Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

A Párttal, a néppel, a fröcskölő Veérrel - ahogy a Jobbik is "megcsinálta"


 

2008-11-25.
Molnár F. Árpád

 


Molnár F. Árpád betiltott történelmi válasza, melyről már megjelenése pillanatában azonnal kimondtuk, hogy ELHALLGATOTT TÖRTÉNELEM. Én sem a vérgőzös, minden igazságot üldöző és betiltó bal- és jobboldalnak köszönhetem, hogy életben maradtam, és úgy hirdethetem a magyarság és a világ felemelkedésére mindazon örök igazságokat, amiket a 15 millió magyarból mindeddig soha, senki nem mert megtenni. (A film innen letölthető!)
(Molnár, F. Árpád, Hírháttér)

Az MSZP-SZDSZ-Moszad-kormányzat 2006 őszi sortüzei óta meredek ütemben zuhant le a jobboldali sajtó erkölcsi és kulturális színvonala is. Ebben húzóerők a titkosszolgálatok által mesterségesen létrehozott nacionalista és brutalitáspárti, a gyűlöletet és a rosszindulatot a lakosságban tudatosan elplántáló, államfasiszta háttérből termesztett és azáltal fenntartott kurucinfó és más hasonló pártorgánumok lettek. Ezek - miközben látszólag valami újat kínáltak - mindent megtettek, hogy a valódi rendszerreformot megtorpedózzák, és a lakosság figyelmét és felfogóképességét az állatok színvonalára degradálják. A hivatalos állami cionista médiával egységesen léptek fel az addig titkolt rendőrségi és titkosszolgálati módszerek leleplezésével és az összesen is egy-két leleplezővel szemben, hogy a lakosság elleni szolgálati és államtitkok, valamint minden az Emberiség puszta túlélését szolgáló titkok megőriztessenek, elfedessenek, másrészt mindazokat össztűz alá vették, akik ezekből a közösen őrzött titkokból, módszerekből és államtitkokból bármit nyilvánosságra kívántak hozni. Eme abnormális cselekedetek hátterében mind a hivatalosan is cionista, mind az országgyűlésen kívüli, ugyancsak brutalitáspárti és rosszindulatú médiumok pillanatnyi vélt érdekei és vélt pártérdekei játszották a vezető szerepet. A bal- és a jobboldal részéről tartósan igényelt, épített és egységesen növesztett pártszolgálatos igénytelenség történelmi destruktív szellemi, erkölcsi és stratégiai csapást mért a teljes magyarságra.

Kozenkay Jenő III/II-es kémelhárító a maga kategóriájában a legbővebb beszédű és belső információkat nyilvánosan terítő tényfeltárónak bizonyult az eltelt több, mint fél évszázadban. Minthogy minden társánál többet mondott el az addig valamennyi lakos elől elrejtett módszerekből, titkokból és gaztettekből, így természetes volt, hogy legfőbb célpontjává vált a nemzetinek hazudott fasiszta gyűlöletsajtó és annak szellemileg és morálisan egyaránt lerobbantott pártszolgálatos követő szerencsétlenjei számára. Amennyiben Für Lajoshoz hasonlóan - aki honvédelmi miniszterként lett a titkosszolgálatoknak kvázi legfelsőbb vezetője - a világon mindent elrejtett volna a nép elől, akkor nem vált volna elsőrendű célponttá az államvédelmi módszerek rejtegetését halmozó, a tényfeltárókat üldöző és hamisan rágalmazó Jobbikos pártszolgálatos sajtó erőszakos bűntettekre és koncepciós perekre buzdító morális analfabétái számára. A magyarok hallatlan erkölcsi idiotizmusának örök csúf bizonysága lett és marad, eltörölhetetlenül, hogy úgy viselkedve, mint az állatok, amint azzal szembesültek, hogy valaki a sok-sok ezres beavatottak tengeréből elkezdett beszélni, és az nem a félistenné avatott hazug rendszerváltó, a piszkos lakitelki honvédelmi miniszter, Für Lajos volt, mert Für soha, egyetlen államformában sem terített semmit, azonnal - mint állat a mozgásra reagálva - Kozenkayra vetették magukat.

A magyarok megtanulták állati létükből fakadóan az aljanép leckéjét: ha az olajszőkítő, elektrosokkos, OPNI-s és IMEI-s disznót, az ártatlanok miniszteri-hadászati hóhérát - így Für Lajost - pártod vezetője nevezi csodálatosnak, nevezd te is annak, ha viszont tényfeltáróval találkozol, aki korrupt, olajszőkítő és gyilkos párteminensed helyett kezd el beszélni arról, amiről pártod bálványa nyikkanni sem volt hajlandó soha, azt gyűlöld, de tiszta szívedből, ütődött, teljes lelkedből, te állat, és minden erődből, hibbant, a Veérrel bemázolt disznószörny, mint egy torzan hibridált, Jobbikos szovjet emlékműroncs, amely a gyalázatban kereste és lelte meg vágyva vágyott dicsőségét, s most ott virít a szovjet emlékmű dicsőségeként, mint minden régi és mai hős magyar hóhérainak állított államgörény, fehérre meszelt és a Veérrel kolorizált családi ördögkripta.

Természetesen nem a megkívánt színvonalhoz képest messze-messze alulteljesített, a Hírháttér által világtörténelmi szinten teregetett Echelon-titkok nyilvánosságra hozatala elől később titkosszolgálati pártfegyelemből, utasításra visszahúzódó Kozenkay Jenő védelmében vagy a tényfeltárásban szintén az egész teljes Jobbikot és söpredék pártszolgálatos, nyilas stílusú és hitelességi igényű pártsajtóját messze elmosó, az Echelon-, azaz Babilon-titkok feltárásának előkészületeiben szintén részt vett Kőrösi Imre védelmében írom e szavakat, hiszen ők is megvehetők és meg is vették őket. Hanem arról szólok, hogy ellenben ezzel a gyűlölködő, ostoba és undorító pártszolgálatos sajtófalkával, amely szó szerint és leplezhetetlenül lelökte a teljes magyarságot az igazság és a felemelkedés útjáról, amelyet kizárólag az általuk és mocskos, Veéreskezű, gyűlölködő pártférgeik által üldözött és hamisan vádolt Hírháttér képviselt, a mai napig mindent, amit a zsidó média eltitkol, mindazt a zsidó médiával közösen hallgatják el, az USÁ-ban teregetett és e régióban elkövetett állami, az OPNI-ban, az IMEI-ben és másutt végrehajtott politikai elektrosokk terápiákat, kényszerbezárásokat és gyilkosságokat az MSZP-vel és az SZDSZ-szel együtt közösen fedezik, ahogyan hallatlan igénytelenségükben

   1. Draskovics Tiborhoz és Szilvásy Györgyhöz fordultak a totális betiltásunkért és

   2. nyíltan, kérkedő módon hamis vádakkal történő bebörtönzésünkért, miközben

   3. az általuk hazafiaknak nevezett utcai, randalírozó náciktól kértek nyilvános segítséget a megtámadásunkra és az összeverésünkre. Ezeket a Jobbik házi kutyaként tartott kurucinfó nevű hitlerista sajtója a mai napig nyíltan hirdeti és visszatérően, hol itt, hol ott mit sem leplezve képviseli.

Amit a Jobbik és pártgörénylétű, pártszolgálatos disznósajtója megvetett, az nem kevesebb, mint az Emberiség jövője és annak a Bibliában megjövendölten üldözött szigetei.

A nyílt üldözés első lépésekben kiváltó oka az volt, hogy a Hírháttér pártok nélkül, belsősként és szakértő módon folytatta az általuk egyáltalán nem vitt és át nem vett tényfeltárásokat, melyekkel a titkosszolgálatok által és az állami, pszichiátriai körülmények között, politikai szervezésre ártatlanul megnyomorított és halomra mészárolt magyar hősöket képviseltük és képviseljük, és amely politikai gyilkossági módszereket és ezek puszta tényét is abszolút, de hiánytalan teljességgel titkolják, másrészt visszatérő, általuk pártfogolt motívum volt, hogy megtévesztett vagy erkölcsileg szétbomlasztott idiótáik által, az általuk védett politikai gyilkosságok áldozatain, hős magyar halottainkon, vélt napi pártérdekeket minden élő és halott ember elé helyezve tapostak. A feltárt, a lakosság és minden szabadságértékkel szembeni, állambűnszervezeti, rendőrségi módszereket elleplezték, a titkosszolgálatok működését, módszereit és eszközrendszerét a hivatalos állami médiával, a Friderikuszokhoz és más baloldalinak nevezett pártszolgálatos, agresszív vadállatokhoz lecsúszott színvonalon mindvégig titkolták, másrészt minket átkoztak és gyaláztak, vádként és bűneinkként nem szégyellve ismereteinket megnevezni, továbbá ellenünk szervezkedtek azért, mert mi e söpredék, minden magyarok szégyenével és mocskos, alávaló, hazaáruló, brutális és tömeggyilkos szemetével szemben teregettük és teregetjük az általuk és pártjuk által a mai napig rejtegetett titkokat és államtitkokat, és nem átallanak a Magyar Gárdából és lezüllesztett pártszimpatizánsaik részéről olyan fasiszta moslékokat felhörögni, amikor nyíltan képviselik a Für Lajos és társai által elkövetett, és/vagy a Jobbik által védett állami koncepciós, továbbá kínzási és gyilkossági módszereik teljes körű védelmét, nem szégyellve, mocskos hazaárulókként és az Emberiség ellenségeiként nyíltan kimondani olyan dolgokat, hogy a Für Lajos minisztersége alatt elkövetett politikai gyilkosságokat meg kell védeni, a holtak túlélő hozzátartozóit nem rehabilitálni, hanem igenis, taposni kell, mert a párt gyilkosságai és kegyetlen bűntettei és mészárlásai attól védeni valók, hogy azokhoz a párt embere, Für Lajos keze tapad. Ezért nem magyar, hanem a magyarság ellensége az, aki a párt állami, a hadseregben és a civil szférában elkövetett állami gyilkosságokban az úgynevezett hősi halottak és a túlélő hozzátartozók védelmére kel. Túl ezen - mondták a gárdából és visszhangozták a kurucinfóhoz hasonló pártszolgálatos sajtósöpredékből - a volt titkosszolgálati kémfőnök, Für Lajos oldalán kell mocskolni a vele ellentétben tényfeltáró, az NBH-t és a titkosszolgálatokat bármennyire is ismerő hősöket és haladó szellemeket, a magyarság legtöbbet tett és legnagyobb alakjait, aki pedig nem röfög és tapos disznóként a kondával, az nem magyar, hanem spicli, kollaboráns és hazaáruló.

Így nem csoda, hogy a haladó szellemek egyrészt elfordultak a Jobbiktól és a gárdától, másrészt sokan - mint esetemben történt -, egy idő után a "magyar" szó puszta hallatára is megundorodtak. Akik ugyanis nem voltak eléggé agresszívek és kulturálisan igénytelenek, inkább abszorbálták, hogy aki nem primitív és állati, az nem lehet magyar, viszont abszorbálván azt is, hogy csakis az magyar, aki őrjöngő módon vadállati és disznó, természetesen sokan egyesültünk azzal a lelki sajátossággal, hogy akkor mi viszont nem vagyunk magyarok, de a továbbiakban nem is akarunk annak még csak látszani sem, hiszen ki akar lecsúszni arra a színvonalra, ahol ők, egymás között beltenyésznek, kivetve mindenkit, aki nem pont olyan, tehát nem primitív, közönséges és alulfunkcionált, mint ők. Tehát amit bélyegként aggatott ránk a legigénytelenebb és legdurvább sötétség, azt - látván az önjelölt, magyarkodó képviselők szellemi és morális színvonalát - a világosság további bizonyságaként éltük meg.

A Hírháttér a magyarság világosságának és jövőjének egyedüli és abszolút kizárólagos forrásaként hirdette a helyes utat, és mondta el azt, mik azok, amiket semmiképpen követni nem lehet, továbbá mik azok, amiket mindenképpen meg kell tenni a magyarságnak nevezett valami további lealjasulása és felismerhetetlen moslékká történő szörnyváltozása megakadályozása érdekében. Olyan bizonyságtételt Kaptunk Istentől, amelyet már senki, sehogyan sem el nem vehet, sem el nem törölhet, ahogyan soha, senki nem fogja lemosni a gyalázatot arról az önmagát magyarnak és hazafinak nevező pártszolgálatos, államgörénylétű jobboldalról, amelyik megvetette az igazakat, megvetette az igazságot, és ellenségként üldözött mindenkit és mindent, aki és ami egy szikrányit is jobbnak és magasabb rendűnek találtatott ócska, mocskos, igénytelen, korrupt, koncepciós, brutális, erkölcstelen és abszolút kultúrbarbár színvonalánál.

Azonban tudjuk, hogy ezek a tömeges öngyilkosságok csak intermezzói, közjátékai az elkövetkezendőknek. Így megígérjük mindenkinek, aki többet és jobbat szeretett volna az Emberiségnek annál, mint amit ellenségeinktől kapott e nép és általuk az egész Emberiség, hogy akárhogy is próbálkoztak, akármennyit is tesznek ezt követően is azért, hogy az igaz szó és az elrejtett Babilon feltárása a butaság és a vak, az egész Emberiséggel ellenséges barbárság sötétjébe vesszen, hogy csakis másutt, más népek arathassák le a dicsőséget, tőlünk indult el az Igazság és az Emberiség testi-lelki létének és szabadságának hamarosan mindent elsöprő képviselete. És ezt már senki nem fogja tudni elvenni. Sem az országgyűlési, sem az azon kívüli pártok és pártszolgálatos biodroidióták utolsó trianoni, Veérszomjas szörnyei. NEM, NEM, SOHA!

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-11-22. - Titkosszolgálati tanulmány a magyar jobboldalról - főként a Jobbik, a Magyar Gárda, a Hírháttér, valamint az ellenséges kurucinfó vonatkozásában
/Molnár F. Árpád/
Részlet: ...a titkosszolgálatokba történő önérdekelvű, konspiratív és leplezett integráció vágya áll. Ez olyan elterjedt jelenség az egész bolygón, hogy nyugodtan beszélhetünk az Emberi Faj tragédiájáról, hiszen mélységes önzésről, gerinctelenségről és felelőtlenségről árulkodik, melyért egész fajunk megfizetett, és végzetesen fog megfizetni a világ csaknem valamennyi embere. 

 

HÍRHÁTTÉR - A Jövőt mondja el
2008-11-16. - A Hatalom tulajdonsága - Akik az Igazságot hirdetik, azoknak nem kell védelem
/A Hírháttér és Molnár F. Árpád/
Részlet: Gálfalvy Gallik Bélát az Echo TV által betiltott tényfeltárása miatt olyan helytelen kritikák érték a jobboldalról, miszerint túl sokat mondott el nevéről, forradalmári mivoltáról, a Háttérhatalom létéről és működéséről, és azt a nép nem érti, ezért a nép szintjén kell kezdeni a tényfeltárást, tevékenysége pedig - az igazmondás miatt - többet ártott, mint használt. [Ezzel szemben a helyzet az, hogy Gálfalvy beírta nevét a Világtörténelembe, és ezt már senki, sehogyan nem tudja tőle elvenni.]

 

BETILTVA! - E filmünk (is) már most elhallgatott történelem 2008-09-29. -
HÍRHÁTTÉR TV (cikkel):
A Jobbik és a Gárda őszödi beszéde - Az eltitkolt történelem; Filmlevél Für Lajosnak (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Olyan államtitkokat tárunk fel a Jobbikról, a Gárdáról, a hazai és külföldi államokról, amilyenekkel magyarul soha, sehol nem találkozott. E tényfeltáró, leleplező előadásunk önmagában is olyan időzített atombomba a hazai álrendszerváltó pártok és már sérthetetlen nemzeti megváltókként követelt személyekről, amely nemcsak elpecsétel pártokat és személyeket a jövőre nézve, de korszakalkotóvá fog válni. (Film, 54 perc)
(Megtekinthető és a cenzúra ellen letölthető!)

 

2008-09-16. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Háttér-Enigma: Bűvös kockák és háromszögek
/Molnár F. Árpád hang(játéka)/
Tartalom: Művészet? Irodalom? Játék? Vagy történelem? Hangjáték vagy a Valóság egy fontos kiterjesztése? Kívülállóknak irodalom, belsősöknek csoda, ellenségnek elkerülhetetlen borzalom. Közös utazásra hívja Kedves Hallgatóit a Hírháttér.
KLIKK az oldalra! (12 perc) A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

 

2008-09-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Jobboldal és titkosszolgálatok - A Hírháttér tényfeltáró, kísérleti filmje
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A Hírháttér kísérleti filmjének első kiadásában saját cikkét olvassa - zenés, képes és filmes illusztrációkkal - Molnár F. Árpád. (Film, 21 perc)


 

 

Az angol szerverről betiltva:
2008-07-11. - Ami a világ összes híradójának legfőbb híréből kimarad - HÍRHÁTTÉR TV: Gazságügyi és szexuális világreform - Egy eltitkolt találmány, amely átformálja a Földet
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Megérett az idő, hogy egy évtizedek óta létező, a hazugságvizsgálatot és a szexualitást világforradalmasító, az állam és a világ titkosszolgálatai által évtizedek óta napi használatban alkalmazott találmány létét leleplezzük. (Film, 26 perc)

 

 

 
Előző cikk:
2008-11-25. -
Miért nem vált hazánk atomtemetővé?
/Bokor Imre (JB-elnök)/
Tartalom: Prof. Bokor Imre (mérnök, ezredes) történelmi témájú cikke a nyolcvanas években a katonai titkosszolgálatok eminenseként letartóztatott, a halálbüntetést politikai nyomásra elkerült, viszont életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt, ma az USÁ-ban élő Belovai Istvánról.

Lap teteje

Következő cikk:
2008-11-26. -
Zsidó felbujtás - szlovák álarcban
/Nagy Attila (orvos, közíró)/
Részlet: Az utóbbi hetek (évek) szlovák-magyar konfliktusait a tömegtájékoztatás a két ország közötti szembenállás élezésére használja fel. A kétoldali állásfoglalások nem térnek ki arra, hogy a bajok gyökere az erőszak szülte trianoni szerződés és a háttérhatalom évszázados aknamunkája.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu