Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
 

Soós József:   "Ember!!! Ne bízz pártokban, hamis vallásokban, csakis az egy igaz Istenbe helyezd reménységed! (...) Soha ne helyezd bizalmad a földi igazságszolgáltatásba, mert ezek mind-mind Nagy Babilon részei! Mind a Gonosztól valók!!!!!"

   

A Szentírás az Emberiség legnagyobb Kincse

Akik nem tudják, vagy nem eléggé:   A programozott Cathy O'Brien botrányai jó pár évtizedesek. Ön szerint ennyi évtized alatt hányszor fedték le az egész Emberiséget?! És hányszor cserélték le az elavultnak tekintett eszközöket új GPS-technológiákra?!       KLIKK a feliratra!
 

2009-03-21.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


IGAZ SZÓ, a SZENTÍRÁSBÓL!!! Máté evangéliuma 6:29 - 7:17

A Szentírás néhány gondolatából!

Ne adjátok a kutyáknak azt, ami szent, és gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy valamikor is megtiporják azokat lábukkal, azután megforduljanak, és széttépjenek benneteket.

Állandóan kérjetek, és adnak nektek, állandóan keressetek, és találtok, állandóan zörgessetek, és megnyittatik nektek.
Mert mindenki, aki kér, kap, és mindenki, aki keres, talál, és mindenkinek, aki zörget, megnyittatik.

Menjetek be a szűk kapun, mert széles és tágas az az út, amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon mennek be.
Ellenben szűk az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül prédaleső farkasok.


Az IGAZ keresztyén ember ÉRTÉKRENDJÉT a SZENTÍRÁS, vagyis Isten szava és Krisztus Urunk tanításai határozzák meg! Irányadó mértéke tanít bennünket az igaz keresztyéni életre, bevezet minket az élet értelmébe, és az örök boldogság kapuja ezen szavak ismerete! Hiszen a SZENTÍRÁS az Emberiség legnagyobb KINCSE, felbecsülhetetlen érték, mert általa lehet megismerni a TEREMTŐ ISTENT, és azon szándékát, hogy mi a terve az EMBERISÉGGEL!!! Irányadó mértékei, tanításai könnyebbé, jobbá teszik az életet, még ebben a SÁTÁN által fogvatartott, ECHELON-elmeuralmi fegyverekkel LEURALT világunkban is! A BIBLIA tisztán, mindenki által, és mindenki számára érthető és megérthető módon beszél ezekről a dolgokról! Hiszen TITOKZATOS NAGY BABILONNAK nevezi, beazonosíthatóvá teszi!

Ahogy írja: Menjetek a szűk kapun! Hiszen a szűk kapu vezet az ÖRÖK ÉLETHEZ! És azon kevesen járnak! Nézzünk körbe a világban, mennyire úrrá lett az Emberiségen a gonoszság és minden olyan rossz, amit JÉZUS KRISZTUS Urunk 2000 évvel ezelőtt megjövendölt, és ISTEN SZAVA, a SZENT BIBLIA részletesen elmagyarázza, leírja mindenki számára könnyen megérthető módon!

A MEGMENTÉS ISTENBEN és a FIÚBAN van! Tehát azért, hogy tudjuk, mi az, ami a VILÁGEGYETEM URÁTÓL, és meg tudjuk különböztetni, hogy mi az, ami ezen világ BITORLÓJÁTÓL (vagyis Sátántól) jön, MEGKÖVETELI, HOGY ISMERJÜK A TEREMTŐT! Őt pedig kizárólag csak a SZENTÍRÁSBÓL tudjuk megismerni!
 
AZ EMBERISÉG MEGMENTÉSÉNEK A KULCSA EZ!!! Ember!!! NE BÍZZ PÁRTOKBAN, HAMIS VALLÁSOKBAN, csakis az egy igaz ISTENBE HELYEZD REMÉNYSÉGED! Győződj meg róla, hogy mi az, ami a jótól, és mi az, ami a HÁTTÉRHATALOMTÓL jön! Mert az egyik az ÖRÖK ÉLETRE, a másik a PUSZTULÁSBA, KÁRHOZATBA visz téged!

Ahogy a Biblia írja: van a széles kapu, melyen sokan járnak, de a PUSZTULÁSBA visz, és a keskeny kapu, mely az ÖRÖK életbe, a fénybe, a világosságba vezet téged!!!

2000 évvel ezelőtt SÁTÁN a mi KRISZTUS URUNKNAK kijelentette, hogy az övé minden E VILÁGI kormányzat, hatalom, pénz, minden, ami ezen világon van. Mert az Isten átengedte neki. Csupán annyit kért JÉZUSTÓL, hogy HÓDOLJON BE NEKI és FOGADJA EL ŐT, vagyis a FENEVADAT!!! DE KRISZTUS NEM TETT ELEGET A KÉRÉSNEK, ELVETETTE MAGÁTÓL, MEGVETETTE, ELZAVARTA A FENEVADAT! Nem fogadta el őt, hogyan is tehette volna, mert hiszen Ő az EMBERISÉG MEGMENTŐJE! Krisztus a bűntelen, aki az EMBERISÉG TANÍTÓJA volt! Elvetette a FENEVADAT, nem félt tőle! Nem, mert aki ISTENT A SZÍVÉBE ZÁRJA, az VÉDELEMBEN részesül! Állj ellent a GONOSZNAK és ELFUT TŐLED!!! De ne hidd, hogy békén hagy, mert folyamatosan megkísért!! Nem enged, nem enged Ő!

A SÁTÁN kiépítette az egész világon a KORMÁNYZATÁT, a HÁTTÉRHATALMAT, melynek az élén Ő maga áll! Ezt a SZENTÍRÁS egyértelműen TITOKZATOS NAGY BABILONNAK nevezi! Vagyis NEVÉN SZÓLÍTJA!! A "működés módja" lett a megnevezése!

Miért???

Mert TITOKZATOS, a legtöbb ember számára nem ismert. De az Istentől valók tudnak róla és ismerik! Megadatott nekik, és mindez azért, hogy SZEMBEFORDULJANAK VELE, mert Istennek pont ez a célja a beavatottjaival!!! De VÉDI, MEGVÉDI ŐKET!

NAGY BABILONNAK azért nevezi, mert az EGÉSZ EMBERISÉG FELETT URALKODIK!!! Vagyis ma divatos kifejezéssel: "GLOBÁLIS URALOM-Globális IRÁNYÍTÁS!"

Van a "Globális" idegen nyelvtani szóra MAGYAR megfelelő is, ez pedig: ÖSSZESÍTETT, MINDENT ÁTFOGÓ, mindenben összetartozó! EGYSÉGES!!! Egységes, mert KÖZPONTILAG IRÁNYÍTOTT!!! Ezért "nagy", ezért "Babilon"!
 
Isten kijelenti, hogy ÁLLANDÓAN KÉRJETEK és KERESSETEK!!! Vagyis MINDIG Ő HOZZÁ KELL FORDULNI, mindenben keresni kell Őt! De a "KERESNI" szóban az is benne van, hogy nekünk kell arra VÁGYNI, IGÉNYT TARTANI, hogy a JÓSÁGOT és IGAZSÁGOT megismerjük! Erre olyan LÉLEKÁLLAPOT szükséges! Mert NEM MINDENKINEK ADATOTT MEG AZ, HOGY A JÓT, Krisztust megismerje! A HÁTTÉRHATALOM beszervezettjeinek, a FENEVAD imádóinak, kiszolgálóinak, a Nagy Babilon minden látszólagos csillogásában elvakultaknak, az EMBERISÉG ELÁRULÓINAK, JÚDÁSAINAK >>>>> NEM ADATOTT EZ MEG, NEKIK AZ OSZTÁLYRÉSZÜK A PUSZTULÁS, A HALÁL LESZ!!!!
 
2000 évvel ezelőtt megjövendölt "RENDSZER" működik! De minden ISTENFÉLŐ embernek, aki VÁGYIK a JÓRA és IGAZSÁGRA, annak a gonosz ellen kell fordulni! NE FÉLJETEK, mert ha megismeritek a TEREMTŐT, akkor VÉDELEM ALÁ KERÜLTÖK!!!! Krisztus "bárányai" felett NINCS HATALMA A GONOSZNAK!!!

EMBER!!!!

Nehogy POLITIKUSOKNAK, VILÁGMEGVÁLTÓKNAK, HAMIS PRÓFÉTÁKNAK HIGGYETEK!!! Soha ne helyezd bizalmad a FÖLDI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBA, mert ezek mind-mind NAGY BABILON RÉSZEI! Mind a GONOSZTÓL VALÓK!!!!!
 
Kizárólag a Teremtőben, és Krisztus Urunkban bízz! Mert BENNÜK AZ IGAZSÁG, BENNÜK A MEGMENTÉS!!!!!
 
Mi, a Hírháttér szerkesztői/munkatársai MINDEN ERŐNKKEL azon munkálkodunk, hogy az Emberiség ÉRDEKEIT szolgáljuk! Istent, és a SZENT-SZAVÁT megismertessük, ezzel a "keskeny útra segítsük az arra érdemeseket", arra a "keskeny útra", mely az IGAZSÁGBA, ÖRÖK ÉLETBE VEZET!!!
 
Ne hidd el a HÁTTÉRHATALOMNAK, amit neked mond, keresd KRISZTUS Urunkat! Mert aki keres, az TALÁL! Mikor megtalálta, onnantól kezdve NEM LESZ HATALMA A GONOSZNAK FELETTE!!!!

DE VIGYÁZZ, NAGYON VIGYÁZZ, mert a Háttérhatalom NEM ADJA FEL, és folyamatosan "visszajön hozzád" >>> és MEGKÍSÉRT!!! Megpróbálja az embert LEVEZETNI A HELYES ÚTRÓL!! Ez mindannyiunkat fenyeget, még azokat is, akik Isten ismeretével rendelkeznek! Ő NEM NYUGSZIK; mikor NEM TÁMAD, akkor éppen az ERŐT GYŰJTI! De az utolsó pillanatig nem adja fel!
 
AZ ÚR és a FIÚ képes a MEGMENTÉSRE! De ahogy már írtuk, mi, a HÍRHÁTTÉR munkatársai több ízben is:
 
NE FÉLJETEK, KÖZEL A SZABADULÁS!!!!

Tisztelettel a HÍRHÁTTÉR egyik munkatársa/szerkesztője!
Kárpáti Magyar

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az elrejtett Világrendszer megértéséhez, néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-03-20. - HÍRHÁTTÉR TV: Ragyogó forrás, '84-angyalok
/Soós József (Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/
(Film, 11 perc)
Tartalom: Toronymagasan minden magyart és legalább kvázi az egész bolygót megelőzve beszélgetést hallhatnak a szó szerint Csillaggyár Hírháttér stúdiójában a Bibliában részletesen Megjövendölt, a bolygón eltitkolt Háttérhatalomról, Soós Józseffel. S úgy van rendjén, hogy minden idők egyik legnagyobb magyarja, Soós József, aki nyíltan merte vállalni, hogy beszél a Föld minden népét uralma alá vetett titokról - akit éppen ezért az összes állami médium, mert mind az Emberiség ellensége, abszolút elhallgat -, a világon először a Hírháttér TV-ben jelenjen meg.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-03-18. - HÍRHÁTTÉR TV: Wass Albert: Hontalanság hitvallása (Isten, Tűz, Echelon)
/Bara József-Attila (Románia) - Molnár F. Árpád/
(Film, 3 perc)
Tartalom: Wass Albert versét tűzzel és hévvel előadja az erdélyi magyar Bara József-Attila, aki egyike azoknak, aki az Internet nyilvánossága előtt is elmondta, hogy alig azt követően, hogy Echelon-ügyben felkereste a Hírháttért, mihelyst Molnár F. Árpád hatalmi kijelentéseket kezdett kapni, Bara előtt is kénytelen elkezdett megnyilatkozni a Háttérhatalom. Ma már nem kell titkolnunk, hogy beszervezéseket folytatunk. Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem bármely államnak vagy titkosszolgálatnak való engedelmességre, hanem a világot irányító és uraló Háttérhatalom (a Biblia Nagy Babilonnak Nevezi) leleplezésére és az Isten Létezése bizonyítására tesszük.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-03-17. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Kijelentett álmok: Hitler és a Szajha utolsó órái
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Britten: Zongoraverseny/

Tartalom: Molnár F. Árpád egy-egy - mint mindenki esetében: meghatározhatatlan eredetű - kijelentett álma Adolf Hitler berlini, utolsó óráiról, valamint a jelenlegi állapotában haldokló titokzatos Nagy Babiloni Szajháról. Az álmokon keresztül is érintjük a kurucinfós és harctéres utolsó magyarokat, és kevésbé siratjuk a Nagy Szajha imádság híján is járásképtelenre dagadt jobb térdét...
KLIKK az oldalra! (24 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

 

2009-03-04. - A Hetednapi Adventista Egyház az Echelon (Nagy Babilon) tömeggyilkos rémuralmának pártján
/Molnár F. Árpád/
Részlet Összehasonlításképpen: a volt Szovjetunióról kiderült, hogy az ottani papság 100%-át kényszerítette a titkosszolgálat együttműködésre! El lehet képzelni, hogy ha ehhez képest a magyar statisztikákat a tudatlan kívülálló nagy jóindulattal farigcsálja le, legnagyobb igyekezete ellenére is milyen katasztrofális végeredményt kap a magyar egyházak és gyülekezetek államügynöki túlsúlyáról, a vezetők beszervezettségéről, gerinctelenségéről, farizeusi meghunyászkodásáról, köztörvényes, az ateistákat már most messze alulmúló hitványságáról...

 

2009-02-17. - HÍRHÁTTÉR TV: Jövendőbeli lakhelyünk - A Kaputól a Csillagokig
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/
/Zene: Reményi Attila/
(Film, 39 perc)
Tartalom: Az Emberiségnek az Istenben Megvalósuló kozmikus jövőjéről a világ titkosszolgálatainak hátterébe mélységi beszervezett Tánczos Krisztina tartja első önálló prédikációját, aki a körmendi Tánczos Gábor nagynénje. Előadását természetesen a világon először a Hírháttér publikálta. A varázslatos, egyszerre sokkoló és csodálatos hangulati összegzésbe épített filmhez Reményi Attila misztikus és különleges I.Kantátáját szerkesztette és a filmet rendezte: Molnár F. Árpád.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-02-08. - HÍRHÁTTÉR TV: A Kárpáti Magyar - Nyitány helyett a Való Világról
/Soós József (A Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/
(Zene: Enigma: Shadows In Silence)

Tartalom: Krisztus új csillaga debütál az 1989-es, a világrendszerreform előtti magyar, téli égbolton Soós József személyében, akit a Kárpáti Magyarként ismernek. Az elmeirányító világrendszerről, a világgazdaságról és a pénzügyi világrendszerről, a Jobbikról és Vona Gáborról, a kurucinfóról hallhatnak, mindvégéig az Enigma hömpölygő zenei aláfestésével, és a film hasonlóan illeszkedő szöveges kíséretével, mely lett Molnár F. Árpád által.
(Film, 17 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-01-17. - Villámcsapásom története - Túléltem egy programot
/Tánczos Krisztina/
Részlet: A szobába lépve épphogy csak becsuktam az erkélyajtót, mikor előttem körülbelül 20 centiméterre, két ágba lecsapott a villám. Iszonyú csattanás: az egyik ág a pince felé szaladt: a villanyvezetéket roncsolta szét. (...) Tehát a villám háromszög alakban cikázott, én pedig a háromszög vonalán álltam, úgy ment rajtam keresztül.

 

 

2009-01-05. - A magyar haza a globális háttérhatalom irányításában
/Katalin Hosseinian (USA)/
Részlet: Így kerülnek háztartásunkba a titkosszolgálatok nyomozó eszközei és pusztító technológiája. (...) Minden betegség, ami elhalmozza az Emberiséget, elültetett, tervezett betegség... (...) Örülök, hogy van, aki tisztán látja, hogy a Magyar hazát már nem magyarok irányítják, hanem a globális háttérhatalom.

 

 

Előző cikk:
2009-03-21. -
Így féltek ti... A gyáva hatalom reakciója
/Audie Rácz Era/
Részlet: Mivel az őszinteség már előzőleg, a pártállamban sem volt "divatban" (ahogy a világon másutt sem) leginkább a pénzhatalom és a vele szorosan összefonódott politika köreiben, ezért az emberek jó esetben félinformációkra, vagy a "hivatalos verzióra" - a hazugságra - támaszkodva tudták csak meghozni döntéseiket, melyek ezért szükségszerűen rosszak voltak. Mennél tovább tart ennek a kiterjedt hálózatnak haza- és sorsrontó uralma, mely a hazugság áradat leple alatt folyik, annál inkább csökken puszta létünk és hazánk fennmaradásának esélye.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-03-21. -
A Legnagyobb nép kerestetik: Krisztus Magyarországa vagy Izrael, a Centrális Világhatalom - Regős Péter magyarokat megvető levelére Molnár F. Árpád válaszolt
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Postafiókomba a tavaly magyargyalázó versével nagy botrányt kavart Regős Péter (...) Lipták Bélához (...) írt levele másolatát küldték, minek okán hirtelen írott levelemmel reagáltam (...). A külön érdekessége, hogy eredetileg eme, alább olvasható levelem sem a nyilvánosságnak készült, ezért a közélet és a titkosszolgálatok olyan világába enged bepillantást, amik nyilvánosan soha, senki részéről nem publikáltatnak (...).
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu