Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, mp3-as, letölthető hírekkel!
!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
Rádiós ajánlat! VMP3O
Letöltés VMP3O

 

   

Feljelentettem a rendőröket, valamint az V. és VII. Kerületi Rendőrkapitányságot a belső elhárításnál


Rádiós ajánlat! VMP3O
Letöltés VMP3O

2007-11-24.

Nyílt feljelentés

V. Kerületi Rendőrkapitányság!
Tisztelt RSZVSZ!

 

CÍMZETTEK:
IRM Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
Cím: 1066 Budapest, Ó utca 27.   Postacím: 1391 Budapest, pf. 239.
Telefon: 475-3700   Fax: 475-3702   Zöldszám: 06-80/200-974

BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság
1052 Budapest, V. kerület, Szalay utca 11-13.

 

Alulírott Molnár F. Árpád (sz.: ..., Anyja neve: ...) a 2007 november 23-án átvett elmarasztaló határozat ellen (Szám: 145-3968/2007. szabs.), mely az Erzsébet híd pesti hídfőjénél  ellenem (és nem velem szemben) foganatosított rendőri intézkedést követően született,

F E L L E B B E Z É S S E L

élek, az ügyben eljáró és hamisan tanúskodó rendőrök ellen hamis vádért (Btk.233.§) bűnvádi

F E L J E L E N T É S T

teszek, valamint az ügyben a bizonyítékok megvizsgálását megtagadó, a hamisan vádaskodó rendőröket szándékosan védelmébe vevő Kemény Olga r.fhdgy ellen, valamint az ügyet tovább "vizsgáló" ismeretlen tettesek ellen hivatalos személy részéről elkövetett bűnpártolásért

F E L J E L E N T É S T

teszek.

E levelem további feljelentés tárgyát képezi a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatához (RSZVSZ) eljuttatva, és az Interneten nyilvánosságra hozva, mely

F E L J E L E N T É S

a Budapesti Rendőr-főkapitányság V. Kerületi Rendőrkapitánysága, ismeretlen tettesek ellen, és

F E L J E L E N T É S 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitánysága és annak vezetője, Nagy Zoltán rendőr alezredes, mb. kapitányságvezető ellen és ismeretlen tettesek ellen jelen ügy teljes körű kivizsgálása céljából, és hatékony, teljes körű vizsgálat indítása céljából az V. és a VII. Kerületi Rendőrkapitányságokon folyó valamennyi visszaélések és törvénysértések felderítése érdekében. A törvény ilyen esetekben lehetővé teszi a titkos és nyílt információgyűjtés számos formáját, mely nem végződhet azzal, mint Dénes Gábor RSZVSZ-őrnagy esetében, hogy azért, mert Dénes a rendőrbűnöző kollégák között a munkáját végezte a rendőrbűnözés odaadó támogatása helyett, halállal lakolt, mint társai közül annyian az elmúlt 17 esztendőben.

 

INDOKLÁS:

Elnézést kérek a kevésbé hivatalos formáért, de nem hiszem, hogy épeszű ember rászorul arra, hogy a civil társadalmat is képviselve tételesen, mindent szétválasztva tegyek feljelentést olyan ügyben, amelyről az alábbiakban is evidensen látszik, hogy a hatóság az eljárása során mely személyek részéről követett el törvénysértéseket. Minthogy a civilek felfogják, nem hiszem el, hogy a hatóság ne értené meg, különösen olyankor, amikor szándékosan értetlenkedő rutinból követnek el bűnpártolást és egyéb bűncselekményeket.

Az Erzsébet híd blokádja kapcsán az engem elmarasztaló, a hamisan vádaskodó rendőrbűnözők minden szavát védelmező hatóság nem az egy állítás, egy tagadás, az ügyet

K Ö T E L E Z Ő E N

megsemmisítő törvénykezési jog alapján, hanem az általam mind szóban, mind írásban halmozottan hangoztatott és benyújtani kívánt videofelvételek (bizonyítékok) ellenében született úgy, hogy a bizonyítékokat szándékosan nem vizsgálták, azaz

BŰNCSELEKMÉNYT KÖVETTEK EL.

Kemény Olga r. fhdgy. előtt evidensen kiderült hamisan tanúskodó rendőrök hazugságait és hamis vádjait igazolandó született a határozat, az alkotmányos rendet és a hatályos törvényeket a lehető legteljesebb mértékben semmibe vevő módon, az emberi jogokat megsemmisítő céllal és végeredménnyel. A nyomozó hatóság a világon semmiféle jóindulatot nem tanúsított ama tekintetben sem, hogy a bizonyítékok arról, hogy nem tüntetőként, hanem

A VÁRHATÓ RENDŐRI BŰNÖZÉST RÖGZÍTENDŐ CÉLLAL,

nem hivatalos Internetes oknyomozó és tényfeltáró újságíróként (mégsem alsóbbrendű állampolgárként a média többi tagjához képest) jelentem meg (azaz kiemelten közhasznú(!) tevékenységet folytatva, mely meghaladja az országos médiumok célját és hasznát, ráadásul nonprofit, nem felbérelés következménye). A bizonyítékok erről az Interneten lelhetők fel (lássd a levél végén).

Az is írásbeli rögzítésre került, hogy jövedelemmel nem rendelkezem, és tudta azt is a bűnpártoló hatóság, hogy saját költségen folytatok emberi jogi segítséget és a szervezett bűnözés utáni információgyűjtést. Ha valami után nyomozni kell, az a rendőri bűnözés, amelyben szívesen segítek mindenkor, és egyre nagyobb buzgósággal és határozottsággal. Én is rendőrökkel kezdtem, úgyhogy szokhatják a stílust, melyet azonban Önökkel ellentétben védtelen és a teljességgel öntörvényű bűnözésnek kiszolgáltatott civilekkel szemben nem tanúsítok, mert nem vagyok bűnöző.

A bűnöző rendőrség tudatosan vádolt meg hamisan, a bizonyítékokat szándékosan nem vizsgálta, és ezt az ügy felületes vizsgálatát követően minden normális ember, aki sosem fogott a kezébe Btk.-t sem, azonnal tudja. Így ezt nem is vonhatja kétségbe senki, csak aki maga is bűnöző. Azaz Önök.

A bűnöző hatóság, amely személyemben ezúttal és mindvégig a bűnüldözőket üldözte ebben az esetben is, egytől egyig, valamennyi bűnöző rendőr, akinek a kezén keresztül mentek a bizonyítékok, öntörvényű és köztörvényes módon megállapította, hogy a bűnöző rendőrök szava szent és tökéletes, így sem az én állításaimat, sem a bizonyítékaimat, sem a vagyoni helyzetemet nem kell vizsgálni, hanem megérdemlem a szent szavú, tökéletesen levizsgázott rendőrök kijelentései alapján a szervezett bűnözés utáni oknyomozóként is a maximális tételű 50 ezer Ft büntetést, a kényszermunkát vagy a két havi fogdát, ami másoknak néhány fillér, a hozzám hasonlóknak viszont, akik pénzt - Gergényi Péter bűnöző sortüzes konspirációival ellentétben - nem fogadunk el, az az 50 ezer Ft az életünk. A milliomosokat egy tételű pénzbírsággal sulytották a jövedelem nélkül élőkkel, így ami egyeseknek meg sem kottyan, észre sem veszik, az másoknak több, mint a teljes vagyonuk (leszámítva azt, hogy a lakást csak több év bírósági pereskedés és perköltség megfizetésének kötelezvénye esetén lehet elárverezni). A rendőrség, amely tudta az anyagi helyzetemet és tevékenységemet, a törvény előtti egyenlőséget is megsemmisítette, amikor a milliomosokat gyakorlatilag semmivel (hiszen nekik meg sem kottyan 50 ezer Ft), a jövedelem nélkül élőket pedig minden vagyonukból kiforgatni akarta. Eme radikális és szélsőségesen antiszociális patológiás viselkedés alapján nem nehéz megállapítani, hogy ha a felső tétel 500 ezer Ft lett volna, és a lakásom elárverezése, akkor azt a bűnöző, szociopatákból és bűnöző alkatú pszichopatákból álló rendőrség habozás nélkül kimondta volna ellenem és mindenkire, mert mit számít Önöknek a törvény, az emberség, hiszen ott van Maguk mögöttük a Párt, akár a burmai, engedély nélkül a nép közterületén tartózkodó tömeggyilkos kollégákról, akár a REBISZ és más bűnöző szervek állományáról van szó. Amivel megvádoltak az előállító rendőrbűnözők, az utolsó szóig helyben hagyták minden szavukat, mintha maga az Isten Nyilatkoztatta volna ki, amiket össze-vissza hazudoztak.

A határozatokban foglaltakkal szemben:

     1. A többszöri felszólítást követően körbezárták a helyszínt, így azt nem lehetett elhagyni. Hogy lezárják a helyszínt, senki nem közölte előre. A távozást megakadályozták. A helyszínen azért voltam, hogy oknyomozóként, majdan pedig (a Btk. szerint nem üldözhető) közérdekű bejelentőként, a digitális adatrögzítést követően nyilvánosságra hozzam a kalkulált és íme, halmozottan beteljesedett rendőrbűnözésről összegyűjtött adatokat. Ez feltétlen - nem beszélve a cél egyre jelentősebb sikeréről(!) - elsőbbrendű, minthogy az állampolgári jogok biztosítása és mások testi épségének és életének védelme feltétlen megelőzi bármilyen más törvény érvényesíthetőségét, akár a burmai tömeggyilkos kollégákról, akár a hazai drogcsempész és nemi erőszakolós, avagy hamisan vádaskodó bűnöző alkatú pszichopata rendőrökről van szó. Én voltam a jogkövető, a rendőrök pedig a bűnelkövetők, a szervezett bűnözői határozatok kimondásáig bezárólag. Így nem csoda, hogy ez az állomány engem talált egyedül bűnösnek és megtorlandónak, a bűnözőket viszont egytől egyig makulátlannak és hófehérnek deklarálta.

(Azt mondják, hogy ha ezeket leírom, ne csodálkozzak, ha továbbra is én leszek az ellenség. Én meg erre azt mondom: ne csodálkozzanak, hogy ha hamis vádakkal bűnözőként élnek, és ennyire agresszíven és a bizonyítékok ellenében békét nem ismerve nyomulnak és másznak előre, tönkre téve a munkámat, tönkre téve az életemet, mert miért mentem felvenni a rendőrbűnözést, egyre nagyobb nyilvánosság elé kerülve, egyre súlyosabb bűncselekményekben maradnak benne.)

     2. A határozat hamisan állítja, és ezt elmondtam, leírtam, a bizonyítékokat - melyeket nem voltak hajlandóak megvizsgálni sem - halmozottan és írásban is felmutattam, hogy a hazugságokkal ellentétben nem vonultam sehonnan sehova, mert a híd le volt zárva. Annak hídfőjénél beljebb, a közepe felé, ha akartam volna sem tudtam volna menni kb. órák óta. Leírtam, közzétettem, mégis ahány rendőrön keresztül ment, mind kimondta a rendőrbűnözők szavát az abszolút és bebizonyított igazságnak. Mondják: nem értették meg, amiket leírtam a rendőrségen, amiket tanúvallomásban rögzítettem, amiket elmondtam? Nem értik, amiket mondok? A rendőrök hazudnak, a panaszomat vizsgáló, a bizonyítékokat pofátlan módon semmibe vevő bűnpártoló bűnözők, a politikai pártok bűnözői támogatását a zsebükben érző hatóság emberei tudatosan és szándékosan követtek el bűncselekményeket, amit egy hazugságvizsgálat azonnal kiderítene, és amit mindenki felfog, aki nem teljesen hülye.

     3. Hazudnak a hamisan vádaskodó rendőri elkövetők, amikor azt állítják, hogy az előállításnak bármi módon ellenálltam. A határozat hazug módon, engem hamisan vádolva állítja, a bűnöző hatóság pedig törvénytelen módon a rendőrök verzióját igazolja, holott a törvények

MEGTILTJÁK(!)

az ilyen eljárást, hogy karfeszítésre azért került sor, mert ellenálltam a rendőri intézkedésnek (bántalmazásnak, egyoldalú támadásnak, agresszív fellépésnek). Nem álltam ellen, és ezt bizonyítottam is. A határozatot nemhogy utólag újra helyben hagyni, de kimondani sem lett volna szabad soha, minthogy ha egy állítás egy tagadással ütközik, akkor nincs ügy.

Nem tudták ezt? Nem hallottak még erről?

NEM NEKEM KELL BIZONYÍTANI AZ ÁRTATLANSÁGOMAT SZERVEZETT BŰNÖZŐKKEL SZEMBEN, HANEM A HATÓSÁGNAK KELLETT VOLNA BIZONYÍTANIA A BŰNÖSSÉGEMET.

Mit képzelnek, hogy valakire spontán kimondanak bármilyen vádakat, aztán börtönbe csukatják, mert néhány bűnöző rendőr rutinból hazudik, mint a vízfolyás, a többi meg kivétel nélkül úgy borul utána, mint disznócsorda a lejtőn a Jézus Krisztus ama Példázatában, amikor a disznókonda erkölccsel találkozott, és ettől vízbe fúlt.

Leírtam a tanúvallomásba, hogy a videofelvételeket bizonyítékként felkínáltam, és hogy nem történt semmiféle ellenállás, amit videofelvételekkel tudok igazolni. Ha nem lenne elegendő, szerencsétlenek, a mintegy fél tucat kamera, amely rögzítette az eseményt, és amelyekről pofátlanul úgy tesznek, a világ képébe röhögve, mintha azok nem léteznének, akkor ott vannak a kezemben lévő kamera felvételei, ugyanis azok is rögzítették az egész incidenst, mert a rendőr mintha azt sem látta volna, hogy a kezeimet úgy bilincseli hátra, hogy közben fogom a kamkordert, amely a szóváltásunkat is rögzítette, és amit természetesen hiába kínálgattam, mert a rendőri bűnözés sem akkor, sem azóta nem volt rá kíváncsi, hiszen a rendőrbűnözők minden szava a bizonyítékokkal ellentétben is szent és sérthetetlen.

Ki mer azzal jönni, hogy most meg felségsértést követtem el, mert áldozat létemre megtagadom a rendőri bűnözés szervezetten felálló módozatait.

Azaz - nem tudom, érthető-e, amit leírok megint - a világon minden dokumentált! Világos, amit mondok?! Érthető? Felfoghatóak a szavaim?

Mi a mentségük, hogy a filmfelvételeket mindvégig nem vizsgálták meg? Megválaszolom: Különösen, hogy rendőrök, akiknek éppen a törvények biztosítása, nem azoknak maradéktalan megsemmisítése és eltiprása lenne a feladata (azért fizetjük a lakosság pénzéből), semmiféle mentségük nem létezik, minthogy egy civil is, aki soha az életében nem látott rendőrt, annyit mégis felfog, hogy a bizonyításhoz a filmfelvételek kellenek, és nem szentírás valami csak attól, mert azt rendőr mondja. Ha nem értik, és egyéb tekintetben mégsem elmebetegek, úgy nem marad más helyzet, minthogy bűnözők, akiknek a törvény előtti egyenlőség kötelező elve miatt el kell ítéltetniük.

A bűnöző nem ítélheti el az áldozatot egyoldalúan, csak azért, mert egyenruha van rajta, amit álcaként és maskaraként hord, azt híve, hogy ezért azt csinálhat, amit akar, és azzal, akivel csak akar, úgyis minden rendőr és ügyész bűnöző, aki elé a hamis tanúvallomása kerül. Érthető, amit mondok? Felfogja valaki?

Talán nem fogták fel, amit az orruk elé helyeztek? Nem fogják fel, hogy miről írok? Nem érthetőek a szavaim? Valami baj van a logikai értelmező képességeikkel?

Hogyha engem elmarasztalnak a semmiért, akkor VALAMENNYI OTT LÉVŐ SZEMÉLYT EL KELL MARASZTALNIUK. A MÉDIA ÖSSZES KÉPVISELŐJÉT, AKIK JÓCSKÁN A HELYSZÍNEN TARTÓZKODTAK. Mert nem tehetik meg, hogy pofára büntetnek és ítélnek, spontán hangulatból, hazugságok tömegei alapján, ráadásul olyanokra bízva az ügyet, akik a legrosszabb és leghitványabb bűnözők mintájára olyankor is hazudnak, amikor arra nemhogy a világon semmiféle szükségük nem lenne, de nyilvánvalóan saját magukat vágják fejbe. Ha nem tudnák, hogyan kerítsék elő azokat a média- és civil személyeket, akik a helyszínen tartózkodtak, akkor mint ingyenes, nem hivatalos, de tapasztalhatóan sokkal tökéletesebb bűnügyi szakértő, aki mindenben segíteni fog, és minden ügyben tanácsokkal szolgál, hadd mondjam el, hogy talán látogassanak el az Internetre a feltöltött videókhoz, tekintsék meg az országos hírű újságírókat, vagy kérjenek meg szépen engem, hogy mutassak néhány videót, avagy kéressék be a rendőrségre a felvételeket a médiától, és tegyenek ellenük feljelentést.

Azért, mert a törvény mindenkire egyformán vonatkozik, és nem teheti meg, hogy a média embereit azért, mert multimilliomosok, nem viszi bilincsben a fogdába, hamis vádak kereszttüzében, csak s szegényeket, akiknél még az is súlyosbító körülmény, hogy rendőrgyilkos rendőrök, rendőri bűnözők és politikusi bűnelkövető pszichopaták után nyomoznak.

Hogyha engem ilyen radikálisan, a maximális tételt kiszabva, az utcán nekem támadva elmarasztalnak a semmiért, akkor a rendőrbűnözőknek viszont börtönben a helyük. A törvény mindenkire azonos mértékben vonatkozik. Nem tudták ezt? Tartsak Önöknek egy ingyenes jogi tanfolyamot? Ingyen teszem; higgyék el, csak épülhetnek rajta, de alig létezhet olyan tanfolyam, ami során ennél igénytelenebbekké, törvénytelenebbekké, és ostobábbakká lehetnének. Ha engem nincstelen, kiemelten közhasznú oknyomozóként, aki az emberi jogokért ment az Erzsébet hídhoz, a MAXIMÁLIS BÜNTETÉSI TÉTELLEL SÚLYTOTTAK, abban az esetben a bizonyítottan hamis vádban MARADT rendőrbűnözőknek börtönben a helyük, minthogy eme gazdag rendőri bűnözők ellen - különösen a hivatalukra tekintettel -

A LEGSÚLYOSABB BÜNTETÉSI TÉTEL KIROVANDÓ!

Fellebbezésnek helye nincs, a törvény mindenkire egyenlően vonatkozik. Vagy rájuk nem? Kérem, válaszoljanak erre, minthogy még mindig az egy állítás egy tagadásnál tartunk. Rájuk nem vonatkoznak a törvények, csak azokra, akiket nem véd a szervezett bűnözés mundérja?

...

Azért, mert maguk rendőrök, nemhogy nem tehetik meg, hogy ezért a rendőri bűnözőket megvédjék, akiknek bűncselekménye sokkal súlyosabb, mint amit az Erzsébet híd környékén aznap bárki(!) elkövetett, és a tevéket elnyelve, a nem létező szúnyog nagyságú vétségekkel szemben is bűnpártoló, bűnszervezeti felállásban, a maximális tételeket szabják ki, hanem ellenkezőleg:

példát statuálva kell a hatályos törvények megtorló intézkedéseit foganatosítani az eljáró bűnözőkkel szemben, akik hivatalos személyként halmozottan büntetendőek, minthogy tetteik a közélet tisztasága ellen és a Magyar Köztársaság lakossága ellen, az Alkotmányos rendet szervezett bűnözői keretek között pusztítva, a háttértámogatást maguk mögött érezve váltak elkövetőkké. A kezdő oknyomozók számára is rögtön tetten érhetően olyan rutinosan hazudva, ami nyilvánvalóvá (és nyilvánossá) teszi, hogy ez már a sokadik ilyen akciójuk volt, így az összes korábbi ügyeiket is vizsgálat tárgyává kell tenni, mert alapos okkal feltehető (valójában tudható), hogy korábban is számos alkalommal követtek el vétségeket és bűncselekményeket.

Követelem a rendőrbűnözőkkel történő szembesítést, és hamis vádjaik teljes körű kivizsgálását, a hatályos törvényeknek a bűnelkövetők mindegyikén annak maradéktalan végrehajtását! Az ügynek precedensnek kell lennie, hogy egyszer és mindenkorra elvegye a kedvét minden rendőrnek attól, hogy a korábbi gyakorlathoz képest mint az ég és a föld lezüllve, ma már kamerák kereszttüzében kövessenek el bűncselekményeket, a zsebükben érezve a fogdában egyfolytában gúnyolt Helsinki Bizottságot és az egyfolytában ugyanolyan nevetség tárgyává tett ombudsmannt, mert tapasztalataik szerint semmiféle ellensúlyt nem képviselnek semmiféle visszaéléssel és rendőri bűnözéssel szemben! A gyakorlatból és a rutinból kiindulva közlöm előre, hogy ne képzeljék, hogy úgy járhatnak el velem szemben is, mint a Baranyi ügyben - ahol egymásnak adták a kilincset a kényszerítésektől az azt követő halálos fenyegetésekig), a Tánczos-ügyben (ahol BIT-es, tehát rendőrségi autóból ugrottak ki a rendőrbűnözőket védő rendőrbűnözők, és verték meg az ártatlanok védelme gyűlöletének hevében Balaton Balázs újságírót), és ahogy a többi ügyek erdejében tették és teszik naponként. Ahogyan a Baranyi-ügy körbejárta földet, úgy az enyém is körbe fogja azt érni, ahogyan Pusoma, Tánczos, Kuzma, Dénes Gábor, Morvai Krisztina és Nagy László neve. Ne higgyék, hogy bűnszervezeti felállásban bűnösnek mondhatnak bárkit, egy állítást és egy tagadást követően, nemhogy úgy, hogy a rendőrök hamis vádjait videofelvételek erdeje rögzítette. Ahogyan Önök a világon semmiféle szinten nem voltak tekintettel az emberi jogokra, és a hozzám forduló szerencsétlenekre, akik a rendőrséghez hiába is fordulnának segítségért, mert ha megteszik, ellenük indul eljárás, és sokan örülhetnek, ha nem végzik pár hónappal vagy évvel később a temetőben, úgy én sem leszek semmiféle könyörülettel az Önök szervezett bűnözői és bizonyítottan hamis vádjainak tolerálására, amelyet van képük kéz a kézben, egymás kezébe átadva cselekedni és arcuk, valamint nevük nyilvánosságra hozásával a médiában is terjeszteni. A rendőrbűnözés nyíltan történő folytatása rendkívül súlyos és veszélyes cselekedet, amely olyan nemzetbiztonsági veszélyforrás, amely ellen a leghatározottabban és a törvény legszigorúbb megtorló intézkedéseivel kell fellépni! Azonnal és haladéktalanul!

Példám minél többekhez eljut, annál jogkövetőbb magatartásra sarkall mindenkit, ahogyan ez Nagy Lászlóval, Tánczos Gáborral és a többiekkel történt. Nem fogom tolerálni az RSZVSZ-halottakat sem, akik szervezett bűnözői, politikai pártszolgálatos bűnöző kollégák között lelik halálukat, mert azok bűnözői gyávaságukban, a fogdában tapasztalt gyávák és disznók röhögései és gúnyai közepette meggyilkoltatnak. Azaz - ahogyan nekem mondták annak idején az üldözésemről - most én mondom: szokhatják azt a lekezelő, viszont - a rendőrségi gyakorlattal szemben - egyenes, nem kertelő és köntörfalazó stílust és igaz szókimondást, amellyel az országban egyre és egyre többen fogják illetni a tetteiket és bűncselekményeiket.

A gúny tárgyát nemcsak az szolgáltatta, hogy tőlem Itáliában nemzetközi gyilkosságokról és korrupciós cselekményekről szóló írásbeli dokumentumokat és hangfelvételeket koboztak el, de az is, hogy a Jézus Krisztus Evangéliumát találták meg nálam, minthogy keresztyén vagyok. Az elém helyezett és a gyakorlatban nem létező jogaimról szóló tájékoztatót aláíratták mindenféle gúnyos és megvető megjegyzések kereszttüzében, gyalázva a Jézus Krisztus Nevét is, de amikor az írásba foglalt, és a birtokomba helyezett jogszabályoknak megfelelően alázatosan és csendesen tollat és papírt kértem, hogy panasszal éljek a nyilvánvaló törvénytelenségek miatt, a fogdában gúnyos és megvető megjegyzéseket téve azokat mindvégig megtagadták, és azzal szórakoztak, hogy írjak levelet az ombudsmannak, meg a Helsinki Bizottságnak, ha pedig papír kell, használjam azt, ami van, mert hova tettem, tollat pedig kerítsek valahonnan, mert ők nem fognak adni.

A fogda olyan mocskos volt, mint egy disznóól. Evidensen kiderült, hogy abban legalább három hónapja takarítás nem volt. A fogda két faágya olyan piszkos volt, hogy ha az ember csak az ujjával hozzáért, barna lett a keze. Csodálatos, hogy az a sok léhűtő ott álldogál és ráér arra, hogy hol a román rendőrségi bűnözést és törvénytelen brutalitást méltassa, mint kívánatos dolgot, amit itt is be kellene vezetni, hol a Jézus Krisztust és a keresztyéneket bélyegzi meg gúnyos stílusban, hiszen az erkölccsel szemben egyetlen bűnöző sem tehet mást, mint vagy üt, vagy gúnyolódik, hol Morvai Krisztinát emlegeti éles gyűlölettel a hangjában, mert nem támogatja a szerintük áldásosan romános rendőr- és kormánybűnözést.

A rendőri bűnözés során elkövetett hamis vádak miatt, valamint a hatóság mindvégig evidensen törvénytelen fellépése miatt az Interneten film- és hangfájlok, valamint írásos anyagok formában a nyilvánosság előtt teregetem az ügyet, a hatóság minden "vizsgálódó" tagja részéről nyilvánvalóan szándékos törvénytelenségekről rádiós műsorokat készítettem, a bűnpártoló és rosszindulatú elmarasztaló határozat miatt és ellen pedig feljelentéssel éltem Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Orbán Viktor miniszterelnök, számos igazságügyi szervezet, médium, valamint többek között az NBH és külföldi nemzetbiztonsági szervezetek felé. Jelen levelemet pedig csatolom a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata számára, az ügy teljes körű kivizsgálását és a törvényeknek megfelelő könyörtelen igazságszolgáltatást a provokáló, a kegyelem minden tettét elimináló, a hamis vádakat mindvégig fenntartó és végrehajtó rendőrbűnözőkkel és általánosan elterjedt és diffúzált, a kormány részéről pártolt és uszított rendőrbűnözéssel szemben.

Tájékoztatom Önöket, hogy az ügynek a Magyar Köztársaság törvényes rendjét, a jogbiztonságot és az állampolgárok védelmét a hatóság egyoldalú és bűnszervezetben történő terrorakciói miatt nemhogy veszélyezteti, de azokat megsemmisítő jelleggel lép fel, így nemzetbiztonsági érdekről van szó, ami ezért eképpen kezelendő, a felelősségre vonás és a rendőri szervezett bűnözés további nyílt gyakorlata elleni leghatározottabb fellépés (mely még csak nem is leplezett!) el nem kerülhető. Ahol a rendőrbűnözés után nyomozókat hamisan vádaskodó rendőrbűnözők üldözik, és az országos médiumok újságíróihoz képest az Internetes újságírókat, oknyomozókat és tényfeltárókat alsóbbrendű állampolgárokként egyoldalúan előállíthatják és börtönbe juttathatják azért, mert dokumentálják - AHOGYAN ÉN BIZONYÍTOTTAN MEGTETTEM! - a rendőrbűnözést, ott

SÚLYOS NEMZETBIZTONSÁGI VESZÉLYRŐL

van szó, minthogy az alkotmányos rendet szervezett, államilag fizetett, fenntartott és finanszírozott, hozzánk, tényfeltárókhoz képest összemérhetetlenül gazdagabb, felfegyverzett bűnözői csoportok veszélyeztetik, amelynek szálait fel kell göngyölíteni, a felelősöket a törvény legszigorúbb érdekérvényesítő eszközeivel meg kell büntetni. Hadd idézzem itt Medgyessy Péter szavait, nehogy hamisan vádaskodva azt mondják, hogy én vagyok a szélsőséges:

- A törvénytelenséget meg kell torolni.

Igen - válaszolom - a hamisan vádaskodó rendőrbűnözők tetteit - melyekben súlyosbító körülmény, hogy a hamis vádakban elmarasztaló határozat született - meg kell torolni.

Én is rendőrökkel kezdtem a szakmát, így tudom, hogy akiknek a kezébe kerül ez a feljelentés, szinte bizonyosan valamennyien funkcionális erkölcsi analfabéták. Mégis erőlködjenek, és próbáljanak meg tekintettel lenni arra, hogy az irgalmasságot biztosítottam akkor, amikor a hamisan vádaskodó rendőrbűnözőket nem jelentettem fel annak ellenére, hogy ők nekem támadtak a közterületen, amit nem az ő pénzükből építettek, hanem az őket eltartó lakosság pénzéből, ami feljelentést viszont most e levelemmel el nem mulasztok, és soha az életben nem fogok nyugodni addig, amíg az ügyben igazságos határozat, illetve nemzetközi bírósági ítélet nem születik.

Tájékoztatom Önöket, hogy semmiféle nyílt és a Magyar Köztársaság alkotmányos rendje elleni leplezett törekvések nem tántoríthatnak el attól, hogy ez az ügy valamennyi az ügyben felmerülő névvel együtt a teljes nyilvánosság előtt follyon, és biztosítva, hogy a nyom- és bizonyítékeltüntetés szokásos elkövetési módozatait eliminálásra kerüljön, halmozottan, magyar és külföldi webhelyeken egyaránt publikálom.

A bevezető anyagokat - melyeket csatolni kívánok a határozat elleni fellebbezésemhez és a rendőrbűnözőkkel szemben tett feljelentésemhez - megtalálhatják többek között a http://hirhatter.t35.com/ címen, a határozat kapcsán született vádbeszédet pedig meghallgathatják a http://hirhatter.t35.com/feljel_vadb.htm címről, melyet kérésükre e-mailen elküldök. Az oldalról kiderül, hogy a Magyar Köztársaság bármelyik rendőrénél hasznosabb és alaposabb munkát végzek, bátrabban, és a törvényeket velük össze nem mérhető módon szolgálva, így azok, akik ezt a munkát bármi módon negligáló vagy megsemmisítő módon lépnek fel, s mint közérdekű bejelentőt üldözés alá vonnak (Btk.257.§), túl azon, hogy súlyos bűncselekményt követnek el, melyet a Btk. több helyen rögzít, amellett csakis saját kisszerűségüket, gyávaságukat és semmire való tróger mivoltukat árulják el a szervezett bűnözés, azaz a maffia szolgálatában, az állam civil- és rendőrgyilkos-támogató parazitáiként.

Minthogy az alkotmányos rendet megsemmisítő, a keresztyénséget megvető, az előbbiért veszélyes bűnözőkről, az utóbbiért halmozottan terhelt szociopatákról (pszichopatákról) van szó, így megérthetik, hogy a továbbiakban az ügyben bűnelkövetőként felmerülő rendőrbűnözők és esetleges ügyészi-, bírói vagy más bűnelkövetők esetében az emberi jogok érvényesítéséért a leghatározottabb tiltakozással és eréllyel fogok fellépni, a nevüket nyilvánosságra hozva.

Üdvözlettel Molnár F. Árpád, akiről azt mondják a körülötte lévők, hogy "naiv", mert erkölcsökről és törvényekről merek beszélni nyilvánvalóan bűnözők felé. Gondolom, hogy az Önökről általánosan elterjedt és terjedő véleményt nem kell külön igazolnom, hiszen elég, ha beleolvasnak az Internet fórumaiba vagy hivatalos Internetes újságokba.

Nem vagyok naiv: én is tudom - sokkal inkább, mint az egyszerű emberek -, hogy mivel állok szemben.

A határozatnak egyetlen reális része volt; az a mondat is tele volt hazugságokkal, de egyetlen rész volt benne a valósághoz közelítőbb, amely rögzítette, hogy a világon semmiféle bizonyítékot és tanúvallomást nem vettek figyelembe, kizárólag a bűnöző rendőrök kijelentéseit. Idézem:

"Határozatom meghozatalakor figyelembe vettem az elkövetett szabálysértés súlyát, jellegét, körülményeit, a rendőri jelentésben foglaltakat, mely alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam."

Hazugság. Az önök által "szabálysértés"-nek nevezett kiemelten közhasznú és közcélokat betöltő feladat, amely éppen azt hivatott rögzíteni, hogy a rendőrök bűncselekményeket fognak elkövetni, eme "szabálysértés"-nek nevezett dolognak sem a "súlyát", sem a "jellegét", sem a "körülményeit" - ahol én voltam az emberi jogok, a törvények és a béke követe - nem vették figyelembe, hanem éppenhogy 180 fokkal az ellenkezőjét cselekedték. A határozat antiszociális, radikálisan érzéketlen és embertelen volt. Viszont igaz, hogy a bűnözői összefogásban csak, egyedül és kizárólag a "rendőri jelentésben foglaltak szerint", nem is más egyéb szerint, vagy bármi egyéb figyelembe vételével született ez az utolsó, minősíthetetlenül sötét és alantas bűnözői határozat, melyről azonban mind tudjuk, hogy egy a tengernyi bűnügyi gyakorlat napi ügyeiből.

 

Titkos csatolmány: (...)

 

Rádiós ajánlat! VMP3O
Letöltés VMP3O

Előző cikk:
2007-11-23. -
A halálbankárok gyilkos világhálózata
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Pénz, pénz és pénz. A szex, a kéj, a gyűlölet és a hatalom abban a sötét világban, amelyről a média már egyáltalán semmit nem beszél, és amely szervezett bűnözői hálózataival, szexkereskedő őrült bankáraival, nagytőkés zsidóival, franciáival, belgáival és más nyugati és orosz szörnyetegeivel át- meg átjárja a Földet.
Lap teteje Következő cikk:
2007-11-25. -
Államilag üldözött oknyomozók és tényfeltárók; Konspirációs módszerek; A rendőri pszichopátiáról
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tudták, hogy a legbelsőbb velejükig sárosak. Tudták és élvezték, és az NBH mindvégig mindenről tudott, természetesen sokkal többet tudva hozzám képest, az akciókban gyakran személyesen részt vettek, egy-egy napi akció során is végezték a rendőrök és az én kísérgetésemet, és élvezték, hogy mindenki a feje tetejéig és a velejéig sáros.
   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu