Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "Aki Kap rá Ismeretet, többé nem fél a haláltól. De látja, mert Tudja és/vagy Tapasztalja a kontinuitást, a szakadatlanságot, mert megszabadult a test és a Háttérhatalom adta vakságtól, amely azt hazudta bele, hogy a halállal akár csak pillanatig is megszakadhat az élet."     (2009 március 31.)

   

Kifordított világban élünk, ahol minden megtörténhet!

 

2009-04-01.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


Akik a Jézus Krisztus Általi prófétalélek és/vagy Babilon, azaz a Háttérhatalom egyes (technológiai) tapasztalataival rendelkeznek, ismernek olyan életélményeket, amelyek a legelvontabb, legextrább dologi tartalmakat is képesek egy élőlényben megmutatni. Az életforma megtapasztalhatja, milyen ponttal hegyezni, milyen egyszerre előre és hátra menni és lenni, érzékelhet négy vagy több dimenziót, tapasztalhat az emberi elme számára "külső" beavatkozás nélkül megérthetetlen és felfoghatatlan logikai-, érzelmi-, ösztön- és más rendszereket, szavakkal teljesen kifejezhetetlen nyelveket és helyzeteket stb., vagy - ahogyan a Sátán tette Krisztusban 2000 évvel ezelőtt - megtapasztalhatja a világ összes országát és annak minden dicsőségét, egy szempillantás alatt. Akik Isten Akarata szerint, tehát sikerrel vizsgáznak le a Földön, mindezen tudások és életélmények végtelen bőségében és magasztos boldogságában fognak részesülni, mert a Szentek Kozmikus Testvérisége, a Társadalom nem a puritanizmus, hanem a legmagasabbrendű Mennyország és Boldogság Paradicsoma! De akik Babilonnal kötnek házasságot, mert Férjüknek nem a Teremtőt választották, örök szenvedésre vettetnek! SOHA NE KÉRJ ÉLETÉLMÉNYEKET A HÁTTÉRHATALOMTÓL!
(Molnár F. Árpád)


Tisztelettel üdvözöljük a HÍRHÁTTÉR Multimédia minden nézőjét/hallgatóját/olvasóját. Egy megmagyarázhatatlannak tűnő dologról szeretnénk pár szót szólni, ez pedig a KIFORDÍTOTT VILÁG! Mégpedig az, hogy minden FORDÍTVA TÖRTÉNIK, a "normálisnak" az ellentéte történik meg mindenben és mindenhol.

Ez NEM A VÉLETLEN MŰVE, HANEM AZ ECHELON-fegyverek létezésének a KÖVETKEZMÉNYE! Ami egyúttal BIZONYÍTÉK is arra, hogy LÉTEZIK A HÁTTÉRHATALOM, ami egyértelműsíti ISTEN LÉTEZÉSÉT mindenki számára!!! Természetesen ezen ÖSSZEFÜGGÉSEK átláthatatlansága érdekében az ECHELON-fegyver HASZNÁLATA SZÜKSÉGES!!!! Máskülönben NEM LEHETNE ELTITKOLNI A VILÁG RENDJÉNEK, RENDSZERÉNEK A FELÉPÍTÉSÉT, ÉS MŰKÖDÉSI ELVÉT / GYAKORLATÁT!!!

Néhány, mindenki számára érthető módon szemléltetjük példák segítségével azt, hogy milyen mélységesen megváltoztatta az ECHELON-fegyver az EMBERI LÉTET / ÉLETET!!!

Az ERKÖLCSI NORMÁK teljes lezüllesztése, amely NEM VALÓSULHATOTT VOLNA MEG ILYEN szinten az ELMEIRÁNYÍTÓ fegyverek nélkül. A GONDOLKODÁS megváltoztatása, és HELYTELEN, ISTENNEK NEM TETSZŐ ÉRTÉKRENDEK "meghonosítása világszerte"!!! Egy olyan VILÁGRENDSZER működik jelenleg, ami "normális" esetben nem is létezhetne, csakis kizárólag a Nagy-Babiloni >>> HÁTTÉRHATALMI rendszer működése miatt valósulhatott meg. Amelyet természetesen az ISTEN bizonyos KORLÁTOK KÖZÖTT, DE ELLENŐRZÉSE ALATT TART!!!

Így fordulhat elő az, hogy olyan SZEMÉLYEK NÉVTÁBLÁJA kerülhet ki a VILÁG MINDEN VÁROSÁNAK A KÖZÉPÜLETEIRE, amelyek, pontosabban akik az ISTEN ELŐTT UTÁLATOSAK, hiszen az Emberiség ÁRULÓI, erkölcstelen férgei. Egy szóval a PUSZTULÁSRA LETTEK KÁRHOZTATVA!!! És ilyen SZEMÉLYEK NEVEI alatt létezhetnek UTCÁK... TEREK.... VÁROSOK.... és INTÉZMÉNYEK sokaságai!!!! Ezek mind-mind a normálissal szöges ellentétben álló dolgok.

De egy kicsit még gyakorlatiasabb, és mindenkihez közelebb álló dologgal szemléltessük ezeket. Itt van mindjárt a "földi" vagy pontosabban a HÁTTÉRHATALMI Rendszer irányítása alatt álló ÖSSZES IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS, és annak TELJES INTÉZMÉNYRENDSZERE!!! Amely NEM KÉPES reális törvényeket alkotni és IGAZSÁGOS ÍTÉLETEKET HOZNI!!!! Azok a SZEMÉLYEK, akik ECHELON-idióták, nem értik ezt meg, és ezen intézmények falain belül keresik a "jogorvoslatot" vélt és valós sérelmeikre!! DE MI ELŐRE JELEZTÜK EZT MÁR TÖBBSZÖR IS, HOGY NEM FOGJÁK MEGTALÁLNI AZ IGAZSÁGOT ilyen módon!!!

A "földi világrendszer" működési elve HIBÁS!!! Rossz!!! És pusztulásra van ítélve! De ez mind le van írva a SZENTÍRÁSBAN, és KRISZTUS URUNK beszélt róla már 2000 évvel ezelőtt!!

A HÁTTÉRHATALOM teljesen ellentétesen működteti a FÖLDET, hiszen annak nem így kellene működnie! De ez hamarosan meg fog változni, hiszen KÖZEL A SZABADULÁS! És a TEREMTŐ végez a NAGY-BABILONI SZAJHÁVAL, annak minden CSATLÓSÁVAL együtt!!!

Egy "NORMÁLIS" ember számára mára teljesen HITELTELENNÉ KELLETT, HOGY VÁLJON minden POLITIKUS, GAZDASÁGI- ÉS DIPLOMÁCIAI "VEZETŐ"!!!

Teljesen EVIDENS kell hogy legyen az, hogy EZ A GAZDASÁGI FOLYAMAT nem tartható fenn ebben az állapotában sokáig, vagyis ÖSSZE FOG ROPPANNI az egész. Aki ezt nem látja, annak oka az ECHELON-elmeirányító rendszer létezésében keresendő...

De ennél tovább megyek: azt is a HÁTTÉRHATALOM okozza, hogy NEM ISTENBE VETIK AZ EMBEREK A BIZALMUKAT, hanem ostoba, sehova nem vezető dolgokba... pártokba... elméletekben HISZNEK és BÍZNAK!!!

Sokak számára még az sem egyértelmű, hogy a TEREMTŐ LÉTEZIK; ezt is a HÁTTÉRHATALOM okozza, hiszen az ELMEIRÁNYÍTÓ FEGYVEREIKKEL félrevezetik az egész Emberiséget, ezzel a PUSZTULÁSUKAT okozzák nekik... Éppen úgy, ahogy az a BIBLIÁBAN le van írva!!!!

Minden baj okozója a HÁTTÉRHATALOM, és azok a FÉRGEK, AKIK ELADTÁK SAJÁT MAGUKAT A Nagy-Babiloni Szajhának!!! Azokra mind a BIZTOS PUSZTULÁS VÁR!!! Erről kétségük sem lehet, nyugodjanak bele, sokáig már nem kell kiszolgálni hálátlan "urukat": a SÁTÁNT!!!

Kifordított, veszélyes világ ez; viszonylagos biztonságban kizárólag azok vannak, akik ISTENBE VETETTÉK BIZALMUKAT, és KRISZTUSTÓL várják a MEGMENTÉST!! Velük nem tehet bármit a HÁTTÉRHATALOM!!!! Azon egyszerű oknál fogva, mert a VILÁGMINDENSÉG URA, ALKOTÓJA ezt nem engedte meg nekik!!!!

Pedig napjainkban a TITOKZATOS NAGY BABILONNAK olyan lehetőségei vannak az ECHELON-fegyverek által, amilyenekről senki még csak nem is álmodhat. Mert ezekről igazi ismeretekkel csak a HÁTTÉRHATALMI beszervezettek, és ISTEN KEGYELTJEI részesülhettek!!!

Ha Sátán megtehetné, akkor régen elpusztított volna valamennyiünket. Ráadásul úgy, hogy az TITOKZATOS BETEGSÉGNEK, esetleg VÉLETLEN BALESETNEK vagy ÖNGYILKOSSÁGNAK lenne álcázva. Pontosabban a "népek tömegei" azt feltételeznék, mivel nem tudnak ezekről a dolgokról! Akik pedig tisztában vannak ezekkel, azok FÉLELMÜKBEN, vagy éppen a NAGY-BABILON SZOLGÁLATÁBAN ELHALLGATJÁK mindenki elől!!!!

A lehetőségek tárháza KORLÁTLAN!!! A fantázia is kevés hozzá lassan, hogy milyen szörnyűséges eszközök állnak bevetésre készen ahhoz, hogy az EMBEREK életét kioltsák, valós létét álarc... BABILONI ÁLARC mögé kényszerítsék!!!!

Abban azonban biztosak lehetnek, hogy ISTEN BŐKEZŰ lesz mindazokkal, akik Neki szolgálnak, és nem hagyja jutalom nélkül cselekedetüket!

Dicsőség az Istennek, Jézus Krisztus nevében!

Tisztelettel: Kárpáti Magyar

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek első és kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az Emberiség ellenségeinek Júdássöpredéke által aljas indokból és célból, napi Júdásétekért elrejtett Valóság pártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát: az égboltot homorú tükörként használják, amivel az USÁ-ban, Alaszkában, Oroszországban, Kínában stb. felépített HAARP-rendszerrel a világ távoli pontjára(!!!) történő fotonszórással személyeket, csoportokat, de egyszerre egy egész nemzetet is besugározhatunk úgy, hogy észre sem véve kerüljön alfa-befolyásolás, alfahullámú kontroll alá! De ébrenléti REM-állapotot (tudatos és nem tudatos ébrenléti álomállapotot) nem csak alfahullámokkal lehet előidézni. Amikor az MK-Ultra hivatásos elmeprogramozója...


HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-03-31. -
Az elmebeteg magyarság - Döntsd el, melyik oldalon állsz, aztán fizesd meg az árát! (Mélyanalízis)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: De ha egy nép elmebeteg - mint a mostani magyar, mely az Echelon-Rendszerektől tébolyult, agóniás részegségben óbégat a lehetetlen függetlenségről és önrendelkezésről -, akkor azzal a néppel mit lehet kezdeni? Ha az Isten egy népet gyűlöl (és erről tanúságot tesznek annak végsőképpeni cselekedetei), akkor angyalait, akik bizonyságot tesznek az Igazságról és a világ katasztrófájáról, a gyakorlatban nem a nemzet és a világ felemeléséért küldte el, hanem...

Lap teteje

Következő cikk:
HÍRHÁTTÉR - Mindenkit megelőzve
2009-04-01. -
Idült ügynöki alkoholizmus és nemzetinek képzelt Echelon-idiotizmus - Verssel
/Molnár F. Árpád-film, -cikk és -vers/
Részlet: ... az pedig, hogy ők is teljes egészében szolgálják az NBH személyi, strukturális és eszközrendszeri háttere elrejtését, továbbá az NBH-n keresztül vagy az NBH előtt és irdatlan jelenlétű ellenőrzése alatt azt a Háttérhatalmat, amely az egész bábszínházat gerincüket kitépett, engedelmes pártkatonákkal működteti (velük együtt) legalább hosszú évtizedek óta, az pedig az idült alkoholizmus elektromágneses velejárója, amiről sokuk úgy véli, jobb az embernek saját idült alkoholizmusával nem szembesülni, tudomást sem venni róla, kerülni még a gondolatát is annak, hogy itt mindenki hazudik és mindenki gerinctelen hazaáruló.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu