Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

Patkányirtás2009-04-25.
Soós József (Kárpáti Magyar)

A HÍRHÁTTÉR Multimédia minden tagja arra tette fel az életét, hogy Isten szolgálatában állva, az Emberiség érdekeit képviselve harcoljon a HÁTTÉRHATALOM ellen! A Teremtő kegyelméből, Jézus Urunk ereje által!

Egy magánjellegű telefonbeszélgetés, mely Molnár F. Árpád úr és én közöttem jött létre a napokban, adta az ötletet ehhez a műhöz, amit most írok a tisztelt Nézőknek, Hallgatóknak és Olvasóknak!

 


Az állampatkány az Élet Vize nélkül kiszáradt, kártevő faj. Az állampatkány, mind egy kupacba - mivel értelme nincsen, csak saját pillanatnyi fennmaradását szolgáló patkányösztönei -, a farkánál gabalyodik a többibe, hogy egy pártot, a PÁRT-ot alkossa. Az Emberiség összes baja ennek a Sátán vezette, háttérhatalmi PÁRT-sötétségnek az eredménye, és a Jelenések Könyvével párhuzamosan, előre Kijelentett, szörnyű, rettenetes, iszonyatos, rémülettel, félelemmel és rettegéssel, valamint többek között ehhez kapcsolt gyűlölettel betöltekező végzete.
(Molnár F. Árpád)

A PATKÁNYOK alatt azokat a HÁTTÉRHATALMI személyeket értjük, akik BESZERVEZETTEK, és TUDATÁBAN VANNAK AZ ECHELON-elmeirányító rendszer működésének. Azok a személyek, akiket a NAGY BABILONI Háttérhatalom kijelölt a VILÁG és az adott ORSZÁGOK irányítására, mind tudatában vannak e a szörnyűséges fegyver létezésének. Itt különösképpen ki kell emelnünk, hogy az ÖSSZES FONTOSABB MÉDIUM és SAJTÓ, illetve azok munkatársai, vezetői mind be vannak szervezve, vagyis EMBERISÉG-ELLENES BŰNÖZŐK, JÚDÁSFAJBA TARTOZÓ FÉRGEK! PATKÁNYOK ezek mind az utolsó szálig, de mi MEGKEZDTÜK AZ IRTÁSUKAT, mert sem az ISTENNEK, sem az EMBERISÉGNEK nincs szüksége hasztalan, kártékony élősködőkre!

Vegyétek azt észre, hogy ezek mind ellenetek vannak! MEGTÉVESZTENEK, becsapnak benneteket. PÁRTOKBA tömörülnek, de tulajdonképpen ugyanazt a mocskos tevékenységet folytatják, és a végső cél ugyanaz mindegyiknél.

Olyanok ezek, mint a HÉTFEJŰ SÁRKÁNY, több arcát (PÁRT-arcát) mutatja, de tulajdonképpen ugyanaz mind az utolsó szálig!

A HÁTTÉRHATALOM irányítja az összes pártot, és erre azért van szükség, hogy megtévesszék vele az embereket, és a "választás lehetőségének illúzióját biztosítsák". DE EGYPÁRTRENDSZER VAN, ez a PÁRT pedig a NAGY BABILONI HÁTTÉRHATALMI PÁRT. Mely mindig más arcát, és arculatát mutatja azért, hogy az embereket félrevezesse!

PATKÁNYOK VAGYTOK mind, soroljam a neveteket pártonként, és egyénenként! Szánalmas férgek, és az sem különb, aki hisz nektek. Miközben a MEGMARADT CSONKA MAGYARORSZÁGOT IDEGENEK KEZÉRE JÁTSZÁTOK! Elmondhatjuk, hogy hogyan lehetne ezt még hatékonyabbá tenni, és felgyorsítani, mert ti ahhoz is BARMOK vagytok, IDIÓTA PATKÁNYOK MIND! De tudjátok, nem teszem meg, bár több telefonbeszélgetésünk Molnár F. Árpáddal olyan tudás és információs mennyiséggel szolgált ez irányban, amely már önmagában is elég lett volna ehhez! Ettől függetlenül nem akarjuk, hogy még jobban tönkretegyétek ezt a népet. De mivel a MAGYAR olyan mélységekre süllyedt le, mint egy ÁLLAT - de inkább azt mondom, hogy VELETEK EGY SZINTEN VAN, hiszen ti juttattátok oda őket -, ahol most vannak, annak pedig a KÖVETKEZMÉNYE az lesz, hogy a MARADÉK HAZÁT, ami TRIANON UTÁN MEGMARADT, azt is VÉGLEGESEN EL FOGJÁK VESZÍTENI ezek az ÁLLATI SZINTEN TARTOTT, ECHELON-VERTE MAGYAROK! De nem is érdemlik meg, és ha a TEREMTŐ úgy látja jónak, hogy hagyja azt, hogy végleg eltöröljék a föld színéről a MAGYART, akkor tegye csak meg a HÁTTÉRHATALOM!

Ebből az egészből azt sajnálom csupán, hogy nagyon kevesen, néhányan a sokaság közül NEM EZT ÉRDEMELTÉK VOLNA, de ez mellékes, mert aki ISTENBEN KITART, és AKARATÁT CSELEKSZI, az FELEMELKEDIK MINDENEK FÖLÉ! Szomorú azt látnunk, hogy az ECHELON-elmeirányító fegyverekkel AGYONVERT, TÖNKRETETT MAGYARSÁG ilyen mély szintre süllyedt le, és csak keveseknek adatott az meg, hogy az ISTENTŐL ADOTT TUDÁS ÁLTAL MINDEN EMBER FÖLÉ EMELKEDJENEK!

Ez a MEGTISZTELTETÉS bennünket ért, éppen ezért a HÍRHÁTTÉR minden munkatársa képes arra, hogy ISTENÉRT, s KRISZTUSÉRT bármit megcselekedjen, akár az élete árán is, mert KRISZTUS URUNKÉRT és szaváért szenvedni NEKÜNK DICSŐSÉGET FOG HOZNI! Ezért csakis, és kizárólag EGYMÁSBAN ÉS ISTENBEN BÍZUNK, MERT MÁSBAN NEM LEHET, NEM IS SZABAD. Ezért vagyunk mi SÉRTHETETLENEK.

A legnagyszerűbb ember, akit valaha megismertem, az EMBERISÉG MALOMKÖVESE, A SZÖVETSÉGEK ÁRPÁDJA, AKI MINDEN VESZÉLLYEL DACOLVA, ÉLETÉT NEM FÉLTVE, A VÉGSŐKIG ELMEGY AZ IGAZSÁG MEGISMERTETÉSE ÉRDEKÉBEN! Hiszen a HÍRHÁTTÉR minden tagja ezért él, és cselekedetei összhangban vannak egymással.

PATKÁNYIRTÁST VÉGZÜNK, mert az ÖSSZES PÁRT, ÖSSZES MÉDIUM és azok vezetői, tagjai nem méltóak arra, hogy MEGMENTÉSBEN RÉSZESEDJENEK; OSZTÁLYRÉSZÜK A BIBLIÁBAN LE VAN ÍRVA: A MÁSODIK HALÁL, A GYEHENNA LESZ!

De addig is, amíg Isten IGAZSÁGA el nem jön, nekünk feladatunk az, hogy azoknak az embereknek felhívjuk a figyelmét, akik érdemesek arra, hogy ezekről a dolgokról tudomást szerezzenek! Eközben NAGYOKAT TIPRUNK, ÉS RÚGUNK AZ ÖSSZES HÁTTÉRHATALMI FÉRGEN, így végzünk mi PATKÁNYIRTÁST! Egyék meg azt a MOCSKOT ŐK, akik ezt előidézték! Szeretnénk, hogy minél kevesebb ember vesszen oda, mert szörnyűséges idők, és nyomor fog jönni hamarosan a Föld bolygóra!

TI ÜGYNÖK-, HÁTTÉRHATALMI PATKÁNYOK!!!! Miért NEM MERTEK ECHELONRÓL beszélni, miért nem meritek előhozni, hogy annak létezése valós! De arról is beszélni kellene ám, hogy hamarosan milyen nagy SZEGÉNYSÉG ÉS NYOMOR ALAKUL KI AZ EGÉSZ FÖLD BOLYGÓN! Fel kellene az Emberiséget készíteni arra az elkerülhetetlen dologra, ami hamarosan bekövetkezik! Ebből is látható, hogy PATKÁNYOK VAGYTOK, mert féltek, és nem meritek ezt megtenni, de NEM BAJ, MERT MI MEGTESSZÜK HELYETTETEK IS!!!!

SENKI SE VÁRJON JAVULÁST, ROMLÁS FOG JÖNNI, ÉS SZEGÉNYSÉG! Ahogy a Szentírásban meg van jövendölve: "AZ UTOLSÓ IDŐKBEN OLYAN SZEGÉNYSÉG LESZ A FÖLDÖN, AMILYEN MÉG NEM VOLT, ÉS NEM IS LESZ TÖBBÉ SOHA. HA AZOK A NAPOK MEG NEM RÖVIDÍTETTÉNEK, NEM MARADHATNA ÉLETBEN SENKI EMBERFIA!!!"

Ezt kellene elmondani mindenkinek, ÜGYNÖKPATKÁNYOK, MÉDIA- ÉS PÁRTFÉRGEK!!! De nem teszitek, mert annyira aljas, gyáva, rohadt senkik vagytok, hogy nem vagytok rá képesek! Arra viszont igen, hogy ERŐT, IDŐT, ENERGIÁT NEM KÍMÉLVE TESZITEK TÖNKRE AZT A NEMZETET, AKIBŐL MEGGAZDAGODTATOK. Pontosabban fogalmazva: a Háttérhatalom segítségével vezető beosztásba jutottatok, és a "RENDSZER" szörnyűséges ELMEIRÁNYÍTÓ FEGYVEREIT felhasználva, ÁLLATI ÉRTELMI SZINTEN TARTVA A VILÁGOT, ÉS AZT A NEMZETET, AMIBEN ÉLTEK, ÉS AMIT FOSZTOGATTOK, teljesen kiszolgáltatjátok! TI, PATKÁNYOK VAGYTOK A VEZETŐI ÉS IRÁNYÍTÓI ANNAK A HÁTTÉRHATALMI ORSZÁGNAK, MELYNEK "LAKÓIT" ÁLLATI ÉRTELMI SZINTEN TARTVA KIZSÁKMÁNYOLTOK! Minden tekintetben kifosztotok, LELKI-TESTI, ANYAGI, és minden lehetséges módon! Hiszen az ELMEIRÁNYÍTÓ FEGYVEREKKEL olyan "programra" állítottátok ezt a nyomorúságos népet, hogy SAJÁT MAGA ELLENSÉGE LEGYEN, és SEGÉDKEZET NYÚJTSON ÖNMAGA ELPUSZTÍTÁSÁBAN, MEGSEMMISÍTÉSÉBEN! A NÉP, A TUDATLAN, BUTA HASZONÁLLAT, DISZNÓ, TI MEG VAGYTOK A PATKÁNYVEZETŐI! Természetesen ti SZOLGÁLJÁTOK ÉS KISZOLGÁLJÁTOK A HÁTTÉRHATALMI IGÉNYEKET, a NÉP pedig mint ÉRTÉKTELEN HASZONÁLLAT DISZNÓ, terelgetve van a VÁGÓHÍD FELÉ!

De sajnos a PATKÁNY KÁRTÉKONY ÉS GYÁVA, ez a legfőbb ismertetője neki, és IGÉNYTELEN IS, hiszen ti is igénytelenek vagytok, mert a LELKETEK SÖTÉT ÉS BÜDÖS PÖCEGÖDÖR, TELE VAN FEKÁLIÁVAL, ÉS EGYÉB MOCSOKKAL, minden olyannal, ami ISTENNEK ÉS KRISZTUSNAK NEM TETSZŐ; UTÁLATOSAK VAGYTOK A SZEMÉBEN! Félnetek kellene, de nem tudtok, mert alapjaiban ti is ECHELON-foglyok vagytok, és SÁTÁN PECSÉTJÉT viselitek magatokon! Ennek ÁRA VAN, méghozzá hatalmas: a BIZTOS PUSZTULÁS VÁR TIRÁTOK!!!

Hát kik is vagytok ti, MOCSKOS CSÜRHE, BOHÓC BANDA! Az öltöny és nyakkendő, ami rajtatok van, azt a látszatot kelti az ECHELON által agyonvert MAGYARSÁGBAN, és úgy általában a népségekben, hogy ti komoly emberek vagytok! De a valóság megtévesztő: ti IGÉNYTELEN ROBOTOK, HÁTTÉRHATALMI NYOMORÉKOK VAGYTOK!

Úgy áll rajtatok a ruha, mint "tehénen a melltartó, és a gatya"!

Az általatok fenntartott HAZUGSÁGGYÁRRAL-MÉDIÁVAL PEDIG MÉRGEZITEK A LAKOSSÁG AMÚGY IS SÖTÉTSÉGBE TASZÍTOTT LELKÉT ÉS ELMÉJÉT! EGY KICSIT MEGFŰSZEREZVE, EGY KIS ECHELON-BUTÍTÁSSAL, amit alfa-hullámok segítségével, az ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁLTAL valósítotok meg!

Így kell ISTENELLENESSÉ, ÉS PARÁZNA FÉREGGÉ, A TEREMTŐ SZEMÉBEN UTÁLATOSSÁ TENNI NEMZETEKET, NÉPEKET.

A BIZTOS BÜNTETÉS SEM MARAD EL, HISZEN A MAGYARSÁG MEGKAPTA, ÉS KAPJA FOLYAMATOSAN A BÜNTETÉSÉT ÉRTE!

Elvették a GYÖNYÖRŰ ORSZÁGÁT 1920 JÚNIUS 4. napján a TRIANONI HÁTTÉRHATALMI DÖNTÉS ÉRTELMÉBEN! A megmaradt CSONKA HAZÁT pedig szépen alattomosan veszitek el tőlük, és alakítjátok át egy MÁSIK NÉP SZÁMÁRA; egy titokzatos-alattomos ÚJ HONFOGLALÁS zajlik a Megcsonkított Magyarországban! De a HÁTTÉRHATALOM teljesen AGYONVERTE a MAGYAR nemzetet, és CSELEKVŐKÉPTELENNÉ tette, SŐT, még annyit sem hagyott neki, hogy ESZE LEGYEN AHHOZ, hogy éppen ELVESZIK TŐLE MARADÉK ORSZÁGÁT!

 


A "Ragyogó forrás, '84-angyalok" című anyagunkon Soós József (Kárpáti Magyar) és Molnár F. Árpád társalgását láthatják a magyarság katasztrofális értelmi és morális helyzetéről. A filmet ide kattintva saját gépére mentheti.
(Molnár F. Árpád)

Gyorsítani szeretnétek ezt a folyamatot???? Szeretnétek, ugye, gyorsabbá tenni??? Ti NYOMORÉK FÉREG-PATKÁNY JÚDÁS-HÁTTÉRHATALMI senkik! Erre is tudjuk a megoldást, de másra is!

Minket elsősorban az érdekel, hogy az egész SZAR-HÁTTÉRHATALMI RENDSZERETEKRŐL és arról, ami mögötte áll, beleértve az ECHELON elmeirányító TECHNOLÓGIÁKAT, felfedjük a dolgok lényegét, lehetőleg minél nagyobb tömegek számra! FÉLJETEK, GYERTEK RÉVÜLETBE, mert hamarosan az IGAZSÁGRA FÉNY DERÜL! Hiszen meg van írva az, hogy az utolsó időkben a NAGY BABILONI SZAJHA felfedi kilétét, és ennek ellenére NÉPEK SOKASÁGA, NEMZETEK TÖMEGEI FOGJÁK IMÁDNI ŐT!

A biztos pusztulásukhoz ássák meg a sírt ezzel........

PATKÁNY KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁGI HELYTARTÓI, HÁTTÉRHATALMI KISZOLGÁLÓINAK NÉVSORA! Most egy kis ÖTLETET adok Kedves Barátomnak, SZÖVETSÉGEK ÁRPÁDJÁNAK, hogy RÉSZLETESEN, legalább 100 NEVET, ganaly-féreg-patkány nevet írjon ki, ebben legyen benne MÉDIAPATKÁNY ÉS CSŐCSELÉK POLITIKUS, ÉS ORVOS illetve egyéb SZARHÁZI is! Ezt azért kérem meg a MALOMKÖVESTŐL, mert Ő sokkal RÉSZLETESEBB listát tud kiállítani! NEM SZERETNÉNK, HA UTÁNA PANASZ ÉRKEZNE AZ MIATT, HOGY VALAKI LEMARADT RÓLA, mert az nem lenne jó! MI IGYEKSZÜNK IGAZSÁGOSAK LENNI, éppen ezért ez a feladat nagy odafigyelést kíván, mert olyan sok a NÉV, hogy nehéz lesz mindenkit kiírni, és bizonyára lesz, akit véletlenségből kifelejtünk, de attól az ÖSSZES MUNKATÁRSAM ÉS A SAJÁT NEVEMBEN IS BOCSÁNATOT KÉREK!!!!

Ezúton is KÖSZÖNÖM MEG az Emberiség MALOMKÖVESÉNEK, Barátomnak és Munkatársamnak ezt a nehéz feladatot. De jól ismerem Árpádot, és tudom, hogy a legtöbbet fogja kihozni magából; teszi ezt az ISTEN ÁLDÁSÁVAL, KRISZTUS EREJE ÁLTAL, és nem utolsó sorban az én magánjellegű kérésemre, mindannyiunk érdekében!

Kedves Multimédia Nézők-Hallgatók-Olvasók, igyekszünk minél több tudásanyagot átadni Önöknek, és lehető legtöbb bosszúságot okozni a NAGY BABILONI HÁTTÉRHATALOMNAK!

Tisztelettel:

FŐSZERKESZTŐ: Molnár F. Árpád Úr
Szerkesztő: Kárpáti Magyar

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.

A Hírháttér kapcsolódó - pártmentes, tehát erkölcsi és igazságalapú - irodalmából:
HÍRHÁTTÉR - Az Igazság Kapuja 2009-04-21. - HÍRHÁTTÉR TV: Az Áldásból Lett Borzalom - Az Élet Vize/A Betonfal
/Molnár F. Árpád - Tánczos Krisztina és/   /Zene: Ligeti György: Requiem/   (Film, 14 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-18. - Nem komoly, aki nem tájékozódik naponta, mi jelent meg a Hírháttéren  (cikkünk főleg azoknak, akiknek nem kell az első két betűt magyarázni)
/Molnár F. Árpád/

2009-03-21. -
A Legnagyobb nép kerestetik: Krisztus Magyarországa vagy Izrael, a Centrális Világhatalom - Regős Péter magyarokat megvető levelére Molnár F. Árpád válaszolt
/Molnár F. Árpád/

2009-02-08. - HÍRHÁTTÉR TV: A Kárpáti Magyar - Nyitány helyett a Való Világról
/Soós József (A Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/   (Zene: Enigma: Shadows In Silence)   (Film, 17 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-01-05. - A magyar haza a globális háttérhatalom irányításában
/Katalin Hosseinian (USA)/

Előző cikk:
2009-04-25. -
Az orbáni elektrosokk terápiák tenyészállati pártfarmján halálos járvány tombol
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Orbán párttrógerei, az antikrisztusok, a gyilkosok, amiket embernek sem lehet nevezni, amik egy hóhér pártvezér és a vétlenek kínhalála között azonnal a további mészárlásokra, és az összes eddigi elrejtésére szavaznak (...), nem értik, hogy keresztyének vagyunk, nem a szentek és a világi igazak gyilkosai. Aki ezen moslék férgek közül bármelyik Orbánhoz hasonlítja bármelyikőnket, az összekeverte az ördögöt az angyalokkal. A keresztyén nem pártgörénylétben és hazugságban, hanem erkölcsben és igazságban keres életet.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-26. -
A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Azt később fogják beismerni, amibe be lettünk avatva és be lettünk szervezve, és amit naponta, közvetlenül, belülről, interaktív módon ismerünk: hogy az emberi elmét totális kontroll alá vonták az egész Föld bolygón, és egyetlen központi hatalom irányításával, egyetlen személy vagy maximum néhány irányítása alatt kormányozzák az egész Emberiséget. Fölöttük csak az Isten áll. Mi megtehettük a magyar történelemben és legalább kvázi, vagy egy az egyben az egész Föld bolygón elsőként, hogy nem csak a teljes mentális uralmat, de azt is le tudjuk leleplezni, hogy mi beszervezettekként vagyunk interaktívak a világot irányító legfőbb hatalmakkal, interaktívak nyilvánvalóan egészen az Istenig, s hogy a Háttérhatalmat, és a Mindenható Létét bárki, aki ebből a célból hozzánk fordul, Megtapasztalhatja.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu