Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Zsidó élősdiség


 

2008-12-25.
Nagy Attila (orvos, közíró)

 


A Herder-díjat 1963-ban hozták létre. A sötétség globalista világrendszerében a vaskos pénzjutalommal mellékelt "díjat" évente hét olyan ügynöknek ítélik, akik a Valóságról mélyen hallgatva megszolgálják tudomány, művészet vagy kultúra címén a Globalista Világállam Emberiséget eláruló integrációs elvárásait.
(Hírháttér-kommentár)

A kifejezés, bármilyen hihetetlen, Herdertől származik, ugyanattól a gondolkodótól, akitől az elhíresült jóslatot is idézik. Herder nemzethalál jóslata elferdítve, a zsidóság élősdiségéről szóló leírása pedig nem is épülhetett be a köztudatba. E tények ismerete annál is inkább fontos, mert pl. a Herder-díj kitüntetettjei, Glatz Ferenc történész, Heller Ágnes filozófus akadémikusok is ugyanezt erősítik. Idézik Herdertől a hamisat és elhallgatják az igazat, aminek éppen napjainkban vannak észlelhető és látható jelei.

 

            Magyarország évszázadok óta idegen érdek és kényszer szülte változásokon megy keresztül, ami az utóbbi másfél évszázadban és főleg napjainkban felgyorsulni látszik. Herder (német gondolkodó, meghalt 1803-ban) sehol nem írt magyar nemzethalálról! Az irodalmi és történelmi köztudatban mégis az ő nevével jövendölik a magyar nép kihalását. Két évszázad hazugsága úgy ivódott be a közgondolkodásba, hogy manapság Herder idézése szinte egyet jelent a nemzethalál rémével. Herder könyvtárnyi írásainak mindössze egy félmondatában van olyan utalás a magyarokra, amely szerint „félő, hogy maga a nyelv is eltűnik”. Még ez a megállapítás sem Herder sajátja, hanem egy Mária Terézia korabeli Habsburg-barát jezsuitától származott, alapja a Kárpát-medence történelmének és etnikumának félreismerése, amit később maga Herder is beismert. A herderi jóslatnak nevezett valótlanságot, a magyar nemzethalál programszerű terjesztését az évszázados Habsburg, pánszláv és zsidó (értsd: magyarsággal szembeni) érdek táplálta és a jelek szerint ezt teszi ma is.

 

            Ugyanekkor elmarad a zsidó történelem idézése Herdertől, pedig az „Eszmék az emberiség történetének filozófiájából” című műve 12. könyvének terjedelmes fejezetében foglalkozik vele. Ezt írja: „úgy adom elő a héberek történetét, mint ők maguk.”, „Az Izraeli Királyságnak tulajdonképpen nem volt törvényes alkotmánya.”, „…egy ország, amelynek berendezkedése sem a belső, sem a külső feltételekkel nincs összhangban, a világnak ezen a táján nem lehetett életképes.”, „…vallásosságuk képmutatássá vált, tanultságuk egyetlen könyv szőrszálhasogató magyarázatává, patriotizmusuk szolgai ragaszkodássá a félreértett régi törvényekhez, olyannyira, hogy a szomszédos népek megvetették vagy kigúnyolták őket.”, „ Isten népe, mely valaha magától az Égtől kapta hazáját, évezredek óta, úgyszólván születésétől fogva, élősdi növény más nemzetek törzsén, ravasz alkuszok nemzetsége majdnem mindenütt…”

 

             Karácsonykor persze e gondolatokat félre is lehetne tenni, de ez a karácsony most nem magyar. A karácsony a szeretet ünnepe, emlékezés, de eszmélés is. Ma annak a felismerésnek lehetne az ünnepe, amikor az emberek végre kinyitják a szemüket. Pesten zsidó karácsony van. A köztéri vásárok és sütödék, a külsőségekben tobzódó díszvilágítás, a harsogó reklámok, az üzletvilág csábításai terelik el a figyelmet a karácsony lényegéről. A Vörösmarty téren (és sok helyen másutt) ott áll a hanuka-gyertya. Igaz, a tér másik sarkában kereszt is van, az elosztást akár kiegyensúlyozottnak is mondhatnánk. De kell-e a közterekre fele-fele arányban keresztény és zsidó jelkép? Ebben pedig a jelek szerint a hanuka-gyertya van a tűzhöz közelebb, értsd szemet szúróan a színpad mellett, a kereszt pedig eldugottan a tér másik sarkában. Tehát még a színlelt egyenjogúságban is van különbség a zsidók javára. Megjegyzendő: a karácsonynak nem jelképe a kereszt sem, a köztéri keresztállításokat a köztéri hanukázás provokálta.

 

            Nem ez az első zsidó karácsonyunk. Debrecenben 2001 óta, jelkép értékűen a XXI. század kezdetétől a történelmi Piac utcán hatágú csillagok sorakoznak a villamosvonal mentén, senki látóteréből nem eshetnek ki. Sem a város, sem az egyház nem szólt ellene. A hallgatás beleegyezés, ez évben a korábban egységes fényű díszkivilágítás kék-fehérre változott. Zsidó kékre, láthatóan. Mi jöhet még ezután? Például egy hódoló újévi köszöntő Sólyom Lászlótól. Az elhangzott évek beszédeit bárki újraolvashatja a köztársasági elnök hivatalának honlapján, melyek jogos kritikát kaptak. Ezek alapján akár meg is jósolhatjuk, milyen lesz az idei. A fenti tényekről valószínűleg nem szól majd. A lényeg elhallgatása pedig mellébeszélés. Az elnök szájába mások adják a szót, ettől lesz kínosan semleges. A beszédben fő szempont: nehogy mások érzékenységét sértse.

 

Dr. Nagy Attila

orvos, közíró
 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-11-30. - Gyanús antikommunizmus; új amerikai külügyminiszter
/Thürmer Gyula (a kommunista párt elnöke)/
Részlet: Akár ki is lesz az USA budapesti nagykövete, nem a magyar érdekeket képviseli Washingtonban, hanem az amerikai érdekeket Budapesten. (...) ...vezessenek luxusadót a gazdagokra, csökkentsék a szegények terheit...


 

 

2008-11-26. - Zsidó felbujtás - szlovák álarcban
/Nagy Attila (orvos, közíró)/
Részlet: Az utóbbi hetek (évek) szlovák-magyar konfliktusait a tömegtájékoztatás a két ország közötti szembenállás élezésére használja fel. A kétoldali állásfoglalások nem térnek ki arra, hogy a bajok gyökere az erőszak szülte trianoni szerződés és a háttérhatalom évszázados aknamunkája.

 

 

2008-11-25. - Miért nem vált hazánk atomtemetővé?
/Bokor Imre (JB-elnök)/
Tartalom: Prof. Bokor Imre (mérnök, ezredes) történelmi témájú cikke a nyolcvanas években a katonai titkosszolgálatok eminenseként letartóztatott, a halálbüntetést politikai nyomásra elkerült, viszont életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt, ma az USÁ-ban élő Belovai Istvánról.

 

 

2008-11-22. - "Hazádnak rendületlenül!" - Rekviem † Toma Andrásért
/Oravecz Mihály (drágakő-szakértő)/
Részlet: Azért zárták idegszanatóriumba, mert csak így tudták izolálni (?). Gondolom,  továbbra is titok vette volna körül Toma Andrást, ha nem esik darabjaira a kommunista pártállam. De hát tudjuk hogy van ez: Isten malmai lassan, de őrölnek! (...) ...hogy egy embertől, akitől elvették úgyszólván az egész életét, hogy legalább bocsánatot kérjenek, ami minimum kijár bárkinek?
 

 

HÍRHÁTTÉR - Nem csak mondja, megmutatja
2008-11-19. - HÍRHÁTTÉR TV: Beavatás a Valóságba - (Film)ajánlatunk
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Mindenkinek, aki tudni akarja, elmondjuk, de csak akik méltóknak találtatnak rá, mutathatjuk meg. (Film, 6 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 

VONA GÁBOR TÁMOGATÓI RÉSZÉRŐL MÁR AZ ELSŐ ÓRÁKTÓL TÖRÖLVE ÉS BETILTVA! 2008-11-13. - MSZP-kormány: 'Szigeteljük el a Hírháttért és nyerjük meg ehhez Kőrösi Imrét!'
/Molnár F. Árpád/
Részlet: ...a Hírháttérről pedig - Biblikusan szólva - sipognak és suttognak, a pártértekezleteken pedig szó szerint napi téma, hogyan kellene csökkenteni azt a botrányt, ami elkerülhetetlen, és kiket kéne akasztani, hogy mind több politikai PÁRT-terrorista megússza.
 

 

2008-10-26. - HÍRHÁTTÉR TV: Isten vagy a Sátán Izraele? (videoklippel)
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
(Zene: Enigma)
Tartalom: Igaza van-e ama gyülekezeteknek, akik azt állítják, hogy Izrael Istené? A Moszad és a titokzatos Nagy Babiloni Szajha kapcsolata, valamint Izrael és a világ titkosszolgálatainak Babilon által biztosított tudatmódosító, időjárás- és földrengés-szabályozó eszközrendszere, bankrendszer, éhezés, média, ateizmus, szexualitás. (Film, 13 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 
Előző cikk:
HÍRHÁTTÉR - Áldottaknak a dicsőség, átokra plántáltaknak a bukás kapuja
2008-12-24. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Isten, Babilon, Haza
/Christian Crown - Molnár F. Árpád - Nagy Sándor (Naleksz)/
/Zene: Mascagni: Parasztbecsület/
(Film, 10 perc)
Tartalom: E világban gyűlölt fogalmakról beszélgetünk, amilyen a nemzetektől és származástól független testvériség, korunk elrejtett ismeretei és a szegény magyarok elől elrejtett, évtizedek óta publikus alapfogalmak. Erkölcs, titkok és elrejtett tudomány, melyek miatt a Hírháttért az egész bolygón betiltással fenyegetik, szervezetten gyalázzák és üldözik. A film közben mindvégig szól Mascagni varázslatos intermezzo-ja.
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2008-12-25. -
Tánczos Gábor és családja ünnepi jókívánságai
/Tánczos Gábor és családja/
Tartalom: Tánczos Gábor, Édesanyja, Gyöngyi és a Tánczos-család mindenkinek szóló ünnepi jó kívánságai.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu