Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

A Hírháttér mélyén gyakran már az első film láttán vallásosakká lesznek az emberek. Filmjeinken sírnak. Mások félnek, mások rettegnek és a tudatlanság sötétségébe visszamenekülnek. Azt mondják sokan: olyan erős a ragyogás, ami itt fogadja őket, ami sokakat elriaszt. Vannak, akik ágynak dőlnek és belebetegszenek, szembesülvén a szörnyű valósággal. Másokat elvarázsol és elbűvöl, csodálatra késztet a Világ és a Lehetőség, mely Istentől Adatott. Eközben egyre többen gyűlnek a Forráshoz, ahogyan terjed az Igazság, mely - ahogyan nekünk is előre átadatott az ismeret - meg fogja változtatni az egész világot.       (2009.02.17.)

   

A Mihók-Holokauszt - Azaz ölj, te állat, pusztíts és rombolj, és ebből lakj jól pénzzel és vérrel! - A Hírháttér Multimédiának és munkatársainak feljelentése
 

2009-02-25.
Molnár F. Árpád

A hivatalos levelezésért felelős feljelentő:
Molnár F. Árpád (...)
Állandó lakcím és hivatalos levelezési cím:
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

Feljelentő és csatlakozó feljelentők (ABC-sorrendben):
       - Athenagorasz, a Hírháttér Multimédia társszerkesztője, újságírója és terjesztője.
       - Figler Csaba, a Hírháttér Multimédia újságírója és támogatója, költő, prédikátor.
       - Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia felelős főszerkesztője.
       - Nagy Sándor (Naleksz), a Hírháttér Multimédia társszerkesztője, operatőre és újságírója (...).
       - Soós József, a Hírháttér Multimédia társszerkesztője és újságírója, prédikátor (...).
       - Tánczos Krisztina, a Hírháttér Multimédia társszerkesztője, operatőre és újságírója, prédikátor (...).

Címzettek:
 - A Legfőbb Ügyészség, Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úr,
 - Az Európai Ombudsman és magyarországi Ombudsmanok,
 - Miniszterelnökök és az Országgyűlés képviselői (az emberi életek szentsége védelmében a bűnöző video szolgáltatók mind hatékonyabb számon kérhetősége érdekében tett törvénymódosítások sürgetésére),
 - a MAZSIHISZ és zsidó lapok,
 - több állam fő titkosszolgálati szervei,
 - sok száz magyar és külföldi médium,
 - szociális és emberjogvédő szervezetek,
 - több száz keresztyén és civil állampolgár,
 - végül a legkevésbé aktív, jobbára a PR tevékenység szintjén (zsíros kenyér-etetés) szintjén megrekedt keresztyén egyházak és gyülekezetek.

 

NYÍLT FELJELENTÉS!

Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Tisztelt Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úr!

 

Alulírott, Molnár F. Árpád ((...) 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.) Mihók Attila, a Ringier Kiadó kft. vezetője és ismeretlen tettes/tettesek ellen a Btk. 172. § (1), (2) és (3) bekezdése alapján

F   E   L   J   E   L   E   N   T   É   S   T

teszek.

Segítségnyújtás elmulasztása
172. § (1) Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a sértett meghal, és életét a segítségnyújtás megmenthette volna.
(3) A büntetés bűntett miatt három évig, a (2) bekezdés esetén öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézi elő, vagy ha a segítségnyújtásra egyébként is köteles.
 

I   N   D   O   K   L   Á   S   :

 


A fotón Mihók Attila, a Ringier Kiadó kft. igazgatója

   1. A Mihók Attila tulajdonát képező, és az általa tulajdonolt Ringier Kiadó kft. székhelyére bejelentett Pixter video megosztó csőstől tiltotta be a mások testi épsége és élete védelmében készült, ugyanakkor szinte kivétel nélkül keresztyén tartalmú és a Jézus Krisztus Élet- és Szeretet-Erkölcseit hirdető és megjelenítő filmjeinket,

   2. majd ugyancsak figyelmeztetés nélkül örök időkre kitiltotta a Hírháttér Multimédiát a megjelenési lehetőségtől, ezzel

   a) hajléktalanok életének legkevesebb tízezreit közvetlen életveszélybe söpörve,

   b) az Echelon-módszerek közlése és az áldozatok megjelenési lehetőségeinek megakadályozásával pedig csak Magyarországon 10 millió ember életét közvetlen veszélybe sodorva.

Minthogy e feljelentés csak az első a sorban, így e feljelentés közvetlenül egyelőre "csak" egyetlen filmre, a "Hajléktalanság és eredete" című emberi jogokat védő és életvédő, keresztyén művészfilmünkre vonatkozik, mely

   a) feltárja a hajléktalanság teljes felszámolásának kidolgozott módszerét, hogyan lehet csekély 3 milliárd Ft-os egyszeri beruházással Magyarország teljes területén felszámolni a hajléktalanságot,

   b) ezzel a tömeges fagyhalálozások szinte csaknem 100%-át is megszüntetve!

Az összeg olyan csekély, hogy akár magára Mihók Attilára is lehetne terhelni, aki banki kölcsönökből meg tudná finanszírozni a teljes felszámolást, az így keletkezett adósságát pedig a szex-és pletyka-, eddig gyanútlan közéleti és magánszemélyek életének tönkre tételéből élősködő ponyva médiabirodalmából befolyó, eddig pocsékba és gyakorlatilag tömegmészárlásba, azaz zsebébe elfolyt, elpocsékolt összegekből fedezhetné.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Mihók Attila Úr fenti, folytatólagosan és azóta is elkövetett tetteivel, és a kötelező segítségnyújtás elmulasztásával, helyesebben, mert sőt(!), a kötelező segítségnyújtás folytatólagosan elkövetett üldözésével eddig közvetlenül és közvetve több száz ember halálát idézte elő!

Csatolt bizonyíték:
Az "A hajléktalanság és eredete" című film, mely jelenleg erről a címről elérhető:
http://www.hirhatter.com/a_hajlektalansag_eredete.htm

 


Szemléltetés Mihók Úr idei terméséből. T. Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úr! Ha Mihók Úr zsidókat ölt volna, nem zömében csupán magyar, német, cigány, cseh és más származású hajléktalanokat, akkor is az ő pártjára állt volna?

Mihók Úr és a T. Legfőbb Ügyészség, Valamint Kovács Tamás Úr nem bújhat ki a felelősség elől azzal, hogy Mihók Úr azt csinál a médiahálózataiban, amit akar, és a magyar lakosság testi épsége és élete biztonságát akár azonnal meghatározó filmjeinkkel szemben hangulata, aljas indokból és célból motivált tömeggyilkos milliárdosi szeszélyei szerint bármikori betiltásával és megsemmisítésével, helyesebben egyfolytában való betiltásával és üldözésével lecserélheti 30 ezer embernek az egészségükhöz, testi épségükhöz és életükhöz fűződő érdekeit - ahogy ezt tette és teszi folytatólagosan - futballmeccsek, külföldi tévéadók munkáinak ráadásul a mára nyilván tízmilliókra rúgó jogdíjak megfizetése nélküli terjesztésére, valamint ismeretlen nőknek és férfiaknak az Interneten - ismeretlen személyek részéről - hozzáférhetővé tett szexuális tartalmú videofelvételeinek mutogatására.

A Hírháttér Multimédia eme feljelentéssel is következetesen felhívja a Videoplayer, az Indavideo és a Videa, és más, hozzájuk hasonlóan az emberi jogokat üldöző, a tömegmészárlásokat védelmező, egyetlen politikai jogos fordulattal halálra ítélt tartalomszolgáltatók figyelmét arra, hogy az emberi életek és az emberi jogok betiltása automatikusan maga után kívánja vonni az oldalaikról való összes(!) nem bizonyítottan saját készítésű minden fotó és filmfelvétel azonnali törlésének szükségességét, melyek ráadásul az Alkotmány és a Btk. paragrafusai szerint egyébként is törvénytelen úton kerültek feltöltésre és felhasználásra, naponta is milliószám hozzáférhetővé téve! Azaz okkal vetődik fel ezen fordított "szolgáltatók" - amilyen a Pixter, a Videoplayer és az Indavideo - azonnali, és a néhány emberjogvédő tartalmú videókon kívüli teljes cenzúrázása, betiltása és megsemmisítése! Akik az emberéleteket betiltják, tömeges elhalálozásokat közvetlenül előidézve(!), közvetlenül felelősek, sőt, a hirdetők ezt díjazva, tömeges népirtásokból gazdagítják meg őket, azonnali törvényi szankciókat követelnek! A tapasztalatokból kiindulva azt gondolom, másképp nem is lehet köztörvényes bűnözőket és tömegek ellen aljas indokból és célból, folytatólagosan, de valami elképesztő tántoríthatatlansággal potenciális és gyakorlatilag realizált tömeggyilkosokat az emberi életek védelmére kényszeríteni, csak a törvény hathatós és az igazságszolgáltatásban is megtorlónak nevezett intézkedéseivel, valamint istenükkel, mely minden más humán-, morális-, keresztyénerkölcsi- és élet-, valamint túlélési érdek fölött áll számukra: a pénzzel. Amíg ezen bűnöző tartalomszórók nem érzik, hogy a lakosság életérdekeit nem cserélhetik le a pornóipar és az erőszakvideók millióira, irtva a keresztyénséget és a lakosságot, ahogyan Mihók Attila, addig évente sok-sok száz, felbecsülhetetlen mennyiségű magyar lakos halálát okozó tevékenységükkel soha nem fognak felhagyni! Tehát az igazságügyi megtorlásokat elő kell készíteni, abba kell befektetni, mint bölcs, előre látott morális stratéga, és azokat végre kell hajtani, mégpedig elévülhetetlen folyamatossággal és visszahatással! Mert nem csak a kapzsi népirtók, de az emberi jogok és az emberéletek, valamint a lakosság túlélésének képviselői is legyenek tántoríthatatlanok! Mondom még egyszer: tántoríthatatlanok és könyörtelenek azokkal szemben, akik irgalmatlanok, kapzsik, könyörtelenek és kegyetlenek voltak!

Az emberi életek védelme nem hangulati kérdés, sem jog, hanem a törvényekben rögzített kötelesség(!), mely törvények be nem tartását a Btk. - nagyon helyesen - szabadságvesztéssel bünteti, ami ilyen tömeges elhalálozások esetén, amilyeneket Mihók Attila folytatólagosan elkövetett, tudatosan és menthetetlenül bizonyítva, hogy ettől a szándékától egy jottányit eltántorodni nem akart, esze ágában sem volt ilyesmi(!), egyértelműsíti a szabadságvesztés szükségességét! Egy ember csak addig rendelkezhet tömegkommunikációs eszköz felett, nemhogy annak tömegei felett(!), amíg azt/azokat nem a lakosság tömegpusztítására használja fel. Amint a népirtás ilyen gőzerővel és tántoríthatatlanul megvalósult, a tulajdonos

   1. nem csak a jogát veszítette el arra, hogy személyi szabadsága továbbra is fenntartassék,

   2. de az addig birtokolt, valójában már csak bitorolt médiumokat sem jogosult tovább megtartani!

Tudom, hogy a T. Legfőbb Ügyész Úr inkább változatlanul a sárgán átsétáló szegényeket és hajléktalanokat juttatná börtönbe, és inkább igyekezne jóban lenni a milliárdos bűnözővel, színészek és magánemberek életének tönkre tevőjével, a hajléktalanok tömeggyilkosával, Mihók Attilával, de vegye tekintetbe, hogy Mihók Úr változatlanul, mindvégig kiemelt elkövető marad, akinek jövője nem csak ezzel a feljelentéssel készül és végeztetett be ismét, akinek neve és tettei a Hírháttér főoldalán éjjel-nappal olvasható, de az elkerülhetetlen társadalmi változások - a józan következtetések szerint - nem erősíteni, hanem gyengíteni fogják a büntetőjogi következményektől eddig is csupán köztörvényes háttérrel megszervezett és fenntartott védelmét.

Mint az világosan kiderül, nem életszerű, hogy Mihók Úr ne tudott volna filmjeink betiltásáról, minthogy

   1. telefonos kapcsolatfelvételeinken kívül

   2. levelekkel fordultunk az elkövetők felé,

   3. az Internetet pedig Mihók Attila eddigi életének minden rekordját megdöntő mennyiségű és feltűnésű cikkel és felhívással árasztottuk el

 a) mind mennyiségileg,

 b) mind minőségileg, bizonyítva Mihók Úr morálisan totálisan felvállalhatatlan mivoltát, de a teljes médiahálózata orra előtt!

Hogy milyen ténymegállapító és tényrögzítő minősítések, valamint tényfeltáró információk érkeztek be hozzánk Mihók Úr erkölcseit és eddigi köztörvényes ügyeit és pereit illetően, most inkább nem részletezném. Lesz még rá lehetőség bőven, és a hozzánk róla eljuttatott információk sem csökkenni, hanem növekedni fognak.

Mihók Úr tömegpusztító rosszindulata a sok hónapos diplomáciai, valamint figyelmeztető és "türelmi időszakban" egy jottányit sem csökkent, filmjeink üldözését összes lapjával és Internetes médiumával folytatja és fenntartja, a Hírháttér Multimédiát azóta is maximálisan kitiltva minden létező publikálási lehetőség elől, bizonyítva, hogy az olyan médiumokkal szemben, amelyek a népirtásra szakosodtak a pornót és az erőszakot, valamint a morális szétzüllesztést serkentő, motiváló és építő módszerek és eszközök tömegeivel operálva, mindig egységes bűnszervezetként fellépve, egyetlen fegyver létezik: a törvény és a törvény betartása, és a törvényeken átgázolók elleni igazságügyi megtorlások következetes és erőteljes foganatosítása.

Itt felmerül személyem (Molnár F. Árpád) büntetőjogi felelőssége is, hiszen jogos a kérdés, miért nem tettem eddig feljelentést, miért voltam türelmes, miközben a lakosság tömegei úgy hullottak, mint zsidók a náci koncentrációs táborban, vagy hogy a T. Legfőbb Ügyészség tömeggyilkosságpárti bürokratái is otthon érezzék magukat: hullottak, mint a legyek, amikor a halottak mennyisége darabszám szerint is százakra rúg, és naponként növekszik. Tudom, hogy a Tisztelt Legfőbb Ügyészség is - mint Mihók Úr - máról holnapra, aztán percről percre él, de mi értelmes befektetők vagyunk, így a bölcsesség szavával élve hívjuk fel a T. Legfőbb Ügyész, Kovács Tamás Úr figyelmét figyelmét - akitől roppant elvárható, hogy volt katonai főügyészként ne egy gerinctelen, nyámnyila milliomos gyávaságával, hanem katonaként lépjen fel -, hogy a világ változásai ismertek, és a hamarosan kellő mélységben átalakult világban nehéz elképzelni, hogy Mihók Úr tetteit a törvény ne torolná meg annál inkább, ha a múltban erre nem került sor, és ez függetlenül attól így valószínűsíthető, kik írnak alá olyasmit, hogy Mihók Úr tömegmészárlásai egy multimilliomos jogos és törvényes tettei a szegények és a polgári lakosság irtására, és a világon semmi kivetni valót nem találnak benne azok, akiknek nevei és kinevezéseik adta pozícióik be kell töltsék a Világhálót.

Üdvözlettel Molnár F. Árpád, a világ Emberiség-ellenes Echelon-rendszereinek és az Emberiséggel szemben fellépő elkövetőinek világszínvonalú leleplezésére létrehozott Hírháttér Multimédia felelős főszerkesztője

Feljelentő és csatlakozó feljelentők (ABC-sorrendben):
       - Athenagorasz, a Hírháttér Multimédia társszerkesztője, újságírója és terjesztője.
       - Figler Csaba, a Hírháttér Multimédia újságírója és támogatója, költő, prédikátor.
       - Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia felelős főszerkesztője.
       - Nagy Sándor (Naleksz), a Hírháttér Multimédia társszerkesztője, operatőre és újságírója (...).
       - Soós József, a Hírháttér Multimédia társszerkesztője és újságírója, prédikátor (...).
       - Tánczos Krisztina, a Hírháttér Multimédia társszerkesztője, operatőre és újságírója, prédikátor (...).

 

A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-02-16. - Totális ellenőrzés, totális kontroll
/Soós József (A Kárpáti Magyar)/
Részlet: Erről mélyen hallgatnak a jelenlegi egyházak, valamint kisebb ,,szekták" vezető személyiségei, mert ők is részesei ennek a gonosz Rendszernek, a Nagy Babiloni Szajha őket is megfertőzte és uralma alatt tartja! (...) ... a Biblia tanításait félre értelmezve, szándékosan rosszul tanítva a háttérhatalmi erők szerves részévé váltak ők is! Eladták a lelküket a Gonosznak, pedig tudatában vannak annak, hogy el lesznek pusztítva mind egy szálig!
 

 

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/
Tartalom és részlet: A CIA és a Moszad által irányított Youtube-ról betiltott műsoraink kapcsán született botrány, és valami sokkal több... Más. Ahogyan pl. Kőrösi Imre, volt MDF-es országgyűlési képviselő mondta a Molnárnak telefonon, hosszú hónapokkal ezelőtt:
- Legyen büszke arra, hogy az ön nevét sem pozitív, sem negatív szövegkörnyezetben még kiejteni sem szabad egyetlen médiumban, televízióban és újságban sem. Ez óriási dicsőség. Legyen büszke rá.
KLIKK az oldalra! (12 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

A Mihók-maffia által betiltott filmjeinkhez kattintson a cikk címére!
2009-01-28. - A Mihók-féle szennylapkiadó maffiahálózat, mint az Emberiség ellensége
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát nemzetünk nagy szennygyártó hálózatáról van szó, (...) Mihók és bandája szervezett keretek között (...) üldöz is mindenkit és mindent, aki és ami a keresztyénséget, a hajléktalanok, a szegények, az emberi jogok, az afrikai éhhalált haltak, az Echelon-üldözöttek és Echelon-tanúk védelmét, jogait és túlélési érdekeit bármiképpen képviselik vagy megjelenítik. (A képen Mihók Attila)

 

2008-12-20. - Feljelentéshullámot a betiltók betiltására és a gyűlöletkeltők börtönbe juttatására - az első feljelentéssel és Draskovics Tibornak írt nyílt levéllel
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A Youtube is betiltotta az "A cigánybűnözés végső megoldása" című filmünket. A hamis vádakkal halmozott feljelentések cigánygyűlöletről és rasszizmusról hazudoznak. Ezzel betelt a pohár. A Hírháttér összes eddigi ellenségeit a betiltások és a börtönök ellen egyoldalúan védte az általuk ellenünk követelt betiltások és bűntettek ellenére. A Hírháttér eddigi álláspontjával szemben feljelentéshullámot indít a kuruc.info és összes gyűlöletorgánumuk, valamint pártszervezeteik betiltására és az elkövetők börtönbe juttatására. Most már más mozgásterünk nem maradt, hanem Krisztus egyoldalú türelme és irgalma ellenében jöjjön a TÖRVÉNY!

 

A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

A Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta!
2008-09-21. - HÍRHÁTTÉR TV: A hajléktalanság és eredete - Reformfilm
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
(A film közben Vangelis mindvégig szól)
Tartalom: Különleges hangulatú és elévülhetetlen tartalmú filmet láthatnak és hallhatnak médianevén Christian Crown-nal - aki eredetileg munkaerő-gazdálkodó - és a Hírháttér főszerkesztőjével, Molnár F. Árpáddal. A Hírháttér keresztyénszociális reformfilmjében nem csak a hajléktalanságról és annak megoldásáról beszélgetünk, de arról a titokról is, amelynek lépésenként történő feloldása meg fogja változtatni az egész Emberiséget. (Film, 20 perc)

 

 
Előző cikk:
2009-02-24. -
Egészség- és igazságügy
/Nagy Attila (orvos, közíró)/
Részlet: Az „egri kórházvédők” többsége is Debrecenben végzett, az ő ügyükben sem szólalt meg az alma mater, nem is fog. Amikor az ország minden részéből kaptunk támogatást a fenti felhívásra, a 35 ezres Debreceni Egyetemről senkitől.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-02-27. -
Oszlik vagy oszlassák? - Ismét nemmel szavazott az Országgyűlés saját önfeloszlatásáról
/Audie Rácz Era/
Részlet: Politikusi körök tovább pénzelik az őket kiszolgáló médiák megtévesztő adásait, tovább szítják az ellentéteket a különböző csoportok között (etnikai-, szexuális-, politikai-, felekezeti hovatartozás alapján) az oszd meg és uralkodj elve alapján. Ennek egyik leggyakrabban használt eszköze, a szélsőségek pozitív diszkriminációja.

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu