Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Kik a nemzet valódi szolgálói és kik a nemzetárulók? - Szakszerűen és szemtől szemben arról, nemzetüknek szolgálnak vagy nemzetárulók és az Emberiség ellenségei az ügynökök és a nemzeti jobboldal


 

2008-11-26.
Molnár F. Árpád

 


Illegális szemétlerakó az ideális környezetben. Kozenkay Jenő "látomásában" Gyurcsány Ferencet lámpavasra felhúzva élte meg; mi azt is elmondjuk, hogy a villanypózna három lábon áll. Alant pedig annak udvarnépe, a bal- és jobboldal söpredéke és nemzeti világhulladéka, mely fölé csodálatosan és hatalmasan tornyosul az armageddoni, hármas Babilon- és Echelonkonstrukció.

Annak idején, amikor a nemzetközi vérkeringésbe kerültem, naponként küzdve és harcolva az országért, a legvaskosabb bűntetteket teregetve, rendszeres politikai gyilkossági, gyakorlatilag teljesen nyílt fenyegetések között, azok a jobboldali, Internetes lapok és azok a jobboldali, csatlós tömegek, amelyek most hangosak, sehol sem voltak. Egy sem volt belőlük sehol. Senki. Egyáltalán senki.

A mostani helyzet nagy csatazaj mellett gyakorlatilag ugyanolyan siralmas és sivár. Akik akkor a hazájukat valóban szolgálták, mint most is, roppant kevesen voltak, és az Istenen kívül senkire nem számíthattak, akár az életükről, akár nemzetükről, akár az egész bolygó túléléséről volt szó. De abban az időben legnagyobbjainkat a most hallatlanul nagypofájú álhazafiak betoji és teljesen csendes, bujkáló figyelme kísérte (ugyanis mert nem érezték, hogy tömegesen óbégathatnak a kormány ellen, ezért inkább csendben otthon maradtak), most pedig azok, akik tesznek is valamit, azt tapasztalják, hogy az erkölcsi értékek, amikért küzdöttek, az igazmondás, amiért szó szerint készek voltak életüket áldozni, ugyanannyit ér az álnemzeti, álmegváltó, az államtitkokat szintén dugdosó, a lakosság elől elrejteni akaró hazaáruló jobboldalon, és ugyanolyan agresszív, igénytelenül etikátlan, rosszindulatú, korrupt, sőt, a velük nem tökéletesen egy húron pendülő himpellér gonosztevők elleni koncepciós perekkel és politikai gyilkosságokkal a titkosszolgálatokhoz hasonlóan, akik házon belül nyíltan, a kurucféle, Jobbik-párti jobboldal pedig az egész bolygó előtt nyíltan kérkednek. Amiről tehát az Országgyűlés pártjai, a titkosszolgálatok és a gazságszolgáltatás, valamint a teljes egész média csak házon belül büszkélkedett, mert tudta, hogy az emberek előtt szégyen még mondani is, mindazt a hozzájuk képest is mélyebbre zuhant fekélyes és féreg jobboldal, kezdve a kurucinfóval és kivégezve a Barikád által már nyíltan is felvállalja és úgy hirdeti a teljes ország és a Föld népeinek morális hanyatlására, lealjasulására és végső bukására. Azt tapasztaljuk, hogy akik abban az időben olyan ügyekbe keveredtek, ahol államtitkokról volt szó, és/vagy politikai gyilkosságok stb. felderítéséről, ahogyan akkoriban senkihez nem fordulhattak, úgy most is kizárólag hozzám fordulhatnak. Olyan ügyekben, amikben ügyvéd és magánynyomozó, ha a legjobb is, egész biztosan cserben hagyja ügyfelét, de mindenkit, legyen az bárki, amikben a bal- és jobboldali sajtó, az MSZP-től a Jobbik pártszolgálatos nyulam-bulamiig, egyetlen nyikkanni sem mer, minden olyan üggyel és problémával egyedül és kizárólag a Hírháttér kereshető fel, mert szó szerint sehol másutt nem számíthat senki sem nyílt megbeszélésre, sem a titkosszolgálatokat fedező PÁRTvirtualitást semmibe vevő jó tanácsra, sem stratégiai irányelvekre, sem valódi információkra, sem pedig konkrét, igen, konkrét védelemre. Ugyanis mindenki betartja a PÁRTkommunikációs szabályokat, ami a virtualitást és az állam-, valamint a Háttérhatalom elvárásainak való, életen át tartó teljes engedelmességet jelenti, legyen szó a gyáva újságírás 100%-áról, vagy az ügyvédi és magánnyomozó praxis legaljától annak legtetejéig. Magyarul: senki nem segít senkinek, ha kimondatlan tabukról, ha a titkosszolgálat által elvárt tömeggyilkos elhallgatásokról, valamint ha államtitkokról van szó. Az ilyen esetek bármelyikében az emberélet és a nemzet, valamint a Föld minden népeinek élete is abszolút fogyóeszköz, forduljon bárki, bárkihez!

Kicsit visszatérve az alapokhoz, vizsgáljuk meg, mit jelent a hazát szolgálni, mert újabban nagyon sokan hadoválnak erről, de egyre igénytelenebb az az intellektuális stb. bázis és lelki háttér, amivel áthatva erről beszélnek, miközben a titkosszolgálatoknál mindig is ugyanaz volt: a PÁRT féregléte, a kipusztításra váró vírus és betegség, a pestisjárvány a bolygó testén.

Mert az nem úgy működik, ahogyan Kozenkay Jenő mondta a nyilvánosság előtt, hogy a szovjet érában az ember úgy szolgálta a hazáját, ha annak a rendszernek dolgozott, ha pedig - mondom tovább - kapitalizmus van, akkor meg úgy, ha annak szintén felülről kapott irányelvei szerint szolgál. Mert egyrészt

     1. nemzeti érdekeknek való szolgálatról a hírszerzésben csak akkor beszélhet bárki (mégpedig a nemzetével ellenséges módon, mert másképp nem lehetséges), ha az ember ugyanakkor az egész Emberiséget totális rabszolgaságba döntő, a világ tömeggyilkosságait minden népek ellen válogatás nélkül elkövető sátáni, globalista világrendszer előtt hasra esik, azaz onnantól a Sátán ügynökeként szolgál,

     2. másrészt pedig nem lehetséges semmiféle tisztességes nemzetszolgálat úgy, hogy az ember ne az egész Emberiséget szolgálná, mivel a kettőt egymástól elválasztani teljességgel lehetetlen.

Aki azt mondja, hogy a hazájának szolgál, az vagy túlzottan keveset tud, és valahonnan a Kossuth-térről jöhetett - mert ott általában mit sem tudó suhancok és álmatag ideológusok, valamint nácik jelentek meg -, vagy pedig (aki azt mondja, hogy a hazájának szolgál) profiként egész biztosan hazaáruló. Hogy a pokolba szolgálhatna bárki a hazájának úgy, akár idegen titkosszolgálatok és államok elleni kémkedéssel, találmányok stb. ellopásával, ha nem magával az egész, egységes, felülről, központilag irányított Világrendszerrel, Babilonnal áll szemben! Aki nem ellensége a Háttérhatalomnak, azaz Babilonnak, az minden ember ellensége! Itt nem léteznek nemzetek, nincsenek nemzeti érdekképviseletek, hanem vannak az amatőrök és a pancserek, akik bár tudnak a Rendszerről, de az által értelmükben megfojtva nemzetieskednek és hadoválnak arról, hogy ők a hazájuknak szolgálnak és a magyarságot, vagy bármely más nemzetet képviselik, és vannak a nagyon is hivatásos profik, akiknek sem önzéséhez, sem kapzsiságához, sem evidens rosszindulatához kétség sem férhet. Ők megint arról mesélnek, hogy a hazájuknak szolgálnak, közben bármely titkosszolgálat(ok) sátáni keblében degeszre keresik magukat, és a világon mindenről, de mindenről jó PÁRTszolgálatosokhoz méltó módon hallgatnak, ami csak az Emberi Faj életét, lelkét, jövőjét és a világon mindent, ami bármit is számít, meghatároz. Tevékenységük és önfelmentésük olyan, mint amikor az ember trágyában a feje búbjáig alámerülve úszik és kalimpál, és amikor felmarkol abból egy maréknyit, felkiált: "Megvan a gonosz, a hazámat szolgálom!" Mi pedig - akik nem pr-tevékenységet, hanem valódit folytatunk - nem a látszatokban, virtuális és nem létező helyzetekre, a fövenyek fövenyére, tehát a nagy büdös semmire alapozva, hanem a lényeg és a valóság szerint cselekszünk, és egyszerűen kirugdossuk a gátat, ami a híg trágyával teli medencét olyan méretesre duzzasztotta, és ügynököstől, államspiclistől, kémestől és minden nagypofájú, üres fejű, erkölcsi idióta hírszerzőstől vízesésként ömlesztjük a szakadékba.

Ti, ügynökök és minden más, magukat nem ügynöknek nevező államférgek, akik tudtok a Valóságról, de abban élősködve elhallgatjátok azt, ti nem a hazátoknak szolgáltok - amiről annyira szerettek mostanában éktelen hülyeségeket regélni -, hanem ti becstelen, semmire kellő, felfújt hólyagok vagytok, akiket már régen kidurrantottunk, csak annyira keresitek a Sátán kegyeit az együttes bűnpártolásban és az Emberiség összes jajjáért és minden kínjáért felelős közös hallgatásban, a PÁRT hallgatásában, hogy éppen atyátok és uratok, a Sátán technológiája által nem tudatosult bennetek elég mélyen, mennyire végetek van, és mennyire eltörölhetetlen maradt közös, egypárti szégyenetek, a PÁRTszégyen, amelyet - szépen előkészítve az egész világ előtt való leégéseteket - naponként hirdet világgá a Hírháttér, a teljes MSZP-s-SZDSZ-es-Fürös-kurucos PÁRTvonat összes utasának totális megszégyenülésére és nyilvános leégésére. Mindazok nyilvános leégetése készült el az igazság folyamatos hirdetésével és az azzal szembeálló bal- és jobboldali PÁRTpártok és PÁRTmédiumok megalázásával, amelyek azért, mert mi mindenkinél jobbak, világosabbak és bátrabbak voltunk, ezért szembe fordultak velünk, vagy pusztán mint ürülék a fűben, lapítottak, várva a fejleményeket, íme, az egész Emberiség elleni PÁRTszolgálatos, föld alatti vakond- és görénylétet, a PÁRTfegyelmet jól nevelt óldisznóként megvalósítva, a Föld mindenkit naponta kihalásra és kiirtásra vetett élősködőiként és parazitáiként. Az Emberiségnek nincs szüksége erre az egyik részét tekintve rosszindulatú, másik részét tekintve gyáva disznóólra, hanem megkapják az Igazságot és a tényfeltárást a Hírháttértől, amely alaposan tanúskodott arról napról napra, hogy mindenki más csak zombiként lehessen az Igazság feltárásának pokolian lassan kapcsoló, sőt, sokáig napról napra egyre jobban elhülyülő és az ól moslékjába boruló, csak majdani követője. Hogy akik a semmire vártak vagy a semmire építve, a Molnárral, a Fenyvesivel, a Gálfalvyval, avagy a Drábikkal és másokkal szemben csak nyikkanni mertek, hogy de miért beszélnek ezek, ahelyett, hogy minden söpredékhez méltón, tehát utolsó disznókként hallgatnának, azok történelmi bizonyítékokkal messze elsöprő módon túlbizonyított és végső leégése naponként készíttessen halomra, örök tanúbizonyságul a világ népei számára, ahogy ez a cikk is ellenük szóló, eltörölhetetlen történelem, mellyel kérkedni fog az utókor, mondván: ilyenek voltak az Emberiség árulói, akik miatt abba a helyzetbe jutottunk, amibe kerültünk valamennyien. Íme, ezek voltak, akik visszatartották az Igazságot, íme, ezek voltak a nemzet és a világ népeinek legnagyobb ellenségei, ócska, élősködő, kívülállókból is ügynökökké váló parazitái.

Mi pedig itt, a jelenkorban voltunk az elsők, mindenki más pedig, a többiek - miután közös láncsoron egymást vonszolt butaságuk és igénytelen, nemzetieskedő haza-, nemzet- és Földárulásuk tovább már nem volt vonszolható - idővel szépen beálltak a tényfeltárásban mögénk, a követők sorába, de nem a horizont mögé bukó, látótávolságon kívüli messzeségből elindulva, hanem szó szerint csillagközi távolságokból megmozdulva, a behozhatatlan hátrány kétségtelen világtörténelmi bizonyítékaival. Mert akik elsőkként tettek, már sosem válnak másodikokká. Hölgyeim és uraim, minden idők magyarságának legnagyobbjait illetően végeredmény született, és ezt már semmiféle gyurcsány, orbán, für, vona, meg kurucinfó nem fogja tudni megváltoztatni, végképp nem a titkosszolgálat morális-sátáni, legocsmányabb sötétségét nemzeti értékként hirdető és világgá kiabáló kurucinfós és szélsőjobbos, béka feneke alatt láncra fűzött úgynevezett magyar mércéjével. Mert ti, a Jobbikot pártoló Internetes és utcasöpredék, rosszabbakká, aljasságotokkal kérkedőbbekké és kirekesztőbbekké lettetek mindenkinél, miközben a náci lakosok közül mind a mai napig egyetértő és drukkoló üzenetekkel keresnek meg, míg korábban hitleristák is megtért keresztyénekké válnak, veletek ellentétben, akiken betelt a Jézus Krisztus Szava, Aki majdnem szó szerint Így Szólott ellenetek, a Júdásfaj ellen:

     - Bizony mondom nektek: A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten Országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de ti ellenségei voltatok, a vámszedők és a paráznák viszont megtértek. Ti pedig, amikor már mozgásteretek sem maradt a hazugságban, akkor sem tértetek jó útra.

Ti árulókként butaságba és kárhozatba vezettétek ezt a népet, amelyre éjjel-nappal esküdöztetek! Ti - miközben hazát emlegettetek és rongyot ráztatok hozzá, betiltva és kitiltva minden igaz és becsületes szót, aközben - saját lakosságotok ellen folytattatok irtóháborút, az egész Emberiség szellemi és erkölcsi leépítésére és szó szerinti vesztére! Elporlaszt titeket az Igazság, akik egyik napról a másikra éltetek, mint a legalantasabb állatok, mit sem törődvén azzal, hogy holnap bukásotokat már nem kerülhetitek el.

Azok, akik pl. az Egyesült Államokban "volt" CIA-sokként, a kormánytagok szexrabszolgáiként stb. történelmi tényfeltáró könyvet írtak a Rendszerről, tehát a Háttérhatalomról, Babilonról és annak eszközeiről, valamint módszereiről, amik miatt - a tények sűrűjében - miniszterelnökök kényszerültek egymásra kenni a felelősségeket, nem véletlenül hangoztatják a Föld legnagyobb hősei annyiszor ugyanazt még a világ legnagyobb gazdasági és hadászati hatalma, az Egyesült Államok nemzetfiaiként is, ahol sokak szerint a világ legnagyobb nacionalizmusa van: hogy ők az Emberiség védelmében írtak könyvet, pereskedtek, cselekedtek, az Emberiség érdekében és az Emberiség iránt érzett szeretetükből fakadóan adták át a világnak az elrejtett igazságot, és nem véletlenül nem beszélek én sem nemzetről, nem hivalkodok a mesterségesen és a közös elbutulás felerősítésére a Központ által megjelentetett magyarkodó hólyagokkal, mert mi keresni valója van a "nemzet" fogalmának olyan kérdésekben, ahol megkerülhetetlenül és kizárólag a teljes Emberiség életét és puszta túlélését képviselik. Nemzetieskedjenek azok, akik nemcsak nemzetük, de az egész Emberiség árulói. Azok, akik miatt az emberben nem csak a "nemzet", de a "magyar" szó hallatára is az undor terebélyesedik el, mely pedig a lelki egészség ama törvényszerű következménye lett, amely nem akar egyszerre elbutulni és morálisan szanaszéjjel lealjasulni azzal az Istenellenes és globálisan pusztító sötétséggel, amelyet a magyarok féktelen rosszindulatú, ellenünk totális betiltásokat, abszolút kirekesztést, hamis vádakat, koncepciós pereket, kínzásokat és más szervezett, erőszakos bűntetteket, továbbá börtönbüntetéseket és gyilkosságokat követeltek. [Klikk a glosszára!] Ha nemzetben gondolkodnék, nem a Cathie O'Brianekkel a Világtörténelem tetején, hanem a magyarkodó, hülyeségekről óbégató, cigózó és norvégozó, szüntelen a pénzükért aggódó ördögi bűvölettől tajtrészeg és rosszindulatú, Veérgőzös, pszichiáter gyilkosokért tüntető, az általuk ártatlanul és hősiességük miatt megnyomorítottakat és megölötteket megtaposó, rosszindulatú, napi szinten a legapróbb ganéjért és egyetlen fillérért is megvehető magyar disznók és idióták között lenne méltó helyem, disznóként abban az irdatlan büdös és a rothadt tetemektől egyre inkább hemzsegő, csakis trágyával táplált kutyaólban, amit Magyarországnak neveznek.

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-11-22. - Titkosszolgálati tanulmány a magyar jobboldalról - főként a Jobbik, a Magyar Gárda, a Hírháttér, valamint az ellenséges kurucinfó vonatkozásában
/Molnár F. Árpád/
Részlet: ...a titkosszolgálatokba történő önérdekelvű, konspiratív és leplezett integráció vágya áll. Ez olyan elterjedt jelenség az egész bolygón, hogy nyugodtan beszélhetünk az Emberi Faj tragédiájáról, hiszen mélységes önzésről, gerinctelenségről és felelőtlenségről árulkodik, melyért egész fajunk megfizetett, és végzetesen fog megfizetni a világ csaknem valamennyi embere.


 

 

HÍRHÁTTÉR - A Jövőt mondja el
2008-11-16. - A Hatalom tulajdonsága - Akik az Igazságot hirdetik, azoknak nem kell védelem
/A Hírháttér és Molnár F. Árpád/
Részlet: Gálfalvy Gallik Bélát az Echo TV által betiltott tényfeltárása miatt olyan helytelen kritikák érték a jobboldalról, miszerint túl sokat mondott el nevéről, forradalmári mivoltáról, a Háttérhatalom létéről és működéséről, és azt a nép nem érti, ezért a nép szintjén kell kezdeni a tényfeltárást, tevékenysége pedig - az igazmondás miatt - többet ártott, mint használt. [Ezzel szemben a helyzet az, hogy Gálfalvy beírta nevét a Világtörténelembe, és ezt már senki, sehogyan nem tudja tőle elvenni.]

 

MÁR AZ ELSŐ ÓRÁKTÓL BETILTVA! 2008-11-13. -
MSZP-kormány: 'Szigeteljük el a Hírháttért és nyerjük meg ehhez Kőrösi Imrét!'
/Molnár F. Árpád/
Részlet: ...a Hírháttérről pedig - Biblikusan szólva - sipognak és suttognak, a pártértekezleteken pedig szó szerint napi téma, hogyan kellene csökkenteni azt a botrányt, ami elkerülhetetlen, és kiket kéne akasztani, hogy mind több politikai PÁRT-terrorista megússza.
 

 

2008-11-12. - Az Emberiség ellenségeinek fekete listája
/A Hírháttér és Molnár F. Árpád/
Részlet: Az elévülhetetlen, (...) a Föld valamennyi államában legalább életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő, a Földet pusztított Emberiség-ellenes bűnözők fekete listája, az ítéletükkel, mely valami, melyet ránk mondtak ki, amiért képviseltük az Emberiség minimális érdekeit...


 

 

 

2008-11-03. - Így harcoltunk az Emberiségért, mielőtt összeomlott a világrendszer - Babilonban, teljes titokban történtek
/Molnár F. Árpád tényfeltáró cikke/
Részlet: Ismételjük el [az Emberiség gondolkodását uraló Echelon-technológiákról]: csaknem mindenki (...) tud ezekről a médiában és a gazságszolgáltatásban, sőt, (...) nem is lehet magasabb beosztásra szert tenni úgy, hogy az illető ne lenne beavatott. Pontosan úgy, ahogyan ezt Gálfalvi Gallik Béla (...) az Echo tv betiltott műsorában elmondta.


 

2008-10-14. - HÍRHÁTTÉR TV: A Hatalom így is hívta őket: Az illegálisok - A beszervezettekről és a beszervezetteknek
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/
(Zene: Christopher Young és a Crystall)
Tartalom: E filmünk megjelenése előtti vélemények szerint is kinek hátborzongató, kinek csodálatos, de mindenképpen egyedülálló. A titkosszolgálatok napi, belső életébe, Babilon és az Echelon örvénylő, veszedelmes világába, a Kozmosz és a Háttérhatalom lelki egyesüléseinek titkaiba nyerhetnek bepillantást, Ésaiás Könyvének 28. Részével, gyakran azokhoz szólva, akiket így is neveztek: Az illegálisok. És a film közben csaknem végig szól a zene. (Film, 40 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 
Előző cikk:
2008-11-26. -
Zsidó felbujtás - szlovák álarcban
/Nagy Attila (orvos, közíró)/
Részlet: Az utóbbi hetek (évek) szlovák-magyar konfliktusait a tömegtájékoztatás a két ország közötti szembenállás élezésére használja fel. A kétoldali állásfoglalások nem térnek ki arra, hogy a bajok gyökere az erőszak szülte trianoni szerződés és a háttérhatalom évszázados aknamunkája.

Lap teteje

Következő cikk:
2008-11-28. -
'Meddig zaklat egy náci féreg?'
/Rajna Mónika/
Részlet: ...a féreg náci, Carol White bírósági jegyző (...) lefordíttatta egy magyar anyanyelvű, régóta Angliában élő Novotel Hotelos dolgozóval a Hírháttéren megjelenteket, majd burkoltan megzsarolt, hogy jobb lenne, ha befognám a számat.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu