Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, mp3-as, letölthető hírekkel!
!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
 

 

   

Az EU rossz üzlet
Ebergényi Németh Magda jelenti

Az oldal tartalma:
- Az EU nekünk rossz üzlet
- A teljesség igényével

 

2007-11-29.

Az EU nekünk rossz üzlet!
Lépjünk ki a rossz üzletből!

Nem elég, hogy nemzeti vagyonukat spekulációval elvették tőlünk, de a nettó befizetést jelentő tagdíjon felül az állami bevételeink elvonásával

évente 4000 milliárd forintot is kivesz a zsebünkből az EU,
ami azt jelenti, hogy egy magyar állampolgár (a ma született csecsemőtől a legidősebb emberig)
évente 400 ezer,
havonta 33000,
naponta 1100
forint sarcot fizet a gyarmatosítóknak.

Az EU nekünk rossz üzlet!

Miután a megtévesztésünkkel választott Országgyűlés az EU által közvetített idegen érdeket képviseli, többek között ezért is rákényszerülünk arra, hogy
saját kezünkbe vegyük saját sorsunk irányítását!

Mit kaptunk az EU-tól?

Fertőzött élelmiszereket az egészséges magyar élelmiszer helyett
a multinacionális
keresked
őláncokon keresztül.

A nemzetfenntartó mezőgazdaság tönkretételét
a multinacionális
agrár lobbi érdekében.

Munkanélküliséget, munkás-kizsákmányolást
a multinacionális
ipari cégektől.

A városok és falvak ellehetetlenítését
a multinacionális
cégeknek adómentességet adó adórendszerrel.

A hitelfelvételre kényszerített kis- és közepes vállalkozó vagyonának elárverezését
a multinacionális uzsora-bankrendszer
gátlástalan profitéhségének kielégítésére.

Ezt adja az EU a többi tagállamnak is. Ezért buktatták meg a rablást törvényesítő EU Alkotmányt Európa nemzetei.

Ismerd meg a valóságot!

Olvasd, nézd és terjeszd a www.szksz.hu , www.eunyet.hu honlapon közzétett kendőzetlen igazságot országunk és a nemzetközi élet eseményeiről, az EU-ról és az EU Alkotmányról! 

EGYESÜLJÖN MINDEN MAGYAR ÖNMAGA ÉS A NEMZET ÉRDEKÉBEN!

 


A teljesség igényével

 

A napokban, 2007.nov. 21-én az ország több pontján átadtak az EU Képviselőknek egy dokumentumot, amely a Gondoskodó Magyarország elnevezésű nemzeti programot hasonlítja össze az EU Reformszerződéssel. Győrben dr. Feledy István az előzetes egyeztetés ellenére sem tudta kísérőlevelét dr. Szakács Imrének átadni, azt a képviselő szóvivője vette át. A tizenkét megjelent érdeklődőt hét fős rendőri képviselet biztosította. A teljesség érdekében álljon itt a képviselőnek fogalmazott teljes levél másolata:

 

Dr. Szakács Imre Úr,

Győr-Moson-Sopron megye Közgyűlésének elnöke részére

 

Elnök Úr!

 

Tapasztalva, hogy

 

1.    a magyar társadalom jelentős része (45 %-a) létminimumon vagy az alatt, tehát nyomorban él,

2.    szociális biztonság nincs,

3.    az egészségügyi ellátás üzleti vállalkozássá válva a megfizethetetlen luxus kategóriájába került,

4.    az oktatás és nevelés elszakadt a magyar értékek közvetítésétől, gyökértelenné téve az ifjúságot,

5.    a fiatalok jövője bizonytalan és kilátástalan,

6.    az aktív korúak létbizonytalanságban élnek, jelentős részük munka- és jövedelem nélküli,

7.    az idősek megbecsülése nem mutatkozik meg sem a nyugdíjban, sem a társadalmi elismertségben, sem az egészségügyi ellátásban,

8.    nincs nemzeti alapú és nemzeti érdekeket védő jogrendszerünk, az állampolgároktól elvárt jogkövető magatartáshoz az állami vezetők és a jogalkalmazó szervezetek nem mutatnak példát,

9.    az igazságszolgáltatás kettős mércét alkalmaz: nem azonos a politikai elit és érdekköre (kiválasztottak), valamint az ezen a körön kívüli állampolgárok (kirekesztettek) megítélése a jogalkalmazásban,

10.  az emberek közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alkotmányos jogának gyakorlását a parlamentben lévő kormánypártok és ellenzéki pártok meggátolják, ezért az ország sorsáról az állampolgárok nélkül döntenek,

11.  a magyar tudomány és kultúra idegen érdekek kiszolgálására kényszerül,

12.  a 19 éve hatalmat gyakorló politikai erő a nemzet anyagi vagyonának jelentős részét (legalább 80 %-át) idegen vagy idegen érdeket képviselő tulajdonba juttatta, a szellemi vagyont idegen érdekek szolgálatába kényszerítette,

13.  a magyar gazdaság elveszítette önállóságát, idegen tőke befolyása alá került, annak önérdek érvényesülése nélküli kiszolgálójaként, ennek következtében

14.  a magyar termékek és szolgáltatások védelme nem biztosított sem belföldön sem külföldön,        

15.  a magyar kis- és középvállalkozókat a versenyképesség megvonásával tönkretették,

16.  a magyar mezőgazdaságot és feldolgozóipart elsorvasztották, ezzel az idegen érdekeknek megfelelően a gazdák földönfutóvá tétele beteljesedéssel fenyeget,

17.  az állampolgárok életfeltételeit biztosító szolgáltatások nem az embert, hanem az idegen üzleti érdeket szolgálják, 

18.  a magyarságot életben tartó vidék erkölcsileg és anyagilag elvesztette életképességét,

19.  Magyarország nemzeti honvédsége megszűnt, ezzel â013 alkotmányellenes módon - hadászatilag kiszolgáltatottakká váltunk.

 

Ezen tények rendszerszemléletű vizsgálatával megállapítottuk, hogy

 

Magyarország erkölcsi, jogi, társadalmi és gazdasági válságát [mint azt az EU Reformszerződést és a Gondoskodó Magyarországot összehasonlító anyag (http://eunyet.hu/hirlevel/euszgm2007.doc) bizonyítja] függetlenségünk EU csatlakozással elkövetett feladása okozza, amit beteljesíteni törekszik a Miniszterelnök által aláírt EU Reformszerződés, ezért

 

követeljük Öntől a következőket:

 

1.       Vállaljon személyes közreműködésével nyilvános vitát Győr-Moson-Sopron megye Közgyűlésének működéséről és az EU tagság megyére gyakorolt hatásának következményeiről a Szent Korona Szolgálat képviselőjével a megyei rendezvény szervezője által meghatározott napon a megyeszékhely helyi televíziójában és rádiójában.

 

2.       Azonnal hozza nyilvánosságra az eddigi megyei közbeszerzések és privatizációk összes adatát.

 

3.       Azonnal hozza nyilvánosságra az EU-tól különböző jogcímen kapott megyei támogatások felhasználásának elszámolását.

 

Győr-Moson-Sopron megyétől lélekszáma alapján az EU az alábbi összegeket vonta el (millió forintban):

           

2004. május 1-ig

377 270

2004.

172 465

2005.

189 712

2006.

190 138

2007.

190 564

Összesen:

1 120 149

           

Az adatok a megyére lélekszám szerint vetített elvonás-egyenleget tartalmazzák, vagyis a teljes elvonásból levont támogatás összegét.

 

4.       Ön, Elnök Úr a követelés átadását követő napon hozza nyilvánosságra az átnyújtott követelés és az arra adott válasz szövegét az országos médiában, közszolgálati közleményként vagy saját maga által fizetett hirdetéseként.

 

 


 

Elnök Úr!

 

Tájékoztatására közöljük, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megye lakosainak minél nagyobb része ismerje meg az EU csatlakozás és a tervezett EU Reformszerződés tényleges hatását, és így a 350 012 megyei választópolgár közül a saját és nemzete érdekét védő és ezért EU csatlakozást elutasító 26 159 választópolgáron kívül ne csak a 176 892 népszavazástól távol maradó, hanem a megtévesztett és ezért EU-csatlakozásra szavazó 176 120 jelentős része tiltakozzon az EU tagságunk jelenlegi körülmények közötti fenntartása, kiváltképp az EU Reformszerződés megerősítése ellen.

 

Tájékoztatására közöljük, hogy hasonló tartalmú követelést juttatunk el a miniszterelnöknek és a kormány minden tagjának a Miniszterelnöki Hivatalon keresztül. Követelésünkkel ugyanígy megkeressük a Parlament elnökét, parlamenti pártok elnökeit és frakcióvezetőit, valamint a Fővárosi és a megyei közgyűlések elnökeit és települések polgármestereit. (A követelések elolvashatók a http://eunyet.hu honlapon.)

 

Tájékoztatjuk arról is, hogy az Alkotmánybíróságtól követeljük az EU Reformszerződés megerősítését elutasító népszavazás kiírására vonatkozó jogi eljárás folytatását jelentő határozat meghozatalát.

 

Tudomásulvétel céljából közöljük, hogy a követelések tartalmáról és az átadás tényéről éppúgy  tájékoztatjuk a hazai és a nemzetközi médiát, mint arról, hogy a követelések címzettjei milyen mértékben és formában teljesítik követeléseinket.

 

Elnök Úr!

 

Ha Ön és a többi követelés címzettje nem vállalja a nyilvános vitát, és nem teljesíti haladéktalanul követelésünket, akkor bizonyított lesz a magyar és a nemzetközi közvélemény előtt egyaránt, hogy nem merik tetteik okát a nyilvánosságra hozni, eddigi tetteik nemzetpusztító következményei megszüntetésére nem hajlandóak, ezért alkalmatlanok és méltatlanok az ország vezetésére és a választók képviseletére.

 

Tájékoztatjuk arról, hogy a Miniszterelnök által elkövetett és beismert köztörvényes bűncselekmény miatt a kormány és a parlament működése tény szerint (de facto) jogellenes - hiszen a bűncselekmény a parlament felépítésére volt hatással -, ezért az Országgyűlés által gyakorolt hatalom erőszakos, így az Alkotmány 2 §. (2) bekezdésének második fordulata (a népszuverenitás közvetlen gyakorlása) kell, hogy érvényesüljön, aminek következményeként a (3) bekezdés értelmében hatalomgyakorlásukkal „szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”

 

Ez a követelés a fent idézett (3) bekezdésben meghatározott „törvényes út” megtételének első lépését jelenti. A további lépéseket az Ön és a többi címzett követelés-teljesítése határozza meg.

 


 

Kelt Győrött, 2007. november 17-én.

 

A Szent Korona Szolgálatot teljesítő szervezetek és magánemberek nevében:

 

_____________________________________

A Szent Korona Szolgálat megyei képviselője: dr. Feledy István

 

 

A teljességhez hozzátartozik :  A Kisalföld helyi napilap képviselője ugyan tájékoztatást kért a helyszínen, az újságban semminemű tudósítás nem szólt az eseményről. A Rádió Győr másnap 4 perces interjúban említette a történteket.

 

Vannak törekvések, szépek, igazak.

Ha a köz fizeti a tájékoztatást, joga miért nincs hozzá?

A teljességhez még annyit: a következőkben közre adjuk a szervezet EU-tagság ellenes kifogásait.
 

Előző cikk:
2007-11-28. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:
Faji szeparáció és (állami) szervezett bűnözés

/Molnár F. Árpád/
- Két részre oszlott ország: brutalitáspárti, életellenes, bűnpártoló pszichopaták és a törvényes rend akarói;
- Gyurcsány és a nyilas rémuralom: szabálysértésért főbelövés, hamis váddal rögtönítélő székek
Tovább!
Lap teteje Következő cikk:
2007-11-29. -
Olajvonatok és bűnöző állampszichopaták, valamint SZOLGÁLAI KÖZLEMÉNY
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Az ügybe azonnal belebukott bűnpártolóként Györgyi Kálmán legfőbb ügyész, Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság elnöke (...), valamint Pintér Sándor országos rendőrfőkapitány, későbbi belügyminiszter, aki mellesleg többszörös gyilkosként...
   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu