Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "A magyarság nem minőségi, hanem fajon belüli kategória. Az Isten a Minőség. A Jézus Krisztus a stabil Értékmérő, a változhatatlan. Minőség a keresztyénség, mely nem népcsaládot, hanem életminőséget és ideológiát deklarál. Minőség lehet egy erkölcsi konstrukció, egy eszmerendszer. A magyarság viszont nem minőségi kategória, hanem genetikai, földrajzi vagy egyéb. Annak minőségét a pillanatról pillanatra változó, egyes tagjai morális állapotából összeadódó lakossági egész határozza meg."   (2009.04.03.)

   

Aki nem tömeggyilkos, nem magyar! (A magyarság és a kötelező hungaricum meghatározásáról)

 

2009-04-04.
Molnár F. Árpád

Molnár F. Árpád Isten-Áldotta (tehát nem Echelon-idióta) levezetése

Nagyon tanulságos, hogy a Háttérhatalom - mikrohullámú és más, fejlettebb elmemanipulatív fegyvereivel - odáig züllesztette a magyarságot, hogy bárhol elvégzi az ember a tesztet, hogy akár Hitlert, akár a nácizmust bírálni meri, azonnal látható, hogy a titkos szavazatok is (ha pl. az anonimitásukat megőrző személyek + vagy - szavazati lehetőségei állnak rendelkezésre) kb. 10 ellenkező, lehúzó magyar szavazata áll maximum is csak 1-2 ellenében. Tehát már annyira leépítették a magyarságot, hogy itt már régen nem arról a mesebeli körülményről van szó, amivel annak idején elkezdődött, hogy aki fasisztának nevezi a magyarokat, az milyen helytelenül teszi, hanem arról, hogy aki Hitlert vagy a nácizmust, mint ideológiát negatív kontextusban említeni meri, vagy pl. Sztálint lefasisztázza, azzal szemben rögtön megjelennek titkos szavazatok vagy nyílt kommentek formájában (tehát mindegy, melyik) 5 az 1, vagy 10 az 1-2 arányú abszolút túlsúllyal, akik rögtön minimum megfeddik, illetve leugatják az illetőt, hogy ne fasisztázzon, míg a lumpenebb vengripatkányréteg (ez utóbbi pediglen kivétel nélkül, de kivétel nélkül Jobbik-szavazó és Vona-istenítő!) rögtön lekommunistázza és lezsidózza azt, aki nem tömeggyilkos jellemű, és nem hitlerista.

Eközben - mert a hitlerista lealjasulás Isten Igazsága szerint hozza - a magyarok annyira elvesztették (elvették tőlük) önkritikájukat és realitásérzéküket, olyan kritikátlanná degradálták őket, hogy az Echo tv-ig bezárólag tömegeivel vallják, hiszik és hirdetik, hogy ebben az országban nem is léteznek fasiszták! Meggyőződésesen képesek ezt ezt az iszonyú marhaságot kamerák előtt rendszeresen kijelenteni!

A valóság persze nem igyekszik magát az Echelon-gyártott hülyeségekhez igazítani, így hosszú hónapok óta előfordul, hogy volt hitleristák fordulnak hozzám bűnbánattal, hogy megtért keresztyének lettek a Hírháttér hatására, sőt, a nem kurucpártállati hitleristák csoportjai között olyan népszerű vagyok, hogy rendszeresen különböző helyekre meghívnak magukhoz! Utóbbiak nyíltan vállalják, hogy a zsidókat legszívesebben gázkamrákban vagy szappanként látnák, és hogy Hitler számukra Vezér és bálvány!

Velük szemben azonban a kritikátlan, hibbant Veéreskezű nérók viszont még mindig azt nyögik, hogy nincsenek is fasiszták.

Mondom: Lehet tesztelni a Youtube-on vagy más reprezentatív helyen: ha csak annyit mond vagy prezentál valaki, hogy: "a sztálini fasizmus", vagy a "fasiszta Sztálin-rendszer", akkor 10 magyarból 7-9 biztosan számon fogja kérni, hogy fasisztázik, és ne fasisztázzon. Ugyanis a fasizmus az egy szent kifejezés, és magyarságában véli magát meggyalázni az az Echelon-beteg, aki a "fasizmus" kifejezésben magára ismer. A "fasizmus" szent dolog, nem szabad azt érinteni sehogy sem! A keresztyénség nem szent dolog, azt lehet szidni orrba-szájba (megfigyelhető, hogy legkritikátlanabbul Gyurcsány és Vona hívei teszik), de hogy valaki a fasizmus ideológiáját vagy a több tízmilliós tömeggyilkost és keresztyénkiirtó Adolf Hitlert ne a magyarság ékeként és díszeként említse, az gyanús! Nagyon gyanús! Mi több! Valószínűleg NBH-ügynök, kommunista vagy cionista felforgató! Majdnem azt is mondhatnám, hazaáruló, aki nem fajnémet.

Innen már csak egy lépés, hogy nem magyar az, aki nem veszi észre, hogy szőke, kék szemű és 180 cm magas. Hogy az Echelonra is újfent emlékeztessek: de még mennyire áramvonalas alakvezetéssel!

Tekintettel a fasizmust a magyarság alapkövetelményeként meghirdető és demonstráló abszolút túlsúlyra, egyértelműen adódik a következtetés:
A fasizmus és a hitlerizmus hungaricum. A magyarság, a Krisztusi keresztyénség és Jézusi emberszeretet nem az.

Csak akkor hungaricum a magyarság, ha a magyarság egyet jelent a fasizmussal, a nácizmussal és a hitlerizmussal. De nem magyar, aki nem érzi magát sértve, ha azt hallja, hogy Hitlert vagy Sztálint lefasisztázzák.

Másképp: nem magyar az, aki nem náci.

Ha az is magyar lenne, aki nem náci, akkor nem kellene tömeges támadástól tartania annak, aki reprezentatív helyen a nácizmust negatív módon említi, vagy pejoráló értelemben Hitler, Sztálin vagy pl. a magyarüldöző és magyargyalázó Berlusconi vonatkozásában felveti. Ugyanis azt tapasztalni, hogy a magyarverések is abszolút elnézhetők, ha az elkövetők érzékelhetően a hitleri fasizmus szellemi-erkölcsi hátterével realizálják azt.

Márpedig ekkora álpatrióta és szélsőségesen patologikus, mi több, legalább a szkizofrénia határát súroló paranoid és szkizoid perszonopátia (személyiségzavar) és szociopátia természetes állapotában sosem jöhetett volna létre, de rögtön megértjük, hogy lehetséges, amint az elmeuralmi Echelon-eszközök létezésére reflektálunk!

De: ha a fasizmust a magyarok a magyarsággal kapcsolják össze, miért tiltakoznak az ellen, amikor valaki a fasizmust a magyarsággal kapcsolja össze?

Nos?

A válasz egyszerű, mondjuk el újra: azért, mert meghibbantak. S hogy ilyen öncsonkítóan következetlenek, kritikátlanok, szociopaták és pszichopaták, buták, ostobák, és a nemzet nevében nemzetellenesek és hazaárulók, hogy általában még csak nem is tudatosul bennük(!), annak oka pedig az, amit Echelonnak neveznek! Arról az Echelonról van szó, amelynek elektromágneses lélekhalottjai és súlyosan skizoid, paranoid pszichopatái azért folytatják a legádázabb programozott üldözésüket ellenem, mert mindenkinél inkább, bővebben és mélyebben tárom fel annak létét, működését, sőt, eljövendő tetteit! Azaz mert nem nemzetieskedem, hanem mindenkinél inkább képviselem a magyarságot és a világ minden népét! Hiszen aki ezeket leleplezi, az az Emberiség minden nyomorának, betegségének és katasztrófájának okát leplezi le, védelmezve ezzel az Emberiséget, kiállva annak puszta túléléséért! Ugyanis amíg ők hazafias Echelonpártkötelességüket végezve gyúcsánytakaroggyoznak, niggereznek, norvégoznak, tótoznak, meg cigóznak, és úgy vezetik őket egymásnak, ahogyan a belga királyság szórakozott annak idején a kongói törzsekkel, véget nem érő háborúkat kirobbantva Afrikában, hogy fogyjanak (lett is 10 millió halott), addig én minden probléma egyetlen okára és kiváltó forrására irányítanám a bennszülötti, alsóbbrendű, babiloni elmetechnológiai fogságra és bénulásos nyomorra vetett, katasztrofálisan hibbant és agyalágyulttá tett lakosságot.

Ráadásul gyűlölet nélkül? Gyanús! Nagyon, nagyon gyanús!

Van-e valaki, aki nem érzi, mennyire alfahullámú Echelon-idiótát csináltak belőle.

Az új tantétel tehát (pár variáció):
A fasizmus hungaricum, de a Krisztus ne legyen az!
A fasizmus hungaricum, de az Isten ne legyen az!
A nácizmus hungaricum, de a keresztyénség ne legyen az!
A fasizmus hungaricum, de az emberség ne legyen az!
A fasizmus hungaricum, de az erkölcs ne legyen az!
Stb., stb., stb.
  
Újra:
Van-e valaki, aki nem érzi, mennyire alfahullámú Echelon-idiótát csináltak belőle.

Az az Echelon egyik tragikomikus - és a jövőben egyre élesebben bevetett - esszenciája, hogy bármely nemzetből a legnagyobb barmot tudja formálni pillanatok alatt! Nincs az a zagyva, önkritikájától megfosztott, öngyilkos, ahogy a kurucinfó végezte: a nemzet nevében a legnemzetgyilkosabb és tömeggyilkos júdásfaji elmebaj, amit egy pillanat alatt keresztül ne lehetne vinni vele! És a Jelenések Könyve pontosan eképpen is Prófétálta Meg a titokzatos Nagy Babiloni Szajha Rendszerének homlokra, azaz személyiségre tetszik vagy sem alapon pecsétet bélyegzett fenevadi Rendszerét, és a Föld bolygó valamennyi országa lakosságának későbbi végkifejletet!

Még a Háttérhatalomról sem tudtam, amikor már megértettem a Jelenések Könyvéből (más is, meg is beszéltem vele anno), hogy a Föld lakosai addig fognak lecsúszni, hogy azok a végén már az ujjukon kettőig sem fognak tudni elszámolni! És kik? Azok, akik túl sokáig ragaszkodtak a gonoszhoz, és nem fogadták be a jót az ő megmentésükre, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban! Őket nem fogják elengedni! Az az óriási, hogy ez nem csak az Újszövetség törvénye, de azok is tudják, akik

Pá-pá

Zárógondolatokként:
Már csak az kell igazolásnak, hogy valaki elkezdje magyarázni, hogy hát azért nem egészen úgy van, hogy aki Hitlert vagy Sztálint lefasisztázza, az rögtön az ún. "nemzetiek" támadásaival szembesül, mert ő már találkozott olyan esettel, hogy elhangzott ilyesmi, hogy "fasiszta Sztálin", és mégsem torkollták le.
 
Én pedig mondhatnám: ez igazán szép teljesítmény, hogy ilyen is van. Gratulálok! De hát éppen ezért nagy az Isten állatkertje (nem beszélve Orwell állatfarmjáról, ahol a Központ, a CIA, a Moszad és az FSZB csinált hülyébbet a magyarságból, mint a belga királyság annak idején a kongói, "elmaradott", bennszülötti törzsekkel tette), hogy ne csak tömeggyilkos hajlamú hitleristák legyenek ebben a mesterséges állatkertben, hanem pl. Istentől Elválasztott (megszentelt) keresztyének, továbbá békés honpolgárok, zsidó családban született Jézus Krisztus, meg cigány Mahatma Gandhi (tehát minden népek két legfőbb békeapostola(!)), akik egyike sem tömeggyilkos hajlamú, azaz - következtetve - nem magyar.
 
A Sátán Nagy Babilon által azt tette homlokra sütött pecsétjével, ahol a Sötétség Fejedelme, Nagy Babilonnal volt a belga királyság, a bennszülöttek meg a népnemzeti, Vona Gábor-féle magyarok, hogy a nemzetinek nevezett bennszülötti oldal legnagyobb büszkesége a kurucinfó lett, mely azért a nemzet éke, azaz A HUNGARICUM, mert
    1. minden magyar idők legmocskosabb szájú lapja (hogy a CIA a legordenárébb moslékba alázza azokat, akik maguk is a legordenárébb és legembertelenebb moslék hívei voltak),
    2. nyíltan színes bőrű gyűlölő, azaz
    3. nyíltan halálra szánja az afrikai éhhalál szélén állókat, újszülötteket, kisgyermekeket, lányokat, asszonyokat, férfiakat, aggastyánokat (akiket egytől egyig a fehérek, azt is mondhatnám: a náci faj fosztottak ki),
    4. nyíltan cigánygyűlölő (amit Echelon-schizophreniája miatt már nem ismer el, ugyanis így van programozva, hogy kritikátlansága is még erkölcstelenebbé és agyalágyultabbá, Isten Előtt még megvetendőbbé tegye),
    5. nyíltan norvégozik (mert szerinte egy faj van: a magyar, a norvégok meg niggerszintű állatok, mindegy, hogy gyalázzák őket, kit érdekel, állat minden nép, amelyik nem magyar),
 
de nem sorolom. Hanem madarat tolláról, embert barátjáról.

Keresztyént Jézusáról, Jobbikot meg pl. pártlapjáról, azaz kurucinfójáról. Na meg az Interneten a fasizmusukat tagadó, a fasizmusért a Sátán őrjöngésével kérkedő szociopata, agresszív pszichopatáiról:

az antikrisztusokról.

(Kecskemét, 2009 április 3.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek első és kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az Emberiség ellenségeinek Júdássöpredéke által aljas indokból és célból, napi Júdásétekért elrejtett Valóság pártmentes (tehát felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát: az égboltot homorú tükörként használják, amivel az USÁ-ban, Alaszkában, Oroszországban, Kínában stb. felépített HAARP-rendszerrel a világ távoli pontjára(!!!) történő fotonszórással személyeket, csoportokat, de egyszerre egy egész nemzetet is besugározhatunk úgy, hogy észre sem véve kerüljön alfa-befolyásolás, alfahullámú kontroll alá! De ébrenléti REM-állapotot (tudatos és nem tudatos ébrenléti álomállapotot) nem csak alfahullámokkal lehet előidézni. Amikor az MK-Ultra hivatásos elmeprogramozója...


HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-04-04. -
Hitler CIA-s elmeprogramozói és napjaink tudatmódosítása
/Nagy Levente (a kunhegyesi fogorvos)/
Részlet: Hitlernek voltak emberkísérletei, amiknek egy része a tömeges tudatmódosítással foglalkoztak. A kísérletező orvosokat soha nem vonták felelősségre, viszont őket is az USA-ba szállították a háború után azonnal, mint Werner von Braun kutatócsoportját. Ott a legkedvezőbb feltételek mellett folytatták a kísérleteiket...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-05. -
A jövő század regénye - Buta gójok kora?
/Szeszák Gyula (olajügyész)/
Részlet: Amikor a Talmudot írsogálták, a genetika még fejletlen volt. A szerzők azonban zseniálisan ráéreztek a dologra és úgy fejezték ki, hogy a zsidóknak isteni lelkük, "neschmanjuk" van, míg a gójoknak, emberi testben, csak "nepeschük", azaz állati lelkük van. E kis megkülönböztetés helytállósága iránt egyre kevesebb kétség merülhet fel. Persze a természeti lények szerfölött bonyolult szerkezetek, még az egysejtűek is. Így adódhat, hogy nem minden gój kifejezetten hülye.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu