Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
 

 

   

Így féltek ti... A gyáva hatalom reakciója
 


2009-03-21.
Audie Rácz Era
 


Tulajdonképpen prealtatott kutyák a sintértelepen. Az esemény az, hogy a magyar sintértelep létrehozásához azokat a kutyákat használták fel vezérekként, akik március 15-én saját rendezvényeikön ketrecbe zárták magukat, nehogy megegyék őket.
(Molnár F. Árpád kommentárja)

A jogszabályok, és törvénykezés mellett, a rendőrség - mint erőszakszerv - megerősítésre került. Prioritás: fokozott rendőri ellenőrzés, közterületen való jelenlét növekedése,  több rendőr,  gyors reagálás.

Hirtelen megtörtént a készenléti rendőrség 4. főosztályának felállítása is 447 fővel, az érintett települések:  Győr,  Szombathely, Nyírbátor.  Azért-e sietség, hogy az első bevetésre, 2009. 03. 15-ére,  azaz mára már készen állhassanak. Cél "részt venni" aktívan az ünnepségeken.

Az nem derült ki pontosan, hogy az egyes rendőri részlegeket milyen feladattal bízták meg. Ezt, valószínűsítem, a politika határozta meg és döntötte el - ahogy eddig is.  A rendőrség csak végrehajtja utasításaikat. Tehát most is lesznek, akikre a provokatőr, akire a megfélemlítő, és lesznek akikre a védelmező szerepet osztották a "március-tizenötödikei-ünnep" című eseményen. Reméljük maradtak olyanok is akikre a tényleges rendőri feladatot osztották: vagyis az állampolgárok védelmét a rabló, tolvaj, gyilkos, és hasonló erőszakos bűnözőktől. (Valószínűleg a "nagyhalak" most számítanak  prioritása - hisz  vasárnap is van, meg aztán se elég rendőr nincs rá, se kényszerítő ok  - jó lenne azért tévedni ebben.)

A sajtótájékoztató itt tekinthető meg: Sajtótájékoztató a március 15-i rendőri biztosításokról (videóval)

Mint hallottuk, a polgárok biztonságérzetét a fokozott rendőri jelenléttől remélik. Én azonban azt gondolom, hogy a problémák megoldását sosem a bűncselekmények bekövetkezése és esetleges felderítésük jelenti, még csak nem is a törvények szigorítása, mely amúgy sem az állampolgárokat, hanem a hatalommal visszaélő politikusokat és sameszeiket védi! Hanem a problémák, - mint kiváltó ok - megelőzése vagy orvoslása.

A megoldás az elégedetlenség okainak felszámolásával kezdődik.

A hatalmon lévők, (politikai- gazdasági-, és pénzügyi életben egyaránt) szigorú átvizsgálása, számonkérése, elszámoltatása és akik könnyűnek találtattak, azok azonnali és végérvényes eltávolítása.

Az emberek létbiztonságának, a munkalehetőség és a  munka becsületének visszaállítása, 

A tudás- és erkölcs alapú értékrend újraépítése.

A tiszta, átlátható közélet és politika ugyanezen alapokra való helyezése.

A most meglévő problémák legnagyobb része nem is létezne, ha 90-es "gengszterváltás" régi-új képviselői a hatalom közelébe se kerülhettek volna! Ám a színfalak mögött ezt nem így gondolták!

Mivel az őszinteség már előzőleg, a pártállamban sem volt "divatban" (ahogy a világon másutt sem) leginkább a pénzhatalom és a vele szorosan összefonódott politika köreiben, ezért az emberek jó esetben félinformációkra, vagy a "hivatalos verzióra" - a hazugságra - támaszkodva tudták csak meghozni döntéseiket, melyek ezért szükségszerűen rosszak voltak. Mennél tovább tart ennek a kiterjedt hálózatnak haza- és sorsrontó uralma, mely a hazugság áradat leple alatt folyik, annál inkább csökken puszta létünk és hazánk fennmaradásának esélye. Így önrendelkezésünk, talpra állásunk reményét is elveszítjük.

Ma talán még nincs elegendő egységes akarat, és lehetőség. De a közmondás szerint: "Aki sokat markol, keveset fog!" Azaz a politika minél jobban szorítja össze a markát annál több csúszik ki ujjai közül.

Ezért egyre többeknek válik nyilvánvalóvá, hogy becsapták, kifosztották, szembeállították. S minden eszközzel rabszolgalétbe kényszerítik. Ha pedig előveszik a legendás józan paraszti eszüket, a szemük kinyílik, meglátják az okát és eszközét is annak, ami ide juttatta az egész magyarságot. Akkor felfogják értelmét és fontosságát, az ellenszegülésnek és a mielőbbi cselekvés szükségszerűségét.

Az idő fogytán. A pénz- és  politikai hatalom pedig nem enged, nem engedhet a szorításából. Ez saját jól felfogott érdekével ellenkezik. Számára egyenlő az öngyilkossággal.

Ne üljünk fel hát a jól hangzó, ám hamis ígéreteknek, szép szavaknak a velük való összefogásra. Soha az elmúlt  bő félévszázad alatt, nem a haza, és a magyarság érdekében lépett egyetlen párt sem. Mindig a saját túlélésük és hatalmuk megszilárdítása volt elsődleges. Immár biztossá vált, hogy egyetlen párt sem ad megoldást. A pártok ideje végképp lejárt, legyenek bármily hangzatosak és bizalomkeltőek az ígéreteik, hazugság minden szó. Ennek legjobb bizonyítékát, épp saját tetteik adják. Miért hinne nekik hát bárki is újra. Mert megígérték?! Ugyan! Bár a szavak is ártalmasak, de a tettek, még inkább! Nem a szavakra kell figyelni, hanem a be nem tartott ígéretekre, a saját ígéreteikkel szembemenő tetteikre!

Nem vagyunk már naiv gyerekek, akikkel mindent el lehet hitetni! Csak mert végre hinni szeretnénk! Vagy mégis?!

Ha hinni akarunk, akkor ne nekik, hanem a saját tapasztalatainknak, ősi erkölcseinknek, bevált hagyományinknak higgyünk! Higgyünk a saját szemünknek, fülünknek józan eszünknek! Bízzunk abban, amiben eddig sem csalatkoztunk! Saját magunkban, és azokban, akik nem hazudtak nekünk, akik már bizonyítottak!

kapcsolódó ORFK anyagok: SZIGORÍTOTT TÖRVÉNYEK, GYÜLEKEZÉSI KISKÁTÉ forrás: police.hu 

Ez utóbbiból egy részlet:

A jogellenesen összegyűlt, illetőleg jogellenes magatartást tanúsító tömeggel szemben – ha a szétoszlásra irányuló felszólításnak nem tesz eleget – a következő kényszerítő eszközök, illetőleg intézkedések alkalmazhatók:

-        testi kényszer;        

-        rendőrbot, kardlap;

-        vegyi eszköz, ingerlőgáz;

-        elektromos sokkoló eszköz;

-        bilincs;

-        pórázon vezetett szolgálati kutya szájkosárral, vagy anélkül;

-        vízágyú;

-        pirotechnikai eszköz;

-        elfogó háló;

-        lóháton vagy járműkötelékben végzett kényszeroszlatás.

Az alkalmazandó kényszerítő eszközök körét a csapaterő parancsnoka határozza meg.

Az Rtv. módosításáról szóló 2007. évi XC. törvény 2008. január 1-jétől már nem teszi lehetővé a gumilövedék alkalmazását tömegoszlatás végrehajtása során.

A tömeg szétoszlatására irányuló csapaterő alkalmazása során – az Rtv. 60. §-ának (2) bekezdése szerint – a Rendőrség a helyszínen lévők egyéni felelősségét nem vizsgálja.

Erre mondják: Ügyes! - bár szerintem inkább etikátlan, és szabályozatlan, ráadásul visszaélésre és "véletlen balesetekre" alkalmat adó.  Akárcsak sok hasonló dilettáns rendelet!

S mint kiderült, az, hogy mi jogellenes, s mi nem az, azt majd a helyszínen lévő rendőrök, vagy azok parancsnoka saját belátása, kedve és hangulata alapján eldöntheti, de facto!

Audie Rácz Era

plusz egy kis adalék:

Hogy tudjuk, hol a helyünk?

forrás: police.hu

Ajánlás a média munkatársai részére

2009.03.12. csütörtök 12:52

 

1. Pozitív diszkrimináció

Törvénytelen demonstrációk alkalmával a rendőrség felszólítja a résztvevőket, hogy hagyják el a területet. Amennyiben ennek a résztvevők nem tesznek eleget, úgy a rendőrség intézkedni kezd. Ennek része az igazoltatás. Aki ellenszegül, vele szemben a törvény értelmében intézkedésre, előállításra kerül sor. Azon újságírók személyi szabadságát, akik az ajánlások ellenére sem viselnek azonosító mellényt, ám a helyszínen igazolni tudják, hogy újságírók (például: újságíró igazolvány, munkáltatói igazolás stb.) és kizárólag munkavégzés céljából tartózkodnak a területen, a rendőrség nem korlátozza.

Ezen egyéniesített elbírálást nem lehet alkalmazni olyan újságíróval szemben, akivel kapcsolatban bűncselekmény (például hivatalos személy elleni erőszak) gyanúja merül fel.

 

2.   A fizikai akadályoztatás tilos

Harmadik személlyel szembeni intézkedésnél gyakori eset, hogy a rendőr a tudósítóktól nem fér a helyszínhez. Ilyenkor a rendőrség felszólítja a jelenlévő újságírókat, hogy vonuljanak vissza, mert az intézkedő rendőrt fizikailag nem lehet megakadályozni jogszerű tevékenységében. A felszólításnak eleget kell tenni.

 

3. Egyéni rizikó tömegoszlatásnál

Törvénytelen demonstrációk alkalmával a rendőrség a harmadik eredménytelen felszólítás után tömegoszlatásba kezdhet. Amennyiben az újságírók nem tesznek eleget a felszólításnak, úgy tudomásul veszik, hogy tömegoszlatás közben a rendőr nem tud pozitív diszkriminációt alkalmazni, így előfordulhat, hogy a tömegoszlatás szükséges következményei a sajtó munkatársait is érintik.

 

4.   Helyszíni kommunikáció -  korrekt információ

Utcai demonstrációk alkalmával a rendőrség jól azonosítható rendőrségi sajtómunkatársakat küld a helyszínre.  Javasolja a sajtó tudósítóinak, hogy vegyék fel velük a kapcsolatot, mert konfliktus vagy kérdés esetén ők mediátori szerepet is ellátnak a rendőrség és a munkájukat végző tudósítók között. A rendőrség vállalja ugyanakkor, hogy az eseményekről egy központi forrásból tud tájékozódni a sajtó, s az információt nem részenként kell különböző egymással kapcsolatban nem álló területekről összeszedni.

 

5.   A hírverseny a média dolga

A rendőrség garantálja, hogy a különböző médiaszervezeteket, intézményeket képviselő és magukat igazoló újságírók egyenlő feltételekkel végezhetik a közjót szolgáló tudósítói munkájukat az utcai demonstrációk helyszínein és/vagy a rendőrség által kontrollált területeken. A rendőrség a médiapiac hírversenyének nem része.

 

6.  Best practice és a törvény ismerete

A rendőrség vállalja, hogy a közösen elfogadott ajánlásokat valamennyi illetékes rendőrhöz eljuttatja, s akárcsak a törvényes eljárási rendet, úgy ezeket is a napi képzés részévé teszi, valamint azokat a gyakorlat során alkalmazza. A médiumok pedig vállalják, hogy a rájuk vonatkozó, munkavégzésük biztonságát garantáló törvényeket ismerjék és alkalmazzák, akárcsak a közösen elfogadott ajánlásokat. 

ORFK Szóvivői Iroda


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-03-17. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Kijelentett álmok: Hitler és a Szajha utolsó órái
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Britten: Zongoraverseny/

Tartalom: Molnár F. Árpád egy-egy - mint mindenki esetében: meghatározhatatlan eredetű - kijelentett álma Adolf Hitler berlini, utolsó óráiról, valamint a jelenlegi állapotában haldokló titokzatos Nagy Babiloni Szajháról. Az álmokon keresztül is érintjük a kurucinfós és harctéres utolsó magyarokat, és kevésbé siratjuk a Nagy Szajha imádság híján is járásképtelenre dagadt jobb térdét...
KLIKK az oldalra! (24 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

 

2009-03-15. - Menetelés a vágóhídra, rendezetten, zárt sorokban!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: A Háttérhatalom az Emberiséget a pusztulása felé vezeti, hasonlóképpen, mint a vágóhídra hurcolt állatok! És még az is közös a kettőben, hogy egyik sem tudja, mi vár rá!!! Nem lázad, nem küzd!!! Csak teszi azt, amit neki utasítanak!!! (...) ... az állat sem tudja magáról, hogy neki mi a célja, feladata, létezésének lényege! Teljes tudatlanságban van. (...) Hasonlóképpen az emberéhez (...). Szolgál, vagy ami még ennél is rosszabb: kiszolgál egy gonosz Háttérhatalmat. Ezzel saját sírját és az Emberiség sírgödrét ássa meg!!!

 

HÍRHÁTTÉR - Tornádóval a bűnözés ellen
2009-02-15. - HÍRHÁTTÉR TV: Szakértő szemmel a rendőrség, az NBH és a pártok állami maffiájáról - avagy miért létezik alvilági bűnözés?
/Molnár F. Árpád/
(Film, 10 perc)
Tartalom: Hogyan kell felszámolni egy Sztojka-bandát, hogyan kell levadászni az ország összes bűnbandáját, és az állam miért nem számolt fel egyetlen bűnbandát sem, soha? Molnár F. Árpád, aki ellen nemrégiben folyt államtitoksértési per, feltárja a rendőrséggel és az NBH-val, valamint az Orbán-kormánnyal való egykori kapcsolatát, olyan ismeretekbe vezetve a nézőt és hallgatót, amikről eddig kizárólag a Hírháttéren tájékozódhatott, és amelyek feltárása miatt az álnemzeti hazaáruló bűnöző hordák mindig egy pártban üldözték.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-02-08. - HÍRHÁTTÉR TV: A Kárpáti Magyar - Nyitány helyett a Való Világról
/Soós József (A Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/
(Zene: Enigma: Shadows In Silence)

Tartalom: Krisztus új csillaga debütál az 1989-es, a világrendszerreform előtti magyar, téli égbolton Soós József személyében, akit a Kárpáti Magyarként ismernek. Az elmeirányító világrendszerről, a világgazdaságról és a pénzügyi világrendszerről, a Jobbikról és Vona Gáborról, a kurucinfóról hallhatnak, mindvégéig az Enigma hömpölygő zenei aláfestésével, és a film hasonlóan illeszkedő szöveges kíséretével, mely lett Molnár F. Árpád által.
(Film, 17 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-01-05. - A magyar haza a globális háttérhatalom irányításában
/Katalin Hosseinian (USA)/
Részlet: Így kerülnek háztartásunkba a titkosszolgálatok nyomozó eszközei és pusztító technológiája. (...) Minden betegség, ami elhalmozza az Emberiséget, elültetett, tervezett betegség... (...) Örülök, hogy van, aki tisztán látja, hogy a Magyar hazát már nem magyarok irányítják, hanem a globális háttérhatalom.

 

 

2008-12-16. - Gerincesek vágóhídján - Babiloni történetek
/Nagy Sándor (Naleksz)/
Tartalom: Talányos történet rólunk és a világ működéséről, az előre elkészített történelemről, az Echelon alkalmazott szörnytechnológiáiról, az emberi hitványságról, a Gonoszról és a Mindenekért Megfizető Istenről.


 

 

Kirobbanó sikerfilm!
2008-12-13. - HÍRHÁTTÉR TV: Vona Gábor, kurucinfó, Harctér és a többiek, kontra kicsoda Molnár F. Árpád - "Több ezren haltak meg a mocskos fajtád miatt" - alcímmel
/Molnár F. Árpád/
(Film, 58 perc)
Tartalom: Ismét halmozzuk az összes jobb- és baloldali párt és médium által tudatosan elrejtett népellenes állami és titkosszolgálati ismereteket. Filmünkben közvetlenül lőjük homloklebenyen a következőket: Vona Gábor, Für Lajos, kurucinfó, Barikád, Harctér, Nemzeti Hírháló, ÚDK-fórumozók, Stoffán György és más, hol ügynöki, hol egyszerűen és osztatlanul erkölcstelen, jellemtelen, rosszindulatú, korrupt és tömeggyilkos párt-, sajtó- és népi majombűnöző faji tenyészet mocskos nézőit.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 

Előző cikk:
2009-03-20. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Ragyogó forrás, '84-angyalok
/Soós József (Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/
(Film, 11 perc)
Tartalom: Toronymagasan minden magyart és legalább kvázi az egész bolygót megelőzve beszélgetést hallhatnak a szó szerint Csillaggyár Hírháttér stúdiójában a Bibliában részletesen Megjövendölt, a bolygón eltitkolt Háttérhatalomról, Soós Józseffel. S úgy van rendjén, hogy minden idők egyik legnagyobb magyarja, Soós József, aki nyíltan merte vállalni, hogy beszél a Föld minden népét uralma alá vetett titokról - akit éppen ezért az összes állami médium, mert mind az Emberiség ellensége, abszolút elhallgat -, a világon először a Hírháttér TV-ben jelenjen meg.
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-03-21. -
A Szentírás az Emberiség legnagyobb Kincse
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: ...a Szentírás az Emberiség legnagyobb Kincse, felbecsülhetetlen érték (...). Irányadó mértékei, tanításai könnyebbé, jobbá teszik az életet, még ebben a Sátán által fogvatartott, Echelon-elmeuralmi fegyverekkel LEURALT világunkban is! (...) Ember!!! Ne bízz pártokban, hamis vallásokban, csakis az egy igaz Istenbe helyezd reménységed! (...) Soha ne helyezd bizalmad a földi igazságszolgáltatásba, mert ezek mind-mind Nagy Babilon részei! Mind a Gonosztól valók!!!!!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu