Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Cyberterroristák


 

2008-12-21.
Szemenyei-Kiss Tamás

A Kuruc.info saját bemutatkozó oldala szerint a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) által is támogatott kettosallampolgarsag.hu „a sikertelen népszavazás után is folyamatosan növekvő látogatottságot produkált”, ezért annak szerkesztői úgy gondolták, hogy az oldal eredeti célján túlmenően, más néven és kiegészült profillal folytatják tevékenységüket. – 2005 őszén elindult a Kuruc.hu hírportál, amely rövid, mindössze két hónapos működést követően megszünt. A szerkesztőség és a domainnevet tulajdonló Magyar Hírforrás Alapítvány közötti nézeteltérések után az alapítvány úgy érezte, hogy a portál hangneme és a bűncselekmények elkövetésére ösztönző felhívásai összeegyeztethetetlen a radikális jobboldal törekvéseivel. A „szerkesztőségnek” nevezett, internetes kalózkodással foglalkozó csoport – magyar és külföldi állampolgárságú személyek – 2006. február 1-től Kuruc.info néven működteti tovább a weboldalt, a valóságos személyazonosságukat titkolni igyekvő készítőik a hírportált a Domains by Proxy Inc. Amerikai cégnél regisztrálták az arizonai
Scottsdale-ben, 2005. december 30-án. A Magyar Hírforrás Alapítvány és az önmagukat törvényen kívül helyező ultraradikális társaság összeférhetetlenségének okaival az elmúlt években a magyarországi nyílvánosság is megismerkedhetett. – Nemzetiszocialista, az NSDAP/AO szellemiségét követő weblapjukon animált grafikák, chatszobák, prezentációk és lelkesítőnek szánt háborús dokumentumfilmek, a Hungarista Mozgalom és a Nyilaskeresztes Párt történelmével foglalkozó írások és a Waffen SS „hősies” harcát dicsőítő propagandaanyagok bemutatása mellett a legalantasabb ösztönökre ható fajelméletet terjesztik napjainkban is.

Ismert ugyan a hír, hogy a közelmúltban a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség vádat emelt Molnár Balázs ellen, akit – mint felelős szerkesztőt – a honlapon közzétett a személyes adatok védelmére vonatkozó 1992. évi LXIII. törvény megszegéséért vonnák felelősségre, ám ennek kapcsán egy egész sor megválaszolatlan kérdés vetődik fel a közélettel foglalkozó olvasók előtt. Miért csak a főszerkesztőnek nevezett személy ellen indítottak büntetőeljárást? Kik működtetik a radikális jobboldaliak számára is kényelmetlenné vált honlapot? Kikkel, milyen bel- és külföldi politikai szervezetekkel állnak kapcsolatban az antiszemita, rasszista, xenofób hírportál munkatársai? Ha a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) és a bűnüldöző szervek előtt ismertek voltak azok a személyek, akiket részben már megismerhettünk, akkor miért nem alkalmazták az utóbbi 2-3 évben azokat a törvényeket, melyek a magyarországi kisebbségek, egyes népcsoportok és a közéleti személyek védelmére lettek megalkotva?

NS-központok az Egyesült Államokban és Kanadában

Wass Albert halálát követően és az 1946-tól 1998-ig működött Hungarista Mozgalom Hírszolgálata(HMH) megszűnése után az addig inkább hungarista eszmeiséget éltető nyilas emigráció, majd a Magyarországon létrehozott szélsőjobboldali organizációk (a Magyar Nemzetiszocialista Akciócsoportok, a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség, a Magyar Népjóléti Szövetség és a Kommunizmus Üldözötteinek Szövetsége) hívei egyre inkább az Egyesült Államokban és Kanadában hivatalosan bejegyzett, fajgyűlöletet hirdető náci szervezetek hatása alá kerültek. Az NSDAP/AO Magyar Osztálya iránymutatásával illetve a korábbinál modernebb technika, a világháló biztosította lehetőségeknek köszönhetően szabadabban uszíthattak, gátlástalanabbul tiporhattak mások jogaiba – ugyanakkor a nyíltan rágalmazó, erőszakra, vagy más jogsértésekre felhívó internetes portálok üzemeltetőit (ellentétben a „hőskorszakban” szerepet játszott munkatársakkal, nyomdászokkal) a cybertérben nem fenyegette oly’ mértékben a lebukás veszélye, mint korábban.

Az átrendeződés éveiben, 1998 és 2002 között, négy olyan internetes központ alakult ki az Egyesült Államokban (Hungarians’ Sunday, Szittyakürt és a Fidesz Magyar Polgári Párthoz közelálló New York-i Polgári Körök) illetve Kanadában a Hazánkért elnevezésű hírportál, melyek alapját képezték a Magyarországon nyílt náci propagandát terjesztő virtuális  hálózatnak. Vezetőik – Szász Lóránt, Major Tibor, Szilágyi Ákos és a 2007-ben elhunyt Tóth Judit – mögött a hungarista eszmével rokonszenvező amerikai üzletemberek, Pákh Sándor és Pákh Imre, Bíró Zoltán, Bánkuty E. Géza, Molnár K. Viktor álltak ugyanazok, akik kapcsolatot tartottak az egyre inkább szélsőjobboldalra sodródott magyarországi parlamenti politikusokkal is. A Montrealban élt Tóth Judit halálát követően, majd a kaliforniai Wass Albert-perben súlyos büntetésben részesített Szász („Zas”) Lóránt kiválása után az amerikai-kanadai „hazafiak”: Révffy László (Anglia), Timár Imre (Svédország), Dobszay Károly (Németország), Metz Éva (Ausztrália), Kenessey Csaba (Svájc), stb. tudósítók a magyarországi náci portáloknak dolgoznak. – Jelenleg Molnár Balázs, Dobszay Károly, Kürk Roland, Tarnóczy Szabolcs, Novák Előd, Tatár József, Balogh Gábor szerkesztők – és két Kaliforniában (Healdsburg, CA 95448) élő ex-magyar, Varga Béla borkereskedő ill. a honlap amerikai bejegyzője, Pesti Judit asszony irányítják a magyar illetve nemzetközi törvényeket is semmibevevő Kuruc.info portált.

Út és Cél

A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak, a Magyar Gárdának és a Nemzeti Őrseregnek is ideológiai hátteret biztosító szélsőjobboldali internetes honlapok nem egyfajta új eszmeiséget, hanem részben a betiltott Nyilaskeresztes Párt propagandaanyagát, túlnyomó többségében pedig a hitleri Németország éveiben megjelent antiszemita kiadványokat kínálják fel híveiknek és a polgári demokrácia lehetőségeivel elégedetlen olvasóiknak.
Egyes weboldalak némelyike – pl. a Magyar Nemzeti Front, a Suttogó, a Kitartás, a Pax Hungarica, főként pedig a Kuruc.info – jogászi vélemények szerint kimerítik a közösség elleni izgatás, sőt, a népírtás előkészületének fogalmát…
Jobb ma kétszázezer kínai, mint holnap hárommillió cigány!” – „Minden tíz halott cigányért egy zöldkártya jár!” – mondatok még a visszafogottabb képaláírások közé tartoznak, a folyamatos antiszemita megnyílvánulások szinte alapját képezik ezeknek az orgánumoknak. A gazdasági válságból következő elégedetlenséget meglovagoló, jelentős tömegbázissal nem rendelkező demokráciaellenes szervezetek mintegy rohamosztagai azoknak a jobboldali pártoknak, amelyek verbálisan nem ugyanazokat a kifejezéseket használják – ámde az eszmeiségük (a lényeget tekintve) egy tőről fakad.
Véletlennek tekinthető a volt honvédelmi miniszter, Für Lajos, az ex-államtitkár Raffay Ernő, vagy a kisgazdák, dr. Torgyán, Szabó János, Lányi Zsolt, Homoki János és Tamás Károly feltűnése a nemzetiszocialisták világában?
Szintén a véletlenek egybeesésének értékelhető, hogy korábban a nemzetiszocialista sajtóból ismert Ugró Miklós és Bognár József jelenleg a Fidesz MPSZ szócsövének tekintett Magyar Nemzet illetve a Magyar Demokrata publicistája? Lovas István, Bayer Zsolt, Torkos Matild írásai a nemzeti jobboldalon – még ha azok tettenérhetően fajgyűlöletet sugallnak is – beleférnek a szabad véleménynyilvánítás kereteibe?

Tanulmányozzuk csak az Alternatív Hírportál – mint a demokrácia alternatívája – kínálatát: „Barikád”, „Lelkiismeret88”, „HunHír”, „Kitartás”, „Kapu”, „Magyar Nemzet”, „Kuruc.info”, „Magyar Sors”, „Magyar Hírlap”, „Szent Korona Rádió”, „Echo TV”, „Független Újságírók Szövetsége”, „Gondola”… – Ezek az online orgánumok naponta(!) nagyobb mennyiségű rasszista propagandát juttatnak el olvasóikhoz, mint a nyilas emigrációban tevékenykedett HMH 1946-1998 között összesen!
A Blogter AC (Alternatív Címlap) 2007. november 2.-i üzenetéhez a Budapest Semmelweis utcai Magyarok Háza III. emeletén irodát nyitott nemzetiszocialista Front című újság főszerkesztője Szaddam Husszein kivégzéséről készített videofilmet csatolta, imígyen kommentálva: „A mi hungarista csapataink is hasonló módszerekkel dolgoznak majd!” – És hogy senkinek se legyenek kétségei a gombamódon szaporodó náci honlapok hasonló szellemiségéről, a Kitartás szerkesztője gondoskodott, ugyanaznap jelentve ki: „Dobszay nemzettestvérhez hasonló a véleményem, pusztuljon a férgese!” – A P. Mobil zenekar menedzseréről, Dobszay Károly nemzettetstvérről csak annyit: saját bevallása szerint Fiala Ferenc és Alföldi Géza – Szálasi két főembere – szellemi örökösének tartja magát, állítása szerint a németországi emigráció éveiben, miközben az Út és Cél kiadójaként tevékenykedett Dortmundban, szoros kapcsolatok fűzték a nyilas emigráció vezető személyiségeihez.

A vád: személyes adattal visszaélés?…

Az önmagát törvényen kívűl helyezett Kuruc.info hírportál 2006 októberében „törvénytelen, ávós időket idéző ítéletekkel sújtó, a politikai fogolykínzásokat előmozdító kommunista vérbíráknak” nevezte az MTV-székház ostromában és az azt követő zavargásokban résztvevők ügyében eljárt bírákat illetve ügyészeket – majd neveiket lakcímmel, fényképpel és telefonszámmal kiegészítve közétette személyes adataikat. A virtuális harctér vezető orgánumának lépése ellen – melyet az adatvédelmi ombudsman magyarországi jogszabályokba ütközőnek minősített – közleményben tiltakozott a Fővárosi Bíróság, az ügyészség pedig nyomozást rendelt el az adatok közzététele miatt. Mivel a „nyomozásnak” nevezett tevékenység nyomán a bűnüldöző szervek mindösszesen csak Molnár Balázs főszerkesztő számítógépét foglalták le – más szankciókkal nem büntették a cyberterroristákat – a Kuruc.info 2007 januárjában ismertette olvasóival Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatójának mobilszámát, valamint egy neki tulajdonított, később hamisnak bizonyult híváslistát. Az újabb ténykedésük miatt tiltakozó Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos telefonszámát is nyilvánosságra hozták...

Ezt követően újságírók, rendőrtisztek kaptak fenyegetést „ismeretlenektől” – olyan személyektől, akik a Kuruc.info portálján immár nem anoním módon, hanem nevük feltüntetésével vállalták a jelek szerint nem túlzottan nagy kockázatot. Két munkatársuk (Tarnóczy „Jéney” Szabolcs és Dobszay Károly) esetében, amint azt a BRFK Bűnügyi Osztály 01070-1448/2008 bü. ikt. számú iratai is bizonyítják, vizsgálat indult – de vádemelés ismereteim szerint nem történt.

A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH), a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) valamint immár a Budapest II. és III. Kerületi Ügyészség is konkrét bizonyítékokkal rendelkezik – név, fénykép, lakcím, egyéb tartózkodási hely – a Kuruc.info-hoz köthető személyekről, ennek ellenére a sorozatos bűncselekményeket megvalósító portál zavartalanul működik. Zavartalanul, ahogy a demokratikus jogállam védőernyője alá húzódott paramilitáris hungarista osztagok is nyugodt körülmények között végezhetik évek óta azt a fajta demokráciaellenes tevékenységüket, melyeknek tanúja az egész ország.

Szemenyei-Kiss Tamás

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-12-15. - Korunk és minden idők legnagyobb és legutolsó magyarjai
/A Hírháttér/
Bevezető: A legnagyobb magyarok listájánál sem ideológia, sem a felsorolható személyek száma nem lehetett korlátozó tényező. Érdemes kiemelni, hogy a magyar honvédség (...), 1956 óta egyetlen árva embert nem sok, annyi tényfeltárót sem tudott felmutatni több, mint fél évszázad alatt. A lista...

 

 

2008-12-07. - HÍRHÁTTÉR TV: Von a Gábor, von a cigány-show-ba
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A bal- és jobboldali szavazók történelmi mélységű morális sötétségbe süllyedtek az elmúlt két esztendő során. A vengrik értelmi felfogóképessége - választott politikai bálványaik miatt - ugyancsak kvázi példa nélkül álló. Az "A cigánybűnözés végső megoldása" című filmre a kornak megfelelően irdatlan igénytelen, csaknem kizárólag jobbik-párti válaszokra reagálva e filmmel is kultúrtörténeti, kabarészerű emléket állítottunk. (Film, 34 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-11-26. - Kik a nemzet valódi szolgálói és kik a nemzetárulók? - Szakszerűen és szemtől szemben arról, nemzetüknek szolgálnak vagy nemzetárulók és az Emberiség ellenségei az ügynökök és a nemzeti jobboldal
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Mi pedig - akik nem pr-tevékenységet, hanem valódit folytatunk - nem a látszatokban, virtuális és nem létező helyzetekre, a fövenyek fövenyére, tehát a nagy büdös semmire alapozva, hanem a lényeg és a valóság szerint cselekszünk, és egyszerűen kirugdossuk a gátat, ami a híg trágyával teli medencét olyan méretesre duzzasztotta, és ügynököstől, államspiclistől, kémestől és minden nagypofájú, üres fejű, erkölcsi idióta hírszerzőstől vízesésként ömlesztjük a szakadékba.

 

2008-11-03. - Így harcoltunk az Emberiségért, mielőtt összeomlott a világrendszer - Babilonban, teljes titokban történtek
/Molnár F. Árpád tényfeltáró cikke/
Részlet: Ismételjük el [az Emberiség gondolkodását uraló Echelon-technológiákról]: csaknem mindenki (...) tud ezekről a médiában és a gazságszolgáltatásban, sőt, (...) nem is lehet magasabb beosztásra szert tenni úgy, hogy az illető ne lenne beavatott. Pontosan úgy, ahogyan ezt Gálfalvi Gallik Béla (...) az Echo tv betiltott műsorában elmondta.

 

 

 
Előző cikk:
2008-12-20. -
Feljelentéshullámot a betiltók betiltására és a gyűlöletkeltők börtönbe juttatására - az első feljelentéssel és Draskovics Tibornak írt nyílt levéllel
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A Youtube is betiltotta az "A cigánybűnözés végső megoldása" című filmünket. A hamis vádakkal halmozott feljelentések cigánygyűlöletről és rasszizmusról hazudoznak. Ezzel betelt a pohár. A Hírháttér összes eddigi ellenségeit a betiltások és a börtönök ellen egyoldalúan védte az általuk ellenünk követelt betiltások és bűntettek ellenére. A Hírháttér eddigi álláspontjával szemben feljelentéshullámot indít a kuruc.info és összes gyűlöletorgánumuk, valamint pártszervezeteik betiltására és az elkövetők börtönbe juttatására. Most már más mozgásterünk nem maradt, hanem Krisztus egyoldalú türelme és irgalma ellenében jöjjön a TÖRVÉNY!

Lap teteje

Következő cikk:
2008-12-21. -
Nemzetközi antiterrorista levél April H. Foley Amerikai Nagykövet Asszonynak
/A Hírháttér antiterrorista feljelentése/
Részlet: ...annak megállapítására, mely nemzetközi szervezet előtt lehet a Youtube elleni elrettentő kártérítési összeg megítéléséért pert indítani, mint említettem, annak teljes összegét a Youtube által megtámadott cigányság és jogvédő szervezeteik számára biztosítva...

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu