Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

Németh Sándor, a Halál apostola által már a fél Föld bolygón betiltatott, a Háttérhatalom létezését és módszereit leleplező, nem sokára világtörténelmi erejű robbanásokat előidéző filmjeink címe:       ***       Németh Sándor és a Sátán országa       ***       A Hit Gyülekezete és világok Requiemje       (HÍRHÁTTÉR, mely időben szólt Németh Sándor. a HÍRHÁTTÉR, mely elmondta a Jövőt, és amely elmondta, hogy hiába szólt mindenről, mindenkinek előre.       *** hirhatter.com ***

   

HÍRHÁTTÉR TV (cikkel): Az Élő Isten Nevében! - Németh Sándor az Emberiség kipusztítására

 

2009-02-10.
Molnár F. Árpád

Alig azt követően, hogy bejelentettük Németh Sándor sírját, elkezdett történni. Németh és társai az Áruló Júdás óta nem látott sátánista, az egész világot kipusztításra vető mélységekbe zuhantak, amikor az egész Föld bolygón nekilódultak, világszerte betiltatván két, a Háttérhatalom létezését és az Emberiség rabszolga sorba taszítását és annak módszereit leleplező filmünket, ezzel a világi törvények szerint is elévülhetetlen Emberiség elleni bűnöket és bűntetteket elkövetve. A Hírháttér által elmondott jövő már az Emberiség elátkozottjainak közös sírja, de még semmi, mondjuk ki még egyszer: Semmi mindahhoz képest, ami ezekből az ügyekből az egész bolygó elé robban, megrázva a világot.

 


(A lejátszó alján lévő középső ikonra kattintva teljes méretre válthat!)
Az Emberiség ellenségeként és globális pusztítójaként leszerepelt és bukott háttérhatalmi diktátor, Németh Sándor, a Halál apostola, aki megbízott urában, a Sátánban, hiába mondtuk el előre, hogy szövetségesei az Echelon-fegyverekkel már döntöttek arról, hogy azok által és általuk kell elvesznie, két filmünk ellen indított globális irtóháborút, támadásait az egész bolygóra kiterjesztve. S mivel a Sátán az úr, meghajoltak az ő szavára.

A Hírháttér levele az Indavideonak, a filmjeink betiltásával elévülhetetlen Emberiség elleni bűntetteket elkövető, tömegpusztító antikrisztusok megfékezésére

(Az apró helyesírási elvétéseket javítottuk.)

Tisztelt Indavideo,

tájékoztatásul közöljük, hogy Németh Sándor két filmünk [1 és 2 - a szerk.] Önök általi betiltásával és a háborús mészárlásokra való felszólításokkal mely bűncselekményekért állítható bíróság elé. Azért is tanácsoljuk az alább olvashatók alapos bevésését (melyek már a Hírháttér Multimédia főoldalán olvashatók), mert a filmek betiltásával több, köztük életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűntettet a filmek betiltásával Önök is elkövettek.

Felszólítjuk Önöket, hogy a továbbiakban erősen tartózkodjanak az Emberiség totális rabszolgasorba hajítását és kiirtását elősegítő, védelmező, szervező és szolgáló bűntettek elkövetésétől, mert az elkövetkezendő világváltozásokat nem lehet elhárítani.

Azt mondják: az Önök és átmeneti, tudjuk előre, hogy bukásra ítélt csatlósaik tettei - idézem -:
"A Világtörténelem legszégyenteljesebb pillanatai közé tartoznak."

Vegyék tekintetbe, hogy a világ legfőbb Hatalmának (nálunk Istennek Nevezik) védelméről és e világ jogi védelméről Önök mondtak le, mert mi senkit nem rúgtunk ki. A Hírháttér Multimédia fóruma pl. amilyen nagy, úgy egyetlen hozzászólás cenzúrázására sem került sor soha.

Molnár F. Árpád

--
Molnár F. Árpád, a világ Echelon-rendszereinek és az Emberiséggel ellenséges erőknek a leleplezésére létrehozott Hírháttér Multimédia főszerkesztője.
http://hirhatter.com/
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Cím: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.
 

NÉMETH SÁNDOR A HÁTTÉRHATALOM VÉDELMÉBEN ÉS AZ EMBERI FAJ KIIRTÁSÁRA A KÖVETKEZŐ FILMEKET PRÓBÁLJA BETILTATNI AZ EGÉSZ FÖLD BOLYGÓN (Filmjeink általa történt betiltatása már az Egyesült Államoktól Magyarországig terjednek, és csőstől kapjuk az életveszélyes fenyegetéseket a Hit Gyülekezete pártos tagjaitól és háború-párti, vérmes, Krisztus-ellenes cionistáktól): Németh Sándor és a Sátán országa ; A Hit Gyülekezete és világok Requiemje.

A Btk. értelmében nem tiltható be olyan film, cikk stb., amely a Jogos védelem (Btk.: 29. §) hatálya alá tartozik (saját és/vagy mások testi épsége vagy élete védelmében született), nemhogy amikor a Németh Sándor által kiirtással üldözött Emberiség túléléséről van szó!

Németh Sándor a betiltatásokkal az alkotmányos rend elleni szervezkedés bűntette keretében Bűnpártolást is elkövetett (244. § (3) a): 5 évig terjedő szabadságvesztés).

Mivel cselekménye közvetlenül arra irányul, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét megváltoztassa, bűntett miatt (Btk. 139. § (1)) 5 évtől 15 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

Rombolás bűntettéért (hírközlő üzem megrongálása vagy használhatatlanná tétele) a Btk. 142. § (2) bekezdése értelmében 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hazaárulás bűntettéért (144. § (2)) 5 évtől 15 évig vagy életfogytig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő!

Az Emberiség-ellenes technológiák teregetésével szembeni fellépéssel elkövette a feljelentés elmulasztása bűncselekményt is (150. § (1)), amely 2 évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Háborús uszítás nagy nyilvánosság előtt elkövetett bűntettéért (Btk. 153. § (2)) 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Btk. 155. § (1) c) értelmében Németh Sándor a törvény szerint Népirtás bűntettéért is bíróság elé állítható:
"Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges kiirtása céljából a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik", bűntettért 10-től 15 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

Segítségnyújtás elmulasztásáért (Btk. 172. § (2)) 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az Echelon-fegyverek általi Emberkereskedelem elkövetőinek toborzásáért a 175/B. § bekezdései és 5. bekezdése értelmében 5-től 15 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

A 177/B. § (1) b) értelmében: Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít, maximum 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Btk. 33. § (2) bekezdése értelmében Németh Sándor bűntettei nem évülnek el, minthogy azok Emberiség elleni bűncselekmények.

A Hírháttér köszönti Kedves Látogatóit a Való Világban.

 

Eddig az Indavideonak írott levél, mely keltezett és elküldetett 2009 február 9-én, 18:51 órakor.

Folytatás következik:

A Hit Gyülekezete és Németh Sándor által az egész bolygón üldözött és a Némethek által a Youtube-on betiltott filmünk miatt született cikk (akkor még nem tiltották be a másikat is), amelynek címe: Hivatalos levél a Youtube-tól: Németh Sándor az Egyesült Államokban is betiltatta a Háttérhatalmat és őt leleplező filmünket!. Ez a cikk az abban megígértek szerint el lett postázva bel- és külföldi diplomáciai képviseleteknek és titkosszolgálatoknak, az ATV-nek és sok száz magyarországi médiumnak, számos bel- és külföldi nagy- és kisegyháznak, keresztyének tömegeinek, sok száz civilnek, és az eredetileg tervezettnél sokkal többeknek.

Ezt követően láttam (ma már az Echelon-technológiák miatt sehol, senki, semmikor nem tudhatja, hogy egy kijelentés Istentől vagy a Központtól származik, ezért mindig hatalmakról írok, miközben tudjuk, hogy gyümölcseiről ismerszik meg a fa, Istentől vagy a Sátántól való), tehát láttam, ahogy belevittek, milyen hatással van emberekre, vagy emberek masszájára a Hírháttér körlevele által (is) megtekintett, a Németh Sándor által betiltatott filmünk, melynek címe: Németh Sándor és a Sátán országa.

Félelmet láttam, lélekben láttam félelmet, ezt mutatták belém, és kerekre nyílott szemeket láttam, olyanokét, akik nem tudtak arról, ami e világot elnyelte, s csak körlevelünk és a botrány hatására tudták meg. De megtudták, pár perc alatt felfogták...

Meg fogják nyitni a könyvtárakat, meg fogják nyitni a sötétség könyvtárait is, hogy elnyelje a világot a Világosság helyett. Egyre többen és egyre gyorsabban fogják megérteni, hogy a világot elnyelte a tömény borzalom.

Aztán a Hit Gyülekezete megbízottjainak lelkét láttam: sírós élmény, a bukás tudata, hogy kudarcot vallottak, és emellett a félelem attól, ami körülveszi őket. Azt is mondták - nem közvetlen e látással, hanem tán az azt követő percben, hogy leírni kezdtem -, hogy úgy érzik közülük sokan, hogy így nem fogja őket megvédeni senki, mert tapasztalják kimondatlanul és úgy, hogy végig sem gondolják, amit kapnak, egyszerűen csak egyben érzik, tudják, gondolják, tapasztalják, hogy Isten Nem Védheti Meg őket ezért, hogy e tengernyi szörnyűség mellett - pártos szellemből - kiállnak, kiállnak a sötétség és annak sátáni apostola mellett, miközben attól is félnek, hogy a világ ilyen szörnyű háttérhatalmi állapotában van, amely éppen a világra szakadt Echelon-borzalom miatt - amint Isten Úgy Dönt - bármit megtehet ellenük mindazokkal a fegyverekkel, amiket a PÁRT képviselői a Hit Gyülekezete vezetőiként és tagjaiként védelmükbe vettek.

Megmondtuk a Németh által betiltott filmben, mert láttuk a jövőt, és belénk tették a jövőt, ami ma már a világtörténelmi múlt is, hogy Németh Sándort azokkal a fegyverekkel fogják megölni, amiket védett, és azok szavazták meg vesztét, akiket védett: Babilon, az illuminátusok és a Sátán zsinagógájának tömeggyilkos zsidói, akik a Knesszetben és a Moszad babiloni és bábeli bunkereiben ülnek, várva, hogy rájuk szakadjon az ég.

Vannak továbbá a Hit Gyülekezete tagjai között, akik azt tapasztalják, hogy a gyülekezet vezetője és vezérei miatt annak ellenére, hogy tudatlanul álltak ki a borzalom mellett, Isten mégis bármikor elejtheti őket, miközben a világból már nem számíthatnak többé védelemre, hiszen a Háttérhatalomról tudják, hogy az bármikor, bárkit felfal, amint erre lehetősége adódik. És tudják, hogy ha egyszer Istennel már szembefordultak - hiszen kit véd meg a Teremtő, aki az egész Emberiséget és minden hívőt és keresztyénjét, mint Németh Sándor, napi, pillanatnyi érdekeiért szíven szúrta, mondom: szíven szúrta, és az út szélén hagyta, mint aki a 8-as mezszámot kapta -, akik Istennel szemben, ahogy valamennyi létező és születendő emberrel szemben árulókként megbuktak, hogyan számíthatnak védelemre a világból, ahol az elektromágneses hullámokkal szintén az Isten és minden ember ellenségei, a Háttérhatalom felelősei és az Echelon-fegyverek bitorlói rendelkeznek.

Azt is tapasztaltam, mégpedig nagyon egyértelműen, hogy ezen személyek, akik a Hit Gyülekezete kapcsán a Hírháttéren tájékozódtak, kizárólag saját magukért aggódtak és féltek. Bizony, azok, akiktől a címzés szerint származtak az életélmények, tehát a Hit Gyülekezete felkentjeitől, az volt belém tudott, hogy egy sem aggódott és félt sem a gyülekezetért, sem a keresztyénségért, sem az Emberiségért egy jottányit sem. Csakis, csakis, csakis saját magukért.

Molnár F. Árpád, 2009 február 9.

Ide kattintva letöltheti "Az Élő Isten Nevében! - Németh Sándor az Emberiség kipusztítására" című filmünket, ezzel is védekezve Isten és az Emberiség bushista. obamista és más némethista, a Sátán zsinagógáival az egész Emberiséggel szemben totális rabszolga sorba vágókként és kiirtókként fellépett JÚDÁSFAJ világterrorista, az utolsó pillanatig globálisan pusztító cenzúrájával szemben!
(Film, 7 perc)

Operatőr:
Nagy Sándor (Naleksz)

Hangeffektusok és rendezte:
Molnár F. Árpád

Készült:
2009 február 9.

Hogy minek a szolgálatában állt Németh Sándor egész életében, mint a Sátán, elhitetve és félrevezetve a világot, s minek védelmében üldöz minket a Moszaddal körbe a Föld bolygón, a gondolatirányító, Echeloni-, azaz Babiloni Világrendszer megértéséhez, az alapfogalmakhoz, az alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.


HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-02-09. - Hivatalos levél a Youtube-tól: Németh Sándor az Egyesült Államokban is betiltatta a Háttérhatalmat és őt leleplező filmünket!
/A Hírháttér és Molnár F. Árpád/
Részlet: Németh Sándor akkor indított Föld méretű betiltó-támadásokat a Hírháttér ellen, amikor férfiak, asszonyok, kisgyermekek és idősek, valamint a polgári lakosság tömegei ellen elkövetett állami tömegmészárlásokat, államok által indított háborúkat - melyeket Németh Sándor Istennek tetsző tettnek nevezett - a Hírháttér említett filmjében a Sátán tetteinek neveztük, és filmünkben hamarosan a nyilvánosság számára is látható világtörténelmi szinten lelepleztük az Emberiség elektromágneses és tudati irányítását szabályozó, az Emberiség leuralására és elkárhoztatására kiépített tömeggyilkos, Babiloni Világrendszert.

 

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/
Tartalom és részlet: A CIA és a Moszad által irányított Youtube-ról betiltott műsoraink kapcsán született botrány, és valami sokkal több... Más. Ahogyan pl. Kőrösi Imre, volt MDF-es országgyűlési képviselő mondta a Molnárnak telefonon, hosszú hónapokkal ezelőtt:
- Legyen büszke arra, hogy az ön nevét sem pozitív, sem negatív szövegkörnyezetben még kiejteni sem szabad egyetlen médiumban, televízióban és újságban sem. Ez óriási dicsőség. Legyen büszke rá.
KLIKK az oldalra! (12 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

Németh Sándor által az egész Föld bolygón üldözött és a követeléseire a fél Föld bolygón betiltott, a Háttérhatalmat leleplezett filmünk!
HÍRHÁTTÉR - Igazságok, amelyek be fogják tölteni a Földet

2009-01-26. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: A Hit Gyülekezete és világok Requiemje - Reformprédikáció Mindenkinek
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Mahler: Gyermekgyászdalok/

Tartalom: Páratlan Igehirdetést adunk át a Krisztus-követőknek és a hitetleneknek egyaránt, fellebbentve a halál fátylát arról a világról, amelyről egyetlen hivatásos pap, lelkész és pásztor nem képes beszélni, mert az elmeirányító Hatalom (Babilon) megbénította őket, de amely világról szóló Igehirdetések be fogják tölteni az egész Föld bolygót. S miközben szinte végig személyes Németh Sándor megszólíttatása, szinte szüntelen szól a zene.
KLIKK az oldalra! (77 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

 

Németh Sándor és a Moszad az egész Föld bolygón üldözi! A YOUTUBE-TÓL A VIDEÁIG BETILTOTT FILM
HÍRHÁTTÉR - A jövő kapuja

2009-01-24. - HÍRHÁTTÉR TV: Németh Sándor és a Sátán országa
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
/Zene: Ligeti György: Lux Aeterna/
(Film, 19 perc)
Tartalom: Filmünket - melynek témája sokkal több, mint az izraeli-palesztin háború - a Sátán országában 18 éven felülieknek ajánlanák. De mert tartalma nem csak mindennapjainkról szól, hanem az egész Emberiség kulcsfontosságú paneleiből szemléz, kicsik és nagyok életét és lelkét tekintve alapfontosságú, így mindenkinek ajánlott. Eközben Németh Sándorról szóló kijelentéseket is átadunk. Ligeti György hátborzongató Lux Aeternája átható és körülfogó hangjai méltók a film vonulatához.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR: A 15 milliós magyarság tényfeltárásban abszolút vezető médiuma
2009-01-21. - HÍRHÁTTÉR TV: A pszichiátriai állami bűnözés és a CCHR
/Molnár F. Árpád - Hídvégi Klára (CCHR)/
/Zene: Hárs Viktor/
(Film, 19 perc)
Részlet: Németh Imre szentesi lakost a szocialistának nevezett érában a rendszer bírálata miatt sorkatonai állományból hurcolták katonai kórházba és vetették elektrosokk terápiás kezelés alá. Jelenleg akarata ellenére próbálják gyámság alá helyeztetni. A Hírháttér ennek kapcsán kezdett körtelefonálásba, melynek során beszéltünk Hídvégi Klárával, a pszichiátriai visszaélésekkel foglalkozó CCHR kapcsolattartójával...
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/
Részlet: ...a beszélgetések folyamán olyan benyomásom volt, hogy itt a háttérben valami zajlik. Valami titokzatosság. Valami, valami irányítja a beszélgetésünk témáját. Csak még nem tudtam, hogy ennek az irányítónak a neve micsoda és kikről van szó.

 

 

HÍRHÁTTÉR - A babilonisták gyűlölt ellensége
2008-11-02. - Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/
Részlet: Ma már csak kevesen emlékeznek arra - nem véletlenül van az Echelon-rendszer, amely elrejtette -, hogy minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója történt 1989 telén (...). Az invázió mára agyonhallgatott és a Megjövendölt mikrohullámú stb. Babiloni Rendszer erőforrásaival feledésre ítélt történelmi eseménye - mely napokon át tartott  (...) - Magyarország fölött következett be, nem véletlenül.

 

2008-09-11. - Irányított elme - Egy a Hírháttér számára - 4 hónappal ezelőtt - eljuttatott levélből hozzuk nyilvánosságra
/Küldő nem publikus/
Részlet: Rendkívül fejlett eszközei vannak a "Rendszernek" arra, hogy szükség esetén korlátok, határok, fajok, távolságok, magasságok és mélységek semmilyen akadályt ne jelentsenek részükre az emberi agy bármilyen beavatkozása terén. Az egész emberiséget alá lehet vetni ezzel a "gyilkos módszerrel" egy totális agy mosásnak, sőt....

 

 

 

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-28. - HÍRHÁTTÉR TV: A Globalizált Kozmosz - Ahol mindig volt a Hatalom
/Molnár F. Árpád által/
Tartalom: Meg fogjuk változtatni a világszemléletét. Meg fognak lepődni azon, amit hallanak. Felejtsenek el mindent, amit életük során tanultak, és lássák meg a legnyilvánvalóbb dolgokat. Aztán tegyék fel a kérdést: mi történt, hogy senki nem mondta? Mi történt, hogy a média mindent elhallgatott? (Film, 73 perc)
(A film megtekinthető és letölthető!)

 

 
Előző cikk:
2009-02-09. -
Hivatalos levél a Youtube-tól: Németh Sándor az Egyesült Államokban is betiltatta a Háttérhatalmat és őt leleplező filmünket!
/A Hírháttér és Molnár F. Árpád/
Részlet: Németh Sándor akkor indított Föld méretű betiltó-támadásokat a Hírháttér ellen, amikor férfiak, asszonyok, kisgyermekek és idősek, valamint a polgári lakosság tömegei ellen elkövetett állami tömegmészárlásokat, államok által indított háborúkat - melyeket Németh Sándor Istennek tetsző tettnek nevezett - a Hírháttér említett filmjében a Sátán tetteinek neveztük, és filmünkben hamarosan a nyilvánosság számára is látható világtörténelmi szinten lelepleztük az Emberiség elektromágneses és tudati irányítását szabályozó, az Emberiség leuralására és elkárhoztatására kiépített tömeggyilkos, Babiloni Világrendszert.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-02-11. -
A hasonmások, avagy a lélek abortusza
/Czike László/
Részlet: Aki például szándékosan és aljas indokból öl, vagy megölet valakit, az is tulajdonképpen Istenre emelt fegyverrel oltja ki a saját lelkét. Aki pedig államférfiként árulja el hazáját, idegen hatalom szolgálatába áll, szintén Istenre emel fegyvert, mert ezzel elszegényíti népét, önmagát pedig megfosztja attól...

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu