Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Akik nem tudják, vagy nem eléggé:   A programozott Cathy O'Brien botrányai jó pár évtizedesek. Ön szerint ennyi évtized alatt hányszor fedték le az egész Emberiséget?! És hányszor cserélték le az elavultnak tekintett eszközöket új GPS-technológiákra?!       KLIKK a feliratra!

   

A sasok is angyalok

 

2009-03-26.
Dér Atilla


- Valóban igazságotok van abban, hogy a „sokk” terápia a „stressz jótékony hatással is lehet a „betegre” (értsd emberiség).

- Mert aki nem képes felülemelkedni saját neveltetésén és azokon a hatásokon amelyeket otthon, az iskolában és a tömegkommunikáción keresztül kapott, arról hogy képzelhető el az, hogy felülemelkedjék azon , ami szellemi útja során ontikus bilincsként jelentkezik?

A nagy baj a szellem hiánya az emberekben. Nem elég a lét- és világszemléletet megváltoztatni, - ez csupán előfeltétele annak, ami ennél sokkal fontosabb; - a lét és világszemlésés transzmutációja. Ezt csak a z őseredet legegyszerűbb levezetésében lehet mint „mankót” segítségnyújtásként alkalmazni.

A szemlélet megléte biztosítja a principiumok jelenlétét; - a szemlélés megléte korrigálja a szemléletet. Az igazán érvényes szemlélet nem azért érvényes szemlélet, mert jobb leírást adja a valóságnak, hanem azért mert felhívja a figyelmet arra, hogy az ítéleteknek olyan konzekvenciái vannak, amelyek már nem maradnak meg a puszta deskripció (létleírás) szintjén.

A jelenkor uralkodó világnézete a világnézettelenség s erre hangolódnak a különféle partikuális világnézetek (liberalizmus), amelyek feladata a világnézettelenség tovább mélyítése. Mert minél kevésbé vannak az embernek nézetei, s minél inkább vannak érdekei, annál inkább hajlik arra, hogy érdekeit nézeteknek tekintse.

A sötét tendenciák „eszménye” a világnézettelen ember.

Az emberek azért hazudnak önmaguknak, mert értelmileg nem tudják elviselni azt, amit egzisztenciálisan annál könnyebben elviselnek; - hogy annyira hitványak legyenek, hogy még nézeteik se legyenek. – De eljött az az idő, amikor már értelmileg is képesek együtt élni saját hitványságukkal. A legkegyetlenebbnek tűnő elmeuralmi technológiák is csak a modern világnézetnek az elfogadtatásával alkalmazhatók. – Ha hiszed, hogy a materián túl nincs semmi.

 

 
Az állatvilág (ti. az Emberiség) - mert lélekben totálisan átütő - szörnyűséges degenerációja. A tisztátalan, kétéltű békához hasonló a Jelenések Könyvében is a Sátán, a Fenevad és a hamis próféta szájából jön ki. Most ilyenek szaporodtak el extrém fenyegetően az egész Emberiségre nézve, minden felsőbbrendűt az értéknek nevezett pillanatállati érdekek szerint pusztítva és rombolva.
(Molnár F. Árpád)

- Mert minden egyes modern világnézetnek az a funkciója, hogy az ember lelki – szellemi organizmusát egy adott specifikus ponton kikezdje. A mai modern világ hatalmas racionális apparátussal kidolgozott és alátámasztott koncepcióinak a hátterében démoni (földi) gerjesztettségű mániák működnek.

- Ha a kozmikus szemléletben a hiperkozmikus centralitás nincs jelen, akkor a kozmikus szemlélet a káosz felé irányuló szemléletté válik. A kozmosz a hüperkozmia nélkül pusztulásra van ítélve – mert a kozmosz kozmosz volta, vagyis a kozmosz rendezettsége egy kozmosz feletti centrumból valósul meg!

- Ezért, azokat a szemléleteket, amelyekben Isten nem integráns módon, minden eleműket és egész struktúrájukat áthatva van jelen, hanem amelynek a szellemi csak mindegy kívülről van hozzáragasztva, a legnagyobb fenntartással kell kezelni. Egy valóban szellemi szemléletnek minden ízében szelleminek kell lennie. Vagyis minden ízében Isteninek. Az, hogy egy szemlélet univerzális, nem azt jelenti, hogy homogén hanem, hogy egyetemesen tagolt, mind aspektusában, mind pedig szintek szerint.

Bemutatnám, hogy „István király” előtt ezt hogyan értelmeztük és éreztük.

A világban élni és mégis felette állni.

Gyerekkor: - Ki vagyok én? Honnan jöttem és miért jöttem? Milyen kapcsolat fűz a sokrétű világegyetemhez és már emberi lényekhez?

- Mi vezérelje tetteinket, míg földi testünkben élünk?

- Mi az Igazság és hogyan juthatunk ésszerű következtetésekre az igazság kérdésében? Van a felnőtt, a választott öregkor és a kortalanságra is megfelelő tanítás, de azt majd később tudatom.

- Egykor elegendő volt egyetlen iskola, egyetlen szent könyv, sőt annak egyetlen mondata, - azon keresztül mindent el lehetett érni.

- Az Embernek újra el kell fogadnia, hogy a szellemi utak nem a sérültek útjai, nem a menekülők útjai, nem azoknak az útjai, akik anyagi biztosságot várnak, mert azt az, életben nem találják meg. A szellemi megvalósítás az uralkodó emberi tipus útja.

- A szellemi ember nem attól szellemi ember, hogy szellemi dolgok iránt érdeklődik – noha kétségtelen, hogy minden spirituális ember érdeklődik a spiritualitás iránt. A szellemi ember attól szellemi, hogy életét a szellem (lét) rendjének megfelelően alakítja és a szellem (fény) jelenléte által vezeti.

A lét milyenségét alapvetően befolyásoló erő, mint saját erő nem ébredhet fel addig, amíg önmagam vonzásoknak és taszításoknak vagyok kitéve. A szellemi eszmélés és szellemi tenni akarás megköveteli, hogy az életben egy zugnyi terület se maradjon, amely kimaradhatna abból a transzformációból, amit a szellem megkövetel!

Ez a szellemi iga (jóga) alárendeltség, hogy szellemi lélekként megnyilvánuljak a matériában. A benső folyamatok nem lehet olyan vulgárisan akarni, mint ahogy az ember egy jó nagy talicskát el akar tolni.  

- A szellemi embernek egyfelől distanciálnia kell magát a modern világtól, másfelől mint minősítetten antitradicionális világgal oppozicióban kell állnia vele.

A modern ember beavathatatlan – de ez nem azt jelenti, hogy a jelenkori ember is beavathatatlan. Vagyis nem minden jelenkori ember tekinthető modernnek, mert míg a jelenkor egy kronológiai meghatározás, a modernség egy attitüd.

A beavatott a maga benső világában oly mértékben különbözik a beavatatlantól, amennyire az ember különbözik az állattól.

- De tudd, hogy senkit sem lehet eredményesen a szellem felé noszogatni.

- A pillanatnyi bitorolt hatalomnak semmi köze az uralkodáshoz. Mert a megvalósítás azkézis nélkül abszurdum, ugyanis aki uralkodik önmaga fölött, uralkodik a világ fölött is. A tudat feletti hatalom megszerzése révén a lét feletti hatalom is elnyeretik.

- Tudom, hogy szinte lehetetlen ezt az értés-érzés világot felébreszteni az emberek többségében – hiszen ennek kozmológiai tényezői a magasabb rendűek. A világegyetem örök tüzében; Mi tér-időről, tér-időre ciklusainkat igazítva, az Aranykort és a Sötétkort is uralkodói pozícióban töltjük Csak még az Aranykorban matériában is megnyilvánulunk a világ előtt Sötétkorban csak jelen vagyunk.

Jézus előtti VI. századot megelőzően nem volt materializmus, és nem is lett volna lehetséges. A materialista szemlélet kezdetétől a végéig (kb. 300 év még) a 108 Turáni rassz, az az a 24 HUN törzsszövetség Ácsáryái (Isteni tudású többször születettek.) fogják a Fényt mint Igazságot, Tudást és Bölcsességet megőrizni a Földi életben

Most tovább nem írom…

Tisztelettel:
Atilla


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-03-24. -
Tömeggyilkos ellenségeink itatnának tovább vérrel - Akik újra eladták az egész világot
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Majd meg fogja érteni, hogy vannak emberek, akik nem képesek hazugsággal, megtévesztéssel és az Emberiség átkával együtt élni, hanem mindenkinek, fajra, nemre, vallásra stb. tekintet nélkül, ahogyan Mark Phillips, a CIA volt hivatásos elmeprogramozója, az MK-Ultra alvállalkozója mondta: az Emberiség iránti szeretetükből fakadóan kénytelenek tenni az Emberiségért. Itt Istenről, Erkölcsről, Emberiségről és minden fontos, nemes és felemelő dologról van szó! Saját magunknak ástuk volna meg a legmélyebb morális pöcegödröt, ha bármiféle pártért mindezt feláldoztuk volna!

 

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiségért!
2009-03-24. - Nem lesz szebb jövő a sábesz-patkány távozása esetén sem
/Tánczos Krisztina/
Részlet: Tánczos Krisztina, a Hírháttér Multimédia nem titkoltan mélységi beavatott (beszervezett), Istentől Elválasztott szerkesztője telefonon hívta fel Molnár F. Árpád főszerkesztőt, és az alábbi, ismeretlen eredetű (...) kijelentést adta át. Szó szerint közöljük Tánczos Krisztina bizonyságtevő szavait, ahogyan diktálta, aztán telefonbeszélgetésünk lényegét idézzük... [És néhány jelekkel kísért repülőgépkatasztrófáról.]

 

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát: az égboltot homorú tükörként használják, amivel az USÁ-ban, Alaszkában, Oroszországban, Kínában stb. felépített HAARP-rendszerrel a világ távoli pontjára(!!!) történő fotonszórással személyeket, csoportokat, de egyszerre egy egész nemzetet is besugározhatunk úgy, hogy észre sem véve kerüljön alfa-befolyásolás, alfahullámú kontroll alá! De ébrenléti REM-állapotot (tudatos és nem tudatos ébrenléti álomállapotot) nem csak alfahullámokkal lehet előidézni. Amikor az MK-Ultra hivatásos elmeprogramozója...

 

2009-03-20. - HÍRHÁTTÉR TV: Ragyogó forrás, '84-angyalok
/Soós József (Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/
(Film, 11 perc)
Tartalom: Toronymagasan minden magyart és legalább kvázi az egész bolygót megelőzve beszélgetést hallhatnak a szó szerint Csillaggyár Hírháttér stúdiójában a Bibliában részletesen Megjövendölt, a bolygón eltitkolt Háttérhatalomról, Soós Józseffel. S úgy van rendjén, hogy minden idők egyik legnagyobb magyarja, Soós József, aki nyíltan merte vállalni, hogy beszél a Föld minden népét uralma alá vetett titokról - akit éppen ezért az összes állami médium, mert mind az Emberiség ellensége, abszolút elhallgat -, a világon először a Hírháttér TV-ben jelenjen meg.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-03-18. - HÍRHÁTTÉR TV: Wass Albert: Hontalanság hitvallása (Isten, Tűz, Echelon)
/Bara József-Attila (Románia) - Molnár F. Árpád/
(Film, 3 perc)
Tartalom: Wass Albert versét tűzzel és hévvel előadja az erdélyi magyar Bara József-Attila, aki egyike azoknak, aki az Internet nyilvánossága előtt is elmondta, hogy alig azt követően, hogy Echelon-ügyben felkereste a Hírháttért, mihelyst Molnár F. Árpád hatalmi kijelentéseket kezdett kapni, Bara előtt is kénytelen elkezdett megnyilatkozni a Háttérhatalom. Ma már nem kell titkolnunk, hogy beszervezéseket folytatunk. Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem bármely államnak vagy titkosszolgálatnak való engedelmességre, hanem a világot irányító és uraló Háttérhatalom (a Biblia Nagy Babilonnak Nevezi) leleplezésére és az Isten Létezése bizonyítására tesszük.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

A baloldali adventista egyház kirekesztését és Vona Gábor pártembereinek dühödt gyűlöletét váltotta ki:
2009-03-01. - HÍRHÁTTÉR TV: A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba
/Molnár F. Árpád/
(Film, 5 perc)
Tartalom: Andrea Bocelli és Sarah Brightman világhírű zenéjével, előre bejelentett, a darabba kódolt, sokak számára (amilyen az ördögök közül Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc is) rögtön értett, konkrét katasztrófákkal. Az Elkészült Történelemben való utazásra hívunk mindenkit, kívánva valamennyi utazónak szent tartalmakat, és minél kevesebbet abból, ami a mai egyházak papjainak és pásztorainak legalább jelentős részét egyre inkább uralja.
(Megtekinthető és letölthető!)


 

Előző cikk:
2009-03-25. -
'Akkora pofont lekeverek, hogy benne lesz a híradókban!' - Hatalmi előre jelzések szerint dagad az utolsó pillanatig hazudozó és gyilkos sodomai őskövület Mihók-maffia botránya
/Molnár F. Árpád/
Részlet: De ha maga akár csak egyetlen általunk védett és képviselt áldozat vagy halott ellenében azért, hogy mélyebben behajoljon egy közutálatnak örvendő, utolsó-mocskos sötét bűnöző előtt, amilyen Mihók Attila, ilyen hangot mer megütni, odamegyek egy operatőrrel, és akkora pofont lekeverek, hogy az Internetre téve benne lesz az esti híradókban! És akkor vége a D-Notice-nak és a teljes elhallgatásnak...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-03-26. -
A babiloni világ színházterme
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: ...transzállapotban figyelik a műsort. Olyan előadás ez, amelynek ők is a részesei!!! Igen, a részesei, de beleszólásuk nincs a darabba. Programozott idióták, akik a mindenkori forgatókönyv szerint cselekszenek!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu