Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Titkosszolgálati tanulmány a magyar jobboldalról - főként a Jobbik, a Magyar Gárda, a Hírháttér, valamint az ellenséges kurucinfó vonatkozásában


 

2008-11-22.
Molnár F. Árpád

 


HÍRHÁTTÉR - Nem csak mondja, megmutatja

A szélsőségeseknek álcázott, java részben a jobboldal Internetes médiumaiból (kurucinfó és más Internetes és nem Internetes orgánumok) álló ügynöki provokátorok két kategóriába csoportosíthatók:

   1. Az egyik ama réteg tagjaiból áll, akik a titkosszolgálatokról tudnak, de a Háttérhatalomról (az Echelon-hatalomról) nem. Ezek tudattalanul szolgálják - a titkosszolgálatok által - a Központi Titkosszolgálatot, azaz a Háttérhatalmat és annak központját.

   2. A másik réteg már a Háttérhatalomba tudatosan beszervezett, azaz – szemben az előzővel, mely tudattalan szolgálja annak mindenkori érdekeit – tudatos szolgálatában áll a világot elnyelt, legsötétebb globalista erőknek.

Posztulátum, hogy aki a Föld bármely állami titkosszolgálatnak engedelmes szolgája, az mindig a Háttérhatalom ügynöke, és a Föld népeinek ellensége.

Az 1. pontban meghatározott réteg a Háttérhatalommal tudatosan kapcsolatot nem tart, hanem azt hiszi (vagy a Hírháttér megjelenéséig azt hitte), hogy aminek szolgál, azt csak titkosszolgálatnak nevezik. Ez a beszervezett réteg az állami hálózatokkal rendszeresen kapcsolatban áll, a titkosszolgálatok az utasításaikat, irányelveiket, megrendeléseiket, jóváhagyásaikat, véleményüket velük rendszeresen kommunikálják, ügynökeik pedig eltérő mélységekig vannak beavatva/félrevezetve atekintetben, mit, miért tesznek. Elképzelésekkel, elméletekkel mind rendelkezik arról, mit szolgál. A pitibb ügynökök tettei mögött éppen úgy megtaláljuk motivációként a jobboldal gyengítésének szándékát, ahogy sokaknál fellelhető a cionista térhódítás erősítésének indítéka. Ezt többféle eszközzel erősítik:

   a) a tehetségek kiszorítása és elüldözése, valamint ellenséggé tétele,

   b) a jó ötletek és ötletadók kirekesztése, üldözése és lejáratása,

   c) a szélsőséges, igénytelen és mind morálisan, mind intellektuálisan könnyen támadható, diffúzálandó kommunikációk és rasszista evidencia felerősítése.

Nem nehéz kitalálni, hogy mindezek legélénkebb képviselője és megvalósítója – valamennyi médium közül – a kurucinfó volt és maradt, amely szisztematikusan felszámolta azokat az erőket, amelyek a jobboldal és a kurucinfó segítségére siettek. A kurucinfó által támadott két legfőbb gerinc az értelem és az erkölcs üldözése, lejáratása, valamint a lehető legszélesebb körben történő megsemmisítése volt.

A kurucinfó esetében az a jelenség, hogy az őket támogató jobboldaliakat, illetve mindenkit, akinek több esze vagy több ötlete van a kormánnyal és/vagy az Országgyűléssel, avagy az egész Rendszerrel való szembenállásra, mint amit a kurucinfó képvisel a maga „gyúcsány-takaroggy”-színvonalán, azt a jobboldallal kell üldöztetni, lehetőleg összerántva minden tenni akaró lelket saját kivégzésére, a kurucinfó államügynöki állatlétéből fakadó szándékos ország- és Földrombolás. A kurucinfó célja, hogy elvegye a lakosság maradék immunrendszerét, miközben a tevékeny erők lealjasításával abszolút felületet képezzen a cionista világpolitika és világmédia részéről arra, hogy Magyarországon először kimutathatóvá, majd kiemelkedővé válhasson a rosszindulatú rasszizmus, fajgyűlölet, nemzeti alapú kirekesztés és genetikai alapú – tehát soha, senkit nem tettek szerint mérlegelő – zsidógyűlölet.

A Hírháttér nem akar zsákba macskát árulni, így elmondjuk, hogy mindezek puszta feltárása is a Globalista Titkosszolgálat malmára hajthatja a vizet, mert a gerinctelen ügynököknek erkölcsi tartást és észt nem adhatunk, a lakosság barbárságán pedig az igazság mit sem segít, mert lakossági törvény, hogy az mindig egyik lealjasulásból a másikba zuhanjon. Ugyanakkor ha ezekről nem beszélünk, akkor sem lesz jobb a helyzet, így marad a régi felállás: aki értelmet kap, értelmesen fog elmozdulni, aki meg ostoba, az csapódik a tömeghez.

A fentebb taglalt, beszervezett, de a Háttérhatalommal tudatos kapcsolatba még nem pozícionált réteg tagjai személyenként változó mélységben ismerik a titkosszolgálatok kapcsolattartási és minden más munkamódszereit, és természetesen mindezek közül a világon semmiről nem rántják le a leplet, egész egyszerűen azért, mert nem kapnak erre konkrét állami utasítást. A Háttérhatalomba (Babilonba) beszervezett ügynökökkel természetesen ugyanez a helyzet.

Eme – eddig főként a Háttérhatalommal (a Központtal) nem tudatosan, hanem tudattalanul aktív – provokátor, valamint kivétel nélkül az összes, de en bloc valamennyi államügynöki hálózatok helyett tereget a Hírháttér mindent, amit mindenki más elhallgat: a politikai gyilkosságok módszereitől és mikéntjétől, a titkosszolgálati eszközökön át az Echelon-struktúráig bezárólag, mely miatt rengeteg támadás érte a kurucinfó és a Jobbik, valamint a gárda és megvezetett, szerencsétlen támogatói részéről. Ezen és egyéb támadások jelentős része olyan titkos háttérakciókból származott, melyek mögött – csak példaként – Novák Előd körül álló szövetségesei és csoportjai voltak fellelhetők.

Egyes hangosabb jobboldaliakról, akikről konkrétan nem tudjuk, mégis nehezen elképzelhető, hogy csak tudnak a titkosszolgálatokról, mint pl. Novák Előd, mert valószínűbb, hogy a Háttérhatalomba is be vannak szervezve, ahogyan Für Lajos és a lakitelkiek csaknem mindegyike beszervezett volt már 1990 előtt. (Le kell szögezni, hogy a Háttérhatalomba beszervezett ügynökök jelentős része ama vonatkozásban szikrányit sem rosszabb a mélybe be nem szervezett államügynökökhöz képest, hogy mind a két kategóriába tartozó személyek kaphatók bármire. Aki bármiképpen a Rendszerrel szembe fordul, olyan ritka, ahogyan azt a Hírháttér vagy az amerikai, "kiugrott" CIA-sok, Mark és Cathy, valamint társaik puszta léte demonstrálja.)

A Háttérhatalomba történő beszervezési hajlandóságot az adott személy múltja, pozíciója és vagyoni helyzete erősíti. Ha a Háttérhatalom titkosszolgálati vezetője lennék (azaz olyasmi, mint Szilvásy György, Laborc Sándor, amilyen Für Lajos volt vagy beosztottai), akkor a háttérhatalmi beszervezést – pl. Vona Gábor esetében – én már régen elrendeltem és elvégeztem volna, hogy gonoszként minél nagyobb hatékonysággal rombolhassak. Vona Gábort illetően Napnál világosabb, hogy minimum beszervezett, a titkosszolgálatokkal összenőtt, azokat fedező ügynök. Ennek további bizonysága, hogy soha, semmit nem leplezett le, sem módszereket, sem eszközöket, sem semmi egyebet, hanem helyette mindig politizált, ahogyan Für Lajos tette Lakitelek óta, aki meg egész életében a Háttérhatalom illuminátusainak beszervezett, majd vezető titkosszolgálati pozícióba tolt ügynökbábuja volt. De egész teljes életében.

Vona Gábort illetően talán egy hónapja vagy régebben szóltak nekem arról, hogy a Háttérhatalom szorosabb fogságba vonja. Annak napja, amikor erről szóltak, talán visszakereshető. Ezt követően láthattuk, ahogyan Vona Gábor az elmaradt és elárult rendszerváltás helyett a rendszerváltás befejezéséről kezdett el beszélni, mondván, hogy rájuk (már csak) ez a feladat maradt. Az, hogy közben az RTL Klub, a tv2 és az ATV lerombolásáról beszél arra az esetre, ha hatalomra kerülnek (s mely tett valóra váltását jelen pillanatban komolyan nem vehetjük), a látszatnál többet semmit nem jelent, mert a Jobbik, a gárda és teljes sajtója még mindig, mind a mai napig nem állt elő egyetlen államilag elrejtett módszer és eszköz feltárásával, sem az államilag megnyomorított és lemészárolt tömegek üldözési és legyilkolási módszereinek feltárásával, sem semmivel, ami egyáltalán az államot, annak módszereit és működését bármi módon leleplezné, holott Für Lajos önmagában is az egyik legfőbb beavatott háttérhatalmi, titkosszolgálati vezető volt a Magyar Köztársaság területén, örök jó káderként, akivel már a piszkos lakitelki álrendszerváltást is ragyogó államfedezéssel végre lehetett hajtani. Önmagáért beszél és bevégzett bizonyság, hogy Vona Gábor bizalmasa, Für Lajos maga is a Háttérhatalom örök beszervezett ügynöke és annak teljes fedezője és rejtegetője volt és maradt a mai napig, aki honvédelmi miniszterként (természetesen) nem elhárította az állami olajszőkítések, kínzások és állami mészárlások tömegeit, hanem kiemelt titkosszolgálati pozícióból előidézte nemzetünk legbátrabbjainak és valódi ellenállóinak elhallgattatását és legyilkolását is, mindig engedelmeskedve a Háttérhatalomnak.

A tapasztalat egyébként azt mutatja, hogy a Jobbik és a gárda megbízhatónak titulált, a titkosszolgálatokba mélyebben még nem beágyazott emberei ugyancsak láthatóan vágynak arra, hogy bel- és külföldi titkosszolgálatok beszervezzék őket, mely motiváció – úgy tűnik – a karrier- és kalandvágy, valamint a pénzkereseti lehetőség által egyaránt dinamizált. Sajnos látható – ahogyan minden ember esetében, akik nem hozzám fordulnak ilyen ügyekben –, hogy a másik világgal való kapcsolatteremtés szándéka mögött soha nem a tényfeltárás, hanem a titkosszolgálatokba történő önérdekelvű, konspiratív és leplezett integráció vágya áll. Ez olyan elterjedt jelenség az egész bolygón, hogy nyugodtan beszélhetünk az Emberi Faj tragédiájáról, hiszen mélységes önzésről, gerinctelenségről és felelőtlenségről árulkodik, melyért egész fajunk megfizetett, és végzetesen fog megfizetni a világ csaknem valamennyi embere.

Fontos elmondani, hogy a Hírháttér felé a Jobbik és a gárda részéről történtek olyan kapcsolatfelvételek is, melyek kimondottan diplomáciai és stratégiai jellegűek voltak (értve ezalatt, hogy a Molnárral legalább érdemes jóban lenni, különben…). Ezek mögött az értelmes, tehát a Jobbik és támogatóinak jelentős része értelmi felfogóképességével radikálisan szemben álló, a kurucinfó barbárságát nem adoptált lépések mögött nem állt közvetlen állami utasítás, hanem „magánkezdeményezések” voltak. Ugyanis mind a Jobbik és a gárda állami, tehát titkosszolgálati provokátorainak, mind a Jobbik és a gárda képzetlen és tapasztalatlan, primitív idiótáinak kifejezetten az volt a célja mindig, hogy e szervezetek szemben álljanak a Hírháttérrel. Az állam kimondottan azért igyekezett mindig ez irányban, mert tudta, hogy legalább mi a Hírháttér, és mindig rettegett attól, hogy egy világi tömörülés (egyébként bármelyik) fúzionál a Hírháttérrel és annak láthatatlan hátterével, mivel mindenki tudta, hogy ennek következménye a termonukleáris fúzió jelenségeihez válhat/válik hasonlóvá, mégpedig kimondottan a Rendszer totális összeomlására. Ez nem lokális, hanem bolygó méretű, globális robbanást jelent. Akik a Jobbikból és a gárdából, valamint annak környezetében tudatosan pusztítottak, sokan fel sem fogták, mit hajtanak végre, csak vakon engedelmeskedtek, másrészt sokan sejtették, de a gerinctelenség és a titkosszolgálatoknak való, gyakorlatilag a beszervezettek 100%-át elnyelő hitvány meghunyászkodás végzett velük, míg voltak, akik kimondottan – beszervezett, államügynöki csőcselékként is – olyan hitványra voltak kalibrálva, amilyenhez hasonló minőségűek az országgyűlési politikusok és a beszervezett, háttérhatalmi nagyvállalkozók, amilyen a Széles Gábor vagy a Csányi Sándor (bármelyiket lehetne mondani, kivétel nélkül valamennyi ilyen). Ezek a pillanatok emberei, mindig azt akarják, ami éppen és a megszokott, betanított formák szerint elérhető, aztán a holnappal pedig úgy vannak, hogy majd csak lesz valahogy, ahogyan tették ezt elődeik az 1990-es „rendszerváltás”, vagy pl. a mostani gazdasági világválság előtt. Ezen percemberek és másodpercrétegek állatiabbak az állatoknál, ostobábbak a barmoknál.

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

Az alapfogalmakhoz az alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

HÍRHÁTTÉR: Az elkészült jövő 2008-08-22. -
Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom, azaz a megjövendölt Babilon
/Molnár F. Árpád cikke/
Részlet: ... ma már az USA állami, katonai hatalmának tudományos szférája sem titkolja - legfeljebb az összes magyar párt, az álrendszerváltó für lajosok és a média -, hogy Hitler előtt köztudott volt a tömegek felfogóképessége és életélményei, indulatai stb. mikrohullámokkal történő manipulációjának kézenfekvő tudománya, s hogy Hitler alatt már rendelkeztek a megvalósításhoz szükséges technológiai eszközökkel.

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-11-20. - Pártgörénylét nélkül a dunaszerdahelyi vérengzésekről - elemzés
/Molnár F. Árpád/
Részlet: A szlovák miniszterelnököt, Robert Ficót a globalista titkosszolgálatok legalább régóta az „a buta miniszterelnök”-ként szokták emlegetni. Őt már színre lépésekor is – tudván sok mindent az elkövetkező eseményekről – afféle nagydarab, mesterségesen kreált és kiállított díjbirkózóként demonstrálták, mint aki legalábbis nagyon hasznos lesz arra...
 

 

2008-11-09. - Az illuminátusok eredete és a Föld bolygót irányító hatalom - Átfogó levezetés
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Babilon, azaz a Háttérhatalom imádja a jelképeket és mindenhová elhelyezi, ahová csak lehet. Az amerikai egy dolláros az elektromágneses hullámokkal kultikussá tett egyik legfőbb jelképet, a Jézus Krisztus Által Kinyilatkoztatott ördögi háromszöget (Sátán, fenevad és hamis próféta) és az orwelli, echeloni, homlokra pecsétet tett világrend mindent látó szemét és annak e világi, földönkívüli vezetőjét, a Sátánt kódolja, aki a világ trónján ül és hamarosan nyíltan színre lép.
 

 

2008-09-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Jobboldal és titkosszolgálatok - A Hírháttér tényfeltáró, kísérleti filmje
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A Hírháttér kísérleti filmjének első kiadásában saját cikkét olvassa - zenés, képes és filmes illusztrációkkal - Molnár F. Árpád. (Film, 21 perc)


 

 

2008-09-13. - Elmondjuk, hogy ki Kovács Géza MÖM-elnök, és feltárunk még sok titkot
/Molnár F. Árpád tényfeltáró cikke/
Tartalom: A kategórián belül újabb rekordot döntve a Hírháttér olyan tényeket tár fel, amiket a magyarságból eddig soha, senki. Tartsanak velünk, mert másutt nem is hallhatnak azokról, amiket közzéteszünk. Analízisünkben Kovács Gézán kívül Grespik, Budaházy, Toroczkai, TomCat, Morvai Krisztina és mások.

 

 

 

 
Előző cikk:
2008-11-22. -
"Hazádnak rendületlenül!" - Rekviem † Toma Andrásért
/Oravecz Mihály (drágakő-szakértő)/
Részlet: Azért zárták idegszanatóriumba, mert csak így tudták izolálni (?). Gondolom,  továbbra is titok vette volna körül Toma Andrást, ha nem esik darabjaira a kommunista pártállam. De hát tudjuk hogy van ez: Isten malmai lassan, de őrölnek! (...) ...hogy egy embertől, akitől elvették úgyszólván az egész életét, hogy legalább bocsánatot kérjenek, ami minimum kijár bárkinek?

Lap teteje

Következő cikk:
2008-11-23. -
RAJNA-FILM:
'Felhívom a miniszterelnököt' - Botrány-hangfelvétellel a nagykövetségről, cikkel
/Rajna Mónika/
Nagykövetségi részlet: - Milyen felvételről tetszik beszélni?
- Erről.
- Milyen felvételről?
- Erről a felvételről.
(Film, 5 perc)

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu