Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

Kérjük, hogy a hirhatter.t35.com helyett a kedvencek közé a hirhatter.com címet helyezze, mert az előbbit - mint Putyin a gázcsapokkal szokta - az amerikai kormány a legkisebb nézeteltérés esetén is rendszeresen, átmenetileg lekapcsolja.

   

Szóljatok, harangok, sose hallgassatok!
 


2009-02-28.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


Szóljatok harangok, tiszta hangok, sose hallgassatok, a remény vagytok!
(A VII. kerületi, Budapesti Fasori Evangélikus Templom harangjainak egyik fotója)


Szóljatok harangok, tiszta hangok, sose hallgassatok, a remény vagytok!

Ezzel az idézettel tudnám leírni, definiálni a mi munkánkat, azt a feladatot, amelyet a TEREMTŐ ISTENTŐL és fiától, a mi JÉZUS KRISZTUS URUNKTÓL kaptunk!

A feladatunk nem kevesebb, mint az egész EMBERISÉG MEGMENTÉSE a 2000 évvel ezelőtt megjövendölt Nagy-Babilontól! Nekünk segíteni kell minden olyan emberen, aki arra érdemes! A mi munkánk olyan, mint a TERMŐFÖLDBE ELVETETT MAG, AMI IDŐVEL KINŐ, GYARAPSZIK, ÉS VÉGÜL TERMÉST HOZ!

De az ARATÁS az már az Úr dolga. Minden előre meg lett prófétálva, megváltoztatni nem lehet.

Bennünk félreállítani, megtörni, elpusztítani, lefizetni, megfélemlíteni NEM LEHET. Mi az URAT szolgáljuk. Már akkor el lett ez döntve, mikor még meg sem születtünk, meg lett az írva, így kellett ennek lenni!

A Teremtő a mi védelmezőnk, és JÉZUS KRISZTUS Urunk tanítása a mérvadó értékrend. Minden adatott ahhoz, hogy a munkánkat végezzük, elvégezzük! Bármilyen akadályt gördítsen a Sátán és az általa felépített Háttérhatalom, NEM ÁLLUNK MEG, MINKET NEM LEHET MEGÁLLÍTANI!

Tudják ezt az EMBERISÉG ÁRULÓI, a JÚDÁS-FAJBA tartozó férgek! Igen, férgek, mert pillanatról pillanatra élnek, sem múltjuk, és előre megírt a végzetük! Bevégeztetik őalattuk ez a rendszer. A Nagy-Babiloni Szajha hamarosan mindenki számára nyilvánvalóan egyértelművé válik, mert lelepleződik! A Sátán-Fenevad vesztére, az emberiség megmentésére!

Mert írva vagyon a Szentírásban, hogy csak az IGAZAK ÖRÖKLIK A FÖLDET! A gonoszok KIVÁGATTATNAK BELŐLE! Ezt ahhoz lehetne hasonlítani, mikor a gondos gazda a kicsiny termőföldjét gondozza, és a káros gyomoktól, hasztalan kártevő kóróktól megtisztítja, hogy a hasznos termés, a jó tudjon rajta növekedni, gyarapodni! Eképpen végzi el a munkát a Teremtő Isten!

Ez az idő hamarosan itt van, már emberi léptékekkel mérve is pillanatokon belül elérkezik, hiszen minden jel EGYSZERRE VAN JELEN AZOKBÓL A MEGPRÓFÉTÁLT DOLGOKBÓL, AMIKNEK EGYSZERRE KELL JELENTKEZNIE AHHOZ, HOGY NYILVÁNVALÓVÁ VÁLJÉK A KÜSZÖBÖN LÉVŐ ISTENI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS, AZ ARMAGEDDON!

Sátán tudja ezt, tisztában van azzal, hogy az általa felépített NAGY-BABILON össze fog omlani, de az utolsó időkben még erőteljesebben végzi "feladatát", hogy minél több szenvedést tudjon okozni az emberiségnek!

Nekünk a feladatunk összegyűjteni az arra érdemes embereket, és leleplezni a Babiloni szajhát, mi rá fogjuk dönteni a hazugság falát! Ezt megakadályozni nem tudja a Fenevad, de mindent elkövet azért, hogy megkeserítse az életünket, és gyermeteg gonoszságaival kellemetlenkedik.
De mi mindvégig kitartunk, és IGAZ KERESZTYÉNKÉNT hirdetjük az IGAZSÁGOT a Teremtő dicsőségére, a Fenevad örök kárhoztatására!

AZ UTOLSÓ IDŐK JELEI:

   - Nagy-Babilon eljövetele! (Az ECHELON-HAARP ELMEURALMI TECHNOLÓGIA KIÉPÜLÉSE)
   - VALLÁSOK EGYMÁS ELLEN TÁMADNAK! "Jézus nevében ÖLNEK!!!"
   - A vallási vezetők az EMBERISÉG ÁRULÓIVÁ, JÚDÁSÁVÁ VÁLNAK!!!
   - HAMIS PRÓFÉTÁK MEGJELENÉSE!
   - TOTÁLIS KONTROLL! "...ember fia nem vehet, és nem is adhat el semmit a FENEVAD száma nélkül!!!!!!!"
   - A FÖLD BOLYGÓ TERMÉSZETÉNEK, KÖRNYEZETÉNEK TÖNKRETÉTELE!
   - A NORMÁLIS ÉLET ÉS TERMÉSZET RENDJÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA! "Kifordított világ!!!"
   - AZ UTOLSÓ IDŐKBEN OLYAN SZEGÉNYSÉG LESZ A FÖLDÖN, AMILYEN AZELŐTT NEM VOLT, ÉS NEM IS LESZ TÖBBÉ SOHA!!!!!
   - AZ EMBEREK VISELKEDÉSE MEGVÁLTOZIK, FELBORULNAK AZ ÉRTÉKRENDEK!!! (Nagy-Babilon.... Echelon-Technológia következménye!)
   - ISTEN ISMERETE, A BIBLIA TANÍTÁSAI NÉLKÜL ELVISELHETETLEN KÖRÜLMÉNYEK URALKODÁSA, AMIT CSAK A TEREMTŐ ISMERETÉVEL... KERESZTYÉN ÉRTÉKRENDEKKEL LEHET LEGYŐZNI, ÚRRÁ LENNI RAJTA, FELEMELKEDNI!

A utolsó idők minden JELE lassan együtt van, a következő lépésben a Nagy-Babiloni VILÁGKORMÁNY megalakulása következik. És utána a KERESZTYÉNEK IRTÁSA KEZDŐDIK MEG! De ezzel párhuzamban VILÁGMÉRETŰ SZEGÉNYSÉG, és ELVISELHETETLEN BŰNÖZÉS fog úrrá lenni az egész BÖRTÖNBOLYGÓN!

DE MINT MÁR MONDTAM, MI A TEREMTŐ ISTEN és FIA, JÉZUS KRISZTUS URUNK ÁLTAL LETTÜNK BESZERVEZVE! AZ EMBERISÉG MEGMENTÉSE, ÉS NAGY-BABILON ELPUSZTÍTÁSA ÉRDEKÉBEN! NEKÜNK A FELADATUNK A NAGY-BABILONI SZAJHA LELEPLEZÉSE, ÉS EZZEL EMBERTÖMEGEK MEGMENTÉSE, A KERESZTYÉN ÉRTÉKRENDEK MEGISMERTETÉSE!

MI EGYENESEN A TEREMTŐTŐL KAPTUK A FELADATOT ÉS AZ AHHOZ SZÜKSÉGES TUDÁST, ÉS EZ MÁR SZÜLETÉSÜNK ELŐTT EL LETT DÖNTVE, HOGY MI ERRE LETTÜNK TEREMTETVE!

ISTEN DICSŐSÉGÉRE, A SÁTÁN KÁRHOZATALÁRA!

MEGÁLLÍTANI BENNÜNKET NEM LEHET! JÉZUS URUNK VÉD BENNÜNKET, MI TISZTA LÉLEKÁLLAPOTTAL, RENDÍTHETETLENÜL HIRDETJÜK AZ IGAZSÁGOT! MINDANNYIUNK MEGMENTÉSE ÉRDEKÉBEN!

Isten áldásával! Krisztus Urunk ereje által!


Kárpáti Magyar
 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-02-19. - Kommunikációk Istennel és a Háttérhatalommal - Bizonyságtételeim
/Tánczos Krisztina/
Részlet: Elutazásomkor, az állomáson Árpád a bankautomata előtt állt, háttal. Közölte velem, hogy információszerzés végett állt a bankautomata elé. Majd közölte, hogy most kapott információkat arról, hogy készüljek fel, megsűrűsödik majd körülöttem minden, zajok, látomások és a szoros fogság. (...) ...nem tudni, Istentől vagy a Háttérhatalomtól jöttek a megkeresések...
 

 

2009-02-16. - Totális ellenőrzés, totális kontroll
/Soós József (A Kárpáti Magyar)/
Részlet: Erről mélyen hallgatnak a jelenlegi egyházak, valamint kisebb ,,szekták" vezető személyiségei, mert ők is részesei ennek a gonosz Rendszernek, a Nagy Babiloni Szajha őket is megfertőzte és uralma alatt tartja! (...) ... a Biblia tanításait félre értelmezve, szándékosan rosszul tanítva a háttérhatalmi erők szerves részévé váltak ők is! Eladták a lelküket a Gonosznak, pedig tudatában vannak annak, hogy el lesznek pusztítva mind egy szálig!

 

 

HÍRHÁTTÉR - Az Elkerülhetetlen Történelem
2009-02-11. - HÍRHÁTTÉR TV: Németh Sándor és a globális pusztító világkoalíció
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Filmünk a legfelsőbb hatalomtól vagy hatalmaktól kapott kijelentésekből is átadva egyenes, szemtől szembeni beszéd Németh Sándornak, a JÚDÁSFAJ bujkáló hóhérjának, aki az egész Emberiség elborzasztó ellenségeként szerepelt le, s akit 2009 februárjában a legfelsőbb hatalmak (...) a "Halál apostolának" neveztek.
(Film, 34 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-02-08. - HÍRHÁTTÉR TV: A Kárpáti Magyar - Nyitány helyett a Való Világról
/Soós József (A Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/
(Zene: Enigma: Shadows In Silence)

Tartalom: Krisztus új csillaga debütál az 1989-es, a világrendszerreform előtti magyar, téli égbolton Soós József személyében, akit a Kárpáti Magyarként ismernek. Az elmeirányító világrendszerről, a világgazdaságról és a pénzügyi világrendszerről, a Jobbikról és Vona Gáborról, a kurucinfóról hallhatnak, mindvégéig az Enigma hömpölygő zenei aláfestésével, és a film hasonlóan illeszkedő szöveges kíséretével, mely lett Molnár F. Árpád által.
(Film, 17 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
/Zene: Enigma - Touchness/
(Film, 16 perc)
Tartalom: A DNS-rekonfigurálás és az Emberiség jövője, valamint rejtett múltunk. E filmben érintjük - még csak pár szóban -, amiről még nem igen szóltunk: hogy miért azonnal kvázi korlátlan az intelligenciája egy olyan hatalomnak, aki a mikrohullámú technológiát először megszerezte. S ahogy az égbolton világtörténelmi jelentőségű titkokat villantunk fel, és közelebb húzunk minden értelmest annak megértéséhez, hogy a konvergencia történik, melyet a fúziós robbanás követ, aközben mint szinte mindig, végig szól a zene.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 
Előző cikk:
A Magyar Nemzeti Bizottság szócsöve, a Harctér betiltotta! Az SZDSZ e filmünket ajánlotta!
HÍRHÁTTÉR - Mindig elsőként, amiket mindenki elhallgat

2009-02-27. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Lázár Jánosék és Orbán Viktorék életfogytiglanja

/Molnár F. Árpád/
(Film, 24 perc)
Tartalom: Azt követően, hogy Lázár János polgármester Mónus Áron írót, mert utóbbi feltárta a Moszad ügyeit, megpróbálta önálló életre alkalmatlanná nyilváníttatni, a cigányozó cigány Orbán Viktor (az orbáncigány) máris főerkölcsi bűnüldözővé előléptetve, az életfogytig tartó szabadságvesztések szóvivőjévé tette. A filmmel közvetlenül és újra felszólítjuk Orbán Viktort (orbáncigányt), hogy takarítsa el az utunkból a sokkos hentesét, és név szerint emlékezetébe idézzük az MSZP-vel és az SZDSZ-szel közösen védett és előléptetett állami terroristáikat, valamint Pártjuk emlékezetes elektrosokk terápiái közül egyet-kettőt, meg egyebeket. Hogy felfogják...
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-03-01. -
Mónus Áron matematikus és író feljelentései Lázár János polgármester ellen
/Mónus Áron (matematikus, író)/
Tartalom: Sokan Zuschlagot emlegetnek, amikor Lázárra emlékeznek. A fiatal politikus Zuschlaghoz hasonlóan beleült a kész bűnözésbe, és mint világfi, ország-világ előtt fennhangon és kérkedőn, a pártot és a bűnöző rezsimet érezve a háta mögött, úgy gondolta, bűnözőknek áll a világ, és minden az övé. Tetteinek következményei és a Fidesz bűnpártoló pártfogása miatt mára már Orbán Viktort is börtön fenyegeti.

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu