Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

 


Csaknem minden nap bővülő tartalommal!

!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
Egy gyilkosságot például úgy kell rákenni valakire, aki nem követte azt el, hogy a ruháját összedörzsölik az áldozat ruhájával. Így prezentál a politikai csőcselék nemcsak hamis szag-, de hamis DNS-nyomokat is.

ºMP3

   

A rendőrségen és a BV-ben elkövetett, nem publikus kényszervallatási módszerekről és ezek állami eredetéről és összefonódásairól

2007-08-30.
A rendőrségi kényszervallatások is olyan témakör, amelyekről való minden részletet és tényközlést - tehát az állampolgári jogokért született minden információt - tűzzel-vassal irt a Magyar Televízió- és a Léderer Pál- és társasága-féle Népszabadság. Az MTV műsoraiban nem véletlenül láthatunk naponként figyelemelterelő és más aknaműsorokat a sokat tudó, és éppen ezért fordítva cselekvő Krizsó Szilvia felkonferálásában, mivel sok egyéb mellett azt hivatott tompítani, hogy az Interneten egyre több tény jelenik meg az államvédelmi bűnözők és az álliberális sajtóaknások cselekményeiről, továbbá az ál-igazságszolgáltatáson belül napi ügyeket próbálnak tompítani, és a pártcsőcseléket bűnöző smasszergárdákkal együtt tisztára mosatni a védtelenekkel és ellenünk, minden áldozatokkal szemben. Tehát ilyen okai vannak a Krizsó Szilvia által is felkonferált nép elleni sortüzes MTV-ben megjelentetett pártösszeállítások sokaságának.

A Baranyi rendőrtiszt és társai esete óta, amikor a magyar bíróság csodák csodájára elítélte a nyomozókat kényszervallatásért, a sötétségben tartott lakosság értelmesebb tagjai már akkoriban rájöttek, hogy a kényszervallatások az egész rendőrségi ügyosztály és annak összes tagjai előtt, leplezetlenül folynak. Azaz valamennyi rendőr és rendőrtiszt, az osztályok legmagasabb rangú tisztjeiig és vezetőiig legalább bűnpártolásért felelősségre vonhatók és feltétlenül börtönbe zárandók a Büntető Törvénykönyvnek csaknem az egész világon hatályos paragrafusai szerint. Emlékeztetőnek: Baranyi nyomozó és társai egy pénzintézet elleni behatolás után nyomoztak, amikor egy teljesen vétlen civil, hétköznapi, dolgos állampolgár - amilyeneket a vérengző, popperista-hellerista-gyurcsányi sortüzesek lelövöldöztettek október 23-án - képbe került azzal, hogy a volt felesége felismerni vélte a pénzintézet elleni - ha jól emlékszem - betörés során. A civil állampolgárt, aki soha életében nem követett el semmit, bevitték a rendőrségre, és ott hosszasan verték és vallatták, hogy elvitessék vele a balhét. Ennek keretében csuklyát húztak a fejére, hogy ne lássa, kik verik, így a későbbi, bíróság előtt tett tanúvallomása kizárólag a verőrendőrök hangja és közlései alapján született, és a bíróság ennek alapján is ítélte az állami bűnbandát börtönbüntetésre. A verések szünetében megesett, hogy a civil áldozatot - hasonlóan a hellerista-popperista sortüzek és megrugdosások-megtaposások miatt keletkezett személyi áldozatokkal - egy a rendőrség folyosóján, a sűrű átmenő-forgalmat bonyolító rácsos kapuhoz bilincselték, így valamennyi rendőrtiszt, akik arra jártak el, az összevert civil kezével együtt nyitották és zárták a rácsos kaput, rajta keresztül, az összevert áldozaton át közlekedve. Azaz valamennyien bűncselekményeket követtek el! Kivétel nélkül mind, ahogyan október 23-án az ÖSSZES RENDŐR, akik feletteseik törvénysértésre felszólító parancsainak engedve azonosító számok nélkül csődültek az utcákra, mint felfegyverzett, símaszkok mögé rejtezett, borzasztó súlyos bűncselekmények elkövetésére törvénytelenül, törvénytelen pártbűnözők által utasított bűnözői hordák. Az illető áldozat sem látta a rendőröket, azonban volt, akiket meg tudott nevezni annak alapján, hogy miközben a csuklya a fején volt, aközben egyik-másik rendőr olykor néven szólította a társát. A nyomozóknak - akik undorító és förtelmes hányingert keltő módon hazudoztak és pitiztek, alázkodtak meg gyurcsányi szemforgató módon a bíró előtt - nem kegyelmezett a bíróság, hanem Isten Kegyelméből egytől egyig elítélte őket.


A kép közepén a sortüzes Feldmájer Péter és a Veérbarát Popper Péter. Körülöttük az izraeli megrendelésű sortüzek áldozatai. Ön kiket támogat szívesebben? A felfegyverzett, mindenkire válogatás nélkül tüzelő bel- és külföldi izraeli-gyurcsányi milíciákat, vagy a sortüzek minden nemzetből és vallásból való áldozatait?

Az esethez hozzátartozik az az általánosan gyakorolt módszer, amelyet csak 2006 ősze óta kezdett el tanulni ez a szerencsétlen buta magyar nép, hogy miután az ártatlan civilt elengedték, a valódi elkövető pedig kézre került, az életre tönkre tett lelkű polgár házához egy civil ruhás, ismeretlen - a titkosszolgálatok által ismert és levadászandó - rendőrnyomozó érkezett autóval, aki becsöngetve megfenyegette a családot, hogy amennyiben tanúskodni mernek az elkövető rendőrök ellen, könnyen baleset érheti őket vagy annál is súlyosabb dolog történhet velük.

Ezt a rendőrnyomozót el kell kapni és el kell ítélni. A titkosszolgálatok tudják, ki az elkövető, mert egy ilyen súlyos állami bukás után úgy bekamerázzák az áldozat egész környékét és környezetét, hogy egy egér sem mehet észrevétlenül a házuk közelébe.

2006 ősze óta az addig a mostaninál sokkalta szegényebb és szerencsétlenebb, elbutítottabb és tudatilag beszűkültebb honpolgárok is megérthették, hogy az ilyen eset nem egyedi, hanem az egész rendőrség teljes állományára kiterjedt és meghatározó jelenség, ahol a bűnpártolás teljesen evidens, a hamis tanúzás pedig korlátlan mennyiségben és mértékben egyetlen pillanat alatt megrendelhető az állomány csaknem 100%-a, máskor a teljes 100%-a részéről. Aki egyetlen rendőrt perel, ha igaza van, ha nem, ha az élete a tét, ha nem, a teljes rendőri állománnyal találja magát szembe. Ez alól csakis, de csakis olyankor létezik kivétel, amikor erre a rendőrök felé konkrét politikai utasítás fogalmaztatik meg, mert a rendőrök olyanok, mint a barbár vadállatok: mindegy nekik, mi a parancs, azt hajtják végre, amire parancsot kapnak. Túl ezen mindent elkövetnek a személyiségükön belül, hogy el is hitessék magukkal, hogy mindig az a jó és helyes, ők pedig akkor becsületesek és bátrak, ha a mindig legutoljára elhangzott rendőri vezetőnek vagy felsőbb szervnek a politikai utasítása szerint cselekszenek. Ez azonban nem a bátorságnak és a becsületnek, hanem az állati beszűkült tudatállapotnak és ösztönállati, barbarista bűnöző alkatú pszichopátiának a bizonyítéka. Ezt senkinek nem szükséges tovább magyarázni, legfeljebb a gyurcsányista sortüzeseknek, meg a rendőröknek, mert utóbbiak egészen bizonyosan nem akarnak ezzel az egyszerű ténnyel szembenézni.

A rendőri pártbűnözők ellen szolgáltatandó ítéletek tekintetében precedens értékű Baranyi-ügy áldozatáról el kell mondani, hogy azóta is gyógyszereket szed, ahogyan a 2006 őszén letaposott civilek között is vannak, akik azóta is pszichiátriai osztályokon fekszenek, annyira tönkre mentek lelkileg az olyan sortüzes, vigyorgó Veér-Mefisztós pszichopaták miatt, amilyenek a fogadatlanul is prókátorkodó, sortüzes, a megerőszakoltakat üldöző Popper Péter és Léderer Pál-féle és fajtájú urak, meg az MTV-s Krizsós-Mészáros-D.Tóthos-fajtájú, maszkokban, pártmegrendelésekre naponként settenkedő pártszolgálatos elkövetők. Én nem az ő személyiségi jogaikért aggódom, nem a sortüzes gyurcsányok és popperek érzékenységét féltendő, igyekezvén biztosítani, hogy a bizonyítékok ellenében, a sztálinista és brezsnyevista KGB-re emlékeztető vigyorgások és tartalom nélküli buta összeröfögések közepette takarítsák el a bandáik ellen és ellenük szóló bizonyítékok tengerét, ahogyan D.Tóth Kriszta teszi, miközben zavartalanul tovább röföghetnek a Zsanettek és a Baranyi-áldozatok ellen, hanem a nép nevében az áldozatokért és a popperista-fasiszta politikai hordák miatt lesortüzelt népért aggódom.

Tehát a rendőrségen elkövetett verésekről mindenki tud. Én annak idején a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon kezdtem a szakmát konspiratív felállásban, a Gergényi Péter regnálásának idején, az ország olaj-fővárosában, Kecskeméten. Név szerint ismerem a fő-verőrendőröket, de mint írtam, egyet sem buktattam meg soha. Megjegyzem, ez egyébként sem lenne könnyű, tekintettel arra, hogy ilyen ügyekben miniszteri vezényletekkel, hang- és videofelvételek esetén is a bejelentő ellen indítanak koncepciós pereket, ha pedig nem mernek, a bejelentőket rúgatják ki az állásukból, hamis vádakkal börtönbe vagy pszichiátriákra juttatják őket, a felvételeket pedig elkobozzák vagy ellopják, a számítógépes és egyéb nyilvántartásokat, melyek a bejelentő lakásában és/vagy másutt őriztetnek, megsemmisítik. Utóbbival kapcsolatban is bőven láthattunk példákat október 23-án, amikor a Mefisztó filmbéli Veérbe ágyazott Popper Péter által olyan nagyon óvott rendőrbűnözők olyan hihetetlen nagy rutinnal - számomra szokványos módon, a napi gyakorlatot követve - dobálták bele, teljes egyetértésben egymással a mobiltelefonokat a Dunába, lopták el a digitális adathordozók anyagait a mobiltelefonokkal együtt stb. De ezek csak a jéghegy csúcsai, az abszolút rutin és a napi gyakorlat bizonyítékaként megjelent szilánkok egy olyan rendszernek, ahol ugyanez igazán ipari méretekben és mennyiségben a felszín alatt zajlik és tombol, ahol ráadásul még annyi lehetősége sincsen az oknyomozóknak és a hamisan perbe fogott bárminemű áldozatoknak - a bűnözőkkel egyben - a jogos védelemre és az igazság kiderítésére, amennyi ország-világ és a sortüzes Európai Unió orra előtt a videofelvételeken megörökített bizonyíték-megsemmisítések áldozatai számára rendelkezésre állnak.

Beszéljünk a rendőrségen gyakran alkalmazott kényszervallatási módszerek egyik-másik fajtájáról, ahol - idézve Morvai Krisztinának a sortüzesek által halhatatlanná tett kifejezését - a "magukfajta" az egész bűnöző állománnyal egységesen elkövető és bestiális bűnöző a "magunkfajtával" szemben cselekszik:

 


A pártszolgálatos sortüzes újságírók szerint kell a REBISZ, kell a népnevelés, kellenek a meztelenre vetkőztetett túszok a párt(rend)őrségen

Népszerű módszer a hideg vizes zuhanyzó. Ilyenkor az őrizetest beviszik a nyomozók a zuhanyzóba, és ott általában meztelenül - ahogyan a sortüzes-popperes áldozat Elter Zsanettel tehették és a többi, az október 23-án meztelenre vetkőztetett civil nő és férfi esetében csaknem ugyanígy történt, csak utóbbi esetben csoportosan, az államvédő bűnöző újságírók és politikusok miatt már a tanúk együttes létszámára sem ügyelve -, tehát meztelenül, hideg víz alatt agyba-főbe verik őket. Mint ismeretes, 2006 őszén az Apró-klán popperista álliberális sortüzesei és a Popper által szentté kikiáltott REBISZ-es pártszolgálatos bűnözők civileket vetkőztettek meztelenre a rendőrségen, csoportosan a fal felé guggoltatták őket és úgy gyakorolták a veéres-mefisztós-hitlerista módszereket. Az általam ismertetett módszerekre visszakanyarodva: a hideg vízre elsősorban azért van szükség, hogy ne maradjanak látható nyomok. A hideg víz segít a véraláfutások eltüntetésében. Hogy Popper Péter és Sortüzes Pál, D.Tóth Kriszta és a Mészáros Antónia-fajta is megértse, a Veéraláfutások eltüntetéséről van szó. Arról, amelyből olyan ritka jelesre és főügyészségre utalandó módon vizsgáznak naponként.

Másik népszerű helyszín a nyomozók irodái, ahol ugyancsak folynak a kényszervallatások. Egy-egy ilyen iroda igen huzatos. Értem ez alatt azt, hogy egy irodából gyakran legalább még egy nyílik, túl ezen pedig az irodákban székelő nyomozók ki-bejárkálnak munkájuk végzése során, miközben az ordítozó áldozat elleni kényszervallatás folyik. Gergényi Péter idejében Gergényi Úr emeletén is ugyanúgy folytak a kényszervallatások, mint a többi emeleten. Az ordítás a csukott ajtón keresztül is kényelmesen kihallatszott a folyosókra, hogy aki arra járt-kelt, mindenki hallgathatta a nyomozótiszt ordibálását éppen úgy, mint a fogva tartott fájdalomüvöltéseit. Gergényi Úr alatt, akit bűncselekményeinek roppant széles ismeretei ellenében futtatott az Orbán-vezette Fidesz és az azt követő MSZP-SZDSZ-vezetés egyre előnyösebb szintekre és pozíciókba, az ő emeletén is úgy zajlottak a kényszervallatások - ennek pl. személyesen is tanúja voltam -, hogy az áldozat közvetlenül a nyomozótiszt szobája bejárati ajtajának háttal ült. Ahányszor kifelé vagy befelé közlekedett bárki a rendőrség állományából, olyankor kinyílt az ajtó, és mindenki megcsodálhatta a hátrabilincselt kezű, feszes karokkal ülő áldozatot, akinek az ujjait éppen hátrafelé feszegette a nyomozótiszt, mint az ötvenes években Apró és szép nagyra nevelt, azóta kormányfővé lett Gyurcsány Ferenc és a gyurcsányistává továbbzüllött veres bandája. Ez egy roppant gyakori módszer. Előnye, hogy az áldozat úgy érzi, menten szétszakadnak az alkarjában az inak, roppannak a csontok, de az éles és kiterjedt fájdalom ellenére is relatíve kicsi a valószínűsége a sérülésnek, látható nyoma pedig nem marad.

Persze a rendőrök ennél elvadultabbak, ahogyan nem elégednek meg egy-egy gúnyos KGB-s emlékű veéres mosollyal a megerőszakolt nők és összetört csontú asszonyok, valamint hátba és fejbelőtt civilek láttán és hallatán sem Popper Péter, sem Bodor Pál volt MÚOSZ-elnök, sem D.Tóth Kriszta, valamint hentes és Mészáros Antónia az MTV-ből, bevezetvén újabb tetteiket és összefogásaikat, ezért van az, hogy az őrizeteseken annyi a kék-zöld folt, a bevert és feldagadt lila szem, a megdagadt ujjak, hogy nem is érti az ember, hogyhogy nem veszi ezt észre az ügyészség és a sajtó, amikor beesik egy ál-tényfeltárásra a fogdák vagy börtönök bármelyikébe. Belátható, hogy Popper Péter és Léderer Pál, valamint veéres-veres sortüzes bandái szeretnék, ha az 1956-os körömletépett öregurak, akik közül volt, akit 2006-ban hátulról fejbelőttek, nem a nyilvánosság előtt fakadnának sírva, azonban ezt a külön örömet SEM adjuk meg számukra, hanem addig, ameddig kivétel nélkül valamennyi Morvai-féle filmet és az ezekkel összefüggő kommenteket és személyes tapasztalatokat nem publikálják a Népszabadság Online blogjain, addig folytatjuk egészen a börtönbüntetésükig az emberi jogok követelését és egyre szélesebb területeken és módokon való hirdetését. Igen, követeljük a jogainkat, követeljük a sortüzes, népverő, koponyacsonttörő, koponyákat keresztüllövő, nőrugdosó és idős embereket hátulról fejbe lövő pártszolgálatos nyilas bűnöző sztálinista és kelet-neonáci újságírókon a szabadságjogok és az igazság szabad terjesztését, elutasítva, hogy a Léderer Pál, Bodor Pál volt MÚOSZ-elnök és a Népszavás-MTV-s bandák, akikkel (utóbbiakkal) hosszú esztendők óta harcolok, egységes támadásokat intézzenek mindenki ellen, akiknek a kezében nem apró gumilövedékek vannak, akiknek a lábai alatt nem kopaszra nyírt és megkínzott, megnyomorított civilek hevernek, s akiknek a feje felett nem izraeli államvédelmi gengszterek csoportosulnak.

További népszerű módszerek közül való, amikor a rendőri bűnözők ujjlenyomatokat is prezentálnak olyan áldozatok ellen, akiket ők támadtak meg. Amikor a kedves olvasót kihallgatásra hívják be, és a nyomozó irodájában a falnak, általában valamelyik sarokba támasztva sima felületű fa-, néha fémrúddal találkozik, már megteheti a megállapítását: ennek a nyomozónak az irodájában, ezekkel a rendőrbűnözői alakokkal, akik ki-bejárnak a helyiségbe, rendszeresen folyik kényszervallatás. A rúd azért van bekészítve, hogy amikor olyan kihallgatásra kerül sor, ahol politikai egyesség mutatkozik az illető elleni agresszív, pártszolgálatos fellépésre - és itt mindegy, hogy az illető ártatlan vagy bűnös -, olyankor a nyomozó egyik pillanatban odaszól a kihallgatottnak:
- Hozza csak ide nekem, vagy hozza már ide legyen szíves azt a sarokból.

A kevésbé rutinosak és a nagyon jól nevelt, készséges személyek, amilyenek az államvédelmi terroriskolában kezdő Tánczos Józsefek is, megteszik, de az élelmesebbek, aztán a dörzsöltebbek - legyenek akár bűnözők, akár politikai üldözöttek - aligha fogják ezt megtenni.

Általában a rendőri akarat ilyetén megtagadása már automatikusan indukálja a nemzeti nyomozóirodás típusú mocskos rendőr- vagy államvédelmi fellépést, ami azonnali brutális verést jelent, gyakran az áldozat feljelentésével egyben..

Konkrét esetet említek, amikor egy cigány származású, a bűnözéstől messze álló személyt beidéztek. Mivel valakivel el akarták vitetni a balhét, és jó szokás szerint nem az számított, kik az elkövetők, hanem hogy a rendőrség prezentáljon elkövetőkként, akiket talál, így az addig szépen folyó társalgás közben megkérték a kihallgatásra szabályosan behívott és szabályosan megérkező illetőt arra, hozza ide egy kicsit azt a rudat a fal mellől. Ekkor az áldozat, aki végül nem került börtönbe olyanért, amit el sem követett, így válaszolt:

- Hogy rajta legyen az ujjlenyomatom? Ezt nektek.

Ekkor a popperista jellemű, meztelenre vetkőztetős és nőrugdosós "fajtájú", "magukfajta" pártbűnözők nekirontottak a kihallgatott civilnek és agyba-főbe verték. A rendőrbanda bűncselekményei miatt vizsgálat az ügyben természetesen nem indult.

A hamis bizonyítékok gyártása a rendőrségen belül ritkán nem politikai felsőbb utasításra történik, különösen, amikor híresebb, az ország előtt ismertebb ügyekről van szó. Így ment ez a Nógrádi Ádám és a Tánczos Gábor-ügyeknél is ipari mértékben és mennyiségben.

Egy gyilkosságot például úgy kell rákenni valakire, aki nem követte azt el, hogy a ruháját összedörzsölik az áldozat ruhájával. Így prezentál a politikai csőcselék nemcsak hamis szag-, de hamis DNS-nyomokat is. Ezt sokszor úgy követik el, hogy a kihallgatottal levetetik pl. a ruháját, kabátját, bármilyét, aztán valamilyen ürüggyel kedvesen áthívják egy másik helyiségbe. Amíg a készséges állampolgár teljesíti a nyomozó kérését, addig a pártszolgálatos, csak a popperista veéres-mefisztós sortüzesek értelmezésében vétlen és áldozat rendőrök, REBISZ-esek és más hasonlóan kigyúrt, tapasztalt bűnözők hamis bűnjeleket készítve véget vetnek az áldozat életének, hogy aztán a Popperektől, Bodoroktól, Gergényiktől és más hasonló sortüzes, agresszív parazitáktól, akikkel egy jó ideje különösképpen ki van az NBH normálisabbik fele, hálacsókokat és kitüntetéseket nyerjenek. A Tánczos Gábor elleni per eklatáns példája annak, hogyan gyárt tömegével hamis bizonyítékokat összpárti megrendelésre a pártszolgálatos államvédelmi rendőrség.

A fogdákban, illetőleg a börtönben történt, nagyon gondos összeköltöztetés ugyancsak napi ügy. A Tánczos Gábor itt is eklatáns példa, noha még a jéghegy csúcsát sem éri el abból a mosléktengerből, amit a fasiszta pártsöpredék cselekszik a vétlen, tavaly őszig jobbára tökéletesen gyanútlan állampolgárok és a tavaly ősszel nyíltan leleplezett módszereket mindig is ismert rutinos személyekkel, valamint a szintén tapasztalt bűnözőkkel szemben. A sortüzesek és a többi jobboldalinak titulált államvédelmi bűnözők által védelmezett büntetés-végrehajtás smasszerei között egy nem akad, aki ne lenne kapható bármi aljasságra. Aki ugyanis nem eléggé lezüllött, azt kirúgják, mert a BV-ben (ez a büntetés-végrehajtás, tehát a börtön) napi a pártmoslék, napi szinten jönnek az embertelen megrendelések a BM-ből és MEH felől, és a rosszabbaknak is gyomor kell ahhoz, hogy ezeket teljesítsék, ráadásul teljesen védtelen fogva tartottakkal és a szinte abszolútumig kiszolgáltatott elítéltekkel szemben. De ha akad a börtönőrök és fogdaőrök között egy is, akinek olyan ismeretei és véleménye van, hogy vannak kivételek is a BV-őrök között, jöjjön és szeretettel meghallgatom. Vörös és narancsszínű, meg hányászöld MDF-szőnyeg helyett kap fehéret, és kívánsága szerint teljes titoktartást, továbbá minden elérhető és megmozgatható védelmet minden információért cserébe, amit csak átad.

Én nem vagyok újságíró, hogy lepaktáljak az állammal. Így megbízhatóságomat és odaadásomat is eszerint kell kezelni és elbírálni.

A fogda- és börtönbeli összeköltöztetések tehát mindig politikai pertuk szerint történnek. Így keverednek össze a lehúzandó, tönkre tételre kijelölt személyek verőemberekkel, bűnöző alkatú pszichopatákkal és a smasszerek által irányított pártsöpredékekkel, akiknek a dolga, hogy beismerő vallomást szerezzenek bármi módszerrel a cellatárstól. Ilyen párt-összeköltöztetések eredményeképpen jönnek létre a politikai foglyok elleni nemi erőszakok, kényszerrel aláíratott "beismerő vallomások", különböző elesések és balesetek, ahol a pártszolgálatos elítélt bűnöző, akit ki sem volna szabad engedni soha többet, hiszen a pártbörtönben is pártszolgálatos bűntetteket követ el, hamarabb tud a cellatárs segélykéréseiről és a smasszerek előtt történt telefonálások tartalmáról, mint a segítséget kérők családtagjai. A későbbiekben konkrét eseteket is szeretnék említeni az ilyen MTV-s-Krizsós, a média előtt ismeretlen pártszolgálatos aktivista médiavezető Kardos Ernő és Born Ádám-fajták által védett és pátyolgatott, politikai utasításra történt bestiális bűntettekről, amelyekről az MTV éppen úgy tud, mint mi.

A politikai utasításokat a smasszerek adják át az elkövető odahelyezettnek és elítéltnek, mégpedig kívülről jött, a felső politikai irányelvek és utasítások szerint, ahogyan az MTV is ilyen politikai pártutasítások szerint választ és készít riportokat és műsorokat, hív vendégeket a sortüzesek közül, messzire elhajtva és szűnhetetlen mohósággal szervezkedve, gyáva D.Tóthos-Bornos-Kardosos fajtájú módon rejtőzködve, hogy azonosítószámuk nehogy megláttassék, a párt szoknyája mögül a fejbe lövöttek és a politikai üldözöttek személyeinek, vallomásaiknak gazságszolgáltatási és egyéb módokon történő eliminálására. A smasszerek mindenbe be vannak avatva. A Tánczos Gábor terrorizálásához hasonló párt-bűncselekmények napi ügyek a felső politikai megrendelésekre működő államvédelmi bérencek, a smasszerek esetében, akiken keresztül gyakran szervezik a politikai foglyok és a politikai üldözöttek elleni merényleteket és veréseket, kényszerre megírt beismerő vallomásokat és egyéb terrorista gaztetteket. Kardosnak, Bornnak, Krizsónak, D.Tóthnak és a sortűzpárti Nap-kelte stábjának és sortüzes pártszolgálatos, nyomeltüntető társaságának ezekkel kellene foglalkoznia, ahelyett, hogy örökösen és javíthatatlanul a Tánczos Gáborok ellen szervezkedvén hoznak össze műsorokat kora reggeltől késő éjjelig, pártmegrendelések és idegen titkosszolgálatok odaadó és rosszindulatú szolgálatában.

M.F.Á.
 

Előző cikk:
Csád: Egy országról, amelyben a gyilkos hordák idegen gyarmatosítók védelmét élvezik
Lap teteje Következő cikk:
A szexualitás alapfogalmairól - Szexuális fantázia bal- és jobboldalon, tabuk nélkül
   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu