Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Magyar feltámadás?

 

2008-08-12.
Rozgics Mária (2008.08.08.)

Akkor is Jézust kiáltsunk, amikor Barabások vesznek körül bennünket!

Hatvanhárom éve, a második világháborút lezárandó, a „béke zálogaként” Japán két nagyvárosára atombomba hullt. Hirosimában és Nagaszakiban néhány perc alatt több tízezren lelték halálukat, sok százezren pedig borzalmas kínok között szenvedtek rövidebb-hosszabb ideig. 1945. augusztus 6-ának üzenete azóta is ott lebeg a világ vezető politikusainak szeme előtt: mint ahogy majd kétezer évvel korábbról Krisztus keresztre feszítésének pillanata is. Ha nem azt cselekedjük, amit kijelöltek számunkra, ez lesz a sorsunk!

A Via Appiától a Golgotán át, Hirosimáig hosszú utat tett meg az emberiség, de sem addig, sem pedig azóta vajmi keveset tanultak belőle. Az esztelen öldöklés legfeljebb csak a fegyverek minőségében hozott változást, ám sem békét, sem pedig élhetőbb életet nem eredményezett. Nem véletlen Isten intelme: „ki fegyvert fog, fegyver által vész el” -, ezt a fegyvert azonban csak képletesen kell mindenkor gyilkoló eszköz gyanánt felfogni.

Mert ölni – nagyon jól tudjuk - lehet szóval és nem tevéssel épp úgy, mint puskagolyóval. S az évszázadokon át dúló hatalmi harcok végeredményében egyre inkább megmutatkozik ez a beteljesülés: az emberiség lassan kipusztítja önmagát, mert ember, ember ellen fegyvert fogott, s a gyilkos kór már szinte mindenkit megfertőzött. A hatvanhárom évvel ezelőtt ledobott tömegpusztító fegyver lehetett volna az intő példa arra, hogy megmutassa, mivé képes válni az ember esztelen hatalommámorában, féktelen önzésében.

S azóta? - mint ahogy Vörösmarty Mihály Guttenberg könyvnyomtatásának 400. évét ünnepelvén jogosan vonta kérdőre az emberiséget, hogy ment-e előrébb a fejlődés kereke, ugyanúgy elmondhatjuk ma is, hogy a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atomhalál nemhogy kijózanította Földünk lakóit, hanem, ha lehetséges fokozni az embertelenséget, bizony XX. századunkban ennek minden példájából bőséges ízelítőt kaphattunk.

Felsorolni is lehetetlen, hány és hány atomrobbantással, újabb és újabb gyilkoló eszközökkel való kísérletezéssel pusztítják életterünket. Hiszen, ha csupán „humánus” célra fordítanák a felhalmozott tudást, akkor is elég riasztó lenne a kép, mint ahogy Csernobilban, negyvenegy évvel a Japán katasztrófát követően is ízelítőt kaptunk, az egyéb „technológiai” katasztrófákat már nem is említve.

Elgondolkodtak már azon, vajon hány és hány tízezer műhold szennyezi légterünket, a fejlett államok „jóléte” micsoda természeti katasztrófákat vetít elénk? Ha semmi más gondunk nem volna is, bőségesen jutna a tudósok számára feladat, hogy megmentsék a Földet.

S helyette mi van: 1945. augusztus hatodikát követően is száz és százezer számra gyilkolják halomra embertársainkat, pusztítják a természetet, a jobb életfeltételek, az emberibb élet cinizmusával. De lehet-e ott az emberibb élet alapjait lerakni, ahol az ártatlanok százezreit halálba küldő atombombára egy életet adó édesanya nevét írják?! Az a cinizmus, ahogy a B-29-es bombázó az Enola Gay, azaz Paul Tibbets ezredesnek, a pilóták parancsnokának édesanyja nevével lett kereszteltve, azóta is mételyezi a világot.

Emlékezzenek csak: két éve a libanoni kisgyermekek ezreit hasonló módon bombázták halomra az Izraelből kilőtt, „csökkentett” atomtöltetű rakétákkal. Igaz, arra nem Tibbets ezredes édesanyjának a nevét vésték rá, hanem zsidó kisgyermekek rótták fel a nevüket, s küldtek vidám üzeneteket libanoni gyermektársaiknak. Mintha a tömegpusztító rakéták talán életet, s nem borzalmas kínhalált okoztak volna Bejrút földjére hullva.

Hiába, a történelem gaztettei is ismétlik önmagukat.

S ebben nincs különbség a keleti vagy nyugati blokk között, elég, ha a napokban elhunyt Szolzsenyicin életrajzát tanulmányozzuk. Máig tisztázatlan, hogy hány és hány százezer, millió ártatlan foglyot kínoztak halálra, éheztettek ki a dicső kommunista vezérek a gulágokon, miközben a békeharcos Nyugat szemet hunyt felette. Hiszen ma már az is köztudott, hogy a Nobel-díjas író a hetvenes évektől Amerikában élt, s a borzalmak birodalmáról egyre-másra jelentette meg tényfeltáró dokumentumait, az emberjogi élharcosok azonban becsuktál szemüket, befogták fülüket, hiszen a mammon erősebb minden erkölcsi követelménynél.

De hát nem ugyanezt tették akkor, amikor az Auschwitzhez és a többi haláltáborokhoz vezető vasutakra egyetlen bomba sem hullott, annál több a civil lakosokat menekítő Drezdára. A valóságos holokausztot megélő német nép még ma sem tudja pontosan, hányan pusztultak el borzalmas kínok között a szövetségeseik jóvoltából!

S itt a történelmi párhuzam: a világ erkölcs-csőszei, az önmagukat világbéke őreinek kikiáltó cionista eszmétől áthatott amerikai hadseregben, törvény által felhatalmazva lehet akár még halálra is kínozni a foglyokat, mindenesetre az emberi méltóságra és humánus bánásmódra vonatkozó előírásokat a szolgálati szabályzatukból töröltették. Vegyék csak elő a guantanamói támaszpontról megjelent képeket. De citálhatnánk a Délszláv háborút, vagy a mai „pártunk és kormányunk” dicső példaképeit: Pol-Potot és Mao Ce-tung-ot, vagy akár csak a tíz éve Pekingben lezajlott véres eseményeket, bizony Hirosima tragédiája csak kezdet, a legújabb tömegpusztító eszközök kezdetének dátuma volt.

A mögöttünk hagyott hatvanhárom évben felsorolni is lehetetlen, hogy Kambodzsában, Vietnamban, Algériában, Kongóban, Csádban, Irakban, Iránban, Kuvaitban, Libanonban, a volt Jugoszlávia területén, majd Csecsenföldön, Grúziában, Írországban, a Baszk földön, Fekete Afrika számtalan országában, majd napjaink iraki, afganisztáni borzalmai során hány milliónyian vesztették életüket.

Az 1956-os magyarországi háborús bűnöket ki ne felejtsük a sorból, s az azt követő kegyetlen megtorlásokat és a magyar lakosság tízezreinek gulágokba való elhurcolását, mint ahogy az ötvenhat előtti nemzetet megnyomorító gaztettekről is mélyen hallgat mindahány, aki valaha is a hatalom közelébe került. Mintha Recsk, Hortobágy, Fertő, a pécsi uránbányák és a többi hazai gulág nem is létezett volna, mint ahogy a Belgrád rakparti, a Jászai Mari téri és a Köztársaság téri kazamaták húsdarálós pribékjei nem ölték volna halomra a nemzet színe-javát!

S mindehhez az aljassághoz még a vegyi- és biológiai fegyverek alattomos pusztítását hozzá sem tudjuk számítani, mert bizony modern korunk „népsűrűségi” mutatóit ezek a tényezők is szabályozzák.

S a borzalmas világkörüli körkép után maradjunk hazai vizeken, hisz napjainkban a legalattomosabb titkos féreg leginkább a magyarságot pusztítja. Napjainkra egy csernobili katasztrófával felér mindaz, amit a mögöttünk hagyott húsz esztendő „eredményezett”. Lélekben és testben! Mert, aki eddig túlélte az ételeinkben, italainkban ránk szabadított mérgek armadáját, azokat lélekben igyekeznek megtörni. Munkahelyek tíz- és tízezreit számolták fel, most pedig a még meglévő mezőgazdaságunknak estek neki, az oktatásról és egészségügyről már nem is beszélve. Gyermekeinket külhonba akarják elűzni, a munkában megfáradtakat, vagy kenyérkereseti lehetőségtől elesetteket pedig idő előtt a temetőbe! Hogy néhány ezernyi léha here ideig-óráig túlélje azt, ami a Napnál is világosabban rajzolódik elénk: vagy meg tudjuk menteni közösen a Hazát, s vele együtt Földünket, vagy pedig együtt pusztulunk. A Természetet szerencsére nem lehet korrumpálni, s hiába minden mesterkéltség, az élhető élet vagy mindannyiónknak az emberhez méltó életteret adja, vagy elpusztulunk mind egy szálig.

Az utóbbi években éledezik ugyan a magyarság, egymást érik a lélektől lélekig érő találkozások, Csiksomlyó, Kárpátalja, Felvidék... a globalizmusnak behódolt politikusokon felülemelkedve Kárpát-medence népei kezdenek végre egymásra találni, s lassan megértik, hogy ezt a sok here pimaszt, Széchenyi István szavaival élve, a poklok fenekére kell küldeni, hogy visszataláljunk oda, ahonnan az emberiség bölcsőjéből indulva még szép volt a szép, igaz volt az igaz. Ahol minden ajakról a Nem Nemnek hangzott, s az Igen minden körülmények között Igen volt, ahol az összesereglett tömeg soha nem lett volna képes Barabást kiáltani akkor, amikor tiszta szívéből tudta, hogy csakis az isteni út a járható.

A példa tehát adott, az útra is ráléphetünk, csak végre akkor is Jézust kiáltsunk, amikor Barabások vesznek körül minket. Szinte észre sem vesszük, hogy milyen egyszerű legyűrni a félelmet, csak egész egyszerűen bízni kell önmagunkban, bízni a hitünkben, a magyarság megtartó erejében, s ahogy az ige is hirdeti: segíts magadon, Isten is megsegít, az eredmény sem várat sokáig magára.

 

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
HÍRHÁTTÉR: Minden rekordot megdöntve
2008-08-09. - HÍRHÁTTÉR TV: 888 - A Kicserélt Emberiség - Molnár F. Árpád történelmi beszéde
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: E film önmagában is meg fogja változtatni egész gondolkodását. Soha a 15 milliós magyarságból senki nem merte elmondani mindazt, ami e filmben elhangzik. A magyar történelem során egyetlen személy volt, aki Molnár F. Árpádon kívül e dolgokról nyíltan is beszélni mert: Drábik János, 4 évvel ezelőtt. (Film, 83 perc)
(A film megtekinthető és letölthető!)

 

2008-08-01. - HÍRHÁTTÉR TV: Géntechnológia a globalizáció urai kezében
/Molnár F. Árpád/
A tartalomból: Helyzetünkre példázatként arról beszélünk, hogy néhány évtizeddel később, amint egy faj bárhol felfedezi a rádióhullámok létezését, hozzákezd saját DNS-ének megváltoztatásához, és fajtársai fölé emelkedve istenné válik. (Film, 26 perc)

 

 

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
és
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:
Lépték Drábik János "lakitelki" előadásához - A könyvtárból a jövőért és a legnagyobb magyarokért
/Molnár F. Árpád által/
(22 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt. Csakis a film megtekintése után célszerű meghallgatni a hangfelvételt, mely léptékül és további leleplező módon szolgál az előadáshoz, s melyhez a tapasztalásért nagyon ajánlott a fülhallgató.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

 

Az angol szerverről betiltva:
2008-07-19. - Az Alkotmányt megsemmisítő államtitkokból - HÍRHÁTTÉR TV: Hatalmak szemei vagyunk - Amit leleplezünk, Történelem
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A következő totálisan elhallgatott, világtörténelmi jelentőségű találmányról a Hírháttér TV. Államtitok a totális ellenőrzésről, melyet globális elhallgatás övez. (Film, 10 perc)


 

2008-07-17. - HÍRHÁTTÉR TV: Tudatosan idegen érdekek szerint - Kőrösi Imre, volt országgyűlési képviselő
/Kőrösi Imre - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Magyarország tönkre tétele, tudatos kiszolgáltatása és eladása. A politikai bűnözés, azaz a maffia globalizált. Elvtelen globalizációs hatalom, a mammon birodalma, ahol minden döntés a pillanatnyi üzleti szempontok szerint, következetlenül és embertelenül zajlik. (Film, 10 perc)


 

2008-07-07. - HÍRHÁTTÉR TV: Az elkészült jövő - Alternatív energiák és energiaforrások
/Kőrösi Imre - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Alternatív energiák és energiaforrások. Hatalom, globalizáció, központ, jövő és faji katasztrófa. (Film, 11 perc)

 


 

Az angol szerverről betiltva:
2008-07-03. - HÍRHÁTTÉR TV: Magyar gazdaság és globalizációs hatalom
/Fenyvesi Theresa (Németország)/
Tartalom: Fenyvesi Theresa tanárnő, németországi születésű német állampolgár, világutazó, aki Afrika számos országában is huzamosabb ideig élt, a magyar mezőgazdaságról és agráriumról, valamint a háttérhatalomról. (Film, 18 perc)

 

 

 

 
Előző cikk:
2008-08-12. -
A pontos recept a tulajdon "szerzésére" ......... a TUTI, a BEFUTÓ!!!
/Tóth Katalin (tkatalin)/
Részlet: Nézd ki a házat, ami tetszik, de ne felejtsd el, hogy jólszituált legyen a gazdája, és sok értékes ingóság is legyen benne. Végy egy csaló ügyvédet, aki hajlandó hamis adásvételi szerződést írni a ház megvételéről, persze jó alacsony, ún. kialkudott árral. Hamisítsd alá a tulajdonos nevét. Így máris a tied papíron a ház.

Lap teteje

Következő cikk:
2008-08-12. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:

Séta a homoszexualitás körül

/Molnár F. Árpád/
(Jean Michel Jarre "Napéjegyenlőség" című albumának 3. darabjával.)
Tartalom: Kényelmesen a homoszexualitáshoz és a homoszexuálisokhoz való helyes viszonyulásról, bel- és külföldi tüntetésekről és nemzeti kulturáltságról, a Jézus Krisztusi Tanítások alapjain. Közben végig szól a zene.
KLIKK az oldalra! (35 perc)
A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu