Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Soós József (Kárpáti Magyar):       "A Háttérhatalom irányítja az összes pártot, és erre azért van szükség, hogy megtévesszék vele az embereket, és a választás lehetőségének illúzióját biztosítsák. De egypártrendszer van, ez a Párt pedig a Nagy Babiloni Háttérhatalmi Párt. Mely mindig más arcát, és arculatát mutatja azért, hogy az embereket félrevezesse!"   (2009 április)

   

Találkozás a Halál Angyalával (Bosszút Áll az ISTEN a magyarság sötétségéért?)

Előszó helyett:
Egy, vagy a Legfőbb Hatalom - a levél elküldését követően - visszatérően azt tudta belém: "Mindenki vallásos." Azt jelentette: ezt jóváhagyod; és azt, hogy a levelezőlistán "mindenki" tudja, hogy vannak a Tervek, s hogy az álom felső(bb) hatalomtól jött.
/Molnár F. Árpád/

2009-05-18.
Zas Lóránt - Nagy Sándor (Naleksz) - Molnár F. Árpád

   1. Zas Lóránt (Szász Lóránt) Molnár F. Árpád levelére írt verse
   2. Nagy Sándor (Naleksz) privát levele, szabad felhasználásra engedélyezve
   3. Molnár F. Árpád Zas Lórántnak írott privát levele, később szabad felhasználásra engedve

1. Zas Lóránt (Szász Lóránt) Molnár F. Árpád levelére írt verse

Zas Lóránt (Szasz Lorant)

AZ ANGYALOK
(Molnár F. Árpádnak)
 
Az angyalok közül az egyik
kék színt visel, Ő a szebbik.
A másiknak sárga a palástja,
sírodat fekete földbe ássa.
Ne tétovázz, ha neked tetszik,
pokolba lök, vagy felvisz mennyig.
Azt álmodtad, hogy szép a szája,
parázna szót ejt, és riszálja
alsó testét reggeltől estig.
A bujaság babája mennyt nyit.
Ember, te úgy menj majd a bálba,
hogy két asszony visz el. A mátka
egyszer csókol, máskor veszekszik :
ki üdvözül, ki visel fleknit.
 
Zas Lóránt
 
-- Almák völgye, 2009. május 14. --

     

 

2. Nagy Sándor (Naleksz) privát levele, szabad felhasználásra bocsájtva

Kedves Árpád!

A Halál Angyalával történt élményeidet és Zas erre íródott egészen jó versét valóban nem lehet gyöngyként a disznók csülkei elé vetni. Én köszönöm, hogy hozzám eljuttattad.

Az Internet azonban más, mint egy csoport előtt megtartott beszéd, mert itt lehetne olyasféle beléptetőt írni a pl. "Továbbolvasáshoz regisztráció szükséges!" helyett, hogy "Vigyázat, disznóknak nem való! Ide katt a folytatáshoz!".

Így aztán minden arra érdemes emberhez eljuthatna az üzenet. A disznó meg nem merne disznóként taposni, főleg, ha egy még hatásosabb figyelmeztetés is lenne zárszóként - amolyan átokszerű.

Baráti üdvözlettel:
Nagy Sándor

 

3. Molnár F. Árpád Zas Lórántnak írott eredeti privát gyorslevele (cikkformára javítás nélkül), később szabad felhasználásra bocsájtva

Kedves Lóránt,
 

 


Molnár F. Árpád, gyermekkori kép, Fekete tenger, Szovjetunió, és több valami más. Egy kép, eleve elrendelve, a Hatalom által halmozottan kijelentve. Isten és/vagy Nagy Babilon rettenetes bosszút tervezett e faj alsóbbrendűi ellen, amiket a Sátán fel fog használni. Ellenségeink, megannyi NBH-s és titkosszolgálati hulladék - mert nem szóltak nekik, akik (el)használták őket - annak idején azt hitték, fegyverként használhatják, és nem tudták, hogy ellenük készült halálos fegyver volt, és ők csak az előkészületek kárhozatra predesztinált fogyóeszközei voltak. Ma már nagyon sokan tudják (akik közülük még meg nem ölettek).
Semmi nem állíthat meg minket, legkevésbé a parázna anti-Krisztusok és babiloni ördögök sötét rosszindulata, hogy az Igazság és az eddig elrejtettek leleplezésével végrehajtsuk a Világtörténelem legjelentősebb reformját, amire sor került az eltelt évezredek során. A Halál láthatóan és láthatatlanul arassa csak le mindazokat, akiket az ISTEN az Emberiséggel szembeni ocsmány gyűlöletükért lelki és testi lemészárlásra, aztán örökkön örökké tartó szenvedésre szánt. A Jövő a választott maradéknak, nem a sátáni fenevadaknak készült el. E faj olyan ocsmány és az Élettel szemben olyan pusztítóan rosszindulatú volt, hogy alkalmatlan volt arra, hogy beavassuk a titkokba. Sötétségbe érkeztek, és megkeresték, hogy sötétségben is távozzanak.
(Molnár F. Árpád)

mondok egy titkot. Ez még nem kapott Internetes nyilvánosságot.

2003-ban, amikor azért mentem ki Itáliába, mert a Medgyessy-kormány és Orbán Viktorék idegen államok szervezetének való engedelmességre hivatkozva bejelentették, hogy meggyilkolnak (ez eddig nem titok), főleg Milánóban éltem, elvakult ateistaként, megannyi profugi - tehát menekült - között, akik a világ minden részéből valók voltak. Az olasz, akkoriban Silvio Berlusconi vezette titkosszolgálat életveszélyes fenyegetéseit megunva a Via Padova (a központhoz legközelebb eső arab negyed főutcája) területétől nem messze, éjjel direkt sötét helyre feküdtem, egy park padjára a kellemes kánikulában, ahol könnyen meg lehet ölni, mentem aludni. Vegyszeres vagy gyors vírusos, bakteriális gyilkosság volt napi fenyegetésben. Kényelmes, csendes park volt. Nem érdekelt, hogy ha reggel nem ébredek fel.

Elvakult ateistaként (az álomküldési lehetőségekről mit sem tudtam, csak fogba ültethető poloskáról) jött egy döbbenetes álom, amely ateista létemre a misztikus és transzcendens élmény rendkívül bensőséges hangulatát adta, és felébredés után is mély csodálatra késztetett, milyen szép a halál, és milyen csodálatos életélmények léteznek.

Az álomban egy sötét, kietlen környezetben a Halál Angyala ült a trónon. Istennő volt. Erőteljes hangja zengett, ahogy hozzám beszélt. Rendkívül kellemes élmény volt az a roppant (egyébként parázna élményekkel mártogatott) erő és veszélyes hatalom, fenyegető hatalom, amely áradt belőle. Valami veszélyes isteni szeretet ömlött belőle, ahogyan szólt hozzám. (Rövid álom volt.) Az istenek azon veszélyes szeretete, amellyel - mert nem emberiek, így irdatlan élményekhez hozzáférnek - szeretetük egyik pillanatról a másikra, az istenek szeszélyeivel haragra lobbanhat és elpusztíthat. Ahol hozzáférnek minden hatalmas élményhez, ott mindig, minden isteni. A roppant veszély miatt is olyan jó volt vele és mellette. Abszolút megfelelést követelt, és irdatlan erős hanggal zengett, ahogy csak annyit eltévesztettem, milyen volt a szeme színe. Nagyon kellemes volt neki megfelelni, és tartani attól, hogy bármikor megölhet. Szeszélyből.

Sosem tudtam, mit jelent a prófétaság lelke, de akkor ott tudtam, hogy ő a Halál Angyala.

Azt mondta:
   - Nekem fogsz szolgálni egész életedben!

És az istenek szélességével és hosszúságával, mélységével és magasságával rendelkező életélményekben hullámzott.

Isten Kegyelméből 2004-ben tértem meg. A Halál Angyala - más külsővel (és akit tehát akként prezentáltak) - tömegével jött el álmomban. Már nem volt olyan rettenetes hatalom, hanem szeretett angyal volt. Erős, szép, csodálatos, akit tiszteltem, szerettem. Tiszta, szent szépség sugárzott belőle, szinte soha, semmi szexuális töltettel.

Szüntelen az motoszkál bennem, hogy ez a nép azzal, amit elvetett, és/vagy amit el fog vetni, olyan Igaz Istenítéleti Láncreakciót indít el, ami legalább tömegek halálához, és annál sokkal-sokkal többek biztos kárhozatához fog vezetni, továbbá sokak kárhozatához - megbocsájthatatlan bűneik által - pedig már elvezetett.

Az is szépen, kényelmesen, de átlagát tekintve egyre stabilabban motoszkál bennem, nem-e kellene ezen a népen tudatosan bosszút állni azért, mert nem csak eltitkolta és elvetette - Júdás és Ézsau napi egy tál ételéért se(!) - saját nagyságát, hatalmasságát, Bibliai Elsődlegességét, világtörténelmi, példátlan győzelmét, meglátogatása és soha nem látott lehetősége és ingyen felkínált dicsősége idejét, de még gyűlölve, a már minden tudással rendelkezvén is üldözte és átkozta azt, egyre kevésbé titkolván ellenségeink (akikről rettenetes halállistáim vannak), hogy akik köztük nem tudtak semmiről, már mindent megértettek és felfogtak, de nyíltan a sötétség pártjára álltak, nem-e kellene ezért tudatosan elpusztítani és felégetni mindent, amit a gonoszsággal megtartani akartak.

Ezek az Emberiség ellenségei voltak. Megmérgezték az Életet, megmérgezték a vizeket, a levegőt, és feketére festették az eget.

Hát nem csodálatos az, ha egy nem emberi hatalom, mely látható vagy csak egyesek számára látható, megöli azokat, akik a Földet pusztították, akiknek ellenségük az Igazság, a Béke és a Nép felemelkedése által az Emberiség dicsősége és puszta túlélési érdeke volt.

Luther, Kálvin és White prófétáktól függetlenül tettem megtérésem után a megállapítást:
Az Isten Igéjének hirdetése mindig eredményes. Kinek Életre, kinek halálra.

Az Élet Vize megöli mindazokat, akik nemet mondanak rá. Az Élet Vize rettenetes méreggé vált és válik azokban, akik nemet mondtak és mondanak rá.

2003-ban, mikor ateista voltam, még nem tudtam, hogy felsőbb erő a kék színt tette kedvencemmé. Azt hittem, saját biokémiai -> a kvantumok szintjén szükségszerűen végbement választás volt. A kék ellentéte a sárga, amely a Bibliában a Halál angyalának színe. Erről sem tudtam, amikor már - 2004-es váratlan megtérítésemet követően - tömegével kaptam álmokban és látomásokban a Halál Angyalát ragyogó sárga hajjal, szépséggel és hatalommal.

Hogyan lehet egyetlen dologi tartalom két ellentétes szín, ha két személyről is van szó? Úgy, hogy az Élet Halál mindazok ellen, akik az Életet elvetik. Szép példázat, hogyan lehet egy életangyalból a Halál és a Kárhozat legmélyebb Poklát megnyitni, aki az Isteni Áldással - mert gyalázatos faj közé került - minimum egy nép akár kvázi teljes pusztulását/kiirtását okozhatja.

Ha - hittől független ez - végignéz bárki az Emberiség jelenlegi és napi lerontott és tömegkatasztrófákkal sújtott állapotán, ki gondolja, hogy ennek a fajnak e világ legfőbb hatalma az Életet és a Boldogságot, nem pedig a totális csődöt, megcsúfolást, romlást, butaságot, barbárságot és kiirtást szánta. Nem-e az volna a logikus, hogy háborúk következzenek, és akár minimum lokális termonukleáris háborúk is, hiszen aki mindezt eltervezte e világon, nem érinti. Mit érdekli azt, hiszen annyi, mint egy Sichuan, egy Hiroshima, egy II.Világháború, vagy egy soha nem látott világjárvány. Az ember Isten képmásaként tapossa halomra a hangyaboly kirajzott tömegeit, puszta szórakozásból, vagy hatalma megélése céljából.

Ez a nép mire való? Egy gazda sem szereti az olyan házikutyákat, amelyek az enni és inni adó kezet ellenségként csaholják, ugatják, marják és harapják, és ha tehetnék, meg is ölnék, azzal sem törődve semmit, hogy ezzel az egész kutyaól valamennyi családja az utolsó helyre kerül.

Nem kellene a veszett kutyákat egyszerűen kiirtani? Illetve - ahogy az istenek teszik - elkészíteni saját bukásukat, segíteni megásni saját sírjukat, aztán az előre elkészült tervek szerint belelövöldözni őket. Oda a holtakat, ahová a Világmindenség e utolsó torzszülöttei és korcsai az Életet szánták.

Szövetséggel Molnár F. Árpád
 

LEGÚJABB, 92 PERCES, A VILÁG MŰKÖDÉSÉT ÉS A HÁTTÉRHATALOM TITKAIT MINDEN EDDIGINÉL INKÁBB ÁTFOGÓ ELŐADÁSUNK MÁR LETÖLTHETŐ! (Később több helyről is elérhető.)
A címe: Bevezetés a Világ titkaiba (Klikk a letöltéshez!)
Zene: Alban Berg: Lírikus szvit; Elgar: Enigma-változatok; Lendvay Kamilló: Chaconne; Ligeti György: Requiem; Reményi Attila: I. Kantáta.
Felfedi és rendezte: Molnár F. Árpád
Felvétel: 2009 május 12. ; Készült: 2009 május 12-13.

Tartalom: Átfogó, világos, gördülékenyen előadott, könnyen érthető levezetés az elmetechnológiai világbirodalom metodikájából, az elektromágneses hullámoknak az élővilág teljes irányítására alkalmazásáról, katonai és államtitkosszolgálati titkok dömpingjével, ugyancsak egyedülálló és mindeddig példátlan beszervezési és beavatási lehetőségeinkről, a Háttérhatalom ősi eredetéből, jelenkori, így magyarországi alkalmazásáról, a Háttérhatalom (azaz Nagy Babilon) elkövetkező terveiről és a Világtervekről, eltörölhetetlen győzelmekről és végzetes bukásokról, a magyarság ügynökeinek rosszindulatú és Emberiség-ellenes tevékenységéről, beazonosíthatóságukról, helyzetükről és szervezendő jövőjükről, ehhez is kapcsolódóan állami gyilkossági módszerekről, az arisztokrácia rejtett világáról, a Teremtő Isten és Krisztus Léte evidenciájának megannyi ponton történő bizonyításával.

Előadásunk születése bel- és külföldi szövetségeseink és Testvéreink hatásához kapcsolt, mellyel többek között halmozottan deklaráltatott, hogy magyarul az Echelon vonatkozásában az Interneten - a Hírháttéren kívül - a világon semmi használható nem jelent meg. Isten Áldása azokra, akik Isten Eszközeiként motiválták ez előadás megteremtését.

Ha e filmünket kihagyja, az alapokról marad le, amikre egész hátralevő történelmünk fel fog épülni.

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom elmetechnológiáinak és a világ felépítésének megértéséhez az alapirodalomból:
2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-09. - HHH – Hétköznapi halál háttere
/Nagy Sándor (Naleksz)/

2009-05-06. - HÍRHÁTTÉR TV: Vásárolt rabszolgaság (Műszaki cikkek és Echelon)
/Soós József (Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/   /Zene: Kraus (svéd): c-moll szimfónia/   (Film, 9 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Az Igazság Kapuja 2009-04-21. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Az Áldásból Lett Borzalom - Az Élet Vize/A Betonfal
/Tánczos Krisztina, Molnár F. Árpád és/   /Zene: Ligeti György: Requiem/   (Film, 14 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-01-17. - Villámcsapásom története - Túléltem egy programot
/Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Gavin Bryers, Don Davis, Jeney Zoltán, Lendvay Kamilló, James McMillan, Sugár Rezső, Szőllőssy András, Deus Ex/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR - Átadja a titkokat
2008-11-28. - HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/   (Zene: Ennio Morricone: A Polip)   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-05-18. -
Kijelentések és versek a Megprófétált és felépült Echelonról
/Tánczos Krisztina - Ebergényi Németh Magda (Léna)/
Tartalom: Léna két verse, mely úttörő és korszakalkotó abban, hogy a felépült elmetechnológiai Háttérhatalomról szól, valamint Tánczos Krisztina hatalmaktól (vagy közvetlen az ISTENTŐL) kapott kijelentéseiből és a Molnár F. Árpád vonatkozásában. Az oldal kapcsolódó irodalma is minden idők magyarjainak úttörőiből, akik először kezdték versirodalomba önteni azt, hogy tudnak, vagy egyenesen kapcsolatban tapasztalják a Megprófétáltak szerint felépült elmetechnológiai Nagy Babilont.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-05-20. -
Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/
A szenzációs és rémisztő tényfeltáró glosszában említett személyek és szervek között: Mahmúd Ahmedinezsád, Bali Gábor (NBH), Barikád, Borbély József (pártelnök), George W. Bush, Drábik János, Fidel Castro, Csurka István, Demeter Ervin, Echo tv, Adolf Eichmann, Ficsor Ádám, Grespik László, Gyurcsány Ferenc, Harc Tér, Hazai Vera, Horn Gyula, J. F. Kennedy, Igor Korol, Kovács Géza (MÖM), Kozenkay Jenő, Kőrösi Imre, Jézus Krisztus, kurucinfo, Laborcz Sándor, Medgyessy Péter, Szemjon Mogiljevics, Nemzeti Hírháló, Orbán Éva (író), Orbán Viktor, Simon Peresz, Pesty László, Mark Phillips (CIA-s elmeprogramozó), Pintér Sándor, Wilhelm Conrad Röntgen, Sághy Réka, Sebők István (pártelnök), Szeszák Gyula (olajügyész), Szilvásy György, Szögi Lajos (tanár), Tánczos Gábor, Tánczos Istvánné, ÚDK, Paul Wolfowitz, Adorján András (sakkozó).
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu