Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Soós József (Kárpáti Magyar):       "Egy "normális világban" ebben az esetben legalább tömeghisztériának, népfelkelésnek kellett volna kitörnie, megtörténnie, de ez nem valósult meg!!! Gyakorlatilag az emberek cselekvőképtelenek maradtak, és nem csináltak semmit! Mindent elhittek, amit a média, a hazugság médiája mondott nekik."   (2009 március)

   

A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből

Ajánló helyett:
Orbán! Ha az Interneten beütöd a "Háttérhatalom" szót, láthatod, hogy abszolút egyedülállóként megteremtettem a hátralevő magyar történelem alapjait és következő emeleteit, és te is tudod, hogy ez még semmi! Gondolod, hogy megelégszem a hírnévvel és a dicsőséggel, vagy a világreformok mellett elérem, hogy feleségeddel - ha él még - érintés nélkül, a kíntól a földön fetrengve tégy részletes beismerő vallomást mindarról, amit csak az én ügyem kapcsán az Emberiség ellen elkövettél. /Molnár F. Árpád/

2009-05-23.
Molnár F. Árpád tényfeltáró cikke

1. tárgykör: a) A nemzetbiztonsági törvény a fogpoloskától a gondolatrendőrségig mindent engedélyez!; b) Népminőség
2. tárgykör: Az államtitok hatálya alá tartozó titkosszolgálati módszerek és eszközök arzenáljából:

 

1. a) A nemzetbiztonsági törvény a fogpoloskától a gondolatrendőrségig mindent engedélyez!; b) Népminőség

Mielőtt néhány ócska, elavult, de a primitív és rosszindulatú, kollektíven hazaáruló és tömeggyilkos terrorista magyar lakosság előtt csodaszámba menő, elavult voltuk ellenére a magyar titkosszolgálatok által (is) a mai napig alkalmazott titkosszolgálati eszközökből és módszerekből feltárnánk néhányat, amiket soha, senki előttem nem tett meg, és amikkel az Orbán-kormány regnálása idején, titkosszolgálati beszervezésem akkori szakaszában találkoztam, térjünk ki egy pillanatra az 1995. évi CXXV., a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény olyan paragrafusaira, amelyek a fogpoloskától a gondolatrendőrség elektromágneses megfigyelőeszközeiig bezárólag a világon mindent és mindenki ellen - természetesen mint a rendőrségi törvény esetében: Alkotmányellenesen - engedélyeznek:

A titkosszolgálati törvény 53. §-a következetesen úgy fogalmaz, hogy titkos információgyűjtést bárki ellen lehet folytatni, akik a 4-9. §-ok - három apró pontocska kivételével - bármelyike hatálya alá esnek. Márpedig eképpen nincs a világon senki és semmi, akire és amire ne lehetne rásütni, hogy esetében titkos információgyűjtésre van szükség! Az 53. § (2) bekezdése kimondja:

A nemzetbiztonsági szolgálatok a titkos információgyűjtés speciális eszközeit és módszereit csak akkor használhatják, ha az e törvényben meghatározott feladatok ellátásához szükséges adatok más módon nem szerezhetők meg.

Minthogy a - idézem - "meghatározott feladatok" abszolút teljes körűek, de a világon minden létező dologra kiterjednek, és pl. az ember gondolatai "más módon nem szerezhetők meg", csak ha az ember gondolatait lehallgatjuk, így a fogba ültethető poloskától kezdve az elektromágneses implantátumokon át a gondolatok, életélmények és ösztönök közvetlen lehallgatására, tárolására és felhasználására is törvényes lehetőséget biztosítottak az ostoba és szuicid magyar lakosság elektrosokkos gyilkos állami bálványai, kezdve Antall Józseffel, folytatva Medgyessy Péter francia becsületrendes "úriemberrel", bezárva a szintén francia becsületrendes elektrosokkos Orbán Viktorral, hogy még baromibb legyen a magyar, és jobban visongasson a választásokon, rajongva saját hóhéraiért az idiótája, vesztére.

2001-es, mélységibb titkosszolgálati kormány-beszervezésem idején pl. a fogba ültethető poloskáról igen, az elektromágneses közvetlen gondolatolvasás technológiáiról még nem tudtam. A nemzetbiztonsági törvényről szóló fenti tényeket már eme 2001-es, az Orbán Viktor vezette Fidesz-kormány idején történt mélységibb kormány-beszervezésem idején számítógépre vetettem, ami miatt - minthogy körülbelül Gyurcsány Ferencig ilyesmiről írni otthoni környezetben is főbenjáró, gyakran halálos bűnnek számított - sorozatosan és többek között életveszélyesen megfenyegettek. Az állami terrorizmus fő forrása Orbán Viktor és annak titokminisztere, Demeter Ervin volt, kettejük által eszközként használt, vérben forgó mocskos állataival, tenyészügynöki söpredék férgeinek lajstromával egyben. Orbánnak közvetlenül dolgoztam, aki azért döntött - vezényszóra - a beszervezésem és - minden fillér nélküli - alkalmazásom mellett, hogy leállítsa abbéli igyekezetemet, hogy őket súlyos bűnszervezeti bűntettek elkövetésének napvilágra hozása által megbuktassam és börtönbe juttassam. Abban az időben - hála ezen ostoba állat nép által máig magasztalt demokrata és nemzeti médiumainak és pártbálványainak - olyan buta volt a lakosság, hogy Orbánék és Horn Gyuláék összpárti és totális média-bűnszervezetben történő hazudozásai miatt mindenki, aki nem belsős volt, azt hitte, hogy demokrácia van és kitört a szólásszabadság, és szervezett állami bűncselekmények egyáltalán nem léteznek sem Magyarországon, sem a magasztos és tökéletesen becsületes Európai Unióban. Ennyire hülye volt a magyar, és aki Horn- vagy Orbánbarom volt, vagy aki most is az, természetesen nehezebben akar visszaemlékezni mocskos féregfajtájára, hiszen saját ganéjában nagy és nemzeti a magyar. Orbánék azonban tudták, hogy ha annak idején egy Molnár-szintű botrány napvilágra kerül, az pillanatok alatt forradalomhoz vezethet. A Gyurcsány Ferencig eltussolt rendszer bár szeletnyi, de kis részleteiben is láthatóan töménytelen mennyiségű állami bűnözés ténye Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét követő állami, nyílt terrorhadjáratával vált nyilvánvalóvá, amiknek addig messze-messze töredékéről sem beszélhetett az ember nyíltan, mert senki nem hitte volna el, az iszonyú mennyiségű jól tájékozott ügynökparazita féreg pedig abban az időben is vezényszóra hallgatott vagy párttódult ki az igazság és az Emberiség ellen röfögni, rágalmazni, hazudozni és böfögni a sajtóban, az Interneten és az utcai suttogó propaganda és más lejáratások söpredék, gerinctelen, aljanépi színterére, tehát oda, ahová való a magyar, a disznóól bélsárral ömlesztett fajtiszta, szürke marha fajának kellős közepébe. Gyurcsány őrjöngései vetették felszínre azt a sok szolgálati és államtitkot, amiknek addig puszta pletykálásáért is halálbüntetés járt. De Gyurcsány kiborította az állami vérengzések tényét az utcára, az addig engedelmeskedő ügynökférgek tömegével és nyíltan kerültek letaposásra, és a nyílt brutalitásra - mert csordában bátor a szürke marha magyarbarom, különben kizárólag ártatlanokat öl - sokan megharagudtak, és akkora haragvó ügynökfalkát, és a média előtt csillogó embert pedig már nem lehetett likvidálni. Tehát az addig egész életükben csendesen kiszolgáló moslék hazaárulók és gyilkosok - saját tömeges leverésüket látva - gyáva férgekként (tehát magyarokként) már voltak bátrak a nyílt haragra, mert nem másokat, hanem őket ütötték, és sokan jártak így egyszerre. De amíg Gyurcsány le nem leplezte az állami bűnözés létezését, addig a kívülálló népi és pártbarom szavazómarhái el sem hitték annak szavát, aki a rendőrség, a pártok, a média, a REBISZ és a vérbíróságok stb. ügynöki és despotikus-öngyilkos igénytelenségéről és állami bűnszervezeti szolgalelkűségéről egy szót is mondott. Az ügynökök tömegei pedig soha nem segítettek senkinek, aki igazat mondott, de vezényszóra korlátlanul részt vettek - mint ma - bármi lejárató kampányban és közvetlenül szó szerint gyilkos akcióban az igazság végső elfojtására és a magyarság teljes felszámolására: ahogy most, a liberálisnak és nemzetinek nevezett médiumokból és népi pártbarom-pártokból összlétszámban, ahol csak és kizárólag a Molnár F. Árpád meri feltárni az igazságot, soha nem látott és érthetetlen bátorsággal és bőséggel ott, ahol mindenki féreg és mindenki - általában ügynöki vagy szervilis pártbaromként - mocskolódik és hazudik.

A bunkó, tehát magyarságában igen fajtiszta, azaz koboldféreg magyarság által az igazság gyűlöletéért fél életén át üldözött Molnár F. Árpád áldásos - a magyarság igazsággyűlölete és elképesztően alacsony morális minősége miatt átkos - tényfeltárásai következtében, melyekkel minden idők magyar rekordját számos kategóriában példátlanul megdöntötte, így az Echelon-eszközök létének egyre szélesebb társadalmi ismerete miatt a titkosszolgálati beszervezések sorrendje és ütemterve radikális transzformáción, átalakuláson ment és megy keresztül.
 

2. Az államtitok hatálya alá tartozó titkosszolgálati módszerek és eszközök arzenáljából:

Egy titkosszolgálati alapbeszervezés, valamint kormányközeli alapbeszervezés - így az Orbán Viktor 1998-2002-es miniszterelnöksége idején - gyakran sok más egyéb mellett az alábbi módszerek és eszközök létének felfedését jelentette:

   - A titkosszolgálatok bejárnak a célszemély lakásába, és a hatályos törvényeknek megfelelően (vagy sem), tehát mindenképpen az Alkotmánnyal szemben elvégzik a titkosszolgálati eszközök telepítését mind a központi személy, mind annak rokoni és szomszédi környezetében. Ezt a nemzetbiztonsági törvény engedélyezi és írja elő. A telepített titkosszolgálati eszközökkel folytatják nem csak az operatív tevékenységekre bevont személy, de annak rokonai és környezete (szomszédai, barátai, néholi kapcsolatai stb.) megfigyelését, főleg intim titkai begyűjtését és (főleg későbbi zsarolás és tönkre tétel érdekében történő) tárolását, a titkosszolgálaton belüli információs terjesztését, valamint a belsősökkel együtt a kívülálló, vagy megfigyelésük tényéről nem tájékozott személyek titkosszolgálati eszközökkel (gázokkal, lézerrel, rádióhullámokkal stb.) manipulálását. Olyan egyéb vad dolgok is vannak, amiket most le sem írok. A lakásba behatolás nem csak olyankor kerül megvalósításra, amikor a célszemély nincs otthon, mert altatógáz használatával olyankor is zavartalanul behatolnak, amikor az egész (kemikáliákkal altatott) család otthon van, továbbá sok olyan beavatkozás létezik, amikhez kimondottan a személy (altatott) hozzáférésére van szükség. A kormánynak dolgozó személyek - amilyen én is voltam, aki politikai üldözöttként tette ezt, egyetlen árva lázadni merő magyart sem találva - általában elő is segítik a titkosszolgálatokat abban, hogy bármikori ott- vagy távollétük esetén a lehető legkönnyebben bejuthassanak a lakásba (noha ennek inkább diplomáciai jelentősége van, semmint biztonsági, mert egy titkosszolgálat bárhová be tud jutni).

   - A rádióhullámú és lézereszközök a hálózati feszültségre kapcsolt elektronikai berendezésekbe és rászerelve, valamint saját telepről működtetve egyaránt telepítésre kerülnek, a mikroelektronikától a nanotechnológiáig. Csak a primitív, alsóbarmi lakosság nem tudott arról már 2001-ben, hogy a magyarok is mindenhol nanotechnológiát használnak. Semmiféle olyan nanotechnológiai embargó alatt nem álltunk, hogy az USA és mások ne adták volna el ezen eszközeik garmadát, de 2001-ben a magyar állam már régóta idegen licenc alapján otthon gyártott, valamint lopott nanotechnológiát gyártott és használt, plusz amiket az oroszoktól és nyugatról kapott, és amely üzletekről mindenki tudott, beleértve a lopásokat is (a világ titkosszolgálatai tudnak arról, hogy mindenki lop mindenkitől, és ki mit lopott a másiktól). A betechnikázott (telepített) külső és belső helyiségek élő képi és hangsugárzást biztosítanak a nem tájékoztatott vagy beavatott célszemély és környezete, valamint a nemzetbiztonsági (és fedett) intézmény kezelői és kommunikátorai között. Az audiovizuális "műsor"-sugárzás gyakran szimultánban történik: egy-egy személy egyszerre több állam titkosszolgálati vagy diplomáciai képviseletével kerül az operatív művelet kritériumai szerinti interaktív kapcsolatba a látható és nem publikus mobilhálózatokon és a telekommunikációs műholdakon keresztül. A kémtevékenységre vonatkozó büntető törvénykönyvi paragrafusok liberalizálására is azért került sor, mert a világ államai és annak politikusai, célszemélyei, taxisai stb. olyannyira (és semmi költségekből) váltak teljesen interaktívakká, hogy - így mondjuk ezt - mindenki tud mindenről! Az én státuszom az Orbán-kormány alatt, és az ezt követő Medgyessy-éra egy szakaszáig (az ellenük folytatott totális háborúig) taxis volt. Hogy ez mit jelent, majd később, mert az ütődött magyarság nem alkalmas arra, hogy megfelelőképpen felfogja, miről van szó.

   - Az NBH által réges-régen alkalmazott fotontechnológiákról (tehát rádióhullám és lézer) az alábbiakat általában gyorsan felfedik: pillanatvakság és hosszabb (általában egy-két másodperces) vakság előidézése, izomrángások a lábban, kézben, szemhéjban stb., pillanatszédülés, fülzúgás és fájdalmas harangzúgás (a dobhártya agresszív irritációjával), az operatív művelet igényeinek megfelelően (valamint mint minden egyéb téren is puszta rosszindulatból, a titkosszolgálatok alaptulajdonsága ugyanis a szexualitásban és a rosszindulatban való tobzódás) a szívműködés közvetlen szabályozása. (De soha, senkinek nem szabad pánikba esnie! Mindenki biztos kezekben van! Bármit megtehetünk egészségkárosítás nélkül, és nagyon sok üldözöttre és üldözésre jut egy emberölés!) A szívműködés szabályozása keretében alapműveletek közé számít a rádióhullámokkal előidézett gyorsabb, szaporább pulzus, hideg, nyirkos bőrrel, ami közvetlenül a feszült (csúnya szóval: ideges) állapotot eredményezi, amit kb. három másodpercen belül - ugyancsak a szív rádióhullámú szórása által - a puha, lágy pulzus, vérbő és meleg végtagokkal, nyugodt, kiegyensúlyozott hangulati állapottal való felváltás követ. Fontos, hogy az ilyen fizikai és vegetatív funkciók előidézésekor gyakori, hogy a szív szórását csak szimulálják, mert valójában közvetlenül az agy szívműködésért és testi funkciókért, valamint hangulati állapotért felelős területeit bombázzák! Elektromágneses hullámokkal a világon mindent precízen tudunk irányítani, továbbá azonnal ölni és újraéleszteni! Sem nyom, sem károsodás, sem mellékhatás nem marad! (Egy hősnek nem illik félnie a klinikai halál pár másodperces előidézésétől sem. Aki elég tájékozott, tudja, hogy kizárt annak az esélye, hogy (a kiképzés, játék, kísérlet, ahogy tetszik után) nem sikerül újraéleszteni, hiszen a titkosszolgálatok nem adrenalinnal és defibrillátorral dolgoznak!)

   - Gázpatronok és hangszórók. Gombnyomásra roppant kis adagokban a légtérbe lövellt, a titkosszolgálatok által kikísérletezett és interkontinentálisan értékesített gázok roppant kis mennyiségekben történő adagolása, szintén operatív célokból. Ezekből roppant kevés elegendő. Néhány fajta gáz hatása, amiket az NBH sok-sok éve is használt:

   - Hirtelen ébredés, ébrenlét esetén azonnali éberlét. Ha az illető aludt, az ébredés azonnali felüléssel és teljes ébrenléttel történik. Szexuális stimulációhoz is használják, az ügynök vagy a megfigyelt személyek nemi aktivitása fokozására (pl. közösülés közben). Belégzéskor a hidegebb levegő élményét nyújtja. Régebbi fajtáinál mellékhatás a hatóideje alatti viszketés, de mindezek coitus (nemi aktus) közbeni alkalmazásakor teljesen elsikkadnak. A gáz fajtái a néhány másodperces hatásfoktól a beláthatatlan ideig fenntartott éberlétig terjednek. Alkalmazásakor a légtérben a rovarok is - a legyek is - hiperaktívakká válnak. (Itt csak megjegyezzük, hogy amikor titkosszolgálatokról beszélünk, Sodoma és Gomorra legmélyebb pokláról beszélünk. A beavatott és tudatlan személyek megfigyelésekor gyakori, hogy a titkosszolgálatok operátorai a megfigyelt személyek közösülésekor beavatkoznak pl. a mellbimbó ájulásig fokozható bioelektromos irritációjával; de aki nem tud a "nagycsaládi" állandó közreműködésről, azt hiszi, az egészet a partner okozza.)

   - Gáz, amely izzadást és bizonyos tartományú figyelemkoncentrálást eredményez.

   - Gáz, amely roppant erőteljes és koncentrált figyelemkonvergenciát és éles asszociációs készségeket okoz. A figyelem tárgya arra terelődik, amivel a célszemély éppen foglalkozik, és rendkívül éles logikai képességeket indukál, roppant felfokozva az érdeklődést is. Rendkívül alkalmas komplexebb bűnügyek vagy interkontinentális összeesküvések összefüggéseinek megértéséhez. Alkalmazásakor abszolút tetten érhető a szándékos kemikáliás hatás (azaz egy kívülálló is azonnal tudná, hogy vegyszer került a szervezetébe). Ezt a szert önmagában csak olyan esetekben alkalmazzák, amikor a célszemély be van avatva, és tudja, hogy a terület be van technikázva. Rosszindulatú alkalmazásával - tervezett ideig tartó - paranoia is előidézhető, amikor az áldozat pl. olyan személyek esetén is ellenségességre következtet, akik esetében ilyesmi nincs jelen. Hasonló ez ahhoz, mint amikor a Hírháttér elhasználásra vetett olvasója szüntelen azt keresi és terjeszti, hogy a Molnár F. Árpádnak milyen hátsó szándékai vannak, amikor tényfeltár, mert a sötétséget terjesztő áldozati állatban (általában pártbaromban) a mesterséges paranoia miatt a jó rossz, a rossz pedig (így a hazug és gyilkos rendszer annak összes titkaival) a kívánt és fenntartandó jó. Ellenség tehát az, aki elmondja, amit eddig soha, senki nem mert, viszont a politikusbálvány, aki titkolózik és hazudozik, és ezen, valamint Emberiség elleni bűntettei tengerén halálra keresi magát, az imádott példakép.

   - Gáz: nemzeti érzelem rendkívüli felerősítése. Hatóideje az összetételtől függően a néhány másodperctől az életen átig terjed. Ezt is 2001-ben mutatták meg. Egyetlen mikropatron egyetlen adagjának, egyetlen távirányítású kilövésével a légtérben tartózkodó személyeket egy életre nemzeti érzelmű megszállottakként lehet fixálni. Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt barátja, Demeter Ervin titokminiszter (neki dolgoztam) a hungarista mozgalom és többek között a kanadai hungaristák lobbijának erősítésére használta, hazai vonalon pedig a Csurka István-féle vonal támogatására, továbbá a magyarok kiválasztottságának illúziója, valamint a zsidóságnak, mint ellenségképnek az előidézésére vetették be. Láthatjuk, hogy ezekkel - különösen kulcspozícióba helyezett figurák "átkapcsolásával" - egy egész országot is játszi könnyedséggel át lehet állítani, országok történelmét lehet átírni, a népet nemzeti ájulásból bármikor háborús hangulatra lehet kalibrálni. A szer - egyik titkosszolgálati kifejezéssel - a BIOS-ba nyúl bele, azaz tartós vagy végérvényes bevésődést okoz. A lakos soha nem fog megszabadulni nemzeti kényszerképzeteitől, és ha az a funkciója, akkor dühödten fogja gyűlölni azokat, akik feltárják előtte az igazságot. A lakosság csak eszköz és mindig abszolút fogyóeszköz. A népnek és az Emberiségnek valamennyi volt és jelenlegi párt halálos ellensége. Gondoljuk el: ha egyetlen patront elhelyezünk egy - teszem azt - Jobbik-rendezvényen, ahová rendszeresen eljárnak, és minden alkalommal csak egy parányit okozunk életre szóló mélybevésést, a rendszeres látogatókból egy idő után masszív Árpád-sávos és cigány- vagy zsidógyűlölő, de kívánság szerint agresszív, minden mást hazaárulás bélyegével elutasító pártnyomorékot teremthetünk. Ez a lakossági szabályozás - főleg az elektromágneses hullámok személyre és tömegre szabott bevetésével - az egész bolygón aktív: csakis olyan párt és lobbi kerülhet elfogadásra, amelynek híveit titkosszolgálati eszközökkel megnyomorították. Így válik könnyen érthetővé, hogyan lehet, hogy egy párt, amelyik soha, semmit nem mondott el, népi bálvánnyá, aki pedig mindent elmond, ellenséggé válik. Mert a nép lebarmosítását világhatalmi, világkormányi központi utasításra végzik. Az ISTEN sosem támogatott semmilyen pártot, és sosem volt párt a Világtörténelem során, amely igazmondásból és rendszerváltásból, valamint demokráciából akár csak elégségesre vizsgázott volna. Íme, mi viszont elmondjuk, amiket eddig soha, senki, és ezért minden állattá alacsonyított államnyomorult gonosz szemmel és sötét lélekkel tekint ránk, hogy miért nem vagyunk államnyomorultak, lebutított és lealjasított vesztesek. Mert mi viszont ISTEN-től vagyunk, így a megcsonkított, Echelon-agyonvert magyarság, mely programozottan ragaszkodott saját további megcsonkításához és idiótásításához, így minden torzszülött gyűlölt ellenségképei voltunk. Olyan hitvánnyá tették e népet, hogy megannyi titkot soha nem tudtunk elmondani sem!

   - A nemzetbiztonsági szolgálatok (valójában a "szervezetek" lenne a helyesebb kifejezés) már 2001-es, mélységibb beszervezésemkor felfedett számos eszköz és módszer közül beavattak az álomküldés nem elektromágneses hullámú alkalmazásának egyes napi alkalmazásban használatos módszereibe is: Szükség van egy a lakásba telepített gázpatronra és hangszóróra, valamint mikrofonra. A titkosszolgálatok mindig olyan összetételű gázokat alkalmaznak, amelyek nagyon kicsiny adagban is teljes hatásúak. A patronból távirányítással a légtérbe juttatott anyag belégzése az alvás olyan állapotát idézi elő, amelyben az illető hallja, ami a környezetében történik, és kissé motyogó hangon válaszol is a feltett kérdésekre. Némiképpen az éber alváshoz hasonló, de tehát mégsem ugyanaz, hanem egy gerjesztett állapot. A hangszórón keresztül elhangzó kérdésekre - a szer külön igazmondásra serkentő kombinációs bevetése nélkül is -, tekintettel az alvásállapot gátlástalanságára, az alany igen jelentős valószínűséggel őszintén fog válaszolni. Bármilyen kérdésre. Az illetőben lehet tudatosítani, hogy a titkosszolgálat kérdezi ki, de ezt a tényt el is lehet rejteni. Ennek a (és az ilyen hatású) gáznak különböző tónusait alkalmazták az NBH és a hadsereg titkosszolgálatai időtlen idők óta arra is, hogy a hangszórón keresztül hallható, egy nemzetbiztonsági telephelyről küldött zajok és beszédek az illetőben - a gáz által fenntartott mesterséges REM-alvás (tehát álmodás) okán - a célszemélyben azt az álomképet jelenítsék meg, amiről a hangszóróban hall. Tehát az ember azt álmodja, amit mondanak neki. Ha pl. tehénbőgést hall, tehenekről fog álmodni. Ha azt mondják: milyen szép virágok, akkor szép virágokat fog látni, és válaszol a megálmodott személynek: valóban, milyen szép virágok! Ha szerelmes szavakat suttognak neki, mondván: 'gyere, a füledbe súgom', akkor szerelmes álmot lát, és azt álmodja, a fülébe suttognak szerelmes szavakat. Az elhangzott álomképpel, a megszólaló vagy feltüntetett személyekkel fog szóba elegyedni, a nemi aktustól a gyilkosságig bezárólag bármilyen tettre irányíttatni, és hangosan válaszol mindenre, amit a mesterséges NBH-s stb. álomkép kérdez vagy mond. A kihallgatott vagy szórakoztatási célból használt alany válaszait a mikrofon által közvetítik az ország és a Föld bolygó bármely pontján lévő fogadótérbe, a nemzetbiztonsági szervek épületeibe, valamint az erre kiválasztott, a világ bármely részén éppen mozgásban lévő személyek fülébe, a titkosszolgálati szlengben "fülbevaló"-nak is nevezett hangszórókba, avagy közvetlenül az agyba, ahol az agy a rádióvevőkészülék.

A következők feltárásához csak kaput nyitunk, de terjedelmi okokból most nem térünk ki rá bővebben: az "elit" tömegével használja a lakosságot puszta rosszindulatból és szexuális célokból az egész bolygón, mégpedig egyetlen összekapcsolt hálózatban. Ezt is nevezzük Internetnek, meg ami ezen túl van. A titkosszolgálatok borzasztó meghatározó és mindent átható motivációja a szexualitás és a rosszindulat! A fő felhasználók (mintegy PC-felhasználók, ahol a PC az ember) főként a titkosszolgálatok hivatásos és hivatalos tagjaiból, gazdagabb vállalkozókból, az ATV és az MTV stb. elismert, sok éve rendszeresen futtatott (előttem egy lista) újságíróiból, országos politikusokból (MSZP, SZDSZ, Fidesz, MDF...), vezető pszichiáterekből (akik visszatapsolására a hülye magyarok tüntetni szoktak pl. az OPNI-nál) stb. áll. A magyar történelem leghírhedtebb, az állami bűnözés és világterrorizmus okán egységszándékban elrejtett legutolsó bűnözők között találjuk pl. a Kádár-éra "kommunista" "elit"-családjából származó Pálffy István, vagy pl. a Kádár-rendszerből is sorozatgyilkosként és sorozatgyilkosságaiért átmentett sokszoros gyilkos Veér András professzor nevét.

Végül még egy, az egész világon használatos rutinművelet a gyilkolás roppant széles arzenáljából:

   - A gáz felfüggeszti az önálló cselekvésre való képességet. Az áldozat semmire nem emlékszik, ami a szer hatása alatt történt. Az események nem hagynak hagyományos úton előbányászható nyomot a memóriában, az emlékezetben. A köztes idő kiesik. A gázpatront elhelyezhetik egy villanypóznán, a lépcsőházban, egyetlen mozdulattal bármely köztéri fán, amely mellett a célszemély el fog sétálni stb. A lehetőség végtelen. A célszemélyt ebben a kemikáliás, felfüggesztett állapotban az agyba sugárzott rádióhullámokkal (hangutasítással) irányítják. A vegyszeres befolyásoltság alatt bárhová elmegy, bármit elkövet. Eképpen szokták az amnéziás gyilkosságokat elkövetni, ahol a bíróság - úgymond - vagy elhiszi, vagy sem, hogy az illető tényleg nem emlékszik semmire.

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.

Előző cikk:
2009-05-23. -
Ne szavazz!!!
/Nagy Attila (orvos, közíró)/
Részlet: Ne szavazz, mert becsapnak! Ne szavazz, mert aláírásodat adod a leigázáshoz! Ne szavazz, mert ezzel tovább élteted az Európai Unió korrupt globális gazdasági rendszerét! Ha ennek a gondolatnak érvényt lehetne szerezni, Magyarország ismét történelmet csinálna, belépne Európa véleménynyilvánító népeinek sorába (lásd Írországot). (...) A hazugságok csúcsa mégis a szavazásra buzdító Fidesz plakát, mely szerint...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-05-24. -
Élőholtak között - Ebergényi Németh Magda és Molnár F. Árpád egy-egy (Echelon-)verse (+ egy klip)
/Ebergényi Németh Magda (Léna) - Molnár F. Árpád/
Részletek:
Ebergényi: Emberöltők múltak súlyos kárhozatban, s nem mozdul e nép furcsa kábulatban.
Molnár: Megállt a hegyen az asszony, a sok menekülő között, Megállt a homokos földön, mikor eljött a várva várt villanás.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu