Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Keressen minket telefonon vagy személyesen! Tabuk nélkül számoljon be tapasztalatairól, és kérdezzen minden tabuk nélkül! Azért (is) lettünk, hogy bármiről beszélhessünk, amiről senki nem mer, és mindent el tudjunk mondani, akik mindent akarnak. S ha bajban van, keressen minket!

   

A babiloni világ színházterme

Molnár F. Árpád:    "A világ "fel fog ébredni", tudtuk ezt kezdettől, s most már láthatják mindazok, akik elől a gondolaturalmi Világrendszert nem sikerült elrejtenie a Sátán rabszolgáinak..."

2009-03-26.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 

 
A Világmindenség Hatalmi Struktúráját mutató ábrát mindenkin kívül Reisinger Jánosnak és áruló, pártszolgálatos ügynökpásztorainak is ajánljuk annak megemésztésére, hogy tetszik vagy sem, az állam titkainál és szolgálatánál felsőbb rendű az Isten, az Ő Szolgálata és az igazmondás. Olyanok vagytok, Reisinger, mint az állatok, amiknek hiába mondják el a jövőt, kénytelenek azonnal(!) végrehajtani magukon. Szeretnél-e jövőt kapni arról, mik fognak veled történni mindazért, amit együtt elkövettetek? Besétáljak-e a könyvtárba, menjek-e olyan felsőbb helyekre, ahová bármikor beléphetek? Tudod-e, hogy a múltban megágyazták azóta betelt gonosz tetteid miatt még be nem következett bukásodat? Mert már akkor tudta a Hatalom (Isten és Mellette akár Babilon), miket fogtok elkövetni a sötétben, ügynökök között, azt sziszegvén már hosszú hetek óta intenzív, fellángolt gyűlölettel egymás közt, hogy "nem lát meg minket senki sem!" Pedig LÁTNAK! Reisinger: Akarsz-e feküdni egy ágyon, kínban és nyomorban, olyanként, akit árulásáért löktek a szenvedők közé, miután láthatatlan kezek, s hatalmak elragadtak? Ha akarod - mert neked a szenvedés csak hasznodra válhat -, megsúgok kódokat, amikkel elragad a háttér, letörve szarvad, mely a valamennyiünkkel ellenséges, pártmaffiádba szervezett, tudatosan rosszindulatú, szándékosan mindenkit megtévesztő, gerinceteket kitépő, s kitépett pusztító vak gonoszság.
(Elrejtett Történelem)

Az ECHELON-elmeuralmi technológiák alkalmazásával sikerült egy olyan "RENDSZERT" létrehozni, és mi több, fenntartani, folyamatosan működtetni, aminek nem is szabadna léteznie. Egy HAMIS "ÁLOMVILÁGOT" hoznak létre mindazoknak, akiknek a HÁTTÉRHATALOM a homlokára sütötte a pecsétet, a SÁTÁN tulajdonát ábrázoló jelet.

De mit ér a "SZÍNHÁZ" nézőkkel, de SZÍNÉSZEK nélkül??? Egyszerű a képlet: SEMMIT!!! Éppen ezért a nézők sokaságának kell valaki, kellenek valakik, akik eljátszák a SZÍNDARABOT!!! A MŰSOR adott, a FORGATÓKÖNYV ott van leírva a SZENTÍRÁSBAN!!! A Biblia mindent megjövendölt, már hosszú évszázadokkal ezelőtt... Mint ahogy KRISZTUS JÉZUS is beszélt, és TANÍTOTTA a küszöbön lévő világrendszer megalakulását. Ennek MOST van itt az ideje! Az Emberiség több ezer éves történelme a VÉGÉHEZ, így a VÉGKIFEJLETTHEZ közeledik..... A színdarab az UTOLSÓ FELVONÁSBAN van, és azok a színészek, akik ezt a "MŰVET" játszák, önmaguk is RÉSZESEI ezen gonosz előadásnak. Nem más ez a MŰSOR, mint maga a VILÁGTÖRTÉNELEM!!!! Vannak benne NEGATÍV szereplők, és vannak POZITÍV HŐSÖK!!! Azt, hogy kinek milyen szerepet osztanak, az már ELŐRE EL LETT DÖNTVE!!! És nem az "alkalmi színész", vagy inkább BÁBFIGURA dönti el, hogy neki mi a feladata.

A SZÍNHÁZ előadó csarnokában, a NÉZŐTÉRBEN ülnek a MINDENKORI NÉPEK TÖMEGEI!!! Akik áhítattal, úgymond: TRANSZÁLLAPOTBAN figyelik a műsort. Olyan előadás ez, amelynek ŐK IS A RÉSZESEI!!! IGEN, a részesei, de beleszólásuk nincs a darabba. Programozott idióták, akik a mindenkori forgatókönyv szerint cselekszenek!

Viszont az ELŐADÓTEREMNEK két oldala is van, az egyik a "nézőtér", a TUDATLAN NÉPEK TÖMEGE, a másik oldal az ELŐADÓMŰVÉSZEK színpada.... Ahol előre elkészített forgatókönyv szerint zajlik a MŰSOR... ARCTALAN színészek, jellemtelen, érzéketlen IDIÓTÁK szolgáltatják a műsort. Árasztják magukból a TENGERNYI MENNYISÉGŰ MOCSKOT, PARÁZNA IGÉNYTELENSÉGET, ERKÖLCSTELEN-JELLEMTELEN IDEOLÓGIÁKAT, ÉLETFELFOGÁST.. ISTENT és KRISZTUST tagadó, mi több, MOCSKOLÓ szörnyűségeket!!! BIOROBOTOK ők, Nagy-Babilon FÉRGEI, Isten UTÁLATOSSÁGAI és az EMBERISÉG ÁRULÓI!! Fogyóeszközök, olyanok a HÁTTÉRHATALOM szemében, mint a WC-papír!!! Miután elvégezte a dolgát, és a "rendeltetésének" már tovább nem tud megfelelni, szépen kidobják!!!

Kik ők????
Mindazon FÉRGEI a világunknak, akik a HÁTTÉRHATALMAT, és annak az élén álló gonoszt, a FENEVADAT szolgálják! Hiszen ezt a forgatókönyvet régen megírták, és szerepel benne minden és mindenki, POLITIKUS, RENDŐR, KATONA, ORVOS, VALLÁSI FELEKEZETVEZETŐK, TAGOK.... MÉDIA és KÖZSZEREPLŐK, "SZTÁROK", mindenki>>>>> De ami a lényeg, hogy aki ezen a SZÍNPADON fellép, az mind-mind a HÁTTÉRHATALMAT szolgálja/kiszolgálja. Teszi ezt ÖNAKARATÁBÓL >>>> PROGRAMOZOTT BIOROBOTKÉNT, JÚDÁS-fajba tartozó: Isten és emberiség ÁRULÓJAKÉNT!!!! Ezen az előadáson, a "porondon" mindenki fellép, aki a NAGY-BABILONI SZAJHÁT szolgálja/kiszolgálja!!!

De van itt még valami: egy olyan TÉNYEZŐ, amely mindezen dolgok menetét megváltoztatja, felülírja, és MEGTEHETI mindazért, mert ISTEN és FIA, JÉZUS KRISZTUS URUNK erre jelölte ki, hiszen ki lettek, el lettek választva a TUDATLAN-BUTA NÉPTÖMEGEKBŐL!!! ISTEN KEGYELMÉVEL FELÜLEMELKEDTEK mindazon szörnyűségen és mocskon, amit a HÁTTÉRHATALOM véghezvitt, és ezután fog megvalósítani!!! A SZENTÍRÁSBAN megjövendölt utolsó időkben ők azok, akik az EMBERISÉG életben maradásáért felelősek, erre lettek kiválasztva!!! ISTEN ÁLTAL!!! Az ELMEURALMI TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL lebutított, félrevezetett embertömegek felett állva cselekszenek azok életben maradásának érdekében....

Mert a másik oldalon ECHELON-idióták mind, egy "MESTERSÉGES ÁLOMVILÁGBAN" ragadtak, belekényszerítették őket, gyakorlatilag a HÁTTÉRHATALOM mentális RABJAI lettek!!! Oly' mértékben cselekvőképtelenek, mint egy ÁLLAT, és a GAZDÁIK, vagyis a HÁTTÉRHATALMI vezetők ROSSZUL BÁNNAK velük. Ami még ennél is szörnyűbb, hogy ebben ÖRÖMÜKET, KEDVÜKET, SZÓRAKOZÁSUKAT LELIK!!!!! Isten előtt ezzel a cselekedetükkel UTÁLATOSSÁ váltak, osztályrészük a HALÁL lesz!!!! Pontosan azonképpen, ahogy a SZENTÍRÁSBAN le van írva!!!

NEM KELL FÉLNI, KÖZEL A SZABADULÁS, hiszen a színdarab vége HAPPY END-del záródik, és a gonoszok el lesznek pusztítva, hiszen ez is a "műsor része"!!! Az meg legyen azok ügyes-bajos dolga, hogy ELPUSZTULNAK, akiknek olyan szerep adatott meg, hogy rossz oldalon álljanak!!! Ez legyen Ő bajuk!!!! Hiszen mindenki nem győzhet!

Tisztelettel a HÍRHÁTTÉR multimédia egyik szerkesztője, Kárpáti Magyar

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az elrejtett Világrendszer megértéséhez, néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát: az égboltot homorú tükörként használják, amivel az USÁ-ban, Alaszkában, Oroszországban, Kínában stb. felépített HAARP-rendszerrel a világ távoli pontjára(!!!) történő fotonszórással személyeket, csoportokat, de egyszerre egy egész nemzetet is besugározhatunk úgy, hogy észre sem véve kerüljön alfa-befolyásolás, alfahullámú kontroll alá! De ébrenléti REM-állapotot (tudatos és nem tudatos ébrenléti álomállapotot) nem csak alfahullámokkal lehet előidézni. Amikor az MK-Ultra hivatásos elmeprogramozója...

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-03-26. -
A sasok is angyalok
/Dér Atilla/
Részlet: Mert minél kevésbé vannak az embernek nézetei, s minél inkább vannak érdekei, annál inkább hajlik arra, hogy érdekeit nézeteknek tekintse. A sötét tendenciák „eszménye” a világnézettelen ember. Az emberek azért hazudnak önmaguknak, mert értelmileg nem tudják elviselni azt, amit egzisztenciálisan annál könnyebben elviselnek; - hogy annyira hitványak legyenek, hogy még nézeteik se legyenek.

Lap teteje

Következő cikk:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Echelon-fenevadak ellen!
2009-03-26. -
Nyílt Levél, hogy ami kell, Meglegyen - A kurucinfó levelére válaszul
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Mert amikor felébred a világ, akkor megtorlásokat akar, mert arra is felébred, hogy nem csak a maradék Igazság és Hősiesség, nem csak a maradék Szeretet és Irgalom volt az, amit a leggyűlöletesebb módon üldöztek, de az Emberiség utolsó reménysége is! Azokat bélyegezték a Nép ellenségének, akik tudták, hirdették az Igazságot, és - ahogy a Jelenések Könyve Mondja róluk - az életüket mindhalálig nem kímélték! (...) Hazugságra és demagógiára azok szorulnak, akiknek harcukat az Igazsággal, ezért az Istennel és az Emberiséggel szemben kell vívniuk. Mi olyan kivételes luxust kaptunk, mert lélekben Adta Meg az Isten, hogy ilyesfajta virtuális vitákra és hazudozásra nem szorulunk.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu