Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, mp3-as, letölthető hírekkel!
!ÍRJON A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBA!
 

 

   

Kitilthatók-e a más nemzetiségűek Magyarországról : A patriotizmus a keresztyénség szellemével
 

2008-01-04.
Molnár F. Árpád

A globalizáció szükségszerű és visszafordíthatatlan előre törésével a népek vándorlása Magyarország felé - ahogyan a világ csaknem valamennyi állama irányába - a népek vándorlása, relatív cserélődése jól láthatóan tetten érhető. A Föld államaiban mindenütt akadnak sokan, akik - persze mindig csak a saját nemzetük szemszögét tekintve - szeretnék megtiltani, hogy más népek szeretett országukban földet, ingatlant vásárolhassanak, illetve letelepedhessenek. A nacionalisták célja az, hogy a más népek letelepedésének megakadályozásával megakadályozzák az etnikai bevándorlásokat politikai, nemzetbiztonsági, nacionalista, mások kimondottan fasiszta okokból. Ha - teszem azt - a románok Magyarországon történő földvásárlását, ingatlanvásárlását, letelepedését megakadályoznánk, és eltiltanánk őket ettől, akkor azonnali természetességgel feljogosítanánk arra mindenféle más nemzetet is, hogy kitiltsák a magyarokat - pontosan ugyanazon az alapon - a saját országukból.

Magyarok letelepednek az USÁ-ban, ahol úgy hívják jelentős csoportjaikat, hogy a "magyar maffia". Ha amerikaiak lennénk, akkor az volna a meglepő, ha a magyar maffia hírére nem követelnénk a magyarok azonnali és végleges kitiltását az USÁ-ból amerikaiakként, mint alsóbbrendű, sehonnani, kártékony fajt.

Ausztria határában pl. ki van írva: "Ne lopjatok magyarok!", mert az osztrákok úgy látják, hogy a magyarok lopósak, ahogyan a magyarok úgy látják, hogy a románok lopósak. A magyar azt mondja a románra: csóró koldusnép. Az osztrák is ezt mondja a magyarra, és tüntet - mint Magyarországon a multimilliomos pilóták, akik rendszeresen tök részegen ülnek a repülőre - saját fizetése további megemeléséért. Mindenki, aki ateista szellemű, legyen bármilyen jólétben és bőségben, szüntelen a saját vélt jogait követeli, mégpedig mindig mások bűnösségének és alsóbbrendűségének hangoztatásával. Magyarokként mindeközben nem vesszük észre, hogy amivel pl. a románokat vádoljuk, ugyanazokkal a vádakkal élnek ellenünk az osztrákok és a németek is. Minden, ami gonosz, csupán látószög és látótér kérdése, pedig az igazság egy, és azt nem lehet másként szemlélni, csak minden fellelhető tényező figyelembe vételével. Amíg az emberben nem vesz lakozást a keresztyén lelkület, addig sokan nem jutnak el arra a pontra, hogy egy kérdést sosem lehet ateista attitűddel megközelítve szüntelen úgy vizsgálni, hogy mi a hiba másokban, és hej, de mennyire is sok jogom van nekem, amit mások nem akarnak tolerálni, és megadni nekem, az én hasznomra, akinek viszont olyan borzasztóan igaza van.

Mondok hirtelen három példát:

1. A gazdagok úgy érzik és azt is teszik, hogy mindenki alsóbbrendű, akinek kevés pénze van. Ez alól a szabály alól ritkán akadnak kivételek, Zákeusból pedig egyet sem ismertem soha. A gazdagok azt mondják: az én vagyonom, az én pénzemből, az én tehetségemmel, hej, de csodás is vagyok én, de bezzeg mások, fuj, még érinteni is veszedelem őket! Fúj, román koldusok, az ő hibájuk! Fuj, cigányok, fuj, fekete afrikaiak, mert aztán a bőrszín, az aztán fontos, a belső érték szerint vizsgálódni fölösleges. Az ateista - evangéliumi definíció szerint "Krisztustagadó", egyenlő "antikrisztusi" - gazdagok felsőbbrendűségi tévképzeteiknek oka az ateista gőg és az ateista szellemmel együtt járó intolerancia.

2. Másik példa: 2007 október 23-án kiálltam stoppolni Budapest felé, hogy a várható rendőrbűnözésről fényképeket, hangfelvételeket stb. készítsek saját költségen, és azt kitegyem az Internetre, hogy nehezebb legyen eltussolni. Ha stoppoltam - nyomozni is bel- és külföldre egyaránt - szinte kizárólag így jártam; mindig felvettek korábban; hosszú évekre visszamenőleg panaszom nem lehet e téren. Sok multimilliomosból mindig akad egy-egy, aki megáll az út szélén, és legalább ennyit megtesz másokért is, hiszen kockázatot gyakorlatilag semmit nem kell vállalnia. Hol van ettől a tényleges áldozatvállalás és kockázatközösség! A statisztikai arányok persze így is katasztrofálisak a segítőkészséget és a jóindulatot illetően, hiszen 50-100 vagy 500 autó közül ha megáll egy. A többi sofőr gyakran minőségileg alacsonyabb rendű. Ez statisztikailag azt jelenti, hogy a csekély segítőkészség valószínűsége gyakran legfeljebb a lakosság 1%-ára terjed ki, nem beszélve arról, hogy ezen 1%-on belül is vannak sokan, akik elsősorban nem segíteni szeretnének, hanem unatkoznak és beszélgetni akarnak, vagy álmosak, és félnek attól, hogy elalszanak, avagy szeretnék megmutatni, mit tud az autójuk, illetve célzatosan ismerkednek. Sokan vannak értékes személyek is, akik megállnak, és számos értékes kapcsolat jön létre, ami mind az országnak, mind a világnak hasznos. Hát ez a maradék, a maradék 1% körüli hatékonyság. Mindig megálltak tehát, de 2007 október 23-án senki. Láthattam, ahogyan az autókban a magyarkodók ott húztak el a milliós autójukkal, azt a semmire való, rendszerről rendszerre, a teljes magyar történelem során ártatlanok vérében mosott nemzeti trikolórt aggatva a szélvédő elé, egy rongyot, aminek annál kevesebb lett a becse, hogy tetten érhető pozitív lelki tartalom semmi nem társult mellé, és a testvériség érzése és a felebaráti szeretet semmi volt ahhoz, hogy egy feltehetően a budapesti ünnepségekre készülő magyart felvegyenek a jeges szélben, az út széléről. Újmagyaroknak megvoltak a millióik, megvoltak az autójaik, a házaik, s minthogy szeretetről tanúbizonyságot nem tett egy sem közülük, maradt hát a következtetésem: bizonyára nem a szeretet és az együvé tartozás, hanem Gyurcsány Ferenc és bandájának gyűlölete hajtotta őket, hogy Budapestig meg sem álltak. Ezzel szemben emlékszem arra a napra, amikor Romániában Ceausescu elmenekült. Az emberek kitódultak az utcákra, nevettek, táncoltak, vadidegenek ölelgették egymást országszerte, spontán, előre tervezés nélkül mindenki. Hát ez hazaszeretet és hazaszeretet, testvériség és testvériség élménye között a különbség. Ilyen volt az ő ünnepük, és ennyi maradt nekünk.

3. Harmadik példa: Tegnap kerékpárral mentem a városba, minthogy pénzem a sok éves állami üldözések miatt és azért, mert hacsak tehetem, nem fogadok el pénzt semmilyen tevékenységért, nincsen nemhogy autóra, de még egy buszjegyre való sem. Sokan tudják, hogy egyáltalán nem fűtök, és mióta a kenyér árát Gyurcsány Ferenc 169 forintra emelte, azóta lisztet étkezem vízzel keverve, sózva, azt mikrohullámú sütőben 10 percig forgatva, mert annak ára "csupán" 100 forint kilónként. Ezen kívül ritkán étkezek bármi mást. Minthogy a kerékpárúton hatalmas volt a hó, és nem lehetett közlekedni, az autóúton mentem. Hatalmas hely volt az autós család számára, hogy elférjen mellettem, de minthogy ateista szellemű családról volt szó, ezért nem találták elég nagynak a helyet. Több hely kellett nekik. Elkezdtek dudálni és mutogatni, mert az ateista gőg és felsőbbrendűségi kényszerképzet nem látott el még addig sem, hogy nem jókedvemből kerékpározok az úttesten, hanem mert a kerékpárút járhatatlan. Ha ezt tudatosítják velük, megmondom, mi lett volna a válasz: akkor tolja a kerékpárt a hóban, és úgy gyalogoljon 5 kilométert. A milliomosok gőgje és saját csupán vélt jogaik kiterjesztésével egyszerre vakultak meg arra, hogy nekik - ahogyan Krisztus Tanítja - toleranciát kell tanúsítaniuk mások iránt, milliomosként egyetlen szegényebbre nem vethetnek követ, és az ateista gőg még arra is megvakította őket, hogy talán tekintsék meg, hogyan néz ki az a kerékpárút, mielőtt elkezdenék követelni az Isten Előtt semmiféle formában nem létező jogaikat.

Akik úgy gondolják, hogy a nemzeti alapú kitiltásnak helye lehet, gondolom, azt is megértik, hogy ez azonos azzal, hogy többet a magyarok sem költözhetnek idegen országokba soha, és nem vásárolhatnak sem földet, sem ingatlant más államokban, hiszen nem felsőbbrendűek pl. a románokhoz képest azért, ha átlagosan jobban szeretnek dolgozni, és azért, mert gazdagabbak, és nem felsőbbrendűek a magyarok pl. a németekhez képest azért, mert nem becsületük, hanem az államnak való szolgálatuk és bólogatásuk miatt szegényebbek, továbbá - sok egyéb mellett - kevésbé képesek egységbe rendeződni saját látszólagos érdekeik biztosításáért. Ugyanígy érthetővé válik, hogy olyan nemzeti vagy titkosszolgálati hűségű személyek kitiltásáról szóló döntés, amellyel a vérmes Tom Lantos kitiltatna az USÁ-ból minden magyarság kedvelő magyart (nacionalistát), nem támadható döntés onnantól kezdve, hogy ahogyan itteni társaik, úgy ő is ugyanazzal a joggal hivatkozhat arra, hogy már elnézést, de aki a magyar nép faji érdekeit előtérbe helyezi, preferálja, annak az USÁ-ban - nemzetbiztonsági okokból - következetesen nem lehet semmi helye, hiszen minden egyes ilyen személy veszélyezteti az Egyesült Államok integritását, területi autonómiáját, letelepedésével vagy ottani szervezkedésével az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeit, tehát az amerikai népet. Ha magyar érzelmekről beszélünk, ne feledjük el, hogy léteznek szlovák, szerb, német és amerikai nemzeti érzelmek is (amelyek a keresztyénségben már teljességgel haszontalanok, minthogy Jézus Eltörölte a nacionalizmus minden formáját), és ezeket ott ugyanúgy szeretnék kihasználni és érvényre juttatni a Föld többi népével szemben, ahogyan a magyarok vágynak erre (pl. azok, akik nem keresztyén centricitásúak).

Most egy lehetetlen, ezért csupán virtuális levezetés következik, ami sosem valósulhat meg, és nem is lenne semmilyen ízében sem keresztyéni:

A föld- és ingatlanvásárlást, valamint a letelepedést - azok szemszögéből, akik nemzeti alapon más népek kirekesztése mellett voksolnak - lehetne akként szabályozni, hogy akinek kimutatható nacionalista kötődése van a saját nemzetéhez - akár érzelmileg, akár nemzetbiztonsági szinten -, annak esetében tekintettel a vizsgált személy ügynökösödési valószínűségére, az a nemzetbiztonsági kockázat miatt soha az életben ne vásárolhasson telket, ingatlant más földön, továbbá ne telepedhessen le soha más földön, ami nem a saját nemzetéhez tartozik. Egyszerűen azért, amiért a magyarok elutasítják a románok, a szerbek, az éhező afrikaiak, a vagyonos németek stb. magyarországi letelepedését, a keresztyénség következményeivel abszolút ellentétben cselekedve.

Honnan tudhatjuk egy föld- vagy ingatlanvásárló, illetve letelepedni óhajtó személy nacionális kötődéseit vagy ügynöki mivoltát?

Az egyes személyek hátterét játszi könnyedséggel megállapítja még a legpuruttyább nemzetbiztonsági szolgálat is, mert

1. akkora a globalizáció okozta átjárás a Föld államainak elitje között, továbbá

2. olyan egyszerűen lehallgathatók és beszerezhetők az egyes személyek előéletéről és hátteréről szóló adatok az államok Echelonjai által.

Minthogy azonban a nemzetbiztonsági szolgálatok az egész bolygón, annak valamennyi államában bűnözőkből, politikusi karrierista gazemberekből állnak, így ez az ellenőrzési forma, metódus megvalósíthatatlan, hiszen a bűnözés miatt minden kérdés eldöntése politikai döntéssé vált és válik a hátralevő jövőben is mindvégig. Aki ennél többet szeretne, az hiú ábrándokat kerget, mert az Emberi Faj genetikai háttere és szükségszerű útja lehetetlenné teszi a demokrácia létrejöttét és a Faj szabadságának felvirágzását.

Aki demokráciáról akar beszélni - akár a jelen, akár a jövő vonatkozásában -, illúziókat, a valóságtól távol lévő irreális és irracionális vágyálmokat kerget. A Föld bolygón soha, sehol nem volt és nem is lehet demokrácia. A technológiai hiperbola pedig bizonyossá teszi a Föld népeinek rabszolgasorba taszítását és a végső totális diktatúrát, amelyből nem létezik kiút, csak ha az Emberi Faj felülről, azaz kívülről kap segítséget.

Persze aki Tudja, hogy a Jézus Krisztus Létezik, az azt is tudja, hogy eljön a segítség: de csak nagyon kevesek védelmére.

Molnár F. Árpád
azoknezo@citromail.hu

 
Előző cikk:
2008-01-01. -
Feljelentés Tóth Gábor és Bencze József ellen - Előkészítő kordokumentum az állampolitikai szervezett bűnözésről
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Hogy mégis ügyről ügyre a bűnözők hoznak ítéleteket hamis vádakkal megtűzdelve az ártatlanok ellen, azt bizonyítja, hogy Önök fegyveres erőkkel, bűnszervezetként döntötték meg a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, és ezért maximum életfogytiglani szabadságvesztéssel kell bűnhődniük.
Lap teteje Következő cikk:
2008-01-05. -
Az elhagyottak, és akikből még lehet valaki
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tudnak arról - mindenki a megfelelő mélységig, amíg a katonai és állami titkosszolgálatok összezárnak -, hol élnek, s hogyan hullanak el a legjobbak, ami ellen nem tesznek semmit, hiszen félnek. Gyávák és kicsik. Szürkék és tehetségtelenek.
   
 

web counter
web counter

(Molnár F. Árpád honlapja)
Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu