Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

MTA-utánpótlás és Jeszenszky Géza: A rózsadombi paktum "antiszemita elme vagy elmék terméke"


 

2008-12-18.
Molnár F. Árpád

 


Balról: Antall József miniszterelnök és Jeszenszky Géza

A hazug rendszerváltásról és a rózsadombi paktumról interjúvolta a Hír Tv - "Ősök tere" című műsorában - Jeszenszky Gézát és Ablonczy Balázst, mindkettő csúfságára. Jeszenszky Géza, az MDF alapító tagja, a hazug lakitelki álrendszerváltó államügynök és kém, ún. "történész", volt külügyminiszter és amerikai nagykövet olyan orbitális hazudozásokat követett el, amiért az ő pozíciójában minimum évtizedes fegyházbüntetéseket kellene osztogatni (reméljük, erre sor is fog kerülni), mint a magyarság és az Emberiség esküdt ellenségének. Hadd szokja csak: összeesküdt ellenségének.

A beszélgetés során természetes jelenségként Ablonczy Balázs, minthogy a Hírháttér mellett szólóban is behozhatatlanul és bukásra ítélten sodomai kőbálvány Magyar Tudományos Akadémia (MTA) úgynevezett "történésze", nem véletlenül a Hír TV meghívott államszócsöve, Jeszenszky Gézát - alig halványabb sötétséggel - megtámogatva tagadta a rendszerváltozásnak elkeresztelt hatalomátmentés és vagyon zsebre mentés kapcsán a háttérhatalmak (azaz a Központ, a CIA, a Moszad, a KGB stb.) nemcsak jelenlétét, de az ún. háttérhatalmak puszta létezését is, alig azt követően, hogy a riporter kérdésére Jeszenszky Géza - Ablonczyhoz hasonlóan - össze-vissza pislogva úgy hazudozott, mint egy külügyminiszter, tehát olyan, aki mélyen a Sátán országának és a háttérhatalmaknak áruló, Emberiség-ellenes, kinevezett kegyeltje, a legfőbb titkosítók és globalista gaztettek alapos tudója és ismerője.

Jeszenszky, a sokkos külügyminiszter és hazaáruló arról hablatyolt, hogy nem volt itt sem rózsadombi paktum, sem semmiféle előzetes megállapodás (teszem hozzá: sem paktumok tömegei), hanem olyan spontán történt minden, hogy ihaj. A már a szocialistának nevezett rendszerben agyonmoszadosult és KGB-sült Magyarországnak nevezett valamiről közölte: nem volt itt semmi összeesküvés, hanem ők ültek össze, hát nem szólt abba bele senki, ők döntöttek mindenről spontán; tehetnénk hozzá: mintha csak a WTC-t tervezték volna előre, pl. a Garbage együttes beszervezett tagjainak videoklipjébe már 20 évvel korábban belehelyezve, vagy ahogy Bogár László mondja: a magyar álrendszerváltozást már a '70-es években eltervezve azzal zárólag, hogy ki, mit fog zsebre tenni 1990 után. De túl mindezeken ne csak a mindenben megalkuvó Antall József nyilatkozataira emlékezzünk, aki már a '90-es évek elején gyakran meghaladta Jeszenszky mostani zombi nyilatkozatait is (nem véletlenül lett éppen a minden elöljáró előtt gátlástalanul földig hajló Jeszenszky az MDF "spontán" külügyminisztere), de idézzük csak Jeszenszky Gézának, a sodomai, kővé meredt halottnak Kőrösi Imre szavait is tájékoztatásul arról, hogy Bogár Lászlóval, Drábik Jánossal, de még a Für Lajost integráló Jobbik Párttal is messze meghaladta a jelenkor azt a minőséget, amit a nyilvánosság előtt Emberiség-ellenes állami-titkosszolgálati bűnözőként és a PÁRT levadászandó ördögeként merészel megütni. Idézet Kőrösi Imrétől, az MDF volt országgyűlési képviselőjétől, aki sokkal nehezebben integrálódva a '90-es évek eleje áruló országgyűlési környezetébe, sok problémát és fejfájást okozott társainak azzal, hogy tényfeltárásban megelőzte korát és Für Lajost, ajánlva Kőrösi szavait az őt nem korrekten bíráló, hanem félrevezetett és rosszindulatú kritikusainak is:

"Idézem Antall Józsefet: Amikor az AUTÓKER ügyében interpellációra készültem és megtettem a büntetőfeljelentésemet, a magyar miniszterelnök az alábbiakkal fogadott: „Megbolondultál, Imrém! Belekötni a Staasiba meg a Moszadba! Ki a fene fog téged megvédeni?!"

Kérdezhetnénk ezt Jeszenszky Gézától is, aki valami pislogó, a végét járó ávós, szerencsétlen patkányhoz hasonlóan, mint egy kiselejtített járőrrobot sem saját pillanatnyi helyzetét, sem családja jövőjét nem képes mérlegelni, hanem a bűnözés és a politikusi pszichopátia tüneteihez igazítottan, korunk nyakkendős bűnöző típusát megjelenítve, ahogyan a bűnözőknek kell, csak a pillanatnak él, a következő perccel vagy nappal pedig úgy van, hogy az meg majd csak lesz valahogy. Ahogy a bűnözőkhöz illik, és ahogyan emiatt Gyurcsány Ferenctől is megszokhattuk, aki szintén ügyet sem vetett arra, ha evidens volt, hogy a következő riporteri kérdéssel máris bukást bukásra halmoz hazugságaival.

Jeszenszky éhes még, és sokat kér. Visszatérően beszél a Sion Bölcseinek Jegyzőkönyveiről, mint hamis zsidó világösszeesküvésről, és erről sincs más mondani valója. A hazaáruló, Emberiség-ellenes kém, akinek - a jó szivem miatt mondom, hogy csupán - 10 éves fegyházbüntetéssel kellene bűnhődnie ezekért az irdatlan gaztettekért, amiket tesz és védelmez valamennyi ember ellen, arról is beszél, hogy a rózsadombi paktum pontjai tipikusan "antiszemita elme vagy elmék terméke". És ezt a szörnyeteget, aki a teljes lakosság elől eltitkolta az 1991-ben már nyilvánosságot kapott rózsadombi paktum azóta pontról pontra beteljesedett Emberiség-ellenes és magyarellenes pogromait, megválasztották külügyminiszternek. Azért, mert eltitkolta az igazat, de minden szinten, mert esküdt ellensége volt a háttérhatalmakkal karöltve az egész bolygónak. Külügyminisztert csinált belőle a Háttérhatalom, mert mindenkiből - amiként a többi képviselő is tette - olyan hülyét csinált, mint Pálinkás József MTA-elnök állami hentes áltörténészei szeretnének. S hogy Jeszenszky a Moszad legmilitánsabb háborús bölcsőjébe kerüljön, még amerikai nagykövetté is tették. Mi pedig tudjuk, hogy senki, aki nem CIA-s és Moszados, soha az életbe nem lehet amerikai nagykövet. Íme Lakitelek és a rendszerváltó Jeszenszky. Egy a Fürök közül. S ha sorrendet kellene felállítanunk, ki mond el többet, akkor a sorrend - a kurucok pártszolgálatos, az igazságra igénytelen mocskolódásaival szemben - ez: az első Kőrösi Imre, csak a második Für Lajos, és az utolsó - sok mostani országgyűlési képviselő színvonalát is messze alulmúlva - Jeszenszky Géza.

Én mindig ragaszkodtam valamiképpen az erkölcsökhöz, így azon csodálkozom, hogy Jeszenszky gyermekei, unokái stb. hogyan nem hányják el magukat, amikor apjuk vagy nagyapjuk gerinctelen, gátlástalanul jellemtelen arcát megcsókolják.

Antall József és Göncz Árpád ismeretlen személyek voltak, ezért nem volt előre eldöntve, hogy pozícióba kerülnek - hazudja Jeszenszky. Már itt, önmagában megbukik egész Lakitelek, mert hogyan lehetséges, hogy egy forradalmi, rendszerváltó társaság egy ilyen nyúlszívű, gerinctelen embert, mint Antall József, választ meg legfőbb emberének, akinek semmi köze a forradalmári és igazmondó, bátor és tényfeltáró lelkülethez, hanem klasszikusan politikus, ezért minden gaztettet elsumákol, minden helyzetbe belelágyul, tipikus mintája a gyurmaként formálható, gerinctelen államügynöknek, akinek élete feletteseinek parancsa, és mindent - ahogy a III/III-asokhoz illik - gátlástalanul és minden módszerrel, eszközzel és a lakosságot szolgáló ismerettel együtt elrejt, hogy csak a belsősök tudják, akik hóhérok és az életen át tartó hazugságból élnek.

Ezért is üzenhetjük Kőrösi Imrének, hogy a titoktartási nyilatkozatok tömegei, amiket Jeszenszky és a teljes Országgyűlés aláírt, kizárólag hazaárulókat és Emberiség-ellenes bűnözőket köteleznek a hallgatásra, de sem keresztyéneket, sem hazafiakat, sem bátrakat, hősöket, igazmondókat, felelősséget érző és vállaló embereket nem, de semmire! Azok a titoktartási szerződések és államtitkokról szóló dokumentumok és paktumok, amiket a lakitelki társaság és az első Országgyűlés összes tagja aláírt, mind az Alkotmánnyal, mind a Büntető Törvénykönyvvel (Btk.) radikálisan ellenkeznek, mint a demokráciát és az alkotmányos rendet bűnszervezetben felszámoló és megsemmisítő bűnözők maffiájának Emberiség-ellenes konspirációi. Amint sikerül a rendszert megborítani, nyugodtan megtehetjük, hogy a törvény elé állítva vadásszunk mindazokra, akik mindezeknek a titkosításoknak és elhallgatásoknak, avagy bármiféle mismásolásoknak magasabb szintű vagy felelősséget képviselő szereplői voltak. Le kell vadásznunk az árulókat, meg kell semmisítenünk az Emberiség-ellenes államtitkokat. És itt a legkisebb ügyek közé tartozik, amit a háttérhatalmak a magyar lakosság orra elé erőltettek: a politikusok korrupciós ügyei, vagy a még titkosításokat is irrelevánsan érintő cigány tolvajok és utcai verekedők piti ügyei, mert mindezek semmik a valós problémákhoz és rejtegetett gaztettekhez képest, melyek tömegével fognak kiderülni, átformálva az egész Emberiséget.

Fontos, hogy az ember, amikor nyilatkozik, sosem hazudjon, de egy szót sem, mert az idő kerekét - bármennyire is nem tetszik ez a vesztes Jeszenszkynek és a Pálinkás-zombi Ablonczynak, akiket ebbéli állapotuk miatt hívtak meg - már nem lehet visszafelé forgatni. Pár éven belül mindent megrengető, az eddigi irdatlan botrányokhoz képest rangokkal magasabb rendű botrányok és titkok kerülnek napvilágra, és az Új Korszak már arra fog épülni, ahogyan a most mindenki által közismert tényeket 3 évvel ezelőtt csak a legtájékozottabbak és a titkosszolgálatok beavatottjai ismerték. Aki most leszerepel, azok javát - és jaj az utolsók családtagjainak(!) - úgy fogják kirúgni mindenhonnan, hogy a lábuk nem éri a földet. Hanem ha az ember nyilatkozik, akkor vagy hallgasson, ha kisstílű és gyáva államtróger, vagy csak az igazat merje szólni olyan ügyekben, melyek egy nemzet és/vagy az Emberiség mostani és elkövetkező sorsáért felelősek. Kőrösi Imre Antallal való személyes beszélgetéseiből Jeszenszky okuljon, mert a sátáni hazugságai felett már eljárt az idő, csak ezt Jeszenszky nem képes észrevenni, és maximum az MTV színvonalát üti meg, a Hír TV-be ilyen lakitelkiek már nem valók, hacsak nem tudatosan arra alapozunk, hogy a felelősökről minél több terhelő dokumentumot gyűjthessünk be az Isten Kegyelme szerint elkövetkezendő, roppant kívánatos történelmi perekhez. Ezeket illetően pedig (ha lesznek, nem pedig a másik megoldások születnek) bátoríthatjuk Jeszenszky Gézát: nyugodjon csak meg, mert minden a lehető legspontánabb és legtörvényesebb módon fog lezajlani, pont annyira becsülve ő és pártfogói életét, ahogyan ő becsülte valamennyiünkét, és éppen annyira spontán indíttatásból, mint amiért én most Jeszenszky Géza fejét - nyakáról elválasztva - itt, az orrom előtt látom.
 


Lezsák Sándor

Lezsák Sándor, akivel már sokkal azt megelőzően is állami-bűnszervezeti konfliktusba kerültem, hogy a titkosszolgálatok - kénytelen módon - számomra is nyíltan feltárták magukat, hazudozta nyilatkozataiban (ugyanis elfelejtette, hogy pár évvel korábban még fejlettebb lévén, beszélt a káderek '80-as évekbeli, hatalomátmentő paktumáról), hogy ő bizony semmiféle rózsadombi és egyéb titkos paktumról nem tud. Az ilyen emberekre a törvény legszigorúbb pallosával kellene lesújtani, mert ezek és az ilyen állami, minden háttérhatalmat gátlástalan sötétséggel kiszolgáló emberek felelősek nem csak a magyarság, de az egész Emberiség csaknem minden bekövetkezett és leendő bajáért. Minthogy már akkoriban sem voltam annyira ostoba, amikor az emberek még azt hitték, hogy politikusi korrupció nem létezik, így a Lezsák-érintettségű állami, bűnszervezeti bűntettek kapcsán is rájöttem arra - akkor még nem a titkosszolgálatok egyenes közléseiből -, hogy az egyszerű összefüggések és napi megtorlások mögött a rendőrség és az önkormányzat egy a helyi, ezért a fővárosi politikai maffiával, és hogy ezt valószínűleg titkosszolgálatnak is nevezik, és nem véletlen az, hogy már azt megelőzően mindenki tud a másiknak még a retorikájáról is, amit elmondásuk szerint független szervezet képviselőiként, egymástól távol elmondottak, de tud rólam és munkamódszereimről is, mielőtt odaérkeznék az állami maffia ügyei és politikai üldözésem miatti, általam kezdeményezett tárgyalásokra.

Miközben a Pálinkás-féle MTA-s áltörténész, az uraitól bukásra vetett Ablonczy Balázs a gyakran '80-as évek színvonalát megütő álelemzéseit közli, aközben a Hír TV emlékeztet arra, hogy az egyébként mindig államhű és mélykáder Szűrös Mátyás a rózsadombi paktumot tagadta, de - ezek szerint a Fideszes-Moszados Pálinkásék titkos paktumaira ügyet sem vetvén - a CIA és a KGB befolyását - a háttérhatalmak nemzetközi akcióinak tényét - nem. Aki viszont ilyen CIA-s és KGB-s ügyekről az Úr kb. kétezerakárhányas esztendejéig beszélni mert, azt azonnal lejáratták, politikai üldözésnek vetették alá, hamis vádakkal börtönbe vagy elmegyógyintézetbe zárták és/vagy meggyilkolták. Nem árt, ha a most nagyszájú magyarok - és a Jobbik, amely mindezekről makulátlan tökéletességgel hallgat - emlékeznek arra, hogy a polgári lakosság 4 évvel ezelőtt ezek összeséről (Moszadról, CIA-ról) kvázi a világon semmit nem tudott és semmit nem hitt el, annyira tönkre vágták a rendszerváltó Für Lajosok és Jeszenszkyk az emberek minimális lexikális tudását és felfogóképességét is!

Bíró Zoltán a rózsadombi paktum helyett sok-sok és folyamatosan kötött paktumokról beszél. De hiszen mind tudjuk, hogyan készül a következő rendszerreform, melyben mindenhol, ahol nem a Molnár F. Árpád szerepel, a paktumok folyamatosak, mert mindenütt, ahol a bátorság az igazmondásra hiányzik, ott az Emberiség-ellenes paktumok megsokasodnak. Vannak, akik mindenben lefekszenek a Háttérhatalomnak. E téren itt csak annyit: mind tudjuk, hogy egyetlen Háttérhatalom van, és ha háttérhatalmakról beszélünk, akkor a központi háttérhatalom általában közvetlen alattvalói holdudvaráról beszélünk.

Jeszenszky arról beszél, hogy igenis, ők megpróbálták a kommunizmus vádolható személyeit elszámoltatni, de pl. az Alkotmánybíróság - amelynek a döntéseit egyébként az MSZP rendre semmibe veszi - lefújta. A (volt) keresztapa nagyokat hallgat arról, hogy hiszen tömegével tudunk nevekről, akik a közéletnek most is aktív és magasan funkcionárius képviselőiként állami elektrosokk terápiák és politikai gyilkosságok elkövetésében is vaskosan sárosak. Jeszenszky talán nem akarja észre venni, hogy Szabó István a "Mefisztó" című filmjéért, melyben fővámpírunkat, a kuruc.info és a Jobbik által az MSZP-hez hasonlóan védelmezett és féltve őrzött, az MDF-kormány által a további elektrosokk terápiákért, emberkísérletekért és politikai gyilkosságokért átmentett Veér Andrásról, a volt OPNI főigazgató professzoráról készült pamfletjét tartalmazó filmért Oscar-díjat kapott. Csak nem az emberi jogok és a demokratikus honszeretet volt az - kérdezhetjük -, ami miatt valamennyien nem csak elrejtették tömeggyilkosaink létezésének már a tényét is(!), az összes állami bűnügyi módszerrel együtt, de még ki is nevezték őket szinte egytől egyig! Hogy lehet az, hogy még a leghírhedtebb, mindenki által közismert neveket is elrejti valamennyi álrendszerváltó bűnöző, ha csak nem azért, mert ők maguk is - éppen most írtam - álrendszerváltó bűnözők!

De emlékezz, Jeszenszky, amikor dadogásodat követően úgy fejezted be a mondatot: "lesz".

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
BETILTVA! - E filmünk (is) már most elhallgatott történelem 2008-09-29. -
HÍRHÁTTÉR TV (cikkel):
A Jobbik és a Gárda őszödi beszéde - Az eltitkolt történelem; Filmlevél Für Lajosnak (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Olyan államtitkokat tárunk fel a Jobbikról, a Gárdáról, a hazai és külföldi államokról, amilyenekkel magyarul soha, sehol nem találkozott. E tényfeltáró, leleplező előadásunk önmagában is olyan időzített atombomba a hazai álrendszerváltó pártok és már sérthetetlen nemzeti megváltókként követelt személyekről, amely nemcsak elpecsétel pártokat és személyeket a jövőre nézve, de korszakalkotóvá fog válni. (Film, 54 perc)
(Megtekinthető és a cenzúra ellen letölthető!)

 

2008-04-02. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: TABU - A FÚSZ, az MDF és Dávid Ibolya gaztettei, titkosszolgálati módszerek és politikai gyilkossági kísérletek - Riport Gyöngyösi Zsuzsannával, a Független Újságírók Szövetségének (FÚSZ) elnökével
/Gyöngyösi Zsuzsanna FÚSZ-elnök - Molnár F. Árpád/
KLIKK az oldalra!
A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)


 

 
Előző cikk:
2008-12-18. -
Heuréka! Heuréka! Heuréka! - Mélyen tisztelt budapesti elesettek!
/Prof. Bokor Imre/
Részlet: Demszky alatt 25%-al csökkent Budapest zöldterülete, állandósult útvonalainak kátyútömege,  elhanyagolt az ingatlanállománya, illegális plakáttömegek  és falfirkák éktelenítik a városképet, romlott a tömegközlekedése, hajléktalanok és koldusok lepik el az utcákat...

Lap teteje

Következő cikk:
2008-12-20. -
"Egy nagyszerű fényességet láttam" - Tánczos Krisztina látomása és a kijelentésként kapott szavak
/Tánczos Krisztina/
Tartalom: A Tánczos Gábor családjából való Tánczos Krisztina elkészült, nagy jelentőségű jövőjéről sokan tudunk, akik a világrendszer alapjairól is. Ő is tudja, mert felülről megkapta, hogyan születnek ma már Isten közvetlen cselekvése nélkül is látomások, hallomások és ismeretek, amikor az emberben közvetlenül nem Isten, hanem Babilon (kénytelen) cselekszik. Minden tájékozottabb tudja, hogy az ismeretekhez és a kapcsolathoz hol van Kapu.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu