Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Soós József (Kárpáti Magyar):       "Ember!!! Ne bízz pártokban, hamis vallásokban, csakis az egy igaz Istenbe helyezd reménységed! Győződj meg róla, hogy mi az, ami a jótól, és mi az, ami a Háttérhatalomtól jön! Mert az egyik az örök életre, a másik a pusztulásba, kárhozatba visz téged!"

   

Isteni Próféták és Echelon-kommunikátorok - Régtől voltunk, ilyenek lettünk2009-03-29.
Molnár F. Árpád

Az alábbi levelet - melynek javát olvashatják - 2008 őszén írta Molnár F. Árpád. Számos olyan ismeretekről szól, amelyeket maximum is csak néhányan publikáltak a Földön, és több olyan tényt és körülményt tár fel, amelyek ismeretében - így a politikusok, a gazságszolgáltatás és a média esetében - az elhallgatással kevert ellenségeskedés valódi tömegpusztítás. Olyan mértékű, amely miatt nem csoda, hogy az Isten - a Jelenések Könyvéből így tűnik - valamennyi rendszer közül, amely az eltelt évezredek során felépíttetett, ennek a mostaninak a kiszolgálóit és mesterségesen irányított rabszolgáit gyűlöli a legjobban, örök szenvedéssel sújtva ellenségeit.


(...) ... mi [keresztyének - a szerk.] az eltelt 2000 évben nem véltük Isten és Jézus Létezését, hanem éppen úgy Tapasztaltuk, ahogyan mikrohullámokkal tapasztalja az ember a másik személyt, vagy ahogy pár hete tapasztaltam azt, aki a globalizáció, az illuminátusok abszolút urának jelentette ki magát. A világ azonban 2000 éven keresztül ezt a tapasztaláslétet nem vette észre, sőt, az Újszövetségbe is Úgy Szerkesztetett Bele, hogy még Ki Is Mondatott:

a többi hallgató csak példázatokban kapja, hogy ne értse, meg ne térjen és nehogy Felvétessen a halhatatlanok közé. Tehát Isten, a Globalizációs Vanság Ura sosem titkolta, hogy azt csinál, amit akar.
 


Az alább tárgyalt - mindenütt nagy vihart kavart, a nyilvánosság előtt a Molnár és az Echelon miatt agyonhallgatott - filmet itt is megnézhetik. Ahogy alább is olvasható: a film szerkesztésekor annyit tudtam, hogy a film elején látható utasszállító repülőgép farkára azért közelít a kép, és azért ne tegyek hangot a bejátszás ama részére, mert valami titok végrehajtásra elkészült. Nem tudtam, hogy a pár órával későbbi spanyol utasszállító felszálláskor bekövetkezett katasztrófáját jelezték előre, amikor a gépnek csak a farka maradt meg. A film beszélgetés utáni videoklip része már annál tudatosabb kijelentéseket tartalmaz. Pl. a csillagok fellobbanása a Molnár F. Árpád által akkor éppen csak, halványan leleplezni kezdett elmeirányító Világrendszer tényfeltárásának és az Istenhez történő megtérítésnek a hatásáról szól (a csillagok Bibliai jelképek: Isten gyermekeit jelentik). Azért gyúlnak ki mindenfelé a csillagok, mert Hatalom helyezte belém, hogy a tényfeltárás hatására csillagerdők lobbannak fel, először szerte a magyar égbolton, ahogyan 1989 telén a három napon keresztül tartó magyarországi UFO-invázió idején bekövetkezett Hatalmi jelenések láthatóvá lettek, mielőtt bekövetkezett az 1990-es világrendszer-reform. Az elsöprő hatású robbanás a Hírháttér mindent elsöprőn átformáló hatását jelentette ki előre. Számos egyéb könnyű és komplex jelkép is látható a Kozenkay Jenő kémelhárítóval készült filmben, miközben sokkal hatalmasabb konstrukciókat fed.
(Molnár F. Árpád)

Én nem hiszek, ahogyan az eltelt 2000 évben egyikőnk sem hitt, hanem tudok, ahogyan valamennyien, akik nem voltunk túl gyengék, tudtunk. Tudtuk Istent, nem véltük. Tapasztaltuk a Belé Emelés szakaszait is. A világ persze addig, amíg a Megprófétált ún. "üres csalás" meg nem jelent a mikrohullámokkal, amikkel ugyanazt tapasztalták, amit mi 2000 éven át, addig fel sem fogta, hogy ilyesmi egyáltalán létezhet, pedig mi végig az igazat mondtuk. Az inkvizítorok és a keresztes háborúk nem a mi asztalunk, mert ők nem voltak keresztyének. Semmi közük nem volt ahhoz, amiről Jézus A-tól Z-ig beszélt, de mindent végrehajtottak, amit róluk Megprófétált.

Ezek vészes területek, mert aki a Globalizáció Urát nem Istenként, hanem bármiféle Háttérhatalom győztes uraként fogadja el, azt Maga az Isten örök szenvedéssel fenyegeti. Na most ehhez már nem kell sok háttérismeret, hogyan kell az életben maradást nemhogy genetikai, hiszen az már elavult, hanem fizikai törvények használatával fenntartani, sőt, a fizikusok nyíltan arról beszélnek, hogy egy elöregedő Világegyetemet nyilván majdan el lehet hagyni és máshová költözni, illetve újat létrehozni.

Persze, ez így van: az, amit én is teszek, globális katasztrófába fog torkollni. De hát ezt sem Isten, sem Babilon nem titkolja. Az Emberi Faj 95%-a ki lesz selejtítve. Ezt Isten évezredekkel ezelőtt sem titkolta, Jézus szintén nem, Ő is az előre elkészült forgatókönyvet zongorázta végig, és én is ezt teszem. Nekem is könnyű dolgom van, mert az Echelon és annak programja halál pontosan a Jelenések Könyve struktúráját másolja (...). S hogy melyik Hatalom volt, aki előre bejelentette nekem Szecsuánt, egy nappal előtte közölve, hogy mely konkrét okok miatt Kínát katasztrófa érje (de azt nem tudtam, mi fog történni, csak a katasztrófával való fenyegetés tényét a burmai népirtás miatt), s mely Hatalom szólt a floridai földrengésről, amelyet a Te ismerőseid közül többeknek előre megküldtem, az mindegy, a lényeg, hogy mind a technológia, mind a globalizációs társadalmi szerveződés és annak szándéka halál pontosan a Jelenések Könyvét hajtja végre, mégpedig éppen azzal az úgymond saját döntéssel, ami eképpen is Lett Róla Megírva. Azaz az Emberiség programozott öngyilkossága tudatos.

A Globalizáció Ura pl. kijelentette magát pár hete, hatalmas belerettentésekkel és beletudásokkal, aki neveztetik a fenevadnak, és hatalmi szóval követelte, hogy a többiek miatt ismerjem el tekintélyét, és mondjam, hogy megtartom a tiszteletet. Egyet nem kért - szabatos Bibliai és Mohamed-szerű körülmények között és szabályok mentén cselekedett -, hogy Istennek ne engedelmeskedjek. Ezt nem kérte. A tartalom - belehelyezett tudás - presztízsről szólt, a hívei, a beavatottak előtt megőrzendő tiszteletről, és ama tudás belehelyezéséről, hogy ő hatalom, és ő a Föld ura, hozzám pedig azért jött el, mert túl nagyra nőttem és szemérem tiltja, hogy leírjam, mekkorára fognak növeszteni. Azaz mint hatalmi tényező, fontos számára, hogy őt hatalmi tényezőként elismerjem. A belehelyezett tudás - hatalmas belerettentésekkel (kétszer egymás után történt mindez a lélekbeletételtől a kérdés-válasz-ciklusig) - arról is szólt, hogy valahogy nem kérte/nem kérhette, hogy Istennek ne engedelmeskedjek.

Na most az evidens, hogy ezzel a háttérrel jó pár emberről kijelentették nem csak az életük további folyását, de azt is, milyen lelki állapotban végzik, és ezt követően hová kerülnek.

A Fenevadnak mindenki ellensége. Ő senkit nem véd meg. Jó pár év tapasztalat van mögöttem e téren, mégpedig személyhez kötve. Mi láttuk a falat (...).

(...)

Közülünk többen egymástól függetlenül, mintegy összehangolva működünk. Egymástól függetlenül kapunk a Tánczos-ügyről, egymástól függetlenül (...) végéről, egymástól függetlenül arról, már nagyon régóta, ki lesz az Egyesült Államok elnöke, valamint egymás napi tetteiről és következő napokbéli tetteiről. Ahogy Gálfalvi mondja: nem újdonság az sem, ki lesz a miniszterelnök, mert már el van döntve, csak az a kérdés, hogy mikor lett eldöntve. Azt már nem igen meri letagadni senki, hogy születésük előtt már eldöntetett. Mi adunk életet, mi alakítjuk azt és mi is vesszük el, az Isten Adta és Szabta korlátokig. Gálfalvi úgy is mondta ezt, amiért be is tiltották, hogy ő 50 éve él ebben a rabságban, mert cirka 50 éve született.

Persze: lesz vallási világrobbanás, és jön vele a katasztrófa is a nagy selejtítéssel, ami a vízözön előtt nagyban, Izrael elpusztítása előtt kicsiben volt. Az is igaz: ez itt Lucifer pokla, mert nem is titok, hogy Lucifer pokla. Azért kapta ezt a bolygót és ezt a fajt, hogy szinte valamennyit nyomorban tartsa és lemészárolja. A politikai gyilkosságok mennyisége valójában 7 milliárd, ahány ember él a Földön.

Babilonban minden kultikus. Babilon maga a vallás. Persze, vannak politikusok, pénzemberek stb., akik csak ateista szexkavargást kapnak, de az illuminátusok java és a Megprófétált Babilonba ragadott keresztyénség minden egyebet is. Kultuszokat, mételyt, csodákat, tudásokat és hatalmas logikai rendszereket, elragadtatásokat... mindent, amit a világ nem foghat fel, mert még annyit sem képes megérteni a szabott ideig, hogy Krisztus Csodái nem csak az orrunk előtt vannak, de mi magunk használjuk azok másolatát, a lelki egyesülésektől, az eleve elrendelésen át a repülőgép-katasztrófákig, a rák és kenyérszaporítástól a betegségek eltüntetéséig.

Ahogy belém rakták annak idején a Kozenkay-repülősfilmben aznap reggel, amikor aznap délután a spanyol utasszállító felrobbant. De ahogy sokszor, csak annyit tudtam, hogy titok, valami lesz, azért némítom el a repülőgépet a filmben, azért lett feltéve a YouTube-ra a film talán évekkel előtte, minden azért készült precízen, hogy azon a napon a spanyol gép ne tudjon felszállni, hanem felrobbanjon.

Azért jöttünk, hogy leleplezzük a Rendszert.

Legyetek bölcsek és óvakodjatok a fenevadba vetett bizalomtól. Babilon - mint (...) körül is - szép kultuszokat épít, csodaszép lelki dolgok azok, de többen belülről ismerjük, miért halálos veszedelem az, aki onnan magához ölel, mert nem emberi élmények azok.

Igen: ez már nem a spirituális keresztyénség, hanem a megjövendölt Babilon.

Szövetségesi üdvözlettel
Árpád Molnár

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek első és kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Aki nem elég tájékozott arról, mi a Háttérhatalom, a tárgykör megértéséhez, az alapfogalmakhoz, az alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát: az égboltot homorú tükörként használják, amivel az USÁ-ban, Alaszkában, Oroszországban, Kínában stb. felépített HAARP-rendszerrel a világ távoli pontjára(!!!) történő fotonszórással személyeket, csoportokat, de egyszerre egy egész nemzetet is besugározhatunk úgy, hogy észre sem véve kerüljön alfa-befolyásolás, alfahullámú kontroll alá! De ébrenléti REM-állapotot (tudatos és nem tudatos ébrenléti álomállapotot) nem csak alfahullámokkal lehet előidézni. Amikor az MK-Ultra hivatásos elmeprogramozója...

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
A teljes Ringier-bűnözői médiahálózat betiltotta!
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiségért!
2009-03-24. - Nem lesz szebb jövő a sábesz-patkány távozása esetén sem
/Tánczos Krisztina/

2009-03-17. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Kijelentett álmok: Hitler és a Szajha utolsó órái
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Britten: Zongoraverseny/
KLIKK az oldalra! (24 perc)

2009-02-10. - HÍRHÁTTÉR TV (cikkel!): Az Élő Isten Nevében! - Németh Sándor az Emberiség kipusztítására
/Molnár F. Árpád és/ (Film, 7 perc)

2009-01-07. - Tőzsdehír (is) Szilveszterkor: A Gazprom felett lesz a félhold
/Molnár F. Árpád és a +/

2009-01-02. - A merényletek közben érkezett - Hírháttér-exkluzív
/Molnár F. Árpád/

2008-08-21. - HÍRHÁTTÉR TV: Ha a repülőt az Isten Óvja... - Kozenkay Jenő kémelhárító majdnem lezuhant
/Kozenkay Jenő - Molnár F. Árpád/ (Film, 11 perc, videoklippel)
 
Előző cikk:
2009-03-29. -
Néhány gondolat a Bibliából, amely választ ad a mi sérthetetlenségünkre
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: A "Szövetségek Árpádja" elkezdte Isten kegyelméből a munkát, és ahogy ez ki lett jelentve, egyre többen állnak mellette, és erősödik az ellenállás!!! Mindent azért van módunkban végigcsinálni, mert a Teremtő erre lehetőséget biztosít nekünk. (...) ... a világ összes törvénykezése felett állunk, hiszen a legfelsőbb Hatalmat, és annak Törvényeit szolgáljuk. (...) Minden kisebb rangú és kisebb értékű az Isten Törvényeinél és Krisztus Urunk Szavánál!!! (...) Minden felett áll ez a Törvény, és mindenki felett áll az, aki ezeket tanítja/hirdeti!!!!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-03-31. -
Mindenható köpönyeg - Lucifer poklai - Zsigai Klára vadonatúj versei
/Zsigai Klára/
Részlet: Isten áldását kértem! Eltorzult lelkek, burokban üres cselekvések, Lucifer poklai, Szövetség reménye.

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu