Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról, Echelonról, a HAARP-technológiáról, csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

Divatember2009-04-19.
Soós József (Kárpáti Magyar)

Tisztelt HÍRHÁTTÉR Multimédia-Nézők/-Hallgatók/-Olvasók. Egy újabb "GLOBALIZÁLT ECHELON-idiotizmusról" szeretnénk néhány szót szólni. Ugyanis ezekről a témákról máshol HITELES INFORMÁCIÓT nem kap.

 


A politikai pártok és a Háttérhatalom nagyon gyűlöli, aki erről megszólal: McDonalds, multiplexek és megannyi méregdrága, a fogyasztást drágán és gyorsan, szellemileg és kulturálisan leépítő hatásokkal áthatva és körbevéve bábeli szemét! E rabságra sugározza e fajt Orwell 1984-es médiája, a titokzatos Nagy Babilon, mely saját gyártott átkozottaiból készíti a Föld kapzsi milliárdosait és multinacionális illuminátus gyilkosait, a népi embermilliárdokkal, akiket alávalóságra és hitványságra, butaságra, életnyi haszontalan semmittevésre és állati, közösülő, szaporodó tengődésre teremtett és predesztinált kárhozatra. A hitvány, megvetett népet, melyet a Központ, Babilon a saját háttérhatalmi McDonalds-ös és multiplexes, Adidas-os stb. sötét és titokzatos uralkodói háttere és tulajdonosi köre lába alá, egy életnyi anyagi-hatalmi-szexuális gyarapítására vet, mint pestisjárványban megdöglött, elégetésre egyetlen közös katlanba zubogtatott, a rothadástól Veéres állatokat.
(Molnár F. Árpád)

A MÉDIA-REKLÁMOK világában minden GLOBALIZÁLT SZEMETET hirdetnek, hírverést csinálnak neki. De ez egy bizonyos "mérték" után már csak "szemfényvesztés", ugyanis az ECHELON-elmeuralmi-elmeirányító FEGYVERREL, amely a HÁTTÉRHATALOM (Bibliai jelöléssel: TITOKZATOS NAGY-BABILON) birtokában van, képesek BEFOLYÁSOLNI, MANIPULÁLNI az emberek VÁSÁRLÁSI SZOKÁSAIT, és "megváltoztatni" ÉLETVITELÜKET!!!!

Erre nagyon jó PÉLDÁT lehet felhozni azokkal a GYORS ÉTTERMEKKEL, és EGÉSZSÉGRE KÁROS üdítő- és energia-ITALOKKAL, amelyeket MILLIÓSZÁMRA értékesítenek szerte a GLOBALIZÁLT FÖLD BOLYGÓN!

Akkor még ott van az EGÉSZSÉGRE KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES DOHÁNYTERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE!!!

Azzal tisztában kell lenni, hogy az ELADÁSI MENNYISÉGEK sokkal kedvezőtlenebbül alakulnának, hogy ha csak a "standard" televízió, újság, szórólap REKLÁM formájában HIRDETNÉK termékeiket a GYÁRTÓK!!!

Sajnos az ELMEIRÁNYÍTÓ-ELMEURALMI ECHELON-fegyver SEGÍTSÉGÉVEL olyan mértékben képesek voltak megváltoztatni az Emberiség ÉLETVITELÉT és FOGYASZTÁSI SZOKÁSAIT, hogy ezek a VÁLLALATOK-CÉGEK világméretű gyártóvá nőtték ki magukat!

KÉRDEZHETNÉNK, HOGY MIÉRT JÓ EZ A HÁTTÉRHATALOMNAK????

   -1.: Ezzel az EMBERISÉG TÖNKRETÉTELÉT, helytelen ÉLETVITELÉT-ÉRTÉKRENDJÉT képesek a lehető legmélységesebb szintig lezülleszteni!

   -2.: HATALMAS BEVÉTELEKRE TUDTAK EZZEL SZERT TENNI, AMI PÉNZEKET SZINTÉN A GLOBALIZÁLT VILÁGBAN ÉLŐ, A SÁTÁN PECSÉTJÉT VISELŐ EMBERISÉG TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI & MORÁLIS-MENTÁLIS PUSZTÍTÁSÁRA TUDTAK/TUDNAK FORDÍTANI!

   -3.: AZ ANYAGI BEVÉTELEK ADÓK FORMÁJÁBAN AZ ÁLLAMHOZ KERÜLNEK BEFIZETÉSRE, MIVEL AZ ORSZÁGOK/ÁLLAMOK TELJES VEZETŐSÉGE A HÁTTÉRHATALMAT SZOLGÁLJA-KISZOLGÁLJA, EZÉRT AZ ADÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK TOVÁBBI GONOSZ, ALANTOS CÉLOKRA FORDÍTHATÓK!

   -4.: EZEKBEN A GYÁRAKBAN, VÁLLALKOZÁSOKBAN DOLGOZÓ EMBEREK SZÁZEZREIT, MILLIÓIT MUNKÁJUK ÁLTAL IS TOTÁLISAN KI LEHET ZSÁKMÁNYOLNI, TÖNKRETENNI!!! BÉRRABSZOLGÁNAK HASZNÁLNI!!!!

   -5.: AZ EGÉSZ EMBERISÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT TÖNKRE LEHET TENNI, EZZEL TOVÁBBI SZENVEDÉSEKET OKOZVA!

ILLETVE A GYÓGYSZERGYÁRTÓ NAGYVÁLLALATOK (amelyek szintén a HÁTTÉRHATALOM szolgálatában állnak!) további NYERESÉGRE TEHETNEK SZERT!!!

Láthatjuk, hogy az ECHELON-elmeirányító-elmeuralmi FEGYVERT ilyen célra is lehet használni, és sajnos ezzel tisztában van a HÁTTÉRHATALOM is, és FEL IS HASZNÁLJA a "Globalizált Emberiség" ellen!

Teljesen KIFORDÍTOTT, MEGMÉRGEZETT, helytelen értékrendek szerinti NAGY-BABILONI világban élünk. De ne hidd, hogy te ennek nem vagy része, hiszen ha bármit veszel a boltban, üzletben vagy bárhol, akkor már SÁTÁN Rendszerét támogattad. Elég ehhez kifizetni az "árát" annak a terméknek, hiszen annak kifizetése már biztosan olyan helyre megy, ahol az EMBERISÉG ELLENI ROSSZ DOLGOKRA HASZNÁLJÁK FEL a TEÁLTALAD kifizetett összeget. Ha PÉNZT BIRTOKOLSZ, már azzal a BABILONI VILÁGRENDSZERT SZOLGÁLOD.

MINDEN ÉS MINDENKI SZÁMON VAN TARTVA; a GONOSZ vonalkód... sorszám.... iktatási szám stb......  formájában tartja számon a dolgait.

DE NE FÉLJ, KÖZEL A SZABADULÁS!!! Hiszen a VILÁGMINDENSÉG TEREMTŐJE IS SZÁMON TART MINDENKIT ÉS MINDENT!!! Nagyon lényeges, hogy az UTOLSÓ SZÓ AZ ÖVÉ, vagyis a TEREMTŐ fog ÍTÉLKEZNI, és Ő dönti el, kinek, mi lesz a SORSA!! ÉLET ÉS HALÁL URA A TEREMTŐ ISTEN, és FIA, JÉZUS KRISZTUS URUNK! Ezt jó, ha mindenki figyelembe veszi, és észben tartja. A NAGY-BABILONI SZAJHA EL FOG PUSZTULNI, MINDEN GONOSZSÁGÁVAL EGYÜTT!!! De vele PUSZTUL mindenki, akit a TEREMTŐ nem talált MÉLTÓNAK AZ ÉLETRE!!! Csak azok maradnak életben, és azok részesülnek megmentésben, akiknek a NEVE BELE VAN VÉSVE AZ ÉLET TEKERCSÉRE!!! A többiekre a PUSZTULÁS vár, osztályrészük a HALÁL lesz.....

Ezért ne KERESD a NAGY-BABILONI, Globalista Világ helytelen életvitelét, és ne kívánd a PARÁZNASÁGÁT sem annak a "mocsoknak", amiben élsz, mert ha ezt teszed, utálatossá válsz az ÚR szemében!!!

Mi, a HÍRHÁTTÉR munkatársai, ISTENTŐL VEZÉRELVE, KRISZTUS EREJÉVEL rendelkezve felszólítunk mindenkit, hogy NE KERESSE BABILON ÉRTÉKEIT, mert azokat úgysem találja meg, hiszen nincsenek, mert azok mind RÖVID IDEIG TARTANAK, és csak felszínesek, látszatok, VALÓS ÉRTÉKKEL NEM BÍRNAK!!!!

De ahogy a SZENTÍRÁS is kimondja:
"Nehezebb a GAZDAGNAK BEJUTNI A MENNYEK ORSZÁGÁBA, MINT TEVÉNEK ÁTJUTNI A TŰ FOKÁN!"

Vagyis egyszerűen fogalmazva: a GAZDAG EMBERNEK ESÉLYTELEN A MENEKÜLÉSE, mert neve nincs felírva az ÉLET TEKERCSÉRE! Ennek azon egyszerű oka van, hogy ÖNZŐ, MAGASZERETŐ, SAJÁT ÉRDEKET KÉPVISELŐ, MÁSOKKAL NEM FOGLAKOZÓ, JÉZUST TAGADÓ, ISTENT ELVETŐ, BABILONI ÉRTÉKEKET IMÁDÓ személyiség! Mert HALÁLOS BŰN AZ, ha valakinek LEHETŐSÉGE LENNE SEGÍTENI A RÁSZORULÓ EMBERTÁRSÁN, FELEBARÁTJÁN, de MÉGSEM TESZI AZT MEG, inkább elfordul tőle, és SÁTÁN irányába tekint!

MOCSKOS JÚDÁSFÉREG!!! Hogy tudsz este lefeküdni, te ALÁVALÓ GÖRÉNY, annak a tudatában, hogy amíg te LUXUS-körülmények között élsz, emberek milliói ÉHEZNEK-FÁZNAK és PUSZTULNAK EL ÉRTELMETLENÜL!!

TEMIATTAD!! Igen, TEMIATTAD, mert MEGALKUDTÁL, cinkosa lettél a FENEVADNAK!!!!

Pedig milyen sok rászorulón lehetne segíteni a PÉNZEDBŐL, pontosabban a HÁTTÉRHATALOM pénzéből. Mennyi KISGYERMEKNEK LENNE TÖBB ESÉLYE AZ ÉLETRE, ESETLEG A JOBB ÉLETRE! MILYEN SOK IDŐS, HAJLOTT KORÚ, RÁSZORULÓ EMBER ÉLHETNE JOBB, EMBERHEZ MÉLTÓ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!!!!

Mindez TE MIATTAD nem lehetséges, mert KISZOLGÁLOD A NAGY-BABILONI SZAJHÁT!!! Meghajolsz előtte annak reményében, hogy a TE NYOMORÚSÁGOS és RÖVID ÉLETED jobb körülmények között "teljen el"!

TE együtt pusztulsz a RENDSZERREL, A HÁTTÉRREL, A SÁTÁNNAL, és minden idők legmocskosabb "emberi férgeivel"! Hiszen OSZTÁLYRÉSZE vagy az ELNYOMÓ KARHATALMUKNAK!!! Nem vagy képes FELÜLEMELKEDNI a Nagy-Babiloni Szajhán! Mert NEKI DOLGOZOL, és ezért te nem kapsz semmit, csupán annyi a FIZETÉSED, hogy RÖVID IDEIG LÁTSZATBIZTONSÁGBAN, VISZONYLAGOS JÓLÉTBEN TELNEK A NAPJAID!

Most, aki ezen ISTEN KEGYELMÉBŐL ÍRATOTT levelünket olvassa, láthatja, milyen összefüggés van a VILÁG VEZETŐ VÁLLALKOZÁSAI, CÉGEI és a NYOMORBAN ÉLŐ EMBEREK között! Láthatja, hogy aki OSZTÁLYRÉSZT VÁLLAL A HÁTTÉRHATALOMMAL, ELADJA LELKÉT A GONOSZNAK, az milyen mértében járul hozzá az Emberiség pusztításához!

A SZENTÍRÁS NAGYSZERŰEN FOGALMAZ, HISZEN A VILÁGMINDENSÉG URA GONDOLATAIT TARTALMAZZA!

Ezt írja a GAZDAG EMBEREKRŐL - és kérek minden jó érzésű embert a FÖLD BOLYGÓN, hogy a Szent Biblia ezen gondolatát örökre vésse be az eszébe! Ezzel is bizonyságtételt kap arról, hogy milyen igazságtétel fog következni hamarosan, amit a JELENÉSEK Könyvében részletesen olvashat, Isten kegyelméből! -:
"A GAZDAG EMBERNEK NEHEZEBB BEJUTNI A MENNYEK ORSZÁGÁBA, MINT A TEVÉNEK ÁTJUTNI A TŰ FOKÁN!"

Köszönjük szépen a figyelmüket mindazoknak, akik az általunk írt, de ISTENTŐL jövő szellemi táplálékot elfogadták, és saját, illetve az EGÉSZ EMBERISÉG RÉSZÉRE fordították!

Tisztelettel:
Kárpáti Magyar

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.

Az Emberiség ellenségeinek Júdássöpredéke által aljas indokból és célból, napi egytálnyi Júdásétekért eltitkolt Valóság pártmentes (tehát felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-04-18. -
Nem komoly, aki nem tájékozódik naponta, mi jelent meg a Hírháttéren  (cikkünk főleg azoknak, akiknek nem kell az első két betűt magyarázni)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: A tájékozódás csak a pancsereknél lehet pártállás kérdése. Aki értelmes, aki profi, tudja, hogy ha képben akar lenni a jelen és a holnap dolgait illetően, a legjobb forrásokra van szüksége, függetlenül attól, hogy az a forrás - hogy a szerencsétleneket felosztó sátáni particionálásra gondoljunk - jobb- vagy baloldali orgánumnak nevezhető-e. Márpedig a Hírháttéren, amely abszolút a vezető tényfeltáró forrás minden idők összes magyar médiumai közül, olyan dolgok jelennek meg, amelyekhez szó szerint csak az Isten Fért és az Ő, a Hírháttér körül összegyűlt úttörő kiválasztottai, valamint a világ titkosszolgálatainak Echelon-krémjéből azok...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-19. -
Orbán Viktornak adok vacsorát: Egyél még a bemártott falatból, Júdás!
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Rongy embernek állati példaképek valók, a felsőbbrendűeknek pedig Isteni Nimbuszok, hogy maguk is felsőbbrendűek és érthetetlenül igazak lehessenek az állatok között. (...) ...de az, hogy az ember nem gazember és nem sátáni, JÚDÁSFAJI gyilkos, az hogy lehet, mikor itt mindenki bűnözőket emel a feje fölé példakép gyanánt? (...) Nem lehet lenyomni a torkunkon bűnözőket, mert nem vagyunk bűnözők. (...) Hozzám nem véletlenül fordulnak csupa olyan ügyekkel, amikkel egyetlen ügyvédhez sem mehetnek, nemhogy médiához vagy bírósághoz fordulhatnának. (...) ...akik elleni üldözések is olyanok, amik a mai napig államtitkot képeznek. Nem borulok le a Sátán trónja előtt. (...) A mi csapatunk azért, mert nem pártgörény, példátlan atekintetben is, hogy közöttünk többen bármikor, bármelyik pillanatban készek a halálra, bárkiért.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu