Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja

 

2008-11-02.
Molnár F. Árpád történelmi tényfeltárása

Ma már csak kevesen emlékeznek arra - nem véletlenül van az Echelon-rendszer, amely elrejtette -, hogy minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója történt 1989 telén, pár hónappal a "rendszerváltozás"-nak nevezett "többpártrendszer" első országgyűlési választása előtt. Az invázió mára agyonhallgatott és a Megjövendölt mikrohullámú stb. Babiloni Rendszer erőforrásaival feledésre ítélt történelmi eseménye - mely napokon át tartott, szerte az országban rengeteg civil és nem civil bejelentéssel - Magyarország fölött következett be, nem véletlenül. Hogy a bejelentett esetészleléseknek hányszorosa volt a be nem jelentett esetek száma, csak kalkulálhatjuk.

A Megjövendölt Nagy Babiloni Szajha mikrohullámú stb. gondolkodás-meghatározó eszközrendszere nélkül a lehetetlennel volna egyenlő, hogy az Emberiség egyik legfeltűnőbb és minden idők egyik legjelentősebb és legnagyobb szabású UFO-inváziójáról az ég világon semmi, de egy árva sor se kerüljön fel az Internetre, hogy az Istentől Végzett idő betöltéig a beavatottakon kívül senki ne tudjon és ne beszélhessen róla: ahogyan a mikrohullámú elme-meghatározó technológiák irdatlan egyszerű eszközrendszerének létéről is, melyre egy átlagosan normális és egészséges gondolkodású és logikájú embernek már a '40-es években és előtte következtetnie kellett, hiszen az agyműködés ilyen befolyásolásának és szabályozásának technológiai adottsága magától értetődő, minden józan ésszel szemben sikerült elrejteni, letompítani és elbutítani a világot. Hogy az Emberiség mégsem ébredt fel a legegyszerűbb igazságok felfogására sem, és mesterséges álmát 60-80 esztendővel később, azaz ma is alussza, éppen ennek a technológiának köszönhető, valamint annak a médiának és állami vezetésnek, mely mindig is tudatosan az Emberiség legszörnyűbb és valamennyiünket nyomorra és totális kipusztításra ítélt rendszeruraknak szolgált és kapta érte pénzét, kitüntetéseit és pozícióját a Háttérhatalom illuminátus ördögeitől, a Sátán illuminátus lakájaitól. Attól a Háttérhatalomtól, amelynek technológiai és az Emberiséget tönkre tett és rabszolgaságba döntött társadalmi rendszerét a Jelenések Könyve egy másik szigeten, Pathmoson, Kr.u.80 körül, Istentől Kinyilatkoztatva minden alapvető részletét és lényegét Megprófétálta.

Sokan vannak világszerte és Magyarországon a titokzatos Nagy Babiloni Szajha, azaz a Háttérhatalom lakájai, bérencei, tehát az Emberiség árulói és gyilkosai közül - így a magyar média egésze ilyen -, akik szeretnék elfedni mindazt - minden puszta létünket és túlélésünket képviselő igazsággal együtt -, ami Magyarországon 1989 telén történt, valamint jelenleg történik. Szeretnék az utolsó pillanatig elhallgatni az Igazságot és az elborzasztó valóságot, hiszen egész életükben ezt az Emberiséget elmerabságba és nyomorba döntő tömeggyilkos Világbirodalomnak a bérenc bűnözői voltak. Tudják, hogy próbálkozásaik totális kudarcba fognak fulladni, de a sötétség és a hamis dicsőség ebben a megjövendölt és megálmodott pestisjárványban hajtja a Megprófétált gonoszokat, Babilon ördögeit az Emberiség lehető legteljesebb altatása és kiirtása felé, ahogyan eddig cselekedtek egész életükben. Sokan azt mondják majd: csak még egy napig, csak még egy napig fenntartható maradjon a Hazugság Világrendszere. Csak még egy napot a fenevadtól, Babilon uraitól és isteneitől arra, hogy a fenevad szolgálatával a Sátántól kapott, az egész világot elhitető hamis dicsőségben fürödhessenek. Nevezvén magukat politikusoknak, hazafiaknak, minisztereknek, jobb- és baloldaliaknak, újságíróknak és tényfeltáróknak, holott ők maguk az átok, a gyalázat és a világméretű pestis fiai, akik együttesen ütik meg a magyar mércét, ezért senki, aki nem olyan alacsonyrendű, mint ők, nem méltó hozzájuk.

Abban az időben, 1989-ben Magyarország a világ figyelmének élére került azzal, ami történt - ahogyan most is, teljesen elhallgatva a világ politikusai részéről a tudott valóságot és helyzetet -, s minthogy a magyar mérce nem ütötte meg akkoriban sem a józan ész és az értelem semmiféle színvonalát, a pestisjárvány legfőbb bűzölgő hullái voltak a háttérhatalmi médiában azok, akik a legélénkebben tiltakoztak az ellen, hogy érdemes beszélni arról, mi is történik Magyarországon, s melyet azért is akartak mindenáron agyonhallgatni és eltussolni, mert a világon sehogyan, semmiféle magyarázatot nem lehetett adni arra az irdatlan mennyiségű, a laktanyákba, a rendőrségre, a meteorológiai állomásokra stb. befutott tömeges bejelentésekre, melyek a legváltozatosabb égi fényjelenségekről adtak tanúbizonyságot napokon át. Az ország legkülönbözőbb pontjain felbukkanó repülő objektumokról civilek, újságírók és a hadsereg embereinek bejelentéseit kellett elfeledtetni, mely objektumok között éppen úgy volt fehér, sárga, narancs és ezüst színű, álló és mozgó csillag, ahogyan gömb alakú fényforrások, voltak, amelyek közeledtek, s amelyek időről időre megtéve egy-egy kört vagy ellipszist, haladtak tovább az égen, voltak kontúros és kontúr nélküli, erős és nagy fényforrások, voltak pulzáló alakúak és váltakozó, határozott formákat felöltő, ráadásul éles kontúrú, abszolút fényből álló, mozgó, időnként a földet fénycsóvával pásztázó objektumok is. Készültek videofelvételek újságírók és a hadsereg stb. részéről, és megesett, hogy vadászgépet küldtek fel filmezésre az egyik objektum köré, olyan feltűnő volt.

Csak a magyarok próbálták eltussolni az akkor kézenfekvőnek hatott magyarázatot, hogy az égi jelek a közeli, minden addiginél jelentősebb világrendszer-váltással kapcsolatosak, s hogy a nem magyar hivatalos - így pl. az amerikai - közlemények szerint a földönkívüliek aktív érdeklődését kiváltó esemény epicentruma és gócpontja pedig Magyarország.

Azonban akkor nem volt rá akkora ok, hogy a Bibliában az Ószövetségtől kezdve Krisztuson át az apostolokig Megjövendölt Hatalmi jelek - melyek hol Istentől, hol a Megprófétált Babilontól adottak - ilyen világtörténelmi evidenciával és túlsúllyal tüntessék ki Magyarországot, és a Világrendszer változása sem volt olyan jelentős és az Emberiséget meghatározó, mint amilyen mélységű és erejű változások most következnek be a teljes paradigmaváltással együtt, és megírják az Emberiség hátralevő Világtörténelmét az utolsó Babiloni Rendszer létrejöttéig söpörtetve a tanulásra és világosságra képtelen Emberi Fajt, saját csaknem teljes bukására és elpusztítására, melyet nem kerülhetünk el.

A Világrendszer minden eddigit meghaladó reformjáról minden politikai és médiapatkány tud, és egyre inkább és egyre több irigységgel és gyűlölettel besötétedő lelkében napi túléléséért harcol, a butaságába és gyűlöletébe fúló jobboldal további lealjasítását építgetve, Echelon-technológiákért szavazgatva és azok bevetésével ápolgatva. Mindenki tudja az elkerülhetetlen Világreform forrását és eredetét, és mindenki tudja azt is, hogy annak kiindulási és gócpontja Magyarország volt és lesz, tárgya pedig nem csak a gondolkodás-meghatározó, civilizációvezérlő Echelon-Háttérhatalmi, Babiloni Rendszer módszereinek jelentős feltárása és leleplezése - mely innen, a Hírháttérről indult el és fog kiterjedni az egész bolygóra -, de a legrosszabbul tájékozottak is sejtik, azok is, akik az Abszolút Isten Létezésére képtelenek voltak csak következtetni is, hogy annak végeredménye egy hamis vallási világbirodalom kiépülése lesz, melyben a Háttérhatalom illuminátusainak fejedelme, a Megjövendölt Fenevad az Abszolút Istenként kijelentve magát e világ trónjára ül. Igen, ez az Echelon-program, ez az a program, amely ekként is lett Megprófétálva 2000 esztendővel ezelőtt János apostol által, aki egy másik szigeten, Pathmoson töltötte római, tehát akkori babiloni fogságát. Ahogyan a világon mindenütt a sötétség volt a mérvadó, ahogyan lokálisan a magyar mérce is mindig egy sötét, de annál nagyobb ördögmassza volt, úgy mostanra is - hogy a Világosság helyett a barbárság és a butaság kapjon erőre - egy ilyen butaság és sötétség alapú társadalom lett kialakítva Magyarországon lokálisan is, a magyar mércét pedig ehhez az iszonyú vaksághoz és butasághoz, a minden létező értelem és bölcsesség nélküli, a magyarságot tartalmilag meghatározó mércéhez igazították. Azért, hogy ahogyan eddig, úgy eztán sem legyen menekvés.

A médiumokban több dolog kapott erőre egyre inkább az elmúlt időkben: a gyávaság, az irigység, valamint többek között a butasággal és barbársággal kevert, Echelon-technológiákkal sugárzott nemzetieskedő rosszindulat. Mindent megkapott a magyarság, hogy a magyar mércéje az elmúlt 25 év legalacsonyabb színvonalára süllyedjen. Azonban így teljesedett be az az elkerülhetetlen, hogy az égbolt nem fényözönbe borult, hanem a téli éjszakákon a sötétségben láttassék meg az a világosság és értelem, amely semmiféle szinten nem igazodott, sőt, ellentéte volt annak, amit a Sátán és a Babiloni fenevad egyebek mellett magyar mércének nevezett el.

Jóel, Jézus és az apostolok által számtalanszor Kimondatott, hogy Isten Jeleket Tesz az utolsó napokban, ahogy az is, hogy Babilon a hazugság minden jeleivel és csodáival (ma tudománynak nevezik, a kettő ugyanaz) imitálni fogja Isten Csodáit, melyek szintén hétköznapi fizika, csak - ami Babilont illeti - sokkal alacsonyabb rendű technológiából és lehetőségekből másolja Isten Tetteit, ahogy a Biblia Mondja: az üres csalás által. Ezért a gyümölcseiről ismerszik meg a fa - Tanítja Jézus is -, hogy az Istentől vagy e világtól lett-e cselekedve.

Az ördögök is tudják, ezért gyűlölnek minket egyre jobban, előkészítve megjövendölt bukásukat, hogy mi vagyunk azok a fényforrások Magyarország sötét-fekete égboltján, ahonnan az Isten Által Megprófétáltatott személyiség-meghatározó, mindenki homlokára bélyeget tett Babiloni Világrendszer léte napvilágra kerül, s hogy az elkerülhetetlen világreform Magyarországról indult el és fog kiteljesedni az egész bolygón. Mi vagyunk azok, akik Isten Kegyelme szerint elkezdtük teríteni a lakosság elől az Emberiség ellenségei által totálisan elhallgatott mikrohullámú technológiák létét, a 2000 éve Megprófétált Nagy Babiloni Szajha eszközeit, módszereit és az Emberiség hátralevő jövőjét, annak a Babilonnak (Háttérhatalomnak) az eszközrendszerét, mely mindenki homlokára bélyeget tett. Mi vagyunk - az illuminátus, pestises médiaügynökök és politikai söpredék egyre nagyobb kínjára - az égre tett fényforrások, akiket 1989 telén napokon keresztül (azaz - Bibliai időszámítás - éveken át) feltett az égre Isten Mindenható Kegyelme, Tette Ezt akár Ő Maga, akár angyalai (értsd: földönkívülijei) által vagy a Háttérhatalom isteneit kényszerítve erre, akik Isten Végzésével már sehogyan sem tudtak győztesen harcba szállni, hiszen az Abszolút Globalista Rend Ura nem az Echelon ura, a fenevad, hanem a Valódi Teremtő:

AZ ISTEN.

Mi vagyunk azok a megjövendölt fényforrások, és az eredmények szerint kik közülünk apró, de fényes, bár pillanatra feltűnő, majd eltűnt csillagok - ahogyan látták a tanúk 1989-ben, a Világrendszer átváltozása előtt -, kik sárga, kik narancsszínben tűntek, s majd tűnnek fel, kik kisebbek, kik nagyobbak, és van, valamint lesz néhány óriás, akik mindennél fényesebbek és láthatóbbak, filmekkel dokumentáltabbak, a világ titkosszolgálatai és kémműholdjai, valamint egyéb eszközrendszerei által megfigyeltebbek voltak, vannak és lesznek, és van egy, akiről mindenki meg fogja tudni, hogy vadászgépet is küldtek/küldenek fel az égre, részletes megfigyelésre és elemzésre.

Ezek a fénylények a választott lények, akiknek fényét és erejét az igazság világossága adta, és akik - miközben a magyarság Istentől Kapott Világtörténelmi szerepét el nem háríthatja, és azt ostoba, minden állatiasságnál barbárabb vaksággal, butasággal és pártszolgálatos barbarizmussal megvert sötétsége el nem törölheti - a sötétségben és a hideg télben az egész világot megvilágító objektumokként nem voltak méltók erre a földre, akik közül az Istentől elválasztottak nem ütötték meg a gyáva, nemzeti alapon orkozó, niggerező, cigózó, norvégozó, az igazságot és a maradék jót, valamint a Világosságot üldöző és átkozó buta és állatian barbár, sátáni magyar mércét, sem más egyéb sötét, buta és primitív, e világi és állati-közéleti közhelyet, hiszen nem egy pártot és annak barbárságát, nem is egy pillanatot vagy egy napot, hanem az igazságon át az egész Emberiséget képviselték.

És ezt már senki, sehogyan, semmiféle - az 1989-es világtörténelmi, eleve bukásra ítélt - nagytakarításokkal nem törölheti el.

Az alábbi oldalakra kattintva letöltheti a Világtörténelem egyik vagy legjelentősebb, egyben leginkább eltakarított és elhallgattatott UFO-inváziójának néhány oldalas egyik beszámolóját abból az 1989-es közelmúltból, melyet az irányított és az Emberiséget romlásba döntött és butaságra ítélt babiloni-sátáni-háttérhatalmi Világrendszer gyakorlatilag 100%-osan elfeledtetett, és a világ népei ellen csaknem 100%-os amnéziára ítélt. Abban a Világrendszerben, amelyet eképpen is neveztek:

Az idiotizmus kora.


Az Echelon-technológiákkal a világ Internet-hálózatáról csaknem vagy 100%-ban letiltott, minden idők egyik legnagyobb UFO-inváziójáról szóló anyag első oldalát a képre kattintva elolvashatja és letöltheti!


Az Echelon-technológiákkal a világ Internet-hálózatáról csaknem vagy 100%-ban letiltott, minden idők egyik legnagyobb UFO-inváziójáról szóló anyag második oldalát a képre kattintva elolvashatja és letöltheti!


Az Echelon-technológiákkal a világ Internet-hálózatáról csaknem vagy 100%-ban letiltott, minden idők egyik legnagyobb UFO-inváziójáról szóló anyag harmadik oldalát a képre kattintva elolvashatja és letöltheti!


Az Echelon-technológiákkal a világ Internet-hálózatáról csaknem vagy 100%-ban letiltott, minden idők egyik legnagyobb UFO-inváziójáról szóló anyag negyedik oldalát a képre kattintva elolvashatja és letöltheti!

 

Külön cikk- és filmajánlat, melyek messze cenzúrázott bevezetések a Valós Történelembe:
HÍRHÁTTÉR: Az elkészült jövő 2008-08-22. -
Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom, azaz a megjövendölt Babilon
/Molnár F. Árpád cikke/
Részlet: ... ma már az USA állami, katonai hatalmának tudományos szférája sem titkolja - legfeljebb az összes magyar párt, az álrendszerváltó für lajosok és a média -, hogy Hitler előtt köztudott volt a tömegek felfogóképessége és életélményei, indulatai stb. mikrohullámokkal történő manipulációjának kézenfekvő tudománya, s hogy Hitler alatt már rendelkeztek a megvalósításhoz szükséges technológiai eszközökkel.

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
és HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Lépték Drábik János "lakitelki" előadásához - A könyvtárból a jövőért és a legnagyobb magyarokért
/Molnár F. Árpád által/
(22 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt. Csakis a film megtekintése után célszerű meghallgatni a hangfelvételt, mely léptékül és további leleplező módon szolgál az előadáshoz, s melyhez a tapasztalásért nagyon ajánlott a fülhallgató.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-10-20. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Új Kor Hajnala
/Molnár F. Árpád/
(Zene: Christopher Young)
Tartalom: Egy haldokló társadalomban mindenki által elrejtett egyedülálló újságcikk és annak most először feltárt előzményei, Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc és társai által szervezett hamis tanúk, akiknek (a hatályos törvények szerint) életfogytig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő hazugságait - mint valami látnotok - a jövőhöz igazították, a Megprófétált, titokzatos titkosszolgálati Világrendszer Világreformjának előnapjai, és a SpanAir utasszállító repülőgép burkoltan előre jelzett katasztrófája. És közben csaknem végig szól a zene. (Film, 20 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-10-17. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A megrontott Emberiség
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
(Zene: Jean-Michel Jarre)
Tartalom: Varázslatos, történelmi beszélgetésre hívunk mindenkit arról az élőholtan eltemetett Emberiségről és Megprófétált, beteljesedett babiloni, háttérhatalmi rendszerről, amely uralkodik a Földön, amely készíti a viharokat, a földrengéseket..., s amely elkészítette az Emberiség Világtörténelmét és globális tragédiáját. És közben végig szól a zene... (Film, 10 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-10-12. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A Háttérhatalom és a Párt (médiája)
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: 100 éves, szinte egészében elrejtett felfedezések és találmányok. A háttérhatalmi média és esélyei. Ezen belül külön hallhatnak Széles Gáborról és az Echo TV-ről, a Kurucinfóról és helyzetéről, a Defend Kft.-s Földi László titkosszolgálati bűnözőről, a Jobbikról, Für Lajosról és Vona Gáborról, valamint arról, hogy az Echo TV betiltotta Vitéz Gálfalvi Gallik Bélának, Bicske polgármester-jelöltjének a Háttérhatalomról szóló tényfeltárása miatt saját műsorát. Az Emberiség tragédiája és kárhozata. (A képen Széles Gábor) (Film, 48 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-10-05. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ (cikkel):

A magyarság elvégzett jövője

/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Az emberek kifogásolják, miért nem mondták el nekik a '70-es-'80-as években, hogy lesz ún. "rendszerváltás", s hogy mi lesz az országgal és a magyarsággal. Akkor senki nem hozta nyilvánosságra, pedig mindenki tudta, de most igen. Az elvégzett történelem, a magyarság elkerülhetetlen jövője, amit hallhatnak, fölöttébb pontos útmutatásokkal. Tessék: itt van az, amire mindenki vágyott.
KLIKK az oldalra! (33 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-09-16. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:

Háttér-Enigma: Bűvös kockák és háromszögek

/Molnár F. Árpád hang(játéka)/
Tartalom: Művészet? Irodalom? Játék? Vagy történelem? Hangjáték vagy a Valóság egy fontos kiterjesztése? Kívülállóknak irodalom, belsősöknek csoda, ellenségnek elkerülhetetlen borzalom. Közös utazásra hívja Kedves Hallgatóit a Hírháttér.
KLIKK az oldalra! (12 perc)
A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

 

2008-09-11. -
Irányított elme - Egy a Hírháttér számára - 4 hónappal ezelőtt - eljuttatott levélből hozzuk nyilvánosságra
/Küldő nem publikus/
Részlet: Rendkívül fejlett eszközei vannak a "Rendszernek" arra, hogy szükség esetén korlátok, határok, fajok, távolságok, magasságok és mélységek semmilyen akadályt ne jelentsenek részükre az emberi agy bármilyen beavatkozása terén. Az egész emberiséget alá lehet vetni ezzel a "gyilkos módszerrel" egy totális agy mosásnak, sőt....

 

 

 

 

 
Előző cikk:
2008-11-02. -
Erdő - A magyar Lustiger
/Nagy Attila (orvos, közíró)/
Részlet: Erdő és Lustiger, a magyar és a francia bíboros is tagja (volt) országa Tudományos Akadémiájának, Erdő Péter egyházjogászként, hamis tudományos háttérrel bűnrészese a mai jogállamban a politikai követelményeknek alázatosan engedelmeskedő tudományosságnak.

Lap teteje

Következő cikk:
2008-11-03. -
Így harcoltunk az Emberiségért, mielőtt összeomlott a világrendszer - Babilonban, teljes titokban történtek
/Molnár F. Árpád tényfeltáró cikke/
Részlet: Ismételjük el [az Emberiség gondolkodását uraló Echelon-technológiákról]: csaknem mindenki (...) tud ezekről a médiában és a gazságszolgáltatásban, sőt, (...) nem is lehet magasabb beosztásra szert tenni úgy, hogy az illető ne lenne beavatott. Pontosan úgy, ahogyan ezt Gálfalvi Gallik Béla (...) az Echo tv betiltott műsorában elmondta.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu