Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Katalin Hosseinian (Texas, USA):       "... a Magyar hazát már nem magyarok irányítják, hanem a globális háttérhatalom. Tehát azt kell követni figyelemmel, azok disznóságait leleplezni ... (...)."

   

Nincsenek országok!

 

2009-04-02.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


Soós József (Kárpáti Magyar) és Molnár F. Árpád beszélgetnek a "Ragyogó forrás, '84-angyalok" című filmben, amelyben igen sok minden egyéb is van, amiből sok mindent általában csak a titkosszolgálatokba beszervezettek vesznek észre. Akik ismerik a Háttérhatalmat (nagyon sokan vannak), azoknak azt is eláruljuk: kvázi semmi nem saját, tehát nem szándékos tervezés. Ilyenkor (a részletek ismeretében) az értelmesek szinte mind Isten Gondviselésére, akik nem jutottak el Isten Léte megértésére, a Globalizáció urának védő-szervező erejére gondolnak.
(Molnár F. Árpád)


Tisztelettel üdvözöljük a HÍRHÁTTÉR Multimédia nézőit/hallgatóit/olvasóit! Egy olyan témakörről beszélünk megint, ami már régen lerágott "kutyacsont", és csak a legtudatlanabbak, illetve a HÁTTÉRHATALMI ECHELON-idióták gondolják azt, hogy még "léteznek napjainkban" ORSZÁGOK és FÜGGETLEN NEMZETEK, ÖNÁLLÓ NÉPCSOPORTOK!!!!

Ennyi kis BEVEZETŐ után egy fogalommal szeretnénk Önöket megismertetni, ez pedig a >>>>

GLOBALIZÁCIÓ & GLOBÁLIS IRÁNYÍTÁS & GLOBÁLIS VILÁGKERESKEDELEM!!!

Először is, a GLOBÁLIS szó értelmét szeretnénk definiálni. A "GLOBÁL" a gömböt, vagyis a MINDENT ÁTFOGÓ, ÖSSZESÍTETT, EGYSÉGES szavak rokonértelmű, és "átfedéses értelmű" kifejezése!

Vagyis ha a mostani, és a gyakorlatban elterjedt SZÓHASZNÁLATI ÉRTELEMBEN és SZÖVEGKÖRNYEZETBEN használjuk, akkor egyértelműen azt jelenti, hogy EGYSÉGES IRÁNYÍTÁS, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ALATT ÁLLÓ >>>>>> MINDENT ÁTFOGÓ, MINDENRE KITERJEDŐ!

Mikor GLOBÁLIS VILÁGRÓL beszélnek - és ebben a témakörben úgy használják a "mondanivalót", hogy GLOBALIZÁLÁS, illetve GLOBALIZÁCIÓS FOLYAMAT -, akkor egyértelműen kijelenthető az, hogy az EGYSÉGESÍTÉS MENETÉRE, MÉG BE NEM FEJEZETT FOLYAMATÁRA gondolnak, illetve ezt szándékoznak KIFEJEZÉSRE juttatni. Mindenki számára egyértelműnek kell lenni, hogy a GLOBALIZÁLÁS >>> GLOBALIZÁCIÓ a KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HATÁSA ALÁ VONÁST jelent. Egy olyan "HALMAZT", amelybe BELETARTOZIK MINDEN!!!!

Tulajdonképpen ez nem is ÚJ JELENSÉG, mert mióta az ECHELON-rendszerek, -FEGYVEREK a rendelkezésre állnak, azóta ez a FOLYAMAT megfigyelhető! Csakhogy mindenki számára ÉRTHETŐ és VILÁGOS legyen, a SZOVJETUNIÓ 1917. évi MEGALAPÍTÁSA is egy GLOBALIZÁLT törekvés volt, amely gyakorlatilag egészen addig "ÉLETBEN" is volt, amíg arra szükség volt. Mert az 1991. évi szándékos, vagyis MESTERSÉGES felbomlasztása után, egy ÚJABB HATALMI ÁTRENDEZŐDÉS FOLYAMATA MENT VÉGBE, ami már jóval a SZOVJETUNIÓ mesterséges szétzúzása előtt elkezdődött, és megfigyelhető volt!

Mikor már mindenki számára nyilvánvalóvá vált a VÁLTOZÁS, addigra régen az UTOLSÓ, BEFEJEZŐ FÁZISBA KERÜLT az eseménysorozat. Idő szerint ez 1988-1991 közötti éveket jelentett. De ahogy ezt már megemlítettük, az "csak" a VÉGKIFEJLET volt. Az "utolsó felvonás"! Az eseménysorozat már jóval előtte elkezdődött és lefolytatódott, mindez a LAKOSSÁG TUDTA NÉLKÜL, de mégis annak az "orra előtt" ment végbe!!!

Hasonló helyzet figyelhető meg NAPJAINKBAN is, vagyis egy újabb HÁTTÉRHATALMI-Nagy-Babiloni ÁTALAKULÁS megy végbe. A változás lényege, hogy MINDEN NEMZETET és NEMZETÁLLAMOT méginkább megfosszanak ÖNÁLLÓ RENDELKEZÉSI és IRÁNYÍTÁSI JOGÁTÓL!!! Hiszen a HÁTTÉRHATALOM, a "BÁBELI rendszer" NEM TŰR MEG A FÖLD BOLYGÓN SEMMILYEN ÖNÁLLÓ NEMZETÁLLAMOT és NEMZETIRÁNYÍTÁST!!!

Ez a lényege a GLOBALIZÁCIÓS folyamatnak, a GLOBALIZÁCIÓNAK!!! Szépen, folyamatosan, de nem hirtelen gyorsasággal végrehajtani a NEMZETEK BEOLVASZTÁSÁT!!! Napjainkra ez a folyamat a VÉGKIFEJLETHEZ közeledik! Lassan a "BÁBELI rendszer" teljes egészében összeáll és működőképes!!!

Azt nem szabad elfelejteni, hogy az "EURÓPAI UNIÓ" és ezen tömörülés katonai csoportosulása, az "ÉSZAK-ATLANTI SZÖVETSÉG" ennek a HÁTTÉRHATALMI rendszernek a részét képezi! Pontosan fogalmazva a BIBLIÁBAN megfogalmazott Nagy-Babiloni rendszer részét képezi, hiszen az hozta létre, Ő a szülőatyja!!! Éppen ezért KÖZÖS GYÖKEREKHEZ nyúlik vissza a VILÁGTÖRTÉNELEMBEN eddig létrehozott, de KISEBB MÉRETŰ MESTERSÉGES HATALMI CSOPORTOSULÁSOKKAL!!! Mert a mostani a leghatalmasabb, de egyúttal a LEGUTOLSÓ olyan RENDSZER, amelyet a HÁTTÉRHATALMI >>> NAGY-BABILONI erők alkottak, és tartanak működésben!!!

Mi, a HÍRHÁTTÉR munkatársai, és a FŐSZERKESZTŐ úr, MOLNÁR F. ÁRPÁD is megszámlálhatatlanul sokszor KIJELENTETTE ezeket a TÉNYEKET, amikről szinte heti rendszerességgel, visszatérő téma formájában beszélünk! Tesszük ezt, mert szükség van rá, hiszen ezen GONOSZ Rendszer felismerése/megismerése a kulcsa annak, hogy MINDENKI SZÁMÁRA EGYÉRTELMŰVÉ VÁLJON ISTEN LÉTEZÉSE! Ezzel pedig a TEREMTŐNEK a SZÁNDÉKA az egész Emberiséggel! Vagyis igyekszünk minél több "lelket megmenteni" ezen fontos, és nélkülözhetetlen információk terjesztésével!!!

Hiszen MOST érkezett el a VILÁGTÖRTÉNELEM a VÉGKIFEJLETHEZ!!! Ennek az első jele, hogy hamarosan mindenki számára nyilvánvalóvá válik a NAGY-BABILONI HÁTTÉRHATALOM létezése, és az Emberiség-ellenes működése. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan az ISTEN léte, és MINDENEK FELETT ÁLLÓ HATALMA is egyértelművé válik!!! Ahogy a BIBLIÁBAN meg van írva, hogy a SZAJHA felfedi kilétét, és mindenki számára "láthatóvá válik"! De ennek ellenére sokan lesznek azok, akik FELTÉTEL NÉLKÜL IMÁDNI FOGJÁK a GONOSZT!!! Természetesen a PUSZTULÁS LESZ AZ OSZTÁLYRÉSZÜK!!!

EMBER!!!!!
 


Soós József (Kárpáti Magyar) 2009 márciusában Kecskemét legnagyobb temetőjében. Most már - Isten Kegyelméből - minden idők legnagyobb magyarjai között van. Büszkék lehetünk e sötét korban ellenségeink keresett, öngyilkos vakságára, örök szégyenére és a Sátántól átkozott voltára. Maximum is csak néhányan kaptak ennyit a Világtörténelem során.
(Molnár F. Árpád felvétele)
(Rodin: Gondolkodó)

NE BÍZZ, és ne hidd el a HÁTTÉRHATALOM egyetlen egy szavát sem! Ne keresd benne a jót, a megmentést, mert abban úgysem lehet megtalálni!

Láthatod a HÁTTÉRHATALMAT minden nap, minden pillanatban, mikor a VILÁG DOLGAI felé fordulsz. A TELEVÍZIÓBAN ők köszönnek vissza neked, és mikor elmész SZAVAZNI, minden esetben RÁJUK SZAVAZOL! Mikor SÉRELEM ÉR, TÖRVÉNYTELENSÉGET KÖVETNEK EL ELLENED, akkor azok a személyek követik el, akik őket szolgálják, mert már az is BABILONT szolgálja, aki NEM ISMERI A TEREMTŐT!!! Tudta nélkül szolgál neki, és ellenségévé válik az EGÉSZ EMBERISÉGNEK!!! Hiszen ISTEN szemében UTÁLATOSSÁ válik!
Hiába mennek az IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS INTÉZMÉNYRENDSZERÉHEZ, mert az nem ISTEN IGAZSÁGA SZERINT ÍTÉL, hanem a HÁTTÉRHATALOM "törvényei szerint" intézkedik! Ami KRISZTUS URUNK ELŐTT ELFOGADHATATLAN dolog!!!!

NINCSENEK ORSZÁGOK, hogyan is lennének, hiszen mint a beteg emberi szervezetben a vírusok sokasága, úgy fertőzi meg a VILÁG testét a HÁTTÉRHATALMI mocsok és szörnyűség! Élhetsz te a világ bármelyik országában, te IGAZSÁGRA NEM TALÁLSZ SEHOL, és boldogságra nem lelsz bennük. Lehet, hogy egy kicsivel több "földi javakat biztosít" némelyik terület, de az ne tévesszen meg senkit!!!! NINCSENEK ORSZÁGOK, MERT MINDEN A HÁTTÉRHATALMI rendszer IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLL!

De aki az ISTENBE VETI BIZALMÁT, ÉS NEKI SZOLGÁL, az minden NEMZET és NÉPCSOPORTNÁL HATALMASABB LESZ, és ahogy a SZENTÍRÁS fogalmaz, "VASVESSZŐVEL IRÁNYÍTHAT az minden népeket", és úgy törheti össze őket, mint az AGYAGEDÉNYEKET!!! Mert megadatik az neki, minden lehetséges azoknak, akik a KRISZTUSBAN ÉLNEK, és az Ő VÉDŐ KEZEI ALATT TALÁLNAK MENEDÉKRE!!!!!

A VILÁGEGYETEMBEN kettőféle hatalom létezik csupán: az egyik a HÁTTÉRHATALMI >>>> NAGY-BABILONI Szajha, a másik a VILÁGMINDENSÉG ALKOTÓJA, AKI MINDEN LÉTFORMA MEGTEREMTŐJE, ÉS ANNAK IRÁNYÍTÓJA!!! A LEGFELSŐBB, LEGHATALMASABB, Aki felett már NINCS SENKI/SEMMI!!!!! Minden Neki van alárendelve, LÉTEZÉS és ELMÚLÁS Szuverén Ura, Irányítója, Alkotója!!!!

Kizárólag Neki vagyunk hajlandók engedelmeskedni!!!!! Más Földi és NAGY-BABILONI irányító erőnek NEM, eddig sem, és EZUTÁN SEM leszünk hajlandók ezt megtenni!!!

Remélem, mindazoknak hasznos értékeket tudtunk átadni, akik arra érdemesek, és méltók! Ezt kizárólag a TEREMTŐ dönti el, hogy ki az, aki az ÉLET TEKERCSÉRE FEL VAN VÉVE!!! S kik azok, akik az ÖRÖK PUSZTULÁS/KÁRHOZATRA lettek teremtve/ítélve!!!

Tisztelettel írtuk ezen sorokat ISTEN KEGYELMÉBŐL, JÉZUS KRISZTUS URUNK ÁLTAL!!!

Felelős FŐSZERKESZTŐ: Molnár F. Árpád úr
Szerző: Kárpáti Magyar (Soós József)

(A cikk megírása: 2009.03.29.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek első és kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az Emberiség ellenségeinek Júdássöpredéke által aljas indokból és célból, napi Júdásétekért elrejtett Valóság pártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát: az égboltot homorú tükörként használják, amivel az USÁ-ban, Alaszkában, Oroszországban, Kínában stb. felépített HAARP-rendszerrel a világ távoli pontjára(!!!) történő fotonszórással személyeket, csoportokat, de egyszerre egy egész nemzetet is besugározhatunk úgy, hogy észre sem véve kerüljön alfa-befolyásolás, alfahullámú kontroll alá! De ébrenléti REM-állapotot (tudatos és nem tudatos ébrenléti álomállapotot) nem csak alfahullámokkal lehet előidézni. Amikor az MK-Ultra hivatásos elmeprogramozója...


HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
HÍRHÁTTÉR - Mindenkit megelőzve
2009-04-01. -
Idült ügynöki alkoholizmus és nemzetinek képzelt Echelon-idiotizmus - Verssel
/Molnár F. Árpád-film, -cikk és -vers/
Részlet: ... az pedig, hogy ők is teljes egészében szolgálják az NBH személyi, strukturális és eszközrendszeri háttere elrejtését, továbbá az NBH-n keresztül vagy az NBH előtt és irdatlan jelenlétű ellenőrzése alatt azt a Háttérhatalmat, amely az egész bábszínházat gerincüket kitépett, engedelmes pártkatonákkal működteti (velük együtt) legalább hosszú évtizedek óta, az pedig az idült alkoholizmus elektromágneses velejárója, amiről sokuk úgy véli, jobb az embernek saját idült alkoholizmusával nem szembesülni, tudomást sem venni róla, kerülni még a gondolatát is annak, hogy itt mindenki hazudik és mindenki gerinctelen hazaáruló.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-02. -
Ébresztő kezdőknek
/Nagy Sándor (Naleksz)/
Részlet: Ólomlustaságuk [a médiában propagált "tudósoké"] nem engedi kibontakozni az alábbi kérdéseket: Hogy lehet, hogy a kísérletalany gondolatát értelmezi egy gép? Mégse titok a gondolat? Tehetnek erről persze a japán kutatók is, hiszen ahhoz, hogy egyáltalán látható legyen, gagyin kellett kivitelezniük ezt a mutatványt. Mutatóujjnyi vastag dzsekdugók, szkafander, szekrény méretű műszer (matricás HONDA felirattal) az illető alatt és mögött. Visszarepültek vagy 130 évet, mintha Puskás Tivadar telefon-bemutató kísérletét látnánk.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu