Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, mp3-as, letölthető hírekkel!
!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
 

 

   

Egyeztetés a Soproni Rendőrkapitányság vezetője részére
 

2007-12-20.
Gőbl György
Soproni Redőrkapitányság Vezetője részére

Tisztelt Farkas Gábor r. alezredes kapitányságvezető Úr!

Ismételten, harmad ízben egyeztetést indítványozok a tegnap elötti napon (2007. 12. 18-án) bejelentett 84-es főút teljes lezárásával (a teljes zárás alól kivételt képez a megkülönböztető jelzést használó járművek azonnali és a 8518-as útra kihelyezett súlykorlátozás alá eső nehéz gépjárművek félpályás korlátozásra változtatással) tartandó rendezvény megtartásával kapcsolatban. Az egyeztetés idő pontjához rugalmasan alkalmazkodom, ha kérhetem előtte egy órával jelezni szíveskedjenek. Már most indítványozom az egyeztetésen elhangzottakról készüljön jegyzőkönyv, hangfelvétel.
Az egyeztetés és határozat hozatal előtt  Önt ismételten, másod izben, mint döntés és ezért felelősséget vállaló vezetőnek az alábbiakat szeretném figyelmébe ajánlani.

A 2004. május 1-je óta már megtiltási oknak nem minősülő, â��közlekedési rend aránytalan sérelme" fogalomkörében kimunkált rendőrségi gyakorlat érve köszön vissza a korábban Ön által aláírt határozatban â��járműforgalom szempontjából rendkívül fontos szerepet játszik". A Gytv. 8. § (1) bekezdését 2004. évi XXIX. Törvény 147. § (1) bekezdés a. pontja szerint azonban 2004. május 1-jétől a Gytv. 8. § (1) bekezdésében az â��illetőleg a közlekedés rendjének aránytalan sérelmével járna" szövegrész helyébe a â��vagy ha a közlekedés más útvonalon nem biztosítható" szöveg lépett.

     Ezzel a jogszabályváltozással a jogalkotó egyértelműen és minden jogalkalmazó szervre, így a rendőrhatóságra is kötelezően alkalmazandó norma formájában kifejezésre juttatta azt az alkotmányos alapelvet, hogy a békés célú gyülekezéshez való alapjog korlátozhatóságára csak kivételes körülményekben és csak szükséges mértékben kerülhet sor.

     A jogszabályváltozás oka az volt, hogy a közlekedés rendjének aránytalan sérelme megfogalmazás a rendőri szervek számára túl tágan értelmezhető, alkalmazható kategória volt, ez pedig lehetőséget adott a Gytv. hatály alá tartozó rendezvények önkényesen megtiltására. Ezzel szemben a jelenlegi hatályos korlátozási ok, eleve kizárja a közlekedési szempontok spekulatív, visszaélésszerű és megtiltási okként történő értelmezésének lehetőségét.

     A hatályos szabályozás csupán akkor teszi lehetővé a közlekedési szempontokra hivatkozó megtiltását egy rendezvénynek, ha valóban nincs objektív lehetőség a közlekedés más útvonalra való elterelésével történő biztosításának.

     Nem véletlen, hogy kikerült a közlekedés szó elől a jelző: a más útvonalon biztosított közlekedésnek nem kell tehát, akadály és zavarmentesnek lennie, a lényeg az, hogy aki egy országrészből/településről el akar jutni egy másik országrészbe/településre azt megtehesse. A szabályozásban benne rejlik az, hogy a gyülekezési jog, mint a véleménynyilvánítási szabadság egyik garanciális alapjoga, bizonyos mértékben járhat mások akadálytalan és zavarmentes közlekedéshez fűződő érdekének korlátozásával, sérelmével.

     A Gytv. hatályos szövege semmilyen megszorítást nem ad ebben a körben, tehát ha a közlekedés biztosítása esetlegesen csak rendkívüli nehézségekkel lenne megoldható, akkor sem lehetne megtiltani erre hivatkozással a rendezvényt. Nem bízható a rendőrhatóság visszaélésszerű mérlegelésére az egyik legfontosabb alapjog gyakorlása, ezért került be a Gytv-be egy teljesen objektív kategória.
 


       Itt jegyzem meg, hogy súlyos - de a jogalkalmazó szervként jelen ügyben eljáró rendőrhatóság felelősségét egyáltalán nem mentő - jogalkotási hiányosság, hogy a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról szóló 15/1990. (V.14.) BM rendelet 4. § (5) bekezdése a Gytv. hivatkozott 2004. május 1-jétől hatályos módosítása ellenére az eltelt több mint három és fél évében nem változott.

     Egy demokratikus jogállamban következmények nélkül elképzelhetetlen, hogy egy ilyen súlyú alkotmányos alapjog gyakorlását szélesebb körben lehetővé tevő törvénymódosítást ne kísérne azonnal a végrehajtási rendelet megfelelő tartalmú módosítása. A hivatkozott BM rendelet módosítására megalkotása óta nem került sor, annak ellenére, hogy azóta a Gytv.-t négyszer módosították. Ennek fényében elgondolkodtató, hogy miként viszonyul az államhatalom a demok- ratikus szabadságjogok érvényesülésének kérdéséhez, ha a Gytv. végrehajtási rendeletében nem látja szükségesnek az egyébként miniszteri hatáskörbe eső módosítást.
 

Tájékoztatom Kapitány Urat, hogy e levelet és az azzal kapcsolatos választ a nyilvánosságra hozom az ügymenet teljes áttekinthetősége, átláthatósága érdekében.
 

Együttműködésében bízva várom jelentkezését.
 


Sopron, 2007. december 20. 07:20

                                        Tisztelettel:    Gőbl György
                                                 Civilek a Nemzetért Mozgalom
                                                        Soproni Közössége
                                                9400 Sopron, Szellő utca 7. fszt. 1.


kapják: címzett
            Országos Rendőr-főkapitány
            Megyei Rendőr-főkapitány
            médiák
            nyilvánosság
 
Előző cikk:
2007-12-20. -
Panasz a BRFK felé a soproni rendőrség ellen
/Gőbl György/
Részlet: A soproni rendőrségre már több mint fél éve e-mailen jelentem be a demonstrációkat ( lásd. csatolt fájl)! A mai napig az Erzsébet hídi rendezvény e-mail bejelentésére semmilyen írásos választ nem kaptam. A rendezvény bejelentéséről igazolást két alkalommal is kértem (lásd 2-3. sz melléklet)!
Lap teteje Következő cikk:
2007-12-29. -
Szolidaritási felhívás lelki csatlakozásra, az éhségsztrájkoló jezsuita Atyák és 12 társuk mellett!
/Cságoly Péterfia Béla-(Gőbl György)/
Részlet: Legyen figyelmeztető Sólyom Lászlónak is, hogy a törvények betartása senkit nem mentesít egy ennél nagyobb hatalom, a jó erkölcs hatalma alól.
   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu