Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, mp3-as, letölthető hírekkel!
!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
 

 

   

Feljelentés Tóth Gábor és Bencze József ellen - Előkészítő kordokumentum az állampolitikai szervezett bűnözésről


 

2008-01-01.
Molnár F. Árpád

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!
Tisztelt RSZVSZ!
Tisztelt Bencze József Országos Rendőrfőkapitány Úr!
Tisztelt Tóth Gábor Budapesti Rendőrfőkapitány Úr!

 

Részemre (Molnár F. Árpád, (...), születtem: (...)., Anyám neve: (...)) 111-920-9/2007.RP. számon, Tóth Gábortól, Budapest rendőrfőkapitányától elküldött HATÁROZAT ellen az Rtv. 93.§ (4) bekezdése és a KET. 98.§ (1) bekezdése alapján, az e törvényekben biztosított jogomnál fogva

F E L L E B B E Z E K ,

melyet a HATÁROZATban foglaltak szerint az Országos Rendőrfőkapitányhoz címezve, Budapest Rendőrkapitányához terjesztek elő.

Fellebbezésem mellett, anyagi lehetőségeim és időm szűkre szabott volta miatt, továbbá számos körű praktikus okokból nem külön levélben, hanem ugyaneme levelemben Bencze József országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány ellen

F E L J E L E N T É S T

teszek. A feljelentés részletei a továbbiakban, tételesen pedig a levél második felétől olvashatók.

A 111-920-9/2007.RP. számú HATÁROZAT INDOKLÁS részében a következő hamis állítások szerepelnek, melyeknek hamis voltát többek között filmfelvételek tömegei igazolják:

1. Önkényes megállapítás, és megengedhetetlen csúsztatás, hogy - idézem -

"Az Erzsébet hídon, illetve a híd környékén 07.30 órától folyamatosan növekvő számú csoportok jelentek meg, akik Árpád-sávos zászlókat lengetve, illetve dobbal felszerelkezve kormányellenes jelszavakat kiabáltak."

A mondat helyesen ugyanis így hangzik, és megengedhetetlen egy helyszínen lévő tömeg összemosása egy-egy személy vagy személyek csoportjával:

'Az Erzsébet hídon, illetve a híd környékén 07.30 órától folyamatosan növekvő számú csoportok jelentek meg, akik közül néhány személy Árpád-sávos zászlókat lengetve, illetve összesen egy-két személy dobbal felszerelkezve, velük együtt vagy rajtuk kívül sokan kormányellenes jelszavakat kiabáltak.'

Emlékezve a 2006 október 23-i eseményekre, amikor a turistákat és nem magyar állampolgárokat (francia, német, angolok, amerikaiak, kanadaiak, perui stb.), valamint nagymamákat, járókelőket, buszra várakozókat, nyilvános szórakozóhelyen, békésen üldögélőket ugyanezen a felelőtlen módon összemostak kis létszámú rendbontókkal, összetörték a csontjaikat, hamis vádakkal illették őket, hamis vádakkal elzárásra kerültek, a politikai hatalommal, a bérmédiával és az áligazságszolgáltatással közösen, a rendőrbűnözőkkel összefogva koncepciós pereket indítottak ellenük, sokakat - egyszerű civil lakosokat - egy életre megnyomorítottak, többen nyugdíjazásukat intézik, mert az utcán voltak, többen azóta is pszichiátriai kezelésre szorulnak az egységszándékban fellépő agresszív bűnözők bűnszervezeti állambűnözésének bűntettei okán, megengedhetetlenek az ilyen összemosások, ködösítések és a lakosság legkülönbözőbb rétegeinek egységes megbélyegzése és hamis vádakkal illetése.

Önök viszont egyfolytában ezt teszik, és idézem a többi hamis vádpontot is, melyek egyetlen demokratikus államban sem maradhatnak súlyos, az ellenünk foganatosított maximális tételű büntetések kiszabásának tántoríthatatlan gyakorlatához igazodva a maximális büntetési és törvényi megtorló intézkedések foganatosítása nélkül. Azért, mert nem vagyunk rendőrök és milliomos rendőri vezetők, nem vagyunk alsóbbrendűek. Ha a civil lakosokat, a járókelőket és a tényfeltárókat, akik éppen a rendőrbűnözés kiemelten közhasznú rögzítése érdekében való megjelenésük miatt maximális tételekkel büntettetnek, akkor a törvény hivatásos, hivatalosan és közpénzünkből fizetett képviselőit legalább KÉTSZER OLYAN HATÁROZOTTSÁGGAL kell büntetni, véletlen és szándékos törvénytelenségeiket megtorolni, mert ellenünk minden esetben ekképpen cselekednek. Ez egy jogállamban azt is jelentené, hogy ahol egy külföldi turistának ki lehet verni és ki lehet lőni a szemét azért, mert az utcán tartózkodik, ott a visszaélő rendőrnek le kellene vágni a kezeit és a lábait is, mert a jogállamiság és a törvény előtti egyenlőség, az egyenlő bánásmód ezt követeli, és törvények sem születhetnek ettől eltérő módon, ha pedig születnek, éppen a törvény képviselőinek lenne a feladatuk, hogy a jogegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot kiköveteljék, nem a puszta sétálásért is életre tönkre tett és megnyomorított civileknek lenne a feladata a törvénytelen törvények megváltoztatása kikövetelése. 2006 október 23-át és a 2007-es demonstrációt nem lehetséges egymástól elkülönítetten kezelni, minthogy az államnak ugyanezen szervei azóta is egyfolytában ugyanazzal a bűnszervezeti összefogással és láncolatban, ugyanazokat a cselekményeket, ugyanazokkal a hamis vádakkal és személyi állománnyal követik el, amire a rendőrség és a politikusok ugyanazzal a slendrián, minden minőséget és következetes alaposságot hátra hajítva, kizárólag a lakosság ellen - de az ellen egységes megbélyegzéssel és hamis vádakkal - cselekedve követnek el jogtiprásokat és törvénytelenségeket, igyekezve kihasználni a lehetőségek maximumát is. Esetemben a rendőrök szavait, melyeknek ellenkezője nyert bizonyítást, tökéletesnek, hibátlannak és mennyeien makulátlannak kikiáltva, szavaimat és bizonyítékaimat pedig hazug és hamis módon semmisnek deklarálva, mert csak állampolgár vagyok, és jövedelem nélküli emberjogvédő személy, többek között az Amnesty International tagjaként.

2. A HATÁROZAT következő mondata megint hamis állítás:

"Kb. 08.00 óra körüli időben a tömeg a híd járdáiról az úttestre vonult, és a közlekedési sávokat a járműforgalom elől elzárták."

1. Hazugság! A filmfelvételek egész erdeje rögzíti, hogy a jáműforgalmat a rendőrség zárta le, amihez sokan fennhangon gratuláltak is. Ugyanis a tüntetők nem zárták le a forgalmat, hanem a rendőrség zárta azt le rövid időre, és nem 8 óra körül, hanem órákkal később.

2. a) Hazugság, hogy a tömeg a híd járdáiról az úttestre vonult, mert a tömegnek csak egy része tette ezt meg. Kevesen demonstrációs céllal azon a helyen, ahol voltam, az egyik sávban kerülőre késztetve az egyik sávban közlekedő forgalmat, kevesen pedig azért, hogy a médiával közösen hol a rendőrség úttesten álldogáló, a forgalmat legfőképpen és gyakran kizárólagosan akadályozó sorfalát közelről, a járda, tehát nem az úttest felől megörökítsék, továbbá

b) pont, hogy a rendőri sorfal előtt, a járda felől álldogáló tüntetőket közelről, a médiával közösen digitális adatrögzítő eszközökkel, az esetleges összetűzésekkel együtt megörökítsék.

Nem látták talán a filmfelvételeket? A rendőrség állt az úttesten, a többi ember csak a járda felől sorakozott fel előttük, kivéve néhány személyt, akik átmentek az úttest túloldalára, meg néhány tüntetőt, akik olykor megálltak az úttest közepén. Ahol én tartózkodtam, ott más nem történt. De ők nem a tömeg, és visszautasítom, hogy néhány ember személyes akciójával engem és azokat a tömegeket, akik a helyszínen voltak, 2006 október 23-a tömeges vérengzéseinek nyílt gyakorlatával egyenlően összemossanak. Kedves Tóth Gábor és Bencze József Úr, ahhoz méltó módon, ahogyan az Önök 2006 október 23-ai lakosság elleni vérengzéseit a történelem legbűnözőibb jogtiprásaihoz hasonlítják, mint amilyen a vietnámi háború elleni BÉKÉS demonstráció civilei elleni brutális, állampatológiai, tehát rendkívül tömegesen beteges állami vérengzései. A bűnöző állományt a tömeggyilkos amerikai kormány Magukhoz hasonlóan továbbra is megvédelmezte, és az elkövetkező demonstrációkra is Magukhoz méltó módon újra kivezényelte, csak és egyedül a fegyvertelen és a Magukfajta miatt teljességgel védtelen civilek ellen minden szavukat tökéletesnek, eljárásuk teljes egészét hibátlannak és isteni teljességűnek kinyilatkoztatva, a civilek elleni maximális büntetési tételekkel élve folytatta. Azaz az állami bűnözés éppolyan szoros és egységes bűnszervezeti jellege, az alkotmányos rend fegyveres erőkkel történő megdöntésével, melyért viszont nem 50 ezer forint, kényszermunka vagy szabadságvesztés, amit ellenem jogtalanul megítéltek, hanem végső formájában életfogytiglan jár, maradéktalanul megvalósításra és folyamatos fenntartásra került.

Én Önöket ezzel vádolom. Hogy-hogy emiatt nem mernek ellenem feljelentést tenni? Megválaszolom: azért, mert tudják, hogy ez az igazság. De ahogyan Önök a legkisebbeket és a legszegényebbeket is totális, és teljes megtorló egységszándékkal, bűnöző alkatú pszichopatákként üldözik, úgy én sem fogok megnyugodni, amíg Önöket börtönbe nem juttatom az alkotmányos rend megdöntéséért, mert a Júdásbérnek Ítélet az ára.

3. A HATÁROZAT 2. oldalán hamisan került megállapításra, hogy 8.24 órakor a Ferenciek terén tartózkodtam, ahol 4 alkalommal került sor felszólításra. Először is nem jártam a Ferenciek terén. Ilyen megállapítás sem történt a korábbi jelentésekben. Hogyan csúszhattak ennyire félre? Mintha nem is a korábbi rendőri jelentést olvasnám, hanem teljesen más személy teljesen más ügyét, még azok a körülmények is hamisan kerültek megállapításra, amik korábban igazak voltak, így az előállítás időpontja, az intézkedés helyszíne, az elzárás időtartama stb. Miféle HATÁROZAT ez, amit Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány küldött nekem? Hogyan történhetnek ilyenek ügyről ügyre, 2006 szeptemberéhez és októberéhez hasonlóan, valamint szabálysértési ügyektől gyilkossági ügyekig bezárólag? Megválaszolom: úgy, hogy ilyen politikai perekben, ahol semmit nem számítanak a tények, az elmarasztaló határozatokat pedig előre, politikai koncepciók szerint készítik, a fellebbezésemet sem vizsgálták, de még a bűnöző rendőrök jelentéseit sem, mert abban sem szerepelt ennyi marhaság, köztük olyan, hogy engem a Ferenciek terén felszólítottak volna, minthogy a hamis vádakkal élő rendőrök sem állítottak ilyet soha. Önök megváltoztatták a nyomozati adatokat, és egy koholt ügyre alapozva hoztak HATÁROZATot. Nem tartózkodtam a Ferenciek terén, így ha nem rendőrökről van szó, azonnal meg is értheti mindenki, hogy a távozásra sem szólíthattak fel. Az Önök egész HATÁROZATa, mely Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány nevével fémjelzett "vizsgálati" eredmény, végtermék, egész végig ilyen slendrián, hanyag, felületes, következetlen, hamis és hazug, ami még az első megállapításokat is felülírva még több marhaságot tartalmaz, mint az első határozatok, míg azokat a pontokat, amelyek az eljáró rendőrök hamis vádjait bizonyítják, egész egyszerűen úgy kezelik, mintha nem léteznének. Mindezt úgy, hogy ugyanakkor egyszerre deklarálják a rendőrök szavait szentnek és tökéletesnek, miközben engem szándékukon kívül segítve cáfolják is kijelentéseik több főbb tételét. Ennyire nem törődnek semmivel, miközben a törvény nevében ítélkeznek és fosztanak meg embereket teljes vagyonuktól és megélhetésüktől. Amíg Önök közül jó páran nem kerülnek súlyos szabadságvesztésekre, ez a tendencia csak erősödni fog, és jottányit sem fog változni. Az Önök börtönbe kerülése kiemelt nemzetbiztonsági érdek, mert Maguk a megtestesült válságcsinálók és minden tüntetések előidézői.

FOGJÁK FEL, HOGY ÉN IS EMBER VAGYOK, ÉS NEM TEHETIK MEG, HOGY TUCATÁRUKÉNT AZ ÖTVENES ÉVEK GYAKORLATÁHOZ IGAZODÓ MÓDON ÖSSZEMOSNAK ENGEM ÉS BÁRKIT EZEN A BOLYGÓN BÁRKIVEL, AKI AKÁR KÖZTERÜLETEN GYURCSÁNYOZIK, AKÁR AZ ÚTTEST KÖZEPÉN ÁLL MEG, MERT DEMONSTRÁLNI TÁMADT KEDVE BŰNÖZŐK ÉS GYILKOSOK SZABAD ORSZÁGLÁSA ÉS PUSZTÍTÁSA ELLEN. FOGJÁK FEL, HOGY SEM AZ ÉN ÜGYEM, SEM SENKI MÁSÉ NEM KEZELHETŐ ÖSSZEMOSVA SEMMIFÉLE NEM RENDŐRI, EZÉRT FOGYÓESZKÖZ ÉS EGYSÉGESEN KOLLEKTÍV BŰNNEL MEGBÉLYEGZETT TÖMEGEKKEL EGYBEN!

4. A HATÁROZAT hazug állítása, hogy a felszólításoknak nem tettem eleget. Persze itt már eleve bukik az egész tóth gábori HATÁROZAT, mert már az időpont is több óra hossza eltérést deklarál, és a helyszín is új, hamis, a valóságot megváltoztatott az első rendőrségi hamis vádakhoz képest is. De ha már azt állítják, hogy nem engedelmeskedtem egy fiktív időben, egy fiktív helyszínen a felszólításnak, válaszolok rá, csak egy másik időpontra és egy másik helyszínre vonatkozólag. Mint azt az általam készített, és a HATÁROZAT szerint megtekintett filmfelvételen bizonyítom, a helyszínt az Erzsébet híd pesti hídfőjénél, ahol nem tüntettem és nem gyurcsányoztam, hanem oknyomozóként rögzítettem csendben a történteket, körbezárta a rendőrség. Erről több körsvenket, azaz a hermetikusan lezárt helyszín tényét többször, vágatlanul, következetesen készülve a rendőrbűnözésre, mert tapasztalatból tudtam, hogy a rendőrök úgy fognak hazudozni, mint a vízfolyás, direkt a rendőrbűnözésre készülve, kamerával rögzítettem. Mint azt írtam, ezért is jelentem meg a helyszínen, hogy a rendőri bűnözést és az Önök hamis vádjait videofelvételekkel bizonyíthassam. Igen, amikor a lezárt helyszínt rögzítettem, tudtam, hogy Önök úgy fognak hazudozni az azt követő eseményekről IS, mint a vízfolyás.

Az 1994/XXXIV., a rendőrségről szóló törvénynek a tömegoszlatásról szóló 59. §-ának 3. bekezdése rögzíti, hogy - szó szerint idézem - :

"Tilos a tömeget korlátozni a helyszínről történő eltávozásban."

Megkapó, hogy bár 2006 október 23-án számos és kizárólag nem rendőrségi szakértő említette ezt az Önök eljárásait illetően, de azóta sem tanultak semmit, hogy a fegyvertelen civilek ellen kivezényelt agresszív pszichopata bűnöző hordák és bűnözői tömegek embereket nyomorítottak meg életre szólóan, akik közül többen azóta is pszichiátriákon fekszenek, illetve a komplikációk miatti műtétekre fekszenek kórházakba. A helyszínt most is lezárták, mint 2006-ban, a távozást most is megakadályozták. Önök megszegték a rendőrségi törvény 59. §-a 3. bekezdésében foglaltakat, s mivel elkövetőkké váltak, ezért minket jelentettek fel, a rendőrök hamis vádjainak újra, folytatólagosan teljes szélességű utat biztosítva, s mivel Önök az elkövetők, az Ön masszájuk, amely sosem akart szétválni semmilyen bűncselekmény esetén sem, most is saját törvénytelenségeik fedezésére üldözik azokat, akik kiemelten közhasznú feladatokat látnak el a bűnszervezetük tetteinek nyilvánosságra hozására és az alkotmányos rend és az emberi jogok biztosítására. Magyarul Önök a bűnözők, és a hozzám hasonló emberjogvédők a bűnüldözők. Hogy mégis ügyről ügyre a bűnözők hoznak ítéleteket hamis vádakkal megtűzdelve az ártatlanok ellen, azt bizonyítja, hogy Önök fegyveres erőkkel, bűnszervezetként döntötték meg a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, és ezért maximum életfogytiglani szabadságvesztéssel kell bűnhődniük. Azt a tényt, hogy Önök megszegve a rendőrségi törvény 59.§-a 3. bekezdésében foglaltakat, videofilmre rögzítettem, nem hajlandók figyelembe venni sem, hiszen innentől Maguk az elkövetők, akiket pedig körbezártak, a szervezett állami bűnözés áldozatai, akiket kártéríteni kell. Törvénysértésük tényét - terveimet beteljesítve - videofilmre rögzítettem. A videofilmet átadtam Önöknek. Hogy-hogy nem tettek feljelentést a rendőri elkövetők ellen? Nem látják, ami az orruk előtt van? Ha nem látják, akkor Önök vagy mentálisan sérültek, és kötelező orvosi kezelésre, nevezetesen kényszergyógykezelésre szorulnak, vagy pedig bűnözők, akiknek a társadalomra való kiemelt veszélyességi foka automatikusan megköveteli, hogy börtönbe juttassuk valamennyiüket. A törvény ez esetben irgalmatlan: a bűnszervezetben való bűnözés fegyházbüntetést ír elő, az alkotmányos rend fegyveres erőkkel történő megdöntésének kísérlete is életfogytiglani szabadságvesztéssel fenyegeti valamennyiüket, miközben az Önök ellen indítandó nyomozást kötelező módon elrendeli, és az ítélet kimondásában sem hagy szabad teret, mozgásterületet semmit, ahogyan Önök sem azoknak, akiket 2006 óta körbezárnak, megakadályozva a távozás minden lehetőségét is, ügyről ügyre.

Erre benyújtom a felvételeket, és Önök ugyanazzal a bűnözői vaksággal, amivel 2006-ban és azelőtt is eljártak - csak soha nem olyan nyíltan, mint Gergényi Péter és Bencze József óta szabadon -, a lakosság tömegeivel szemben nem látják még azt sem, ami az orruk előtt van, miközben az ép elméjű lakosság adóforintjaiból és a mi nyomorunkból élősködve képviseltetik magukat valami törvényőrök szerepében, hamisan. Önök ebbe a sorozatos bűnszervezeti bűnözésbe bele fognak bukni. Ezt állítom, és a körülmények azt, hogy ez be fog következni, evidenssé is teszik. Ez teljesen független attól, hogy addig velem mi fog történni. Én éppen a rendőrségnél kezdtem el tanulni annak idején logisztikát, amikor már az első évtől kezdve én tanítottam nekik, hogyan kell dolgozni, majd logisztikát és stratégiát az NBH-nál - a leghülyébbeket hátra hagyva - folytattam. Ha egyszer azt mondom, hogy Önök ebbe az elszánt bűnözésbe bele fognak bukni, akkor az ugyanúgy be fog következni, ahogyan szinte valamennyi korábbi prognózisom is valóra vált, akár Irakról, akár Gyurcsány Ferencről és a Magyar Szocialista Párt sorsáról, akár az Önök 2007 októberében előre kalkulált rendőrbűnözéséről és jelen ügyről kijelentett elkövetkező tetteikről van szó. Amit mondok, valóra válik, és Önökre a bűnözők tehetetlenségi törvényei vonatkoznak, ezért nem is tehetnek mást, minthogy továbbra is egyetlen sikamlós masszaként lefelé csúszva folytassák ebben az ügyben a bűnözést a kormányfőtől az utolsó kiscserkész nyuszifüles rendőri elkövetőig. Önöknek, rendőri vezetőknek - és ez egyre kimondottabb cél - börtönbüntetéssel kell felelniük ezekért a tettekért, amikkel nyíltan anarchiát és kuplerájt csináltak az országból. EZ A TÖRVÉNY, ÉS A TÖRVÉNY JÓ!

A rendőrök bűnösségét tehát ugyanazzal a semmilyen következetességgel vizsgálták, amivel a jelen HATÁROZATot meghozták, azaz már eleve bűnpártolói célzattal, ami bűncselekmény. A hivatalos személy részéről elkövetett bűnpártolást a törvény börtönnel bünteti, és Önök ellen KI IS KELL MONDANI AZ ÍTÉLETET, mert a jogegyenlőség megköveteli, hogy ha a védtelen és fegyvertelen civileket, mint engem, hamis vádakkal is maximális büntetéssel sújtják, akkor Önöket, rendőröket, pláne rendőri vezetőket sokkal határozottabb módon KÖTELEZŐ a lehető legmaximálisabb büntetési tétellel sújtani, mind ami a bűnpártolás, mind ami az alkotmányos rend fegyveres erőkkel történő megdöntésének törvényi megtorló PARAGRAFUSAIT illeti!

5. Ha korábban nem lettem volna magam is a rendőrséggel szoros és nem hivatalos, hanem konspiratív munkakapcsolatban, talán nem érteném, hogy Tóth Gábor mi módon nem reagált a rendőrökkel szemben hamis vádak miatt tett feljelentésemnek a hamis vádakra vonatkozó részleteire, melyekben kimondom, hogy nem álltam ellen a rendőri intézkedésnek, nem vetettem meg a lábam és nem kellett azért megbilincselni, mert ellenálltam volna, amiket az általam benyújtott filmfelvételekkel is bizonyítani tudok. Így viszont, hogy magam is külsős rendőrként tevékenykedve kezdtem a szakmát, és a csordaszellemű bűnözés, a megbízhatatlanság, valamint a dilettantizmus miatt hagytam ott őket, evidensen érthető, hogy Tóth Gábor azért nem foglalkozott ezekkel a hamis vádakat bizonyító filmfelvételekkel, és azért nem is vállalkozott a tényállás cáfolására, mert rendőrként semmit fontosabbnak nem tart, mint a rendőri bűnözés osztatlan és egységes védelmét. Azaz Tóth Gábor bűnöző. Ha pedig ez a ténymegállapítás nem tetszik neki, akkor tegyen feljelentést, és a média nyilvánossága előtt folytassuk le a csatát és az alkotmányos rend érdekében vívott háborút.

6. Érthető-e az a tény, hogy ha nem voltam a Ferenciek terén, így - ahogyan a 4-es pontban rögzítettem - nemcsak nem hallhattam az ott már csak esetlegesen elhangzott felszólításokat sem (amiket az eddigieket látva okkal kérdőjelezek meg), de "ennek keretében" nem kerülhetett sor sem ruházat átvizsgálásra, sem előállításra, azaz a HATÁROZAT e pontja is hamis állítás, ami miatt jelen levelemet az RSZVSZ-hez is eljuttatva nyílt és titkos belső vizsgálatot kezdeményezek annak megállapítására, hogyan lehet egy ORFK-nál - ahol nemcsak emberéletek, de egy ország sorsa dől el - nagyobb kupleráj, mint egy utolsó kocsmában, ahol az alkoholisták is jobban ügykezelnek és szakértenek, mert azért az ember csak észre veszi, ami az orra előtt van, legyen bármennyire berúgva, és nem keveri össze, amikor a papírok az orra előtt hevernek, a 12 órát a 9 órával, az Erzsébet hidat a Ferenciek terével, a hátra bilincselést az előre bilincseléssel, a tevéket a szúnyogokkal, az áldozatokat a bűnözőkkel, az agresszorokat a járókelőkkel és a buszmegállókban várakozókkal, a nagymamákat a fegyveres, álarcos, viperás és rohamsisakos bűnözőkkel, vagy a Jézus Krisztust és a keresztyéneket az ördögökkel, ahogyan Önök és rendőreik tették és teszik 2006 ősze óta már a látszatokra sem ügyelve semmit.

Uraim! Ha sem az időt nem tudják pontosan meghatározni, és több óra eltérést írnak, azaz bizonyára az is hazugság, hogy a filmfelvételt, amit átadtam, megvizsgálták, de még a helyszín kapcsán is kevesebbet tudnak, mint ahogyan azt az első bűnszervezeti HATÁROZATok megállapították, mi a jó büdös franc alapján hoznak HATÁROZATot, és hogyan merészelnek engem elmarasztalni, a rendőrbűnözőket pedig abszolút módon felmenteni? Azaz az áligazságügyi elmeszakértők felé is pont ugyanezeket a szavakat címzem: Tóth Gábor nem-e lehet, hogy nemcsak bűnöző, de emellett nem is normális? Miféle hazugságvizsgálat vagy józan ész az, amelyik ne állapítana meg Tóth Gábor Úr esetében a rendőri szolgálatra való tökéletes alkalmatlanság mellett minimálisan is bűnöző alkatú pszichopátiát? Ha ilyen egyszerű ügyekben ennyire halmozottan terhelt a realitást és a valóság mérlegelését illetően, hogy a pokolba juthatott el a rendőrfőkapitányi pozícióig, ha csakis úgy, hogy maguk a kinevezők és az alkalmasságot kimondó pszichiáterek is egytől egyig bűnözők voltak? És ki az, akinek magyarázni kellene ebben az országban, hogy éppen emiatt a bűnözési megszállottság és politikai bólogatás miatt juthatott a temető helyett a gyilkosok egyik legmagasabb trónjára? Senki nem cáfolja ezeket az általam most felsorolt tényeket néhány tudatlan szerencsétlenen kívül, akik nem képezik magukat még az Interneten sem, csak maguk az elkövető rendőrök, a bűnöző politikusok, meg néhány lecsúszott pszichopata sortüzes, antiszociális személy a lakosság vérengzőpárti és vérengzőmániás, beteg lelkű megszállott pszichopata tagjai közül. Ki azért, mert élvezi a vérengzést, és ezért pszichopata, ki meg azért, mert minden embert megszállottan gyűlöl, aki nem vérengző vagy nem megszállott, mániás pszichopata bűnöző. Igazam van-e, gazságügyi bűnöző elmeszakértők? IGEN!

7. Idézem az Önök által terhemre rótt és a rendőrbűnözés szakadatlan és pártegységes védelme érdekében kelt szavaikat, és cáfolva állításaikat megmagyarázom ingyen és bérmentve, hogyan lehet értelmezni a leírtakat, amelyek nem értelmezhetők másként, csakis úgy, ahogyan le vannak írva. Ha Önök másként értelmeznek egy evidens kijelentést, akkor Önök

a) vagy pszichés zavarokkal küzdenek,

b) vagy bűnözők.

Mindenesetre mindkét esetben TELJESSÉGGEL ALKALMATLANOK ARRA, hogy a továbbiakban bármiféle rendőri állományban szolgáljanak, és tekintettel a súlyos zavarokra, a rendőrség épületébe sem tehetik be többé a lábukat, csak ha szakértőnek Popper Pétereket és sortüzes párttrógereket hívnak, ahogyan a Karancsi-ügyben, a Dénes Gábor-ügyben és a többi, ezrével és tízezrével láthatatlan ügyekben tették, teszik és tenni fogják az állami szervezett bűnözés (szaknyelven: "maffia") védelmében, az alkotmányos rend megsemmisítésével, amiért életfogytiglani szabadságvesztés jár vagy kényszergyógykezelés, mint ahogyan az utóbbival éltek a Dénes Gábor és a Tánczos Gábor ellen, hogy bűnszervezetük további virágzása, országlása és világlása biztosítva lehessen.

Amiket írok, kordokumentumok, és semmiféle titkosítás - ahogyan korábban tették és tenni akarják - nem akadályozhatja meg, hogy ezek a kordokumentumok napvilágra kerüljenek és megreformálják a magyarságot, átalakítva a lakosság hozzáállását és életfelfogását, mindazzal a szemétteleppel és sok ezres hullagyárral szemben, amit maguk államnak és demokráciának neveznek.

Idézem a HATÁROZATukból:

"A Gytv. 2.§ (1) és (3) bekezdése szerint, a gyülekezési jog gyakorlása keretében békés összejövetelek, felvonulások és tüntetések (a továbbiakban együtt: rendezvény) tarthatók, amelyeken a résztvevők véleményüket szabadon kinyilváníthatják.
A gyülekezési jog gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével."

a) Nem vettem részt összejövetelen, felvonuláson vagy tüntetésen, hanem a rendőrbűnözés rögzítése céljából jelentem meg 2007 október 26-án az Erzsébet híd pesti hídfőjénél. Erre a Btk.22.§ f) pontja, mely a "Jogos védelem" esetén kizárja a büntethetőséget, jogosított fel, valamint az Alkotmányban rögzített jogaim és kötelességeim erdeje, melyek idézésébe e helyütt azért nem kezdek bele, mert akkor könyvet írnék, nem pedig fellebbezést és feljelentést. Minthogy Önök tengeren innen és túli személyek, buszmegállóban álldogálók, jogászok, tanárok, professzorok, hajléktalanok, szakmunkások, munkanélküliek, sétálók, munkájukból hazatérők, fiatalok, nyugdíjasok, üzletemberek stb. ellen a jogbiztonságot eltipró módon csontok tömegeit törték darabokra, életveszélyes koponyacsonttöréseket, agyvízszivárgásokat, tüdőlövést, vakságot, lelki és testi, egész életre szóló megnyomorítások tömegeit követték el, felfegyverkezve, páncélosan, kivétel nélkül egységszándékban(!!!), azaz a teljes kivezényelt állományt illetően az alkotmányos rendet fegyveres erőkkel megdöntve, mindezen módszereket és tetteket azóta is védelmükbe véve, a bizonyítékokat és az elkövetőket hivatalos személy részéről elkövetett bűnpártolással rejtegetve, bujtatva, fedezve, így a Btk.22.§-a f) pontjában foglalt "jogos védelem", mely kizár minden törvényi felelősségre vonás hatálya alól, az Önök további tettei megfékezése, az Önök, valamint társtetteseik megbuktatása és börtönbe juttatása érdekében minden magyar állampolgár alapvető és elidegeníthetetlen joga, helyenként kötelessége, melynek elmulasztása esetén - különösen amikor hivatalos személyekről van szó, azaz Önökről - a törvény megtorlást követel. Mint az megállapítást nyert minden nem bűnöző vagy mentálisan súlyosan nem terhelt részéről, aki szegről-végről foglalkozott ezekkel az ügyekkel, a 2006 október 23-án és azóta tanúsított bűnszervezeti összefogásuk és jelen levelük a bűnszervezeti elkövetést és annak folytatólagosan elkövetett igényét maradéktalanul bizonyítja. Így a saját és mások életének védelme érdekében tett békés, az Önök bűncselekményeinek adatrögzító céljából tett oknyomozói munkák, feladatok és kötelességek és ezen az alkotmányos rendet és az emberi jogok biztosítását célzó békés, totálisan veszélytelen információgyűjtési feladatok nem büntethetők. Önöknek viszont börtönben a helyük.

b) A Gytv. 2.§ (1) és (3) bekezdése szerinti idézetükre reagálva kijelentem, hogy a gyülekezési jogról szóló törvény rám nem vonatkozhatott, minthogy nem gyülekeztem, hanem az Önök további és egységszándékban folyamatosan fenntartott bűnelkövetéseik rögzítése céljából jelentem meg, éppen az Önök bűncselekményeinek és mások jogainak és szabadságának sérelmével járó további tetteik megakadályozására.

8. Idézem a HATÁROZATból:

"A Gytv. 6.§-a alapján, a közterületen tartandó rendezvény szervezését a rendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak (...) kell bejelenteni."

Minthogy nem a rendezvény tagjaként jelentem meg, hanem az Önök bűnszervezeti, fegyveres és más bűncselekményeinek rögzítése és bizonyítása céljából, így e törvény rám nem vonatkozik, sem senkire, aki mások testi épsége vagy élete védelmében bűnszervezeti rendőrbűnözők demonstrációja vagy nem rendőri elkövetők várhatóan mások jogai, testi épsége vagy élete ellen irányuló tetteinek elhárítása céljából megjelenik. Megérthetik, hogy olyan esetekben, amikor akár Lukasenko, akár Mugabe, akár Sztálin vagy Hitler rendőrsége, ügyészsége vagy bírósága, avagy rendőrségi, fogdai és börtönbeli kínzókamráiban ténykedő bűnözőik az elkövetők, az ember mégsem fordulhat mások védelme érdekében az elkövető állami bűnözőkhöz, rendőri vezetőkhöz és politikusokhoz, amit jelen levelük és korábbi, valamint ezt követő HATÁROZATaik is kétségkívül BIZONYÍTANAK ÉS BIZONYÍTANI IS FOGNAK! Bűnöző állam és bűnöző rendőri állomány megtéréséről sosem hallhattunk a Világtörténelem során, így ez az Önök vérengző rendőrbűnözői esetében is lehetetlen és beteges elképzelés lenne. A bűnözőket nem megvédeni kell, hanem börtönbe juttatni. Így sem az Önök, sem állományuk számára nem lehetséges más út a törvényes rend és az alkotmányos jogállam biztosítása érdekében, csakis a legszigorúbb börtönbüntetés, mely éppen olyan átnevelő tábori körülményekkel kell párosuljon, amilyeneket Önök tudatosan teremtettek és tartanak fenn, egységfrontba tömörülve a rendőrségeken, a bíróságokon és a börtönökben. Ugyanaz a demokrácia és emberi jog jár ki Önöknek, amiket tudatosan létre hoztak, és amilyeneket tudatosan védelmeztek. Eszemben sincs olyasmire gondolni, amikről nem tudtak. De amikről tudtak, és mégis elkövették, valamint elkövettették azokat, amiket saját anyagi hasznuk érdekében aljas indokból vagy célból pártfogoltak, Önök közül mindenki ellen meg kell valósítani. Tudunk abukról a nyomozási és a már hazugságvizsgáló módszerekről, amelyekkel az Önök ismereteit bizonyítani lehet. Amiket az Önök tetteiről ezekkel a titkos és nyílt információgyűjtési módszerekkel meg lehet tudni, azok alapján kell végrehajtani az ítéleteket is, melyek nem lehetnek kevesebbek, mint az ártatlan áldozatok ellen TUDATOSAN elkövetett bűncselekményeik összege. Tehát az összegről beszélek, de keresztyénként elhatárolódva az emberöléstől, melyet keresztyénként akkor sem támogathatok, ha azt a hatályos törvények előírják.

9. Idézem HATÁROZATukat:

"A Gytv 14.§ (...) alapján (...) ha a bejelentéshez kötött rendezvényt bejelentés nélkül (...) tartanak, a rendőrség a rendezvényt feloszlatja."

Feloszlatás nem történt, így annak nem is állhattam ellen. Jelen feljelentésben foglaltakat a Gyurcsány-Lendvai-Bencze-Tóth-klikk teljes egész életében hangoztatni fogom, és a hozzá kapcsolódó beszédeket és a szervezett állami bűnözői leleplezéseket róluk és módszereikről mindvégig hangoztatni és terjeszteni fogom, azzal együtt, hogy a továbbiakban is felszólítok mindenkit, hogy aki nevezett személyek bűncselekményeiről bármilyen tudomással bír, keressen meg az e-mail címemen, telefonon, személyesen vagy az egyéb módok valamelyikén. Eme tevékenységem éppolyan kiemelkedően közhasznú és az is lesz, mint a hídnál foganatosított megjelenésem, mely szintén ugyanilyen klikkel és hatalmas létszámú szervezett bűnözői bűnszervezeti bűnbandák további és folytatólagosan elkövetett bűncselekményeiknek meghiúsítására, megbuktatására, feltárására és a törvény legszigorúbb törvényi pontjai szerinti megtorlására irányult, illeszkedve a Gyurcsány-Bencze-Tóth-féle megtorlások gyakorlatához, ahol a járókelőket, a hajléktalanokat és a jövedelem nélkül élőket is maximális büntetési tételekkel sújtják, illetve járókelésért egész életre megnyomorítanak embereket. Így érthető, hogy a tudatosan megnyomorító és nyomorításokat szavazó és védelmező állami bűnözők ellen a legszigorúbb és leghatározottabb módon kell fellépni, a törvények adta lehetőségek maximális kihasználásával.

Ami a fenti Gytv. 14.§-t illeti, a rendezvény törvényes és törvénytelen voltát illetően csak a hülye vonhatja kétségbe, hogy a rendőrség előtte (így pl. 2006 őszén) is egy őrjöngő bűnbanda színvonalához hasonlóan látta el a feladatát, így az én megjelenésem feltétlenül indokolt, törvényes és szükségszerű volt a bűnmegelőzés, a törvényes rend biztosítása, az alkotmányos rend erőszakos, fegyveres erőkkel történő, bűnszervezetben való megdöntését előidézett REBISZ-es és más politikai bűnbandák bűntetteinek megakadályozására és felszámolására, Tóth Gábor és Gyurcsány Ferenc gyakorlatához szervesen illeszkedve ma már a legsúlyosabb törvényi megtorló intézkedések indítványozásával és végrehajtatásával. A jogegyenlőség nem azt követeli, hogy Bencze Gábor és Tóth Gábor a mi pénzünkből multimilliomosként tovább dagassza saját bukszáját 10 millió ember kárára, miközben az azonosító jelek nélkül tudatosan bűnelkövetőkként utcákra tóduló rendőrbűnözői hordákat egyik alkalomról a másikra szüntelenül és továbbra is az utcákra küldik, akik aztán kivétel nélkül minden adódó és lehetetlen alkalommal hamis vádakkal élnek, amiket aztán a rendőrség, Tóth Gábor, Bencze József és Gyurcsány Ferenc makulátlannak, szentnek és tökéletesnek deklarálnak, a bűnözőkben semmi hibát, a civilek ellen pedig a maximális vétségeket és bűncselekményeket meghirdetve, ezzel nemcsak az alkotmányos rendet szervezett fegyveres erőkkel megdöntve, de bűncselekményekre sarkallva, szorgalmazva a már régen megbukott rendőrbűnözői állományt, AHOL A TELJES KIVEZÉNYELT ÁLLOMÁNY BŰNÖZŐ VOLT, EZÉRT VIZSGÁLNI SEM KELL A SZEMÉLYES FELELŐSSÉGET, HISZEN A TÖRVÉNYSÉRTÉST MÁR AZ AZONOSÍTÓ SZÁMOK SZÁNDÉKOS LEVÉTELÉVEL IS VALAMENNYIEN ELKÖVETTÉK(!!!).

Minthogy Tóth Gábor eme HATÁROZATban folytatólagos elkövetőként védett meg olyan rendőrbűnözőket, akik 2006 október 23-án is kivétel nélkül valamennyien törvénysértőként szerepeltek le, így HATÁROZATa ellen nemcsak

F E L L E B B E Z E K ,

de azt a törvényes rend megsemmisítőjével szemben élve

E L U T A S Í T O M .

Ezt annak alapján tehetem meg, hogy ÖNÖKKEL ELLENTÉTBEN én képviselem az ország törvényes rendjét, békéjét, és a szervezett bűnözői állami maffia további törvénysértéseinek és életre szóló megnyomorításainak megfékezését, és eme bűnszervezetek alkotmányos rendet megdöntő, felfegyverzett, rosszindulatú gaztetteinek és bűntetteinek felszámolásával az elkövetők MAXIMÁLIS TÉTELŰ ELÍTÉLHETŐSÉGÉNEK ELÉRÉSÉT.

10. A HATÁROZAT számon kéri, miért nem hagytam el a helyszínt, ahogyan 2006 október 23-a történelmi sortüzeinek áldozataitól is számon kéri ugyanez a bűnszervezet mind a mai napig. Onnantól, hogy körbezárták a helyszínt, ahogyan 2006 október 23-án tették, mi módon kérhetnék számon azt, miért nem hagytam el a helyszínt a fegyvertelen és védtelen, valamint Tóth Gábor közpénzünkből multimilliomos tevével ellentétben gyakran teljesen pénztelen emberekkel együtt? Hacsak nem azt kérik számon, miért nem úgy jártam el, mint bandáik 2006 október 23-i tetteikkor, amikor a sértett civilek két kézzel kalapálva, áttörve a hermetikusan záródó rendőri sorfalat menekültek el a helyszínről, miután egy nyilvános bárban, az asztaloknál történő békés üldögélésük láttán a tóthiak betörve az üzletbe kirángatták őket az utcákra és elkezdték ütni-vágni őket a nyílt utcán, mert minek titkolni a bűnöző pszichopata rendőrnek azt, hogy bűnöző, hiszen mindenki ilyen parancsot kapott Maguktól, és garantálva érezték a szervezett bűnözői védelmet minden létező törvényekkel szemben, amely anarchikus és bűnszervezeti köztörvényes állapotot Önök azóta is biztosítanak, még mindig minden létező hamis váddal és maximális büntetésekkel üldözve a Magyar Köztársaság legszegényebb rétegeit is, ha utóbbiak a törvényes jogaikat éppen az ilyen jellegű brutális bűnszervezeti bűnözés megfékezése érdekében gyakorolják. Nem gyanítom, hanem tényként megállapítom, hogy ha én akkor ott az Erzsébet hídon kalapálva próbáltam volna elhagyni a helyszínt, akkor hatóság elleni erőszakért is felelnem kellene az előtt a hiánytalan egységességgel záródó sorfalú bűnszervezet előtt, amely maga az elkövető, és amely olyan jellegű agresszív patológiás bűncselekményeket követett el 2006 október 23-án, amiket a lakosság körülbelül 1%-a ha képes elkövetni. Maga, Tóth Gábor Úr, ezeket a bűnözőket védelmezi teljes mellszélességgel, akik között bűnszervezeti egységszándékban, pszichopata bűnözőként nyerte el ugyanezen bűnelkövetői mentalitás miatt a kinevezéseit és az elismertségét. Mert ha Magában csöppnyi becsület is létezett volna valaha, most vagy a rendőrségen kívül lenne, kirúgottként, mint szerencsés túlélő, vagy a megtérő rendőrökhöz hasonlóan a temetőben feküdne azért, mert nem volt hajlandó a bűnöző állományával teljes agresszív egységszándékban bűnözni, és a rendőrgyilkos rendőrökkel kézfogóban irtani a civil és a rendőri állomány minden tagját, aki ezzel a minden állati minőségen aluli bűnszervezettel szemben akár a legkisebb törvénysértést illetően számon kéréssel vagy javító szándékkal hangját hallatja, pláne, ha titokban. Mert amikor a Maga állományából bárki titokban teszi, akkor vetik rá Magukat a legelszántabban, minthogy a magukfajta - tapasztalatból tudom ezt - mindig gyáva, csordaszellemű pszichopata bűnöző volt, semmiféle törvényt és emberi jogot nem tisztelve és nem becsülve a világon semmire. Maguk sosem léteztek, csakis bandákba verődve, és bárki, aki nem volt hajlandó a maguk szintjére lezülleni, vagy kirúgták, vagy tönkre tették, vagy meggyilkolták. Ha pedig valami nem tetszik, akkor tegyen feljelentést, mert én a magukfajtából történelmet írok, és nincs az az elrettentés, fenyegetés, hamis vád, hamis szakvélemény és pénz, ami eltántoríthatna attól, hogy a bűnöző fajtájának módszereit és tetteit napvilágra hozzam, mégpedig ingyen, ahogyan eddig tettem, akár az utcáról is, hajléktalanként, ahol egy laptopon fogom folytatni a magukfajta multimilliomos bűnöző pszichopaták gaztetteinek teregetését és a szervezett bűnözésük áldozatainak ingyenes védelmét. Sem a pénzem, sem az egészségem, sem az életem nem számít semmit, és a magukfajta bűnözők ellen felhozva újra mondom, hogy ahogyan korábban megtagadtam, amikor engem pártfogó erők rá akartak venni, hogy szavaimnak azzal adjak súlyt, úgy a jövőben sem vagyok hajlandó felvenni a bűnözést kvázi biztosan igazoló öltönyt és nyakkendőt, melytől olyan undorral fordulok el a magukfajta miatt, amit senki, aki erkölcsileg analfabéta, fel sem foghat és meg sem érthet soha, semmilyen módon.

Tisztelt Tóth Gábor!

Ha még azt sem sikerült helyesen megállapítani, hogy mikor vettek őrizetbe, és hogy a kezem órákon keresztül nem elől, hanem hátul volt megbilincselve, szemben azzal, ahogyan Ön állítja, akkor milyen alapon hoz Maga ellenem bármiféle HATÁROZATot? Az Ön ügykezelése olyan szélsőségesen és radikálisan hanyag és slendrián, ami arra enged következtetni, hogy az is hazugság volt, hogy az általam átadott filmfelvételt látták. Önök ugyanazzal az összefogással cselekedtek, amit én a rendőrségnél tanultam annak idején: azaz a világon semmit nem számított az, hogy mi a tényállás, csakis az, hogy ha rendőrről van szó, akkor feltétlenül ártatlan és tökéletes legyen, ha pedig civilről, akkor feltétlenül ellenségről legyen szó, és ezt az eljárások rendőrségi szakaszában, míg bíróságra nem kerül egy-egy ügy, abszolút biztosan tudjuk biztosítani mindvégig, míg a bíróság előtt már kell a politikai vóta és szavazat arra, hogy a bíróság is eltussoljon mindent, amit a rendőrség a titkosszolgálatok orra előtt a lehető legtermészetesebb módon eltussolt. Ebbéli csordaösztöni mentalitását és annak súlyosan államellenes és népellenes, valamint a törvénytelenséget bátorító, szorgalmazó és előidéző, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét bűnözők bujtogatásával megsemmisítő gyakorlatát határozottan és kategorikusan VISSZAUTASÍTOM, és a leghatározottabb módon kijelentem újra és újra, hogy az Ön - Alkeszandr Litvinyenko szavait idézve - "értéktelen" jellemében is egész teljes életében visszhangozzon, hogy nem vagyunk Magukhoz képest ALSÓBBRENDŰEK! Vegye tudomásul, hogy nem vagyunk ALSÓBBRENDŰEK! Ha pedig Önnek rendőrségi évtizedei miatt ilyen súlyos mentális problémái vannak, akkor forduljon orvoshoz, aki ha csak nem állami bűnöző, kétségtelenül meg fogja állapítani a bűnöző alkatú pszichopata kórisméjét Önnel szemben. Ezért Ön a kézírását sem teheti publikussá, hiszen az alapján én is tételesen bizonyítva meg tudnám ezt állapítani, pedig grafológiával lassan 10 éve nem foglalkozom, azonban a rendőri psziché és a rendőri vezetők kézírásai itt vannak a szemem előtt, annak minden súlyos személyiségbeli és patológiai torzulásával és personopathiáival egyben, amit a magukfajta pszichiáterek és álbűnügyi szakértők soha nem mertek kimondani, pedig egy kezdő grafológus pancser is azonnal látja, amikor egy verőrendőrtiszt kézírását leteszik az orra elé, hogy az az ember állandóan hazudik, brutálisan agresszív, aktívan brutális, aki éli az agressziót, azaz tettlegesen cselekszi, mint Fekete József a bekamerázott irodákban, az NBH védelmében, és pszichopata bűnöző, mint Gergényi Péter és Kubicsek András rendőri vezetők. Ismerve Tóth Gábor Úr az Ön szakmai múltjának számos elemét és kinevezéseinek okait, tudom a kézírása nélkül is, hogy Ön bűnöző alkatú pszichopata, akinek börtönben a helye, és ez a TÉNY már ebből a HATÁROZATából is maradéktalanul megállapítható. Önnek nincsen joga a mi életünkbe bűnözőként belegázolni, minket, oknyomozókat és tényfeltárókat, akik az utolsó fillérünket is a magukfajta szervezett bűnözők gaztettei utáni nyomozásra, olajos, állami bérgyilkos, milliárdokat elrabló korrupt pszichopata elkövetők tetteinek feltárására fordítjuk a Magyar Köztársaság törvényes rendjének jog- és lakossága puszta létbiztonságának biztosításához.

Keresztényként, mint farkasnak hadd ajánljam figyelmébe a Jézus Krisztus ama példázatát, amikor a szegény özvegyasszony utolsó két fillérjét vetette a templomi perselybe, miközben a Magához hasonló multimilliomos egy nagy összeget vetett bele abba a perselybe, Magával ellentétben, aki csal elvesz, ebből is él, hogy mindenkitől elvesz, és senkinek nem ad saját maga testi gyarapításán kívül semmit. Jézus Azt Mondta: Bizony mondom nektek, hogy ez az özvegyasszony, aki - lefordítva eme ügyre - Tóth Gábor bűnöző malacperselyébe minden pénzét belevetette, mindenkinél többet adott. Mert a multimilliomos politikus- és rendőrbűnözők az ő fölöslegükből hajtanak gyorsan, meg sem érzik a büntetést, sőt, ha gyorsan hajtanak, nem is büntetik meg őket, mivel rendőrbűnözők, ti viszont tevekaravánként szétlövitek és kifosztjátok a nincsteleneket, a legszegényebbekre azonos adót vettek ki, mint az ország legsúlyosabb és leggazdagabb bűnözőire, akiknek valamennyi tettei eltussolásán fáradoztok. Ha én azért, mert közterületen álldogálok, teljes vagyonvesztéssel fizetek, akkor Magának is teljes vagyonvesztéssel kell fizetnie. Minden más jogszabály abnormális, és a rendőrségnek még megvalósult szabálysértés esetén is rugalmasan kellene eljárnia, ahogyan a piros lámpánál átgyaloglás, a kisgyermekes szülőnél a szülő biztonsági öve becsatolásának elmulasztása, a rendőrök kábítószerfogyasztási gyakorlata esetén teszik, amikor senkit nem büntetnek semmire, kiváltképpen az utóbbi súlyos bűncselekményeket illetően. Avagy nem hallott arról, Tóth Gábor Úr, amikor Gyurcsány Ferenc a blogjában számolt be arról, hogy a partin, amin a blogbejegyzést megelőző napokban járt, az elit az orra előtt fogyasztotta a marijuánát? Miképpen lehet az, hogy Maga engem üldöz, akinek pénze egy fillér nincsen, és teljes vagyonvesztést követel járdán álldogálásért, ahol körbezártak a rendőrök, hogy senki ne tudja elhagyni a helyszínt, mert utánuk és a Magafajta drogos trógerek után nyomoztam, Gyurcsány Ferenc ellen pedig eme levél elolvasta után hivatalos személyként sem tesz feljelentést annak kivizsgálására, mely multimillimos bűnözők fogyasztottak kábítószert azon a magafajta elitgruppenpartin (hogy a Tánczos-ügyekhez hasonló brüsszeli politikusi pedofil- és kéjgyilkos partikra is gondoljak).

Nos, Tóth Úr: én most bejelentést teszek erről a bűncselekményről, Ön pedig feljelentést tesz annak kivizsgálására, hogy azon az NBH által agyonfigyelt elitgruppenpartin, amelyen Gyurcsány Ferenc megjelent, kik fogyasztottak, hányan és milyen kábítószereket, és kik voltak annak tanúi. Ön kénytelen ezt a feljelentést megtenni a saját miniszterelnöke és a saját elitje ellen, ahogyan az összes többiről, amin részt vett), mert a magafajta rétegnek kimondottan profilja a szex- és drogparti, mindvégig hallgatott, nehogy pénzbüntetést fizessenek a multimilliomosok, mert én hivatalosan bejelentettem. Ha pedig nem teszi meg ezt a kezdő feljelentést, amit követően a továbbiakban is sorozatosan fogok szolgálni ilyen információkkal, akkor újra Magát fogom feljelenteni hivatalos személy részéről elkövetett bűnpártolásért, a Btk 244.§ (3) b) pontja alapján, és nem állok meg addig, amíg körbejárva a Földet mindenkit a hatályos törvények megtartására nem veszek rá a magafajta szegényeket és oknyomozókat üldöző rablóhadjáratai és tömeggyilkos bűnözési gyakorlatával szemben.

Akik hozzám fordulnak segítségért, mert nincsen 3-5 milliójuk ügyvédre és a bíróság fizetésére, szemben a magafajta szexmániás narkós multimilliomos média-, rendőri-, ügyészi- és politikusbűnözőkkel szemben, annyi költségem sincs, gazember, hogy a megadott telefonszámon visszahívjam őket! Erre Maga teljes vagyonelkobzásért liheg, a lehető legnagyobb hülyeségeket összehordva, túltéve és új gegelemekkel gazdagítva az újdonsült HATÁROZATot az előző peranyagokhoz képest is, de ahányszor megtudja, hogy Gyurcsány Ferenc multimilliomos és milliárdos partiján kábítószert fogyasztanak az NBH orra előtt, amelynek a kötelessége lenne az ilyen cselekményeket elhárítani, továbbá ahányszor a média-, rendőri-, ügyészi- és bírói haverjaival ilyen kis körű drogszívó összejöveteleken vesz részt, eszében nincsen anyagi kellemetlenséget sem okozni a bűntársainak, hiszen a bűnözés a vérében van valamennyiüknek, akik azokban a gyomorforgató öltönyökben és nyakkendőkben előállnak, kivéve, amikor az úgynevezett elit megérkezve az orgiák helyszínére, a patináns öltönyök frissen vasalt nadrájaiból elő nem kapják a farkukat egy megrendezetten elrabolt prostituált vagy gyermeklány, valamint gyermekfiú kikötözött vagy bekokóztatott, és ettől vigyorogva fetrengő és kéjelgő meztelen teste láttán. Dutroux brüsszeli nemzetközi bűnbandái is megnyalhatnák a tíz ujjukat annak láttán, amiket maguk művelnek ebben az országban a német titkosszolgálattal és másokkal közösen, miközben öltönyben és nyakkendőben virítanak a mindent fedező és mindenben részt vevő médiabűnözők szervezett asszisztenciájával.

Eme levelem alapján is kutya kötelessége a nemzetbiztonsági szolgálatoknak (helyesebben szervezeteknek, mert amiket szolgáltatnak, az sok mindennek nevezhető, de a haza szolgálatának semmiképpen), hogy Tóth Gábor ellen titkos információgyűjtésbe kezdjenek, a legális lehallgatásoktól valamennyi adathordozó adatainak átmásolásával együtt. De ne gondolja senki, hogy az ilyenkor szokásos módon a kamerák előtt elkövetett hazudozás bárkit bármi elől megvéd, mert lehallgatási és megfigyelési anyagokkal olyan frekventált személyek esetében, amilyen Tóth Gábor, évtizedekre visszamenőleg rendelkeznek a titkosszolgálatok, amik alapján egy Tóth Gábort vagy Bencze Józsefet már régen életfogytiglani szabadságvesztésre kellett volna zárni, nem pedig hagyni, hogy destabilizálják a Magyar Köztársaságot, még azt is tönkre téve, ami egyáltalán működőképes volt, ráadásul a legfőbb elkövetői bandák kegyeiben élősködve a mi pénzünkön, a törvény képviselőiként hirdetvén magukat, miközben - a Jézus Krisztus Szavait Idézve - ők maguk a romlottság és a bűn fiai.

Láthatja Tóth Úr, hogy eljárást nem ellenem kell folytatni, hanem Ön és valamennyiük ellen, akik 2006 október 23-a óta az utcákra vonultak a nem létező törvény képviselőiként. Ön olyanokat hirdet meg tökéletesekként, akik 2006 október 23-án is kivétel nélkül valamennyi társukkal szövetkezve, bűnpártoló módon a rendőrségi törvény valamennyiük által ismert törvényi kitételével szemben azonosító számok nélkül vonultak utcákra, és olyan vérengzéseket rendeztek a Maguk bandáinak utasítására, amihez foghatót a világsajtó azóta is világszerte a vietnami háború elleni békedemonstráció szétveréséhez hasonlít, mint nevezetes világtörténelmi eseményt. Önök, Tóth Gábor, ezeket a bűnelkövető személyeket nevezik ügyről ügyre szentnek, igaznak, akiknek a szavait kétségbe vonni is abszurdum, hiszen maga az isteni tökéletesség és teljesség. Ha pedig - mint esetemben történt - a feljelentésem konkrét részeire nem tudnak reagálni, egyszerűen nem válaszolnak rá, hiszen a hivatalos személy részéről bűnszervezetben elkövetett bűnpártolás természetes, ügyről ügyre megszokott és normális ott, ahol a bűnöző alkatú pszichopátia alap, ami nélkül senki nem juthat előbbre a szakmában, sőt, lássd 2006 október 23-át: nem is maradhat az állomány tagja sem, hanem végzi úgy, mint a Kuzma Mihályok és a Dénes Gáborok, miközben Önök szemgolyókon és rendőrök holttestein jutnak a mi millióinkhoz és a kinevezéseikhez.

Minthogy Ön, Tóth Gábor Úr, tettestársaival annak ellenére sem vonta a teljes rendőri állományt eljárás alá, hogy a világ népeiből valók által készített filmfelvételek bizonyították, hogy a teljes kivezényelt  rendőri állomány, hiánytalan létszámban szegte meg a rendőrségi törvényt már akkor, amikor azonosító számok nélkül vonult ki az utcákra, amiknek következménye minden idők egyik legbrutálisabb állambűnözői bűntettsorozata lett (kíváncsi vagyok, és a tapasztalatból indulok ki, ez a szabálysértési ügy hová fog kilyukadni), az alkotmányos rend megsemmisítésével, így - mivel Ön törvényes kötelességeit elmulasztotta, a rendőrbűnözést bűnszervezetben, többek között Gyurcsány Ferenc Úrral, Bencze Józseffel stb. közösen, bűnszervezetben védte meg, a rendőrbűnözői állományt azóta is a közpénzünkből finanszíroztatja, a jutalmakat és a fizetésemeléseket megszavazza és aláírja, a lakosság elleni további és folytatólagosan elkövetett hamis vádakat és megtorlásokat általuk foganatosítja, így nem kétséges, hogy Ön az elkövető, nem azok, akik egy állam alkotmányos rendjének megdöntői ellen bármiképpen tüntetnek vagy saját, illetve mások testi épségének vagy életének védelme érdekében fellépnek. Amikor ezeket és az ilyen felvételeket hallgatja vagy látja, beláthatja, hacsak nem bűnöző alkatú pszichopata, hogy ilyen események megtörténtét követően valamennyiünk alkotmányos joga, sőt, kötelessége, hogy mások testi épsége vagy élete védelmében fellépjen minden olyan esetben, amikor ugyanezek az Önök által megvédett, előléptetett és a mi pénzünkből agyonfizetett bűnelkövetők további bűncselekményei elkövetésének lehetősége pusztán csak felmerül. Azaz nekem nem csak jogom, de KÖTELESSÉGEM IS MEGJELENNI OTT, AHOL UGYANEZEK A BŰNÖZŐK ELKÖVETŐKKÉNT, A MAGUK UTASÍTÁSÁRA MEGINT MEGJELENNEK, HOGY INTÉZKEDJENEK A FEGYVERTELEN LAKOSSÁG TÖMEGEI ELLEN! Azok, akik korábban csontokat törtek járókelésért, és a törvényeket megszegve már eleve bűnelkövetőkként tódultak az utcákra, azonosító számok nélkül, hogy ne lehessen őket elkapni, hanem bizonyságot nyerjen, hogy kivétel nélkül, valamennyien bűnözők, akik bármikor, bármire kaphatók. Ez történt, és ugyanezek az emberek azok, akiket Maga az utcákra a politikus bűnözőivel közös agresszív egységszándékban, a Lendvai Ildikóhoz hasonló, szaknyelven "primitív reakciókra hajlamos, hiszteroid bűnöző alkatú pszichopatákkal" közösen a fegyvertelen és jogfosztottságát tudomásul venni nem akaró lakosság ellen kiküld.

Van-e, Tóth Úr, valami, amit nem ért? Tudok-e valamiben segítséget nyújtani, ha netán nem fogja fel, miről van szó?

Érti-e, hogy nekem az alkotmány és a Btk nemhogy lehetőségeket biztosít a szervezett bűnözőkkel szembeni fellépésre, de kvázi korlátlan jogköröket biztosít. A törvény ugyanis ilyen esetekben nem vizsgálja - Magával ellentétben -, hogy az elkövető rendőr-e vagy szakmunkás, de amikor a bírósági ítéletről van szó, megköveteli, hogy a rendőri elkövetők a legsúlyosabb büntetési tételekkel sújtassanak, ahogyan én is ezt követelem, és Maga kis pont ahhoz, hogy ebben megakadályozzon, küldjenek rám Pesthez és Szarvashoz hasonlóan akárhány bűnöző rendőrt a Balaton Balázs szétverésétől a Molnár F. Árpád elleni hamis vádakig bezárólag! A törvény egyértelműen deklarálja, hogy ahol ilyen brutális bűnelkövetők, amilyen a maga által megvédett és ránk küldött azonosításra nem szoruló - hiszen valamennyi bűnöző - rendőrök újra kiküldetnek az utcákra, olyanok, akik korábban már bűnözőkként buktak meg, ezért a Magafajta újra használja őket, ott bárki nemcsak megjelenhet, de azok agresszív egységszándéka ellen, mások testi épségének veszélyeztetése esetén fel is léphet ellenük erőszakkal is. Azt, hogy a bűnelkövető rendőr vagy sem, azt csak a Magukfajták vizsgálják, akiknek - én is rendőrök között dolgoztam, belülről ismerem az ilyet - a csordaösztöne, azaz a legalacsonyabbrendű ösztönei irányítanak és mozgatnak mindent, valami elképesztő antikrisztusi fordítottsággal mindezt a törvény jelmezében és nevében. Azt a rendőri állományt, amelyik 2006 október 23-án ezeket a gaztetteket elkövette, nem kinevezni, megjutalmazni és újra kivezényelni kellett volna, ahogyan Maga és Bencze József tette és teszi, hanem azonnali hatállyal kirúgni, és egy új állományt toborozni. Hogy ezt Ön nem tette meg, de az ellenkezőjét folytatólagos elkövetőként cselekszi azóta is, bizonyítja, hogy Önnek bíróság elé kell állnia, és bíróság előtt felelnie az alkotmányos rend megdöntése miatt, mégpedig személyes gyakorlatához igazodva a maximális büntetési tétellel sújtva, amit csak kiróni lehetséges, mert Maga pontosan ugyanígy dolgozik a védtelen állampolgárok ellen.

Tekintettel arra, hogy nem érek rá kizárólag ezzel az üggyel foglalkozni, és Önökkel ellentétben nem vagyok milliomos, hogy ügyvédeket foglalkoztassak ingyen, közpénzből arra, hogy az Önök bűnszervezeti támadásait törvényes mederbe tereljem, nincsen arra kapacitásom, hogy mindent külön levelekben, fellebbezésekben és feljelentésekben fogalmazzak meg. Így jelen levelű fellebbezésem mellett teszek Bencze József országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitányok, valamint ismeretlen tettesek ellen

F E L J E L E N T É S T

a Btk. 244. § (2) bekezdése, valamint (3) bekezdése a) és b) pontjai alapján, valamint a Btk. 139. § (1) bekezdése és a 139/A. § (1) bekezdése alapján.

I N D O K L Á S :

Bencze József országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány hivatalba lépése óta a filmfelvételek tömegein bizonyítást nyert, és az 1994/XXXIV., a rendőrségről szóló törvénybe ütköző módon az azonosító számok nélkül utcákra tóduló rendőri állomány ellen - mely hiánytalanul, egységszándékkal valósította meg a törvénysértést - fent nevezett rendőri vezetők nem kezdeményeztek eljárást a rendőri állomány teljes egésze ellen, annak ellenére sem, hogy ezen tettek világtörténelmi hírűvé vált vérengzéseket idéztek elő. Bencze József és Tóth Gábor ezen tettekkel (az agresszorokkal) egységszándékra lépve, az elkövető rendőri bandákat nemcsak megvédelmezte, de a mai napig ugyanezen elkövetőket, és azonosítás nélkül maradt sokkal súlyosabb rendőri elkövetőket alkalmazva az utcákra küldi, feljelentéseiket egy az egyben, mint tökéletes ténymegállapításokat a meglévő bizonyítékok ellenében is jóváhagyja és megerősíti, a lakosság tagjainak bárminemű fellebbezéseit megsemmisítőleg lép fel, holott a rendőri állomány szavahihetősége a törvény szerint már régen megsemmisült, és az állományból egyetlen személy vagy akár a teljes állomány tanúvallomása sem minősülhet egyetlen bűnöző civil személy tanúvallomásánál hitelesebbnek.

A Büntető Törvénykönyv 244. § (2) bekezdése a következőket írja:

Bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a bűnpártolást haszonszerzés végett követi el.

Bencze József és Tóth Gábor rendőri vezetők fenti cselekményeket anyagi haszonszerzés és saját kinevezésük biztosítása, pozíciójuk megtartása végett követték és folytatólagosan követik el, hivatali helyzetükkel visszaélve, bűnpártolást elkövetve.

A Btk. 244. § (3) bekezdése kimondja: A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűnpártolást

a) az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásával, az alkotmányos rend elleni szervezkedéssel (...) vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető katonai bűncselekménnyel kapcsolatban követik el,

b) hivatalos személy eljárása során követi el.

Bencze József országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány a bűnszervezeti rendőri állomány megbukott és egységesen, hiánytalan létszámban elkövetett törvénysértései ellenére foganatosított, a szervezet felé irányuló védelme, továbbá ezen bűnelkövetők folytatólagos felhasználása, szavaik és tanúvallomásaik hitelesként és tökéletesként történő elfogadása maradéktalanul és szélesen megvalósította "az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásával, az alkotmányos rend elleni szervezkedéssel" kitételét, mely a Btk. 244. § (3) bekezdése a) pontjában a bűnpártolás legsúlyosabb formái között ratifikált.

Bencze József országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány ezen államellenes és a népuralom megsemmisítésére irányuló szervezett cselekményei a Btk. 244. § (3) b) pontjának hatálya alá is esnek, minthogy a hivatalos személy eljárása során elkövetett bűnpártolást a törvény súlyosabban bünteti.

Fent nevezett rendőri vezetők múltja, eddigi gyakorlata, szakmai igénytelensége alapos okkal feltételezi azt a megvalósuló körülményt, hogy eddigi és elkövetkező tetteik következményeinek súlyára hiába figyelmeztetik őket, mert anyagi és egzisztenciális haszonszerzési céllal a folytatólagos bűnelkövetéseket nem fogják abbahagyni, az alkotmányos rend elleni szervezkedésüknek véget nem vetnek. Fenti személyek halmozott figyelmeztetése és felszólítása, hogy a bűnöző rendőri állományt ne vezényeljék ki újra és újra a fegyvertelen és egzisztenciálisan teljesen védtelen és kiszolgáltatott lakosság ellen, teljesen hatástalan maradt, sőt, számukra további bűnszervezeti elkövetésekre adott alapot és szolgáltatott INDOKOT!

Így Bencze József országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány ellen

E L F O G U L T S Á G

miatt

P A N A S S Z A L    É L E K ,

minthogy az ellenük foganatosított nem hivatalos panaszok és eme feljelentés tartalma kizárja, hogy ebben az ügyben bármiféle vizsgálatot folytathassanak, nemhogy határozatokat hozzanak. Ennek hátterében nemcsak személyem áll, de az a tény is, hogy rendőri vezetőkként aligha elvárható, hogy az alájuk beosztott rendőrök büntetőjogi felelősségét vizsgálhassák. Fent nevezett rendőri vezetők nem úgynevezett "elfogultak lehetnek", hanem szélsőségesen és radikálisan elfogultak. Teljesen alkalmatlanok arra, hogy akár egy nyikkanásnyit beleszóljanak olyan ügyekbe, ahol egységszándékot mutatott agresszív rendőrbűnbandákkal egyetértve, azokat pártolva, a védtelen és fegyvertelen lakosság ellen fellépve, mindezekkel további törvénysértéseket előkészítve, előidézve, azokat pártolva és szorgalmazva, ráadásul közpénzekből cselekedtek. Érthető, hogy jelen ügyet mindenképpen nemzetközi szintre kell terelni, ahogyan azt első fellebbezésemben is rögzítettem és előre kijelentettem azzal együtt, hogy a bűnöző és egységszándékban fellépő rendőri állomány a további üldözésektől és törvénytelen cselekedetektől nem fog elállni.

A FELJELENTÉS további pontjait képezik:

Btk.
KÜLÖNÖS RÉSZ
X. fejezet
Az állam elleni bűncselekmények
Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása

139. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve - különösen fegyveres erő igénybevételével - megváltoztassa, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

Nevezett rendőri vezetők az azonosító számok nélkül, már eleve törvénysértőkként, hiánytalan létszámban elkövetővé vált, az alkotmányos rend ellen egységszándékban, agresszív módon, kilétüket az elkövetett bűncselekmények fedezése érdekében elrejtett rendőri bandák védelmében léptek fel, azoknak a további és tömeges törvénysértéseikhez utat nyitottak, politikai fedezéket biztosítottak, és ezzel megdöntötték a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, amiért legfeljebb életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendők. Fenti rendőri vezetőknek a fegyvertelen, személyazonosságukat nem elrejtő, hanem vállaló civilekkel szembeni egységszándékban agresszív és egységszándékban törvénytelen fellépésük a legsúlyosabb megtorló intézkedéseket követeli, miközben ezen rendőri vezetők maguk a lehető legveszélyesebb bűnelkövetők. Az ellenük foganatosítandó törvényes intézkedéseknek ehhez mérten kell viszonyulniuk: azaz mivel a nincstelenek ellen is teljes vagyonelkobzásokat követelnek - ahogyan Tóth Gábor tette legutóbbi, ellenem foganatosítandó HATÁROZATában -, így értelemszerű, hogy rendőri vezetőként igenis példát statuáló módon kell fellépni ellene és Bencze József országos rendőrfőkapitány ellen, mely egyben kiváló bűnmegelőzést és a további rendőri és politikusi bűncselekmények jelentős redukálását, visszaszorulását is sikeresen megvalósítja a rendőri állomány elkövetési hajlandóságát illetően. Ha a vezetők ellen az alkotmányos rend védelme és a hatályos törvények biztosítása érdekében a lehető legsúlyosabb törvényi megtorló intézkedéseket foganatosítják, akkor a rendőri állomány bűnözési hajlandósága és 2006 ősze óta az utcákra kivitt bűnözési statisztikái - keresztapáik és multimilliomos oligarcháik lefejezése láttán - azonnal látványosan megcsappannak, és a további bűnelkövetés - nevezett rendőri vezetők buzgalmával és célirányos tevékenységével szemben - radikálisan visszazuhan. Ha a Magyar Köztársaság miniszterelnöke - Gyurcsány Ferenc - és a legfőbb ügyész ezen rendőri vezetők ellen a leghatározottabb fellépéseket nem szorgalmazza, akkor a bűnöző állam kiszélesítését idézi elő, történelmi károkat okozva a Magyar Köztársaságnak, az ország teljes lakossága ellen fellépve és cselekedve.

Az Erzsébet hídnál való jelenlétem az alkotmányos rendet megdöntő szervezett bűnözői csoportok további bűncselekményeinek és ilyen irányú bűntetteinek felderítésére, rögzítésére, nyilvánosságra hozására és megakadályozására irányult. A Btk. 139.§(3) bekezdése deklarálja:

"Nem büntethető az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt, akinek önkéntes elállása következtében a bűncselekmény folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza."

Ez természetesen nem rám vonatkozik, hiszen én nem ezen szervezett bűnözői csoportoknak a rendőri vezetők részéről megvédett tagjaként, hanem éppen a bűnelkövetéstől és a szervezett bűnözés védelmében anyagi haszonszerzés végett egységfrontba tömörült gazdagok és multimilliomos rendőri bűnbandák további agresszív egységszándékú törvénytelenségeinek felderítésére és feltárására, valamint a további megnyomorítások és állam elleni bűntettek megelőzése érdekében jelentem meg az Erzsébet hídnál.

Célom a továbbiakban is az lesz, csak most már sokkal határozottabban, ami nemzetbiztonsági érdek (azaz fenti rendőri vezetők akaratával és egységszándékával szemben éppen a nemzetbiztonsági érdek érvényesítése szándékának felerősödését idézte elő), hogy a rendőri visszaélésekről, a rendőrség belső szerkezetéről és az azokból eredő bűnszervezeti, a bestiálisan brutális vadállati csordaszellemről, a hiánytalan létszámban megvalósuló bűnszervezeti bűnözésről mind több és több tényt hozzak napvilágra, szolgálva ezzel nevezett rendőri vezetőkkel szemben a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének helyreállítására és a rendőrbűnözéssel szembeni fellépés elérésére, a vezető bűnelkövetők és az utolsó, a legkisebb vétségeket elkövető rendőrbűnözőknek a törvény maximális büntetési tételeivel való megtorlására. Annak alapját, hogy a legkisebb rendőri elkövetőket is célom a törvényben biztosított legsúlyosabb tételű megtorló intézkedésekkel büntettetni, a rendőrségnek és többek között Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitánynak a fegyvertelen, védtelen és teljességgel kiszolgáltatott lakosság elleni fellépései szolgáltatták, amikkel a legkisebb és a nem létező vétségeket is a legsúlyosabb megtorló intézkedések kimondásával és folytatólagos elrendelésével rendelték megtorolni. Mivel Tóth Gábor és a rendőrség a legjelentéktelenebb vétségek esetében is, annak ellenére, hogy tudták, emiatt ártatlan emberek maradnak védelem nélkül, a maximális megtorlásokat rendelték el, így a rendőri elkövetőkkel szemben is a maximális megtorló intézkedéseket kell foganatosítani, mégpedig - üzenve Morvai Krisztina jövője felé is - mindenkit előrángatva az állami rejtekből, egyenként elítéltetve őket, kivétel nélkül valamennyit, aki csak 2006 ősze óta a mai napig és az elkövetkező időben akár a legkisebb szabálysértést vagy vétséget elkövette, elköveti vagy el fogja követni. Ahogyan ez a felvétel is, úgy számos egyéb olyan felvétel van, amely alapján egyszerű titkosszolgálati eszközökkel (itt pl. számítógépes hangazonosítással, melyet egy Windows alatt futó programmal is, nemhogy titkosszolgálati eszközökkel és hangazonosítással) biztosítani lehet a leplezett bűnelkövetők személyazonosságának megállapítását és a legsúlyosabb törvényi kitételek alkalmazásával történő elítéltetését.

 

Tóth Gábor Úrnak és tettestársainak miképpen nem akarózott eszükbe jutni, hogy a legegyszerűbb számítógépeken is futtatható programokkal kétségkívül azonosíthatóak azok a bűnelkövető bűnözői csoportok, akik ezeket és az ehhez hasonló bűntetteket - amikért a rendőröknek maximális szabadságvesztést kell kapniuk - elkövették? A legegyszerűbb hangazonosító programok elegendőek lettek volna ehhez, ráadásul a vizsgálandó rendőri kör is néhány főre korlátozódik, de más felvételek esetén is legfeljebb néhány százra, amiknek kötelességük magukat alávetniük, hiszen a bűnelkövetés már az azonosító számok levételével egységesen bizonyítottá vált. Azaz a vizsgálat alól egyik sem vonhatja ki magát, mert valamennyien elkövetők! Úgy lehetséges ezen egyszerű felderítői módszerek totális elrejtése is, hogy Bencze és Tóth Urak Gergényi Úr gyakorlatához hűen kivétel nélkül - mint az azonosító számok levétele és a rendőri állomány bűnszervezetként kitódulása esetében - agresszív, rosszindulatú, önhitt és aljas indokból/célból megvalósított egységszándékkal, hivatalos személyek részéről elkövetett bűnpártolókként, az alkotmányos rend megdöntését fegyveres szervezetek vezető tagjaiként szerepeltek és szerepelnek, valamint fognak leszerepelni a jövőben is. Amit pedig mondok, az történt, az történik és meg fog történni. Azért rejtette el ezeket a Napnál világosabb bűnüldözési módszereket Bencze Gábor országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány, mert céljuk az, hogy az állami bűnözés tagjait minden létező törvénytelen módszerekkel és bűnszervezeti egységfrontban támogassák, védelmezzék és a további bűnelkövetéseknek a lehető legteljesebb utat biztosítsák, a lehető legelrettentőbb, és a további bűnüldözői és nyomozó munkát ellehetetlenítve, elrettentő és anyagilag tönkre tevő módszerekkel feltartóztassák, megakadályozzák és tönkre tegyék. Minthogy a jogi szakzsargon kifejezésével élve "nem életszerű", hogy Bencze József és Tóth Gábor rendőr vezető elkövetők ezeket a legegyszerűbb nyomozási módszereket elfelejtették a teljes rendőri és ügyészi, valamint bírói állománnyal közösen, és ezért nem vetettek be hangazonosító programokat az elkövető állami bűnözők kézre kerítésére, így evidensen kimutatható, hogy a Magyar Köztársaság fegyveres bűnbandáinak védelme a fegyvertelen és védtelen, nem ritkán meztelenre vetkőztetett és a rendőrség épületében úgy megkínzott civil lakosság ellen szándékos volt, tudatos és rosszindulatú cselekedet, amiért az alkotmányos rend fegyveres erőkkel történő megdöntése miatt legfeljebb életfogytiglani szabadságvesztéssel büntetendők. Természetesen agresszív egységszándékukkal egyenlően a legsúlyosabb törvényi megtorlások foganatosításával, a büntetési tételek kiszabásakor a kimondandó tételek maximalizálásával.

Btk.:
Az alkotmányos rend elleni szervezkedés

139/A. § (1) Aki olyan szervezetet hoz létre, vagy vezet, amelynek az a célja, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig; aki ilyen szervezetben részt vesz, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Bencze József országos rendőrfőkapitány és Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány vezeti azt az ügyről ügyre, 2006 október 23-a óta az azonosítószámokkal a lakosság legszélesebb tömegei előtt is bizonyítást nyert bűnszervezetet, amelynek a neve "rendőrség". Valódi rendőrség - már ebből a feljelentésből is nyilvánvaló, ha nem az elkövetők vagy vérengző hajlamú pszichopaták olvassák  - nem létezik, és fenti személyek mindent elkövetnek azért, hogy ne is jöhessen létre valódi, a hatályos törvények betartását szolgáló rendőrség soha. Ez a szervezet már az azonosító számok kapcsán is bebizonyította, hogy a - törvényt idézve - "olyan szervezet", "amelynek az a célja, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal" és "ezzel fenyegetve megváltoztassa". Nemcsak ez a célja, de meg is tette azzal, hogy az alkotmányos rendet gyakorlatilag megsemmisítette, az alkotmányos rend további pusztításától és rombolásától pedig azóta sem állt el, hanem azt folytatólagos elkövetői hálózatban folyamatosan cselekszi, gyártja és indítványozza, kézről kézre adva ügyenként, a legkisebb eljáró csonttörő pszichopata rendőrbűnözőktől a verőrendőri pozíciókat is hírhedten kijárt legfelsőbb rendőri vezetőkig, ahogyan itt, Kecskeméten is ekként hírhedt mindenütt az előléptetésről előléptetésre bukdácsolt Fekete József verőrendőr alezredestől Kubicsek András kecskeméti rendőrkapitányig bezárólag szinte mindenki, aki magasabb rendőri beosztásba került. Mint azt Tóth Gábor Úr tudja, ezek a kinevezések éppen ugyanama egységszándékban agresszív és bűnöző patológiai szervezett bűnözői csordaméreg miatt valósultak meg, amit Ő Maga is védelmez és előidéz Bencze József országos rendőrfőkapitányig bezárólag, hogy esély sem legyen a legkisebb belső reformra és bűnözői hanyatlásra sem.

Én hittel vallom, hogy Önöket életfogytig tartó szabadságvesztésre kell zárni, és nem lehet valódi emberjogvédő sem a Morvai Krisztina, sem senki más, aki egyetlen kifolyt szemgolyó láttán, egyetlen meztelenül, a zuhanyzóban taposott és rúgott civil őrizetes ordításai hallatán nem ez a célja, ha Önökkel találkozik, vagy Önökkel bármi módon szót vált. Hiszen ha Önök életfogytiglani szabadságvesztésre kerülnek, akkor a Magyar Köztársaság állami bűnözési hatékonysága és elszántsága legalább egy ideig visszazuhan, kiváltképpen a rendőrbűnözés valami őrületes előre törésével és hihetetlen osztatlan jelenlétével és az Önök részéről folytatólagosan elkövetett ápolgatásával szemben. Önök és a magukfajták hátulról, gyáva módon, személyazonosságukat elrejtve támadnak szinte mindig, minden ügyben, mégpedig szó szerint gyilkos, bestiálisan gonosz és rosszindulatú szándékkal. Láthatják, hogy a mi fajtánk, az alsóbbrendűek ezzel is szemben állva, nyíltan, öltöny és nyakkendő nélkül - mert nem kell a romlottság bizonysága és éke, melynek célja a bűnözői jellem leplezése -, egyenesen fogalmazunk és tesszük a dolgunkat, amit az Isten Akarata szerint tehetünk. Az Isten Kegyelme szerint, Aki sosem a Magukfajták oldalára állt, sőt, Mózes óta éppen a Magukfajtára, akik szegényeken kérték számon a legkisebbet is, mindenükből kifosztva és mindenüktől megfosztva őket, halállal Fenyegette. Kérem, ne ágáljanak ez ellen, mert ha megteszik, a zsidó Tóra ellen kelnek fel, ugyanis az pontosan ugyanúgy Fogalmazza Meg a Magukfajta vezetők elleni ítéletet minden olyan esetben, amikor egyetlen szegény is - még ha valódi adósságot is kellene törlesztenie maguk felé, a multimilliomosok felé - kárt szenved azért, mert maguk multimilliomosok, a másik meg szegény, akinek adóssága is hiába halmozódik, mert az Isteni Ítélet a magukfajtára Súlyt Le. Az Ítélet pedig a zsidó Tóra szerint ez: ha Maga gazdagként a szegény adósságát úgy követeli, hogy annak utolsó fillérjét veszi el, a szegény pedig Istenhez kiált, akkor a Magafajta és a Tóth Gábor Ítélete Istentől ez:

H A L Á L .

Szokják csak a zsidó törvényeket, mert akik magukat védik, a mi szemünket pedig kilövik, csontjainkat összetörik, agyvizünket folyasztják, tüdőn lőnek minket, nem zsidók, hanem az Isteni Törvények szerint a Sátán Zsinagógája. A valódi zsidók és a Sátán Zsinagógája közötti egyik leglátványosabb különbség azon érhető tetten, miként viszonyulnak magukhoz és a magukfajtához, ilyen esetekben mindig és mindig a szegények oldalán állva, sosem a gazdag kizsákmányolók oldalára állva, akik ráadásul - túl a mózesi megtorló kitételeken - még mások védelmét is megakadályozandó módon lépnek fel, mint esetemben tették, teszik és tenni fogják. Mert a bűnözés tehetetlenségének törvénye a Magukfajtát csak lefelé húzhatja, mert a Magukfajtának már nincsen menekülésre lehetősége a bűnözés örvénye elől.

Ne játsszák meg az értetlent, hogy nem tudják, miért írom ezeket a szavakat egy fellebbezés és egy feljelentés "kiegészítéseként", mert Önök is tudják, hogy ennek az ügynek konkrét végkifejletei lesznek, amelyek legalább nagy vonalakban világosan láthatók, és ez az ügy sem marad meg egy egyszerű bűnszervezeti megtorlás szintjén, mert a célja az, hogy a Magukfajtát végigkergesse azon a lejtőn, amelyen a szlovák állam is saját bűnözői tehetetlenségében és sötétségében végignyargalt a Malina Hedvig ügy kapcsán, pedig evidens volt a bukásuk és fővesztésük. Amit most mondok, az is valóra válik, mert a saját törvényeit senki sem írhatja felül. Aki megszállottan mániákus bűnöző, ahogyan Maguk és a teljes állományuk, nem is tehet mást, mint végigzubog azon a lejtőn, amit Isten Igazságos és Jogos Ítéleteként a bűnözők tehetetlenségének törvénye szerint magukra Kimért.

Még az sem büntethető, aki az alkotmányos rend megdöntésére irányuló szervezetben e célból működött, de később annak folytatásától elállt. Akkor hogyan lehetne olyanokat büntetni, akik éppen az ilyen alkotmányos rendet erőszakosan, fegyveres erőkkel megdöntő bűnelkövetői csoportokkal békésen, fegyverek nélkül, páncélruhák, bankrablói maszkok és Ku-Klux klános rohamsisakok nélkül, teljességgel azonosítható módon jelennek meg, pusztán adatrögzítési céllal. Kire vadásznak Önök, Uraim? Mit képzelnek magukról, meddig mehetnek el az agresszív, nyíltan állam- és népellenes szervezett bűnözés terén egy olyan országban, ahol már szinte kizárólag csak saját maguk előtt játszhatják a tájékozatlant, az értetlent és az analfabétát?

139/A. § (2) Nem büntethető az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt, akinek önkéntes elállása következtében a szervezkedés folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza.

Tájékoztatásul közlöm továbbá, hogy több tanú jelentkezett nálam annak érdekében, hogy igazolják azt a tényt, hogy nem tüntetni jelentem meg az Erzsébet hídnál, és nem kiabáltam a helyszínen Gyurcsány-ellenes jelszavakat. Így érthető, hogy nem vettem részt felségsértő akcióban azzal, hogy olyan közterületen jelentem meg, amelyet Gyurcsány Ferenc azóta is saját milliárdos hatókörébe vonva igyekszik a Fidesszel közösen kisajátítottnak deklarálni, ahol csak bűnelkövetők maradhatnak, viszont olyanok, mint én, akik feltárják a bűnelkövetések módozatait és módszereit, éppen emiatt a közelébe sem mehetnek, ha pedig megteszik, az elrettentő büntetések állami maximalizálásával igyekeznek eltántorítani mindenkit attól, hogy a rendőrbűnözésről hang- vagy videofelvételt készítsenek!

Újfent megjegyezni kívánom, hogy a rendőrségi törvényben előírtakkal szemben a rendőrség csapaterőben akadályozta meg a helyszín elhagyását, ezzel lehetetlenné téve, hogy a helyszín elhagyására való felszólításnak bárki, aki a helyszínen tartózkodott, engedelmeskedhessen.

További vádpontom az intézkedő rendőrökkel és a hatósággal szemben, hogy panaszaim ellenére Tóth Gábor rendőrfőkapitányig bezárólag sem volt hajlandó még csak a leghalványabb figyelembe sem venni azt a körülményt, hogy - filmfelvételekkel tudom bizonyítani - azért vettek őrizetbe, mert arra a kérdésre, van-e nálam sajtóigazolvány, nemmel feleltem. Vagyis a rendőrség a törvény előtti egyenlőséget diszkriminatív módon, faji szempontok alapján ítélte meg, automatikusan alsóbbrendűnek és jogfosztandónak, valamint megtorlandónak deklarálva és látványosan ebbéli lefokozással és megalázással demonstrálva mindenkit, aki nem fizetett újságíró, aki nem milliomos sajtómunkás, aki nem pénzért lobbista valamelyik szervezett lobbi oldalán, hanem csak állampolgár. Őrizetbe vételemet megelőzően a rendőrség - a videofelvételek bizonyítják - többször felszólította a média képviselőit, hogy hagyják el a helyszínt. Ezt követően természetesen egyetlen újságíró és országos riporter sem hagyta el a helyszínt, de a rendőrség Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitányig a körbezárásunkat követően is szabad utat biztosított számukra, nem csak az eltávozásukat nem forszírozva, de még azt is elnézve, hogy az MTV riportere és operatőre mindenféle kábelekkel, átengedtetve a rendőri sorfal részéről, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél az úttestre vonult, és a járműforgalmat legalább egy sávban megakadályozva elkezdett előadást tartani úgy, hogy a minket körülzáró rendőri sorfalból a világon semmi ne látszódhasson. A rendőrség azért nem reagált azokra a tényközlésekre, amelyeket fellebbezéseimben és feljelentéseimben a törvény előtti egyenlőség látványosan drasztikus semmibe vételéről közzé tettem, mert a hatóság ezen megalázó és jogfosztó, diszkriminatív eljárására nem létezik semmiféle felmentő magyarázat, és a rendőrségi eljárás koncepciózus jellege, a törvény előtti egyenlőtlenség, az önkényesség és a protekcionizmus maradéktalanul bizonyított és nyilvánvaló, ami miatt a rendőröket az ügybe később belekeveredett nyomozókig bezárólag el kell marasztalni, a törvényekben előírt legsúlyosabb tételekkel sújtva. Azaz azért nem veszik figyelembe, hogy engem faji alsóbbrendűségem miatt vettek őrizetbe, mert akkor a rendőrség itt is bizonyítaná alkalmatlanságát és a vele szemben, valamint tetteinek feltárása érdekében foganatosított törvényes megjelenésemet kénytelen lenne elismerni.

Tóth Gábor ellenem, alsóbbrendű állampolgárral szemben, emberi méltóságomat sértő, a jogegyenlőséget semmibe vevő HATÁROZATában rögzíti, hogy "a rendőrnek a helyszínen - a rendelkezésre álló adatok birtokában - azonnali intézkedési kötelezettsége van". Ez esetben megkérdezem, hogy-hogy ezt kizárólag az alsóbbrendű, diszkriminált állampolgárokkal szemben foganatosították, akiket

b) ugyancsak diszkriminatív módon azért nem engedtek a helyszínről távozni, mert nem hivatalos sajtómágnások, hanem csak civil lakosok. Tóth Gábor Úr szerint nem ugyanazok a törvények és törvénytelenségek vonatkoznak az emberekre, ha rendőrökről, fizetett, azaz gazdag újságírókról, kontra civil lakosokról van szó? Hadd kérdezzem meg: Tóth Gábor Úr: miért vagyok én alsóbbrendű és súlyosabban, sőt, maximálisan büntethető állampolgár, miközben minden protekcióst és nagyon egyenlőt teljes bűnügyi fedezékben tart? Azért, mert nem vagyok olyan gazdag, mint egy sajtómunkás vagy egy rendőr? Azért, mert nekem velük ellentétben nincsen fizetésem, hanem szegény vagyok? Azért, mert velük és a Magafajtával ellentétben kenyér helyett is lisztes vizet vagyok kénytelen étkezni, mikrohullámú sütőben 9 percig sütve, mert kenyérre már nincsen pénzem? Mi tesz Tóth Úr szerint egy embert felsőbbrendűvé? Hadd válaszoljak a Fajtája és Tóth Gábor gyakorlatából kiindulva: az, ha politikus, az, ha rendőr, az, ha médiamilliomos és az, ha gazdag. Ez ellen nincsen törvény, ami alapján egy ember ellen eljárást lehetne indítani, sőt, ahogyan Tóth Úr teszi, ha a gazdag személy rendőri bűnöző, akkor még ki is kell nevezni, szavait pedig szentnek és sérthetetlennek deklarálni ország-világ csúfjára.

Tóth Úr! A rendőröket feljelentettem. A rendőrségen való fogvatartással kapcsolatban részletes panaszt tettem. Ennek ellenére olyanokat ír, miszerint:

"A Szolgálati Szabályzat 45. §-a (1)-(4) bekezdése szerint (...) Az azonos ügyben előállítottakat el kell különíteni."

Nem érdekli Önt az a tény, hogy ez nem történt meg? Nem-e a maximális büntetési tételeket kell kimondani a halmozottan bepanaszolt rendőrökre?

a) A furgonban összezártak mintegy hetedmagammal, azaz megszegték a Szolgálati Szabályzat 45.§-a (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakat. Ugye mivel rendőri elkövetőkről van szó, annál inkább a maximális büntetési tételeket fogja kiróni, hiszen össze nem mérhetően súlyos egy cselekmény, ha azt nem civilek, hanem rendőrök követik el! Vagy Maga szerint az, ha rendőr az elkövető, minden felelősségre vonástól automatikusan mentesít? Én is rendőrökkel dolgoztam, tudom, hogy a válasza: IGEN! A rendőrbűnözés Maga szerint nemhogy nem üldözendő, de még jutalmazni is kell azokat, akik törvénysértéseket követnek el. Sőt, aki nem törvénysértő és egységfrontban bűnöző, meg kell torolni!

b) A rendőrség udvarán ugyancsak együtt tartottak minket. A rendőri felügyelet jó tíz méterrel odébb volt, kivéve, amikor az udvarról valamennyien bementek az épületbe. Eközben mi mindvégig együtt voltunk. Azaz a rendőrök megszegték a Szolgálati Szabályzatot. Büntetési tételük - hozzám, diszkriminált, szegény emberjogvédőhöz hasonlóan - csakis a maximális lehet! CSAKIS A MAXIMUM!

Vagy eddigi törvénysértéseit újabbakkal akarja tetézni, és a rendőrök felelősségét nem fogja forszírozni sem? A válasz: IGEN!

c) A fogdában Kovács Géza tiszteletbeli MÖM-elnökkel zártak össze. Azaz alighanem megszegték a Szolgálati Szabályzatot. A rendőrök büntetési tételét a maximumban kell meghatározni. Mentség ez ellen nem létezik semmi!

Nem igaz, hogy a világon semmiféle jogszabálysértés és törvénysértés nem tudja Magukat, tóhistákat és benczistákat kirángatni abból a megszállott bűnpártolásból és a bűnözés korlátlan támogatásából és folytatólagos előidézéséből, amellyel csak és kizárólag minket üldöznek és marasztalnak el, de a rendőrség állományából minden bizonyíték és feljelentés ellenében senkin nem találnak még csak szeplőt sem! Hát azért ekkora pofátlanságot és diszkriminatív rendőrbűnözést!

Tóth Úr! Ön azt írja, hogy:

"Az előállító helyiségben történő elhelyezéskor, az előállított, elővezetett személyt fel kell világosítani az intézkedés várható időtartamáról."

Ez esetben újra

F E L J E L E N T É S S E L

élek ismeretlen tettesek ellen, minthogy a világon senki nem világosított fel arról - ahogyan Kovács Géza MÖM-elnököt sem (gyanítom és szinte bizonyos, hogy senki mást sem, akit aznap előállítottak) -, meddig lesz fogva tartás; Kovács Géza tiszteletbeli MÖM-elnök ott találgatta a zárkában, ahová összezártak minket, meddig tartanak minket bent, miközben én hangsúlyoztam, hogy írjanak elő akármit a jogszabályok, az a rendőrség esetében semmit nem jelent, mert gyakran egyáltalán nem érdekli őket, és a politikai utasítástól függ a világon minden. Nyugtalankodott, mert Neki sem volt halvány fogalma sem arról, meddig lesz őrizetben, ugyanis nem mondta el Neki sem a világon senki, amit természetesnek is vett, hiszen a rendőrségről van szó. Kalkulációit csak a hatályos jogszabályokhoz tudta igazítani, mert rendőr nem volt, aki bármilyen felvilágosítást tett volna ez irányban.

Ezért a rendőri eljárás ellen, a Szolgálati Szabályzat ismételt, halmozott megsértéséért

P A N A S S Z A L    É  L E K .

Meg ne vessen senki azért, hogy ezt újra leírom, hiszen szemmel láthatóan ha 1000 oldalon gépelem le, akkor sem hajlandó felfogni és intézkedni senki rendőrökkel szemben, csak ha előzetesen sikerült megállapítania, hogy az illető nem rendőr, mert abban az esetben nem vonatkoznak rá a rendőri állomány teljes egészét végérvényesen lesújtó állati csordaméreg és csordaösztön minden törvényt és hatályos rendelkezést felülíró állati törvényei és feltétlen reflexű ösztönparancsolatai.

Hát nehogy azt higgye már, Tóth Úr, hogy megnyugszom addig, amíg valamennyi törvénysértő rendőrrel szemben nem értem el a maximális büntetés kimondását, miközben Maga mindenkit, aki nem rendőr, maximális megtorlásokkal sújtat teljes politikai egységszándékban a teve nagyságú elkövetők erdejével!

A számunkra átadott A/4-es lapon az állt, hogy a fogvatartás körülményeit illetően panaszt stb. tehetek. Ezzel kapcsolatban a korábbi fellebbezésemben és feljelentésemben megfogalmaztam, hogy az intézkedő rendőr gúnyolódva, fülig érő szájjal tagadta meg még azt is, hogy panaszomat szóban vagy írásban megtegyem. Mind a papír kapcsán, mind a tollat illetően gúnyolódott, olyanokat mondogatva, hogy ott volt a tollam, használjam azt, hova tettem? Amikor közöltem, hogy lefoglalták a leltárnál, akkor azt mondta, akkor szerezzek, ahonnan akarok, mert ő honnan adjon, talán a hajából, vagy írjak, amivel akarok. A papírt illetően ugyancsak így járt el: ott van előttem a leltári papír, ott van az A/4-es lap, írjak arra, mert ő nem ad. Aztán rám zárta az ajtót és távozott. Kovács Géza MÖM-elnököt ezt követően zárták össze velem a jéghideg és valami félelmetesen piszkos cellába, ahol az ember ruhája fekete lett, ha csak érintkezett a faággyal, de panaszt egészen a rendőrségi vizsgáló elé történő vezetésemig nem tehettem semmiféle módon, mert az intézkedő rendőr eldöntötte, hogy nem érdekli még az átadott, A/4-es lapon nyomtatott jogszabály sem, hiszen mögötte áll az egész bűnöző rendszer, amelyik úgyis megvédi valamennyiüket, ahogyan ez Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány esetében íme, kalkulációimat pontosan követve megvalósult. A csapatszellem hiánytalan, a rendőrök a legfelsőbb szintről kijelentve maguk a tökéletesség, na de ezek a civilek, ezeket aztán a maximális büntetési tételekkel kell sújtani. Amire meg Tóth Gábor nem tud válaszolni, arról meg úgy tesz, mintha sosem olvasta volna.

Egyéb panaszaimat ugyancsak részletesen leírtam a levélben eljuttatott feljelentésemben, mind ami a keresztyénséggel szemben, a rendőrségen tanúsított diszkriminációt és megalázó viselkedést, a Jézus Krisztussal szembeni gyűlöletkeltő és megvető megjegyzéseket, mind ami az oknyomozói mivoltom miatt kelt, ugyancsak teljes egységszándékban megvalósított gúnyolódást, megvetést és rosszindulatú megjegyzéseket illeti. Ugyanis - Tóth Úr számára, aki régi rendőr, nem meglepő, mert lehetetlen, hogy meglepő legyen - a rendőrök nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy ők egyértelműen gyáva, kisszerű, piti, gátlástalanul szolgalelkű bűnelkövetőkként egy keresztyént állítanak elő, akinek a kamera mellett Újszövetség kerül elő a hátizsákjából a kutatás közben, ráadásul olyan korrupciós ügyek és nemzetközi gyilkossági ügyek utáni nyomozásokon dolgozik, amiktől egy Magukfajta rendőri kompánia hiánytalan egységességgel nem csak a lehető legmesszebbre szalad, de a kollektív emberölésekben minden olyan alkalommal is részt vesz, amikor a meggyilkolandó, likvidálandó személy rendőr. Mert az állati csordaösztön - drága Tóth Úr, ismerős gondolatok ezek is - csak addig ismeri el a rendőrt rendőrnek, amíg azzal szemben annak éledező becsülete miatt nem születik politikai összefogás a tönkre tételére, a lejáratására vagy a meggyilkolására. Ez a Magafajta, drága Tóth Úr, amelyikkel éppen az ilyen bűnözési egységagresszív őrület miatt fordultam szembe annak idején, megelégelve, hogy a Magafajta állandóan ártatlanokat próbál börtönbe juttatni, ha egy morzsányi kegyet remélhet ezáltal a mocskos vezetőitől, akiket hol Gergényi Péternek, hol Tóth Gábornak, hol Bencze Józsefnek hívnak, pedig mindig ugyanaz a bűnöző, mozdulatlan arc áll a testület élén. A keresztyénség törvénye szerint ennek pedig neve az ördög, illetve az antikrisztus, amit olyan pillanatok alatt bizonyítottak is a rendőrök csapatszellemben, hiánytalan létszámban, amint kellemetlenségükre megtalálták a hátizsákomban a Jézus Krisztus Evangéliumát.

Már csak ezen okból is nemhogy nekem kellene fizetni pénzbüntetést, ha pedig nem teszem meg, kényszermunkára vagy szabadságvesztésre vettetni - mert a Sátán a keresztyéneket veti tömlöcbe, akik másokért viselnek üldöztetést a gonosz munkáival szemben -, de nekem kellene kártérítést fizetniük, tudniillik nemcsak azoknak jár ki a védelem, akik zsidóknak vallják magukat, de a keresztyéneknek is! Ugyanis a keresztyének nem alsóbbrendűek, akiket viszont büntetlenül lehet gyalázni és káromolni a Jézus Krisztus Nevével együtt úgy, hogy a világsajtó nem kapja fel a dolgot, Tóth Gábor rendőrfőkapitány pedig még a panaszt tevő ellen liheg megtorlásért. Nemcsak antiszemiták léteznek, drága főkapitány úr, hanem antikrisztusok is, amilyenek a rendőrök voltak, kivétel nélkül mindannyian 2006 október 23-ától kezdve az Erzsébet híd kapcsán kelt fogva tartásomig bezárólag, valamint az Ön Személyét illetően, Aki még csak a fáradtságot sem vette, hogy a rendőrök antikrisztusi és keresztyénellenes diszkriminációja miatt azonnali szankciókért ugorjon, ahogyan az antiszemitizmus puszta gyanúja esetén is azonnal megteszi, világgá kiabálva a média főműsoridejében. Tisztelt Tóth Úr, a keresztyéngyűlölők és antikrisztusok törvénytelen és diszkriminatív képviselője, a vallási üldözés jeles támogatója, ideje lesz bevezetni a köznyelvbe az antiszemita kifejezés mellett az antikrisztus jelzőjét is, és a legsúlyosabb megtorló intézkedésekkel honorálni azokat a gonosztevőket, akik bűncselekményeik és bűnöző életmódjuk Istentől Díjazott mellék-, vagy inkább főbüntetésükként a Jézus Krisztus Evangéliumát és az Istent veszik szájukra megvető és gúnyolódó módon a kisebbségben lévő keresztyének gyalázásával egyben azért, mert az erkölcs láttán bűnözőkként és disznókként nem tudnak kínjukban mást tenni, mint még nagyobb sötétségbe menekülnek.

A HATÁROZAT annak ellenére, hogy a kezem hátra volt bilincselve, további, a teljes vizsgálat hasznavehetetlen és szélsőségesen törvénytelen voltát BIZONYÍTVA kimondja:

"Megállapítást nyert, hogy Molnár F. Árpádot - a többi előállított személyhez hasonlóan - előre bilincselt kézzel kísérték és őrizték."

Aztán, Tóth Uram, megmondaná, hogy ezt miből sikerült megállapítani azt követően, hogy az üldözésemre elköltöttek csak ebben az ügyben és csak eddig legalább egy-két millió forintot? Ugyanis a világon senki nem volt, akit előre bilincselt kézzel állítottak volna elő. Csak a rabomobilba, ahová kb. nyolcunkat sűrítettek be - ketten majd kihányták a belüket is emiatt -, kivétel nélkül valamennyien hátra bilincselt kézzel kerültek! Többeket szíjjal kötöztek meg, amikből utóbb persze kiszabadultak, hiszen az magától is könnyedén elengedi a fogva tartottakat, de legalább - a bilinccsel szemben - könnyebben idéz elő vágott sérülést, és könnyebben elszorítja a vér szabad áramlását is további sérüléseket kockáztatva, nem beszélve arról, hogy akár az ütőeret is elvághatja. Ami pedig engem illet, az utolsó voltam, akiről levették a pofátlanul szoros acélbilincset, ami a rendőrség udvarán is hosszú ideig rajtam maradt. Aztán, Tóth Uram, a többi megállapításaival mit kezdjek, hogy ennyi idő, pénz és kíméletlenül, amiolyan lendvaisan koncepciózus "vizsgálat" után, ahol a bűnösségünket - mint azt bűnöző HATÁROZATa bizonyítja - már előre elkészítették, és tovább magukat már a világon semmi nem érdekelte, ilyen határozott és karakán módon képesek megállapítani ilyen hülyeségeket, hogy mindenkit előre bilincselt kézzel állítottak elő, mikor kivétel nélkül mindenkinek hátra bilincselték a kezét! Egyáltalán mely az a pont, ami alapján bármi hitelt lehet adni a további szervezett akcióiknak? Hol az a hatósági és rendőri tanú, akinek egyetlen szavára adni lehet? S minthogy ilyen nincs, elolvasva a HATÁROZATot, melyik törvényes szerv az - legyen szó a rendőrségről, az ügyészségről, az RSZVSZ-ről, az NBH-ról, a belügyminiszterről, az igazságügyminiszterről, a miniszterelnökről, kormányról és ellenzékről, Lendvai Ildikóról vagy Rogán Antalról -, aki nem indít azonnali vizsgálatot Önök ellen már eleve azzal a céllal, hogy ezeket a tetteket megtorló és felszámoló célzattal lépjen fel. Hogyan kellene itt Lendvai Ildikónak - ha ismerné a törvény és a becsület életélményeit - óbégatni a nemhogy félkótya, de teljesen kótya és eszement rendőrség hallatlanul borzalmas kuplerája láttán, amit a Maga és Bencze József vezetése alatt ilyen látványosan mélyre süllyesztettek. Én pedig megígérhetem Önöknek és a Lendvai Ildikónak, hogy kezeskedem arról, hogy történelmet írjon minden együttesen, egymást bátorítva elkövetett bűncselekményük, amiket ilyen takaros felállásban és rendezettséggel elkövettek és elkövetnek a jövőben, mindig ilyen irdatlan egységszándékba rendeződve, ahol a bűnök végeláthatatlan lajstromát együttesen a lakosságra kiabálják Dávid Ibolyával közösen bezárólag.

Tóth Gábor Úr! HATÁROZATában a következőket rögzítette, még az előző HATÁROZAT valós megállapítását is cáfolva, mely helyesen tartalmazta, mettől meddig voltam őrizetben: miután szépen elmagyarázza, hogy engem törvényesen lehetett 4 órát túlmenően fogságban tartani, előkészítve a következő abszurditást, kijelenti:

"Megállapítható, hogy nevezett előállítása 2007. október 26-án 09.05 órától 15.30-ig tartott, így az a törvényben meghatározott időintervallumot nem lépte túl."

Most már csak az a kérdés, hogy egyáltalán miről beszél, amikor azt írja, hogy a Ferenciek terén - ahol nem is jártam - miket követtem el, hogyan álltam ellen a rendőri intézkedésnek azon a helyen, ahol nem jártam, és hogyan vehettek őrizetbe 9 óra 5 perckor, amikor délben történt az őrizetbe vétel, hogyan bilincselhették előre a kezem szabályosan és szakszerűen, mikor hátra bilincselték, és órákig rajtam hagyták, és hogyan vizsgálhatták meg az általam átadott videofelvételeket, ha még azt sem vették rajta észre, hogy nem a Ferenciek terén tartózkodtam, hanem körbezártak minket az Erzsébet híd pesti hídfőjénél, hogy ne tudjuk elhagyni a helyszínt. Mindezt a sok sületlenséget közpénzből, egy 50 ezer forintos tönkre tétel érdekében a vizsgálattal milliókat elpocsékolva a mi közpénzünkből, ráadásul a mi pénzünkből finanszírozott fizetésekkel?

Az Önök hadjáratának egyetlen értelmes folyománya, hogy feltárja a rendőri bűnözést annak abszolút hanyag és slendrián ügykezelési rendjével együtt, ahol az állampolgári jogok, a józan ész, a hatályos törvények és a tények a világon semmit nem számítanak és gyakorlatilag semmilyen formában nem léteznek. Én kijelentettem, hogy az Önök bűnözésének rögzítésére jelentem meg az Erzsébet hídnál október 26-án. Ha nem rendőr olvassa ezt a feljelentést, akkor kétségkívül megállapítja, hogy küldetésemet már most ragyogóan teljesítettem, ez a levél is igazi kordokumentum, és még semmi ahhoz képest, amik ezután következnek.

Kérem, hogy jelen

F E L L E B B E Z É S E M E T

és

F E L J E L E N T É S E M E T

faji hovatartozásomtól (mert nem zsidó, csak keresztyén, továbbá nem multimilliomos politikus, gazdag újságíró vagy brutális pszichopata rendőr vagyok, hanem civil jogvédő és oknyomozó), továbbá vagyoni (minthogy nem vagyok milliomos) és nem rendőri állományú helyzetemből adódó faji alsóbbrendűségemtől függetlenül és alsóbbrendűségem ellenére kivizsgálják, és a törvényben rögzített határidőn belül részemre értesítéseket küldjenek.

Molnár F. Árpád
azoknezo@citromail.hu

 
Előző cikk:
2007-12-29. -
Tudja-e Ön: a Lisszaboni Szerződés megfosztotta Önt magyar állampolgári jogaitól és egy gyarmati ország alsóbbrendű polgárává tette?
/FÚSZ-NIM/
Részlet: ...Magyarország az Európai Unió diktatórikus-integrációs folyamatának részévé vált. (...) ...Önök a magyar állampolgárokat megfosztották magyar állampolgársági jogaitól... (...) ...ez egyúttal a jelen fennálló alkotmányos rend erőszakos megdöntését is jelenti...
Lap teteje Következő cikk:
2008-01-04. -
Kitilthatók-e a más nemzetiségűek Magyarországról : A patriotizmus a keresztyénség szellemével
/Molnár F. Árpád/
Részlet: ...az igazság egy, és azt nem lehet másként szemlélni, csak minden fellelhető tényező figyelembe vételével. (...) Ez statisztikailag azt jelenti, hogy a csekély segítőkészség valószínűsége gyakran legfeljebb a lakosság 1%-ára terjed ki...
   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu