Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

(Cikkünk megjelenését követő pár perc múlva az amerikaiak átmenetileg megint lekapcsolták a Hírháttért a hirhatter.t35.com szerverről. Mint írtuk, az utóbbi időben ezt rendszeresen teszik, amikor olyan anyagot publikálunk vagy olyan tartalmú levelet küldünk az amerikai nemzetbiztonsági szolgálatok címére, amelyben bármi, számukra nem tetszőt találnak. A Hírháttér felszólítja minden kedves látogatóját, hogy ezért a kedvencek közé a hirhatter.com címet helyezze, és messzire kerüljön el mindent, ami a Bush- vagy az Obama-kormányzattal bármiféle ehhez hasonló ember- és lélekkereskedelmi szinten kapcsolatban áll. Isten Áldását kívánva: A HÍRHÁTTÉR: 2009 február 9.       ***       hirhatter.com)

   

Hivatalos levél a Youtube-tól: Németh Sándor az Egyesült Államokban is betiltatta a Háttérhatalmat és őt leleplező filmünket!

 

Mindenkit megkérünk a Mindenható Isten és a Jézus Krisztus Nevében, valamint az Emberiség testi-lelki túlélése Védelmében és Érdekében, hogy e cikkünket minden elérhető címre juttassa el. Mert aki sem saját magáért, sem másokért nem teszi meg még a minimumot sem, miként várhatja el bármely felettünk álló hatalomtól, hogy ne az örök borzalmak honába vesse.
(Ez már Olyan. A beavatottak tudják, hogy ez mit jelent.)

Előszó és jövendő a Hit Gyülekezete tagjai és a világ cionista hóhérjai és tömeggyilkosai vonatkozásában (Lukács 11:52-54.):
   - Jaj nektek, törvénytudók! Mert elvettétek a tudomány kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok!

Mikor pedig [Jézus] ezeket mondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagyon elkezdtek ellene állni, és Őt sok dolog felől kikérdezgetni, ólálkodván ellene, és igyekezvén valamit a szájából kikapni, hogy vádolhassák őt.

2009-02-09.
Molnár F. Árpád

FIGYELEM! A Youtube a Hírháttér Multimédiának hivatalosan bejelentette, hogy a Hit Gyülekezete (tehát Németh Sándor) az Egyesült Államokban is betiltatta a "Németh Sándor és a Sátán országa" című filmünket, melyet ide klikkelve megtekinthetnek és letölthetnek.

 


Németh Sándor, a Sátán főapostola gyülekezetének, a Sátánnak, a tiokzatos Nagy Babiloni Szajhának, a világ államait irányító antikrisztusoknak és a világ ember- és lélekkereskedő cionistának kedve szerint, a világ népei holttesteinek csontjain muzsikál. És az ördögök hallgatnak az ő szavára, legelőre találtak villamosszékes, és méreginjekciós tömeggyilkosok, emberkísérleti project-ek antikrisztusai, a világ állami vezetői, azaz a Sátán által kijelölt antikrisztusok, és az elmeuralmi, a világ népeit elkárhoztatott és a világ földrengéseiért és háborúiért felelős Nagy Babilonnak, azaz a Háttérhatalomnak legfőbb Moszados és CIA-s, valamint FSZB-s és kínai tömeggyilkosai és illuminátusai, akik mindig a Sátánnak szolgáltak, hogy az egész Emberiség testtel és lélekkel vesszen az örök kárhozatba.
(Molnár F. Árpád és a Hírháttér Felett Álló Hatalom)

Németh Sándor akkor indított Föld méretű betiltó-támadásokat a Hírháttér ellen, amikor férfiak, asszonyok, kisgyermekek és idősek, valamint a polgári lakosság tömegei ellen elkövetett állami tömegmészárlásokat, államok által indított háborúkat - melyeket Németh Sándor Istennek tetsző tettnek nevezett - a Hírháttér említett filmjében a Sátán tetteinek neveztük, és filmünkben hamarosan a nyilvánosság számára is látható világtörténelmi szinten lelepleztük az Emberiség elektromágneses és tudati irányítását szabályozó, az Emberiség leuralására és elkárhoztatására kiépített tömeggyilkos, Babiloni Világrendszert. A betiltó egyház (a Hit Gyülekezete) - és a Föld bolygó államhatalmi szervei - azóta kiterjedt üldözést folytatnak Németh Sándor tömeggyilkosságokra felszólító Igehirdetései és a Háttérhatalom létezése és összes elmeirányító és tömeggyilkos, kereskedelmi és világterrorista módszerei védelmében, a cionisták és a Hit Gyülekezete tagjai közül pedig már most többen életveszélyes fenyegetéseket küldözgetnek a Hírháttér főszerkesztője ellen. Ezek első motivatív tényezője Németh Sándor volt, amikor filmünk megjelenését követően, vasárnapi prédikációjában anélkül, hogy meg merte volna nevezni a Hírháttért vagy ki merte volna mondani Molnár F. Árpád nevét, egységes fellépésre szólította fel ellenünk a Hit Gyülekezete híveit.

Mint fentről való tapasztalásból tudjuk és hirdetjük, amióta a film megjelent: ami a filmünkben elhangzott, miszerint 'Németh Sándor, valami borzasztó dolgot tettél', amikor Izrael háborúját (később már minden országét) igazságos háborúnak nevezte (mondván: Isten Adja a világ vezetőinek, értsd: antikrisztusainak a hatalmat arra, hogy öljenek és uralkodjanak, s hogy ők tegyenek igazságot, mert Németh Sándor szerint kiépült az igazságszolgáltatás, és az igen megbízható és Isten Óvó Védelme alatt áll), tehát amit kaptunk arról, hogy Németh Sándor valami borzasztó dolgot követett el, az felülről való, Hatalmi Kijelentés volt.

Bejelentjük, folytatva a már az első pillanatban kijelentett jövendőt, hogy amit Németh Sándor tett, annak rettenetes és borzalmas következményei lesznek. Ugyanis Isten Végezte Így a jövőt, a film pedig történelmi nagysággá és jelentőségűvé vált és válik. Az eddigi híre és jelentősége az elkövetkezőkhöz képest semmi! A Jövő Elkészült, és ezt Németh Sándor nem tudja feltartóztatni, csak elősegíteni. Ez már el van döntve!

Az Emberiség és a Hírháttér elleni, a Hit Gyülekezete általi, a világ állami képviseleteit világszerte egyetlen tömeggyilkos, sátáni disznóólba rántott Babiloni Szajha-Szövetsége egyértelművé tette, hogy a tömeggyilkos álkeresztyénség és az Antikrisztus védelme a Teljes PÁRT egységét követeli és meg fogja valósítani a Föld bolygón, pontosan a Krisztusi Próféciáknak megfelelően, viszont mindenkit, aki a Jézus Krisztus Igéjét hirdeti, hogy senki, semmilyen körülmények között nem ölhet és ölethet, még akkor sem, ha Németh Sándor hirdeti ezt az ATV-ben, be kell tiltani az egész Föld bolygón. A PÁRT Babiloni Világegysége - Németh Sándor tömeggyilkos hatású és tömegeket elkárhoztató halálprédikációi következményeképpen - már most sorával gerjesztik a gyűlölködő, közönséges, ördögi, halálos és kárhozatot követelő kívánságokat, és - mert jövőt mondunk - a jövőben kiterjedt üldözésekhez fognak vezetni a világ keresztyénjei és civil lakosai ellen, és ehhez többek között Németh Sándor Izraelt és a világ államai és antikrisztusai által indított háborúit pártoló, Isteni Védelműnek nevezett halálprédikációit fogják idézni. Ez a jövő, és a jövőt ekként kaptuk meg. Ez az egyik fő ok, ami miatt Németh Sándor büszkesége olyan nagyon megdagadt az elmúlt napokban. Németh Sándor tömeggyilkos, a PÁRT védelmében elhangzott prédikációi rengeteg ember halálához fognak vezetni. Ez nem kalkuláció, hanem a Jövő.

Akiket részletek is érdekelnek, keresse fel a Hírháttért. Ide kattintva megtekintheti és elmentheti az álkeresztyén, tömeggyilkos és világhóhér JÚDÁSFAJ tettei megfeddésére készült filmünket, melyet a világ Sátáni Hatalmai a Háttérhatalom léte és összes módszerei, valamint Nénmeth Sándor és a világ államhatalmi kezdeményezésű tömeggyilkosságainak és háborúinak védelmében üldöznek. Az élükön Németh Sándorral, a titokzatos Nagy Babiloni Szajha legkevesebb a '80-as évek óta mélységi beszervezett ügynökével, aki a Molnár F. Árpád által az elmúlt években Németh részére tömegesen küldött felszólításaival ellentétben nem csak leleplezni nem volt hajlandó a világot öngyilkosságba vezetett és a világ népeit elkárhoztatásra vetett Nagy Babiloni Szajhát (akik előre tolt figurái között pl. több izraeli miniszter Németh Sándor nem titkolt személyes "jó barátja" és pártfogója), de Németh Sándor a Szajha és Babilon elmetechnológiai módszereit bitorló világhóhér henteseinek védelmében a világ tömegmészárlásait és az Echelon összes titkos módszereit - melyek zömét Izrael és a Moszad bitorolja és használja - eltitkolta, védelmébe vette, ellenünk pedig, és ezzel az egész Emberiség ellen, mert a Némethek által az egész bolygón üldözött filmünkben lelepleztük azt, üldözést és betiltó háborúkat indított. Ugyanakkor a Hit Gyülekezete hivatalos képviselői abszolút bujkálnak előlünk, és úgy tesznek, mintha nem is léteznének. Így történhetett meg az, hogy előbb kaptunk hivatalos üzenetet az Egyesült Államok Youtube szerverétől arról, hogy a Hit Gyülekezete betiltatta az Emberiség és annak minden népe élete és lelke védelmében készült filmünket, miközben az üldözéseket kiváltó Németh Sándor és beosztott PÁRT-katonái nyilvánosan mukkanni sem mertek, csak hátulról indítottak támadásokat, mint a Rákosi-rendszer titkos feljelentői.

A Hit Gyülekezete egyetlen képviselete sem reagált egyetlen hivatalos megkeresésünkre sem, hanem titokban, a Háttérhatalommal világszerte szövetkezve szervezik az ellenünk folyó támadásokat az Emberiség kipusztítására. Bizonyítékokkal rendelkezünk továbbá arról, hogy a Hit Gyülekezete hivatalos képviselete a korábbi, a Háttérhatalom leleplezéséért és ezzel az Emberiség védelme érdekében keresztyéni összefogásra szólító levelünkre azt válaszolta, hogy ne küldjünk több levelet, semmilyet, ezzel minden más kontextussal egyben ugyancsak egyértelművé téve, hogy a Hit Gyülekezete és annak főapostola, Németh Sándor a Háttérhatalom összes keresztyénellenes, a világ szentjeit fogságba hurcoló és kiirtó, tömeggyilkos szövetséges szervezeteivel és módszereivel, Izraeltől az Egyesült Államokon át Magyarországig totális despotikus védszövetségben kíván maradni az egész Emberiség megtévesztésére, a Sátánnal közösen történő félrevezetésére, az egész Emberiség kiirtására és további testi-lelki adásvételére és elkárhoztatására.

Igen: Németh Sándor az Egész Emberiség kipusztítására és elkárhoztatására indította támadásait és Föld méretű, népirtó és minden életformával halálosan ellenséges háborúit, hogy mindenki, aki nem tudta, hol élt, továbbá mindenki, aki a kizárólag általunk teregetni mert módszerekről és összefüggésekről nem tudott, nem térhetett meg a Jézus Krisztushoz, továbbá mindenki, aki a világ népeinek ellenségeként a háborúkat éltette és az Echeloni Tömegmészárlásoknak, továbbá e világ urának, a Sátánnak és a titokzatos Nagy Babiloni Szajhának szolgált, ne juthasson örök életre, és egész életében a Háttérhatalom elektromágneses és a világ tömegmészárlásaiért, háborúiért és földrengéseiért felelős - java részben a Moszad és a CIA kezében összpontosult - Világhatalom fogságában raboskodjék és vesszen el.

Hogy kínba és gyászba boruljon e Föld és annak minden népe, miközben Németh Sándor, a most már világosan deklarálhatjuk, a Sátán apostolaként, a Titokzatos Nagy Babiloni Szajha veres fenevadján ülve itassa meg a Föld népeit és minket, keresztyéneket a világ népeinek és a szenteknek vérével, és mindenek vérével, akik megölettek a Földön.

Ahogyan a Biblia Hirdeti:
       - ...ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. (Jelenések Könyve: 18:7.)

Németh Sándor:
Júdás csak pénzt lopott a Jézus Krisztus és tanítványai asztaláról. Te viszont nem csak meggazdagodtál Krisztus és az összes tanítványai példáival szemben (legutóbbi beszédedben is a gazdagságot és a pénzt éltetve), de az egész világ kiirtására a Sátán legfőbb hatalmaival szövetkeztél. És ezt, kimondottan azzal, hogy a Háttérhatalom és világpusztító módszerei és azok Moszados, CIA-s stb. terroristái védelmében léptél fel Isten, a Jézus Krisztus, a világ összes mostani és leendő keresztyénje és ateistája ellen, valamennyiünk ellen, akik a Világmindenségben létezünk, most már soha többet nem tudod eltitkolni, miközben a világ, amit a Moszaddal és a CIA-val közösen építettél, az összeomlása és saját öngyilkossága felé vágtat.

A hatályos törvényeket is felrúgtátok, amikor - a törvény betűit idézve - saját életünk és lelkünk, valamint ami fő, mások testi és lelki épségével világtörténelmi mélységekig süllyedve, valamennyi létező és valaha megszületendő emberrel szemben, az egész világ közvetlen életveszélyével szemben a Háttérhatalom és saját tömeggyilkos imázsod építéséért és védelméért az egész világot is azonnal, az egész bolygóra kiterjesztetten kész voltál leszúrni, szíven szúrni és az út szélén hagyni. A szörnyűség és a gyász nem kerülhet el, mert ha téged - bármikori későbbi megtérésed okán - örök életre rendelne az Isten, akkor Júdásnak is örök életet adott volna, hiszen ő is bűnbánatot tartott, ráadásul veled szemben a Sátán által számodra biztosított hírnévből sem jutott ki neki egyetlen morzsányi sem, sőt, veled szemben az akkori Moszadtól és háborús hóhéroktól kapott pénzből sem költött egy fillért sem, de mindet visszavitte!

Te viszont mindenből jóllaktál, és úgy folytattad, mint az a Nagy és Tömeggyilkos Szajháról 2000 éve Megprófétáltatott. Ünnepelve, vidáman, üldözve minket, a világ üldözötteit, lemezteleníteni akarva, akiket Isten Öltöztetett Fel, tobzódva hirdetve, hogy minden a tiétek, ünnepelve, amikor az Egész Emberiség Sátáni Módszereitek és Technológiáitok Miatt Saját és Mindenki Más Vérében Áll.

A felvételek arról, hogyan hirdetted a világ népei elleni tömegmészárlásokat, itt hevernek előttünk.

Lehetetlen, hogy Isten ne kárhozattal büntesse meg a világ népeinek és a világ keresztyénjeinek vérét és lelkét, amelyekért az egész világ csúfságaként és a Sátán első apostolaként nevedet és pártod összes tetteit, a Sátán és a Titokzatos Nagy Babiloni Szajha rémuralmi rendszerének vetetted alá.

(A Hírháttér és Molnár F. Árpád, 2009 február 09.)

Szétküldve Izrael, az USA, Magyarország és más nemzetközi diplomáciai képviseleteknek és ezen államok titkosszolgálatainak, az Országgyűlés több tucat országgyűlési képviselőjének, számos emberjogi- és civil szervezetnek, a tömeggyilkosságoknak helyet biztosító, a mi összes munkánkat üldözéssel vérbe és lassan egy évtizede Veérbe folytó ATV-nek, valamint további több száz médiumnak, több száz keresztyénnek, továbbá számos nagy- és kisegyháznak, valamint többek között nem hivatalos személyek százainak.

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

Hogy mi a háttere a Hírháttér elleni, A Központtól és a Sátántól, valamint annak Emberiség-ellenes mészárosaitól indított támadásoknak, az Emberiség eltitkolt katasztrófájának megértéséhez az alapfogalmakhoz, az alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.


HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
A teljes Ringier-bűnözői médiahálózat betiltotta!
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)


 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-02-07. - ATHENAGORASZ-FILM - HÍRHÁTTÉR TV: Babiloni milíciák
/Athenagorasz - Molnár F. Árpád/
(Film, 5 perc)
Tartalom: Athenagorasznak az Echelont leleplező, mozgalmas képi és dinamikus elektronikus zenei aláfestésű művészfilmjéhez Molnár F. Árpád szerkesztette Athenagorasznak a Megjövendölt Babilon által üldözött foglyok kapcsán írott versének szövegét, melyet igazán főként azok érthetnek meg, akik tudják és tapasztalták, miben létezünk. A vers címe: "Reményszózat egy babiloni fogolynak".

 

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/
Tartalom és részlet: A CIA és a Moszad által irányított Youtube-ról betiltott műsoraink kapcsán született botrány, és valami sokkal több... Más. Ahogyan pl. Kőrösi Imre, volt MDF-es országgyűlési képviselő mondta a Molnárnak telefonon, hosszú hónapokkal ezelőtt:
- Legyen büszke arra, hogy az ön nevét sem pozitív, sem negatív szövegkörnyezetben még kiejteni sem szabad egyetlen médiumban, televízióban és újságban sem. Ez óriási dicsőség. Legyen büszke rá.
KLIKK az oldalra! (12 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-01-29. - A Hírháttér TV-nek az amerikai kormányzat és a CIA magyar osztálya orra előtt a Youtube-on betiltott két filmje - A cionista káosz előképei
/Molnár F. Árpádnak az állami népirtásokat ellenző cikke, mely született az Amerikai Egyesült Államok CIA-s Obama-kormányzata és a Magyar Köztársaság vezetése népirtásokat támogató világterrorista törekvései ellen/
Részlet: Régóta olyan információkat kapunk, hogy a cionisták magyarországi - valójában - öncsonkító ámokfutása és rosszindulata kimondottan a zsidóság magyarországi üldözéséhez, valamint meglehet, teljes kirúgásához és kisöpréséhez fog vezetni. Erővel. Ez - kaptuk a rendszerinformációkat annyiszor - nem következett volna be, ha nem az egész Emberiség elleni rosszindulattal kérkedve...

 

HÍRHÁTTÉR - Igazságok, amelyek be fogják tölteni a Földet
2009-01-26. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: A Hit Gyülekezete és világok Requiemje - Reformprédikáció Mindenkinek
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Mahler: Gyermekgyászdalok/

Tartalom: Páratlan Igehirdetést adunk át a Krisztus-követőknek és a hitetleneknek egyaránt, fellebbentve a halál fátylát arról a világról, amelyről egyetlen hivatásos pap, lelkész és pásztor nem képes beszélni, mert az elmeirányító Hatalom (Babilon) megbénította őket, de amely világról szóló Igehirdetések be fogják tölteni az egész Föld bolygót. S miközben szinte végig személyes Németh Sándor megszólíttatása, szinte szüntelen szól a zene.
KLIKK az oldalra! (77 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

 

Németh Sándor és a Moszad az egész Föld bolygón üldözi! A YOUTUBE-TÓL A VIDEÁIG BETILTOTT FILM
HÍRHÁTTÉR - A jövő kapuja

2009-01-24. - HÍRHÁTTÉR TV: Németh Sándor és a Sátán országa
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
/Zene: Ligeti György: Lux Aeterna/
(Film, 19 perc)
Tartalom: Filmünket - melynek témája sokkal több, mint az izraeli-palesztin háború - a Sátán országában 18 éven felülieknek ajánlanák. De mert tartalma nem csak mindennapjainkról szól, hanem az egész Emberiség kulcsfontosságú paneleiből szemléz, kicsik és nagyok életét és lelkét tekintve alapfontosságú, így mindenkinek ajánlott. Eközben Németh Sándorról szóló kijelentéseket is átadunk. Ligeti György hátborzongató Lux Aeternája átható és körülfogó hangjai méltók a film vonulatához.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 
Előző cikk:
2009-02-08. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A Kárpáti Magyar - Nyitány helyett a Való Világról
/Soós József (A Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/
(Zene: Enigma: Shadows In Silence)

Tartalom: Krisztus új csillaga debütál az 1989-es, a világrendszerreform előtti magyar, téli égbolton Soós József személyében, akit a Kárpáti Magyarként ismernek. Az elmeirányító világrendszerről, a világgazdaságról és a pénzügyi világrendszerről, a Jobbikról és Vona Gáborról, a kurucinfóról hallhatnak, mindvégéig az Enigma hömpölygő zenei aláfestésével, és a film hasonlóan illeszkedő szöveges kíséretével, mely lett Molnár F. Árpád által.
(Film, 17 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-02-10. -
HÍRHÁTTÉR TV (cikkel!):
Az Élő Isten Nevében! - Németh Sándor az Emberiség kipusztítására
/Molnár F. Árpád és/
Tartalom: Alig azt követően, hogy bejelentettük Németh Sándor sírját, elkezdett történni. Németh és társai az Áruló Júdás óta nem látott sátánista, az egész világot kipusztításra vető mélységekbe zuhantak, amikor az egész Föld bolygón nekilódultak, világszerte betiltatván két, a Háttérhatalom létezését és az Emberiség rabszolga sorba taszítását és annak módszereit leleplező filmünket, ezzel a világi törvények szerint is elévülhetetlen Emberiség elleni bűnöket és bűntetteket elkövetve. A Hírháttér által elmondott jövő már az Emberiség elátkozottjainak közös sírja, de még semmi, mondjuk ki még egyszer: Semmi mindahhoz képest, ami ezekből az ügyekből az egész bolygó elé robban, megrázva a világot.
(Film, 7 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu