelki nemi kultuszok legkülönfélébb és sajnos legvonzóbb, sokakat végleg rabul ejtő hálózatait és struktúráit építik ki, mely az imádat (paráznaság) legváltozatosabb formáit jelenti. János apostol, 2000 éve, Pátmosz (Pathmos) szigetén nagyon pontosan Nyilatkoztatta Ki, hogy ez a Világrendszer valóban a Nagy Szajha, és annak paráznasága tényleg féktelen, ahogy ez róla pontosan ekként Kijelentetett.

Korunk nem beszervezett, tehát nem tudatosan élő, továbbá a hagyományos titkosszolgálatok által beszervezett keresztyénekre, akik hiába tudnak, mégsem beszélnek a Háttérhatalomról, a tompaság, a kicsinyesség, az önzés és a saját lelki közérzet elsődlegessége minden emberi élőlénnyel szemben végzetesen és groteszk módon meghatározó, és igazat kell adnunk Drábik Jánosnak, aki leírta, hogy a mikrohullámok és más Echelon-technológiák alkalmazásával és társadalomszabályozásával milyen gyalázatos módon lettek lealjasítva a keresztyének. Mint Drábik mondotta: a keresztyéneket aképpen formálja Nagy Babilon, hogy megtérésüket és megtérítésüket követően kisszerűvé, szürkévé, a társadalmi hasznosságot illetően mintegy jelentéktelenné alakítja őket, hogy ne tudjanak tevékeny és társadalmi szempontból hasznos módon beleszólni a lakosság életébe, hanem inkább húzódjanak vissza mindentől, amivel önmagukon és legszűkebb környezetükön kívül bárkinek is a szabadság vagy a boldogulás, illetve a társadalmi folyamatok hasznos előre mozdítása terén tehetnének.

Ahogyan ez Babilonról a Bibliában Kinyilatkoztattatott, technológiájával sokakat megtérít a Jézus Krisztus hitére. Ahogy a Jelenések Könyve Írja, emberi testekkel és lelkekkel kereskedik, azaz nem csak elkárhoztat, de az Istentől Rendelteknek megfelelően megtérítő módon is fellép. Ilyenkor - ahogyan Drábik helyesen elmondta - Babilon a Szent Lélek hamisításaival (szellő, látomás, hallomás, álmok, érzések és megtapasztalások sokasága), ahogy a Biblia Írja: a hazugság minden jeleivel és csodáival élve Istenként és a Jézus Krisztusként kijelenti magát.

Babilon számára - mondja helyesen Drábik - az Isten hite felhasználható arra, hogy a keresztyének senkiért ne tegyenek semmit. Önzőekké és visszahúzódókká formálja őket a Rendszer, akik onnantól sem saját magukért, sem mások védelme, szabadsága és élete érdekében nem fognak tenni semmit, és azt mondják: ezeket az Úr Mondta, ezekre a Teremtő Vette Rá őket, holott - mondja el Drábik - a Háttérhatalom, tehát Babilon volt. Ez a fajta egomániás, csak önmagának és maximum is közvetlen családtagjainak építkező, visszahúzódó, szürke keresztyénség, amellyel valóban sem másokért, sem az egész Emberiségért nem lehet tenni semmit, valamikor a XIX-XX. század tájékán jelent meg és terjedt el a Föld bolygón, mint valami rákos daganat és áttétes tumor; azt találjuk, hogy éppen abban az időben, amikor az elektromágneses hullámok alkalmazását a Háttérhatalom, tehát a Megjövendölt Nagy Babilon az Emberiség ellen kiterjesztette és az Emberi Fajt globális uralma alá hajtotta. A keresztyénség innentől kezdve látványos anyagi meggazdagodáson és kirívó egoista átalakuláson, lealjasuláson ment keresztül, melyben kiemelkedő módon jelentőssé vált a gyávaság és a szektarianizmus, azaz a pártosság. Senkinek nem kell bemutatni azt a keresztyénséget, amely abszolúte a Jézus Krisztus Tanításaival szemben, de sokszor azt hirdetvén, hogy Istentől Kijelentve minden segítségkérési szándékot, mely gyakran közvetlenül emberi életek és lelkek megmentésére irányul, azzal hárít el, hogy őneki ez lelkileg, úgy gondolja, nem tenne jót, őneki ez nem hasznos, ő attól fél, hogy ha tesz, akkor rosszul érzi magát, vagy az ő lelkét ez háborgatja, akár az igazságtalanság, akár az emberek nyomorának tudata, ezért őneki, az ő lelkének az tesz jót, ha szépen visszahúzódik Istenéhez, mert az Úr majd őt Meggyógyítja. Tehát abszolút semmi közük nemhogy Jézus Tanításaihoz, de még a középszerű ateisták erkölcsi szintjét sem ütik meg, hiszen egy középszerű ateista is könnyebben mobilizálható mások testi épsége vagy élete védelmében, mint a keresztyének. A Megjövendöltek szerint valóra vált, hogy Babilon, tehát a Háttérhatalom mindenki homlokára, kicsinyekére és nagyokéra pecsétet tett, vagyis a személyiséget átalakított Nagy Babiloni, azaz Globalista Világrendszer pitiáner biodroidokat, a Sátán Világállamának szürke eminenciásait, kiszolgálóit és engedelmes bábjait formálta meg a biorobottá tett keresztyénségből, mely onnantól már semmi egyébbel, mint önmagával és önmaga pillanatnyi lelki közérzetével törődik, igyekezve minél pitiánerebb és felelőtlenebb mikrokeresztyénként megfelelni a gyülekezet ugyancsak bábként használható és gyurmaként formálható vezetőjének. Az irányelv már nem a Jézus Krisztus Tanítása, mely az áldozatvállalást és az önfeláldozást Követeli, hanem a gyülekezetnek és annak vezetőjének való szolgai, kisstílű megfelelés, és a Jézus Krisztus helyett a gyülekezettől való függés. Ez a pártszolgálatos szellemiség tökéletesen alkalmas arra, hogy a Háttérhatalom, azaz Babilon a Világtörténelem aktív és hősies keresztyénségéből pitiáner, alamuszi és az állam számára ideálisan alacsonyrendű, felfogóképességében is roppant mód lealjasított keresztyénséget formáljon.

Mindezek ellenére messzemenően azt tapasztaltuk, hogy viszont azon kevesek, akik tenni is mernek a Háttérhatalommal szemben, annak létét leleplezendő, utasításait megtagadó, tulajdonképpen kizárólag keresztyének. Viszont olyan keresztyének, akik semmiféle egyházhoz és gyülekezethez semmiféle módon nem tartoznak, vagy pedig igen-igen laza szálakkal, de abból is kiábrándulva. A másokért tenni képes és hajlandó, bátor keresztyénség, amely nem fél a Sátán echeloni és bábeli - mely azt jelenti, minden népre kiterjedő - elmeuralmi eszközrendszerétől, valamennyi vagy csaknem valamennyi egyház és gyülekezet felé nyitott, de semmi szín alatt nem hajlandó egyiknek sem alárendelnie magát, vagy belépett párttagként elkötelezni magát bármelyikhez, mert e tevékeny és bátor keresztyénségnek semmi köze a bigott fanatizmushoz. Az ilyen valódi, a régi szép időket idéző, hősies és áldozatvállaló, az üldözésen túl a halálra is bármikor készen álló keresztyéneket - igen, ilyenek keresnek fel minket - a világi gyülekezetek legkevesebb, hogy nem értik, a beszervezett, a Háttérhatalomról tudó papok, lelkészek és pásztorok pedig gyakran kimondottan üldözik, mert megfeddi vezetői gyávaságukat és ügynöki meghunyászkodásukat. Gyakori tényező a féltékenység is, hiszen nem kell hozzá sok ész, hogy az ember azonnal lássa: ezek a keresztyének Isten Szemében alighanem egyértelműen a legnagyobbak és legfontosabbak, hiszen a világ terhét vállalják fel és cipelik. Ahogyan Jézus Mondja: Istennél még a hajszálaik is mind számon vannak tartva, és fontosabbak a Teremtő Számára sok más, veréb méretű keresztyénnél.

Azaz ez a pártos és pártszolgálatos gyülekezeti hovatartozástól és embernek való alárendeltségtől mentes - Isten Kegyelméből Kapott - függetlenség kellett ahhoz, hogy a sátáni, sötét, tudományos technológiák és lealjasító eszközök - Isten Áldásából - ne formálhassák Isten népének kiemelt maradékát arra, hogy a józan ész és a nyilvánvalóan elsöprő erkölcsökkel szemben a Sátán eszközrendszere által kapott, az egoizmust pofátlan evidenciával kidomborító érzések és érzelmek vezessék őket, és így valóban Istent és az Emberiséget, mégpedig a Jézus Krisztus Tanításai és Akarata szerint szolgálják. Szemben mindazokkal, akik tudnak az elektromágneses stb. echeloni, a Jelenésekben kíméletlen precizitással Megjövendölt világrendről, mert vagy életük során bármikor beszervezésre kerültek, vagy pedig olvasmányaik, ismerőseik stb. során rájöttek annak létezésére, de mégsem beszélnek arról, nem hirdetik a létezését. Ez utóbbiak, akik vagy beszervezésük következtében vagy egyéb okokból tudnak Babilon uralmáról, mégsem mondják, mégsem hirdetik - ahogy Jézus Mondja, tehát nem veszik fel a keresztet, hogy naponként kövessék Jézust -, önzésükkel és mesterséges lealjasításukkal az út szélén hagyták nemhogy a Krisztus-példázatbeli megtámadott és leszúrt embert, de az egész Emberiséget is! Egyértelmű, hogy akik így cselekedtek, örök életet semmi szín alatt nem kaphatnak! Az Újszövetségbe foglalt ókori történelmi dokumentumok az ilyen hozzáállást egyértelműen eképpen foglalják össze: kárhozat!

Ugyancsak a felvilágosodást és a tisztán látást a Központból, a titokzatos Nagy Babiloni Szajhából irányító központi hatalom által megakadályozó lépések, hogy akik akár keresztyénekként, akár a sűrű bizonyságtételek és evidenciák ellenére is ateistaként lelki halottak rendelkeznek azzal a bátorsággal vagy késztetéssel, hogy elkezdjenek nyilvánosan beszélni a Háttérhatalomról, általában gyorsan lemorzsolódnak, mert mesterségesen eltérítik, illetve másik csatornákra kapcsolják őket. Drábik János esetében, aki minden magyart megelőzve, elsőként kezdett el beszélni Babilonról, azt láthatjuk, hogy az egyetlen lényeg, eme az egész világot totálisan meghatározó és az Emberiség Világtörténelmét - Istent követően - kizárólagosan formáló és megformált Rendszerről szinte soha, semmit, de nemzetközi pénzügyi mozgásokról és a cionisták stb. kapzsiságáról töménytelen mennyiségű előadást tart. Magyarul semmiről nem beszél, ami fontos, de az Emberiség puszta létezését és túlélését meghatározó Rendszer és annak eszközei helyett, tehát a lényeg helyett hülyeségekkel tömi a hallgatóit, akik egyébként is a Megjövendöltek szerint teljes egész életüket az Echelont elhallgató fogságban és a pénz csodálatának diffúziójában élték le, pont olyan állatokként és mesterséges állati ösztönök mentén, ahogyan ez a faj csúcsáról és velejéről meghatároztatott 2000 évvel ezelőtt.

Ugyanilyen mesterséges átkapcsolást az általunk beszervezett keresztyének részéről is visszatérően tapasztaltunk, köztük olyanok esetében is, akik egyébként rengeteg közvetlen ismerettel és tapasztalattal rendelkeznek, ezért jócskán az Emberiség szolgálatára lehettek volna. A Sátán Új Világrendje közülük is úgy szedte áldozatait, hogy egyrészt mindig látványos lelki csatornaváltás következett be, mihelyst nem csak a belső, bizalmi körben lévő személyek voltak jelen, tehát látványos személyiségcsere következett be esetükben, így teljes beszervezett voltukat - az összes létező ismereteikkel - abszolút elfedve, továbbá a közélet előtt is aktív és a titkosszolgálati ismeretekkel profi módon rendelkező, beszervezett keresztyének termékenysége a nyilvánosság előtt a merőben semmilyen, a szürke eminenciás keresztyének térítési minőségére korlátozódott, azaz úgy hirdettek, mintha nem ők, hanem egy másik, olyan személy jelent volna meg, aki semmiről nem tud semmit, csak Jézus Szeretete így, meg úgy. Volt olyan, aki Babilon által már kifejezetten gonosszá és rosszindulatúvá lealjasított keresztyénként úgy hirdette Isten és Jézus Szeretetét, valamint a szolid keresztyéni életet, mintha sosem hallott volna az Echeloni Világrendről. Eközben ideje többi részét arra fordította, hogy a tényfeltárást megakadályozza, hogy senki ne tudjon meg semmit, és közben a legéktelenebb aknamunkákat követte el azok ellen, akik a beszervezést követően nem lettek annyira megrontva, hogy Júdás szellemében pusztíthassák a Földet, a hazugság minden elérhető tetteivel és eszközeivel. Ezek az esetek klasszikusan a Háttérhatalom által szorosan irányított egyedeknek a Drábik János által is tőlünk teljesen függetlenül feltárt és részletezett tipikus jegyeit hordozták. Mert ahogyan Megíratott: az Új Világrend harcolt a szentek ellen és legyőzte őket, és hatalmat vett minden népen és nemzeten, rasszon és nyelven.

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

Az alapfogalmakhoz az alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

HÍRHÁTTÉR: Az elkészült jövő 2008-08-22. -
Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom, azaz a megjövendölt Babilon
/Molnár F. Árpád cikke/
Részlet: ... ma már az USA állami, katonai hatalmának tudományos szférája sem titkolja - legfeljebb az összes magyar párt, az álrendszerváltó für lajosok és a média -, hogy Hitler előtt köztudott volt a tömegek felfogóképessége és életélményei, indulatai stb. mikrohullámokkal történő manipulációjának kézenfekvő tudománya, s hogy Hitler alatt már rendelkeztek a megvalósításhoz szükséges technológiai eszközökkel.

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
HÍRHÁTTÉR - Nem csak mondja, megmutatja
2008-11-19. - HÍRHÁTTÉR TV: Beavatás a Valóságba - (Film)ajánlatunk
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Mindenkinek, aki tudni akarja, elmondjuk, de csak akik méltóknak találtatnak rá, mutathatjuk meg. (Film, 6 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 

2008-11-15. - HÍRHÁTTÉR TV: Az automaták Földje
/Christian Crown - Nagy Sándor (Naleksz) - Molnár F. Árpád/
(Zene: Clint Mansell: Lux Aeterna)
Tartalom: Ahogy a Bibliában 2000 éve Leíratott, úgy teljesedett be: Az Emberiség minden népét egy olyan titokzatos Háttérhatalom (Babilon) uralta le, amely az elektromágneses hullámok alkalmazásával mindenkinek a homlokára pecsétet tett, az Isten Által Végzett módon meghatározva gondolatait, érzelmeit és ösztöneit. Mostani filmünkben a szerencsejátékokról és mesterséges áldozatairól, valamint az ember- és lélekkereskedő, tömeggyilkos, babiloni illuminátusokról beszélünk. (Film, 14 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-28. - HÍRHÁTTÉR TV: A Globalizált Kozmosz - Ahol mindig volt a Hatalom
/Molnár F. Árpád által/
Tartalom: Meg fogjuk változtatni a világszemléletét. Meg fognak lepődni azon, amit hallanak. Felejtsenek el mindent, amit életük során tanultak, és lássák meg a legnyilvánvalóbb dolgokat. Aztán tegyék fel a kérdést: mi történt, hogy senki nem mondta? Mi történt, hogy a média mindent elhallgatott? (Film, 73 perc)
(A film megtekinthető és letölthető!)

 

 
Előző cikk:
2008-11-30. -
Gyanús antikommunizmus; új amerikai külügyminiszter
/Thürmer Gyula (a kommunista párt elnöke)/
Részlet: Akár ki is lesz az USA budapesti nagykövete, nem a magyar érdekeket képviseli Washingtonban, hanem az amerikai érdekeket Budapesten. (...) ...vezessenek luxusadót a gazdagokra, csökkentsék a szegények terheit...

Lap teteje

Következő cikk:
2008-12-01. -
Megborult a tömeggyilkos cigányok sátáni halálpiramisa - felhívással!
/Molnár F. Árpád/
Részlet: A cigány léggömb, bár jó nagy volt, rögtön kidurrant, és az Internetnek köszönhetően már nem kellett arra éveket várni, mint a WTC idején... (...) Egy-két nappal a merénylet előtt, külföldről arra hívták fel a Hírháttér figyelmét, hogy India atomhatalom, és Pakisztánnak is atomfegyverei vannak, de a Hírháttér nem értesült arról, hogy e figyelmeztetés valódi háttere az volt, hogy már az egész bolygó tudta, hogy Mumbai-ban merénylet készül.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu