Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Nagy Sándor (Naleksz):       "Ne szólj szám, nem fáj fejem! - echeloni parancs és hazugság. Aki ezzel szemben igazat mer mondani, az védelmet kap; nem csak magának..."   (2009 április)

   

Megfelelési kényszer

 

2009-05-03.
Soós József (Kárpáti Magyar)


Soós József Úr cikke kapcsán tett, mindössze 4 perces filmajánlatunk Pajor András lelkész szavaival, Hírháttér-rendezésben. A film címe: "Megalkuvó papság; Forradalom". Ide kattintva saját gépére mentheti!
(Molnár F. Árpád)

 

Amiről írunk, egyfajta "PSZICHOLÓGIAI" hadviselés, mely a NAGY-BABILONI HÁTTÉRHATALOM és az "egyén" között valósul meg! Erről nem szeretnek beszélni a "pszichológus szakemberek", mert ez KÉNYES TÉMA, mely hamar elmehet olyan irányba, mely nem kedvező a HÁTTÉRHATALOM számára, és hamar bele lehet "merítkezni" az ECHELON-elmeirányító rendszer rejtelmeibe!

Folyton azt "sulykolják" mindenfelé az emberekbe, amit a "Rendszer" megkövetel tőlük! KÖVETEL, mert már olyan szintre jutott el, hogy KÉNYSZERÍT-KÖVETEL! Nem elég neki az elvárás, a FELTÉTEL NÉLKÜLI ENGEDELMESSÉGET KÉNYSZERÍTI KI MINDENKIBŐL, ÉS MINDEN ÁRON!

Kivételt képeznek ez alól azok a személyek, akik nem RÉSZEI ENNEK A VILÁGNAK, CSAK BENNE ÉLNEK! Így, ezekkel a szavakkal fogalmazza meg Krisztus Jézus 2000 évvel ezelőtt azt, hogy kik azok, és hogyan élnek, akik NEM ENGEDELMESKEDNEK A NAGY-BABILON AKARATÁNAK!

Egy "ember a nagy sokaságból", vagy összességében a népek tengere is BEHÓDOLT A TITOKZATOS NAGY BABILONNAK! Ami a legszörnyűbb, hogy tették ezt a SAJÁT AKARATUKON KÍVÜL, ÉS TUDTUK NÉLKÜL! Ebből is látszik, hogy az ÁLLAT ÉRTELMI SZINTJÉN VANNAK TARTVA AZ EMBEREK, vagyis az egész Emberiség egy MENTÁLIS BÖRTÖNBE VAN ZÁRVA!

HÁTTÉRHATALOM MEGKÖVETELI AZT, hogy hogyan, és milyen formában kell élni, és alkalmazkodni a "világi dolgokhoz!" Mert ha valaki ezt nem teszi, akkor "leírják-megfosztják mindenétől", de ne felejtsük el, hogy csak azt tudja elvenni a HÁTTÉRHATALOM, amit Ő adott, vagyis amit maga a "Rendszer" bocsájtott rendelkezésére az egyénnek és a társadalomnak egyaránt! MIVEL AZOKAT A KINCSEKET, MELY A TEREMTŐ ISTENTŐL JÖN, ELVENNI NEM TUDJA, ÍGY AZ ÖRÖK ÉLETTŐL ÉS BOLDOGSÁGTÓL SEM KÉPES MEGFOSZTANI SENKIT SEM! Természetesen abban az esetben, ha az egyén SZÍVÁLLAPOTA olyan, hogy az ATYA lehetőséget biztosított neki a VALÓSÁG, ÉS IGAZSÁG MEGISMERÉSÉRE!

MEGFELELÉSI KÉNYSZERBEN ÉL A VILÁG LEGNAGYOBB RÉSZE, ÉS RETTEG ATTÓL, HOGY HA NEM AZT TESZI, ÉS NEM ÚGY, AHOGY AZT ELVÁRJÁK TŐLE, AKKOR MINDENT ÉS MINDENÉT ELVESZTI!

Pedig ez NEM IGAZ, nem így van, csak a HÁTTÉRHATALOM akarja ezt elhitetni mindenkivel azért, hogy PUSZTULÁSBA VIGYE A BŰNBEESÉS ÁLTAL! Vagyis szándékosan, minden eszközzel azon munkálkodik (az ECHELON-rendszert is beleértve), hogy ELPUSZTÍTSA AZ EMBERT, ÉS FÉLREVEZESSE, AMINEK A KÖVETKEZMÉNYE A HALÁL, GYEHENNAI MEGSEMMISÜLÉS LESZ!

Nézzünk gyakorlati példákat a MEGFELELÉSI KÉNYSZERRE!

     - MUNKAHELY: elsősorban a pénzforrások elapasztásával szolgáltatja az első nyomást a HÁTTÉRHATALOM az egyénre és családjára! Mert minden a FENEVAD számával van ellátva, vagyis a tulajdonát képezi, és annak ad belőle, akinek akar!

Ezzel már a LEGFŐBB LÉLEKTANI NYOMÁST MEG IS VALÓSÍTOTTA!

     - CSALÁD, HOZZÁTARTOZÓI KÖTELÉKEK: második lépésben az ERKÖLCSI ellehetetlenítést, elidegenítést is felhasználhatja, mely segítségével élvezhetetlenné téve, és szakadékot képezve választja el az egyént a boldogulást jelentő szeretetteljes családi, baráti kötelékéből!

Ez szintén hatalmas áldozatok, és szenvedések forrását jelentheti!

     - ANYAGI ÉS EGYÉB CSAPDÁT ÁLLÍT AZ EGYÉNNEK: Olyan helyzetbe, szituációba hozza az embert, amiből semmi esetre sem tud saját maga számára kedvezően, vagy legalábbis veszteség nélkül kijönni! Ez lehet anyagi, erkölcsi-morális, és egyéb veszteség!

Legtöbb esetben "időleges tudatlanságot okoz" annak érdekében, hogy a VALÓS HELYZETET ne legyen képes felmérni, és átlátni az egyén!

     - ÁLLAMI, HÁTTÉRHATALMI TÖRVÉNYEK, KÖTELEZETTSÉGEK, BANKI-PÉNZÜGYI DOLGOK....... kényszerből történő vállalása!

Ezen "kötelezettségeket" a HÁTTÉRHATALOM hozta létre azért, hogy az egyént és a társadalmat problémák elé állítsa, melyek nehezen, vagy egyáltalán nem megoldható következmények, bajok forrását eredményezik!

     - EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁK, ILLETVE HALÁL bekövetkezése!

Kedvelt módszere a HÁTTÉRHATALOMNAK, hogy családokra hozza a bajt és a bánatot azzal, hogy BETEGSÉGET és HALÁLT hoz a házra! Ami következtében megváltozik minden további feltétel az életben maradottaknak, legfőképpen, ha keresőképes családtag megy el!

Illetve még ezen felül azt is eléri, hogy a bánatukban szenvedő családtagok és egyének "életben maradt tagjai" MEGKÉRDŐJELEZIK AZ IGAZSÁGOT ÉS ISTEN LÉTEZÉSÉT!!! Ezzel is hatalmas vészt és károkat okozva mindenkinek és mindennek!

     - ÉRTELMETLEN HÁBORÚK, SEHOVA NEM VEZETŐ PERESKEDÉSEK előkészítése, megvalósítása!

Ebben az esetben is NEMZETEK, NÉPEK veszhetnek oda, és hosszú távra szenvedhetnek annak súlyos HÁTTÉRHATALMI KÖVETKEZMÉNYEITŐL!

Ezen kívül "kisebb-nagyobb perek, esetleg államközi vitasorozatok bekövetkezése, mely mindenki számára kedvezőtlen, és hosszú ideig tart!

DE A MEGFELELÉSI KÉNYSZER MIATT MINDENKI IGYEKSZIK SZOLGÁLNI/KISZOLGÁLNI A NAGY-BABILONI HÁTTÉRHATALMI RENDSZERT ANNAK REMÉNYÉBEN, HOGY ÍGY VALAMELYEST NYUGODALMA LESZ, ÉS BÉKÉN FOGJÁK HAGYNI!

De senki ne ringassa magát hiú ábrándokba, mert NAGY-BABILON egyetlen egy foglyát sem szívesen engedi el! Önszántából biztosan nem, ezért ISTEN SEGÍTSÉGÉT KÉRVE, KRISZTUSBA HELYEZVE A BIZALMAT küzdeni kell azért, hogy mindenki lemossa magáról a FENEVAD PECSÉTJÉT, és kivonja magát az irányítása alól! Sajnos a "befolyása alól" nehéz, mert mindig visszajár, megkísért! Igyekszik az utolsó pillanatig a bűnbe és a kárhozatra juttatni mindenkit és mindent!

Tisztelettel:

Főszerkesztő: Molnár F. Árpád
Szerkesztő: Kárpáti Magyar

(Készült: 2009.04.24.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


Az Emberiség ellenségeinek Júdásfaja által aljas indokból és (párt)célból elrejtett Valóság pártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető, pártmentes alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/
 

Előző cikk:
2009-05-03. -
Válság: az újrakezdés esélye
/Tánczos Krisztina/
Részlet: Egy dogma azonban végérvényesen érvényét vesztette: kiderült, hogy a szabad piac bizonyos körülmények között inkább mindent lerombol, semmint mindent megoldana. A neoliberális elemzés ripityára tört... (...) A szabad piac egy történelmi korszak vezető ideológiája volt, ami segített fenntartani a legerősebbek hegemóniáját... (...). Rossz hír azoknak, akik hittek és hisznek a dogmákban és sorsukat ezekhez kötötték.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-05-03. -
HÍRHÁTTÉR TV
: Büntetendő legyen a Holocaust-tagadás?
(Cikk helyett ráadás dolog Pesty Lászlónak, Orbán Viktornak és Lázár Jánosról)
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Enigma: Between Generations/
(Film, 11 perc)
Tartalom: 11 perces filmünkben - keresztyénibb látókörből - a téma és vonzása kapcsán említjük: Hitler, Sztálin, Kádár János, Orbán Viktor, Fidesz, Gyurcsány Ferenc, MSZP, SZDSZ, Vona Gábor, Jobbik, Csurka István, MIÉP, Pesty László, Hír tv, Lázár János képviselő, a német és az osztrák példa, Moszad, MAZSIHISZ, aztán Kína, Japán, Belgium, Kongó, Ukrajna és egyéb vonatkozások, természetesen - mert nem a gerinctelen állami, és szintén alpári primitívre agymosott népi csőcselék vagyunk - a Valós Kontextussal, azaz a Háttérhatalommal. Az pedig, mit tudunk arról, hogy és mint ez ügyben a magyarság, kicsit belerejtettük a filmbe, de megsúgjuk az illetékeseknek...
(Megtekinthető és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu