Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, mp3-as, letölthető hírekkel!
!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
 

 

   

Önselejtítő országgyűlési szavazás az egészségügyi törvényről, továbbá a Molotov-koktélok és a Jézus Krisztus
 

2008-02-09.
Molnár F. Árpád
Hétfőtől 50 méterrel kijjebb helyezik az Országházat körülvevő kordont, mert a képviselőknek eszük ágában sincsen az őket megválasztó, hatalomhoz, törvényi érinthetetlenséghez és irdatlan vagyonokhoz juttató általános lakossági akaratot követve a régi mederben tartani az egészségügyi törvényt, amelyről szavazni fognak a gyakorlatilag kizárólag zsidó hátterű, szintén állami védettségű bűnözők iszonyú vagyonainak további gyarapítására a 30 ezer hajléktalannal és a 10 millió magyarral szemben, azaz valamennyiünk ellenségeiként.

Mint tudjuk, a mi pénzünkön megválasztott, és a mi pénzünkből fenntartott képviselők a mi kollektív akaratunkkal szemben szavazzák meg az egészségügyi törvényt, ezért egyebek mellett fensőbbségességük látszata megőrzésének érdekében elbujdosnak a lakosság elől, minthogy nyíltan ellenségei a saját szavazópolgáraik csaknem mindegyikének, amiről természetesen ők maguk is tudnak.

Érdekes, hogy egy képviselő miért fél a lakosság tetszésnyilvánításától, ha egyszer a lakosságot képviseli, a lakosság pénzén? Vajon hányan vannak pl. az Internetezők között, akik annyira jellemtelenek, hogy megszavaznák azt a kisebbségi egészségügyi törvényt, amit ezek a hihetetlenül gyáva és ostoba képviselők az Ördög kiüresített marionett figuráiként megszavaznak. A hétköznapi lakosság között nincsen szinte egy sem, aki megszavazna egy ilyen törvényt csak azért, hogy hízelegjen egy futó pillanatra a kókáknak és a zsidó hátterű befektetőknek! (Gyengébbek kedvéért: azért nem kínai vagy norvég hátterű befektetőket írok, mert nem kínai, hanem zsidó hátterű befektetők további szabad rablásáról van szó.) Az egyszerű emberek mernek nemet mondani egy etikátlan, közösségromboló és tömegpusztító felhívásra, de a mi pénzünkből multimilliomosokká lett, csak a média szerint minket képviselő fehérgalléros bűnözők nem! Micsoda hitványság!

Régi-régi gondolataim következtetésképpen: az Országgyűlési képviselők kiválasztódása kontraszelekciós folyamat eredménye; az Országgyűlésbe a selejt gyűlik. Fajunk legselejtesebb példányai kerülnek oda, akikben már nincsen több becsület, erkölcs és állóképesség, mint amennyi egy személyiségtorzult, leépült, demens, idült alkoholistában fellelhető. A lakosság százalékos arányait tekintve fölöttébb ritka az ilyesmi, és így is vannak összeválogatva: csak rongyemberek, csak trógerek kellenek az Országgyűlésbe, akik messze alulmúlják a lakosság bátorságát, felelősségtudatát és becsületességét.

Ami most, hétfőn következik, az megint egy őket tovább degradáló, lealjasító és lebutító, nyilvános önselejtítő leszavazás. A pénzünkből valamennyiünket elárult képviselők arról adnak a televízió és a világ nyilvánossága előtt bizonyságot, hogy igenis, ők úgy rongyemberek, tróger, moslék, gyáva paraziták, ahogyan vannak.

Meg fogják ezt szavazni. Erről szól ez a szavazás.

Az undor az, ami elfog. Az undort érzem. Undorodom ettől a fajtól.

Szoktak-e Önök - akik olvassák e sorokat - arra gondolni, hogy amit az Országgyűlésben öltönyben és nyakkendőben látnak, az a genetikai selejt, fajunk szégyene és genetikai hulladéka? Nem mondhatja senki, hogy csúnyán beszélek: mert megkövesedett tény és nem kérdéses, hogy ami a valójában igen-igen letisztelt házban van - csak így, csupa kisbetűvel -, az a genetikai hulladék, fajunk kártékony gyökere és sajnos legalsóbb szemete. Miért hívják sokan a cigányokat genetikai hulladéknak, hiszen a cigányok között olyan rendes, szeretni és imádni való, becsületes ember akad. Miért nem nevezzük a valódi genetikai hulladékot genetikai selejtnek és kártékony faji szemétnek? Nem rasszoknál, hanem minden egyes alkalommal konkrét személyeknél kell keresni fajunk valamennyiünket lehúzó, az Emberi Fajt nyomorban tartó és tönkre tevő kártevőit és valódi korcsait. Ez pedig legelőször is a politikusok, a média szintén kontraszelektíven odakotort, odaszippantott emberei, a gazságszolgáltatás és eminensei, valamint pregnánsan a bankármaffia tagjait illetően realizálódik, némely lobbit tekintve - így a bankárvilág esetében is - szinte száz százalékos eredménnyel.

Az egész bolygó és az egész Emberiség küszködése és romlása ennek a kontraszelektív rendszernek az oka. Minden bajunk forrása az, hogy már a zsidók sem tartották be a törvényt, amit Mózes eléjük parancsolt, mondván:

- Irtsd ki magad közül a gonoszt!

Ők is mind a mai napig saját népük tagjai közül is a legnagyobb gonosztevőket, kapzsi és embertelen háborús tömeggyilkosait és nemi erőszakolós bűnözőit védelmezik a becsületesekkel, a szegényekkel és az ártatlanokkal szemben. Az Emberi Fajjal szemben.

Mózes tanításaival és a Békesség Követe és Mestere, a Jézus Krisztus Tanításaival is szemben minden fordítva történt: az egész Világtörténelem során a gonosz leghitványabb üledéke irtotta fajunk legkiválóbb példányait, egymás mellett tántorogván pusztítva a Földet. Isteni Kegyelem, hogy ugyanakkor a gonoszok közötti megosztottság miatt egymást is irtották mindig.

Így Kaptuk Meg Istentől azt a Jóindulatot is, amikor fajunk legragyább darabjai között visszatérően elkezdett pusztítani a hirtelen halál, az agyvérzés és a rák.

Istennek Legyen ezért Örök Hatalom és Minden Dicsőség a Jézus Krisztus Nevében, és bűnbocsánat mindazoknak, akik ha gonoszokként is, de az Emberiség leghitványabb szemetét irtották.

Mai hír, hogy egyetlen nap alatt öt MSZP-s képviselő otthonára dobtak Molotov-koktélt.

1. Most mellékesen jegyzem meg, hogy az ilyen és hasonló akciók mögött jelentős és ezidáig növekvő lakossági támogatottság áll. Ezt a Sátán sötétségében teljesen elveszett Lendvai Ildikók és zsebrendőrségi és zsebhatósági szerveik szemmel láthatóan nem képesek már felfogni; a hatóságok vezetői pedig - azaz a politikusok - egyre kevésbé tudnak magukról, és képtelenek helyesen értékelni és kezelni a fejleményeket. Hajtja őket az Istentől Jogosan Végzett vakság és egyre elvakultabb bűnöző hajlam. (Azt mondják, írjam le: bűnözői veér.)

2. A Jézus Krisztus sosem helyeselte a fennálló bűnöző hatalom elleni akciókat, és azokban keresztyén tevőlegesen nem is vehet részt. Ám ha megfigyeljük, megállapíthatjuk azt is, hogy soha nem támadta a zelótákat sem (a zsidók leginkább fegyveres szárnyát, akik a gyilkos hatalom embereit a királlyal együtt akarták elsöpörni, akárhány halott árán is). Nem. Jézus mind szemtől szemben, mind messziről, amikor lehordó hangnemben üzent a királynak (az akkori miniszterelnöknek), mind pedig a hallgatósága előtt a politikusokat bírálta és ostromolta kímélet nélkül, Kinyilatkoztatva, hogy amíg Ő El Nem Jön, egyetlen Világrendszer marad, és annak vezetői, mint maga a világ is, mindig sötét és gonosz lesz; a dicsőséget pedig e világ vezetői nem Istentől, hanem mindvégig a Sátántól fogják kapni.

Molnár F. Árpád
azoknezo@citromail.hu
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

 
Előző cikk:
2008-02-08. -
A lebutított társadalom utolsó esztendeinek evolúciójáról
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Egyébként engem 2000-2001-ben még azért akartak kicsinálni, mert nyíltan, ismerőseim között - pedig akkor még nem is az Interneten! - bíráltam az NBH-t. Mennyit változtak azóta a magyar közállapotok! Igen, abban az időben tabutéma volt az NBH-t akármilyen, akár szűkebb körben bírálatnak alávetni. Aki megtette, könnyen az életével fizetett ezért!
Lap teteje Következő cikk:
2008-02-10. -
1. Hazug szavak ; 2. A MÁV, a Posta, és a Volán
/Ebergényi Németh Magda két írása/
Részlet: Volt egy születésünk és attól fogva arra törekszünk, hogy azt idegen föld termékeivel tönkretegyük. Ha valaminek a gyökere rossz, az egész növény halott!
   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu