Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Soós József (Kárpáti Magyar):       "...szánalmas az, amilyen ügynöki féreg mivoltuk miatt ilyen arcátlanul rejtegetik az igazságot! (...) ... a Háttérhatalom szolgálatában állnak, gyakorlatilag a "Rendszer" termelte ki magukból ezeket a férgeket arra, hogy eltitkolva az igazságot, az embereket megtévesszék, félrevezessék!!! Egyszerűen nincs több olyan média, mint a miénk..."   (2009.04.)

   

Nem komoly, aki nem tájékozódik naponta, mi jelent meg a Hírháttéren  (cikkünk főleg azoknak, akiknek nem kell az első két betűt magyarázni)

 

2009-04-18.
Molnár F. Árpád
 


Valami

A Hírháttér azok közé a maximum is egy-két médiumok közé tartozik, amelyekről azt kell mondani: nem lehet komoly ember az, aki nem tájékozódik naponként arról, mi jelent meg benne.

A tájékozódás csak a pancsereknél lehet pártállás kérdése. Aki értelmes, aki profi, tudja, hogy ha képben akar lenni a jelen és a holnap dolgait illetően, a legjobb forrásokra van szüksége, függetlenül attól, hogy az a forrás - hogy a szerencsétleneket felosztó sátáni particionálásra gondoljunk - jobb- vagy baloldali orgánumnak nevezhető-e.

Márpedig a Hírháttéren, amely abszolút a vezető tényfeltáró forrás minden idők összes magyar médiumai közül, olyan dolgok jelennek meg, amelyekhez szó szerint csak az Isten Fért és az Ő, a Hírháttér körül összegyűlt úttörő kiválasztottai, valamint a világ titkosszolgálatainak Echelon-krémjéből azok (utóbbiak nem Isten, hanem a Sátán szolgálatában), akikre kimondottan ez a munka lett leosztva - nekik kárhozatukra. Akár a napi-, a közép- és hosszú távú politikai- és gazdasági stratégiákat, akár a pár órán belül vagy a közeljövőben bekövetkező "természeti" katasztrófák és "balesetek" halmazait vesszük alapul, a Hírháttér az egyetlen magyar nyelvű forrás, amelyből érdemes és lehetséges tájékozódni és kalkulálni. A "kalkulálni" szó is hangsúlyozott, hiszen sokszor mi sem tudjuk, mit is hozunk éppen nyilvánosságra, mert előttünk is kódolt, de tapasztalt, hogy van! Hogy ez mit jelent, azok tudják, akik rendkívül spirituális keresztyének, ezért nagyon közel tapasztalják magukat Istenben (sok helyen beszélünk arról, hogy valójában miért nem tudhatja senki, tényleg Istent vagy egy mesterséges utánzatát tapasztalja-e(!)), valamint azok, akik interaktív kapcsolatban állnak a Háttérhatalommal.

A tájékozódási bölcsesség kritériumai - hogy hol érdemes napról napra felkészülni - azonban mégsem érvényesülhetnek megfelelően, hiszen akik a legjobban tájékozottak, azok előtt nem igazán rejtetik el az Echelon globálisan beavatkozó, terrorista tevékenysége, így gyakran az sem, hogy tudatosítják a bennfentes személyben azt, hogy most nem fogod megnézni az aktuális, szó szerint világtörténelmi jelentőségű és diffúz hatású publikációkat, ami a minimális tájékozottságodhoz és napi felkészültségedhez alapszükséglet, mert most nincs hozzá kedved, hanem inkább lefekszel pihenni, vagy bekapcsolod a tévét, aludj egyet, vagy hívd fel a barátodat telefonon, inkább olvass sporthíreket vagy olvasd órákon át, hogy az Országgyűlésben hányadik miniszterelnök-jelöltet állították ki esélyesként, ki, milyen - fél órán belül már - elavuló nyilatkozatot tette stb. Tehát a hatalmak tudatosítják a célszemélyben, hogy nem ugyanaz tudni, hogy mi a hasznos, és nem ugyanaz tenni, ami a hasznos az egyén tájékozottsága, de közvetlenül az életben maradása szempontjából.

Sok olyan illuminátus akad, akik tisztában vannak azzal, hogy életüket folyamatos pótcselekvésekkel és programozott, a Háttérhatalom által nem titkoltan Babilontól való, tőlük plántált értéktelen és semmire való tevékenységekben élik, de a fogság miatt képtelenek tevőlegesen fellépni az irányban, hogy értelmes, a pótcselekvések helyett a legalább valamennyire hasznos dolgokkal foglalkozzanak. Vannak olyan illuminátusok is, akik annyira nincsenek képben a körülöttük zajló változásokkal, hogy azt hiszik, azok a dolgok, amik eljövetelünk előtt tabutémák és államtitkok voltak, még mindig a titkosszolgálati pártfegyelem idiótáknak rendelt elhallgatása tárgyába tartoznak. Azt hiszik, még mindig úgy kell tenni, mintha sosem hallottak volna Cathy O'Brienről és Mark Phillipsről, a CIA MK-Ultra nevű elmeprogramozási programjáról, még mindig nem szabad emlékezni arra, hogy Drábik János 2004-ben megírta az első könyvet erről a témakörről "Tudatmódosítás" címmel, amiben bevallottan messze töredékét tárja fel mindannak, amit ő is tud, azt hiszik, még mindig el lehet hitelesen adni, hogy ők bizony még soha nem hallottak arról, hogyan lehet emberek gondolkodását, hangulatát, ösztöneit stb. elektromágneses hullámokkal manipulálni, és ezzel az ugyanakkor egyéb területeken tényfeltáróként tündökölni akaró, becsületes nimbuszban látszani akaró, korrupciós stb. ismeretei miatt addig elismert személy is akkora hülyeségről tesz tanúbizonyságot, olyannyira nincsen tisztában saját leégésével és az egyszeri ember előtt is napról napra feltűnőbb bukásával, amivel még a legprimitívebb népi idióták előtt is azonnal államvédelmi hazudozóként bukik le. Amit a Kádár-rendszerben tapasztalhattunk, most marginálisabb variabilitással ismétli magát: nevezetesen: a politikában, tudományos állásfoglalásban stb. hivatalos vonalat képviselő, ezért a média által is futtatott személy nem veszi észre, hogy államvédelmi hülyeségei felett már eljárt az idő, és lassan már nem marad, aki eddigi marhaságait visszhangozza, mert már úton-útfélen mindenki a Háttérhatalomról és a gondolkodást, hangulatot stb. szabályozó és meghatározó Echelon-rendszerekről beszél.

De nagyon hangsúlyozzuk, mert mi végig a nemzet felemelésére és az Emberiség védelmében végeztük munkánkat, hogy minden, ami Magyarországon és a Földön a már jó ideje érzékelhető magyar változások kapcsán Háttérhatalom- és Echelon-ügyben - a tényfeltárást illetően - megvalósult, kizárólag annak az eredménye, hogy előre tervezetten és Istentől előre és eleve elvégezve hozzákezdtünk a világot irányító erők létezésének, szerkezetének, működésének, valamint az élővilág és az Emberiség jövőjének leleplezéséhez. Ha mi nem kezdjük ezt el, előre bejelentve, hogy amit elkezdünk, az nem csak Magyarországon, de az egész bolygón totális átalakulást fog eredményezni, akkor a magyarok még ma is ott tartanának, amikor Drábik János 2004-ben meghirdette a 'mondjuk el az Echelont, hogy tudják az emberek' programot, aztán a magyarok fogták magukat, visszadőltek a disznóólba, és egyre hangosabban kezdték skandálni - saját vizeletükben és bélsarukban egyre jobban hemperegve -, hogy egyre és egyre nagyobb magyarok, igen-igen mélyülő pártmagyarok, továbbá - hogy még rondább legyen az Echelon-verte magyar - fúj cigányok, zsidók és le a niggerekkel. Ebbe a katasztrofálisan leépülő, mocskos állapotú, értelmében állatkerti növényparkba, erkölcsében és igényességében trágyafolyasztott disznóólba érkeztünk meg mi, előre bejelentve, hogy ezek a - tegyük csak idézőjelbe, hiszen ezen a szinten már érdemes képletesen "társadalomról" beszélni - "társadalmi" folyamatok tovább fognak mélyülni, rengeteg szidalmat és sátáni gyalázkodást fogunk kapni az Igazság hirdetéséért, a Jézus Krisztus Igéjéért, továbbá azért, mert mindenkinél inkább képviseltük, ahogy még soha, senki a magyarságot, általa pedig minden népet, egy mélytrágyai állapot végpontján fogják ébreszteni az addigi állatvilághoz képest is még alantasabbá és állatibbá, szégyenteljesebbé és utolsóbbá degradált magyarságot, hogy mennyire önpusztítóak és milyen ostobák voltak, azzal betetőzve, hogy minket, az utolsó reménységet és a végül felmutatható jót és hasznosat tekintették a legfőbb ellenségüknek.

A legmagasabb rendű Erkölccsel szemben senki nem mehet, senki nem rondíthat bele a Világtörténelem legfontosabb küldetéseibe, csak fővesztés terhe mellett. Júdás már azzal kiérdemelte a teljes megrontást és a kárhozatot, hogy elcsent abból a pénzből, ami a Jézus Krisztus társasága erszényében hevert, és amely a világi, államvédelmi, áruló, ávós alsósöpredék minden igyekezete és gyáva, hitvány, gerinctelen sötétsége ellenében feszt, hogy a szegényeket, a védteleneket, a gyámoltalanokat, a betegeket, a mezteleneket stb. hivatott ellátni, felöltöztetni, megvédelmezni, és az Élet Igéjén keresztül a halhatatlansággal felruházni; mert ez a törvény: aki a Világ Urát az Abszolút, Mindenütt Jelenlevő Istenként imádja a Jézus Krisztus Nevében, az kap örök boldogságot és az égi, kozmikus istenek (angyalok, más kifejezéssel szent lelkű, csodálatos és rettenetes, mert Isten Lelkével egyesült földönkívüliek) mennyei egységében és lelki szerelmében való végeérhetetlen halhatatlanságot.

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.

Aki nem elég tájékozott arról, mi a Háttérhatalom, a tárgykör megértéséhez, az alapfogalmakhoz, az alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
A teljes Ringier-bűnözői médiahálózat betiltotta!
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/    (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-04-10. - Mi, magyarok lehetnénk a legnagyobbak!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-04-07. - A világon az elsők vagyunk!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-04-04. - Hitler CIA-s elmeprogramozói és napjaink tudatmódosítása
/Nagy Levente (a kunhegyesi fogorvos)/

2009-04-02. - Ébresztő kezdőknek
/Nagy Sándor (Naleksz)/

2009-03-29. - Isteni Próféták és Echelon-kommunikátorok - Régtől voltunk, ilyenek lettünk
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Átadja a titkokat
2008-11-28. - HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/   (Zene: Ennio Morricone: A Polip)   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-04-18. -
Orbán Viktornak nem adtak vacsorát
/Szemenyei-Kiss Tamás/
Részlet: A Fideszből egyedül Orbán jelent meg, az új párt teljes vezetősége ezen a napon még nemigen merte megkockáztatni az újbóli konfrontációt a hatalommal – a márciusi Fidesz-alapítással sokan így is, úgy is kifutották a formájukat. (...) Vass Éva: (...) "Annyi időt sem hagyott [Orbán Viktor], hogy megszólaljak s már közölte is: a továbbiakban nem tart igényt a munkámra. (...) Így lettem egyik napról a másikra, csak mert anya maradtam, munkanélküli, felesleges ember."

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-19. -
Divatember
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: Mert halálos bűn az, ha valakinek lehetősége lenne segíteni a rászoruló embertársán, felebarátján, de mégsem teszi azt meg, inkább elfordul tőle, és Sátán irányába tekint! Mocskos Júdásféreg!!! Hogy tudsz este lefeküdni, te alávaló görény, annak a tudatában, hogy amíg te luxuskörülmények között élsz, emberek milliói éheznek-fáznak és pusztulnak el értelmetlenül!! Temiattad!! Igen, temiattad, mert megalkudtál, cinkosa lettél a Fenevadnak!!!!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu