Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Keressen minket telefonon vagy személyesen! Tabuk nélkül számoljon be tapasztalatairól, és kérdezzen minden tabuk nélkül! Azért (is) lettünk, hogy bármiről beszélhessünk, amiről senki nem mer, és mindent el tudjunk mondani, akik mindent akarnak. S ha bajban van, keressen minket!

   

Nyílt Levél, hogy ami kell, Meglegyen - A kurucinfó levelére válaszul

 

Soós József (Kárpáti Magyar):       "A Háttérhatalom az Emberiséget a pusztulása felé vezeti, hasonlóképpen, mint a vágóhídra hurcolt állatok! (...) Nem lázad, nem küzd! Csak teszi azt, amit neki utasítanak!"

2009-03-26.
Molnár F. Árpád


A kurucinfó által Molnár F. Árpádnak írott levélre adott választ olvashatják. A kurucinfó levelét a levéltitokra vonatkozó törvények és annak ordenáré stílusa miatt nem idézzük.

T. kurucinfó,

valami szörnyűséges dolog történt azzal, aki nem fogja fel, hogy milyen borzalmas következményei lesznek azok ellen, akik az Igazságot nem csak visszatartották, ahogy Gyurcsánytól Széles Gáborig, de még nyíltan ellenségesek is voltak az eleve győztes háborút indító legnagyobb magyarok és az egész világ előtt példaként felmutatható néhányakkal (velünk) szemben, hamarosan az egész lakosság előtt bel- és külföldön egyaránt evidensen nemcsak egy-egy nép és nemzet, de az egész Emberiség rettenetes ellenségeiként. Mert amikor felébred a világ, akkor megtorlásokat akar, mert arra is felébred, hogy nem csak a maradék Igazság és Hősiesség, nem csak a maradék Szeretet és Irgalom volt az, amit a leggyűlöletesebb módon üldöztek, de az Emberiség utolsó reménysége is! Azokat bélyegezték a Nép ellenségének, akik tudták, hirdették az Igazságot, és - ahogy a Jelenések Könyve Mondja róluk - az életüket mindhalálig nem kímélték!

Mert voltak egyik oldalon azok, akik a világon senki életét nem kímélték, és voltak a másik oldalon azok (mi), akik mindenek fölött saját életminőségüket és életüket nem kímélték. Az előbbieknek testben kellett minden, az utóbbiak bármire készen álltak önmaguk ellen, bármiről, bármikor készek voltak lemondani, csak az Igaz és Rettenetes Isten szolgálatán keresztül az Emberiséget szolgálhassák. Igen, minden titkot elmondva, amiket az álrendszerváltó, néhány évente hősöknek és megváltóknak kikiáltott katonai kémfőnök für lajosok és szervilis biorobotjaik eltitkoltak, máról holnapra tengődve és tengetve a nép életét, életnyi, és ha tőlük függ, örökké tartó hazugságban, mint az állat.

A kérdéseik kapcsán:
Tudják, én és a többi választottak nem szoktunk hozzá sem hazudozáshoz, sem virtuális szócsatákhoz. Nem szoktunk hozzá olyan kérdésekhez, amikről az is, aki felteszi, tudja, hogy jelentéktelen, értelmetlen, értéktelen, demagóg és hazugság. Akikkel mi találkozunk, azok jóindulattal jönnek, mert rosszindulatúak a közelünkbe sem tudtak jönni, pedig mi sosem tartottunk vissza egyet sem, de mindig, mindenkit hívtunk. Akik kérdeznek minket, jóindulattal kérdeznek. Nem azért, hogy kötekedjenek, nem azért, hogy bármi rosszindulatnak és gyűlöletnek utat engedjenek, nem pártért, azaz a nép ellen, hanem azért, mert becsületük és Isten Áldotta kíváncsiságuk arra serkenti őket, hogy többet tudjanak, vagy hogy kimondottan az Emberiség érdekében - gyakran mindenről tudni akarván (és hozzánk bárki jöhet, aki mindent akar) - összefogjanak.

A virtuális szócsaták a Magyar Televízióba, a tv2-be, az Echo tv-be és a Magyar Nemzetbe valók. És mindazon helyekre, ahol nem csak mint mérget öklendezték fel a magyarok egyetlen választható Jövőjét, az Igazságot és az Élet Vizét, nem csak messzire futottak attól, de még mint utolsó átkot is üldözték Azt, mindazokat is roppant Igazságok elhallgatására és primitív, értéktelen és értelmetlen állati szócsatákra kényszerítve, akik minden idők legnagyobb magyarjaiként és a világ világosságaként és utolsó reménységeiként hirdethettünk csupán annyit, amennyit ez a sötét, elvadult, öngyilkos és primitív bennszülötti törzsközösség nem eléggé elbutított és megnyomorított maradéka felfoghatott anélkül, hogy öngyilkos sáskahalált halt volna a megtévesztett és besötétített sáskaraj sűrű erdejével szakadékba vágtatva, a primitív barbárállati, egyperces és pillanatéletű, értéktelennek született és negatív értékként végzett néptömegekkel.

Hazugságra és demagógiára azok szorulnak, akiknek harcukat az Igazsággal, ezért az Istennel és az Emberiséggel szemben kell vívniuk. Mi olyan kivételes luxust kaptunk, mert lélekben Adta Meg az Isten, hogy ilyesfajta virtuális vitákra és hazudozásra nem szorulunk.

A világrendszer reformja roppant viharos körülmények között fog megvalósulni, és az csak a kezdet lesz. De a Sátánnak és ördögeinek sikerült elérnie, hogy azok ellen, akik ellenségeinkként, üldözőinkként és gyalázóinkként, azaz az egész Emberiség globális pusztító ellenségeiként leszerepeltek és leszerepelnek, magam építsem és követeljem, de MINDHALÁLIG az igazságos büntetőjogi megtorlást:

 

 
Amit láthatnak: Wass Albert: Hontalanság hitvallása (Isten, Tűz, Echelon). Érdemes megnézni, és az Emberiség ellenségei miatt letölteni és elmenteni. Természetesen nem csak egy verset láthatnak, mert annál sokkal többet is.
Elmondja: Bara József-Attila (Románia)

Istenárulásért, Hazaárulásért és Emberiség elleni, elévülhetetlen bűntettekért.

Nem óhajtom letenni a fegyvert, és nem óhajtok megtűrni a fejem felett olyan új, valójában a következő lakitelki utcáról is államvédelmi ejtőernyősökként, az Emberiség elárulóiként megbukott bűnözőket, akik az Igazsággal együtt az egész világot eladták. Könnyű annak, aki - mint mi - senkitől és semmitől nem fél(!), és látja két szemeivel a Háborút.

Békével, Szeretettel, Tudománnyal, Türelemmel érkeztem.
De ez az ördögök és az öngyilkos vandál-barbár-állatok bolygója. Egy szeméttelepe, egy gyűjtőhelye a ganéjnak és a mosléknak.
Békével, Szeretettel, Tudománnyal, Türelemmel érkeztem.
Igazsággal, Háborúval, valamint az Isteni és Földi Törvényi Megtorlással kívánok visszatérni.
ISTEN RETTENTŐ EREJÉVEL.

A világ "fel fog ébredni", tudtuk ezt kezdettől, s most már láthatják mindazok, akik elől a gondolaturalmi Világrendszert nem sikerült elrejtenie a Sátán rabszolgáinak, de én azt akarom, hogy az utolsóknak már késő legyen. Lássanak borzalmat az utolsók akkor, ébresszék őket akkor, amikor már nincs segítség. Hogy az Igazaknak és a Legkiválóbbaknak legyen a Hely. Én ezt akarom.

Azoké legyen a Győzelem, akik kezdettől tudták és tették, hogy az Igazságnak és a Becsületnek nem kellenek lobbik és világi államállatok. Nem kell pénz, nem kell látszólagos, a hazugoknak kijáró dicsőség, nem kell e világi, pillanatig élő állatoktól kapott védelem. S mert mindezek nem kellettek, ezért a legtöbbet kapták, amit nemhogy magyar, de a világon szinte senki nem kapott!

Gazdagon jutalmazza meg Ő azokat, akik a Világtörténelem Istentől Tervezett sodrában akár csak egy jó szót szóltak, ahogyan Buonaparte is gazdagon megjutalmazta azokat, miután császárrá lett, akik neki akár 14 éves korában egy fél jó mozdulatot tettek. Rend ez a mondat, sokkal régebben tudott és tervezett; ügynöki árulóink ezt máris megértették.

Átok és bosszú, a felébresztett nép haragja söpörje el a Sátán gyűlöletállatait, akik azt akarták, hogy megrontasson és végleg elvesszen az Igazság, és az Igazsággal vesszen saját sötétségükbe a magyarsággal a világ összes népe, nemzete, rassza, faja és nyelve is.

Olyan Igazságot kaptunk, amit eddig sem lehetett másként feltartóztatni, csak egy egész nemzet alfahullámú és más mesterséges elaltatásával, megcsonkításával és totális leépítésével. Különben már régen elsöpört volna mindent a nyilvánvaló Igazság, Erő és Isteni Dicsőség.

E népnek béke és Szeretet nem kellett. Kapjanak hát háborút azok, akik ezért a felelősek voltak. És a Nép együtt fog mozogni azokkal, akik a felelősöket akarják. Kapják meg a Vezetőt ehhez, aki Isten és a Jézus Krisztus Hatalmi Erejével, és ami csak zárt körökben mondható(!), a legtöbbet megteszi.

Nem kell még egy álrendszerváltás, ahol - mint 1990 előtt - azok kaptak hangot, akik minden Igazságot és Jövőt elrejtettek, s akik börtönbe, elmegyógyintézetbe zárták és megölték azokat, akik sokkal többet, vagy mint mi, Minden Igazságot a Népnek akartak.

Nem. Az álrendszerváltó államállati, ügynöki haza- és Emberiség-árulók börtönnel és fegyházzal fizessenek, és az ehhez szükséges hátteret ne pártok, ne emberek, ne államok, ne titkosszolgálatok, ne tőkések és ne médiamogulok, hanem Isten és az Általa Tervezett Legnagyobb Hatalmak adják.

Molnár F. Árpád,
és az elkészült Történelem

HÍRHÁTTÉR - Háború az Echelon-fenevadak ellen

Aki nem tudja, mert elhitte a sátáni, hazug propagandát, annak csak pár szó az elrejtett Valóságból. Csak pár szó, ami Isten és az Emberiség ellenségeinek hátralökésére volt elég. Nem több, mert ha többet mondtunk volna el, több lenne a Júdáshoz hasonlóan végképp elbukott is, akinek bűnbánata már csak arra volt, hogy Felakasztassa az Isten. Mert van egy, a holtaknak láthatatlan határ, amit bűnben már senki halál és örök szenvedést beteljesítő kárhozat nélkül nem léphet át...

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát: az égboltot homorú tükörként használják, amivel az USÁ-ban, Alaszkában, Oroszországban, Kínában stb. felépített HAARP-rendszerrel a világ távoli pontjára(!!!) történő fotonszórással személyeket, csoportokat, de egyszerre egy egész nemzetet is besugározhatunk úgy, hogy észre sem véve kerüljön alfa-befolyásolás, alfahullámú kontroll alá! De ébrenléti REM-állapotot (tudatos és nem tudatos ébrenléti álomállapotot) nem csak alfahullámokkal lehet előidézni. Amikor az MK-Ultra hivatásos elmeprogramozója...

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

Kapcsolódó cikkajánlatainkból:
2009-03-22. - Összefogás a PÁRT Védelmében (Az Utolsó Trianon) - Nyílt Levél a Barikádnak: Háború az Echelon-fenevadak ellen

*   *   *   *   *   *   *

Az elrejtett Világrendszer megértéséhez, néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-03-26. -
A babiloni világ színházterme
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: ...transzállapotban figyelik a műsort. Olyan előadás ez, amelynek ők is a részesei!!! Igen, a részesei, de beleszólásuk nincs a darabba. Programozott idióták, akik a mindenkori forgatókönyv szerint cselekszenek!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-03-27. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Magyarverők, tömeggyilkosok, a Közellenség!
/Molnár F. Árpád/
(Film, 25 perc)
Tartalom: Magyarország eddigi rendszerének végnapjaiban Bartal Piroska (Szupernagyi) politikai üldöztetésével kezdve a Gyurcsány Ferenc és társai életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűntettein keresztül a kurucinfó, a Barikád, a Nemzeti Hírháló, a Harc Tér, a Mihók-maffia eddigi és folytatólagosan elkövetett napi tetteiig, az ezekből adódó következményekig jó hosszú, a magyarság szégyentörténelmébe égetett névsorral, a gyilkos dühvel elrejtett és átmenteni tervezett állami és titkosszolgálati bűnözéssel és magyarok elleni tömeggyilkosságokkal, a magyarság morális és ezt követően még barbárabb öngyilkos csődjével, kaotikus állapotának prognózisával, és az újrarendezett ország igazságszolgáltatása által feltétlen megkövetelendő emberjogi és törvényi gyakorlat néhány elemének érintésével bezárólag. Magyarország kupleráj jövője és Echelon-idióta, azt mondják, az utca szemete ellenségeink előre tervezett és bejelentett.
(Megtekinthető és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu