Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "Nem mi vagyunk a farkasok. Ezért bárki, aki szövetséget akar, hogy az Emberiséget szolgálja, elég, ha felemeli a telefont. A Mindenható Tiltja a háborút a béke követeivel szemben. De tiltja a hallgatást azokat illetően, akik ellenünk az Igazság miatt folytatnak háborút."

   

Az elmebeteg magyarság - Döntsd el, melyik oldalon állsz, aztán fizesd meg az árát! (Mélyanalízis)

Soós József (Kárpáti Magyar):       "Egy hamis "álomvilágot" hoznak létre mindazoknak, akiknek a Háttérhatalom a homlokára sütötte a pecsétet, a Sátán tulajdonát ábrázoló jelet. (...) A Biblia mindent megjövendölt, már hosszú évszázadokkal ezelőtt... (...) Ember!!! Ne bízz pártokban, hamis vallásokban, csakis az egy igaz Istenbe helyezd reménységed!"

2009-03-31.
Molnár F. Árpád


Sajnálok egy ilyen ékes és értelmes glosszát ilyen ide nem illő, inkoherens gondolattal szemetelni, de azért, hogy ne vesszen el egyetlen érdemesebb lélek sem, mindjárt az elején világossá teszem: nem minden pártemberre, hanem a megnevezettekre, és mindenkire, aki késztetését érzi a lealjasulásra, vonatkozik az alábbiak tartalma.

Egy nép, amelynek van arra Istentől Kapott igénye, hogy példaként ne bukott bűnözőket, kifejezőeszközeiben is példa nélkül állóan igénytelen gyűlöletmédiumokat (amilyen pl. a kurucinfo nemzeti tanítóként és mesterként (azaz ne a Sátánt)) állítson maga fölé, hanem gondolatainak és tantételeinek igénye az iménti legalacsonyabbrendű és legigénytelenebb ösztönök helyett a legfelsőbbrendű erkölcs és Isteni Szellem legyen, egy ilyen nép nemcsak méltóvá tehető arra, hogy minden más, alantasabb nemzet fölé emeltessen, de arra is, hogy a világ csodálata mellett a legnagyobb Bibliai népek közé, mint vallási és kulturális világcentrum, az Emberiség jövőjének meghatározó mértékadója teremtessen.

De ha egy nép elmebeteg - mint a mostani magyar, mely az Echelon-Rendszerektől tébolyult, agóniás részegségben óbégat a lehetetlen függetlenségről és önrendelkezésről -, akkor azzal a néppel mit lehet kezdeni? Ha az Isten egy népet gyűlöl (és erről tanúságot tesznek annak végsőképpeni cselekedetei), akkor angyalait, akik bizonyságot tesznek az Igazságról és a világ katasztrófájáról, a gyakorlatban nem a nemzet és a világ felemeléséért küldte el, hanem
   a) Saját Dicsősége gyarapítására,
   b) választottai megigazítására és örök életet termő felmagasztalására,
   c) és - akár eredeti szándékával szemben - az adott állam, nép és nemzet még mélyebbre taposására, történelme rekordszintűre történő lealjasítására, és az Ő, azaz a Teremtő Isten ellenségei bűneinek égig halmozására.

Nincsen csúnyább és megvetni valóbb, hitványabb annál a népnél, amely a Krisztus farizeusi példázatához hasonlóan magasztalja magát, ahogy a magyar teszi naponként, miközben önmaga hitvány, gyáva, gerinctelen és pártmeghunyászkodó mivolta eltörölhetetlen tetteiként önmaga rekorder lealjasítására és elpusztítására képes feláldozni mindent egy párt és annak vezetője hibbant, elmebeteg, rosszindulatú, véreskezű és Veéreskezű államállataként.

Egy nép minőségi és méltósági tanúságtételeinek eltörölhetetlen kollektív bűne és sötétsége az, amikor a titkolózást, a hazudozást, népcsoportokkal és az igazság, valamint a tudás valóban rettenthetetlennek bizonyult zászlóvivőivel szembeni rágalmazó üldözést, az érvekkel szemben (mert azok nem léteznek) a közönségességgel és a vulgaritással élő vadállati barbárságot és sötétséget nemzeti jelképként és példaképként gyermekei, unokái csúfságára, és a világ népei valamennyi felvilágosultjának közmegvetésére címeres nemzeti bafometállattá teszi, ahogy befejezetten tette és elkövette ezt a magyar, és teszi most is naponként, ahogyan a legfelvilágosultabbak között, a fentről kapott ismeretekből - nyilván nem a Sátán volt ilyen bőkezűen igazmondó - ezt előre bejelentettem. S mert előre bejelentettem e nép elhitványosodását és kollektív, a Jobbik nevében végrehajtott lealjasulását, ezért a választott maradék tanúiként iszonyatos szegletkövekként és botránykövekként törtük és zúztuk össze mindazon pártszolgálatos, nyomorult állatokat, akik gyűlölettől és Echelon-plántálta saját obszcenitásuk halálos fogságában Júdáshalált haltak.

A rosszindulatában, mind nyelvi kifejezőeszközeit, mind megfogalmazott céljait és az igazak folytatólagos üldözését illetően szinte teljesen féktelennek mutatkozó kurucinfó és más Jobbik-párti utcamédiumok (amilyen a Barikád, a Harc Tér, a Nemzeti Hírhálós Kovács János és Vona Gábor más pártbandái) olyan szinten degradálták és pusztították le a magyarságot, ezzel az egész Emberiséget végső haláltusába kényszerítve - s majd megmondjuk, miért minden elkövetkező háborúért és népirtásért a legfőbb felelősök közé kerülve -, amihez képest már Júdásnak a Jézus Krisztus elleni árulása is határozottan kezd elhalványulni. Az a júdási árulás, amelyből Júdás sem világi dicsőséget, sem anyagi hasznot nem élvezhetett, fogyatékos maradt azzal a Júdásfaji - mind Istent, mind az egész Emberiséget a párt napi haszonbarmaként kihasznált és levágásra vetett - árulókkal szemben, akik a Jobbik pártkatonái és pártsajtóiként minden államtitok és szadista tömeggyilkosság védelmében, az Emberiség ellenségeként összefogtak.

Ezek befejezett cselekmények, amelyekre semmiféle mentség nem létezik, de a népi Echelon-idiótákat maga Für Lajos, a sokadszorra is higgyük-el-rendszerváltó katonai Echelon-főnök, Lakitelek államvédelmi árulója is újra és újra félrevezetheti. Egy kis sugárzás, és máris kész a pártidióta, szellemi- és morális nyomorék nemzet, amilyen a mostani, melyből olyan csúfot űzött az Isten és/vagy a Sátán, hogy még büszke is gyalázatára. Mert az ember - Tanítja Jézus - gyalázatára büszke, és szégyene a dicsősége, mellyel bűntársai előtt kérkedik, egymást licitálva túl, saját maguknak hamis bizonyságul. Annál is inkább, mivel a Jobbik pártnyomorékjai és szellemi idiótái nemhogy a mai napig nem ébredtek fel abból sem, hogy ugyanazok verték át őket sokadszorra, akik eladták Magyarországot Lakitelken, aztán ismét egyszerre a Háttérhatalomnak, a Moszadnak, a CIA-nak és az FSZB-nek, a honvédelmi miniszteri pozícióból (is), de a mi megvetésünkkel és üldözésünkkel - akiknek ugyanaz volt a bűnük, mint a korábbi megbélyegzetteknek, hogy igazat mertek mondani ott, ahol mindenki hazudik - újra ás újra a Háttérhatalom és az Emberiség elpusztításának kiszolgáló idiótáivá és gerincüket elsorvasztott pártbohócaivá váltak.

A magyarságon belül a Jobbikhoz csapódott, a néppel és az Emberiséggel ellenséges transzmutánsok ("transzmutáció": tanuljuk csak ezt a szép kifejezést, melyet ma délelőtt (09.03.30.) mondott belém valamely vagy a Főhatalom) a következő kategóriákra oszthatók:

   1. Akiket sikerült butaságban tartani, hogy ne tudják azt, hogy az Emberiség ellen győzelmet aratott elmeuralmi technológiák hálózzák be a Földet, ezért Vona Gáborhoz és a Jobbikhoz, valamint annak pitiáner, nemzet- és Emberiséggyilkos pogrom-pártprogramjaihoz kapcsolódnak, természetesen velünk ellenséges módon.

   2. Akik tudták az Igazságot (azaz mindig az Emberiség ellenségei voltak), valamint azon Jobbikos tömegek, akik megtudták az Igazságot, de - pártjukkal és elnökükkel az élen - a mai napig is, immáron tudatosan pusztították és rombolták az egész Emberiséget, naponként készen állva és cselekedve arra, hogy az Emberiség közös sírját a Párt pillanatnyi érdekeiért folytatólagosan megássák, kicsinytől nagyig, fiatal lánytól az aggastyán férfiakig belelövöldözve mindenkit az Emberi Faj cathy-ni (Cathy O'Brien) tömegsírjába. ("Katyn" szintén Hatalmi kijelentés volt, de sokáig nem értettem, hogy Cathy O'Brienre [KLIKK 1. 2.] gondolnak. Így nem értettem, hogy kerül a kurucos moslékkal is párhuzamosítva szüntelen kijelentésre a katyni mészárlás rémképe. Tartok tőle, hogy ez még messze nem a végeredmény...)

   3. Vannak aztán hatalmas létszámban a súlyos személyiségzavarokkal és elmebetegséggel küszködők, akik perszonopátiáikat és tudathasadásos elmebajukat a Háttérhatalom Echelon-rendszerei folytán aképpen szenvedik, hogy tudnak az elmemeghatározó Világrendszerről, mégis elhiszik, hogy a nemzet felemelkedését és védelmét, de annak puszta túlélését nem az igazmondók képviselik, akik leleplezték a Rendszert (azaz mi), és leleplezték a hazugokat, hanem azok, akik a Jobbikba tömörülve irtózatos igénytelen vécéstílusban, roppant demagógiák és hazudozások mentén, Vona Gábor képviseletében nemzetieskedve üldöznek minket, minket ügynöközve, mégpedig Für Lajos államtitok-preferáns ügynökvezért és társát, Vona Gábor államügynököt példaképnek állítva, üldözték és gyűlölték aztán éppen a pártidiótáknak és elmebetegeknek öngyilkosságra felmutatott és divatba hozott cigányokat, és tüntettek a Háttérhatalom (Nagy Babilon) korrupt állami álvezetői, Babilon csicskái ellen, amilyen Gyurcsány Ferenc és társai: nemcsak gondosan elhallgatva a Valóságot és a Háttérhatalom létét és eszközeit, de a Jobbik-pártszellemmel üldözve is azokat, akik felfedték Azokat!

Ezekért a tettekért a Világkorszakváltást követően feltétlenül elszámoltatást kell tartani, és az elkövetőket hazaárulásért és az Emberiség elleni elévülhetetlen bűntettekért fegyházbüntetésre ítélni! A következő nürnbergi perekre gondolok!

Az elmebetegséget egykor úgy tekintették, mint valami tévedést, amit logikus érvekkel gyógyítani lehet. Azt hitték, hogy az elmebeteg téved, ezért ha jól elmagyarázzák neki a helyzetet, akkor rájöhet tévedésére. De nem! A szó szerinti, mert nem képletes(!) elmebetegség lényege a szkizofréniás társadalom valamennyi áldozatul kijelölt tagját illetően az, hogy semmiféle érvek nem győzhetik meg arról, hogy a Jobbik nemzetinek hazudott sajtószemetével és primitív, gyalázkodó és rágalmakat mocskoló pártbandáival végzetes trianoni borulást fog elszenvedni a lakosság! Nem győzhet meg egy elmebeteget a nyilvánvaló igazság, hogy míg mi kezdettől az Igazságot hirdettük, minden magyarok és a világ népei fölött a világot irányító Echelon-Rendszerekig bezárólag, addig Vona Gábor folyamatos menekülése mellett - pártsajtóin keresztül (kurucinfó, Barikád, Nemzeti Hírháló, Harc Tér stb.) - az összes pártot és médiumot abszolút megelőző erőbedobással üldözött, ebből is látható módon a Jobbikkal és ezekkel az emberekkel csakis a Háttérhatalommal kötött paktumok szerint lehet országépítés helyett végső trianoni rombolást elkövetni. Egy elmebeteg nem érti meg azt, hogy mi azért voltunk az Ellenség, mert 100 év elektrosokk terápiáit és pszichiátriai tömeggyilkosságait, a hadsereg bűnügyeit és az állam politikai gyilkosságait, a rendőrség és a titkosszolgálatok belső működését és eszközeit tártuk fel, és abszolút könnyen kivitelezhető programmal rendelkeztünk a Háttérhatalom (Nagy Babilon) leleplezése által a magyarság minden népek fölé emelésének, valamint az ország és általa a világ legideálisabb irányba terelésének! Vona Gábor emberei és pártsajtója már a rendőrségi-, titkosszolgálati stb., valamint a politikai gyilkosságokról és az Echelon létezéséről való tényfeltárást is megpróbálták szüntelen bagatellizálni, valamint gúny és megvetés tárgyává tenni, minden áldozatunkon disznócsülkeikkel tiporva, akik üldöztettek és megölettek a Földön, mialatt Istennek már az említése miatt is gyalázkodó káromkodásba és komédiába kezdtek (miközben éppen ezek miatt a vadállatok miatt kellett eltitkolnunk annyi mindent), az ún. "Utolsó Trianon" (szintén Hatalmi Kifejezés!) legalacsonyabbrendű nép-, nemzet-, haza- és Emberiségárulóiként!

Egy elmebeteg patkánytársadalom, amely a világ minden korához és összes népéhez hasonlóan a százezredik és milliomodik álmegváltó, mára a tömeggyilkosságok leghevesebben védelmező pártjában, az Igazság legádázabb üldözőinek pártjában, a Jobbikban lelte halálát, ahelyett, hogy az Igazsággal, a bátorsággal és a tudással kapaszkodott volna össze, nem méltó sem hozzánk, sem arra, hogy a világosság példaképeként szolgáljon az Emberiség előtt, a Mindenható Isten Dicsőségére. Ama Isten és Ama Krisztus Kegyelméből, Akit minden idők leghitványabb és legjellemtelenebb Vona-párti pártszemete káromolt, gúnyolódva és a Sátán rosszindulatú pártkacajával egybekötve azért, mert a Nevükben hirdettünk! Ráadásul azt az igazságot hirdettük (így a legfontosabb ügyben, az Echelon-Világhatalom leleplezésében), amiről mind Vona Gábor, mind a kurucinfó stb. régóta tudják, hogy tovább már nem elrejthető, tovább már nem titkolható! Azaz ki fog derülni, hogy miközben Vona Gábor csendes fedezékében pártsajtója az utolsó disznóit nevelte fel nemcsak e Földnek, de az egész világnak is, aközben Vona Gábor utca- és médiaszemete voltak, akik kifejlett és levágásérett, általuk kitenyésztett pártdisznókondájuk fedezékébe menekültek: előlünk! Hiszen szemtől szembeni vitában egy sem állhatott volna meg!

Amit én akarok ezért, azt korábban úgy nevezték: nürnbergi per!

Nem volt Istenkáromlóbb és Istengyalázóbb pártsöpredék és pártszemét Vona Gábor utcaszemeténél, és a magyarság Jobbikos példaképéül emelt kurucinfónál, amelyek Istengyalázása komolyan felvetette annak szükségszerűségét, hogy az iszlám országokhoz hasonlóan az Istenkáromlást törvényileg szabályozzuk az ilyesfajta tömeggyilkos, ördögi, hitlerista és sztálinista, fasiszta bűntettek megfékezésére. Természetesen nem halálbüntetéssel, hiszen azt a keresztyéni értékrend még ezen utolsó, Isten- és Krisztusgyalázó, Emberiség-ellenes és tömeggyilkos jellemű pártpatkányok ellen is kategorikusan Tiltja! A gyilkosságokat hagyjuk továbbra is a titkosszolgálatokra, valamint a kurucinfós jellegű álnemzetiek sátánsötét, primitív államállati hitványainak képviseletére, de a hatályos törvények rangjára ne emeljük. SOHA!

 


Az "Okos HVG, buta pártszolgálatosok és a Csillagok" című filmünk Kovács János (Nemzeti Hírháló) pártszolgálatos és más vonabandák butasággyártó és lealjasulás-követelő gyűlölethullámaira reagálva publikáltatott. Akik nem a tudásra és az erkölcsökre, hanem moslék pártszolgálatos idiotizmusra éhesek, azaz az Emberi Faj ellenségei, ne gyötörjék magukat, mert filmünk szinte 100%-ban csak értelmes embereknek képes használni, a fanatikus pártszolgálatosokat - akik mércéje nem az igazság és az erkölcs, hanem az, vajon mennyiben szolgálja ez az én uramat, teremtőmet, Vona Gábort, az olyat - csak még jobban lealjasítja. Egyértelműbben: TÁVOZZ, SÁTÁN! Maradj, ember!
(Molnár F. Árpád)

Akiket ellenségeink, az Emberiség ellenségei magasztaltak - így Vona Gábor és Für Lajos, valamint minden magyarnál antimagyaritább és rosszindulatúbb, közönségesebb és mocskosabb álnemzeti lapjainak vezetői és emberei -, éppen ezek azok, akiket nemhogy hazaárulásért, de Emberiség elleni bűnökért kellene régtől fogva bíróság elé állítani és fegyházbüntetésre ítélni. Azokat, akiket a Háttérhatalom, valamint annak lakájai, a CIA és az FSZB éppen azért ültettek a nyakunkra és a világ pusztítására, az eljövendő és elkerülhetetlenné vált háborúk megkonstruálására, mert tudták, és készültek rá legalább 1976 óta(!) [majd elmondjuk, miről van szó], hogy el fog jönni a Molnár F. Árpád, akit nem lehet likvidálni, kiderült, hogy mindenkinél többet mond el, mint amit valaha magyar, de kvázi vagy egészen az Emberiségből bárki elmondott, nem beszélve a legkevesebb 1976 óta előttük már nyilvánvalóvá vált Meghatározó Hatalmi Hátteréről, legkésőbb az utolsó évekre széles állami-titkosszolgálati körben kiderült, hogy mindenkinél jobban fogja képviselni nemhogy a magyarságot, de az egész Emberiséget is, mindazt véghezviszi a Háttérhatalom (a 2000 éve Megjövendölt elmeuralmi, politikai-gazdasági, globalista Nagy Babilon) vonatkozásában, ami eddig soha, senkinek nem sikerülhetett - mert mindeddig soha, senki előtt nem takarított úgy az Isten, hogy ez bekövetkezhessen -, közvetlenül előidézi, hogy a Háttérhatalom és az elmeuralmi világrendszer létezését a magyarság végre megértse, és ebből olyan társadalmi változások következzenek be, amik nem csak a magyar társadalmat, de az egész bolygót soha nem látott mértékben megváltoztatják és átalakítják, előkészítve az Emberiséget annak programozott barbárságáért és öngyilkos álhonvédő háborúiért bekövetkezésre ítélt csaknem teljes kiirtására.

Elmondtunk mindent, ami azóta bekövetkezett, és elmondjuk a jövőt is, mert a Teremtő Kegyelméből megkaptuk, hogy elmondhassuk, és az Isten olyan világ csúfjára vetette ezt a népet, hogy mert elmondtuk, ezért saját hóhéraira és a további magyarság elleni tömeggyilkosságok védelmére hivatkozva öngyilkos, utolsó trianoni háborút indított saját végső felszámolására, és az Emberiség totális besötétítésén keresztül annak Igazságos, Istentől való csaknem teljes kiirtására és elkárhoztatására. Az ellenem az Igazság miatt összeröffent és egymás hegyére-hátára bukásra szervezett sátáni disznókonda konstrukciója és világkonstrukciója egy az egyben Istennek az ókorban ügyről ügyre Tanúsított Hatalomgyakorlásának ujjlenyomatát idézi(!), melyet azok értenek meg Napnál világosabban, akik ismerik azt az Ószövetség nevű történelmi Dokumentumgyűjteményt, amit éppen azért Kaptunk a Mindenhatótól, hogy ez által is megismerhessük, milyen Ő, s hogy lám, azóta sem változott egy jottányit sem!

Azaz Ő a Hatalmas és a Rettenetes, Aki VAN, s Aki ma is ugyanúgy Dolgozik, mint akkoriban! Egy-egy személyt példázatul felmutatva, Saját Dicsősége és Hatalma Igazolására, Vele szemben az ember semmisségének és abszolút kiszolgáltatott voltának Bizonyítására kész messzire hajítani államokat, megbolondítani és ellenséggé aljasítani nemzeteket, háborúkat kirobbantani, eltörölni országokat, hogy Kiválassza valóban csupán azt a maradékot, amit a Júdásfaji bűnözők bolygóján az örökkévalóságra Tervezett!

Amikor egy nemzet - mint a magyar - egyszerre elmebeteg és morálisan elvadult, a gyógyszer hatékonysága, hogy az ne méreggé váljon az állatvilágban, ahová Isten az Ő választottait elküldte, éppen úgy kizárólag a Mindenható Radikális Tetteitől (Rendkívüli Kegyelmétől) függ, mint ahogy a kollektív pártpatkányelbutulás, szellemi és erkölcsi lealjasulás is kizárólag az Isten Által Őrködött, ellenségei által bitorolt elmetechnológiák elsöprően domináns uralma miatt jöhetett létre akkora világtörténelmi csúfságra, ahogy ez a magyaroknál bekövetkezett és a Jobbik által - amely a következő paródiáért kínlódik (tudatosan lealjasult őrültjei és Júdásai megbocsájthatatlan bűneire és örök szenvedésére) - elvégeztetett.

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek első és kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az Emberiség ellenségeinek Júdássöpredéke által aljas indokból és célból, napi Júdásétekért elrejtett Valóság pártmentes (tehát felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát: az égboltot homorú tükörként használják, amivel az USÁ-ban, Alaszkában, Oroszországban, Kínában stb. felépített HAARP-rendszerrel a világ távoli pontjára(!!!) történő fotonszórással személyeket, csoportokat, de egyszerre egy egész nemzetet is besugározhatunk úgy, hogy észre sem véve kerüljön alfa-befolyásolás, alfahullámú kontroll alá! De ébrenléti REM-állapotot (tudatos és nem tudatos ébrenléti álomállapotot) nem csak alfahullámokkal lehet előidézni. Amikor az MK-Ultra hivatásos elmeprogramozója...


HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-03-31. -
Nagy Babilon tömegpusztító fegyverei: teherjármű, gépkocsi és motorkerékpár
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: ... a GPS-nyomkövető és műholdas rendszerekkel a járművek sebességét lehetne korlátozni a vezető akaratától függetlenül is! (...) Nincs is szükség ennyi járműre, még kevésbé van szükség ilyen sok gyártóra!!! (...) Természetesen a háttérhatalmi média ezt mindig balesetnek tünteti fel, az Echelon-idióta népek tömegei pedig el is hiszik... (...) ... a modern gépkocsik teljesen tele vannak rakva elektronikával, és nem kell mást tenni, mint az adott pillanatban valamilyen elektronikus hiba, amit a Nagy-Babilon csinál az Echelon-fegyver segítségével, és máris van egy újabb halott!!! Ráadásul a gépkocsi teljes egészében lekövethető, hiszen a motorvezérlő elektronika jeleket bocsájt ki, és a mobiltelefonhoz hasonlóan be lehet azonosítani, és GPS-nyomkövető eszköznek használni!!!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-01. -
Kifordított világban élünk, ahol minden megtörténhet!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: A lehetőségek tárháza korlátlan!!! A fantázia is kevés hozzá lassan, hogy milyen szörnyűséges eszközök állnak bevetésre készen ahhoz, hogy az emberek életét kioltsák, valós létét álarc... babiloni álarc mögé kényszerítsék!!!! Abban azonban biztosak lehetnek, hogy Isten bőkezű lesz mindazokkal, akik Neki szolgálnak, és nem hagyja jutalom nélkül cselekedetüket!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu