Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, mp3-as, letölthető hírekkel!
!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
 

 

   

Tisztelt Dr. Bencze József Országos Rendőrfőkapitány Úr!
 

2008-01-16.
Gőbl György

Köszönöm a 2007. december 06-án Önnek, e-mailen elküldött  levelemre az ORFK Közrendvédelmi Főosztályáról kapott 26-374/84/2007. ált. számú választ (1-2. sz. melléklet).

A válaszban leírtakat elfogadni nem tudom. Az ott leírtakat átgondolva, az alábbiakra hívom fel az Ön figyelmét és a felhozott indokok alapján kérem hivatalos állásfoglalását ezen közérdekű bejelentésem tárgyában .

"Tájékoztatom, a Soproni Rendőrkapitányság e-mail címére 2007. december 08-án küldött elektronikus levelében foglalt bejelentés formailag megfelel a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 7. §-ba foglalta alaki feltételnek."

Valami félreértés lehet (vagy rossz, hanyag munkavégzés). Nem tudom az ügyintéző honnan vette , de én a Soproni Rendőrkapitányság e-mail címére 2007. december 08-án nem küldtem bejelentést gyülekezési jogról szóló 1989. évi  III. törvény 7. §-ba foglalt alaki feltétellel. Kérem elismerni a rossz, hanyag munkavégzést vagy bemutatni a hivatkozott  bejelentést.

"A rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról szóló 15/1990. (V. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. § (4) és (5) bekezdése rendelkezik a Gytv. hatálya alá tartozó rendezvények bejelentési rendjéről.

Ennek értelmében a személyesen benyújtott bejelentés átvétele, a szóbeli bejelentés jegyzőkönyvbe foglalása, hivatali munkaidő alatt a közrendvédelmi szerv, egyébként a rendőrkapitányság ügyeleti szolgálata, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közpnti Ügyeleti Osztálya feladata.
    A távirati úton, illetve levélben, telefaxon,telexen érkezett bejelentést írásbeli bejelentésnek kell tekinteni."


A hatályos jogi szabályozás alapján megállapítható, hogy kizárólag az említett módon lehet a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényeket az elbírálásra illetékes rendőri szerv tudomására hozni. A felsorolásban az e-mail nem, mint lehetséges bejelentési mód nem szerepel.
"

A hivatkozott BM rendelet módosítására megalkotása óta nem került sor, annak ellenére, hogy azóta a Gytv.-t négyszer módosították. Emiatt nem időszerű, elavult egyes részei törvénysértők!

Magasabb jogszabálynak a 2004. évi CXL. törvénynek
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (továbbiakban: Ket.), a törvény alkotói szándékának azonban nem felel meg, pedig az 2006. január 1-től hatályos.


 

 
- erőteljesebben juttassa kifejezésre a közhatalom szolgáltató funkcióját azáltal, hogy jelentősen csökkenti az ügyfelekre háruló eljárási terheket, az elektronika és az informatika korszerű eszközeinek alkalmazásával az eljárások jelentős részében megnyitja az utat az ügyek gyors és egyszerű intézése előtt,"

 
Ezért felhívom figyelmét, hogy meglátásom szerint súlyos - de a jogalkalmazó szervként jelen ügyben eljáró rendőrhatóság felelősségét egyáltalán nem mentő - jogalkotási hiányosságra, hogy a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról szóló 15/1990. (V.14.) BM rendelet a Gytv. 2004. május 1-jétől vagy a Ket. 2006. január 1-jétől hatályos módosítása ellenére nem változott.

     Egy demokratikus jogállamban következmények nélkül elképzelhetetlen, hogy a gyülekezés alkotmányos alapjogának gyakorlását szabályozó törvénymódosítást ne kísérné azonnal a végrehajtási rendelet megfelelő tartalmú módosítása. Ennek fényében elgondolkodtató, hogy miként viszonyul az államhatalom a demokratikus szabadságjogok érvényesülésének kérdéséhez, ha a Gytv. végrehajtási rendeletében nem látja szükségesnek az egyébként miniszteri hatáskörbe eső módosítást. A jogalkotási törvény szerint ez az alkotmányellenes jogalkotói mulasztás ma az igazságügyi és rendészeti miniszter felelősségét veti fell.
 

"Álláspontom szerint az Ön által - nem a BM rendeletben meghatározott módon - megküldött bejelentés nem jutott a hatóság tudomására, ezért nem minősül rendezvény bejelentésnek."

A 2006. 12. 06-i levelemben feltett, elméleti, tehát általánosságban feltett kérdésre az Ön munkatársa a fentiek alapján " nem minősül rendezvény bejelentésnek"
nemleges választ adott. Ezzel szemben Sopronban 2006. márciusa óta, kilenc hónapon kerersztül, több mint 10 alkalommal e-mailen jelentettem be a Gytv. hatálya alá tartozó rendezvényt és az e-mail bejelentést, bejelentésnek értékelték (3-4. sz. melléklet).

Meglátásom szerint A Soproni Rendőrkapitányságon jártak (december közepétől, valószínű felsőbb utasításra már nem fogadják el az e-mailes bejelentést
/5. sz. melléklet/ ) el helyesen a BM rendeletet felülíró magasabb jogszabály a Ket.
törvény alkotói szándéka szerint.

"Az elektronikus bejelentési rendszer jelenlegi problémája, hogy az ott elküldött levelek nem minősülnek hitelesnek. Az Ön e-mail szolgáltatójánál bárki - az ön vagy más nevével visszaélve - készíthet e-mail címet, és ezzel bejelentést tehet a rendőrségen."

A fenti sorok igazak csak a felvetett kérdéssel nincsen szorosan összefüggésben, hiszen ha valaki vissza akar élni a nevemben, akkor levelet, faxot, táviratot, telexet is küldhet hamisat. Addig azonban amíg hitelt érdemlően nem derült ki, hogy a bejelentő nevével valaki visszaélt, a rendőrségnek bejelentésként kell kezelnie a bejelentést és a határidők vonatkoznak rá. A rendőrségnek azonban módjában van ellenőrizni a bejelentés valódiságát, hitelességét (amennyiben ez felmerül), de ez egy másik történet. Sőt, már létezik hiteles elektronikus levél is (ezt a levelet ügyfélkapun keresztül is elküldöm).

"Kérem, a fenti problémák elkerülése végett, a jövőben szíveskedjen a hatályos jogi szabályozásnak megfelelő módon bejelenteni a Gytv. hatálya alá tartozó rendezvényeket."

Éppen a rendőrségen saját bőrömön megtapasztalt számtalan probléma, törvénysértés miatt fontos számomra az e-mailen történő bejelentés. E-mailen történő bejelentés esetén költség kímélő módon kiiktatom a felesleges várakoztatást, hivatali packázást, elhúzódó egy órás, három alkalommal egymás után hibás jegyzőkönyvezést, hivatali időn kívüli ügyeletessel való hadakozást.

Amennyiben Ön szerint sem lehet a Gytv. hatálya alá tartozó rendezvényt e-mailen bejelenteni a hatályos jogszabályok alapján, kérem alakilag ezt határozatban szíveskedjék velem közölni, hogy megnyíljon a jogi út lehetősége a kérdés eldöntésére.

Tájékoztatom Rendőrfőkapitány Urat, hogy e levelet és az azzal kapcsolatos választ a nyilvánosságra hozom az ügymenet teljes áttekinthetősége, átláthatósága érdekében.

Sopron, 2008. 01. 16. 

                                           Tisztelettel: Gőbl György
                                            9400 Sopron Szellő utca 7. fszt.1.

mellékletek: 1. sz. ORFK 26-374/84/2007. ált levél első oldala
                  2.
sz. ORFK 26-374/84/2007. ált levél második oldala
                  3. sz. Rendőrségi igazolás elektronikus úton tett bejelentésről
                  4. sz. Rendőrségi igazolás e-mailes bejelentésről
                  5. sz. Soproni Rendőrkapitányság 322-392-29 tájékoztatásakapják: címzett
            médiák
            nyilvánosság
 
Előző cikk:
2008-01-15. -
Az egyetlen ellenség - A zsidóság és a "Judeokrácia"
/Szeszák Gyula/
Részlet: ...nincs a világon még egy olyan faj, amely vére tisztaságát olyan gondosan igyekezett volna megóvni, mint a zsidó. (...) Zsidó források Budapestet máris "Judapestnek" nevezik. Ugyanilyen alapon hazánk földje is nevezhető "Nagy Izraelnek", pláne ha felvásárolják. L. Peresz erre utaló kijelentését.
Lap teteje Következő cikk:
2008-01-16. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:
A hajléktalanság teljes felszámolása

/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Egyszeri 30 milliárd forintból megoldható az ország 30 ezer hajléktalanjának élethosszig történő, saját, zárható lakrészbe történő elszállásolása. Példák a bűnöző állam szabad rablásáról és az emiatt bekövetkezett tömeges elhalálozásokról. FELSZÓLÍTÁS AZ EGYHÁZAK VEZETŐI FELÉ! KLIKK az oldalra!
A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)
   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu