Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és reformját közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "Az a nép, amely tudatlanságában disznó, találhat némi mentséget. De az, amely mint a magyar, az ismeret megszerzését követően is a tudás és saját fennmaradása ellen folytat irtóháborút, már nem csak a legmélyebb szánalomra, de a legnagyobb megvetésre is méltó."   (2009.04.09.)

   

Mi, magyarok lehetnénk a legnagyobbak!

 

2009-04-10.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 

Tisztelettel üdvözlöm a HÍRHÁTTÉR Multimédia Nézőit, Hallgatóit és Olvasóit! Egy olyan dologról beszélünk most, ami az egész világ sorsát meghatározza, és a 15 milliós MAGYARSÁGOT FELEMELHETI abból a szörnyűséges erkölcsi és morális válságból, amiben jelenleg van.

Molnár F. Árpád szerkesztő úr már több ízben is elmondta, hogy a miáltalunk véghezvitt, Isten kegyelméből elvégzett, és ezután megvalósuló dolgok milyen nagy hatással vannak az egész Föld bolygóra nézve. De itthon, a KÁRPÁT-MAGYAR HAZÁBAN mégsem történik semmi pozitívum, ami a MAGYAR emberek életét gyökeresen megváltoztatná, és a LEGRANGOSABB pozícióba emelné ezt a NEMZETET. Mi olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek az emberek életét pozitív irányban változtatják meg, hiszen minden bajok forrására-gyökerére vezetjük vissza a dolgokat. Így mindenki számára könnyen megérthetőé válnak a dolgok.

A MAGYAR nemzet lehetne az első a nagyvilágban, aki a HÁTTÉRHATALOMRÓL elsőként nagy mértékekben, nemzeti összefogásban beszél, és CSELEKSZIK ellene. Sajnos ezt feltételes módban kell kijelenteni, mert ez jelenleg nem így van.

A NEMZETÜNK "eladta magát", vezetőink a legvégsőkig kiszolgáltatottá tették hazánkat, oly' mértékben, hogy nálunk teljes egészében megfigyelhető a BIBLIÁBAN megjövendölt NAGY-BABILON létezése-működése!!! A KÁRPÁT-MEDENCE jelenleg egy sötét, fekete lyuk, ahol az értelem és érzelem BÖRTÖNBE van zárva, mi több, SZÁMŰZVE van! Az állat értelmi szintjén vannak tartva az emberek tömegei, és csak keveseknek adatott az meg, hogy MEGISMERJÉK AZ IGAZSÁGOT! De akinek ez megadatik Isten kegyelméből, vagy egy másik (háttérhatalmi) forrásból, annak hatalmas távlatok és lehetőségek nyílnak meg.

Nekünk KÖTELESSÉGÜNK segíteni az Emberiségen, és én személy szerint ezen kívül még feladatomnak tartom azt, hogy a MAGYAR nemzetet kiemeljem ebből a MÉLY BUTASÁGBÓL, TUDATLANSÁGBÓL, amibe az ECHELON-technológiák által mesterségesen belekerült!

Mert szándékosan tartják ebben az állapotában a NEMZETÜNKET!

Én mindig NEMZETRŐL beszélek, és soha nem NÉPRŐL! Mert a kettő között hatalmas KÜLÖNBSÉG van! A NÉP csupán egy nagyobb EMBERTÖMEGET jelent, bizonyos helyen vagy időben. Ez akár egy "ország" területére és időszakára is érthető! A NÉP buta, tudatlan, és azt cselekszi, amit elhitetnek vele. A NEMZET az sokkal MINŐSÉGIBB csoportot jelent. Mert a NEMZET olyan embertömegekből áll, akinek van NEMZETTUDATA, ÖNTUDATA, KULTÚRÁJA, VALLÁSA, HAGYOMÁNYAI, TÖRTÉNELME, MÚLTJA, JELENE... És még az is lehet, hogy JÖVŐJE is lesz! Ez hatalmas különbség a NEMZET és a NÉP között!

A HÁTTÉRHATALOMNAK a célja, hogy ISTENTŐL minél jobban ELTÁVOLÍTSA az embereket, és olyan dolgokra vezesse rá, ami a TEREMTŐ szemében utálatos. Ennek érdekében a NEMZETBŐL népet "csinál", amelyet kénye-kedve szerint IRÁNYÍTHAT, alakíthat. Mert már több alkalommal írtuk, hogy a HÁTTÉRHATALOM nem tűr meg a Föld bolygón semmilyen ÖNÁLLÓ NEMZETET és NEMZETÁLLAMOT sem. Így egy UNIÓVÁ alakítja a világ összes ORSZÁGÁT, és a benne lévő NEMZETBŐL pedig NÉPET csinál! Mindezek megvalósításához használja fel a HÁTTÉRHATALOM az ECHELON-technológiát!

A MAGYAR NEMZETNEK általunk LEHETŐSÉGE nyílna arra, hogy TUDÁSBAN és ERKÖLCSILEG a jelenlegi összes NEMZET fölé kerekedjen! Tévedés ne legyen, itt nem a FELSŐBBRENDŰSÉGRŐL BESZÉLEK, mert az teljesen más fogalom, és mást jelent! Attól mi elhatárolódunk, mert az a BABILONI rendszerek sajátja, hiszen a HÁTTÉRHATALOM alakította ki, "INDUKÁLTA" bizonyos nemzetekben a KIVÁLASZTOTTSÁG érzését! Ilyen volt a HARMADIK BIRODALOM is, Adolf Hitler vezetése alatt. Természetesen a HÁTTÉRHATALOM irányította és hozta létre azt a szörnyű rendszert, éppen úgy, mint a SZOCIALIZMUST, amit sokan fogalomzavarban szenvedve "KOMMUNIZMUSNAK" neveznek! Ez helytelen megfogalmazás, mert KOMMUNIZMUS csak az eszmékben valósult meg, gyakorlatban "csak" a SZOCIALIZMUSIG jutottak el. A VÉGSŐ CÉL LETT VOLNA a kommunizmus. Vagyis egy KÖZÖSSÉGI ÁLLAM, mert a "KOMMUN" szó "KÖZÖSSÉGET" jelent.

De egy kicsit elkalandoztunk a témától; a lényeg az, hogy a LENIN-SZTÁLIN-HRUSCSOV-BREZSNYEV által éltetett ideológia, és mesterségesen fenntartott gazdaság éppen olyan HELYTELEN, és HÁTTÉRHATALMI alkotás, mint a HITLER NEMZET-SZOCIALIZMUSA! Ezek az ESZMÉK és ÁLLAMFORMÁK több millió ember életét követelték világszerte. De ezen ne csodálkozzunk, hiszen a NAGY-BABILONI-HÁTTÉRHATALMI kormányzattól jött, maga SÁTÁN alkotta meg, és JELÖLTE KI azokat a SZEMÉLYEKET, akiknek az "arcával" ezt véghez kívánja vinni!

Mi, kik tiszta szívvel szolgáljuk a TEREMTŐ ISTENT, azt a lehetőséget kínáltuk fel több alkalommal is a 15 MILLIÓS lélekszámú MAGYARSÁGNAK, hogy minden lehetséges eszközzel segítjük azt, hogy NEMZETÜNK felemelkedjen, és ISTEN irányadó mértéke szerint éljen, ezzel az Úrnak dicsőséget szerezzünk, és a HAZÁNKAT, NEMZETÜNKET FELEMELJE olyan magaslatokba, ahova még soha egy NEMZETET sem az Emberiség történelme során! Mi magunk, MAGYAROK lehetnénk az elsők, akik a HÁTTÉRHATALOM mindennemű működéséről lehúzzuk a leplet, és nyilvánvalóvá tesszük azt más népek előtt is, ezzel Istennek tetsző dolgot cselekedve! Tömegével cselekedve azt meg! Így TÖBBET SOHA, SENKI SEM LENNE KÉPES arra, hogy ELNYOMJA A NEMZETÜNKET, és MINDEN megadatna neki, amiről csak álmodik!!!

Ezért vagyok én, a KÁRPÁTI MAGYAR, hiszen a 15 milliós Magyarságból a legelsők között voltam és vagyok, akik ISTENNEK TETSZŐ DOLGOT CSELEKSZENEK, hiszen Jézus Krisztus szavát hirdetem/hirdetjük mindenkinek, tesszük ezt az EGÉSZ EMBERISÉG ÉRDEKÉBEN, önzetlenül, minden ellenszolgáltatás igénye nélkül! Mert itt nem csak a Magyarságról van szó, mert az ÚR nem nemzetekben, hanem EMBERISÉGBEN gondolkodik. De azt mindig szerette, ha a VILÁGTÖRTÉNELEM folyamán akadtak olyan NEMZETEK, akik Neki tetsző dolgokat cselekedtek. Ezért azokat a népeket mindig megvédte, és megadatott nekik sokkal több minden, mint a többinek.

Ezt a hatalmas munkát Molnár F. Árpád, a SZÖVETSÉGEK ÁRPÁDJA kezdte el, nélküle nem indulhatott volna el ez, és nem is működhetne! Minden Magyarok közül Ő a legnagyobb aki valaha is élt, és élni fog!

Én azért lettem Kárpáti Magyar, mert itt születtem a KÁRPÁT NAGYMAGYAR HAZÁBAN, a Trianon előtti hazában, mert morálisan, erkölcsileg nekünk most is olyannak kell lenni. A "Kárpáti" azt mondja, arra utal, ahol születtem, a "MAGYAR" pedig arra, hogy milyen NEMZETSÉGBŐL való vagyok!!!! Mert a Világtörténelem során éltek itt, és a mai napig is élnek ezen a helyen különböző népcsoportok, nemzetségek! (remélhetőleg békességben)

Az, hogy ez nem így van, annak is a HÁTTÉRHATALOM az okozója, természetesen az ECHELON-fegyver által!

A mi NEMZETÜNKNEK elsöprő ereje lenne általunk; olyan hatalmas TUDÁSRA és ERKÖLCSI többletre tehetne szert, ami minden népek fölé emelhetné! Mindezt Isten kegyelméből, mert Neki tetsző dolgokat végezne a nép. A BIBLIA is több példát megemlít arra, hogy Isten párfogásába vett népeket azért, mert azok Neki tetsző dolgokat csináltak! De ha ellene fordultak, akkor ISZONYATOS KÍNOK KÖZÖTT BÜNTETTE MEG ŐKET!!! Ez mostanra sem változott meg! Ő ugyanaz maradt, aki volt, és mindörökké az marad! Hiszen a Világmindenség ALKOTÓJA, létrehozója Ő!!!

Szeretnénk, ha ebből a DISZNÓÓLBÓL és értelmi mélységből kitörne a MAGYAR nemzet! És együtt munkálkodhatnák, több millióan az egész Emberiség érdekében, a világ minden nemzete javára! Ekkor lenne a MAGYAR NÉP A TUDÁS NÉPE, nem most! Mert jelen pillanatban a BUTASÁG népe vagyunk, és magatehetetlen "röfögéssel" a nemzetünk sírját ássuk meg, és a koporsóba, nemzetünk koporsójába "verjük bele a szegeket"!

Mi NEM KÉRÜNK ÉRTE SEMMIT, hiszen nem szolgáljuk a HÁTTÉRHATALMAT; mi Istennek szolgálunk, az egész Emberiség érdekében, ezzel az Úrnak tetsző dolgot cselekedve védelmét élvezzük! De ez a VÉDELEM, és KIMAGASLÓ POZÍCIÓ nem csak pár ember kiváltsága lehetne, hanem akár egy egész Nemzeté is! Akkor lenne a MAGYAR név megint szép és ékes. Hogy egy kicsit Petőfi Sándor szavával éljek, de sajnos Ő sem látta át a dolgokat mélységében. De bizonyára jót akart hazájának!....

Láthatjuk, hogy világviszonylatban is a MAGYAR NEMZETSÉGBŐL valók voltak azok, akik elkezdték az ECHELON-rendszerek világméretű leleplezését. És bízzunk benne, hogy szerte a VILÁGBAN, de itt, a KÁRPÁT-NAGYMAGYAR HAZÁBAN is egyre többen leszünk!

Mert a TÖRTÉNELEM ELŐRE MEGÍRATOTT, és GYŐZEDELMESKEDNI a TEREMTŐ fog, így érdemes Őt szolgálni!!!! Nem csak EGYÉNEKNEK, de egész NEMZETEKNEK is!!!

Tisztelettel: Kárpáti Magyar

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek első és kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az Emberiség júdási ellenségei által aljas indokból és célból elrejtett Valóság pártmentes (tehát felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)

Előző cikk:
2009-04-10. -
Ügynöknek lenni azt jelenti... - Leplezzük le, amiről még soha, senki nem beszélt!
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát senki nem beszél arról, hogy nem attól lesz valaki ügynök, hogy beül egy összekötővel egy autóba, aki rá akarja venni, hogy aláírjon egy dokumentumot, és onnantól jelentsen, hanem az ügynökök nagyságrendekkel, sokkal-sokkal többen vannak, akiket soha, semmiféle dokumentum aláírására sem kértek meg, éppen azért, hogy ha bármi kiderül, ne mondhassák sem bíróság, sem senki előtt, hogy aláírtak volna bármit.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-11. -
Hősök robbantottak a Szilvásy-villánál (is) - Kiáltvány az Emberiség ellenségeivel szemben!
/Molnár F. Árpád/
Részlet: ...inkább [vesszenek] a Hazai Vera- és Sághy Réka-féle CIA-gyártott, tömeggyilkos pártsöpredék, sokkos gyilkos hazaáruló antikrisztusok, mint a teljes magyarság és az egész Emberiség! (...) Obama: mondjátok már el, hogyan kell elektromágneses hullámokkal az agy kiválasztott erében csordogáló Veért felforralni! Hogyan bugyog egy sokkos gyilkos, agyégetést szavazó Harc Téres, Nemzeti Hírhálós kovács jános vagy kurucinfós magyari gábor agyának erében a Veér, amikor fél évszázados technológiával mikrohullámú tűz alá veszik!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu