Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Stoffán György hazudik, valamint hamisan és antikrisztusi módon rágalmaz - Válasz Stoffán őrjöngésére, teljes levelét idézve


 

Tartalom: Stoffán György megvadult és az Evangélium legfenyegetőbb Törvényein taposva, valamint a nácikhoz fordulva, újabb sérelmet kreálva magának megtámadta a Hírháttért. Leleplezem konkrét sérelmeit, amelyekről - mint minden olyan esetben, amikor akár a jobbik.net, akár mások ellen támad - mindig nagyokat hallgat. Terjeszteni kezdjük azt is - lássuk, mikor jut hozzá vissza, és visszajut-e egyáltalán -, mit fog tenni az elkövetkezőkben, és azt milyen tette fogja követni.

2008-09-24.
Molnár F. Árpád

Stoffán György engem nem véletlenül messzire elkerülő, de a legocsmányabb stílusú és fasiszta portálokat tömegével megtaláló levelét szóról szóra idézzük és kommentáljuk. A kurucinfós minőségű fércgyalázat címe:

Elhatárolódás Molnár F. Árpád tevékenységétől

 


Stoffán György útját megsúgjuk az országos médiumoknak, aztán lássuk, hová fordulnak ezen Stoffán gyűlölete hevében hazafiaknak nevezett ügynöki csordák nagy igyekezetükben. Eljuttatjuk Széles Gáborhoz is, aki úgy fogja magát törni segítségét kínálva, ahogyan szokta, ha az pénzbe vagy napi politikai érdek kockázatba kerül. Sehogy.

Idézet Stoffán Györgytől:
"A Hírháttér TV tulajdonosa, Molnár F. Árpád sokak mellett az én nevemre is hivatkozva ajánlja nyilvánvalóan a hatalom által megrendelt és közzétett ostoba, elmebetegségre utaló műsorait, monológjait."

     1. Hazugság: soha, egyetlen egyszer sem ajánlottam Stoffán nevére hivatkozva egyetlen Hírháttér-anyagot, Hírháttér Rádiós vagy tévés műsort sem. Stoffán által a Hírháttérnek megjelentés céljából elküldött anyagai tömegéből annak kb. 5-8 %-át jelentettem meg. A többit nem. A Hírháttér alapszabálya, hogy szinte soha, egyetlen cikket sem jelentetett meg fennállása óta, csak amit kimondottan annak szerzője kért vagy ajánlott megjelentetés céljából. A Hírháttér nem ollóz, hanem saját anyagokkal és a tulajdonosok által megjelentetésre szánt anyagokból dolgozik.

     2. Stoffán hamarosan valami keresztyénellenességre hivatkozik, eközben a Jézus Krisztus 4 Evangéliumában három helyen Istentől megbocsájthatatlan bűnnek Kinyilatkoztatott "elmebeteg" kifejezéseket használ egy keresztyén ellen, amit én természetesen soha nem tettem meg, hiszen Jézus 4 Evangéliumból 3-ban megbocsájthatatlan bűnnek Nevezte, viszont ahogyan Isten kimondottan Bele Tetette az Evangéliumba a legnagyobb gyalázatokról örök bizonyságot tevő farizeusok rágalmait is, úgy én sem teszek másképp, és ettől ezt követően sem kívánok elállni.

     3. Stoffán hamisan vádol és rágalmaz, valami elszánt gyűlöletről tanúbizonyságot téve, amikor azt hazudja, hogy a hatalom által megrendelt műsorokat publikálok. Ha részletezné, mégis miféle hatalomról van szó. Talán Istenről? Mert ezt nagyon sokan mondják, akik keresztyének, és még ilyen sátánista moslékot keresztyéntől életemben nem hallottam. Azt feltételezem, Stoffán csak piárvallásos, nem valódi, ami pedig írásaiból halomra kiderül, hogy gőze sincs arról, Mi Áll az Újszövetségbe Rendezett ókori, Isten Tervei és Végzése szerint összegyűjtött dokumentumkötetben. Stoffán az ateisták piárvallásos nézeteit tükrözi, ami mögött általában semmiféle Istenhit nincs.

Idézet Stoffán Györgytől:
"Számos közismert és elismert hírcsatornát igyekszik beszennyezni sajátos véleménynyilvánításával úgy, hogy közismert és elismert publicistákat, közéleti személyiségeket sorakoztat fel saját badarságainak védelmében, azok elfogadtatásában, mintha az általa felsorolt emberek elismernék az ő tevékenységét, s helyeselnék azt."

     1. Stoffán hazudik, amikor bármi olyat akar bemagyarázni, hogy én bárkit azért vagy olyan kontextusban nevezek meg, mintha azok helyeselnék tevékenységemet, noha sokkal többekkel tartok kapcsolatot, mint akiket pozitív módon megnevezek. Az elmúlt napokban a Stoffánhoz hasonló, alighanem ügynöki hentesek antikrisztusi és halálos bűnöket tömegével felsorakoztató őrjöngéseivel szemben viszont tömegével jöttek a levelek, égtek a telefonok a legfelháborodottabb hangokon a Stoffán György-típusú rágalmakkal szemben, és a Stoffán által védelembe vett fasiszta kurucinfó és társai betiltatására, amiért a Hírháttér és annak szerzői tömegei, valamint az azon megjelenő szabad véleménynyilvánítások teljes bolygón történő megsemmisítésére, ellenem koncepciós perekre és tettleges bűntettekre, valamint hamis vádakkal történő börtönbüntetésekre uszítottak és szövetkeztek, mégpedig régen nem titkoltan a nácikhoz, utcai tömegverekedő bűnözőkhöz és a Szilvásy György-féle titkosszolgálathoz, Gyurcsányhoz és Draskovicshoz fordulva. Így bőségesen számon kérhető, Stoffán mégis mi a jó francról beszél, és miért nem mondja, amit már régóta kapok üzenetek formájában, hogy - kapcsolataim szerint - majd felrobban az irigységtől. Stoffán úrnál ez messze nem újdonság: a jobbik.net-nek az amerikai nagykövetség általi, valójában természetesen operatív célokból történt megkeresését követően, amikor az amerikai nagykövetség alig titkolt önleleplezéssel arról érdeklődött a jobbik.net-től, hogy mi a kurucinfó címe, Stoffán majd' felrobbanva a méregtől azzal kezdett vagdalózni, hogy nem(!), nem(!), méghogy a CIA érdeklődik a jobbik.net után?! Holott egy kezdő kis pancser - nemhogy egy több évtizedes, a kádári- és Ceausescu-érából fennmaradt politikai újságíró, mint Stoffán, azonnal tudja, hogy itt egy CIA-s operatív akcióról van szó. (Megjegyzem: a jobbik.net csak névrokona a Jobbik Pártnak.) Nekem személy szerint mindig olyan érzésem volt, hogy Stoffánnak sokkal relevánsabb ügynöki karriervágya van, mint amit sikerült elérnie. Eközben az irigység és a düh keríti hatalmába, amikor azzal kényszerül szembesülni, hogy pl. a CIA jobban érdeklődik a jobbik.net után, mint őutána. Pedig ismerhetné a szabályt: hogy akit kutyába sem néznek, de szeretne feltörni, az egyet tehet: minőséget termel. Ahogyan tette ezt abban az időben a jobbik.net is, amelynek fórumán olyan személyek és botrányok publikáltak és publikáltattak, amik miatt a fél Föld bolygó összecsődült. Azonban - és ez a különbség a Stoffán Györgyök és a valódi emberjogvédők között - nem mindegy, hogy az ember politikai helyezkedésekkel próbálkozik önmaga áldásáért és hasznáért lihegve, vagy az Emberiségért száll síkra a Krisztus és apostolai által gonoszoknak és ördögöknek nevezettekkel szemben, akik Stoffánhoz hasonlóan - a Jelenések Könyve Kifejezésével - pusztítják a Földet. De tudom, hogy Stoffán úr ezzel a válaszcikkemmel már elérte, amit akart: a titkosszolgálatok odaadó figyelmét, meg amit nem akart: azok nevetését és megvető röhögését. További rossz hír, hogy szándékával ellentétben ezzel a történelmi leégéssel még nem fog sem a tv2-be, sem a szintén zsidó Hír TV-be bekerülni, ugyanis szóltak arról éppen elegen és elégszer a média berkeiből és annak kapcsolataiból mindenhonnan, hogy addig próbálnak elhallgatni engem és a Hírháttért (hogy aztán irdatlan mennyiségű hazudozással nyissák meg haláltusájukat), ameddig ez csak lehetséges. Így tehát e téren is igen-igen melléfogott.

     2. Stoffán elmulasztotta felsorolni azokat a neves hírcsatornákat, amik védelmében - és a betiltások, káromkodások, moslék, hazug, gyalázkodó stílus védelmében - megszólalt. De én megteszem helyette, mert tudom, mely médiumokra gondol, minthogy más médiumok részemről szóba negatív éllel, konkrétan megnevezve aligha kerültek: Népszabadság, Népszava, MTV, a zsidó világszövetség tulajdonában álló tv2, a szintén zsidó RTL Klub, a zsidó hátterű és mindent elnyelő, eltüntető Hír TV és Echo TV, az ellenem szervezett, tettleges, brutális bűntetteket, koncepciós pereket és börtönt szorgalmazó kurucinfó fasiszta portál és a Barikád, valamint a globalizációs Veérbe fojtó bűntettekhez eddig egyedül valami istennek hálálkodó szavakat eljuttatott nemzetinek nevezett hírháló. Megkérem hát Stoffánt, sorolja fel szépen, kihagytam-e valakit a sorból azok közül a tettleges bűntetteket pártoló, támogató, betiltó zsidó és náci "hazafias" médiumok közül, amelyeket megnevezni szoktam, és mennyiben voltcélja benyalni az RTL Klubnak, az MTV-nek vagy pl. a kurucinfónak, melyek tetteivel és próbálkozásaival a legutóbbi csatározásaimat vívtam. Kitalálom: gyalázkodó és káromkodó levelének - ő is tudja - semmi köze az erkölcshöz, pláne az emberi jogokhoz és az Istenhez, csupán mivel az erkölcs mezében túl kockázatosnak tarthatta, a gyalázat szövetségében próbálva menedéket keresni az ördögök és a nemzet, valamint az Emberiség fenevadjai és ellenségei között, egy kis hírnévre vágyott. Pedig a történelemből tudhatná, hogy az emberek milyen megvetéssel olvassák vissza azokat a bérfirkászi, gyűlölködő beszámolókat, amikben a nemzet és a világ ellenségei a mindig néhányak által hordozott, később kénytelen elismert igazságokat és világosságot hirdették és hordozták. Stoffán jobban tette volna, ha hallgat, minthogy percnyi ördögi csillogásért a szemétdombra kerülve végezze.

Idézet Stoffán Györgytől:
"Ki kell jelentenem, hogy én soha interjút nem adtam Molnár F. Árpád volt(?) NBH-snak, jelen soraimmal pedig megtiltom, hogy írásaimat honlapjára föltegye, valamint bármilyen ügyben és helyzetben nevemre hivatkozzék."

     Stoffán a lakosság megtévesztését célzandó úgy állítja be, mintha valaha akárcsak sejttettem volna olyat, hogy valaha interjút adott. Erre felkínálkozott ugyan, de amikor az általa felvetett témáról kedvesen, telefonon bájcsevegve közöltem, hogy a Hírháttéren megjelent személyeket is támadhatja, ahogy akarja - ugyanis ezzel a céllal jelentkezett nálam -, mindenki azt mond, amit akar, de őket csak úgy, ha egyúttal megszervezzük, hogy ők is jelen legyenek. Innentől kezdve - visszaszóltak róla - megsértődött, de cikkeit megjelentetés céljából továbbra is tömegével küldte. Soha, egyetlen cikkét sem jelenttettem meg, amiket nem ilyen célból küldött volna a címemre.

Idézet Stoffán Györgytől:
"Molnár F. durván nemzet- és vallásellenes tevékenysége, v.mint engedély nélkül nevemre való hivatkozása erkölcsi és politikai normámmal, nemzeti elkötelezettségemmel és újságírói függetlenségemmel ellenkezik, de sérti alapvető emberi jogaimat is."

     1. Ha valaki, aki zsidó és más szélsőséges, szintén cenzúra- és agresszív bűntetteket követelő, mocskos szájú betiltóportálokat nem véletlenül névtelenül magasztal (mert a megnevezésük derogál minden bal- és jobboldali, nem sortüzes-fasiszta vagy ezt szégyellő, némileg leplezni igyekvő ember számára), és közben Jézus Tanításai szerint mind e világon, mind a következő életben megbocsájthatatlan bűnökkel vagdalózik, mint a kurucinfó és zsidó-náci társai, akkor a legjobb, ha hallgat a vallásról, a keresztyénségről, meg az erkölcsi és politikai normákról, ahogy nem kevésbé holmi emberi jogokról, úgy káromkodva közben, mint a kocsis, miközben sortüzes-nácikat és azok bűntetteit védelmezi.

     2. Ha emellé a tömény és hazug őrjöngés mellé hozzávesszük, hogy miért nem nekem küldte el mindezeket, holott eddig levelek tömegével bombázott, hogy-hogy a magyarság történelmének legmocskosabb szájú lapján, a Stoffán által nem véletlenül meg nem nevezett kurucinfónak küldi megjelentetés céljából, de sem az én, sem a Hírháttér társszerzői számára egy mukkal nem jelzi. Ha Stoffánt ennyire sérti, hogy a Hírháttéren megjelent személyek kapcsán azt mondtam, hogy a vitára hívjuk meg őket is, és kamera előtt pereljen velük, akkor miért nem ezt mondja? Ugyanis végzetes sértődésének kiinduló oka - nem csak tapasztaltam, de hallottam is eleget - ez volt. Ha eme antidemokratikus és semmiféle szinten nem Krisztusi lelkületből adódó sérelmeit tovább súlyosbítja a környezete szerint egyre mélyebb irigység, amivel a jobbik.net elleni inkorrekt, a szovjet időkre emlékeztető ügynöki söpredék újságírókhoz méltó hazug és a gyűlölettől vagdalózó támadásokat idézi fel, miért nem ezzel kérkedik? A válasz: azért, mert levele tömény hazugság, amivel nem mert a szemembe nézni. Azt is mondhatnám, ha úgy akarnék pózolni, mint Stoffán, vagy egy öltönyös-nyakkendős, sortüzes bűnöző, én is azt mondhatnám tömény antikrisztusi és despotikus őrjöngésére, hogy Stoffán "nemzet- és vallásellenes tevékenysége, v.mint engedély nélkül nevemre való hivatkozása erkölcsi és politikai normámmal, [nemzeti elkötelezettségem helyett - a Krisztusi Tanításokat helyeselve - az Emberiség iránti elkötelezettségről beszélek - a szerk.] és újságírói függetlenségemmel ellenkezik, de sérti alapvető emberi jogaimat is." Viszont én ilyen marhaságot nem mondok, mert nem szeretem a tartalom nélküli üres affektálást, és nem öltönyös politikai ringyónak neveltek.

Idézet Stoffán Györgytől:
"Nevezett önjelölttel semmilyen formában egyetérteni nem tudok, vádaskodásait, amelyekkel a nemzeti médiumokat illeti, visszautasítom. A nevemmel való visszaélésének megismétlődése esetén az ügyet jogi útra leszek kénytelen terelni."

     Stoffán féktelen dühöngésében az egyik pillanatban még a hatalom által megrendelt anyagokról beszél, a következő percben már arról, hogy önjelölt vagyok, mintha Stoffánon agyműtétet hajtottak volna végre. Pedig az ember vagy a hatalom ügynöke, vagy önjelölt. A kettő együtt nem megy ám! Okkal felvethető az a keresztyénerkölcsi, morális és emberi kérdés, hogy sérelmeivel miért nem hozzám fordult, miért minden alkalommal máshonnan hallom vissza, ahogyan most is, a Sátán gyűlöletszerverén, a kurucinfóra irányítva, amelynek helyettem küldte korrekt és bátor, hősies hevületében antikrisztusi és a Sátán halmozottan szolgáló rágalmait, és miért az MTV és a kurucinfó antikrisztusi szellemiségének nem éppen meglepő stílusazonosságai mentén? Most már csak az a kérdés, hogy mindazon gyűlöletportálok, amelyek Stoffánnak helyet adtak és adnak, mennyiben fogják leközölni a cáfolat elsöprő erejű, a bizonyítékokat tömegével felsorakoztató, szándékom szerint a legrövidebbre fogott válaszcikket.

Idézet Stoffán Györgytől:
"Stoffán György
író, újságíró, főszerkesztő
"

Furcsa; nem emlékszem, hogy Stoffán valaha is főszerkesztőnek nevezte volna magát, és arról sem hallottam, hol főszerkesztő, mivel blogról sem értesültem, mely a neve alatt futna.

Molnár F. Árpád,
a Hírháttér keresztyén, ezért nem rasszista és nem sortüzes, hanem emberjogvédő főszerkesztője

 

Különleges ajánlat az értelmeseknek, valamint a legszerencsétlenebb marionett-figurák és uraik által csak használatra és elhasználásra kitartott ügynökidióták számára. Különösen a "Te, mi volna, ha..." kezdetű rész fog tetszeni azoknak, akiknek maradt még egy cseppnyi eszük:
2008-08-18. - Éjszakai népmesék - Családi lakrész ügynököknek, bafomet és a többiek
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Üljetek körém, NBH-sok és minden nem hivatásos ügynökök, családunk minden és leendő tagjai. Nekünk mondok kedves történeteket a fenyvesben, ahol a karácsonyfák készülnek.

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-09-21. - HÍRHÁTTÉR TV: A hajléktalanság és eredete - Reformfilm
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
(A film közben Vangelis mindvégig szól)
Tartalom: Különleges hangulatú és elévülhetetlen tartalmú filmet láthatnak és hallhatnak médianevén Christian Crown-nal - aki eredetileg munkaerő-gazdálkodó - és a Hírháttér főszerkesztőjével, Molnár F. Árpáddal. A Hírháttér keresztyénszociális reformfilmjében nem csak a hajléktalanságról és annak megoldásáról beszélgetünk, de arról a titokról is, amelynek lépésenként történő feloldása meg fogja változtatni az egész Emberiséget. (Film, 20 perc)
 

 

2008-09-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Jobboldal és titkosszolgálatok - A Hírháttér tényfeltáró, kísérleti filmje
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A Hírháttér kísérleti filmjének első kiadásában saját cikkét olvassa - zenés, képes és filmes illusztrációkkal - Molnár F. Árpád. (Film, 21 perc)

 

 

 

2008-08-31. - FENYVESI FILM: Mi a Háttérhatalom - És hogyan működik
/Fenyvesi Theresa (német állampolgár)/
Tartalom: Fenyvesi Theresa tanárnő, német állampolgár és világjáró a globalizáció urairól, a megjövendölt és eltitkolt háttérhatalomról mutatja be saját filmjét. (Film, 9 perc)

 

 

 

2008-08-25. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Vért Adtál nekik inni, mert méltók rá - Egyedülálló prédikációk Babilon titkaival és az élő Jelenések Könyvével
/Molnár F. Árpád/
(Handel Messiásával.)
Tartalom: Magyar nyelven eddig soha, sehol nem hallható, a valósághoz ragaszkodó prédikációkat hallhatnak innen, a Hírháttérről diffúzálva. Lépésenként leszámolva az államtitkokkal mondjuk el a globalizáció valóságát, melyet több ezer évvel ezelőtt Megprófétáltatott az Isten.
KLIKK az oldalra! (44 perc) A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR: Az elkészült jövő 2008-08-22. - Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom, azaz a megjövendölt Babilon
/Molnár F. Árpád cikke/
Részlet: ... ma már az USA állami, katonai hatalmának tudományos szférája sem titkolja - legfeljebb az összes magyar párt, az álrendszerváltó für lajosok és a média -, hogy Hitler előtt köztudott volt a tömegek felfogóképessége és életélményei, indulatai stb. mikrohullámokkal történő manipulációjának kézenfekvő tudománya, s hogy Hitler alatt már rendelkeztek a megvalósításhoz szükséges technológiai eszközökkel.
 

 

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt. Csakis a film megtekintése után célszerű meghallgatni a hangfelvételt, mely léptékül és további leleplező módon szolgál az előadáshoz, s melyhez a tapasztalásért nagyon ajánlott a fülhallgató.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

 

 

 
Előző cikk:
BETILTVA! - E filmünk (is) már most elhallgatott történelem 2008-09-29. -
HÍRHÁTTÉR TV (cikkel):
A Jobbik és a Gárda őszödi beszéde - Az eltitkolt történelem; Filmlevél Für Lajosnak (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Olyan államtitkokat tárunk fel a Jobbikról, a Gárdáról, a hazai és külföldi államokról, amilyenekkel magyarul soha, sehol nem találkozott. E tényfeltáró, leleplező előadásunk önmagában is olyan időzített atombomba a hazai álrendszerváltó pártok és már sérthetetlen nemzeti megváltókként követelt személyekről, amely nemcsak elpecsétel pártokat és személyeket a jövőre nézve, de korszakalkotóvá fog válni. (Film, 54 perc)
(Megtekinthető és a cenzúra ellen letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2008-09-30. -
A "rendvédelmi"-nek nevezett fegyeres bűnözők (FRDÉSZ), az áldozataikból alakult civil szervezet (KJE), valamint a Hírháttér közleménye arról, kell-e szigorítani a hatályos jogszabályokon
/Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete (KJE)/
Tartalom: 3 közlemény: Az FRDÉSZ közleményét követően a főként 2006-os lesortüzelt, összevert és életre megnyomorított magyarokból, keresztyénekből, zsidókból és külföldi áldozatokból épült KJE nyílt levele a rendvédelminek nevezett fegyveres bűnözés érdekvédelmi szervezete és annak elnöke, Kónya Péter számára, melyet a Hírháttér nevében Molnár F. Árpád cikke követ.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu