Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, mp3-as, letölthető hírekkel!
!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
 

 

   

MAZSIHISZ-botrány a békesség ellen kontra Jézus Krisztus
 

2007-12-05.
Molnár F. Árpád
A MAZSIHISZ újabb botrányában, a szegény magyar lakosság között a sértett multimilliomost és multimilliárdost játszva hivatalos és nyilvános nyilatkozatban közölte, hogy nem vesz részt a Sólyom László köztársasági elnök és a keresztyén egyházi vezetők által közösen képviselt vacsorán, mert szerintük Sólyom László Úr nem képviseli elég erélyesen az ő faji gyűlölettörvényüket, azaz nem gyújtogat és nem bujtogat. A MAZSIHISZ újabb botránykeltő nyilatkozatai és kirekesztő aknamunkái miatt születtek erkölcsi jellegű, a MAZSIHISZ-t józan belátásra, békességre és mértéktartásra, mások véleményének és megbecsülésének tiszteletben tartását kérő nyilatkozatok - természetesen nem a tévé által futtatott személyek részéről, hiszen a cseppet sem kisebbségi szolgasorban sínylődő média egy az egyben a többségi erőt és hatalmat bitorló zsidó milliárdosok kezében van.

Vizsgáljuk meg egy kicsit Evangéliumi szempontból a helyzetet, és a MAZSIHISZ felé küldött békebeszédek értelmét:

Jézus Mondta a tanítványainak:

- Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és nektek fordulván meg ne szaggassanak titeket. /Máté 7:6./

Szép dolog a Mossad erőszakos nyomulását, szándékos botránykeresését és ennek a tudatos, antiszemita-gyártó rombolásnak a veszélyeit ilyen nyíltan kimondani. Sokunkban benne van, de nem merjük mondani, pedig azok, akik zsidóknak nevezik magukat, éppen - ahogyan Stoffán György mondja - az antiszemitizmus gyártására törekszenek.

Úgy szoktam ezt mondani, hogy ha két lehetőség kínálkozik egy cél eléréséhez, akkor a "zsidó" azt választja, amelyik háborúhoz vezet.

Ennek oka a vallási és kulturális, valamint a minden népek esetében küllemben és jellemben egyedi görbét eredményező genetikai háttérből ered.

Miért írom mindig idézőjelben a "zsidók" szót, és miért mondom, hogy "azok, akik magukat zsidóknak nevezik"? Azért, mert keresztyén vagyok, és ha másként fogalmaznék, akkor Evangéliumellenesen beszélnék. Ugyanis Jézus Íratja a Jelenések Könyvében:

- Tudom a te dolgaidat, nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy [mármint lélekben, nem úgy, mint a "zsidók", akik meg politikai hatalomban, cégek tulajdonosaiként és irdatlan pénzben stb. - a szerk.]), és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.

Tehát Jézus a gazdagodós, harácsolós, kapzsi, milliomos és milliárdos "zsidóktól" Megfosztja a zsidósághoz való tartozás címét, és Kijelenti, hogy ők nem zsidók, hanem a Sátán zsinagógája.

Keresztelő János hasonlóképpen fogalmaz (nem csoda, hogy Jézust meggyilkolták, Jánost pedig lefejezték):

- Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. /Lukács 3:8./

Azaz János előre vetíti, hogy a nem fajzsidók közül is teremtethetnek valódi zsidók, a genetikai háttér pedig semmit nem jelent, ha nincs mögötte a Jézus Krisztushoz való megtérés és a bizonyságul szolgáló jó cselekedetek. Ezeket a szavakat éppen az olyan farizeusokra mondta, akik a MAZSIHISZ "zsidó" nacionális támogatói köreihez tartoznak.

A Lukács Evangéliumában Jézus egy példázatban Beszél arról, hogy a MAZSIHISZ-hez hasonló gazdag, multimilliomos "zsidók", akik a szegényeken nem könyörülnek, a Pokolba kerülnek azokkal szemben, akiknek nem segítettek. A szemkilövő-párti mazsihiszizmus más helyeken van megemlítve a Sátán és az ördögök bizonyságtételeiként, hasonlóan súlyos, Istentől Ítélt Megtorlásokkal Kijelentve:

Meghalt a koldus, és vitetett az angyaloktól Ábrahám kebelébe; meghalt a gazdag is, és eltemettetett. A Pokolban felemelte a szemeit - kínokban lévén -, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt [a szegényt, aki mellett elhajtatott sofőrjével a luxusautóján, a faji gyűlölettörvényét, és további egyéb multimilliomos jogait követelve gyarmati földön (lássd Peresz nyulatkozatát!) - a szerk.] annak kebelében. És ő kiáltván, mondta:

- Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt
[a szegényt, akinek nemcsak gyűlölettrövényre és Lomnici Zoltánnal való ünneplésre, de sofőrre és multimilliókra sem tellett - a szerk.], hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.

Mondta Ábrahám:
- Fiam, emlékezz meg arról, hogy te javaidat elvetted a te életedben
[idegen földön a faji felsőbbrendűségi gyűlölettörvényét, Lomnici Zoltán LB-elnököt, a sofőrt és a luxusautót, a parolákat az antikrisztussal, azaz Gyurcsány Ferenccel - a szerk.], hasonlóképen Lázár is az ő bajait [utóbbi meg az utcán fagyott meg, mert a kormány 42 milliót költött a vizitdíj reklmáozására, ahelyett, hogy 42 hajléktalannak az életét egy lakással megoldotta volna - a szerk.]: most pedig ő vígasztaltatik, te pedig gyötrettetsz. Továbbá: mindenekfelett mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának innét hozzátok átmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. /Lukács 16.rész/

Látható tehát, hogy a MAZSIHISZ és a függő és szubjektív Lominici Zoltán legfelsőbb bírósági elnök nem zsidó, hanem a Sátán zsinagógája. Nincsen nekik tehát más vallásuk, csak az, amit a Sátán adott.

Molnár F. Árpád
azoknezo@citromail.hu
 
Előző cikk:
2007-12-05. -
Vallási intolerancia és keresztyéngyűlölet a politikában és a médiában; Lomnici Zoltán LB-elnök és a Mossad
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Hallottuk - a médiában nem merte Orbán Viktor elmondani -, hogyan gyakoroltak rá nyomást abban az irányban, hogy befejezze ő is és társai is a Jézus Krisztus Idézgetését. Jézus szerint az ilyenek az ördögök közül valók. Jó volna, ha Orbán Viktor végre kinyögné, hogy azért hallgatott el a Jézus Krisztus bármiféle terjesztéséről, mert a zsidók miatt nemzetközi nyomás volt rajta, hogy befogja végre a száját.
Lap teteje Következő cikk:
2007-12-05. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:
Nyílt üzenet Bencze Józsefnek rendőrstílusban

/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Erőteljes, nyílt üzenet Bencze József országos rendőrfőkapitánynak a lakosság elleni megtorló intézkedések fokozásáért tett beszéde miatt. KLIKK az oldalra!
A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu