Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád: "Sokaknak szokása a napot azzal kezdeni, hogy a választott médiumokat körbejárva tájékozódnak, mi jelent meg. Azt kell mondani, annyira le van maradva a magyarság, hogy a mai napig sincs egyetlen olyan médium sem, ami a Hírháttérnek legalább annyira a nyomába érne, hogy érdemes lenne rajta körülnézni. Ha minden egyéb jövő- és hatalmi- stb. vonatkozást is leszámítunk, puszta napi tényfeltárásainkkal is mi lettünk minden idők legnagyobb magyarjai. Egy-egy mondatunk is többet ér, mint az egész magyarság összteljesítménye együttvéve!" (2009.05.06.)

   

Bennünket soha!

 

2009-05-07.
Soós József (Kárpáti Magyar)

Tisztelettel üdvözöljük a HÍRHÁTTÉR Multimédia Nézőit, Hallgatóit és Olvasóit. Ezt a cikket a HÁTTÉRHATALOM minden ügynökének a figyelmébe ajánljuk, pontosabban nekik címezzük, de közhírré tesszük, hogy mindenki számára elérhető és letölthető legyen! Ehhez az OSSIAN együttes "MENETELÉS A VÁGÓHÍDRA" című dalát képzeltük el zenei aláfestésnek!

Bennünket soha, soha nem fog a SÁTÁN ellátni a PECSÉTJÉVEL, és soha nem fogunk beállni a sorba, mert mi nem vagyunk vonalkódok és számok halmaza. Azt már most elfelejtheti a HÁTTÉRHATALMI-NAGY-BABILONI Emberiség-ellenes Rendszer, hogy minket "címeres ökör" módjára, állatokéhoz hasonló "villoggal" lát el! NEM, NEM, SOHA nem fog senki belénk rakni MIKROCHIPET.

Mert szeretnénk elmondani mindenkinek, hogy hamarosan eljön annak is az ideje, mikor az Emberiséget ezzel a szörnyű eszközzel fogják megjelölni. Gyakorlatilag már most is ez működik, hiszen a lehetőségük megvan arra, hogy BÁRMIKOR, BÁRKIBE beleültessenek NANOTECHNOLÓGIÁS mikrochipet. Ezt meg tudják oldani technikailag egy ártalmatlannak tűnő INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS ALKALMÁVAL is, vagy bármilyen ÉTEL, és ITAL által a szervezetbe tudják juttatni, így senki sem lehet biztos abban, hogy benne nincs MIKROCHIP! Már CSECSEMŐ korban, a születés pillanatában akár egy koponya INJEKCIÓ formájában az AGYVÍZBE TUDJÁK FECSKENDEZNI A NANOTECHNOLÓGIÁS mikrochipet, mely az illető halála pillanatáig működésben maradhat! Ennek segítségével GONDOLATAIT LEHALLGATNI TUDJÁK, MANIPULÁLNI A VISELKEDÉSÉT, és sok sok más MENTÁLIS Pszichés változást elő tudnak idézni az áldozat tudta nélkül!

Mint ahogy arról is érdemes tudni mindenkinek, hogy az emberekről DNS-adatbázissal is rendelkeznek a HÁTTÉRHATALOM azon szervei, melyek erre lettek létrehozva, és azt bármikor fel is tudják használni a saját mocskos, és gonosz céljaik elérése érdekében! Ehhez a DNS-adatbázishoz úgy tudnak hozzájutni, hogy ORVOSI vizsgálatok és egyéb ártalmatlannak tűnő beavatkozások alkalmával a TESTNEDVEKET és egyéb szöveteket - akár egy hajszál, vagy testszőrzet is elég hozzá - megszerzik maguknak! Ehhez könnyen hozzájutnak, akár az ÚJSZÜLÖTT esetében, akár egy felnőtt esetéről legyen szó.

De mi nem félünk, mert ahogy Árpád is mondta, minket nem tudnak elpusztítani, mert nincs rá lehetőségük, mivel a legfőbb hatalomtól kapjuk a védelmet: a TEREMTŐ ISTENTŐL! Már többször megkísérelték, hogy engem eltesznek láb alól, de csak most értettem meg, hogy miért, és az összefüggések ez időre álltak össze bennem!

Remélem, emlékeztek még, mocskos HÁTTÉRHATALMI FÉRGEK arra, mikor Erdélyben megkíséreltétek azt, hogy ELPUSZTÍTOTOK, és arra is, mikor el akartátok tőlem szakítani a páromat azzal, hogy a szüleit ellenem hangoltátok!

Mocskos PATKÁNY FÉRGEK, akármit tesztek, engem nem tudtok megállítani, mert én nem félek tőletek, és Krisztusért és SZENT TANÍTÓ SZAVÁÉRT meghalni dicsőség, és olyan magasságokba emelnétek fel vele bennünket, hogy mindenek fölé emelkednénk egyszerre! MOCSKOS FÉREG, NYOMORÚSÁGOT OKOZÓ URATOKNAK, A SÁTÁNNAK SZOLGÁLTOK, amiért az osztályrészetek a HALÁL LESZ! Ezt nem lehet elég sokszor elmondani nektek; én magam vagyok az, aki nektek megássa a SÍROTOK, és bele fogtok esni; hamarosan itt van az IGAZSÁG, az utolsó idők legvégén járunk, nincs már sok hátra nektek.

A RENDSZER A VÉGÉHEZ KÖZELEDIK!!!

Olyan ÁLDÁSBAN RÉSZESÜLTÜNK, mely az Emberiség történelme során keveseknek adatott meg. FOGADJÁTOK EL, MOCSKOS PATKÁNYOK, hogy MOLNÁR F. ÁRPÁD úr felett, és a HÍRHÁTTÉR Multimédia munkatársai felett NINCS HATALMATOK! Nem bírtok velünk mit tenni, mert mi FELETETTEK ÁLLUNK, és TIPRUNK BENNETEKET, ÖSSZEROPPANTUNK MINDENKIT, AKI ELLENÜNK FORDUL! Az ISTEN TÖRVÉNYEIVEL, KRISZTUS TANÍTÁSAIVAL SZEMBESZÁLLNI NEM LEHET, MERT ABBÓL GYŐZTESEN NEM TUD SENKI KIJÖNNI! FÉLJETEK, REMEGJETEK, MERT HAMAROSAN ITT A VÉGE A SOK GONOSZSÁGAITOKNAK!

Mindenről, még egyszer mondom, MINDENRŐL felvilágosítjuk azokat, akik érdemesek arra, hogy a tudásból részesüljenek. MI TÖRTÉNELMET ÍRUNK, és ez hamarosan mindenki számára világossá válik.

BENNÜNKET SOHA!!!! SOHA nem fogtok félreállítani, és Istentől elfordítani, mert a TISZTA IGAZSÁG, és a TÖRVÉNY az, melynek engedelmeskedünk.

MOCSKOS FÉREG, ALANTAS HÁTTÉRHATALOM, és SZÁNALMAS PATKÁNY KISZOLGÁLÓI, ALATTUNK VAGYTOK, ÉS SZÉTTAPOSUNK BENNETEK, BELÉTEK JÁRUNK ELVÉGEZNI A KOSZOS ÉS BÜDÖS SZÜKSÉGLETEINKET. Éppen azon módon, ahogy teszitek a világon mindenütt az EMBERISÉGGEL!

Minden erőnkkel azon fáradozunk, hogy lehetőségeinket végletekig kihasználva, minél előbb fedjük fel mindenki számára az ECHELON elmeirányító technológiák TITKAIT! Az lesz majd a nagy nap, mikor mindenki számára egyértelműen világossá válik ez a szörnyűség!

Elmondjam nektek, KOSZOS FÉREG, HÁTTÉRHATALMAT KISZOLGÁLÓ CSŐCSELÉK, hogy mi lesz annak a KÖVETKEZMÉNYE! ....... >>>>

DE mindent a maga idejében, haladjunk szépen sorjában, ahogy az eleve elrendeltetett!

Hogyan tudtok ilyen FÉREG MÓDON GYÁVÁK LENNI, és BEHÓDOLNI A NAGY-BABILONI SZAJHÁNAK! De nem baj, magatokat pusztítjátok el, hiszen Isten szemében UTÁLATOSAK LETTETEK!!!

Szeretnétek bennünket "kicsinálni"!!!!????

Ez nem fog menni; ha ment volna, akkor már régen megtettétek volna, még akkor, mikor "ÁRTALMATLAN" volt, és voltunk számotokra. PATKÁNYOK, ott RÚGOK és TIPROK BELÉTEK, AHOL CSAK AKAROK! Ezt tehetem én, pontosabban MI, akik Isten kegyelméből KRISZTUS VÉDŐ KEZE ALATT VAGYUNK! Oda nem tudtok utánunk nyúlni! Bármennyire is szeretnétek is, de Jézus Urunkkal nem tudtok mit kezdeni, még a GONOSZ és ALANTOS PATKÁNY HÁTTÉRHATALMI ISTENETEK, A SÁTÁN sem! Még a FENEVAD sem képes arra, hogy Istennel és Krisztussal szembeszálljon, nem képes MEGÖLNI BENNÜNKET, mert a TEREMTŐ EZT NEM ENGEDI MEG NEKI!

BENNÜNKET SOHA.... SOHA... SOHA!!!

Mert mi nem vagyunk ENNEK A VILÁGNAK A RÉSZEI, CSAK BENNE ÉLÜNK JELEN PILLANATBAN! Nem vesszük ki a részünket a sok gonoszságból, így nem kapunk annak csapásaiból sem!

MINDEN HÁTTÉRHATALMI FÉREGNEK ÜZENJÜK, hogy MOST FOG JÖNNI MÉG A JAVA, kapaszkodjanak meg, mert olyan mértékben teregetjük ki róluk a sok gonoszságukat, hogy azt MAGUK SEM HISZIK EL!

Arról szavamat adom, hogy bármilyen veszélyben leszek is, az nem tántorít el attól, hogy a SZÖVETSÉGEK ÁRPÁDJÁNAK A MUNKÁJÁT SEGÍTSEM! Minden tudásommal és eszközzel azon fáradozok, hogy a legminőségibb műsorokat és tényfeltárást vigyük véghez!

ITT MINDEN HÁTTÉRHATALMI SZERV SZÁMÁRA NYILVÁNOSSÁGRA HOZOM, HOGY NEM VAGYOK HAJLANDÓ SEMMILYEN HÁTTÉRHATALMI TÖRVÉNY BETARTÁSÁRA! NEM HELYEZEM A FEJEM IGÁBA, A SÁTÁN VILÁGRENDSZERÉNEK RABSÁGÁBA! ÍGY ISTEN KEGYELMÉBŐL, AZ IGAZSÁG SZOLGÁLATÁBA ÁLLVA MENTESÍTEM MAGAM MINDEN ALÓL, AMI A NAGY-BABILONI HÁTTÉRHATALOMTÓL JÖN! De itt leszögezem azt is, hogy nem kérek annak semmilyen vagyonából és csillogásából sem, csakis kizárólag ISTEN ARANYÁBÓL, A SZENT SZÓBÓL, ÉS TUDÁSBÓL MERÍTKEZEM MEG!

Isten kegyelméből íratott, a HÁTTÉRHATALOM mielőbbi pusztulásának előidézése érdekében!

(Készült: 2009.05.03.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


Az Emberiség ellenségeinek Júdásfaja által aljas indokból és (párt)célból elrejtett Valóság pártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető, pártmentes alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR - Átadja a titkokat
2008-11-28. - HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/   (Zene: Ennio Morricone: A Polip)   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/
 

Előző cikk:
2009-05-06. -
HÍRHÁTTÉR TV
: Vásárolt rabszolgaság (Műszaki cikkek és Echelon)
/Soós József (Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/
/Zene: Kraus (svéd): c-moll szimfónia/
(Film, 9 perc)
Tartalom: A lakásunkba vásárlás útján bejutott al-alprojectbeli titkosszolgálati eszközökről, a tévétől a számítógépig, melyek a mikroelektronikai és nanotechnológiai háttérhatalmi-állami eszközök lakosság elleni bevethetőségét szélesítik ki. Számos hasznos mellett beszélünk a médiáról, és a meghittebb zenei kíséret mellett mutatunk az egyéb, tapasztaltan halmazi és jövőből valókból.
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-05-07. -
Egy háttérhatalmi Fideszes őszinte vallomása (További bírósági ajánlatok Orbán Viktornak)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát a mi Urunk Orbán Viktor Úrék azért kezdték bűnszervezeti, öngyilkos rohamaikat a Molnár F. Árpád ellen, mert a Molnár megszegte a 2000-ben még meghatározó törvényt: 'a titkosszolgálatról egy hangot se(!)' élet-halál törvényét, azóta pedig azért folytatják üldözésüket szüntelen, a fél világot körberohangálva összefogásért, nehogy az évtizede halmozódó, külön-külön is életfogytig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűntetteik irdatlan tömege és lajstroma napvilágra kerüljön. Mi mindent együtt csinálunk, én sem maradhattam ki a Párt és médiájának söpredék, JÚDÁSFAJI alsómocskából...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu